Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]VII. A jogszolgáltatás területi szervei
[Fondcsoport/Levéltár]VII. Bíróságok és ügyészségek
[Fond]VII.9. Tapolcai Kir. Járásbíróság iratai
[Állag]VII.9.a. Elnöki iratok
[Évkör]1895 - 1945
[Terjedelem]2.86 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]26 doboz(tegy) = 2.86 ifm
[Összes raktári egység]26
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 61. raktár 40. Állvány C. oszlop 5. polc
Zalaegerszeg, Balatoni út 61. raktár 40. Állvány D. oszlop 1-2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Lajstromszám Tárgyi egység neve
1. doboz iktatott iratok 1895-99 IV.897/25 Hivatalos helyiségek kibővítésére vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.1. Fogházra vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.2. Napidíjasok havi illetménye
1. doboz iktatott iratok 1904 El.3. Szabadságokra vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.4. Betegségekre vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.5. Bíróság vezetőjének rendelkezései
2. doboz iktatott iratok 1904 El.6. Megrendelésekre vonatkozó felterjesztések
2. doboz iktatott iratok 1904 El.7. Pályázati kérvények
2. doboz iktatott iratok 1904 El.8. Kimutatások 1903. évre
2. doboz iktatott iratok 1904 El.9. Kimutatások és számadások 1903. évre
2. doboz iktatott iratok 1905 El.5. Bíróság elnökének rendeletei
2. doboz iktatott iratok 1905 El.8. Kimutatások 1904. évre
2. doboz iktatott iratok 1905 El.9. Számadások
3. doboz iktatott iratok 1906 El.1. Fogházra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.2. Napidíjra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.3. Szabadságra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.4. Betegségekre vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.5. Bíróság elnökének rendeletei. Ált. tartalmú rendeletek
3. doboz iktatott iratok 1906 El.6. Megrendelésekre vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.7. Pályázati kérvények
3. doboz iktatott iratok 1906 El.8. Kimutatások 1905. évre
4. doboz iktatott iratok 1906 El.9. Számadások
4. doboz iktatott iratok 1907 El.3. Bírák, hivatalnokok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.4. Díjnokok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.7. Ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása
4. doboz iktatott iratok 1907 El.8. Sürgető kérvények, elnöki sürgetések
4. doboz iktatott iratok 1907 El.9. Végrehajtók ügyvitele
4. doboz iktatott iratok 1907 El.10. Főkimutatások 1906. évről
4. doboz iktatott iratok 1907 El.11. Irodák állására vonatkozó jelentések
4. doboz iktatott iratok 1907 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.1. Igazságügyminiszteri rendeletek, ítélőtáblai rendeletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.2. Járásbíróság elnökének rendeletei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.3. Bírák, hivatalnokok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.4. Díjnokok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.7. Ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása 1909. évre
5. doboz iktatott iratok 1908 El.8. Sürgető kérvények, elnöki sürgetések
5. doboz iktatott iratok 1908 El.9. Végrehajtók ügyvitele 1907-ben
5. doboz iktatott iratok 1908 El.10. Főkimutatások 1907. évről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.13. Segélyek és jutalmak
5. doboz iktatott iratok 1908 El.14. Fizetési előleg
5. doboz iktatott iratok 1908 El.20. Büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.21. Felügyeleti hatóságoktól bekért vélemények
5. doboz iktatott iratok 1908 El.22. Vizsgák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.23. Hivatalos bizonyítványok
5. doboz iktatott iratok 1908 El.24. Községi kézbesítők
5. doboz iktatott iratok 1908 El.25. Elnöki letétek és azokra vonatkozó kiutaló végzések
5. doboz iktatott iratok 1908 El.27. Leletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.28. Könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.29. Könyvkötői munkák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.30. Anyagok beszerzése, anyagszámadás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.31. Nyomtatványok, nyomtatványszámadás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
5. doboz iktatott iratok 1908 El.33. Világítószerek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.34. Tüzelőanyag
5. doboz iktatott iratok 1908 El.35. Írógépek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.36. Felszerelvényi tárgyak
5. doboz iktatott iratok 1908 El.37. Leírási díjak, telekkönyvi általány
5. doboz iktatott iratok 1908 El.38. Ügyvitel: felügyeleti vizsgálatról felvett jkv.
