Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek
[Fondcsoport/Levéltár]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok
[Fondalcsoport]V. Zalaegerszeg város (mezőváros, rendezett tanácsú város, megyei város) iratai
[Fond]V.1617. Zalaegerszeg város szociális titkára iratai
[Évkör]1947 - 1949
[Terjedelem]0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 6. Állvány c. oszlop 5. polc


Iktatószám Tárgyi egység neve
4 szakleltár
5-6 névjegyzék 1947-1948-ban hazatért hadifoglyokról
7 hadifogoly kölcsön nyilvántartás
8 kiadott utazási igazolványok nyilvántartása
10-11 közsegélyesek
12-14 Népjóléti Minisztérium ellátmány étkeztetési akcióra
13 válságos helyzetbe jutottak segélyezése
15 hadigondozottak rendkívüli segélyezése
16 kérdőívek szociális intézményekről
17/1 szociálpolitikai bizottság jegyzőkönyvei 1946
17/2 szociálpolitikai bizottság jegyzőkönyvei 1947
17/3 szociálpolitikai bizottság jegyzőkönyvei 1948
17/4 népjóléti bizottság jegyzőkönyvei 1949
17/5 népjóléti bizottság jegyzőkönyvei 1950
18 "UNRRA" bizottsági jegyzőkönyvek 1946; 1948 (külföldi segélyeket ellenőrző bizottság)
21 szociális munkaterv 1949
21/b Zalaegerszeg M. V. 5 éves tervének szociális és egészségügyi vonatkozású része
27 kimutatás külföldi segélyekről
28 szülői munkaközösségek megalakulása
29 T.SZ.CS-k nyilvántartása
30 testi és szellemi fogyatékosok, árvák és gondnokság alá helyezettek nyilvántartása