Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, községek
[Fondcsoport/Levéltár]V. Mezővárosok, rendezett tanácsú városok, megyei városok
[Fondalcsoport]V. Zalaegerszeg város (mezőváros, rendezett tanácsú város, megyei város) iratai
[Fond]V.1607. Zalaegerszeg város polgármesterének iratai
[Állag]V.1607.c. Közigazgatási iratok
[Évkör]1903 - 1949
[Terjedelem]41.74 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]354 doboz(tegy) = 38.94 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]54 kötet = 2.8 ifm
[Összes raktári egység]408
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 4. Állvány A. oszlop 8. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 4. Állvány B. oszlop 4-8. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 4. Állvány C. oszlop 1-8. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 5. Állvány A. oszlop 1-8. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 5. Állvány B. oszlop 1-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 5. Állvány C. oszlop 1-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 6. Állvány A. oszlop 1-8. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 6. Állvány B. oszlop 1-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 8. raktár 6. Állvány C. oszlop 1-4. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Iktatószám Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz Iktatott irat 1911. 1 Horváth Béla városgazda zalaegerszegi lakos nyugdíj igénye
1. doboz Iktatott irat 1911. 4 Brunner (Karpf) Hildegard kiskorú örökbefogadása örökbefogadók Leier Ferenc és neje Tóth Mária zalaegerszegi lakosok
1. doboz Iktatott irat 1911. 12 Muth Róbert előállítása
1. doboz Iktatott irat 1911. 13 Katonai ügyek (tartalékosok) az iratok mellékleteként több katonakönyv
1. doboz Iktatott irat 1911. 36 Kiss József és társai kilépési iratai
1. doboz Iktatott irat 1911. 43 Vlasics utca szabályozása csak pallium
1. doboz Iktatott irat 1911. 49 Tisztviselők segélyezése
1. doboz Iktatott irat 1911. 50 Tóth Verona és István illetősége
1. doboz Iktatott irat 1911. 56 Radó János bevonulása fegyvergyakorlatra
1. doboz Iktatott irat 1911. 58 Dr. István Vilmos szombathelyi megyés püspök, Zalaegerszeg város szülöttének elhunyta
1. doboz Iktatott irat 1911. 81 Horváth Ferenc kőműves iparának beszüntetése
1. doboz Iktatott irat 1911. 82 Hajgató József építési ügye tervrajz melléklettel
1. doboz Iktatott irat 1911. 92 Pregl Sándor bécsi lakos elbocsátása
1. doboz Iktatott irat 1911. 102 Csonka Amália illetősége
1. doboz Iktatott irat 1911. 118 Városi szegények összeírása összeírás hiányzik, kísérő irat
2. doboz Iktatott irat 1911. 119 Összeírási lajstromok katonaállítás ügyében
2. doboz Iktatott irat 1911. 131 Bartos Ernő színész hadmentességi díj ügye
2. doboz Iktatott irat 1911. 134 Farkas Sándor utóállítása
2. doboz Iktatott irat 1911. 138 Polgár István munkásigazolványa
2. doboz Iktatott irat 1911. 139 Konkoli István munkásigazolványa
2. doboz Iktatott irat 1911. 141 Fahrner János ajánlati lapja
2. doboz Iktatott irat 1911. 142 Rosner Richárd katona ügye
2. doboz Iktatott irat 1911. 149 Törvényszék régi épülete előtti domb elhordása és a Deák tér rendezése
2. doboz Iktatott irat 1911. 155 1911. évi földadó kivetés
2. doboz Iktatott irat 1911. 170 A város régi fertőtlenítő gépének eladása Horváth Béla nyugalmazott városgazda elleni vizsgálat
2. doboz Iktatott irat 1911. 173 Laki Rozália kiskorú illetősége
2. doboz Iktatott irat 1911. 202 Reisinger és Singer cég, zalaegerszegi tüzifakereskedők kereskedésének beszűntetése
2. doboz Iktatott irat 1911. 209 Bognár József munkásigazolványa
2. doboz Iktatott irat 1911. 211 Iparos segédek és tanoncok névjegyzéke üres pallium
2. doboz Iktatott irat 1911. 216 Közigazgatás egyszerűsítése csak iratszámok
2. doboz Iktatott irat 1911. 217 Sifter Mihály kiskorú gondozása
2. doboz Iktatott irat 1911. 232 Zalaegerszegi iskolákban és óvodákban fellépő kanyaró miatti zárlat
2. doboz Iktatott irat 1911. 233 Marcze József és Rácz Erzsébet házassága
2. doboz Iktatott irat 1911. 235 Hoczer Jenő elbocsátási ügye
2. doboz Iktatott irat 1911. 260 Monok Ferenc illetősége
2. doboz Iktatott irat 1911. 263 Állami Főgimnázium adóügye
2. doboz Iktatott irat 1911. 269 Dajkaságba adott gyermekek
2. doboz Iktatott irat 1911. 273 Bencze Ferenc építése ügye üres pallium
