Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek
[Fondcsoport/Levéltár]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok
[Fondalcsoport]V. Zalaegerszeg város (mezőváros, rendezett tanácsú város, megyei város) iratai
[Fond]V.1607. Zalaegerszeg város polgármesterének iratai
[Állag]V.1607.d. Kiemelt tárgyi csomók
[Évkör]1891 - 1950
[Terjedelem]14.63 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]133 doboz(tegy) = 14.63 ifm
[Összes raktári egység]133
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 3. Állvány b. oszlop 1-7. polc
és
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 3. Állvány c. oszlop 1-7. polc
és
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 4. Állvány a. oszlop 1-4. polc
és
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 4. Állvány a. oszlop 8. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Tárgyi egység neve Iktatószám Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz iktatott irat 1928-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Almási -Buzás
2. doboz iktatott irat 1934-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Czakó-Himfy
3. doboz iktatott irat 1922-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Horváth-Kovács
4. doboz iktatott irat 1928-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Kozma-Neufeld
5. doboz iktatott irat 1916-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Németh-Rudolf
6. doboz iktatott irat 1928-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Sabján-Szűcs
7. doboz iktatott irat 1918-1949 hadigondozási ügyek 8. hadirokkant, hadiárva, hadiözvegy ügyek betűrendben: Taba-Zsuppányi
8. doboz iktatott irat 1920-1949 hadigondozási ügyek 8. hadigondozási iratok
8. doboz 1920-1949 hadigondozási ügyek névjegyzékek, nyilvántartások hadigondozási ügyekhez
9. doboz iktatott irat 1942-1948 hadisegély ügyek 64.
10. doboz iktatott irat 1942-1945 hadisegély ügyek 64.
11. doboz iktatott irat 1939-1949 hadigondozási ügyek 8. hadigondozási ügyek, rendeletek
12. doboz iktatott irat 1941-1942 katonai ügyek 35. bevonulási jegyzék
12. doboz iktatott irat 1940-1949 katonai ügyek 35. Lásd: 132. dobozban is
12. doboz 1947-1948 katonai ügyek 35. katonai vonatkozású rendeletek
13. doboz iktatott irat 1942-1944 katonai ügyek 35.
13. doboz iktatott irat 1944 katonai ügyek 35. sorozási, bevonulási iratok
14. doboz iktatott irat 1943-1949 katonai ügyek 35.
15. doboz iktatott irat 1931-1945 hadikölcsön ügyek 9.
16. doboz iktatott irat 1926-1938 új elemi iskola építése 4. Zalaegerszegen Ola utcában, Ferencesek templomával szemben építendő új elemi iskola iratai
16. doboz iktatott irat 1926-1938 új elemi iskola építése 4. Zalaegerszegen Jókai utcában építendő új elemi iskola iratai fotó, ajánlatok, szerződések, jegyzőkönyvek, költségvetések, levelezés, helyszínrajzok, "Zalavármegye" napilapok 1929-ből
17. doboz iktatott irat 1891-1948 gyógyszertárak 7. Zalaegerszegi patikákkal kapcsolatos ügyek Zalaegerszegen felállítandó új patikák, (térkép: 1910. után), közgyógyszerellátás, tulajdonjogok, kezelői jogok, gyógyszertárak forgalmi körének megállap., szerződések, véghatározatok, fellebbezések, képv. test. ülések jkv. kivonatai, gyógyszertári leltár
18. doboz iktatott iratok 1932-1946 fertőző betegségek 5. himlőoltások
18. doboz iktatott irat 1921-1949 fertőző betegségek 5. fertőző betegségekkel kapcsolatos ügyek hastífusz elleni védekezés (tetvetlenítő kamra tervrajza), közegészségügyi nyomtatvány szükséglet, üzletek, műhelyek, vendéglők stb. egészségügyi szabályai, trachoma elleni védekezés
19. doboz iktatott irat 1933-1949 fertőző betegségek 5. fertőző betegségekkel kapcsolatos ügyek diftéria, himlő elleni védőoltások, tüdőbetegek bejelentése, influenzás megbetegedések, általános közegészs.állapotok, fert. betegségek elleni védekezés, járványos agy- gerinchártyalob megbetegedések, járványjelentések felterjesztése
20. doboz iktatott irat 1931-1943 iskolák 14. Zalaegerszegi Állami Gazdasági Irányú Továbbképző Népiskola iratai
20. doboz iktatott irat 1925-1948 iskolák 14. Iparos és Kereskedő Tanonciskola iratai
21. doboz iktatott irat 1921-1948 iskolák 14. Iparos és Kereskedő Tanonciskola iratai
21. doboz iktatott irat 1924-1943 zárszámadások 1. Iparos és Kereskedő Tanonciskola zárszámadása
22. doboz iktatott irat 1939-1943 zárszámadások 1. háztartási alap zárszámadása
23. doboz iktatott irat 1930-1940 zárszámadások 1. háztartási alap zárszámadása
24. doboz iktatott irat 1926-1949 zárszámadások 1. háztartási alap zárszámadása
24. doboz szám nélküli irat zárszámadások pénztári vagyonmérleg
24. doboz szám nélküli irat 1929 zárszámadások illetmények kimutatása
25. doboz iktatott irat 1946-1950 zárszámadások 1. háztartási alap zárszámadása
25. doboz iktatott irat 1908 zárszámadások 1. házipénztár
25. doboz iktatott irat 1909 zárszámadások 1. házipénztár
26. doboz iktatott irat 1934-1947 zárszámadások 1. kórházi alap zárszámadása
26. doboz iktatott irat 1934-1941 zárszámadások 1. kórházi tartalékalap zárszámadása
26. doboz iktatott irat 1940 zárszámadások 1. óvodák zárszámadása
26. doboz iktatott irat 1931-1941 zárszámadások 1. közigazgatási letét zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1932-1949 zárszámadások 1. törzsvagyon alap zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1939-1943 zárszámadások 1. gyámpénztár zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1932-1940 zárszámadások 1. közmunka alap zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1948 zárszámadások 1. közellátási alap zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1933-1939 zárszámadások 1. gazdasági munkás és cselédsegély alap zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1932-1944 zárszámadások 1. összesített alapítványok zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1937-1943 zárszámadások 1. összevont kisebb alapítványok zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1932-1941 zárszámadások 1. szegény alap zárszámadása
