Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.25. Magyar Kommunista Párt Lenti Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.05.20 1. Az MKP Lenti Szervezete megalakulási jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1945.08.02 - 1945.08.13 2. Az MKP Lenti Járási Titkárság jelentései helyi problémákról, a pártmunka egyes kérdéseiről
1. doboz iktatott irat 1945.06.29 3. Az MKP lenti járási titkárának körlevele a helyi pártszervezetek titkáraihoz a járási titkárság megszervezéséről és a feladatokról
1. doboz iktatott irat 1945.09.06 - 1945.12.10 4. Az MKP Lenti Járási Titikársága által tartott titkári értekezletek, valamint a helyi koalíciós pártokkal közösen rendezett "első járási kongresszus" iratai
1. doboz iktatott irat 1945.11.28 5. Az MKP Lenti Járási Titkárságának munkaterve
1. doboz iktatott irat 1945.08.24 - 1945.10.12 6. Az MKP Lenti Járási Titkárságán felvett jegyzőkönyvek a járásban állomásozó orosz katonaság és a lakosság közti vitás kérdésekről, valamint a előterjesztés Rédics község képviselő-testületéhez a közteherviselés és a beszolgáltatás alóli mentesítés tárgyáb
1. doboz iktatott irat 1948.02.27 - 1948.05.30 7. Az MKP lenti járási titkár havi jelentései a járás és a körzet politikai helyzetéről és a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat d. n. 8. A Lenti járás községeinek MKP szervezetei által kitöltött kérdőívek a pártmunka egészére kiterjedő adatokkal
1. doboz iktatott irat 1947.10.21 - 1948.03.03 9. Az MKP lenti járási titkár munkatervei a járásban és a Lenti körzetben elvégzendő feladatokra
1. doboz iktatott irat 1947.02.24 - 1948.02.14 10. A két munkáspárt és a koalíciós pártok együttműködését, valamint a "reakciós erők" elleni fellépést mutató jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1948.03.19 - 1948.03.25 11. Járási egységbizottsági ülések jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1948.05.13 12. A MALLERD Lenti Fűrésztelepén megtartott egységgyűlés jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.04.21 - 1947.06.05 13. Földosztással kapcsolatos panaszok ügyében az MKP Lenti Járási Titkárságán felvett jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1947.09.15 14. Az 1945. és 1947. évi országgyűlési választásokról készült, az MKP taglétszám alakulását is tartalmazó kimutatások
1. doboz iktatott irat 1948.03.01 - 1948.05.07 15. Pártgazdasági munkával kapcsolatosan központi és megyei pártszervektől érkezett iratok
1. doboz iktatott irat 1947.02.03 - 1948.04.12 16. Párt- és tömegszervezeti munkával kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1948.03.07 - 1948.04.17 17. Járási választmányi tagok, póttagok névsora, valamint a a pártmunkások kijelölésével kapcsolatos irat
1. doboz iktatott irat 1947.06.06 - 1948.04.08 18. Pártfegyelmi ügyekkel kapcsolatos jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1948.04.09 19. Az MKP Lenti Körzeti Bizottsága ülésének jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.10.19 - 1948.03.11 20. Az MKP Zalabaksai Körzeti Bizottsága három hónapos munkatervei
1. doboz iktatott irat 1948.01.05 - 1948.03.22 21. Az MKP Lenti Szervezete vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1946 - 1947 22. Az MKP Lenti Járási Titkársága propaganda, aprómunka és leltár jelentései