2. doboz Iktatott irat 1911. 275 Izraelita anyahitközségek nyilvántartása
2. doboz Iktatott irat 1911. 291 Halotti anyakönyvbe bejegyzett halálesetekről kimutatás csak kísérő levelek
2. doboz Iktatott irat 1911. 303 Kimutatás a városi "Szegény" alapítvány hátralékáról
2. doboz Iktatott irat 1911. 314 Bub László elbocsátása
2. doboz Iktatott irat 1911. 327 100 holden felüli birtokok összeírása csak kísérő levelek
2. doboz Iktatott irat 1911. 330 Weisz Nándor divatáru kereskedő iparigazolványt kér Zalaegerszeg városban női, férfi divatcikkek "Versenyáruház" üzlet nyitásához
2. doboz Iktatott irat 1911. 341 Varga Istvánné tulajdonát képező Szabó Ferenc helybéli kocsifényező által bérelt, kovácsműhelynek használt épület tűzrendészeti szabálytalansága
2. doboz Iktatott irat 1911. 343 Dezső József behívója
2. doboz Iktatott irat 1911. 347 Rechnitzer Miksa útépítés ügye vázrajz Rechnizter Miksa és neje Rosenthál Hermin tulajdonát képező háztelekről
2. doboz Iktatott irat 1911. 354 Simon József városgazda tüzifa elszámolása
2. doboz Iktatott irat 1911. 370 Sikorszki Árpád állítása
2. doboz Iktatott irat 1911. 371 Szentgyörgyi Dezső László népfölkelési ügye
2. doboz Iktatott irat 1911. 373 Babics Imre hadköteles utáni nyomozás
2. doboz Iktatott irat 1911. 374 Pál János illetősége
2. doboz Iktatott irat 1911. 383 Herczeg Ödön illetősége
2. doboz Iktatott irat 1911. 391 Tűoltók névjegyzéke üres pallium
2. doboz Iktatott irat 1911. 412 Jámbor Henrich elleni fegyelmi ügy
2. doboz Iktatott irat 1911. 414 Szabó Elemér avató ívét kéri
2. doboz Iktatott irat 1911. 415 Szabó István avató ívét kéri
2. doboz Iktatott irat 1911. 459 Sax József munkakönyv ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 469 Stern Rudolg újoncállítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 508 Boronics Mária és Rozália illetőségi ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 514 Baksa Örzse fizetés emelést kér üres pallium
3. doboz Iktatott irat 1911. 517 Szökrönyös István állítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 518 Kardos Sámuel útiszámlája
3. doboz Iktatott irat 1911. 533 Farkas Lajos illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 540 Neuvirt Miksa újonc előállítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 541 Fangler Lajos építési engedély kérelme Csányi utcai ház tervrajza
3. doboz Iktatott irat 1911. 544 Deutsch Manó önkéntessége
3. doboz Iktatott irat 1911. 562 Heincz Jánosnak az újoncozáskor felmerült költségek számlája
3. doboz Iktatott irat 1911. 563 Mauthner Ignác iparengedély ügye szálloda, vendéglő, kávéházi személyzet és kereskedelmi alkalmazottak közvetítésére
3. doboz Iktatott irat 1911. 574 Zsámár Béla önkéntessége üres pallium
3. doboz Iktatott irat 1911. 576 Német Imre újonc ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 580 Sebestyén Ernő önkéntessége
3. doboz Iktatott irat 1911. 582 Czifrák Kálmán népfelkelő jelentkezésének elmulasztása
3. doboz Iktatott irat 1911. 584 Péter Jakab, Gusztáv és Károly törvényesítése
3. doboz Iktatott irat 1911. 586 Safár János újoncköteles jelentkezése
3. doboz Iktatott irat 1911. 600 Fejérváry István állítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 609 Behm Lajos egy éves önkéntes ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 610 Nagy István illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 622 Skrapecz Ferenc illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 647 Varga Gyula újonc állami költségen leendő önkéntessége
. doboz Iktatott irat 1911. 648 Marton (Mattersdofer) Dezső szóbeli kérelme
3. doboz Iktatott irat 1911. 687 Birtokrészek kataszteri rendezése
3. doboz Iktatott irat 1911. 689 Városi kutak bekötése díszes fejléces számlák, gimnázium előtti kút jó ivóvize
3. doboz Iktatott irat 1911. 691 Pintér István újoncállítási lajstrom kivonata
3. doboz Iktatott irat 1911. 696 Németh József munkásigazolvány kiadását kéri
3. doboz Iktatott irat 1911. 697 Az üzletek külső falára kiakasztott áruk és minták miatt a zalaegerszegi kereskedők rendőrségi zaklatása a Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör átirata
3. doboz Iktatott irat 1911. 713 Pétsy József bécsi lakos lebocsátása
