Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.33. Magyar Kommunista Párt Zalaegerszegi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.02 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.02 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.10.06 1. Az MKP Zalaegerszegi Járási Titkársága által tartott titkári értekezlet jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.10.14-1945.10.15 2. Zalaegerszegi járási szervezők jelentései a pártszervező és agitációs munkáról a nemzetgyűlési választásokra való készülődésről
1. doboz iktatott irat 1945.12.18 3. Az MKP Zalaszentgyörgyi Szervezete megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.06.24 4. Jegyzőkönyv Ságod községben tartott népgyűlésről
1. doboz iktatott irat 1947.03.23-1948.03.07 5. Az MKP zalaegerszegi járási pártkonferenciáinak jegyzőkönyvei, határozati javaslatai
1. doboz iktatott irat 1946.08.11 6. AZ MKP Zalaegerszegi Járási Titkársága által tartott községi titkári értekezlet jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.06.23-1947.06.30 7. Az MKP Zalaegerszegi Járási Bizottsága ülésének jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946.10.25-1947.01.11 8. Az MKP Zalaegerszegi Járási Titkárságának három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.09.15 9. Az 1947. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1947.08.05 10. Zala megye hároméves tervéből a Zalaegerszegi járás terv adatait tartalmazó kimutatás
1. doboz iktatott irat 1946.04.03 11. Jelentés pártfegyelmi ügy kivizsgálásáról
1. doboz iktatott irat 1946.02.17 12. A csatári háborús tűzkárosultak államsegély iránti kérvénye az Újjáépítési Minisztériumhoz
1. doboz iktatott irat 1948.02.07-1948.02.18 13. I. sz. Zalaegerszegi Körzeti Titkárság iratai. Körzeti bizottsági ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1947.01.08-1947.10.21 14. I. sz. Zalaegerszegi Körzeti Titkárság iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat d. n. 15. II. sz. Körzeti Titkárság (Nagylengyel) iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947. 16. III. sz. Körzeti Titkárság (Zalalövő) iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1948.03.08 17. III. sz. Körzeti Titkárság (Zalalövő) iratai. Jelentés a Zalalövő községben tartott MKP-SZDP közös pártnapról
1. doboz iktatott irat 1947.01.08-1948.10.22 18. IV. sz. Körzeti Titikárság (Bak) iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.01.08 19. Salomvári Körzeti Titkárság iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.05.03 20. Az MKP Zalalövői Szervezete iratai. Taggyűlési jegyzőkönyv