5. doboz iktatott iratok 1908 El.41. Szabadságidő, pihenőidő
5. doboz iktatott iratok 1908 El.42. Katonai szolgálat
5. doboz iktatott iratok 1908 El.44. Személyzet elleni felügyeleti ügyek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.45. Építés, javítás, takarítás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.46. Tartozási kimutatások bűnügyekben
5. doboz iktatott iratok 1908 El.47. Pályázati kérvények
5. doboz iktatott iratok 1908 El.48. Vegyes ügyek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.49. Telekkönyv, betétszerkesztés, útinaplók
5. doboz iktatott iratok 1908 El.50. Bűnügyi költség, fogház és fogházőr
6. doboz iktatott iratok 1909 El.1. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei, járásbíróság elnökének rendeletei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.2. Általános elnöki rendelkezések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.3. Bírák és hivatalnokok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.4. Díjnokok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.7. Ügybeosztás, kezelő személyzet beosztása
6. doboz iktatott iratok 1909 El.9. Végrehajtó ügyvitele, könyvei vizsgálata
6. doboz iktatott iratok 1909 El.10. Évi kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.11. Irodák állására vonatkozó kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
6. doboz iktatott iratok 1909 El.13. Segélyek és jutalmak
6. doboz iktatott iratok 1909 El.14. Fizetési előleg
6. doboz iktatott iratok 1909 El.15. Arcképes igazolványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.16. Nyugdíjazások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.17. Népfelkelés
6. doboz iktatott iratok 1909 El.20. Bűnügyekre vonatkozó megkeresések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.21. Felügyeleti hatóságok által bekívánt vélemények
6. doboz iktatott iratok 1909 El.22. Vizsgák
6. doboz iktatott iratok 1909 El.23. Hivatalos bizonyítványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.24. Községi kézbesítők
6. doboz iktatott iratok 1909 El.25. Elnöki letét és arra vonatkozó végzések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.26. Kihallgatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.27. Hivatalos leletek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.28. Könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.29. Könyvkötői munkák
6. doboz iktatott iratok 1909 El.30. Anyagszerek beszerzése
6. doboz iktatott iratok 1909 El.31. Nyomtatványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
6. doboz iktatott iratok 1909 El.34. Tüzelőanyag
6. doboz iktatott iratok 1909 El.35. Írógép
6. doboz iktatott iratok 1909 El.36. Felszerelési tárgyak beszerzése, javítása
6. doboz iktatott iratok 1909 El.37. Átalányügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.38. Ügyvitel ügyviteli vizsgálatról felvett jkv.
6. doboz iktatott iratok 1909 El.41. Szabadságidő
6. doboz iktatott iratok 1909 El.42. Katonai szolgálat
6. doboz iktatott iratok 1909 El.43. Személyzet elleni fegyelmi ügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.46. Tartozási kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.47. Pályázati kérvények
6. doboz iktatott iratok 1909 El.48. Vegyes ügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.50. Bűnügyi költség, fogház, fogházőr
7. doboz iktatott iratok 1910 Az 1910-es, ún. „régi” elnöki iktatás szerint kezelt iratok
7. doboz iktatott iratok 1910 El.1. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei
7. doboz iktatott iratok 1910 El.2. Járásbíróság elnökének rendeletei
7. doboz iktatott iratok 1910 El.7. Ügybeosztás és a kezelő személyzet beosztása
7. doboz iktatott iratok 1910 El.9. Végrehajtók könyvvitele
7. doboz iktatott iratok 1910 El.10. Főkimutatások az 1909-es évről
7. doboz iktatott iratok 1910 El.11. Irodák állására vonatkozó kimutatások
7. doboz iktatott iratok 1910 El.12. Negyedévi kimutatások ügymenetről
7. doboz iktatott iratok 1910 El.20. Büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák
7. doboz iktatott iratok 1910 El.23. Hivatalos bizonyítványok
7. doboz iktatott iratok 1910 El.24. Községi kézbesítők
7. doboz iktatott iratok 1910 El.25. Elnöki letétek és az arra vonatkozó kiutaló végzések
7. doboz iktatott iratok 1910 El.27. Leletek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.29. Könyvkötői munkák
7. doboz iktatott iratok 1910 El.30. Anyagbeszerzés, anyagszámadás
7. doboz iktatott iratok 1910 El.31. Nyomtatványok, nyomtatványszámadás
7. doboz iktatott iratok 1910 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
7. doboz iktatott iratok 1910 El.34. Tüzelőanyag
7. doboz iktatott iratok 1910 El.35. Írógépek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.36. Felszerelési tárgyak
7. doboz iktatott iratok 1910 El.38. Ügyvitel, felügyeleti vizsgálatról felvett jkv.
