Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.31. Magyar Kommunista Párt Sümegi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945 1. Az MKP Sümegi Szervezete által tartott tagértekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945 2. Az MKP Sümegi Járási Titikársága által tartott titkári értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945 3. Jegyzőkönyv, kimutatások és panaszbejelentés a nemzetgyűlési választásokkal kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1945 4. Az MKP Sümegi Szervezete által a helyi orosz katonai parancsnokságnak küldött jelentések a járás pártviszonyairól és a pártszervező munkáról
1. doboz iktatott irat 1945 5. Az MKP Sümegi Szervezetének jelentései népgyűlésekről
1. doboz iktatott irat 1945 6. Az MKP Sümegi Járási Szervezetének titkára által készített feljegyzés a nemzeti és igazoló bizottságokkal kapcsolatosan
1. doboz iktatott irat 1945 7. Az MKP községi és járási szervezetének költségvetése és számadása az 1945. évről
1. doboz iktatott irat 1945 8. Pártszervek munkájával, a politikai hangulattal foglalkozó jelentések
1. doboz iktatott irat 1945 9. Sümegi MADISZ iratai
1. doboz iktatott irat 1945 10. A bukovinai áttelepültekkel foglalkozó iratok
1. doboz iktatott irat 1945 11. A Sümegi Nemzeti Bizottság és a Nemzeti Segély ügyei
1. doboz iktatott irat 1945 12. Földosztó bizottságok munkájával kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1945 13. A sümegi járás főszolgabírájától, főjegyzőjétől érkezett iratok
1. doboz iktatott irat 1945 14. Egyes személyekről készült jelentések
1. doboz iktatott irat 1945 15. Levelezés
1. doboz iktatott irat 1946-1948 16. Járási pártkonferenciák és jegyzőkönyveik
1. doboz iktatott irat 1946-1948 17. A járási titkárság által tartott titkári értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946-1948 18. A járási titkárság három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1946-1948 19. Jegyzőkönyv a koalíciós pártok ukki szervezeteinek közös értekezletéről
1. doboz iktatott irat 1946-1948 20. A Pedagógus Szakszervezet Járási Csoportjától az MKP Sümegi Szervezete ellen érkezett bejelentések
1. doboz iktatott irat 1946-1948 21. Az 1947. évi országgyűlési választások sümegi járási eredményeit értékelő megyei kimutatás
1. doboz iktatott irat 1946-1948 22. Az MKP Sümegi Körzeti Bizottsága ülésjegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1946-1948 23. Az MKP Sümegi Körzeti Bizottsága három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1946-1948 24. Az MKP Ukki Körzeti Titkárságának három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1946-1948 25. Az MKP Sümegi Szervezete vezetőségi ülésének jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1946-1948 26. Az MKP Sümegi Szervezete tagértekezleteinek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946-1948 27. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése
1. doboz iktatott irat 1946-1948 28. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése
2. doboz iktatott irat 1946-1948 29. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése
2. doboz iktatott irat 1946-1948 30. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése
2. doboz iktatott irat 1946-1948 31. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése
2. doboz iktatott irat 1946-1948 32. MKP Sümegi Járási Bizottsága levelezése