3. doboz Iktatott irat 1911. 714 A védtörvény végrehajtási utasításainak módosítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 721 A zalaegerszegi vasútállomás villamos világítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 725 Kovács Vilmosné illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 726 Dr. Boschán Frigyes hadmentessége
3. doboz Iktatott irat 1911. 730 Heiner Vilmos hadmentességi ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 737 Szalai Rózsa Szajber Józsefné iparigazolványt kér rőfös rövidáru cikkek vásári árusítására
3. doboz Iktatott irat 1911. 771 Horváth István katona lakását bejelenti
3. doboz Iktatott irat 1911. 791 Mosztári Magyar Kultúregyesület kérelme
3. doboz Iktatott irat 1911. 821 Katonai előfogatok díjtételének megállapítása
3. doboz Iktatott irat 1911. 828 Ober Alojzia illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 839 Gasparics Irén illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 840 Kiss Borbála illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 856 Bach Lajos kályhakészítő iparügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 865 Veisenstern Mariska útlevél ügye
3. doboz Iktatott irat 1911. 866 Nagy Károly munkakönyve
3. doboz Iktatott irat 1911. 870 Iparkamarai tagválasztás
3. doboz Iktatott irat 1911. 881 Luifer Anna illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 918 Dani András illetősége
3. doboz Iktatott irat 1911. 921 Obersohn Mór zalaegerszegi lakos fellebbezése házhelyfelosztási ügyben térképmelléklettel
4. doboz Iktatott irat 1911. 937 Horváth Sándor és Hompó Katalin házassági levele
4. doboz Iktatott irat 1911. 953 Molnár József panasza
4. doboz Iktatott irat 1911. 955 Császár Örzse illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 977 Kiss Gergely építési ügye tervrajz melléklettel
4. doboz Iktatott irat 1911. 985 Artézi kút fúrása
4. doboz Iktatott irat 1911. 987 Varga Ferenc illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1032 Pers Pálné munkakönyv ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1051 Klasics István katona ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1058 Nagy István katona ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1082 Nika Józsefné illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1084 Mankovics Ferenc hadköteles ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1107 Miniszteri rendelet a Bulgáriába vándorló munkások ügyében üres pallium
4. doboz Iktatott irat 1911. 1110 Baross-ligetben a vasút részére átengedett területről fakivágás
4. doboz Iktatott irat 1911. 1131 Medvéssy Gyula katona igazolványa lásd 1572. számot is
4. doboz Iktatott irat 1911. 1132 Klosovszky Ernő katona ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1138 Grüner Gyula illetőségi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1149 Lukács Béla hadmentességi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1162 Dr. Kele Antal, a Zalaegerszegi munkások betegsegélyző egyesületének elnöke jelentése a néhai Hanty Károly alapítvány ügyében
4. doboz Iktatott irat 1911. 1184 Major Antal illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1186 Sertésekkel űzött elővásározás, illetve házalás megszűntetése, sertéskupecek szigorúbb ellenőrzése
4. doboz Iktatott irat 1911. 1216 Horvát Lajos újonc ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1225 Országos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztár alapszabályainak módosítása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1235 Polgár Arnold állatorvos panasza a rendőrök ellen az irathoz csatolva Lakics Lajor rendőr fegyelmi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1239 Büchler Mór kérvénye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1242 Dolgod József tartozása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1261 Hoffmann Rezső kérvénye, melyben a cs. Kir. Haditengerészethez való beosztása végett folyamodik
4. doboz Iktatott irat 1911. 1266 Szép Anna illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1268 Vandra Ferenc hadköteles kérvénye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1285 Móricz Gyula munkakönyvét kéri Grünbaum téglagyár napszámosa
4. doboz Iktatott irat 1911. 1286 Schreiber Miksa sorozási ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1294 Róth Samu újonc ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1314 Spitzer (Bognár) Zsigmond névváltoztatása üres pallium
