Lajstrom[Levéltár]HU-MNL-ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]HU-MNL-ZML-X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]HU-MNL-ZML-X.(1-40), (401-402) Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]HU-MNL-ZML-X.32. Magyar Kommunista Párt Tapolcai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.05.06 - 1945.05.20 1. Az MKP községi szervezeteinek alakulási jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.06.10 2. Az MKP községi szervezeteinek alakulási jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.09.05 3. Az MKP Balatonedericsi Szervezete ülésének jegyzőkönyve a helyi jegyzőválasztásról és a főjegyző magatartásáról
1. doboz iktatott irat 1945.08.11 4. Az MKP Tapolcai Járási Titkárságának kimutatása a járásban dolgozó értelmiségi kommunistákról
1. doboz iktatott irat 1945.07.10 5. Az MKP Zalahalápi Szervezetének bejelentése a Rónay Pál Litthe Kálmánné féle kiskastély pártcélokra való lefoglalásáról
1. doboz iktatott irat 1945. 6. Jegyzőkönyvek, feljegyzések
1. doboz iktatott irat 1948.02 7. Járási pártkonferencia határozata
1. doboz iktatott irat 1947.07.25 - 1948.05.29 8. Járási titkári jelentések a járás politikai helyzetéről és a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1947. 9. Az MKP Tapolcai Járási Titikárságának három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1948.04.20 10. Jegyzőkönyv Szigliget községben a két munkáspárt egyesülésével kapcsolatos megbeszélésről és az SZDP járási titkárának kommunistaellenes magatartásáról
1. doboz iktatott irat 1947.09.15 11. Az 1945. és 1947. évi országgyűlési választások járási eredményei
1. doboz iktatott irat 1948.05.12 - 1948.05.16 12. Pártegyesítő taggyűlések jegyzőkönyvei a Tapolcai járás néhány községéből
1. doboz iktatott irat d. n. 13. Feljegyzések a pártszeminárium és a szemináriumi hallgatók munkájáról
1. doboz iktatott irat 1947 - 1948 14. Tapolcai Körzeti Titkárság iratai. A körzet három hónapos munkatervei
1. doboz iktatott irat 1948.05.30 15. Kővágóörsi Körzeti Titkárság iratai. Körzeti titkári jelentés a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1947.10.16 16. Kővágóörsi Körzeti Titkárság iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.02.22 17. Kővágóörsi Körzeti Titkárság iratai. A körzeti titkárságon tartott pártközi értekezlet jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.07.27 - 1948.04.29 18. Nemestördemici Körzeti Titikárság iratai. Körzeti titkári jelentések a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1947.10.16 19. Nemestördemici Körzeti Titikárság iratai. A körzet három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.04.05 20. MKP Tapolcai Szervezet iratai. Taggyűlési jegyzőkönyvi kivonat az újvezetőség megválasztásáról
1. doboz iktatott irat 1947.08.19 21. MKP Badacsonytomaji Üzemi Szervezet iratai. Alakuló gyűlés jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.02.16 22. MKP Nemestördemici Szervezete iratai. Taggyűlkési jegyzőkönyv a megyei pártkonferencia küldöttének megválasztásáról
1. doboz iktatott irat 1946-1948 23. Jegyzőkönyvek, feljegyzések, kimutatások
1. doboz iktatott irat 1946-1948 24. Jegyzőkönyvek, feljegyzések, kimutatások
1. doboz iktatott irat 1946-1948 25. Jegyzőkönyvek, feljegyzések, kimutatások