Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.23. Magyar Kommunista Párt Balatonfüredi Járási Titkársága (Szervezete) iratai
[Évkör]1945 - 1945
[Terjedelem]0.03 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.03 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 40. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.06.14 1. Az MKP Balatonfüredi Szervezete rendkívüli gyűlésének jegyzőkönyve. (A Zalaegerszegen megtartott járási titkári értekezleten elhangzottak megtárgyalása)
1. doboz iktatott irat 1945.11.30 - 1945.12.07 2. A Balatonfüredi Járási Titkárság által tartott községi titkári értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.10.22 - 1945.12.23 3. A Balatonfüredi Szervezet vezetőségi üléseinek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.12.18 - 1945.12.23 4. Az MKP Balatonfüredi Szervezete taggyűléséről és pártnapjáról készült jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1945.11.06 5. Kimutatás az országgyűlési választások eredményéről, valamint a központi összeíró bizottsági tag jelentése a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1945.09.21 6. A Balatonfüredi Járási Titkárság jelentése népgyűlésekről
1. doboz iktatott irat 1945.10.15 7. A Balatonfüredi Szervezet kimutatása a helyi pártvezetőség tagjairól és a különböző szervekben működő kommunistákról
1. doboz iktatott irat 1945.12.19 8. Járási titkár önéletrajza (Országh István)
1. doboz iktatott irat 1945.06.16 9. Az MKP Balatonfüredi Járási Titkársága (Szervezete) költségvetése