4. doboz Iktatott irat 1911. 1330 Katonai motoros léghajók kikötésére vonatkozó szabályrendelet
4. doboz Iktatott irat 1911. 1333 Dergács Gyula hentes és mészáros elleni feljelentés a sertésvágóhely közegészségügyi vizsgálata
4. doboz Iktatott irat 1911. 1335 Tóth Istvánné munkásigazolványt kér aratási munkákra szegődött el Deák Mihály örökösei tárnok birtokára
4. doboz Iktatott irat 1911. 1352 Czinder Mári munkásigazolványt kér
4. doboz Iktatott irat 1911. 1384 Miszory Ignácné zalaegerszegi lakos Kossuth utcai házának udvarán lévő fából készült konyha használatának letiltása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1391 Gyermekvédelemmel foglalkozó egyesületek, intézetek zárszámadásainak beterjesztése csak az alispán felhívása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1392 Balog Gyula állítása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1417 A régi zsinagógában működő villamos színház vizsgálata "Edison" villamos színház előadásaira berendezett régi zsidó templom
4. doboz Iktatott irat 1911. 1442 Mozgósításra vonatkozó jelentés
4. doboz Iktatott irat 1911. 1458 Zeller István féle mozgószínház ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1478 Gerencsér György ingatlan ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1487 Krausz Ignácné Weinberger Lotti illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1497 Csomós Benedek panasza
4. doboz Iktatott irat 1911. 1500 Kocsis Gyula illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1505 Bencsics István hadmentességi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1529 Tulok Béla illetősége
4. doboz Iktatott irat 1911. 1549 Valter József hadidíj ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1563 Barna Mihály cselédkönyvének bevonása üres pallium
4. doboz Iktatott irat 1911. 1572 Medvéssy Gyula sorozási ügye lásd 1131.számot is
4. doboz Iktatott irat 1911. 1582 Dénes Miksa gabona és terménykereskedésre iparengedélyt kér
4. doboz Iktatott irat 1911. 1587 Szabó Károly iparügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1603 Állami gyermekmenhelyek országos felügyelőjének megkeresése, melyben egyesületektől kimutatást kér Zalaegerszegi Karácsonyfa Egylet, Zalaegerszegi Chanuka egylet
4. doboz Iktatott irat 1911. 1604 Zala vármegye területén lévő adókerületek kimutatása kimutatás a bizottsági tagokról
4. doboz Iktatott irat 1911. 1605 Állatvásártéren lévő fű hasznosítása
4. doboz Iktatott irat 1911. 1614 Magánmérnökök Országos Szövetsége "Emlékirata" a kereskedelmi miniszterhez a helyiérdekű vasutak ügyében
4. doboz Iktatott irat 1911. 1616 Horváth József állításköteles ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1619 Kaufnam Gábor újoncköteles ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1621 Halmágyi Dezső katona kérvénye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1648 Fatér Ferenc építési ügye tervrajz melléklettel
4. doboz Iktatott irat 1911. 1660 Nagy József állításköteles ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1672 Lágler Gottlieb építési ügye tervrajz melléklettel
4. doboz Iktatott irat 1911. 1673 Kovács Imre hadmentességi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1681 Kiss Aladár hadmentességi ügye
4. doboz Iktatott irat 1911. 1684 Szabó Ferenc építési ügye tervrajz melléklettel
4. doboz Iktatott irat 1911. 1688 Sötét Kornál illetőségi ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1692 Tóth Józsefné özvegy kérelme az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1696 Zalaegerszegről Budapest felé induló vonatok menetrendjének megváltoztatására irányuló kérvény az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1697 Nagykanizsa Szombathely közti vonatok menetrendjének megváltoztatására irányuló kérvény az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1699 Gyepmesteri telep helyhatósági bizonyítványa az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1719 Kondor Ödönné iparigazolvány kérelme rövid-, edény-, üvegáru kereskedésre az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1720 Csendes Tivadar iparigazolvány kérelme építési vállalkozáshoz az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1731 B. Nagy Győző zalaegerszegi lakos kérelme az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1732 