Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]X. Egyesületek, tömegszervezetek, pártok
[Fondcsoport/Levéltár]X. Politikai pártok és politikai célú társulások
[Fond]X.22. Magyar Kommunista Párt Zala Vármegyei Bizottsága (Szervezete, Titkársága) iratai
[Évkör]1945 - 1948
[Terjedelem]0.66 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]6 doboz(tegy) = 0.66 ifm
[Összes raktári egység]6
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 42. raktár 39. Állvány E. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Őrzési egység Tárgyi egység neve Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1945.05.03 - 1945.05.31 1. A Lenti járás központi megbizottjának és a helyi szervezet titkárának jelentései - a párt zalaegerszegi szervezetének válaszával
1. doboz iktatott irat 1945.05.02 - 1945.05.16 2. Az MKP Zalaegerszegi Szervezetéhez címzett, egyes ügyekben való segítséget kérő, melléklet nélküli kísérő levelek a Lenti és Zalaegerszegi járásokból
1. doboz iktatott irat 1945.05.15 3. Pacsa községből az MKP Zalaegerszegi Szervezetéhez címzett tiltakozás nyilasok szabadlábra helyezése miatt
1. doboz iktatott irat 1945.06.06 - 1945.12.28 4. Az MKP KV (Központi Vezetőség) osztályaitól érkezett körlevelek a pártmunka általános irányításával, valamint egyes kampány- és reszortmunkák végrehajtásával kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1945.08.03 5. Az MKP KV (Központi Vezetőség) Propaganda Osztályától a megyei propagandistához érkezett, az 1945. július 22-i naggyűlésről küldött jelentés értékelését tartalmazó irat
1. doboz iktatott irat 1945.07.24 - 1945.12.05 6. A Szombathelyi Területi Titkárságtól érkezett körlevelek a Zala vármegyei általános és munkaterületek szerinti, valamint egyes kampányfeladatok irányítására vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1945.11. 7. Az országgyűlési választások utáni Vas és Zala megyei helyzetet értékelő területi titkársági jelentés 1945. november hónapról
1. doboz iktatott irat 1945.08.16 8. Zala vármegye területén megjelenő újságok szerkesztői részére összeállított kérdések a helyi lapok helyzetére vonatkozóan - a területi titkárság által összehívott értekezlet előkészítéseként
1. doboz iktatott irat 1945.06.12 - 1945.12.02 9. Járási titkári értekezletek jegyzőkönyvei
1. doboz iktatott irat 1945.06.30 - 1946.01.04 10. Megyei titkári jelentések a pártmunka egészét érintő kérdésekről
1. doboz iktatott irat 1945.07.03 11. Az MKP Megyei Titkárság "Szervezési tervezet"-e az újjáépítés megindítására és a kommunista pártszervezetek kiépítésére
1. doboz iktatott irat 1945.06.14 - 1945.12.22 12. Az MKP Megyei Titkárság körlevelei a megyei bizottsági határozatokat is magukba foglaló és a pártmunka egészét átfogó kérdésekről
1. doboz iktatott irat 1945.06.10 - 1945.12.19 13. Az MKP Balatonfüredi Járási Titikárságától (Szervezettől) érkezett titkári jelentések
1. doboz iktatott irat 1946.01.02 14. Keszthelyi járási és helyi titkári jelentések
1. doboz iktatott irat 1945.06.04 - 1945.12.28 15. Lenti járási és helyi titkári, valamint központi megbízotti jelentések
1. doboz iktatott irat 1945.06.29 - 1945.12.31 16. Az MKP Letenyei Járási Titkárság (Szervezet) jelentései, valamint javaslatai a pártmunka egészére vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1945.11.30 17. Az MKP Nagykanizsai Járási Titikárság (Szervezet) jelentései
1. doboz iktatott irat 1945.07.24 - 1945.12.26 18. Novai járási titkári jelentések a pártmunkát nehezítő helyi problémákra vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1945.08.15 - 1945.12.29 19. Pacsai járási titkári jelentések
1. doboz iktatott irat 1945.06.11 - 1945.12.27 20. A sümegi járási titkár jelentései a pártmunka helyi problémáit is érintően
1. doboz iktatott irat 1945.06.06 - 1945.06.18 21. A tapolcai járási titkár jelentései, valamint központi megbízotti jelentések a végzett munkáról
1. doboz iktatott irat 1945.06.14 - 1945.11.22 22. Az MKP Zalaegerszegi Járási Titkárság (Szervezet) jelentései
1. doboz iktatott irat 1945.06.13 - 1945.12.31 23. A zalaszentgróti járási titkár jelentései
1. doboz iktatott irat 1945.09.30 - 1946.01.01 24. Az MKP Nagykanizsai Városi Szervezete titkárának jelentései
