Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.26. Magyar Kommunista Párt Letenyei Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.04.25 1. MKP Letenyei Szervezetének alakulási jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.05.02 - 1945.05.16 2. A Letenyei járás egyes községeiben megalakult MKP szervezetek alakulási jegyzőkönyvei (Dobri, Kerkaszentkirály, Lovászi, Tormafölde, Tornyiszentmiklós)
1. doboz iktatott irat 1945.05.20 - 1945.05.27 3. Az MKP Letenyei Járási Szervezete vezetőségi ülésének és taggyűlésének jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.05.01 4. Az MKP Letenyei és Nagykanizsai Szervezete közötti levélváltás a nagykanizsai pártmegbízottnak Letenyén történt önkényeskedése ügyében
1. doboz iktatott irat 1945.05.11 - 1945.05.28 5. Az MKP Zalaegerszegi Szervezetétől érkezett jelentést kérő levél, valamint értesítés a Vármegyei Nemzeti Bizottság megalakításával kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1945.12.31 6. Az MKP Központi Vezetőség Revizori osztályától érkezett irat a pénztári elszámolással kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1945.07.24 - 1945.10.26 7. Az MKP Szombathelyi Területi Titikárságától érkezett körlevelek a pártmunka általános irányítására, a választási feladatokra és a pártgazdasági munkára vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1945.06.04 8. Az MKP Zala Vármegyei Titkárságának értesítése a vármegyei törvényhatósági bizottságba való jelölésekről
1. doboz iktatott irat 1945.06.14 - 1945.10.04 9. Az MKP Zala Vármegyei Titkárságától érkezett körlevelek a pártmunka egészét érintően
1. doboz iktatott irat 1945.08.20 10. Az MKP Letenyei Járási Titkársága által a megyei bizottság részére kérdőíven adott jelentés a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1945.07.08 - 1945.12.22 11. Az MKP Letenyei Járási Titkársága (Szervezete) által tartott vezetőségi ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.06.25 - 1945.12.20 12. Az MKP Letenyei Járási Titkársága által tartott titkári értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.12.19 13. Jegyzőkönyv az MKP Letenyei helyi szervezetének vezetőségét megválasztó választmányi ülésről
1. doboz iktatott irat 1945.12.16 14. Az MKP Letenyei Járási Szervezetének taggyűlési jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.09.09 - 1945.09.30 15. Az országgyűlési választásokra való készülés gyűléseinek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.06.16 - 1945.09.23 16. MKP községi szervezeteinek megalakulási jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.06.04 - 1945.08.23 17. Szakszervezetek országos és megyei szerveitől érkezett körlevelek
1. doboz iktatott irat 1945.08.24 - 1945.10.15 18. Helyi nemzeti bizottságok és képviselő-testületek megalakulásával kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1945.12.23 19. Az MKP Molnári községi szervezetében felvett jegyzőkönyv jogtalan beszolgáltatási kötelezettség elleni panaszról
1. doboz iktatott irat 1945.08.05 20. Az MKP Letenyei Járási Titkársága jelentése a káderosztály felállításáról, tisztségviselők névsorával
1. doboz iktatott irat 1945.12.30 21. A bánokszentgyörgyi MKP szervezet párthelyisége ügyében a járási főjegyzőtől érkezett jegyzőkönyv és jelentés másolat
1. doboz iktatott irat 1947.04.27 22. AZ MKP II. Letenyei Járási Konferenciájának határozatai
1. doboz iktatott irat 1946.12.01 23. Az MKP Letenyei Járási Titkárság választmánya ülésének jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.12.22 - 1948.06.02 24. Az MKP letenyei járási titkárának havi jelentései a járásban és a letenyei körzetben végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1946.12.02 - 1947.01.08 25. Az MKP Letenyei Járási Titkársága munktervei
1. doboz iktatott irat 1946.11.21 - 1947.04.18 26. Az MKP Letenyei Járási Titkárság körlevelei a helyi titkárokhoz az aktuális pártfeladatokról