Nagy László János katona állítási ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1733 Czinder Kálmán behívó ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1764 Borsos Imre felvétele hadidíj nyilvántartásba az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1768 Behívó jegyek az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1775 Salamon Ferenc I. o. írnok ellen a Magyar Paizs f. évi 49. Számában Horváth Jenő által elkövetett nyilvános becsületsértés az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1795 A soproni kereskedelmi és iparkamara területének kettéosztása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1800 Németh Kálmán állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1811 Geiszlinger Béla katona ajánlati lapja az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1839 Fuchs Mór anyakönyvi kivonatát kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1841 Lanearics Antal elbocsátása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1849 Meskó György munkakönyve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1871 Juhász Béla tartózkodási helye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1894 Majer Lajos sorozási ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1904 Marton (Mattersdofer) Dezső katona ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1905 Garai Gyula katona ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
4. doboz Iktatott irat 1911. 1908 Bihar vármegye községeinek jegyzéke az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 1911 Gersei Mária illetőségi ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 1920 Gainer Károly iparigazolványt kér
5. doboz Iktatott irat 1911. 1921 Szabó János cselédkönyve
5. doboz Iktatott irat 1911. 1923 Szalay Dezső kereskedő segéd követelése
5. doboz Iktatott irat 1911 1928 Orbán József követelése
5. doboz Iktatott irat 1911. 1938 Zöld Ferenc építési ügye tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 1951 Steinre Rozália illetőségi bizonyítványa
5. doboz Iktatott irat 1911. 1958 Lagler Jenő hadidíj ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 1960 Glasgall Zsigmond fűszer- és vegyeskereskedő iparának szüneteltetése
5. doboz Iktatott irat 1911. 1962 Németh Józsefné Bicsák Rozi iparigazolvány kérelme rövidáru kereskedésre az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 1967 Takács Mári kérelme
5. doboz Iktatott irat 1911. 1982 Forgács János kérelme munkásigazolvány kiadása iránt
5. doboz Iktatott irat 1911. 1991 Székelyi Sándor behívó jegye
5. doboz Iktatott irat 1911. 1995 Weiler Simon hadmentességi ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2019 Vidovits Mihály építési ügye tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2023 Német Antal cselédkönyve
5. doboz Iktatott irat 1911. 2077 Hegyi Kálmán védköteles állítási ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2079 Koszanovics Pál újoncköteles jelentkezése
5. doboz Iktatott irat 1911. 2114 Horváth József munkakönyvének levesztése
5. doboz Iktatott irat 1911. 2130 Spur Kálmán katona ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2157 Ürményi utcában utcai lámpa felállítása
5. doboz Iktatott irat 1911. 2158 Botffy utcában villanylámpa felállítása
5. doboz Iktatott irat 1911. 2177 Stof György katona ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2194 Borsodi Vince illetőségi ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2205 Bérkocsi állomás aszfaltozása tervrajz a Bárány vendéglőnél a megyeház előtt berendezendő fiákermosó állomásnak
5. doboz Iktatott irat 1911. 2228 Szakács Ferenc újoncköteles ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2237 Opertics Simon hadidíj ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2244 Nagy István építésügyi kérvénye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2245 Megyessy Lajos iparengedélye mechanikai ipar gyakorlására az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2246 Brüll József iparengedélye papír és rövidáru kereskedésre az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911 2254 Szabó Ernő hadidíj ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2257 Németh Kálmán hadmentessége
5. doboz Iktatott irat 1911. 2260 Zsuppán József tiszti beszállásolás visszatérítési kérelme
