Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]VII. A jogszolgáltatás területi szervei
[Fondcsoport/Levéltár]VII. Bíróságok és ügyészségek
[Fond]VII.9. Tapolcai Kir. Járásbíróság iratai
[Állag]VII.9.a. Elnöki iratok
[Évkör]1879 - 1945
[Terjedelem]2.86 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]26 doboz(tegy) = 2.86 ifm
[Összes raktári egység]26
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 61.. raktár 40.. Állvány C. oszlop 5.. polc
Zalaegerszeg, Balatoni út 61.. raktár 40.. Állvány D.. oszlop 1-2.. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Lajstromszám Tárgyi egység neve
1. doboz iktatott iratok 1895-99 IV.897/25 Hivatalos helyiségek kibővítésére vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.1. Fogházra vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.2. Napidíjasok havi illetménye
1. doboz iktatott iratok 1904 El.3. Szabadságokra vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.4. Betegségekre vonatkozó felterjesztések
1. doboz iktatott iratok 1904 El.5. Bíróság vezetőjének rendelkezései
2. doboz iktatott iratok 1904 El.6. Megrendelésekre vonatkozó felterjesztések
2. doboz iktatott iratok 1904 El.7. Pályázati kérvények
2. doboz iktatott iratok 1904 El.8. Kimutatások 1903. évre
2. doboz iktatott iratok 1904 El.9. Kimutatások és számadások 1903. évre
2. doboz iktatott iratok 1905 El.5. Bíróság elnökének rendeletei
2. doboz iktatott iratok 1905 El.8. Kimutatások 1904. évre
2. doboz iktatott iratok 1905 El.9. Számadások 1905. évre
3. doboz iktatott iratok 1906 El.1. Fogházra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.2. Napidíjra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.3. Szabadságra vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.4. Betegségekre vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.5. Bíróság elnökének rendeletei. Ált. tartalmú rendeletek
3. doboz iktatott iratok 1906 El.6. Megrendelésekre vonatkozó felterjesztések
3. doboz iktatott iratok 1906 El.7. Pályázati kérvények
3. doboz iktatott iratok 1906 El.8. Kimutatások 1905. évre
4. doboz iktatott iratok 1906 El.9. Számadások 1906. évre
4. doboz iktatott iratok 1907 El.3. Bírák, hivatalnokok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.4. Díjnokok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
4. doboz iktatott iratok 1907 El.7. Ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása
4. doboz iktatott iratok 1907 El.8. Sürgető kérvények, elnöki sürgetések
4. doboz iktatott iratok 1907 El.9. Végrehajtók ügyvitele
4. doboz iktatott iratok 1907 El.10. Főkimutatások 1906. évről
4. doboz iktatott iratok 1907 El.11. Irodák állására vonatkozó jelentések
4. doboz iktatott iratok 1907 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.1. Igazságügyminiszteri rendeletek, ítélőtáblai rendeletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.2. Járásbíróság elnökének rendeletei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.3. Bírák, hivatalnokok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.4. Díjnokok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
5. doboz iktatott iratok 1908 El.7. Ügybeosztás és kezelő személyzet beosztása 1909. évre
5. doboz iktatott iratok 1908 El.8. Sürgető kérvények, elnöki sürgetések
5. doboz iktatott iratok 1908 El.9. Végrehajtók ügyvitele 1907-ben
5. doboz iktatott iratok 1908 El.10. Főkimutatások 1907. évről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
5. doboz iktatott iratok 1908 El.13. Segélyek és jutalmak
5. doboz iktatott iratok 1908 El.14. Fizetési előleg
5. doboz iktatott iratok 1908 El.20. Büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.21. Felügyeleti hatóságoktól bekért vélemények
5. doboz iktatott iratok 1908 El.22. Vizsgák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.23. Hivatalos bizonyítványok
5. doboz iktatott iratok 1908 El.24. Községi kézbesítők
5. doboz iktatott iratok 1908 El.25. Elnöki letétek és azokra vonatkozó kiutaló végzések
5. doboz iktatott iratok 1908 El.27. Leletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.28. Könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.29. Könyvkötői munkák
5. doboz iktatott iratok 1908 El.30. Anyagok beszerzése, anyagszámadás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.31. Nyomtatványok, nyomtatványszámadás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
5. doboz iktatott iratok 1908 El.33. Világítószerek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.34. Tüzelőanyag
5. doboz iktatott iratok 1908 El.35. Írógépek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.36. Felszerelvényi tárgyak
5. doboz iktatott iratok 1908 El.37. Leírási díjak, telekkönyvi általány
5. doboz iktatott iratok 1908 El.38. Ügyvitel: felügyeleti vizsgálatról felvett jkv.