7. doboz iktatott iratok 1910 El.41. Szabadságidő, pihenőidő
7. doboz iktatott iratok 1910 El.42. Katonai szolgálat
7. doboz iktatott iratok 1910 El.46. Tartozási kimutatások bűnügyekben
7. doboz iktatott iratok 1910 El.47. Pályázati kérvények
7. doboz iktatott iratok 1910 El.48. Vegyes ügyek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.50. Bűnügyi költség, fogház, fogházőr
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/A Igazságügyminiszter rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.1/B Ítélőtábla elnök rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/C Törvényszéki elnök rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/B Felügyeleti hatóságok rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/E Főügyész rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/F Járásbíróság elnökének rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.1/G Hatóságok megkeresései
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.2. Ügy- és tanácsbeosztás
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.3. Felügyeleti vizsgálatok
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.4. Panaszok
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.5. Bírák és bírósági hivatalnokok személyi ügyei
8. doboz iktatott iratok 1913-1914 El.6/A Rendes szabadság
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.6/B Rendkívüli szabadság
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.7/A Jutalmak
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.7/C Fizetési előlegek
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.8/A Katonai szolgálat és fegyvergyakorlat
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.8/B Népfelkelés
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.9. Személyzet beosztása
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.11. Díjnokok ügyei
9. doboz iktatott iratok 1912-1914 El.13. Vizsgára jelentkező
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.14/A Pályázatok a zalaegerszegi kir. törvényszék megüresedett állásaira
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.14/B Pályázatok más bíróságoknál
9. doboz iktatott iratok 1910-1911 El.15/A Közjegyzők ügyei és könyvei
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.15/B Ügyvédek és ügyvédjelöltek
9. doboz iktatott iratok 1911-1913 El.15/C Ügyészségi megbízottak
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.16/A Évi ügyforgalom és tevékenységi kimutatások
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.16/B Egyéb kimutatások
9. doboz iktatott iratok 1910 El.17/A Szegényjogi perlekedők
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/A Irodai átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/B Díjnoki átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/C Telekkönyvi átalány és az erre vonatkozó útinaplók
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/D Szolgaruha átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/E Irodai anyagok, iparcikkek beszervezése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/F Felülbélyegzők beszerzése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/G Kötélverő áruk beszerzése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/H Nyomtatványok megrendelése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/J Könyvek, folyóiratok megrendelése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/J Könyvek, folyóiratok megrendelése
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/K Könyvkötői munkák
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/L Leltári tárgyak beszerzése, javítása, törlése
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/M Számadások, felterjesztések
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/B Elnöki leletek
11. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.20/C Hivatalos leletek
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/E Arcképes igazolványok
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/F Községi kézbesítők
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/G Telekkönyv
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/H Pénzbüntetések behajtása
12. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.20/J Tartozások kimutatása
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/L Bűnügyi számadások és kimutatások
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/M Fogház, fogházőr
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/N Személyi pótlék többlet
12. doboz iktatott iratok 1911-1912 El.20/T Bírságok
12. doboz iktatott iratok 1914 El.20/R Családi pótlékok
12. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.20/O Léránth József személyes ügyei
13. doboz iktatott iratok 1912-1913 El.20/Q Tapolca község árverezési hirdetményeinek a Járásbíróság részére megküldött példányai
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/A Igazságügyminiszter rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/B Ítélőtáblai elnök rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/D Törvényszéki elnök rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/E Járásbíróság vezetőjének rendeletei