27. doboz iktatott irat 1929-1949 zárszámadások 1. Farkas Dávid Alapítvány zárszámadása Lásd: 132. dobozban is
28. doboz iktatott irat 1934-1944 zárszámadások 1. Jákum Ferenc Iskola Alapítvány zárszámadása
28. doboz iktatott irat 1934-1943 zárszámadások 1. Dr. Héricz Tóth János féle Alapítvány zárszámadása
28. doboz iktatott irat 1932-1942 zárszámadások 1. Testnevelási Alapítvány zárszámadása
28. doboz iktatott irat 1932-1948 zárszámadások 1. Aggápolda Alapítvány zárszámadása
28. doboz iktatott irat 1932-1948 zárszámadások 1. Villamosüzem zárszámadása Villamosüzem költségvetése, mérlege, leltára
29. doboz iktatott irat 1929-1943 költségvetések 53. Zalaegerszeg megyei város költségvetése Lásd: 132. dobozban is
29. doboz iktatott irat 1945-1948 költségvetések 53. Zalaegerszeg megyei város költségvetése
29. doboz iktatott irat 1948-1949 költségvetések 53. háztartási költségvetés
30. doboz iktatott irat 1934 költségvetések 53. Zalaegerszeg megyei város költségvetése
30. doboz iktatott irat 1935 költségvetések 53. háztartási költségvetés
30. doboz iktatott irat 1936 költségvetések 53. háztartási költségvetés
30. doboz iktatott irat 1940-1944 költségvetések 53. háztartási költségvetés
30. doboz iktatott irat 1940 költségvetések 53. háztartási és egyéb alapok költségvetése
30. doboz iktatott irat 1937-1949 költségvetések 53. háztartási, villamosüzemi, kórházi, aggápoldai költségvetések iratai
30. doboz iktatott irat 1945-1949 költségvetések 53. Villamosüzem költségvetése
31. doboz iktatott irat 1934-1949 költségvetések 53. kórházi költségvetés
31. doboz iktatott irat 1927 költségvetések 12/1927. mezőőri költségvetés
31. doboz iktatott irat 1946-1948 költségvetések 53. háztartási költségvetés
32. doboz iktatott irat 1950 költségvetések 53. háztartási költségvetés
32. doboz kötet 1932 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1933 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1934 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1935 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1936 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1937 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
32. doboz kötet 1938 költségvetések Zalaegerszeg megyei város költségvetése nyomtatott, lefűzött példány
33. doboz szám nélküli irat 1908-1948 aggápolda aggápolda ügyei vegyes iratok
34. doboz szám nélküli irat 1911-1921 villamosüzem Villamosüzem iratai vegyes iratok
34. doboz szám nélküli irat 1927-1941 villamosüzem áramvásárlási szerződés, kartell illeték
34. doboz szám nélküli irat 1927-1941 villamosüzem áramvásárlási szerződés, kartell illeték
34. doboz szám nélküli irat 1934-1941 villamosüzem áramszolgáltatási megállapodás, kartell illeték
35. doboz szám nélküli irat 1912-1930 villamosüzem Villamosüzem iratai vegyes iratok
35. doboz szám nélküli irat 1918-1932 villamosüzem Ganz Sándor és Zachara Vilmos ügye
35. doboz szám nélküli irat 1933-1948 villamosüzem megállapodás a Villamos Centráléval
35. doboz szám nélküli irat 1929-1946 villamosüzem a Villamos Centrálé építkezésének felülvizsgálata
35. doboz szám nélküli irat 1933 villamosüzem villamos áram szolgáltatási szerződés revíziója (Fővárosi Újság 1933. 04. 06.)
35. doboz szám nélküli irat 1935-1938 villamosüzem a Villamosüzem anyagi helyzete
35. doboz szám nélküli irat 1941 villamosüzem a Villamosüzem bérbeadása
36. doboz iktatott irat 1928-1942 kórházi iratok 18. kórházi ellátmány és betegforgalmi kimutatások
36. doboz iktatott irat 1943 kórházi iratok 63. kórházi ápolási díjak kimutatása
36. doboz iktatott irat 1939-1946 kórházi iratok 63. kórházi ellátmány elszámolása
37. doboz iktatott irat 1924-1949 kórházi iratok 63. közkórházi állások ügyei
38. doboz iktatott irat 1926-1948 kórházi iratok 63. orvosi kinevezések a közkórházba
39. doboz iktatott irat 1934-1949 kórházi iratok 63. kórházi tisztviselői állások ügyei
39. doboz iktatott irat 1945-1948 kórházi iratok 63. rendelet kórházaknál üzemi bizottságok létesítéséről
39. doboz szám nélküli irat 1926-1933 kórházi iratok a városi kórház alapszabályai
39. doboz iktatott irat 1940-1947 kórházi iratok 63. kórházi alkalmazottak illetmény ügyei
40. doboz iktatott irat 1926-1949 kórházi iratok 63. kórházi alkalmazottak illetmény ügyei
41. doboz szám nélküli irat 1928-1930 közvágóhíd építése árajánlatok, tervek
41. doboz szám nélküli irat 1930-1949 közvágóhíd építése egyéb javítások, építések
42. doboz szám nélküli irat 1922-1949 közvágóhíd építése külön kezelt iratok
42. doboz szám nélküli irat 1927 közvágóhíd építése tervrajz
42. doboz kötet 1928 közvágóhíd építése építési napló
42. doboz szám nélküli irat 1908-1929 közvágóhíd építése terület kisajátítással kapcsolatok iratok
42. doboz szám nélküli irat 1907-1930 közvágóhíd építése költségvetések, műszaki leírások, árajánlatok
42. doboz iktatott iratok 1931-1949 városi szeretetház iratai 33.
43. doboz iktatott iratok 1937-1949 színház és mozi ügyek 59.
43. doboz iktatott iratok 1945 iskolai mulasztások 12.
43. doboz iktatott iratok 1944-1945 hulla szállítás, exhumálás 11.
43. doboz iktatott iratok 1942-1947 temetői ügyek 34. temetői iratok
43. doboz iktatott iratok 1927-1943 temetői ügyek 34. temetői rendtartás
43. doboz iktatott iratok 1920-1935 temetői ügyek 34. régi temető bezárása, új temető megnyitása
43. doboz iktatott iratok 1918-1944 temetői ügyek 34. új temető létesítése
43. doboz iktatott iratok 1920-1948 temetői ügyek 34. temetői szabályrendelet
43. doboz iktatott iratok 1944-1948 Aszfaltozás és utak kikövezése 2.