1. doboz iktatott irat 1947.06.23 27. A járási titkári poszt átadás-átvételéről felvett jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.01.09 - 1948.04.19 28. Pártközi értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1948.05.14 29. Jegyzőkönyv a letenyei MKP és SZDP szervezetek egyesítéséről
1. doboz iktatott irat 1947.05.08 - 1947.12.22 30. A földreform végrehajtásával kapcsolatos erdőjuttatási, földrendezési ügyek intézésének iratai
1. doboz iktatott irat 1947.08.01 - 1947.10.04 31. Az 1947. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1948.05.31 32. A Letenyei Nemzeti Bizottság rendkívüli ülésének jegyzőkönyve az iskolák államosításával kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1947.03.26 - 1948.05.09 33. A tömegszervezeti és mozgalmi munka irata (szakszervezetek, EPOSZ, MNDSZ, szövetkezetek, hadigondozottak és volt hadifoglyok szervezetei)
1. doboz iktatott irat 1946.11.13 - 1948.06.09 34. Az agitációs és propaganda munkával, pártoktatással, népműveléssel és az értelmiség közt végzett munkával kapcsolatos jelentések, iratok
1. doboz iktatott irat 1946.01.25 - 1948.04.13 35. Községpolitikai és közigazgatási munkával kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1947.03.20 - 1948.03.01 36. Zala megye hároméves tervéből a Letenyei járásra vonatkozó iratok
1. doboz iktatott irat 1947.04.18 - 1948.04.06 37. Pártgazdasági munka iratai
1. doboz iktatott irat 1946.12.04 - 1948.01.14 38. Kádermunka és párttagsági ügyek iratai, valamint kimutatások a III. megyei pártkonferenciára a járás két körzetéből küldöttekről
1. doboz iktatott irat 1946.02.13 - 1947.12.16 39. Pártfegyelmi ügyek iratai
1. doboz iktatott irat 1946.12.06 - 1948.03.19 40. Levelezés közérdekű és személyi ügyekben
1. doboz iktatott irat 1948.03.01 - 1948.05.29 41. Az MKP Letenyei Körzeti Titikárság iratai. Körzeti bizottsági ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1947.10.24 - 1948.02.15 42. Az MKP Letenyei Körzeti Titikárság iratai. Körzeti bizottság munkatervei
1. doboz iktatott irat 1948.03.12 43. Az MKP Letenyei Körzeti Titikárság iratai. A körzeti bizottság jelentése a pártoktatási munkáról
1. doboz iktatott irat 1948.03.06 44. Az MKP Bánokszetgyörgyi Körzeti Titkársága iratai. Körzeti bizottság alakuló jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.04.15 45. Az MKP Bánokszetgyörgyi Körzeti Titkársága iratai. Körzeti bizottság munkaterve
1. doboz iktatott irat 1948.03.26 46. Az MKP Bánokszetgyörgyi Körzeti Titkársága iratai. Körzeti bizottság március havi jelentése
1. doboz iktatott irat 1947.03.07 - 1948.04.26 47. Az MKP Bánokszetgyörgyi Körzeti Titkársága iratai. Levelezés az agitációs és propaganda, valamint a közigazgatási munkával kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1948.02.11 48. Az MKP Tornyiszentmiklósi Körzeti Titkárság iratai. A körzeti bizottság alakuló jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1946.01.12 - 1948.02.01 49. Az MKP Letenyei Szervezete iratai. Vezetőségi ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1947.06.15. 50. Az MKP Bánokszentgyörgyi Cigány Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.03.25 51. AZ MKP Kiscsehi Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948. 52. Az MKP Kútfeji Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.04.04 53. Az MKP Lispeszentadorjáni Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.03.24 54. Az MKP Lovászi Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.03.26 55. Az MKP Muraszemenyei Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.04.09 56. Az MKP Szécsiszigeti Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.04.08 57. AZ MKP MALLERD Vétyempusztai Szervezete iratai. Megalakulási jegyzőkönyv
1. doboz iktatott irat 1948.01.19 - 1948.04.15 58. Káderek és ellenzékiek jellemzései