1. doboz iktatott irat 1945.07.02 - 1946.01.02 25. Az MKP Zalaegesrzegi Városi Szervezete titkárának jelentései
1. doboz iktatott irat 1945.08.29 26. Az MKP megyei titkárságának körlevele a községi földigénylő bizottságok országos kongresszusának megrendezéséről
1. doboz iktatott irat 1945.07.27 27. Az MKP Lenti Járási Titkárság segítséget kérő levele a járás telekkönyveinek Alsólendváról való áthozatala ügyében
1. doboz iktatott irat 1945.07.03 - 1945.12.22 28. Földosztással kapcsolatos panaszügyek iratai
1. doboz iktatott irat 1945.09.25 - 1945.10.29 29. Az MKP megyei titkárságának körlevelei a választásokra való készülés feladatairól
1. doboz iktatott irat 1945.09.26 30. Jegyzőkönyvi kivonat a megyei szakszervezeti székházban tartott ülés jegyzőkönyvéből - a két munkáspárt közös listán való indulására tett MKP-s indítványról
1. doboz iktatott irat 1945.09.09 - 1945.11.30 31. Propaganda jelentések, népgyűlési jegyzőkönyvek a választásokra való készülésről, valamint a választási munka értékeléséről, a szavazás eredményéről készült jelentések, kimutatások
1. doboz iktatott irat 1945.09.05 - 1945.12.18 32. Az MKP járási titkárságainak bejelentései kisgazdapárti szónokok kommunistaés szovjetellenes kirohanásairól a választások előtt és után
1. doboz iktatott irat 1945.12.01 - 1945.12.31 33. Megyei összesítő kimutatások az MKP taglétszámáról, annak szociális és foglalkozás szerinti megoszlásáról
1. doboz iktatott irat 1945.07.02 - 1945.12.27 34. Járási titkárságok jelentései, kimutatásai a párt- és tömegszervezői munkáról
1. doboz iktatott irat 1945.06.23 35. Az MKP megyei bizottságának határozatai körzeti titkárságok létrehozására a Lenti és Letenyei járásokban
1. doboz iktatott irat 1946.01.18 36. A Balatonfüredi járás Veszprém megyéhez csatolásával kapcsolatos irat
1. doboz iktatott irat 1945.10.27 37. Az MKP megyei titkárságának körlevele az ifjúsági és női megbízottak beállításáról
1. doboz iktatott irat 1945.09.26 38. A megyei szakszervezeti titkártól érkezett irat egyes szervezeti kérdésekről
1. doboz iktatott irat 1945.08.06 - 1945.09.13 39. Az MKP megyei titkárságának körlevelei az agitációs- és propaganda munka feladatairól
1. doboz iktatott irat 1945.07.29 - 1946.01.04 40. Megyei és járási propaganda jelentések, népgyűlési jegyzőkönyvek
1. doboz iktatott irat 1945.07.30 41. Az MKP Novai Járási Titkárságának jelentése a Nemzeti Parasztpárt novai népgyűléséről
1. doboz iktatott irat 1945.07.01 - 1945.12.28 42. Az MKP sümegi szervezetétől érkezett iratok a helyi pedagógus átképzési tanfolyammal kapcsolatos problémákról, valamint jelentés szemináriumi előadásokról
1. doboz iktatott irat 1945.07.02 - 1945.10.23 43. Az MKP tapolcai járási szervezetétől érkezett, a helyi lap újbóli megjelentetésével és a helyi kiadványok küldésével kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1946.01.02 44. Az MKP Zalaegerszegi Városi Szervezet kultúrcsoport vezetőjének jelentése a városi rendezvényekről
1. doboz iktatott irat 1945.06.25 45. Az MKP lenti szervezetétől a helyi mozi ügyében érkezett segítségkérő levél
1. doboz iktatott irat 1945.09.2 - 1945.12.11 46. A Zala vármegyei Törvényhatósági Bizottság megalakításával és tisztújítással kapcsolatos iratok
1. doboz iktatott irat 1945.08.16 47. Az MKP megyei titkárságának körlevele a politikai ellenfelek összeírásáról
1. doboz iktatott irat 1945.06.07 - 1945.10.03 48. Reakciós köztisztviselők elleni bejelentések a Lenti, a Novai és a Zalaszentgróti járásokból, valamint a jegyzők politikai jellemzése a sümegi járási titkárság részéről
1. doboz iktatott irat 1945.07.29 49. A tótszentmártoni képviselő-testület megválasztása körüli anomáliákról beszámoló
1. doboz iktatott irat 1945.10.03 - 1945.10.04 50. A rendőrség megszervezésével kapcsolatos alispáni határozat és az MKP megyei titkárságának körlevele
1. doboz iktatott irat 1945.12.20 51. Kimutatás Zala vármegye tanfelügyelőjétől a feddéssel igazolt, illetve leváltott tanítókról - igazoló bizottsági határozatokkal
1. doboz iktatott irat 1945.12.12 52. Az MKP Lenti Járási Titkárságától érkezett kimutatás a soronkívüli hazahozatalra javasolt hadifoglyokról