43. doboz iktatott iratok 1940-1948 ipartelepek, üzemek, műhelyek vizsgálata 15.
44. doboz szám nélküli irat 1928-1933 iparetlepek, üzemek, műhelyek vizsgálata gyárvizsgálatok kimutatásai
44. doboz szám nélküli irat 1928-1929 iparetlepek, üzemek, műhelyek vizsgálata téglagyári ügyek
44. doboz szám nélküli irat 1927-1930 városi lakások építési és eladási ügyei
44. doboz szám nélküli irat 1930-1933 Zeg. város- Szalay Istvánné lakásügye
44. doboz iktatott iratok 1930-1941 Zeg. város- Simon Józsefné lakásügye 16.
44. doboz szám nélküli irat 1934-1949 mérleghitelesítés
45. doboz szám nélküli irat 1938-1940 Zalaegerszegi Pénzügyi Palota tervrajzok
45. doboz szám nélküli irat 1938-1940 Zalaegerszegi Pénzügyi Palota árajánlatok, költségvetések
45. doboz kötet 1939 Zalaegerszegi Pénzügyi Palota építési naplók 3 kötet
46. doboz szám nélküli irat 1937-1944 Zalaegerszegi Pénzügyi Palota árajánlatok, költségvetések
47. doboz szám nélküli irat 1938-1940 Zalaegerszegi Pénzügyi Palota építési ügyek
47. doboz szám nélküli irat 1938-1939 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök a Pénzügyi Palota építéséhez felvett kölcsön ügye Lásd: 132. dobozban is
47. doboz iktatott iratok 1919-1924 drágasági segélyek 137.
48. doboz szám nélküli irat 1929-1940 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök kislakások építési költségeihez állami hozzájárulásként folyósított kölcsön és azok elszámolása
48. doboz szám nélküli irat 1931-1946 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök bérház és kislakás építési kölcsönök
48. doboz szám nélküli irat 1931-1946 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök 80.000,- Pengős lakásépítési kölcsön
49. doboz szám nélküli irat 1926-1931 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök városi beruházási kölcsönök
49. doboz szám nélküli irat 1925-1931 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Zalaegerszeg város kölcsön ügyei 1.000.000.000,- Korona, és 80.000,- Pengő
49. doboz szám nélküli irat 1916-1931 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök kintlévő adóhátralékok terhére függőkölcsön felvétele
50. doboz szám nélküli irat 1928-1930 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök közvágóhíd kölcsön ügye
50. doboz szám nélküli irat 1925-1931 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök ínséges közmunka kölcsön
50. doboz szám nélküli irat 1930-1936 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Zeg. város által felvett 189.000,- Pengős kölcsön
50. doboz szám nélküli irat 1940-1942 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Nemzeti Hitelintézettől felvett 8695,- P kölcsön
50. doboz szám nélküli irat 1940-1943 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Vármegyei Bank és Takarékpénztártól felvett 1.400,- P kölcsön
50. doboz szám nélküli irat 1931-1944 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Vármegyei Bank és Takarékpénztártól felvett 6.000,- P kölcsön
50. doboz szám nélküli irat 1940-1941 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök utcák és terek rendezésére felvett kölcsönök
50. doboz szám nélküli irat 1931-1946 Zalaegerszeg város által felvett kölcsönök Zeg. város pézügyi egyensúlyának biztosítására felvett 24.000,- P kölcsön
50. doboz iktatott iratok 1940-1949 lakbérleti ügyek 68. Árvay-Zsallár Lásd: 133. dobozban is
51. doboz iktatott iratok 1947-1949 szegődményesek ügyei 39. városi gazdasági cselédek és kocsisok iratai
51. doboz iktatott iratok 1939-1948 szegődményesek ügyei 39. erdőőrök, mezőőrök, sírásók iratai
52. doboz iktatott iratok 1919-1926 szegődményesek ügyei 39. gulyás, kanász, kocsis, utcaseprő, becsüsök iratai
52. doboz iktatott iratok 1920-1922 szegődményesek ügyei 39. útkaparók, becsüsök iratai
52. doboz iktatott iratok 1919-1948 szegődményesek ügyei 39. mezőőrök iratai
52. doboz iktatott iratok 1920-1948 szegődményesek ügyei 39. útkaparók, utcaseprők, becsüsök iratai
52. doboz iktatott iratok 1935-1937 szegődményesek ügyei 39. sírásók, temetőőrök iratai
52. doboz iktatott iratok 1914-1942 szegődményesek ügyei 39. erdőőrök iratai
52. doboz iktatott iratok 1919-1932 szegődményesek ügyei 39. szegődményesek iratai
53. doboz iktatott iratok 1921-1928 szegődményesek ügyei 39. gazdasági alkalmazottak, köztisztasági kocsisok iratai
53. doboz iktatott iratok 1920-1934 szegődményesek ügyei 39. városi kertészek fizetése
53. doboz szám nélküli irat 1923-1931 konvenciósok bikagondozók, méngondozók, kocsisok iratai
53. doboz szám nélküli irat 1928 ajánlatok ajánlatok csizmák készítésére a tűzoltók és az utcaseprők részére
53. doboz szám nélküli irat 1932-1948 alkalmazottak Kazay Gyula főkertész alkalmazása
53. doboz iktatott iratok 1913-1945 Szabad-Csácsi legelő ügyei 32. a legelő feljavítása, kölcsön az alagcsövezéshez
54. doboz szám nélküli irat 1922-1926 állásügyek állásügyek, pályázatok városi állásokra
54. doboz iktatott iratok 1933-1939 Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet iratai 45.
55. doboz iktatott iratok 1932 Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet iratai 45.
55. doboz iktatott iratok 1940-1949 Országos Falusi Kislakásépítési Szövetkezet iratai 45.