5. doboz iktatott iratok 1908 El.41. Szabadságidő, pihenőidő
5. doboz iktatott iratok 1908 El.42. Katonai szolgálat
5. doboz iktatott iratok 1908 El.44. Személyzet elleni felügyeleti ügyek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.45. Építés, javítás, takarítás
5. doboz iktatott iratok 1908 El.46. Tartozási kimutatások bűnügyekben
5. doboz iktatott iratok 1908 El.47. Pályázati kérvények
5. doboz iktatott iratok 1908 El.48. Vegyes ügyek
5. doboz iktatott iratok 1908 El.49. 1908 Telekkönyv, betétszerkesztés, útinaplók
5. doboz iktatott iratok 1908 El.50. Bűnügyi költség, fogház és fogházőr
6. doboz iktatott iratok 1909 El.1. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei, járásbíróság elnökének rendeletei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.2. 1909 Általános elnöki rendelkezések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.3. Bírák és hivatalnokok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.4. Díjnokok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.5. Szolgák és napidíjasok személyi ügyei
6. doboz iktatott iratok 1909 El.7. Ügybeosztás, kezelő személyzet beosztása
6. doboz iktatott iratok 1909 El.9. Végrehajtó ügyvitele, könyvei vizsgálata
6. doboz iktatott iratok 1909 El.10. Évi kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.11. Irodák állására vonatkozó kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.12. Negyedévi kimutatások az ügymenetről
6. doboz iktatott iratok 1909 El.13. Segélyek és jutalmak
6. doboz iktatott iratok 1909 El.14. Fizetési előleg
6. doboz iktatott iratok 1909 El.15. Arcképes igazolványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.16. Nyugdíjazások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.17. Népfelkelés
6. doboz iktatott iratok 1909 El.20. Bűnügyekre vonatkozó megkeresések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.21. Felügyeleti hatóságok által bekívánt vélemények
6. doboz iktatott iratok 1909 El.22. Vizsgák
6. doboz iktatott iratok 1909 El.23. Hivatalos bizonyítványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.24. Községi kézbesítők
6. doboz iktatott iratok 1909 El.25. Elnöki letét és arra vonatkozó végzések
6. doboz iktatott iratok 1909 El.26. Kihallgatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.27. Hivatalos leletek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.28. Könyvek, szaklapok, törvények, rendeletek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.29. Könyvkötői munkák
6. doboz iktatott iratok 1909 El.30. Anyagszerek beszerzése
6. doboz iktatott iratok 1909 El.31. Nyomtatványok
6. doboz iktatott iratok 1909 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
6. doboz iktatott iratok 1909 El.34. Tüzelőanyag
6. doboz iktatott iratok 1909 El.35. Írógép
6. doboz iktatott iratok 1909 El.36. Felszerelési tárgyak beszerzése, javítása
6. doboz iktatott iratok 1909 El.37. Átalányügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.38. Ügyvitel ügyviteli vizsgálatról felvett jkv.
