Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.29. Magyar Kommunista Párt Novai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.02 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.02 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.04.15 1. MKP Novai szervezete megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.09.24 - 1945.12.31 2. Központilag megbízott járási titkár (Károlyi Gyula) jelentései a végzett munkáról, helyi viszonyokról, nehézségekről
1. doboz iktatott irat 1945. 3. Járási titkár jelentése a csonkahegyháti MKP titkár munkájáról, helyi problémákról havi jelentés keretében
1. doboz iktatott irat 1945. 4. A Novai Járási Titikárság munkaterve az 1945. október 1-15. közötti időre, valamint összefoglaló jelentése a december havi munkaterv végrehajtásáról
1. doboz iktatott irat 1945.06.07 5. Mileji Községi Földosztó Bizottság és termelési Bizottság újjáalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.09.24 - 1945.10.25 6. A Novai Járási Titkárság kimutatásai a választási összeíró bizottságokról, MKP választási bizalmiakról és összekötőkről, valamint a szavazók számáról községek és nemek szerinti megoszlásban
1. doboz iktatott irat 1945.06.11 - 1945.08.05 7. Az MKP barlahidai és csonkahegyháti szervezeteinek megalakulási jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.10.02 8. A Novai Járási Titkárság kimutatása a Novai járás iskoláiról és orvosairól a tanulók létszámának és a községek lélekszámának feltüntetésével
1. doboz iktatott irat 1946.03.10 - 1948.03.07 9. Járási pártkonferenciák jegyzőkönyvei, határozatai
1. doboz iktatott irat 1948.04.25 10. Az MKP Novai Járási Titkársága által a községi titkárok, vezetőségi tagok és pártbizalmiak részére tartott értekezlet jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.01.13 11. Az MKP Novai Járási Titkárság három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1948.02.17 12. Novai MKP-SZDP szervezetek összekötő bizottsági ülésének jegyzőkönyve és határozata
1. doboz iktatott irat 1946.01.27 - 1947.08.23 13. jegyzőkönyvek a politikai rendőrség túlkapásairól és más lakossági panaszokról
1. doboz iktatott irat 1948.05.17 14. A novai MKP-SZDP egyesítési taggyűlés jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.01.25 15. A földreform végrehajtásával kapcsolatosan a "Miénk a föld" ünnepségről készült irat
1. doboz iktatott irat 1946.06.11 16. Az MKP III. kongresszusára indított járási verseny tervezete
1. doboz iktatott irat 1947.09.15 17. Az 1947. évi országgyűlési választások járási eredményeit, és az 1945-ös adatokat is tartalmazó kimutatások
1. doboz iktatott irat 1946.09.20 18. Nova község párt- és tömegszervezeti adatait tartalmazó kérdőív
1. doboz iktatott irat 1947.01.29 19. Jegyzőkönyv és jelentés a novai Rendező Gárda megalakulásáról
1. doboz iktatott irat 1947.10.18 - 1948.04.10 20. MKP Novai Körzeti Titkárság iratai. Járási titkárság munkatervei a novai körzetre vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1947.10.18 21. MKP Pákai Körzeti Titkárság iratai. A körzeti titkár három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.12.11 22. MKP Gáborjánházi Szervezete megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.04.29 23. Az MKP zalabaksai körzeti titkárának általános időszaki jelentése