55. doboz iktatott iratok 1941-1949 munkaügy 65. állásügyek
55. doboz iktatott iratok 1948 munkaügy 65. kertészeti alkalmazottak rangsorolása
56. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Ádám-Árvay
56. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Babos-Bőke
57. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Czirkovics-Csötörtök
57. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Dabronyi-Dukai
57. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Egyed-Esső
57. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Farkas-Fülöp
58. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Gál-Gyürki
58. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Hajgató-Huszár
58. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Illyés-Juhász
59. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Kancsal-Kutas
59. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. László-Lőrincz
60. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Magasbüki-Münster
60. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Nadray-Nyilassy
60. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Oláh-Oszlányi
60. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Pados-Puhr
61. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Rácz-Ruszwurm
61. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Sándor-Stefánecz
61. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Szabó-Szökrönyös
61. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Takács-Tüttőssy
62. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Vajda-Wöfler
62. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Zalaföldy-Zsálek
62. doboz iktatott iratok 1926-1949 városi tisztviselők, alkalmazottak iratai 65. Óvónők, ápolónők, takarítók, villamosműnél állások
63. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Bakos-Brenn
63. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Dercsényi-Dormán
63. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Ekler-Fülöp
63. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Gans-Hajgató
63. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Janda-Jámbor
64. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Kardos-Kuthy
64. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Lendvay-Löbl
64. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Magyar-Mezriczky
65. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Németh-Pál
65. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Rózsa-Rózsás
65. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Salamon-Szekeres
65. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Tamásy-Travnik
65. doboz iktatott iratok 1921-1949 (1909) nyugdíj ügyek 70. Udvardy-Weisiczky
66. doboz iktatott iratok 1930-1949 statisztikák 26. gyümölcstermelési adatok
66. doboz iktatott iratok 1931-1949 statisztikák 26. elemi károk adatai
66. doboz iktatott iratok 1930-1937 statisztikák 26. földbirtokok árára vonatkozó adatgyűjtés
66. doboz iktatott iratok 1935-1936 statisztikák 26. földbirtokokra, gazdasági üzemekre vonatkozó összeírás
66. doboz iktatott iratok 1930-1943 statisztikák 26. 50 kat. hold és annál nagyobb földbirtokok adatai
66. doboz iktatott iratok 1941-1949 statisztikák 26. termés és vetésterületi adatok begyűjtése
66. doboz iktatott iratok 1930-1948 statisztikák 26. őszi vetésterületekről adatgyűjtés
67. doboz iktatott iratok 1935-1941 statisztikák 26. cséplési statisztikák
67. doboz iktatott iratok 1941 statisztikák 26. 1941. évi cséplési eredmények bejelentése
67. doboz iktatott iratok 1931-1943 statisztikák 26. gazdasági cselédek és gépmunkások biztosítása
67. doboz iktatott iratok 1936-1937 statisztikák 26. értelmiségi népességre vonatkozó adatgyűjtés
67. doboz iktatott iratok 1930-1944 statisztikák 26. felekezeteken kívül állók adatairól kimutatás
67. doboz szám nélküli irat 1930-1941 népszámlálási iratok
68. doboz iktatott iratok 1928-1948 ingatlan ügyek 28. Országos Földbirtokrendező Bírósági eljárás során ingatlanhoz juttatás
68. doboz iktatott iratok 1928-1948 ingatlan ügyek 28. házhelyrendezési ügyek
68. doboz iktatott iratok 1928-1948 ingatlan ügyek 28. vagyonváltság ingatlanszerzési ügyek
69. doboz iktatott iratok 1928-1949 óvodák, óvónők 27. városi óvodák iratai
69. doboz iktatott iratok 1925-1943 óvodák, óvónők 27. városi óvónők ügyei
69. doboz iktatott iratok 1947 óvodák, óvónők 27. dr. Czakó Lászlóné óvónő lakbér ügye
69. doboz iktatott iratok 1931-1944 óvodák, óvónők 27. dr. Péterffy Istvánné Fatér Klára óvónő iratai
69. doboz szám nélküli irat 1926.;1931.;1938.;1940. óvodák, óvónők óvodák számadása
69. doboz iktatott iratok 1929-1934 óvodák, óvónők 27. állami óvoda létesítése
69. doboz iktatott iratok 1928-1938 óvodák, óvónők 27. óvoda létesítése
69. doboz szám nélküli irat 1928-1942 óvodák, óvónők óvodai felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek
69. doboz szám nélküli irat 1930-1940 óvodák, óvónők óvodai felügyelő bizottság újjáalakítása
69. doboz iktatott iratok 1934-1935 zalaegerszegi országos vásárok 55. országos vásárokra vonatkozó statisztikai adatok
69. doboz iktatott iratok 1922-1938 zalaegerszegi országos vásárok 55.
69. doboz iktatott iratok 1925-1949 zalaegerszegi országos vásárok 55. országos vásárokon állatdíjazások
69. doboz iktatott iratok 1939-1944 színház, színjátszás 59.
70. doboz szám nélküli irat 1930 polgári fiúiskola tervrajzok Lásd: 132. dobozban is
70. doboz iktatott iratok 1936-1944 polgári fiúiskola 30. polgári fiúiskola iratai
70. doboz iktatott iratok 1935-1947 polgári fiúiskola 30. polgári fiúiskola iratai
70. doboz szám nélküli irat 1936 polgári fiúiskola polgári fiúiskola építése költségvetések, árajánlatok
70. doboz szám nélküli irat 1948-1949 építési és közmunkák
70. doboz szám nélküli irat 1948-1949 építési és közmunkák zalaegerszegi egészségház átalakítási munkái
71. doboz iktatott iratok 1931-1949 országos képviselőválasztás 29. országos képviselőválasztás iratai
72. doboz iktatott iratok 1939 országos képviselőválasztás 29. országos képviselőválasztás iratai
73. doboz iktatott iratok 1931-1949 országos képviselőválasztás 29. országos képviselőválasztás iratai
73. doboz iktatott iratok 1923-1940 szabályrendeletek 31.
74. doboz iktatott iratok 1926-1944 szabályrendeletek 31.
74. doboz iktatott iratok 1926-1946 szabályrendeletek 31.
75. doboz iktatott iratok 1920-1941 szabályrendeletek 31.