5. doboz Iktatott irat 1911 2261 Zsilinszky Rezső katona ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2271 Szilberman Fülöpné kerítés építés engedélyezésére tervrajz melléklettel
5. doboz Iktatott irat 1911. 2276 Pass Rózsa segélyezése
5. doboz Iktatott irat 1911. 2308 Horváth Jenő, László Dezső és Schlesinger Márton behívó jegye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2314 Weisz Jenő állítási ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2317 Tisztújító és képviselőtestületi választásra helyettes, illetve alelnök kiküldése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2319 Huber Sándor munkásigazolványt kér
5. doboz Iktatott irat 1911. 2321 1911. évi állatszámlálás az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2327 Háry József és Mária illetősége az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2329 Vörös Pálné nyugdíjazása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2332 100 holdon felüli birtokosok bejelentése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2345 Bichler Dénes kihallgatása
5. doboz Iktatott irat 1911. 2350 Kisfaludy Pál behívó jegye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2479 Elaggott iparosok számára alapítvány gróf Batthyány Pálné Inkey Valéria alapítványa, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2482 Haás Adolf és társai kérvénye Zalaegerszegen építendő gyufagyár ügyében tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2495 Hincz István állításköteles ügye
5. doboz Iktatott irat 1911. 2499 Lakics János csizmadia iparbeszüntetése
5. doboz Iktatott irat 1911. 2500 Nagy István építési ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2635 Dunántúli Helyiérdekű Vasút építése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2656 Szegényügyről adatokat kér Budapest Székesfőváros Tanácsa az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2787 Fendrik József számvevő bevonulása fegyvergyakorlatra
5. doboz Iktatott irat 1911. 2795 Benics János hadidíj hátraléka
5. doboz Iktatott irat 1911. 2796 Kovács József avató ívének áttétele
5. doboz Iktatott irat 1911. 2798 Bődy Aladár hadidíj felvétele
5. doboz Iktatott irat 1911. 2802 Hencz György malom ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
5. doboz Iktatott irat 1911. 2812 Horváth Ferenc építési engedélye tervrajz melléklettel
5. doboz Iktatott irat 1911. 2918 Horváth Józsefné munkásigazolványt kér
5. doboz Iktatott irat 1911. 2920 Szabó János kérvénye katona ügyben
5. doboz Iktatott irat 1911. 2930 Kovács Ferenc téglagyáros kérvénye építési engedélyért a gyár területén építendő magánlakáshoz és irodához tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 2939 Iparos tanonciskolai mulasztások 1903-tól 1911-ig kimutatás a mulasztásokról
6. doboz Iktatott irat 1911. 2940 Budapesti építőmesterek felhívása budapesti munkavállaláshoz, német nyelven is
6. doboz Iktatott irat 1911. 2941 Salamon Károly Antal nevű fiának felvételét kéri a honvéd zenekarba
6. doboz Iktatott irat 1911. 2965 Plébánialak kerítésének javítása
6. doboz Iktatott irat 1911. 2971 Pap Alajosné kefekötő iparának megszűntetése
6. doboz Iktatott irat 1911. 3021 Mondschein Lajos kocsiszín építésére engedélyt kér
6. doboz Iktatott irat 1911. 3023 Péterffy Sándor építési ügye
6. doboz Iktatott irat 1911. 3027 Szombathelyi püspökség kataszteri birtokívei
6. doboz Iktatott irat 1911. 3029 Behívójegyek
6. doboz Iktatott irat 1911. 3031 Varga György építési ügye tervrajz melléklettel
6. doboz Iktatott irat 1911. 3033 A Kis malom felé vezető úton lévő fahíd elkészítése
6. doboz Iktatott irat 1911. 3043 Samu Sándor, Erzsébet, Lajos és Anna törvényesítése
6. doboz Iktatott irat 1911. 3046 Szabó József avató ívének áttételét kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3052 Fuchs és Grósz építése tervrajz melléklettel
6. doboz Iktatott irat 1911. 3067 Fentős József fegyvergyakorlat alól felmentését kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3071 Plecskó Györgyné illetősége
6. doboz Iktatott irat 1911. 3076 Horváth Vilma és László elhagyottá nyilvánítása
6. doboz Iktatott irat 1911. 3081 Szakács Gizella törvényesítése
6. doboz Iktatott irat 1911. 3082 Hegedüs András anyakönyvi kiigazítása
6. doboz Iktatott irat 1911. 3106 Kézimunkára nevelő Országos Egyesület felhívása
