Raktári nyilvántartás[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]VII. A jogszolgáltatás területi szervei
[Fondcsoport/Levéltár]VII. Bíróságok és ügyészségek
[Fond]VII.9. Tapolcai Kir. Járásbíróság iratai
[Állag]VII.9.a. Elnöki iratok
[Évkör]1895 - 1945
[Terjedelem]2.86 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]26 doboz(tegy) = 2.86 ifm
[Összes raktári egység]26
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 61. raktár 40. Állvány C. oszlop 5. polc
Zalaegerszeg, Balatoni út 61. raktár 40. Állvány D. oszlop 1-2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Iktatószám Tárgyi egység neve
1. doboz iktatott iratok 1895-1899 IV.897/25 Hivatalos helyiségek kibővítésére vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El. 1-5. Végrehajtó ügykezelésének vizsgálata, bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei, rendes szabadság, segélyek, napidíjasok, hivatalszolgák
2. doboz iktatott iratok 1904 El. 6-9. Megrendelésekre vonatkozó felterjesztések, pályázati kérvények, kimutatások 1903. évre, kimutatások és számadások 1903. évre, bíróság elnökének rendeletei, kimutatások 1904. évre.
2. doboz iktatott iratok 1905 El. 5, 7-9. Számadások 1905. évre.
3. doboz iktatott iratok 1906 El. 1-8. Fogházra vonatkozó felterjesztések, napidíjra vonatkozó felterjesztések, szabadságra vonatkozó felterjesztések, betegségekre vonatkozó felterjesztések, bíróság elnökének rendeletei, ált. tartalmú rendeletek, megrendelésekre vonatkozó felterjesztések, pályázati kérvények, kimutatások 1905. évre.
4. doboz iktatott iratok 1906 El. 9. 1906 Számadások
4. doboz iktatott iratok 1907 El. 3-5., 7-12. Bírák, hivatalnokok személyi ügyei, díjnokok személyi ügyei, szolgák és napidíjasok személyi ügyei, ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása, sürgető kérvények, elnöki sürgetések, végrehajtók ügyvitele, főkimutatások 1906. évről, irodák állására vonatkozó jelentések, negyedévi kimutatások az ügymenetről.
5. doboz iktatott iratok 1908 El. 1-50. Igazságügyminiszteri, ítélőtáblai, járásbíróság elnökének rendeletei, bírák, hivatalnokok, szolgák és napidíjasok személyi ügyei, ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása 1909. évre, sürgető kérvények, elnöki sürgetések, végrehajtók ügyvitele 1907-ben, főkimutatások 1907. évről, negyedévi kimutatások az ügymenetről, segélyek és jutalmak, fizetési előleg.
5. doboz iktatott iratok 1908 El. 1-50. Büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák, felügyeleti hatóságoktól bekért vélemények, vizsgák, hivatalos bizonyítványok, községi kézbesítők, elnöki letétek és azokra vonatkozó kiutaló végzések, leletek, könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek, könyvkötői munkák, anyagok beszerzése, anyagszámadás, nyomtatványok, nyomtatványszámadás, hivatalszolgák egyenruházata.
5. doboz iktatott iratok 1908 El. 1-50. Világítószerek, tüzelőanyag, írógépek, felszerelvényi tárgyak, leírási díjak, telekkönyvi átalány, ügyvitel felügyeleti vizsgálatról felvett jkv., szabadságidő, pihenőidő, katonai szolgálat, személyzet elleni felügyeleti ügyek, építés, javítás, takarítás, tartozási kimutatások bűnügyekben, pályázati kérvények, vegyes ügyek, telekkönyv, betétszerkesztés, útinaplók, bűnügyi költség, fogház és fogházőr
6. doboz iktatott iratok 1909 El. 1-50. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei, járás-bíróság elnökének rendeletei, általános elnöki rendelkezések, bírák és hivatalnokok személyi ügyei, díjnokok személyi ügyei, szolgák és napidíjasok személyi ügyei, ügybeosztás, kezelő személyzet beosztása, végrehajtó ügyvitele, könyvei vizsgálata, évi kimutatások, irodák állására vonatkozó kimutatások, negyedévi kimutatások.
6. doboz iktatott iratok 1909 El. 1-50. Segélyek és jutalmak, fizetési előleg, arcképes igazolványok, nyugdíjazások, népfelkelés, bűnügyekre vonatkozó megkeresések, felügyeleti hatóságok által bekívánt vélemények, vizsgák, hivatalos bizonyítványok, községi kézbesítők, elnöki letét és arra vonatkozó végzések, kihallgatások, hivatalos leletek, Könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek, könyvkötői munkák.
6. doboz iktatott iratok 1909 El. 1-50. Anyagszerek beszerzése, nyomtatványok, hivatalszolgák egyenruházata, tüzelőanyag, írógép, felszerelési tárgyak beszerzése, javítása, átalányügyek, ügyvitel ügyviteli vizsgálatról felvett jkv., szabadságidő, katonai szolgálat, személyzet elleni fegyelmi ügyek, tartozási kimutatások, pályázati kérvények, vegyes ügyek, bűnügyi költség, fogház, fogházőr.
7. doboz iktatott iratok 1910 El. 1-50. Az 1910-es, ún, „régi” elnöki iktatás szerint kezelt iratok, igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei, járásbíróság elnökének rendeletei, ügybeosztás és a kezelő személyzet beosztása, végrehajtók könyvvitele, főkimutatások az 1909-es évről, irodák állására vonatkozó kimutatások, negyedévi kimutatások ügymenetről, büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák.