75. doboz iktatott iratok 1929-1949 szabályrendeletek 31. szabályrendelet közterületek burkolásáról
75. doboz iktatott iratok 1943 szabályrendeletek 31. szabályrendelet közterület foglalási díjakról
75. doboz iktatott iratok 1927-1935 szabályrendeletek 31. szabályrendelet Zalaegerszeg város területén fekvő ingatlanok értékemelkedése után kiszabható díjakról
75. doboz iktatott iratok 1920-1943 szabályrendeletek 31. szabályrendelet ingatlan vagyonátruházási illetékről
75. doboz iktatott iratok 1930-1941 szabályrendeletek 31. szabályrendelet gépjárművel űzött bérkocsi ipar gyakorlásáról
75. doboz iktatott iratok 1912-1949 szabályrendeletek 31. városi szervezeti szabályrendelet tervezet
76. doboz iktatott iratok 1923-1943 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a községi kötelékbe való felvételért és hatósági bizonyítványokért szedhető díjakról
76. doboz iktatott iratok 1931 szabályrendeletek 31. Zalaegerszeg város közkórházának alapszabálya
76. doboz iktatott iratok 1927-1945 szabályrendeletek 31. köztisztasági és közegészségügyi szabályrendelet
76. doboz iktatott iratok 1940-1943 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a városi tisztiorvos által magánfelek érdekében végzett munkálatok díjszabásáról
76. doboz iktatott iratok 1924-1941 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a városi tisztviselők által magánfelek részére végzett hivatalos munkák díjszabásáról
76. doboz iktatott iratok 1929 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a városi közintézmények ügyrendjéről
76. doboz iktatott iratok 1928 szabályrendeletek 31. egységes szolgálati szabályzat a tűzoltóság részére
76. doboz iktatott iratok 1939 szabályrendeletek 31. a város tulajdonában levő kavicsbányából kitermelt kavics értékesítése és a ródlipálya használatából származó jövedelem
76. doboz iktatott iratok 1925-1932 szabályrendeletek 31. szabályrendelet fogadók, vendéglők, kávéházakról
76. doboz iktatott iratok 1916-1937 szabályrendeletek 31. szabályrendelet csend- és rendháborítás eltiltásáról
76. doboz iktatott iratok 1936 szabályrendeletek 31. az éjjeli szállásadásról alkotott rendelkezés
76. doboz iktatott iratok 1924-1925 szabályrendeletek 31. családi pótlék szabályozása
76. doboz iktatott iratok 1927 szabályrendeletek 31. gyámpénztári szabályrendelet
76. doboz iktatott iratok 1923-1938 szabályrendeletek 31. fogyasztási adók szabályrendelete
76. doboz iktatott iratok 1922-1945 szabályrendeletek 31. húsvizsgálati szabályrendelet
77. doboz iktatott iratok 1938-1941 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a házaló kereskedés eltiltásáról
77. doboz iktatott iratok 1919-1937 szabályrendeletek 31. hirdetési szabályrendelet
77. doboz iktatott iratok 1928-1949 szabályrendeletek 31. lakbérleti szabályrendelet
77. doboz iktatott iratok 1927-1929 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a közúti forgalom biztonsága tárgyában
77. doboz iktatott iratok 1900 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a városi közsegély módjáról mérvéről
77. doboz iktatott iratok 1908-1949 szabályrendeletek 31. kéményseprési szabályrendelet
77. doboz iktatott iratok 1948 szabályrendeletek 31. szemét fuvardíj kivetése
77. doboz iktatott iratok szabályrendeletek 31. nyilvános mulatságok, hangversenyek engedélyezése és az utána fizetendő díjak
77. doboz iktatott iratok szabályrendeletek 31. Kaposvár város tűzrendészeti szabályrendelete
77. doboz iktatott iratok szabályrendeletek 31. a hivatalos kiküldetések alkalmával felszámítandó díjak
78. doboz iktatott iratok 1908-1948 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a heti vásári és piaci elővásárlási tilalomról
78. doboz iktatott iratok 1923-1946 szabályrendeletek 31. legeltetési szabályrendelet
78. doboz iktatott iratok 1928-1939 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a prostitúcióról
78. doboz iktatott iratok 1927-1939 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a város tejjel való ellátásáról és a tejforgalom szabályozásáról
78. doboz iktatott iratok 1929-1944 szabályrendeletek 31. szabályrendelet özvegység, rokkantság, öregség, árvaság esetére ellátásról
79. doboz iktatott iratok 1916-1938 szabályrendeletek 31. nyugdíj szabályrendelet
79. doboz iktatott iratok 1914-1933 szabályrendeletek 31. építési szabályrendelet
79. doboz iktatott iratok 1934-1941 szabályrendeletek 31. építési pótszabályrendelet 3. §-ának módosítása
79. doboz iktatott iratok 1930-1943 szabályrendeletek 31. napidíj szabályrendelet
79. doboz iktatott iratok 1931-1947 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a nemzeti zászló kötelező használatáról
79. doboz iktatott iratok 1936-1948 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a piaci és vásári rendtartásról
79. doboz iktatott iratok 1929-1936 szabályrendeletek 31. szabályrendelet a városi képviselő testület tagjainak számáról és a választókerületek beosztásáról
79. doboz iktatott iratok 1943-1945 177/1943.; 118/1944.;254/1945. ipari üzemek nyersanyag ellátása
79. doboz iktatott iratok 1943-1945 254/1945. rendelet a textiláruk kiszolgáltatásának korlátozása tárgyában
80. doboz iktatott iratok 1926.;1927.;1929.;1935.;1949. építési engedélyek építési engedély kérelmek, tervrajzok, költségvetések lásd: lajstrom
81. doboz iktatott iratok 1940-1944 Országos Nép-és Családvédelmi Alap ügyei 66.;189. kölcsönök, támogatások
81. doboz iktatott iratok 1941-1948 Országos Nép-és Családvédelmi Alap ügyei 66.;189. ONCSA rendelkezésre álló fedezetének felosztása, költségvetés
81. doboz iktatott iratok 1940-1946 Országos Nép-és Családvédelmi Alap ügyei 66. 1940. évi XXIII. törvénycikk az ONCSA-ról
81. doboz iktatott iratok 1940-1944 Országos Nép-és Családvédelmi Alap ügyei 66. költségvetés, elszámolás
82. doboz szám nélküli irat 1926-1948 Zalaegerszeg város vízmű és csatornázás iratai tervek, dokumentáció
82. doboz szám nélküli irat 1897-1948 Zalaegerszeg város vízmű és csatornázás iratai
82. doboz iktatott iratok 1926-1949 Becsey Antal és Zalaegerszeg város ügye 60. levelezés, peres iratok
83. doboz iktatott iratok 1935-1936 légoltalmi ügyek 689.
83. doboz iktatott iratok 1937 légoltalmi ügyek 204.
