Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.30. Magyar Kommunista Párt Pacsai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.01 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.01 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.09.02 1. Az MKP Pacsai Járási titkársága által készített jegyzőkönyvek a helyi vezetőség üléséről, valamint a szervezet gyűléséről
1. doboz iktatott irat 1945.09.12 2. A községi párttitkárok és szervezők részére tartott járási titkársági ülés jegyzőkönyve a választások politikai és szervezési előkészítéséről
1. doboz iktatott irat 1945.09.15 - 1945.10.13 3. Az MKP Novai Járási Titkársága jelentései a megyei pártbizottság által rendszeresített kérdőíven a pártmunka egészére kiterjedően
1. doboz iktatott irat 1945.08.25 4. Rendőrségi jegyzőkönyv a nagyradai plébánosnál lévő csikók ügyében
1. doboz iktatott irat 1945.11.10 5. Az MKP Pacsai Járási Titkárságának jelentése a járási orosz parancsnokság részére a választásokról
1. doboz iktatott irat 1945.10.13 6. Az MKP Pacsai Járási Titkárságának jelentése a helyi képviselő-testület és nemzeti bizottság munkájáról
1. doboz iktatott irat 1945.09.20 7. Az MKP felsőrajki szervezete vezetőségi ülésének jegyzőkönyve Matafán István volt MKP titkár és földosztó bizottsági elnök párttagságának megvonásáról
1. doboz iktatott irat 1946.03.17 8. Pacsai járási pártkonferencia jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1946.08.11 - 1947.01.12 9. Községi titkári értekezlet és választmányi ülés jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1946.10.26 - 1947.10.18 10. Az MKP Pacsai Járási Titkárságának három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1946.06.22 11. Jegyzőkönyv a rendőri kommunista frakció megalakulásáról
1. doboz iktatott irat 1947.09.15 12. Az 1947. évi országgyűlési választások Pacsai járási eredményeit értékelő kimutatás
1. doboz iktatott irat 1946.01.02 13. Pártfegyelmi munka iratai
1. doboz iktatott irat 1948.02.28 14. Az MKP Pacsai Körzeti Bizottságának megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.03.01 15. Az MKP Pölöskei Körzeti Bizottságának megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.03.04 16. Az MKP Pölöskei Körzeti Bizottsága három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1946.01.27 17. Az MKP bárándpuszati szervezetének taggyűlésének jegyzőkönyve, a megyei pártértekezlet küldöttének megválasztásával
1. doboz iktatott irat 1946.02.06 18. Az MKP pölöskei szervezete taggyűlésének jegyzőkönyve a megyei pártértekezlet küldöttének megválasztásával
1. doboz iktatott irat 1946.02.06 19. Az MKP zalaapáti szervezete taggyűlésének jegyzőkönyve a megyei pártértekezlet küldöttjének megválasztásával