6. doboz iktatott iratok 1909 El.41. Szabadságidő
6. doboz iktatott iratok 1909 El.42. Katonai szolgálat
6. doboz iktatott iratok 1909 El.43. Személyzet elleni fegyelmi ügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.46. Tartozási kimutatások
6. doboz iktatott iratok 1909 El.47. Pályázati kérvények
6. doboz iktatott iratok 1909 El.48. Vegyes ügyek
6. doboz iktatott iratok 1909 El.50. Bűnügyi költség, fogház, fogházőr
7. doboz iktatott iratok 1910 Az 1910-es, ún. „régi” elnöki iktatás szerint kezelt iratok
7. doboz iktatott iratok 1910 El.1. Igazságügyminiszter rendeletei, ítélőtábla elnökének rendeletei
7. doboz iktatott iratok 1910 El.2. Járásbíróság elnökének rendeletei
7. doboz iktatott iratok 1910 El.7. Ügybeosztás és a kezelő személyzet beosztása
7. doboz iktatott iratok 1910 El.9. Végrehajtók könyvvitele
7. doboz iktatott iratok 1910 El.10. 1910 Főkimutatások az 1909-es évről
7. doboz iktatott iratok 1910 El.11. 1910 Irodák állására vonatkozó kimutatások
7. doboz iktatott iratok 1910 El.12. 1910 Negyedévi kimutatások ügymenetről
7. doboz iktatott iratok 1910 El.20. 1910 Büntető ügyekre vonatkozó elnöki ügyek és útiszámlák
7. doboz iktatott iratok 1910 El.23. 1910 Hivatalos bizonyítványok
7. doboz iktatott iratok 1910 El.24. 1910 Községi kézbesítők
7. doboz iktatott iratok 1910 El.25. 1910 Elnöki letétek és az arra vonatkozó kiutaló végzések
7. doboz iktatott iratok 1910 El.27. 1910 Leletek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.29. 1910 Könyvkötői munkák
7. doboz iktatott iratok 1910 El.30. 1910 Anyagbeszerzés, anyagszámadás
7. doboz iktatott iratok 1910 El.31. 1910 Nyomtatványok, nyomtatványszámadás
7. doboz iktatott iratok 1910 El.32. Hivatalszolgák egyenruházata
7. doboz iktatott iratok 1910 El.34. Tüzelőanyag
7. doboz iktatott iratok 1910 El.35. 1910 Írógépek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.36. 1910 Felszerelési tárgyak
7. doboz iktatott iratok 1910 El.38. 1910 Ügyvitel, felügyeleti vizsgálatról felvett jkv.
7. doboz iktatott iratok 1910 El.41. 1910 Szabadságidő, pihenőidő
7. doboz iktatott iratok 1910 El.42. 1910 Katonai szolgálat
7. doboz iktatott iratok 1910 El.46. 1910 Tartozási kimutatások bűnügyekben
7. doboz iktatott iratok 1910 El.47. 1910 Pályázati kérvények
7. doboz iktatott iratok 1910 El.48. 1910 Vegyes ügyek
7. doboz iktatott iratok 1910 El.50. 1910 Bűnügyi költség, fogház, fogházőr
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/A 1910-1914 Igazságügyminiszter rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.1/B 1910-1912 Ítélőtábla elnök rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/C 1910-1914 Törvényszéki elnök rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/B 1910-1914 Felügyeleti hatóságok rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/E 1910-1914 Főügyész rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.1/F 1910-1914. Járásbíróság elnökének rendeletei
8. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.1/G 1910-1912 Hatóságok megkeresései
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.2. 1910-1914 Ügy- és tanácsbeosztás
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.3. 1910-1914 Felügyeleti vizsgálatok
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.4. 1910-1914 Panaszok
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.5. 1910-1914 Bírák és bírósági hivatalnokok személyi ügyei
8. doboz iktatott iratok 1913-1914 El.6/A 1913-1914 Rendes szabadság
8. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.6/B 1910-1914 Rendkívüli szabadság
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.7/A 1910-1914 Jutalmak
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.7/C 1910-1914 Fizetési előlegek
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.8/A 1910-1914 Katonai szolgálat és fegyvergyakorlat
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.8/B 1910-1914 Népfelkelés
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.9. 1910-1913 Személyzet beosztása
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.11. 1910-1914 Díjnokok ügyei
9. doboz iktatott iratok 1912-1914 El.13. 1912-1914 Vizsgára jelentkező
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.14/A 1910-1913 Pályázatok a zalaegerszegi kir. törvényszék megüresedett állásaira
9. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.14/B 1910-1914 Pályázatok más bíróságoknál