83. doboz iktatott iratok 1938 légoltalmi ügyek 125.
83. doboz iktatott iratok 1939 légoltalmi ügyek 272.
83. doboz iktatott iratok 1940 légoltalmi ügyek 61.
83. doboz iktatott iratok 1941 légoltalmi ügyek 61.
84. doboz iktatott iratok 1941 légoltalmi ügyek 61.
84. doboz iktatott iratok 1942 légoltalmi ügyek 61.
84. doboz iktatott iratok 1943 légoltalmi ügyek 61.
85. doboz iktatott iratok 1944 légoltalmi ügyek 61.
86. doboz iktatott iratok 1944 légoltalmi ügyek 61.
87. doboz iktatott iratok 1944 légoltalmi ügyek 61.
87. doboz iktatott iratok 1945 légoltalmi ügyek 61.
87. doboz szám nélküli irat 1935-1940 Göcseji Hét rendezése
87. doboz iktatott iratok 1933-1943 300. revíziós zászló felállítása
88. doboz szám nélküli irat 1895-1924 Arany Bárány Szálloda és Vendéglő eladása, bérbeadása
89. doboz szám nélküli irat 1913-1922 Arany Bárány Szálloda és Vendéglő eladása, bérbeadása
90. doboz iktatott iratok 1945-1946 élelem ellátás 4776/1945.; 98/1946.
90. doboz iktatott iratok 1944-1947 élelem ellátás 92/1944.; 71/11945.; 83/1946.; 71/1947. só ellátás
90. doboz iktatott iratok 1945-1947 élelem ellátás 4776/1945.; 98/1946.; 101/1947. zsír, gabona, bab kiutalás
91. doboz iktatott iratok 1942-1945 élelem ellátás 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 71/1945. bérhízlalási ügyek
91. doboz iktatott iratok 1945-1949 élelem ellátás 4776/1945.; 98/1946.; 2118/1948.; 3839/1949. zsiradék ellátás
91. doboz iktatott iratok 1942-1945 élelem ellátás 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 71/1945. zsír, margarin, étolaj ellátás
91. doboz iktatott iratok 1942-1944 élelem ellátás 75/1942.; 80/1943.; 73/1944. zsír ellátás, sertésvágás, bérhízlalás
92. doboz iktatott iratok 1945-1948 élelem ellátás 4776/1945.; 981/1946.; 101/1947.; 2118/1948. étolaj, margarin ellátás
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. Oláh István kérelme Bartha Miklós rádiházi földbirtokos tulajdonában lévő hízó sertések igénybevétele iránt
92. doboz iktatott iratok 1943-1947 élelem ellátás 80/1943.; 92/1944.; 71/1945.; 71/1947. magánháztartás céljára leölt sertések után beszolgáltatandó zsír beszolgáltatás után felmentés iránti kérelem
92. doboz iktatott iratok 1945 élelem ellátás 4776/1945. élelmiszerjegyek visszaadása iránt beadott kérelmek
92. doboz iktatott iratok 1945-1946 élelem ellátás 4776/1945.; 98/1946. elkobzott élelmiszerek és kiszállítás eltiltása
92. doboz iktatott iratok 1947 élelem ellátás 101/1947. elvont élelmiszerjegyek visszavonása miatt beadott kérelmek
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. rendelet hadiüzemek zsírellátása tárgyában
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. az 1941-1942. évi gabona és lisztforgalom szabályozása tárgyában kiadott rendelet
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. rendelet kenyérgabona jegyek kukorica jegyre kicserélése tárgyában
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. rendelet egyes mezőgazdasági termények és termékek forgalmának korlátozása tárgyában
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. rendelet a honvédség és polgári lakosság élelmezésének biztosítása érdekében a 180 kg feletti súlyú sertések zár alá helyezéséről
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. malmok, vámkeresmények zár alá helyezése
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. közrendelet a közellátási helyzet és hangulatjelentés tárgyában
92. doboz iktatott iratok 1942 élelem ellátás 75/1942. városok, ipari és bányatelepek közélelmezési viszonyairól időszakos jelentés
92. doboz iktatott iratok 1940-1947 élelem ellátás 73/1941.; 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 23/1946.; 71/1947. a közélelmezési hivatal vezetőjének és a mellé beosztott személyek fizetésének rendezése és egyéb rendeletek
92. doboz iktatott iratok 1945-1948 élelem ellátás 4776/1945.; 98/1946.; 2118/1948. burgonya ellátás
92. doboz iktatott iratok 1945-1948 közellátás 4776/1945.; 98/1946.; 2118/1948. gyufa ellátás
92. doboz iktatott iratok 1946 élelem ellátás 98/1946 rum ellátás
93. doboz iktatott iratok 1942-1944 élelem ellátás 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 98/1946.; 101/1947. korpa kiutalás
93. doboz iktatott iratok 1946 élelem ellátás 98/1946 ecet zár alá vétele és kiosztása
93. doboz iktatott iratok 1943-1945 élelem ellátás 80/1943.; 92/1944.; 71/1945. zab kiutalása
93. doboz iktatott iratok 1940-1947 élelem ellátás 5234/1940.; 12013/1941.; 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 4776/1945.; 98/1946.; 101/1947. cukor ellátás
93. doboz iktatott iratok 1941-1945 élelem ellátás 73/1941.; 75/1942.; 80/1943.; 92/1944.; 75/1945. liszt ellátás
94. doboz iktatott iratok 1940-1947 élelem ellátás 5334/1940.; 73/1941.; 75/1942.; 98/1946.; 101/1947. liszt ellátás
94. doboz iktatott iratok 1944-1945 közellátási ügyek 118/1944.; 254/1945. cipőjegyek forgalma és kiosztása
94. doboz iktatott iratok 1939/1947 közellátási ügyek 1409/1939.; 528/1940.; 368/1941.; 260/1946.; 134/1947.
95. doboz iktatott iratok 1940 zsidó lakosok választójogosultságának megállapítása 62/1940.
