Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.24. Magyar Kommunista Párt Keszthelyi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.09.04 - 1945.12.21 1. Az MKP Keszthelyi Járási és helyi szervezete vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.09.26 - 1945.10.24 2. Az MKP Keszthelyi Szervezete A és C csoportjának (sejtjének), valamint a pártszervezet taggyűléseiről készült jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1945.09.02 - 1945.10.17 3. Jegyzőkönyvek az MKP Keszthelyi járási Titkársága által tartott nép- és egyéb gyűlésekről
1. doboz iktatott irat 1945.10.14 4. Rákosi Mátyásnak, az MKP keszthelyi naggyűlésén elhangzott beszéde
1. doboz iktatott irat 1945.12.15 5. Az MKP Keszthelyi Szervezete fegyelmi bizottsága ülésének jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.04.20 6. Járási pártkonferencia jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1948.04.01 7. Az MKP Keszthelyi Járási Bizottsága jelentése a március havi politikai és szervezési munkáról
1. doboz iktatott irat 1947.10.18 8. Az MKP Keszthelyi Járási Titkársága három hónapos munkaterve
1. doboz iktatott irat 1947.07.23 - 1947.09.15 9. Az 1947-es országgyűlési választásokkal kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1947.05.22 - 1947.10.30 10. A pünkösdi agitáció járási terve, valamint kimutatás a járásban tartandó pártnapokról
1. doboz iktatott irat 1946.07.22 11. A keszthelyi 129. sz. B-listázási bizottság ülésének jegyzőkönyve
1. doboz iktatott irat 1947.08.05 12. Zala vármegye három éves tervéből a keszthelyi járásra vonatkozó tervek
1. doboz iktatott irat 1947.08.23 13. Az MKP keszthelyi járási titkára jellemzése Márkus Zsigmond, zalaszabari lakos MKP tagról
1. doboz iktatott irat 1946.01.28 - 1946.12.29 14. Az MKP Keszthelyi Szervezete vezetőségi üléseiről készült jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1947.01.02 - 1947.12.03 15. Az MKP Keszthelyi Szervezete vezetőségi üléseiről készült jegyzőkönyvek