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.II/A Járásbíróság ügybeosztása
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.III/A Felügyeleti vizsgálatok a járásbíróságnál
15. doboz iktatott iratok 1916 El.IV/B Panaszok a végrehajtó ellen
15. doboz iktatott iratok 1918 El.IV/D Panaszok járásbíró ellen
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.V. Bírák és hatósági hivatalnokok személyes ügyei
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VI. Szabadság és távozási engedélyek
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.A Jutalmak
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.B Segélyek
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.C Fizetési előlegek
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VIII. Hadkötelezettségi viszonyok
16. doboz iktatott iratok 1915-1917 El.IX. Kirendelés, helyettesítés
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XI. Díjnokok ügyei
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XII/A Hivatalszolgák
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XIII/A Vizsgára jelentkezők kérvényei
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XIV. Pályázatok
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XV. Közjegyzők, ügyvédek, ügyészségi megbízottak, tolmá-csok, szakértők
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XVI. Kimutatások
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/C Leletek
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/D Arcképes igazolványok
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/E Országgyűlési képviselő választások jegyzékei
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/F Fogház, fogházőr
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/G Bűnügyi számadások és kimutatások
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/H Községi kézbesítők
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/I Bírósági végrehajtó és ügykönyvei
17. doboz iktatott iratok 1918 El.XX/J Fegyelmi ügyek
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/L Családi pótlék
17. doboz iktatott iratok 1914-1921 El.XX/O Selejtezésre vonatkozó iratok
18. doboz iktatott iratok 1918-1921 El. I. Általános tartalmú rendeletek
18. doboz iktatott iratok 1918-1922 El. I/A Igazságügyminiszter rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1918-1927 El. I/D Törvényszéki elnök rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1919-1923 El. I/E Járásbíróság vezetőjének rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1919 XVI/7/E Tapolcai Forradalmi Törvényszék iratai 1. Igazságügyi Népbiztos rendeletei 2. Elnöki iratok
19. doboz iktatott iratok 1919-1923 El.III/B Végrehajtó ügykezelésének vizsgálata
19. doboz iktatott iratok 1919-1928 El. V. Bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.VI/A Rendes szabadság
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.VI/B Segélyek
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XI/A Napidíjasok
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XII/A Hivatalszolgák
20. doboz iktatott iratok 1919-1923 XVI/A Ügyforgalmi és tevékenységi kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 XVI/B Évközi kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1926 El.XIX/Y és XXI. Betegségek
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/D Fogház és fogházőr
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/E Bűnügyi számadások és kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/F Községi kézbesítők
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/J Családi pótlék
20. doboz iktatott iratok 1919-1927 El.XX/K Tudakozó lapok
21. doboz iktatott iratok 1923 El.I/A Igazságügyminiszter rendeletei
21. doboz iktatott iratok 1923-1927 El.I/E Járásbíróság vezetőjének rendeletei
21. doboz iktatott iratok 1922-1931 El.IV/A Panaszok a járásbíróság ellen
21. doboz iktatott iratok 1923-1926 El.XVI/B Évközi kimutatások
21. doboz iktatott iratok 1923-1925 El.XIX/B Nyomtatványok
21. doboz iktatott iratok 1923-1928 El.XX/A Hivatalos leletek
21. doboz iktatott iratok 1923-1926 El.XX/D Fogház és fogházőr
21. doboz iktatott iratok 1923-1927 El.XX/E Bűnügyi számadások és kimutatások
22. doboz iktatott iratok 1926-1931 El.I/A Igazságügymiiniszter rendeletei
22. doboz iktatott iratok 1928-1938 El.I/B Törvényszék elnökének rendelete
23. doboz iktatott iratok 1928-1936 El.V/A Bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei
23. doboz iktatott iratok 1927-1931 El.XIX/F Könyvek és bekötés
23. doboz iktatott iratok 1931-1941 El.XX/P Megkeresések és levelezések
24. doboz iktatott iratok 1932-1936 El.I/A Igazságügyminiszter rendeletei
25. doboz iktatott iratok 1931-1939 El.IV/A Panaszok a járásbíróság ellen
25. doboz iktatott iratok 1942 El.XVI/B. 56. Telekkönyvi ügyek állásáról jelentések
26. doboz iktatott iratok 1937-1945 El.I/A Igazságügyminiszter rendeletei