95. doboz szám nélküli irat 1912-1950 Zalaegerszeg város 1935. évi idegenforgalmi programja iparengedélyek is
95. doboz szám nélküli irat 1947 Zalaegerszeg város 3 éves tervjavaslatai
95. doboz szám nélküli irat 1949 Zalaegerszeg város 5 éves tervjavaslatai
96. doboz szám nélküli irat 1923-1933 laktanya Ola utcai volt lovassági kaszárnya átalakítása, városi bérház építése, csendőriskola ügyei
96. doboz iktatott iratok 1932-1940 laktanya 50. honvéd helyőrség elhelyezése
96. doboz iktatott iratok 1924-1941 laktanya 50. a laktanyában postás lakások kialakítása
96. doboz iktatott iratok 1929-1941 honvédségi ügyek 50. katonai lőtér, gyakorlótér ügyei
96. doboz iktatott iratok 1947 1483/1947. Baráth Ferenc lóügye
97. doboz szám nélküli irat 1930-1933 laktanya laktanya ügyei
97. doboz iktatott iratok 1933-1949 laktanya 50. laktanya adás-vétel iratai
97. doboz iktatott iratok 1933-1939 laktanya 50. honvéd laktanya szennyvíz tisztító berendezése, és a tisztított víz Zalába való elvezetése
98. doboz szám nélküli irat 1925-1929 tűzoltóság tűzoltó szabályrendelet
98. doboz szám nélküli irat 1922-1930 tűzoltóság tűzrendészeti iratok
98. doboz szám nélküli irat 1922-1929 tűzoltóság tűzoltók ruházata, felszerelése
98. doboz szám nélküli irat 1925-1929 tűzoltóság hivatásos tűzoltók iratai
98. doboz szám nélküli irat 1925-1928 tűzoltóság hivatásos és önkéntes tűzoltók biztosítása
98. doboz szám nélküli irat 1922-1949 tűzoltóság hivatásos tűzoltók felvétele munkakönyv, tűzoltó igazolvány
99. doboz iktatott iratok 1945-1949 újjáépítési ügyek 4521/1945.;265/1946.;187/1947.;23/1948.;23/1949.
99. doboz iktatott iratok 1945 újjáépítési ügyek 4521/1945. az országos újjáépítési terv előkészítése
99. doboz iktatott iratok 1945 újjáépítési ügyek 4521/1945. az újjáépítési közmunka kötelezettség végrehajtása
100. doboz iktatott iratok 1939 iparbejelentések felülvizsgálata a zsidótörvénnyel kapcsolatban 12171/1939. Adravecz- Kviruback
101. doboz iktatott iratok 1939 iparbejelentések felülvizsgálata a zsidótörvénnyel kapcsolatban 12171/1939. Lacher- Zsuppán
101. doboz iktatott iratok 1939 iparbejelentések felülvizsgálata a zsidótörvénnyel kapcsolatban 12171/1939. Vármegyei Bank és Takarékpénztár R.T. zalaegerszeg igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagjai, és tisztviselői
101. doboz iktatott iratok 1939 iparbejelentések felülvizsgálata a zsidótörvénnyel kapcsolatban 12171/1939. Zalai Gömbfabeszerző és Értékesítő Gőzfűrész Szövetkezet tagjai
102. doboz iktatott iratok 1949 iparigazolványok 253/1949. az iparrevízió során kiadott iparigazolványok
103. doboz szám nélküli irat 1918-1945 iparügyek iparengedély kérelmek, munkakönyvek, tanulmányi értesítők...
103. doboz szám nélküli irat 1921-1947 iparügyek iparengedély kérelmek, munkakönyvek, tanulmányi értesítők...
104. doboz szám nélküli irat 1921-1948 iparengedélyek Andris- Kulcsár
105. doboz szám nélküli irat 1921-1948 iparengedélyek Lukács- Zsuppán
106. doboz iktatott iratok 1923-1941 ipartestületi ügyek 52.
107. doboz iktatott iratok 1937-1945 ipartestületi ügyek 52.
107. doboz szám nélküli irat ipartestületi ügyek szavazólapok elnök és elöljárósági tagokra
108. doboz iktatott iratok 1946-1949 ipartestületi ügyek 52.
109. doboz szám nélküli irat 1946 a Vörös Hadsereg által elszállított személyek politikai magatartásának igazolása
109. doboz iktatott iratok 1938 illetőségi bizonyítványok 2753/1938.
109. doboz iktatott iratok 1939 illetőségi bizonyítványok 134/1939.
110. doboz iktatott iratok 1939 illetőségi bizonyítványok 134/1939.
110. doboz iktatott iratok 1940 illetőségi bizonyítványok 62/1940.
110. doboz iktatott iratok 1941 illetőségi bizonyítványok 62/1941.
111. doboz iktatott iratok 1941 illetőségi bizonyítványok 62/1941.
111. doboz iktatott iratok 1942 illetőségi bizonyítványok 62/1942.
112. doboz iktatott iratok 1942 illetőségi bizonyítványok 62/1942.
112. doboz iktatott iratok 1943 illetőségi bizonyítványok 62/1943.
113. doboz iktatott iratok 1944 illetőségi bizonyítványok 62/1944.
113. doboz iktatott iratok 1945-1946 helyhatósági bizonyítványok 62/1945.; 62/1946.
114. doboz iktatott iratok 1918-1949 kártevők elleni védekezés, írtás 47. hernyó, tetü, cserebogár, burgonyabogár, zsizsik, hörcsög, pocok, egér, aranka...
115. doboz iktatott iratok 1937-1941 inség enyhítő tevékenység 51.
115. doboz iktatott iratok 1934-1938 inség enyhítő tevékenység 51. jelentések
115. doboz iktatott iratok 1934-1937 inség enyhítő tevékenység 51. Kisfaludy utcai járdaszegély ügye (inségmunka tartozás)
115. doboz iktatott iratok 1936-1940 Horthy Miklósné segítő akciója 51. segélykérelmek, kiutalások...
115. doboz iktatott iratok 1935-1949 Országos Társadalombiztosító Intézet 56. járulék ügyek
116. doboz iktatott iratok 1939-1949 inség enyhítő tevékenység 51.