1. doboz iktatott irat 1945.07.01 - 1945.11.26 53. Az MKP megyei titkárságának körlevele, valamint a tapolcai és pacsai járási titkárságoktól érkezett iratok a szövetkezetek létrehozására vonatkozóan
1. doboz iktatott irat 1945.07.29 - 1945.10.09 54. Az MKP Novai Járási Titkárságától érkezett jelentések a hídépítésekről és a földművelési munkák helyzetéről
1. doboz iktatott irat 1945.12.21 55. A Zalacsébi Termelési Bizottság jegyzőkönyve egy volt földbirtokos ellen gabonarejtegetés vádjával tett feljelentésről
1. doboz iktatott irat 1945.06.30 56. Tervezet a csácsbozsoki szénbánya megnyitására és üzemeltetésére - a helyi MKP szervek részvételével
1. doboz iktatott irat 1945.12.20 57. Budapesti üzemek kérelmét tartalmazó irat a megyéből történő lisztszállítás ügyében
1. doboz iktatott irat 1945.06.25 - 1945.12.01 58. Járási titkárságoktól érkezett iratok párthelyiség, jármű és más anyagi, technikai ügyek megoldásával kapcsolatban
1. doboz iktatott irat 1945.07.25 - 1945.12.21 59. A kádermunka megszervezésével kapcsolatos központi és megyei körlevelek, útmutatók megyei, járási és városi pártszervek káderjelentéseivel
1. doboz iktatott irat 1945.06.06 - 1945.10.08 60. Káderek önéletrajzai (Horváth Kálmán, Rosenthal József, Rózsás Erzsébet, Temesvári Lajos, Zoltai Béla, Zsuppán János)
1. doboz iktatott irat 1945.06.11 - 1945.11.26 61. Pártfegyelmi ügyek iratai
1. doboz iktatott irat 1945.12.13 62. Bejelentés az MKP Sümegi Szervezetében tapasztalt jobboldali elhajlásról
1. doboz iktatott irat 1945.11.30 63. A lenti járási titkár jelentése a helyi pártvezetőség részéről a személyét ért vádakra
1. doboz iktatott irat 1945.06.06 - 1945.07.26 64. Az MKP tapolcai és révfülöpi szervezetében történt visszaélési ügyekről készült vizsgálati jegyzőkönyvek és jelentések
1. doboz iktatott irat 1945.11.25 65. A balatonfüredi járási titkár bejelentéséről készült jegyzőkönyv a helyi szervezet gazdasági ügyeiben észlelt visszaélésekről
1. doboz iktatott irat 1945 66. Az MKP előtt álló időszerű kérdéseket felvető, a belpolitikai helyzetet és a pártviszonyokat országosan értékelő irat
1. doboz iktatott irat 1945.06.12 - 1945.09.26 67. MKP központi kiadványok pártnapok megtartásához
1. doboz iktatott irat 1945.05.31 - 1945.09.19 68. Minisztériumi rendeletek másolatai üzemi bizottságokra, áruszállításra és a választások előtti postaforgalomra vonatkozóan
2. doboz iktatott irat 1947.03.02 - 1948.02.08 1. Megyei pártkonferenciák jegyzőkönyvei
2. doboz iktatott irat 194.03.03 - 1946.11.25 2. Megyei választmányi ülések jegyzőkönyvei
2. doboz iktatott irat 1946.02.18 - 1948.05.24 3. Megyei pártbizottsági ülések jegyzőkönyvei
2. doboz iktatott irat 1946.01.03 - 1948.05.08 4. Járási és körzeti titkári értekezletek jegyzőkönyvei, beszámolói
2. doboz iktatott irat 1946.11.21 5. Az MKP Központi Vezetőség Szervező Bizottságának határozata az MKP Zala vármegyei Bizottsága munkájáról
2. doboz iktatott irat 1946.09.25 - 1947.12.22 6. Az MKP megyei titkárának havi összefoglaló jelentései a politikai és szervezési munkáról, hangulatról, valamint egyes reszortfeladatok végrehajtásáról
2. doboz iktatott irat 1946 7. Megyei kritikák a járási és városi pártszervek október és november havi jelentéseiről, munkaterveik végrehajtásáról
2. doboz iktatott irat 1946.08.22 - 1947.05.27 8. Megyei bizottsági tagok feljegyzései, jelentései a megye területén végzett munkáról, járási konferencia-, aktíva- és egyéb értekezletek megtartásáról
2. doboz iktatott irat 1946.01.22 - 1948.04.12 9. Központi és megyei körlevelek a pártmunka egészének megszervezésével, pártkonferenciák és egyéb testületi ülések, értekezletek összehívásával kapcsolatosan
2. doboz iktatott irat 1946.02.01 - 1948.03.01 10. A megyei bizottság havi és negyedéves munkatervei
2. doboz iktatott irat 1946.08.27 11. Megyeileg összeállított útmutatók a politikai és szervezési munka, valamint egyes reszortmunkák - tömegszervezeti, propaganda és kádermunka - irányításához
2. doboz iktatott irat 1946.12.18 - 1948.05.25 12. Titkári levelezés politikai, szervezési és káderügyekben
2. doboz iktatott irat 1946.08.26 - 1948.05.29 13. A keszthelyi járási titkár jelentései a szervezési és politikai munkáról, hangulatról, reszortmunkák végzéséről
