Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.27. Magyar Kommunista Párt Nagykanizsai Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
2. doboz iktatott irat 1945.04.15 - 1945.05.20 1. MKP községi szervezetek alakulási jegyzőkönyvei (Nagykanizsai járás)
2. doboz iktatott irat 1945.07.15 - 1945.12.06 2. Az MKP Nagykanizsai Járási Titkársága által a községi titkárok részére tartott értekezletek jegyzőkönyvei
2. doboz iktatott irat 1945.12.04 3. Az MKP nagykanizsai járási titkára jelentése Sormás községben tartott pártközi értekezletről
2. doboz iktatott irat 1945.06.07 - 1945.09.24 4. MKP községi szervezetek alakulási jegyzőkönyvei (Nagykanizsai járás)
2. doboz iktatott irat 1945.12.06 - 1945.12.23 5. A nagykanizsai járási titkár jelentései az egyes községekben tartott, pártvezetőség újjáválasztással is összekapcsolt taggyűlésekről, népgyűlésekről és pártnapokról
2. doboz iktatott irat 1945.09.26 6. Bajcsa községi képviselő-testület alakulási jegyzőkönyve
2. doboz iktatott irat 1945.09.06 7. Kivonat a zalaszentbalázsi nemzeti bizottság ülésének jegyzőkönyvéből a bizottságot ért rágalmazási ügy kapcsán
2. doboz iktatott irat d. n. 8. A nagykanizsai Járási titkárság (Szervezet) költségvetése 1945. december hóra
2. doboz iktatott irat 1946.03.10 - 1948.02.22 9. Járási pártkonferenciák jegyzőkönyvei, jelentések és határozati javaslatok
2. doboz iktatott irat 1947.11.23 10. Községi titkári értekezlet jegyzőkönyve, beszámolója, határozata
2. doboz iktatott irat 1947.01.15 - 1947.12.01 11. Járási titkár jelentései a járás helyzetéről, szervezési és politikai munkáról
2. doboz iktatott irat 1947.01.10 - 1947. 12. A Nagykanizsai Járási Titkárság munkatervei a járási és körzeti feladatokra vonatkozóan
2. doboz iktatott irat 1947.04.29 13. Titkári levelezés párttitkár ellen tagtoborzási ügyben történt bejelentés kivizsgálásáról
2. doboz iktatott irat 1947.10.22 14. A Nagykanizsai Járási Titikárság (Szervezet) felhívása a községi népi- és önkormányzati szervekhez a vetési munkák segítése céljából
2. doboz iktatott irat 1946.02.05 - 1948.01.25 15. A földreform végrehajtásával kapcsolatos iratok
2. doboz iktatott irat 1946.06.26 - 1946.08 16. Az MKP III. kongresszusára indított versenymozgalom iratai
2. doboz iktatott irat 1947.09.15 - 1947.09.23 17. Az 1947. évi országgyűlési választások nagykanizsai járási eredményeit, értékelését tartalmazó iratok
2. doboz iktatott irat 1946.04.28 - 1946.06.28 18. Kimutatások néhány MKP szervezet tagjairól, valamint a járás községenkénti taglétszámáról
2. doboz iktatott irat 1946.07.30 - 1947.01 19. UFOSZ községi szervezetek megalakulási jegyzőkönyvei és a tömegszervezői munkával kapcsolatos egyéb iratok
2. doboz iktatott irat 1946.08.08 - 1948.03.31 20. Agitációs és propaganda munka iratai (ünnepségek, gyűlések tartása, falujárás, pártoktatás, népművelés és az értelmiség között végzett munka)
2. doboz iktatott irat 1946.08.06 - 1946.12.09 21. Közigazgatási munkával kapcsolatos iratok
2. doboz iktatott irat 1947.03.17. 22. Az MKP megyei bizottságától érkezett kimutatás a 3 éves terv keretében a járásban megépítendő bekötő utakról
2. doboz iktatott irat 1946.01 - 1948.03.01 23. Pártgazdasági munka iratai
2. doboz iktatott irat 1946.05.29 - 1948.02.24 24. Kádermunkáról szóló jelentés, kimutatások pártaktívákról és tisztségviselőkről
2. doboz iktatott irat 1947.02.14 - 1947.12.13 25. Közérdekű és személyi ügyekben történt levelezés
2. doboz iktatott irat 1948.01.21 - 1948.05.12 26. 1. sz. Nagykanizsai Körzeti Titkárság iratai. Körzeti pártbizottsági ülések jegyzőkönyvei, határozatai
2. doboz iktatott irat 1947.11.06 - 1948.05 27. 1. sz. Nagykanizsai Körzeti Titkárság iratai. Járási titkár jelentései a körzetben végzett munkáról
2. doboz iktatott irat 1948.01.26 - 1948.02 28. 1. sz. Nagykanizsai Körzeti Titkárság iratai. Havi taglétszám kimutatások
2. doboz iktatott irat 1947.12.01 29. 2. sz. Kiskomáromi Körzeti Titikárság iratai. Körzeti titkár havi jelentése a végzett munkáról
2. doboz iktatott irat 1947.10 30. 2. sz. Kiskomáromi Körzeti Titikárság iratai. Körzeti Bizottság három hónapos munkaterve
2. doboz iktatott irat 1947.05.02 31. 2. sz. Kiskomáromi Körzeti Titikárság iratai. Jelentés a körzetben megtartott május 1-jei ünnepségekről
2. doboz iktatott irat 1947.10 32. 3. sz. Gelsei Körzeti Titkárság iratai. Körzeti pártbizottság három hónapos munkaterve
2. doboz iktatott irat 1946.06.13 33. MKP Gelseszigeti Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
2. doboz iktatott irat 1947.01.15 34. MKP Ormándpusztai Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
2. doboz iktatott irat 1946.01.01 35. MKP Somogyszentmiklósi Szervezete iratai. Taggyűlési jegyzőkönyv pártból való kizárásról és tisztújításról
2. doboz iktatott irat 1946.06.16 36. MKP Zalaszentjakabi Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv