Lajstrom[Levéltár]HU-MNL-ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]HU-MNL-ZML-X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]HU-MNL-ZML-X.(1-40), (401-402) Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]HU-MNL-ZML-X.34. Magyar Kommunista Párt Zalaegerszegi Városi Szervezete iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.02 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.02 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.06.22 - 1945.09.05 1. Az MKP Központi Vezetősége Propaganda Osztályától érkezett iratok, valamint Kállai Gyula zalaegerszegi látogatásával kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1945.09.01 2. Az MKP Központi Vezetősége Káderosztályától érkezett, az igazságügy szolgálatában álló párttagok lajstromozását kérő irat
1. doboz iktatott irat d. n. 3. Reszortok szerinti útmutató a pártszervezet vezetőségének munkájához
1. doboz iktatott irat 1945.07.03 4. Az MKP Zalaegerszegi Szervezetének kéthetes munkaterve
1. doboz iktatott irat 1945.09.14 5. A Zalaegerszegi Rákosi-gyűlésre mozgósító irat
1. doboz iktatott irat 1945.06.08 - 1945.08.28 6. Kocsis Lajos - az MKP Zalaegerszegi Szervezete megbízottjának - beadványa a személyével kapcsolatban felmerült problémákra
1. doboz iktatott irat 1946.04.09 - 1946.06.18 7. Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946.04.10 - 1946.06.26 8. Pártnapokról készült jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1946.08.01 - 1947. 9. Munkatervek a pártmunka egészére vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1946.06.19 - 1946.07.17 10. A két munkáspárt és a szakszervezet közös pártnapi jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1947.02.09 - 1947.11.26 11. Falujáró csoport vezetőjének jelentései a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1948.05.11 - 1948.05.12 12. Pártegyesítési taggyűlések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946.08.30 13. Az MKP Rendőri Üzemi Szervezete kongresszusi versenyfelhívása az MKP Szombathelyi Üzemi Szervezetéhez
1. doboz iktatott irat 1947.10.31 14. A Rendező Gárda jelentése a választások előtt végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1946.10.09 15. Jegyzőkönyv a Szovjetunióból hazatért volt hadifoglyokkal való elbeszélgetésről
1. doboz iktatott irat d. n. 16. Körzeti párttitkárok és bizalmiak névsora
1. doboz iktatott irat 1947.11.29 17. Az MKP Zalaegerszegi Postások Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1946.09.10 18. Az MKP Zalaegerszegi Rendőri Üzemi Szervezete iratai. Jelentés a szervezet megalakulásáról és működéséről
1. doboz iktatott irat 1948 19. Az MKP Zalaegerszegi Városi Szervezeténak jelentése a megyei bizottságnak az 1948 március havi oktatásról