2. doboz iktatott irat 1946.06.25 - 1948.05.30 14. A lenti járási és körzeti titkár jelentései a szervezési és politikai munkáról, reszortfeladatok és aprómunkák végzéséről
2. doboz iktatott irat 1946.01.23 - 1948.06.02 15. A letenyei járási és körzeti titkárok jelentései a szervezési és politikai munkáról, reszortfeladatokról
2. doboz iktatott irat 1946.01.23 - 1948.05.31 16. A nagykanizsai járási és körzeti titkárok jelentései a politikai, szervezési és reszortmunkák végzéséről
2. doboz iktatott irat 1946.02.14 - 1948.05.29 17. A novai járási és körzeti titkárok politikai, szervezési és aprómunka jelentései
2. doboz iktatott irat 1946.01.31 - 1948.05.30 18. A pacsai járási és körzeti titkárok jelentései a szervezési és politikai munkáról, hangulatról és a reszortfeladatok végrehajtásáról
2. doboz iktatott irat 1947.02.03 - 1948.05.29 19. A sümegi járási és körzeti titkárok jelentései a szervezési, politikai és reszortmunkáról
2. doboz iktatott irat 1946.09.13 - 1948.05.30 20. A tapolcai járási és körzeti titkárok jelentései az általános helyzetről, politikai és szervezési munkáról, reszortfeladatokról
3. doboz iktatott irat 1946.05.02 - 1948.05.31 21. A zalaegerszegi járási és körzeti titkárok jelentései a szervezési és politikia munkáról, reszortfeladatokról
3. doboz iktatott irat 1946.01.22 - 1948.05.30 22. A zalaszentgróti járási és körzeti titkárok jelentései a szervezési és politikai munkáról
3. doboz iktatott irat 1946.01.23 - 1948.05.31 23. A nagykanizsai városi titkár jelentései a szervezési és politikai munkáról
3. doboz iktatott irat 1946.07.19 - 1948.05.30 24. A zalaegerszegi városi titkár jelentései a város politikai helyzetéről, hangulatáról, valamint a szervezési és politikai munkáról
3. doboz iktatott irat 1946.12.02 - 1947.05.27 25. Megyei bizottsági tag jelentései a Maort telepeken végzett munkáról és aktíva ülésekről
3. doboz iktatott irat 1947.01.16 - 1948.03.25 26. Az MKP megyei titkárának levelezése a KV osztályaival, valamint a Maort pártszervezetek titkáraival politikai és szervezési kérdésekről, továbbá egyes ügyekben tett intézkedésekről
3. doboz iktatott irat 1946.12.03 - 1948.06.08 27. A Maort üzemi szervezet nagykanizsai és központi titkári jelentései a szervezési és politikai munkáról
3. doboz iktatott irat 1948.04.28 28. Jegyzőkönyv a Maort Pusztaszentlászlói telepén az "Egységes Párt" által tartott pártnapi ülésről
3. doboz iktatott irat 1948.03.12 - 1948.04.26 29. A Megyei Egységbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, valamint egységbizottságok működésével kapcsolatos egyéb iratok
3. doboz iktatott irat 1948.04.13 - 1948.05.25 30. Egységes pártvezetőségek megválasztásával kapcsolatos kimutatások, káderjellemzések
3. doboz iktatott irat 1948.04.27 - 1948.05.14 31. Az egyesítő taggyűlések előkészítésével és értékelésével, valamint az új tagsági könyvek kiosztásával foglalkozó iratok
3. doboz iktatott irat 1948.04.19 - 1948 32. Az egyesített párt megyei és járási választmányainak, valamint központi és megyei küldöttek megválasztásával kapcsolatos központi körlevelek, megyei, járási és körzeti kimutatások
3. doboz iktatott irat 1948.05.21 33. A megyei egyesítési konferencián Keszhely részéről adandó műsor terve
3. doboz iktatott irat d. n. 34. Ifj. Fi József tüskeszentpéteri lakos, újgazda, gazdajegyző felszólalása a megyei egyesítési konferencián
3. doboz iktatott irat d. n. 35. Az MKP és az SZDP Zala megyei szervezeteinek 1948. május 30-án megtartott egyesítő konferenciájának határozati javaslata
3. doboz iktatott irat 1946.06.22 - 1947.12.11 36. A földosztás terén felmerült panaszok, "reakciós" megnyilvánulások, rét-, legelő- és erdőjuttatási akciók, egyéni kérelmek, áttelepítési ügyek iratai
3. doboz iktatott irat 1947.07.08 - 1948.01.27 37. A telekkönyvezés végrehajtásával kapcsolatos iratok
3. doboz iktatott irat 1946.06.29 - 1946.11.24 38. A kongresszusi verseny megszervezésének és értékelésének iratai (Vas és Zala megye közti versenymozgalom)
3. doboz iktatott irat 1946.08.24 - 1946.09.26 39. A kongresszusi küldöttek megválasztásának iratai, valamint jegyzőkönyv a kongresszusi küldöttek megyei értekezletéről