9. doboz iktatott iratok 1910-1911 El.15/A 1910-1911 Közjegyzők ügyei és könyvei
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.15/B 1910-1914 Ügyvédek és ügyvédjelöltek
9. doboz iktatott iratok 1911-1913 El.15/C 1911-1913 Ügyészségi megbízottak
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.16/A 1910-1914 Évi ügyforgalom és tevékenységi kimutatások
9. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.16/B 1910-1914 Egyéb kimutatások
9. doboz iktatott iratok 1910 El.17/A 1910 Szegényjogi perlekedők
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/A 1910-1914 Irodai átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/B 1910-1914 Díjnoki átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/C 1910-1914 Telekkönyvi átalány és az erre vonatkozó útinaplók
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/D 1910-1914 Szolgaruha átalány
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/E 1910-1914 Irodai anyagok, iparcikkek beszervezése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/F 1910-1914 Felülbélyegzők beszerzése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/G 1910-1914 Kötélverő áruk beszerzése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/H 1910-1914 Nyomtatványok megrendelése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/J 1910-1914 Könyvek, folyóiratok megrendelése
10. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/J 1910-1914 Könyvek, folyóiratok megrendelése
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/K 1910-1914 Könyvkötői munkák
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/L 1910-1914 Leltári tárgyak beszerzése, javítása, törlése
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.19/M 1910-1914 Számadások, felterjesztések
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/B 1910-1914 Elnöki leletek
11. doboz iktatott iratok 1910-1912 El.20/C 1910-1912 Hivatalos leletek
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/E 1910-1914 Arcképes igazolványok
11. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/F 1910-1914 Községi kézbesítők
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/G 1910-1914 Telekkönyv
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/H 1910-1914 Pénzbüntetések behajtása
12. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.20/J 1910-1913 Tartozások kimutatása
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/L 1910-1914 Bűnügyi számadások és kimutatások
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/M 1910-1914 Fogház, fogházőr
12. doboz iktatott iratok 1910-1914 El.20/N 1910-1914 Személyi pótlék többlet
12. doboz iktatott iratok 1911-1912 El.20/T 1911-1912 Bírságok
12. doboz iktatott iratok 1914 El.20/R 1914 Családi pótlékok
12. doboz iktatott iratok 1910-1913 El.20/O 1910-1913 Léránth József személyes ügyei
13. doboz iktatott iratok 1912-1913 El.20/Q 1912-1913 Tapolca község árverezési hirdetményeinek a Járásbíróság részére megküldött példányai
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/A 1915-1918 Igazságügyminiszter rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/B 1915-1918 Ítélőtáblai elnök rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/D 1915-1918 Törvényszéki elnök rendeletei
14. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.1/E 1915-1918 Járásbíróság vezetőjének rendeletei
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.II/A 1915-1918 Járásbíróság ügybeosztása
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.III/A 1915-1918 Felügyeleti vizsgálatok a járásbíróságnál
15. doboz iktatott iratok 1916 El.IV/B 1916 Panaszok a végrehajtó ellen
15. doboz iktatott iratok 1918 El.IV/D 1918 Panaszok járásbíró ellen
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.V. 1915-1918 Bírák és hatósági hivatalnokok személyes ügyei
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VI. 1915-1918 Szabadság és távozási engedélyek
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.A 1915-1918 Jutalmak
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.B 1915-1918 Segélyek
15. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VII.C 1915-1918 Fizetési előlegek
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.VIII. 1915-1918 Hadkötelezettségi viszonyok
16. doboz iktatott iratok 1915-1917 El.IX. 1915-1917 Kirendelés, helyettesítés
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XI. 1915-1918 Díjnokok ügyei