116. doboz iktatott iratok 1939-1940 inség enyhítő tevékenység 51. inségmunkák és az irányított közmunkák kapcsán szervezendő lisztakció
116. doboz iktatott iratok 1934-1941 inség enyhítő tevékenység 51. Esterházy Hercegi Hitbizomány faadománya
116. doboz iktatott iratok 1935-1949 Országos Társadalombiztosító Intézet 56. járulék ügyek
117. doboz iktatott iratok 1943 termény beszolgáltatás 83. cséplés
117. doboz iktatott iratok 1943-1944 termény beszolgáltatás 83/1943.; 77/1944. kézi cséplési engedélyek
117. doboz iktatott iratok 1941-1945 termény beszolgáltatás 83/1943.; 77/1944. Lásd: 133. dobozban is
117. doboz iktatott iratok 1943-1944 termény beszolgáltatás 83/1943.; 77/1944. takarmány- és kenyérgabona vásárlási kérelmek, engedélyek
118. doboz szám nélküli irat 1941-1943 bevételi-kiadási anyagszámadások a város a számvevőség felé
118. doboz iktatott iratok 1899 felmentések házasságok kihirdetése alól 1-79/1899.
119. doboz iktatott iratok 1942-1944 házassági kölcsön ügyek 121/1942.; 406/1943.;153/1944.
119. doboz szám nélküli irat 1903-1922 névváltoztatások
120. doboz kötet 1944 kimutatás postatakarékpénztári kezelésről 1 kötet
120. doboz kötet 1931-1949 pénzügyi és jogügyi bizottsági jegyzőkönyvek 4 kötet
121. doboz kötet 1932 elbocsátottak nyilvántartása 1 kötet
121. doboz kötet 1936-1949 nyugdíjválasztmányi jegyzőkönyv 1 kötet
121. doboz kötet 1942 tagsági díjak ? (nem tudni mire vonatkozik a tagság) 1 kötet
121. doboz kötet 1949-1950 elkobzott borok utáni bírságok 1 kötet
121. doboz kötet 1945-1947 betűsoros számla lajstrom 1 kötet
121. doboz kötet 1941 közszállítási üzleti biztosítékok nyilvántertása 1 kötet
121. doboz kötet 1937 közszállítási bánatpénzek nyilvántartása 1 kötet
122. doboz kötet 1948-1949 miniszteri számsoros könyv 1 kötet
122. doboz kötet 1941 kormánybiztosi miniszteri számsoros könyv 1 kötet
122. doboz kötet 1941-1943 betűsoros mutató (adó) 1 kötet
122. doboz kötet 1949 betűsoros mutató (adó) 1 kötet
123. doboz szám nélküli irat 1950 házak alaprajzi jegyzéke utcák szerint Ady Endre utca - Kis utca
124. doboz szám nélküli irat 1950 házak alaprajzi jegyzéke utcák szerint Kisfaludy Sándor utca - Zrínyi Miklós utca
125. doboz szám nélküli irat 1945-1946 nyilatkozat elmenekült zalaegerszegi lakosról, aki Zalaegerszegen óhajt letelepedni
126. doboz szám nélküli irat 1945-1946 nyilatkozat elmenekült zalaegerszegi lakosról, aki Zalaegerszegen óhajt letelepedni
127. doboz szám nélküli irat 1903-1945 munkakönyvek, cselédkönyvek, személyazonossági bizonyítványok lásd: lajstrom
128. doboz iktatott iratok 1948-1950 romépületek helyreállítása 272.
128. doboz iktatott iratok 1947-1949 házhely kérelmek és kiutalások 112.
128. doboz szám nélküli irat 1912 rendőrségi szolgálati szabályzat
129. doboz szám nélküli irat 1910-1948 egyesületek, civil szervezetek
129. doboz szám nélküli irat 1944-1949 üzlethelyiség ügyek
129. doboz szám nélküli irat 1940-1949 városrendezési ügyek
129. doboz szám nélküli irat 1944-1946 városi alkalmazottak karácsonyi segélye
129. doboz szám nélküli irat 1945 bútor igénylés és kiutalás
129. doboz iktatott iratok 1940-1947 lúgkő ügy 25.
129. doboz iktatott iratok 1949-1950 nyomdai kimutatások 108.
129. doboz iktatott iratok 1948 géperejű gépkocsival fuvarozási engedélyek 223.
129. doboz szám nélküli irat 1910-1912 Zalaegerszeg város ügyviteli szabályzata
129. doboz szám nélküli irat 1945 toborzási ügyek
129. doboz szám nélküli irat 1932-1935 testnevelési alap iratai
129. doboz szám nélküli irat 1943-1944 kórházi alkalmazottak karácsonyi segélye
129. doboz szám nélküli irat 1916-1922 erdélyi menekültek segélyezése
130. doboz szám nélküli irat 1943-1949 téglagyár ügyei
130. doboz szám nélküli irat 1930-1945 ügyforgalmi és tevékenységi kimutatások
130. doboz szám nélküli irat 1927-1929 új rendőrlaktanya építése
130. doboz szám nélküli irat 1950 Zalaegerszeg v. Tanács fizetési jegyzékek
130. doboz szám nélküli irat 1944-1946 elvetélések
130. doboz iktatott iratok 1927-1938 Egyházi Ének és Zene Egyesületnek az alapítványtól járó subventio 42.
130. doboz iktatott iratok 1946-1948 képviseleti átalány megadásáról hivatali elismervény
130. doboz iktatott iratok 1948 a belügyminisztériumban tartandó alispáni és polgármesteri értekezletek 516/1948.
130. doboz iktatott iratok 1947 közrendészeti és közbiztonsági helyzetjelentés az államrendőrségtől 179/1947.
131. doboz iktatott iratok 1946-1949 zárszámadások 1. Farkas Dávid Alapítvány, háztartási alap Lásd: 21-28. dobozokban is
131. doboz iktatott iratok 1946-1950 költségvetések 53. városi költségvetések Lásd: 29-32. dobozokban is
131. doboz szám nélküli irat 1939-1947 kölcsön a pénzügyi palota építéséhez Lásd: 45-47. dobozokban is
131. doboz iktatott iratok 1930-1948 polgári fiúiskola iratai 30. Lásd: 70. dobozban is
132. doboz iktatott iratok 1932-1950 lakbérleti ügyek 68. Lásd: 50. dobozban is
132. doboz iktatott iratok 1944 beszolgáltatási ügyek 77. Lásd: 117. dobozban is
132. doboz iktatott iratok 1945 beszolgáltatási ügyek 356. Lásd: 117. dobozban is
132. doboz iktatott iratok 1940-1945 katonai ügyek 35. Lásd: 12-14. dobozokban is
133. doboz füzet 1940 nyilvántartás a kötött élelmiszer gazdálkodás ellátást végző személyekről
133. doboz füzet 1903 Zalaegerszeg háromszögelési pontjai