3. doboz iktatott irat d. n. 40. Feljegyzés az MKP III. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról (politikai, szervezési, propaganda és gazdasági téren)
3. doboz iktatott irat 1946. 41. Jelentés a Zala vármegyei propaganda munka ellenőrzéséről, valamint a tömegszervezeti munkáról és a három hetes pártaktíva képző tanfolyamról - a kongresszusi határozatok tükrében
3. doboz iktatott irat 1947.06.25 - 1947.08.29 42. A választási kampány politikai és technikai megszervezésével, összeírő bizottságok működésével kapcsolatos munkatervek, kimutatások, körlevelek és levelezés
3. doboz iktatott irat 1947.08.18 - 1947.11.04 43. A megyei propaganda vezető, központi aktívák, valamint járási, városi és körzeti titkárok jelentései a választási agitációs munkáról a KV Szervezési és Propaganda Osztályának körleveleivel
3. doboz iktatott irat 1947.07.29 - 1947.08.26 44. A két munkáspárt megyei szerveinek együttműködését tükröző iratok a választásokra való készülés időszakában
3. doboz iktatott irat 1947.09.03 - 1947.09.17 45. Központilag és megyeileg készített megyei, járási, városi és községi szintű kimutatások, értékelések a választási eredményekről - az 1945. évi eredményekhez és az MKP taglétszámához is viszonyítottan
3. doboz iktatott irat 1947.09.16 - 1947.09.17 46. Legjobb választási eredményt elért községi és városi pártszervezetek jutalmazásának iratai
3. doboz iktatott irat 1947.12.01 - 1948.04.09 47. Az MKP tagsági könyvek cseréjének végrehajtásáról készült titkári jelentések a Keszthelyi, Nagykanizsai és a Letenyei járásból - a KV Szervezési Osztály körleveleivel
3. doboz iktatott irat 1948.04.13 - 1948.05.13 48. A Megyei Kádertanács üléseinek jegyzőkönyvei a kizárásra javasolt MKP tagok felülvizsgálásáról, valamint a kihagyási javaslatok központilag jelzett hiányosságait és megyei intézkedéseit tartalmazó iratok
3. doboz iktatott irat 1946.02.10 - 1947.11.20 49. A "reakciós" erők visszaszorításának és az ország demokratikus átalakításának kommunisták általi követeléseit tartalmazó, jórészt megyei konferenciákhoz és az MKP III. kongresszusához kapcsolódó iratok
3. doboz iktatott irat 1946.06.03 - 1948.05.13 50. A Balodali Blokk elleni támadásokat, munkásegység ellenes megnyilvánulásokat, és a baloldali erők "reakció" elleni fellépéseit tükröző jegyzőkönyvek, jelentések és egyéb iratok
3. doboz iktatott irat 1947.02.27 - 1947.12.01 51. Az újgazdák megsegítése és a paraszti követelések teljesítése érdekében indított politikai akciók iratai - a koalíciós pártok együttműködését is tükrözően
3. doboz iktatott irat 1947.05.12 - 1947.09.10 52. Az MKP részéről az iskolák újjáépítéséért indított akció iratai
3. doboz iktatott irat 1948.05.22 - 1948.05.29 53. Az iskolák államosításáért folytatott harc megindításáról és az államosítás melletti állásfoglalásokról készült jegyzőkönyvek
3. doboz iktatott irat 1947.01.31 - 1948.04.30 54. Az MKP megyei bizottságának jelentése és kimutatásai a taglétszám alakulásáról, valamint a járási és körzeti titkárságoktól, városi szervezetektől érkezett kimutatások
4. doboz iktatott irat 1947.03.08 - 1948.02.23 55. Pártszervezési munkával, tagfelvétellel kapcsolatban a KV szervezési és káder osztályaitól érkezett körlevelek, megyei titkári és kádervezetői levelezés
4. doboz iktatott irat 1946.11.30 - 1948.06.02 56. A megyei tömegszervező jelentései, munkatervei és levelezése a munka egészére vonatkozóan központi körlevelekkel és járási jelentésekkel
4. doboz iktatott irat 1946.10.15 - 1948.06.01 57. A megyei tömegszervező és a szakszervezeti felelős jelentései, egyéb iratai a szakszervezetekben végzett munkáról, valamint a megyei szakszervezeti bizottság működéséről
4. doboz iktatott irat 1946.05.29 - 1948.05.31 58. Kimutatások a Zala megyei szakszervezetekről, továbbá a megyei és a nagykanizsai szakszervezetektől érkezett jelentések
4. doboz iktatott irat 1947.03.22 - 1947.03.23 59. A Szabad Szakszervezetek I. Zala vármegyei Kongresszusának jegyzőkönyve
4. doboz iktatott irat 1946.01.31 - 1948.06.02 60. A megyei ifjúsági megbízott (titkár. szervező) jelentései, munkatervei és levelezése az ifjúság rétegszervezeteiben végzett munkáról. (Nagykanizsai és Letenyei járásokból érkezett jelentések)