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XII/A 1915-1918 Hivatalszolgák
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XIII/A 1915-1918 Vizsgára jelentkezők kérvényei
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XIV. 1915-1918 Pályázatok
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XV. 1915-1918 Közjegyzők, ügyvédek, ügyészségi megbízottak, tolmá-csok, szakértők
16. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XVI. 1915-1918 Kimutatások
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/C 1915-1918 Leletek
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/D 1915-1918 Arcképes igazolványok
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/E 1915-1918 Országgyűlési képviselő választások jegyzékei
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/F 1915-1918 Fogház, fogházőr
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/G 1915-1918 Bűnügyi számadások és kimutatások
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/H 1915-1918 Községi kézbesítők
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/I 1915-1918. Bírósági végrehajtó és ügykönyvei
17. doboz iktatott iratok 1918 El.XX/J 1918 Fegyelmi ügyek
17. doboz iktatott iratok 1915-1918 El.XX/L 1915-1918 Családi pótlék
17. doboz iktatott iratok 1914-1921 El.XX/O 1914-1921 Selejtezésre vonatkozó iratok
18. doboz iktatott iratok 1918-1921 El. I. 1918-1921 Általános tartalmú rendeletek
18. doboz iktatott iratok 1918-1922 El. I/A 1919-1922 Igazságügyminiszter rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1918-1927 El. I/D 1919-1927 Törvényszéki elnök rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1919-1923 El. I/E 1919-1923 Járásbíróság vezetőjének rendeletei
18. doboz iktatott iratok 1919 XVI/7/E Tapolcai Forradalmi Törvényszék iratai 1919 1. Igazságügyi Népbiztos rendeletei 2. Elnöki iratok
19. doboz iktatott iratok 1919-1923 El.III/B 1919-1923 Végrehajtó ügykezelésének vizsgálata
19. doboz iktatott iratok 1919-1928 El. V. 1919-1928 Bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.VI/A 1919-1922 Rendes szabadság
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.VI/B 1919-1922 Segélyek
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XI/A 1919-1922 Napidíjasok
19. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XII/A 1919-1922 Hivatalszolgák
20. doboz iktatott iratok 1919-1923 XVI/A 1919-1923 Ügyforgalmi és tevékenységi kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 XVI/B 1919-1922 Évközi kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1926 El.XIX/Y és XXI. 1919-1926 Betegségek
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/D 1919-1922 Fogház és fogházőr
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/E 1919-1922 Bűnügyi számadások és kimutatások
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/F 1919-1932 Községi kézbesítők
20. doboz iktatott iratok 1919-1922 El.XX/J 1919-1922 Családi pótlék
20. doboz iktatott iratok 1919-1927 El.XX/K 1919-1927 Tudakozó lapok
21. doboz iktatott iratok 1923 El.I/A 1923 Igazságügyminiszter rendeletei
21. doboz iktatott iratok 1923-1927 El.I/E 1923-1927 Járásbíróság vezetőjének rendeletei
21. doboz iktatott iratok 1922-1931 El.IV/A 1922-1931 Panaszok a járásbíróság ellen
21. doboz iktatott iratok 1923-1926 El.XVI/B 1923-1926 Évközi kimutatások
21. doboz iktatott iratok 1923-1925 El.XIX/B 1923-1925 Nyomtatványok
21. doboz iktatott iratok 1923-1928 El.XX/A 1923-1928 Hivatalos leletek
21. doboz iktatott iratok 1923-1926 El.XX/D 1923-1926 Fogház és fogházőr
21. doboz iktatott iratok 1923-1927 El.XX/E 1923-1927 Bűnügyi számadások és kimutatások
22. doboz iktatott iratok 1926-1931 El.I/A 1926-1931 Igazságügymiiniszter rendeletei
22. doboz iktatott iratok 1928-1938 El.I/B 1928-1938 Törvényszék elnökének rendelete
23. doboz iktatott iratok 1928-1936 El.V/A 1928-1936 Bírák és bírósági hivatalnokok személyes ügyei
23. doboz iktatott iratok 1927-1931 El.XIX/F 1927-1931 Könyvek és bekötés
23. doboz iktatott iratok 1931-1941 El.XX/P 1931-1941 Megkeresések és levelezések
24. doboz iktatott iratok 1932-1936 El.I/A 1932-1936 Igazságügyminiszter rendeletei
25. doboz iktatott iratok 1931-1939 El.IV/A 1931-1939 Panaszok a járásbíróság ellen
25. doboz iktatott iratok 1942 El.XVI/B. 56. 1942 Telekkönyvi ügyek állásáról jelentések
26. doboz iktatott iratok 1937-1945 El.I/A 1937-1945 Igazságügyminiszter rendeletei