7. doboz iktatott iratok 1910 El. 1-50. Hivatalos bizonyítványok, községi kézbesítők, elnöki letétek és az arra vonatkozó kiutaló végzések, leletek, könyvkötői munkák, anyagbeszerzés, anyagszámadás, nyomtatványok, nyomtatványszámadás, hivatalszolgák egyenruházata, tüzelőanyag, írógépek, felszerelési tárgyak, ügyvitel, felügyeleti vizsgálatról felvett jkv., szabadságidő, pihenőidő, katonai szolgálat, tartozási kimutatások bűnügyekben.
7. doboz iktatott iratok 1910 El. 1-50. Pályázati kérvények, vegyes ügyek, bűnügyi költség, fogház, fogházőr.
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El. 1/A-6/B. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnök rendeletei, törvényszéki elnök rendeletei, felügyeleti hatóságok rendeletei, főügyész rendeletei, járásbíróság elnökének rendeletei, hatóságok megkeresései, ügy- és tanácsbeosztás, felügyeleti vizsgálatok, panaszok, bírák és bírósági hivatalnokok személyi ügyei, rendes szabadság, rendkívüli szabadság.
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El. 7/A-17/A. Jutalmak, fizetési előlegek, katonai szolgálat és fegyvergyakorlat, népfelkelés, személyzet beosztása, díjnokok ügyei, vizsgára jelentkező, pályázatok a zeg-i kir. törvényszék megüresedett állásaira, pályázatok más bíróságoknál, közjegyzők ügyei és könyvei, ügyvédek, ügyészségi megbízottak, évi ügyforgalom és tevékenységi kimutatások, egyéb kimutatások, szegényjogi perlekedők.
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El. 19/A-19/J. Irodai átalány, díjnoki átalány, telekkönyvi átalány és az erre vonatkozó útinaplók, szolgaruha átalány, irodai anyagok, iparcikkek beszervezése, felülbélyegzők beszerzése, kötélverő áruk beszerzése, nyomtatványok megrendelése, könyvek, folyóiratok megrendelése.
11. doboz iktatott iratok 1910 El. 19/K-20/F. Könyvkötői munkák, leltári tárgyak beszerzése, javítása, törlése, számadások, felterjesztések, elnöki leletek, hivatalos leletek, arcképes igazolványok, községi kézbesítők.
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El. 20/G-20/O. Telekkönyv, pénzbüntetések behajtása, tartozások kimutatása, bűnügyi számadások és kimutatások, fogház, fogházőr, személyi pótlék többlet, bírságok, Léránth József személyes ügyei.
12. doboz iktatott iratok 1914 El. 20/R. Családi pótlékok
13. doboz iktatott iratok 1912-1913 El. 20/Q Tapolca község árverezési hirdetményeinek a Járásbíróság részére megküldött példányai
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.I/A-I/E Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtáblai elnök rendeletei, törvényszéki elnök rendeletei, járásbíróság vezetőjének rendeletei
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El. II/A-VI/C Járásbíróság ügybeosztása, felügyeleti vizsgálatok a járásbíróságnál, panaszok a végrehajtó ellen, panaszok járásbíró ellen, bírák és hatósági hivatalnokok személyes ügyei, szabadság és távozási engedélyek, jutalmak, segélyek, fizetési előlegek
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El. VIII-XVI Hadkötelezettségi viszonyok, kirendelés, helyettesítés, díjnokok ügyei, hivatalszolgák, vizsgára jelentkezők kérvényei, pályázatok, közjegyzők, ügyvédek, ügyészségi megbízottak, tolmácsok, szakértők, kimutatások
17. doboz iktatott iratok 1914-1921 El. XX/C-XX/O Leletek, arcképes igazolványok, országgyűlési képviselő választások jegyzékei, fogház, fogházőr, bűnügyi számadások és kimutatások, községi kézbesítők, bírósági végrehajtó és ügykönyvei, fegyelmi ügyek, családi pótlék, selejtezésre vonatkozó iratok
18. doboz iktatott iratok 1918-1927 El. I-I/E; XVI/7/E Általános tartalmú rendeletek, igazságügyminiszter rendeletei, törvényszéki elnök rendeletei, járásbíróság vezetőjének rendeletei, igazságügyi népbiztos rendeletei
19. doboz iktatott iratok 1919-1928 El. III/B-XII/A Végrehajtó ügykezelésének vizsgálata, bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei, rendes szabadság, segélyek, napidíjasok, hivatalszolgák
20. doboz iktatott iratok 1919-1927 El. XVI/A-XX/K Ügyforgalmi és tevékenységi kimutatások, évközi kimutatások, betegségek, fogház és fogházőr, bűnügyi számadások és kimutatások, községi kézbesítők, családi pótlék, tudakozó lapok
21. doboz iktatott iratok 1922-1931 El. I/A-XX/E Igazságügyminiszter, járásbíróság vezetőjének rendeletei, panaszok a járásbíróság ellen, évközi kimutatások, nyomtatványok, hivatalos leletek, fogház és fogházőr, bűnügyi számadások és kimutatások
22. doboz iktatott iratok 1926-1938 El. I/A-I/B Igazságügyminiszter rendeletei, törvényszék elnökének rendelete
23. doboz iktatott iratok 1927-1941 El. V/A-XIX/F; XX/P Bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei, könyvek és bekötés, megkeresések és levelezések
24. doboz iktatott iratok 1932-1936 El. I/A Igazságügyminiszter rendeletei
25. doboz iktatott iratok 1942 El. IV/A; XVI/B/56 Panaszok a járásbíróság ellen, telekkönyvi ügyek állásáról jelentések
26. doboz iktatott iratok 1937-1945 El. I/A Igazságügyminiszter rendeletei