4. doboz iktatott irat 1947.10.14 - 1948.05.31 61. A Zala megyei SZIT [Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalom] és MADISZ titkárainak jelentései a végzett munkáról
4. doboz iktatott irat 1947.01.25 - 1948.05.11 62. A megyei tömegszervező és nőszervező jelentései, munkaterve és körlevelei a nők között végzett munkáról
4. doboz iktatott irat 1948.05.04 63. Az MNDSZ megyei vezetőségének jelentései a végzett munkáról
4. doboz iktatott irat 1947.01.25 - 1948.04.24 64. A megyei tömegszervező jelentései a parasztság között végzett munkáról, valamint UFOSZ, FÉKOSZ szervezetek és földművesszövetkezetek tevékenységével kapcsolatos iratok
4. doboz iktatott irat 1947.01.27 - 1947.03.20 65. A kisiparosság közti politikai munka és az ipartestületi választások iratai
4. doboz iktatott irat 1947.03.14 - 1947.12.04 66. Hadigondozottak és volt hadifoglyok közti politikai munkával kapcsolatos központi és megyei körlevelek, levelezés
4. doboz iktatott irat 1947.01.27 - 1947.12.04 67. Az MKP Zala megyei titkárának és tömegszervezőjének iratai a párt rendező gárdáinak működésével kapcsolatban
4. doboz iktatott irat 1947.10.20 - 1947.12.11 68. A megyei tömegszervező jelentése és levelezése a sportmunka egyes kérdéseiről, valamint megyei sportaktíva ülésről készített jegyzőkönyve
4. doboz iktatott irat 1948.05.05 69. A Zala vármegyei Népi Sportbizottság jelentése a megalakulásáról és kezdeti működéséről
4. doboz iktatott irat 1946.07.02 - 1948.05.22 70. A megyei propagandista munkatervei és levelezése a munka egészére vonatkozóan, a KV Propaganda Osztályától és a Szervező Bizottságtól érkezett körlevelekkel
4. doboz iktatott irat 1946.08.06 - 1948.06.02 71. A megyei propagandista havi összefoglaló jelentései a KV Propaganda Osztály értékeléseivel, valamint az alsóbb pártszervektől érkezett jelentésekkel
4. doboz iktatott irat 1947.03.19 - 1948.04.16 72. Községi népnevelő csoportok, agitációs gárdák megszervezésével kapcsolatos központi és megyei körlevelek, központi népnevelők munkájáról készült jellemzések
4. doboz iktatott irat 1947.03.14 - 1948.02.21 73. Központi és helyi népnevelők jelentései a végzett munkáról, tapasztalatokról a megyei propaganda vezető válaszaival
4. doboz iktatott irat 1947.04.30 - 1948.03.20 74. Országosan indított gyűléskampányok megszervezésével kapcsolatos iratok
4. doboz iktatott irat 1947.02.05 - 1947.08.24 75. Rákosi-nagygyűlések megyei programjai, vele kapcsolatos levelezés és feljegyzés a pusztaszentlászlói gyűlésről
4. doboz iktatott irat 1947.01.27 - 1947.11.25 76. Zala megye kommunista képviselőinek beszámolói a megyében tartott gyűléseik tapasztalatairól
4. doboz iktatott irat 1947.04.16 - 1948.04.29 77. Május 1. megünnepléséről készült jelentések és egyéb iratok
4. doboz iktatott irat 1946.10.24 - 1948.05.11 78. A falujáró és budapesti nagyüzemi patronázs mozgalom megszervezésével és értékelésével foglalkozó jelentések, körlevelek
4. doboz iktatott irat 1946.11.14 - 1948.04.01 79. Propaganda anyag terjesztésének iratai
4. doboz iktatott irat 1946.01.05 - 1948.05.05 80. A pártoktatás megszervezésével kapcsolatos központi és megyei körlevelek, levelezés, valamint a megyei oktatási bizottság munkaterve
4. doboz iktatott irat 1947.03.20 - 1948.06.19 81. A megyei oktatási felelős összefoglaló jelentései, valamint az alsóbb pártszervektől érkezett jelentések a pártoktatási munkáról
4. doboz iktatott irat 1947.12.09 82. A sümegi vándoriskola vezetőjének jelentése a végzett munkáról
4. doboz iktatott irat 1947.05.22 - 1948.05.23 83. A megyei három hetes pártiskola vezetőinek zárójelentései, statisztikai kimutatásai, útmutató a jelentés elkészítéséhez
4. doboz iktatott irat 1947.01.25 - 1947.04.16 84. Egyéni Tanulók I. Megyei Konferenciájának jegyzőkönyve, valamint a konferencia értékelése alapján a további feladatokat tartalmazó megyei körlevél
4. doboz iktatott irat 1946.11.11 - 1948.06.02 85. A kultúrmunka megszervezésével és értékelésével kapcsolatos megyei jelentések, központi és megyei körlevelek
5. doboz iktatott irat 1946.11.25 86. A népművelési munkával - főként a Szabad Föld Téli Esték - megszervezésével és értékelésével foglalkozó központi és megyei körlevelek megyei jelentések, levelezés
5. doboz iktatott irat 1946.09.05 - 1948.01.19 87. A megyei propagandista iratai az értelmiség közt végzett politikai munkával kapcsolatban
5. doboz iktatott irat 1947.01.17 - 1947.11.20 88. Népi kollégiumok szervezésével, felvételi kérelmek intézésével kapcsolatos központi körlevelek, megyei titkári levelezés
5. doboz iktatott irat 1946.04.10 - 1948.05.17 89. A katolikus papság politikai megnyilvánulásaival foglalkozó központi körlevelek, jelentések
5. doboz iktatott irat 1947.03.20 - 1947.11.03 90. Templomharangok visszaszerzése és templomjavítási munkák végzésével kapcsolatos iratok
5. doboz iktatott irat 1947.03.03 - 1948.06.02 91. A megyében megjelenő lapok munkájával, a megyei sajtóbizottság megalakulásával és lapkiadási problémákkal foglalkozó iratok
5. doboz iktatott irat 1947.01.21 - 1947.11.19 92. Az MKP megyei titkárának levelezése az országos és helyi lapokban megjelent cikkekkel kapcsolatban
5. doboz iktatott irat 1946.10.10 - 1948.05.29 93. A közigazgatási és községpolitikai munka átfogó irányítására vonatkozó központi és megyei körlevelek, munkatervek
5. doboz iktatott irat 1946.09.20 - 1946.10.28 94. A községi választásokra készülődéssel kapcsolatos központi és megyei körlevelek, valamint a járási és városi pártszervektől érkezett kimutatások
5. doboz iktatott irat 1947.10.14 - 1948.06.04 95. Zala megye egyes országgyűlési képviselőinek beszámolói és a képviselői munkával kapcsolatban keletkezett egyéb iratok
5. doboz iktatott irat 1947.01.31 - 1948.05.05 96. A vármegyei törvényhatósági bizottságba való delegálásokkal és a kommunista frakció ülések összehívásával kapcsolatos intézkedések iratai
5. doboz iktatott irat 1947.05.16 - 1947.11.04 97. A vármegyei törvényhatósági bizottság közgyűlési határozata az 1947/1948. évi megyei közúti költségelőirányzatról, valamint az október havi alispáni jelentés a vármegye közállapotáról
5. doboz iktatott irat 1946.08.08 - 1948.04.20 98. A B-lista bizottságok, valamint a revíziós bizottságok működésével kapcsolatos iratok
5. doboz iktatott irat 1947.11.29 - 1948.04.12 99. Járási kimutatások a községi képviselő-testületek pártok szerinti összetételéről, és a közigazgatásban dolgozókról
5. doboz iktatott irat 1947.01.17 - 1947.12.31 100. Az MKP megyei titkára, a megyei kádervezető és a közigazgatási megbízott levelezése a közigazgatási kádermunkával kapcsolatban
5. doboz iktatott irat 1947.01.10 - 1948.04.13 101. A rendőrség demokratikus átszervezését, politikai megerősítését tükröző megyei titkári és kádervezetői levelezés
5. doboz iktatott irat 1947.12.18 - 1948.02.14 102. Az MKP közreműködése a tűzoltóság káderproblémáinak megoldásában
5. doboz iktatott irat 1947.01.13 - 1948.04.08 103. Katonai szolgálatra való behívásokkal, illetve mentesítésekkel kapcsolatos megyei titkári levelezés
5. doboz iktatott irat 1947.05.07 - 1948.06.02 104. Fegyvertartási engedélyek, fegyverrejtegetések, valamint vadásztársaságok feloszlatása ügyében tett intézkedéseket tartalmazó iratok
5. doboz iktatott irat d. n. 105. Az 1946. évben a politikai rendőrség által eljárás alá vont egyes jelentősebb személyek névjegyzéke, valamint a Zala vármegye területén rendőrhatósági őrizet alatt álló személyek jegyzéke
5. doboz iktatott irat 1947.05.06 - 1947. 106. A hároméves terv Zala megyei anyaga járásonkénti bontásban és megyei összesítésekben, valamint a hároméves terv első évének részletterve
5. doboz iktatott irat 1947.06.18 - 1947.09.18 107. A hároméves tervmegbízottak beállításával, tervbizottságok létrehozásával kapcsolatosan a KV Szervezési Osztályától érkezett körlevelek és a megyei tikár levelezése
5. doboz iktatott irat 1948.03.09 - 1948.05. 108. Kimutatások a hároméves terv keretében a megyében elvégzett beruházásokról a KV Propaganda Osztály és a megyei propaganda vezető körleveleivel
5. doboz iktatott irat 1946.09.02 - 1947.12.11 109. A nemesgulácsi bazaltbánya leállítása ügyében a megyei titkár részére megküldött iratok, valamint a megyei propagandista körlevele a badacsonytomaji bánya helyzetével kapcsolatban
5. doboz iktatott irat 1946.03.22 110. A mikosdpusztai malom- és fűrésztelep tulajdonjogának tisztázása tárgyában az MKP megyei bizottságán tartott megbeszélés jegyzőkönyve
5. doboz iktatott irat 1947.05.07 - 1948.05.18 111. A MÁV politikai megerősítése és a közlekedési dolgozók érdekében tett intézkedéseket tartalmazó megyei titkári és kádervezetői levelezés
5. doboz iktatott irat 1946.11.11 - 1948.05.21 112. A pártgazdasági munka megszervezésére vonatkozó központi útmutatók, megyei körlevelek, munkatervek
5. doboz iktatott irat 1945.12.31 113. Az MKP Zala megyei bizottsága költségvetése 1946. január hóra
5. doboz iktatott irat 1947.01.23 - 1947.10.29 114. Párthelyiség és egyéb anyagi problémák megoldása ügyében folytatott megyei titkári levelezés
5. doboz iktatott irat 1947.09.25 - 1947.10.24 115. Függetlenített pártalkalmazottak központi nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratok
5. doboz iktatott irat 1947.03.04 - 1947.10.22 116. Pártalkalmazottak szociális helyzetének javításával foglalkozó központi és megyei titkári levelezés
5. doboz iktatott irat 1946.07. - 1948.05.31 117. Központi és megyei körlevelek és levelezés a kádermunka általános irányítására vonatkozóan
5. doboz iktatott irat 1948.01.30 - 1948.06.10 118. A megyei kádervezető havi összefoglaló jelentései a KV Káderosztály értékelésével, valamint alsóbb pártszervek jelentéseivel
5. doboz iktatott irat 1947.01.11 - 1948.05.19 119. Függetlenített pártfunkcióba való beállításokkal, egyes káderek ügyeinek intézésével kapcsolatos iratok
5. doboz iktatott irat 1948.01.14 - 1948.02.18 120. Kimutatások, névsorok a III. megyei pártkonferencia küldötteiről, meghívottairól és a megyei választmány tagjairól
6. doboz iktatott irat 1947.01.02 - 1948.05.10 121. A járási és körzeti pártbizottsági tagokról, községi pártvezetőségekről és pártcsoport bizalmiakról készült kimutatások
6. doboz iktatott irat 1948.03.25 - 1948.04.21 122. Pártmunkás csoportok megszervezésével kapcsolatos iratok
6. doboz iktatott irat 1947.02.20 - 1948.05.20 123. Központilag megszervezett pártiskolákra és tanfolyamokra való küldéssel kapcsolatos körlevelek, levelek, valamint káderjellemzések a pártiskolát végzettekről
6. doboz iktatott irat 1948.03.04 124. Az MKP KV Káderosztályára megküldött megyei kitüntetési javaslatok
6. doboz iktatott irat 1946.12.22 - 1948.06.01 125. Megyei kádervezető levelezése, jellemzések, javaslatok tömegszervezeti és állami tisztségek betöltésével kapcsolatban
6. doboz iktatott irat 1946.12.21 126. Az MKP Országos Pártbírósága és a Központi Ellenőrző Bizottság által 1945-1946 években országosan kizártak névsora
6. doboz iktatott irat 1946.01.16 - 1948.05.26 127. Egyes személyek pártfegyelmi ügyeinek iratai
6. doboz iktatott irat 1946.10.27 - 1946.11.09 128. Az MKP Nagykanizsai Szervezetén belüli pártellenes megnyilvánulások, frakciózások vizsgálati anyaga
6. doboz iktatott irat 1946.11.29 - 1947.11.22 129. Egyes pártszervezetek és párttagok elleni bejelentések, terhelő adatokat tartalmazó információk
6. doboz iktatott irat 1947.01.30 - 1947.11.15 130. A KV tanácsadó és a megyei titkár levelezése a panaszirodák működésével kapcsolatban
6. doboz iktatott irat 1947.01.03 - 1947.12.03 131. Közérdekű bejelentések, kérelmek ügyében történt megyei titkári levelezés, a helyi koalíciós pártok közös tevékenységét is tükrözően
6. doboz iktatott irat 1947.01.18 - 1947.12.06 132. Hadigondozottak és volt hadifoglyok személyes ügyeinek intézésével kapcsolatos megyei titkári levelezés
6. doboz iktatott irat 1947.03.06 - 1947.12.06 133. B-listázott személyek ügyeivel kapcsolatos levelezés
6. doboz iktatott irat 1947.01.27 - 1947.12.31 134. Elítéltek és rendőri felügyelet alá helyezettek felmentése érdekében a párt részéről tett intézkedéseket tartalmazó levelezés
6. doboz iktatott irat 1947.01.10 - 1947.12.03 135. Az MKP megyei titkárának levelezése különféle személyi ügyekben
6. doboz iktatott irat d. n. 136. Az MKP nagybudapesti 1946. január 5-6-i pártértekezletének határozati javaslata
6. doboz iktatott irat 1947.11.20 137. Zala vármegye (Zalaegerszegi) I. sz Igazoló Bizottságának hirdetményei
6. doboz iktatott irat d. n. 138. Somogy vármegye 1947/48. évi munkaterve
6. doboz iktatott irat 1946 - 1948 139. Általános politikai beszámolók, jelentések, munkatervek
6. doboz iktatott irat 1946 - 1948 140. Kossuth Akadémiára jelentkezettek ügyei