6. doboz Iktatott irat 1911. 3114 Révész István hadidíj köteles nyilvántartásba vétele
6. doboz Iktatott irat 1911. 3115 Orbán Vilmos hadidíj köteles nyilvántartásba vétele
6. doboz Iktatott irat 1911. 3129 Bajomi Istvánné nyugdíj ügye
6. doboz Iktatott irat 1911. 3147 Blass Rozáliától menhelyi költség behajtása
6. doboz Iktatott irat 1911. 3148 Hegedüs Jánosné fiának szabadságolását kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3178 Kajtár József építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
6. doboz Iktatott irat 1911. 3184 Konkoly István munkakönyvét kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3188 Ekhard Viktor avató ívét kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3189 Mentes István avató ívét kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3221 Botffy Lajosné földadó ügyében felvett jegyzőkönyv
6. doboz Iktatott irat 1911. 3228 Henrik István állítási lajstrom kivonata
6. doboz Iktatott irat 1911. 3234 Porpáczy István felvétele a pénzügyőri testületbe
6. doboz Iktatott irat 1911. 3235 Németh Ferenc építési engedélye
6. doboz Iktatott irat 1911. 3237 Dömötör József avató ívének áttételét kéri
6. doboz Iktatott irat 1911. 3245 Anyakönyvi utasítás
6. doboz Iktatott irat 1911. 3247 Szabady Sarolta illetősége
6. doboz Iktatott irat 1911. 3267 Krausz József avató ívének áttétele
6. doboz Iktatott irat 1911. 3268 Sipos Antalné kerítés építés ügye
6. doboz Iktatott irat 1911. 3274 Mrámor Jánosné segélyezése
6. doboz Iktatott irat 1911. 3279 Steinhardt Jakab illetősége
6. doboz Iktatott irat 1911. 3298 Horváth István katona szabadsága
6. doboz Iktatott irat 1911. 3304 Rákli József avató íve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3319 Szakály Józsefné illetősége az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3321 Béltisztító telep felállítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3332 Köztisztasági szabályrendelet az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3333 Szabályrendelet nyilvános mulatságok és előadások, valamint a látványosságok rendezése és engedélyezése tárgyában az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3349 Chmelár Károly avató íve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3352 Halmágyi Dezső katona jelentkezése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3374 Löbl Dávid panasza az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3383 Magyarország vármegyéi és városai című monográfia támogatása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3390 Smodics Antal avató ívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3391 Bakos Ferencné építési engedélyt kér tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3402 Fülöp József munkásigazolványt kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3411 Kéner Ferenc avató ívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3428 Tóth Pál építési engedélyt kér tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3447 Hmellár Károly állítási lajstrom áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3448 Steiner József állításköteles kérvénye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3452 Stern Bernátné építési engedélye tervrajz melléklettel, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3476 Horváth Gyula utcaseprő temetési segélye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3580 Borsod vármegye alispánja szoborpályázat feltételeiről érdeklődik Miskolcon állítanának szobrot Deák Ferencnek, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3484 Rinkó József cselédkönyvet kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3498 Glasgál Vilmos hadidíj ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3521 Grünvald Oszkár állításköteles ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3529 Németh Sándorné honvédalapból kegydíjat kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3534 Salamon András fegyvergyakorlat elhalasztását kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3540 Staar Ferenc illetőségi bizonyítványt kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3564 Viza Regina özvegy Fábián Jánosné munkásigazolványt kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3569 Felülvizsgálati költség felszámítás az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3572 Farkas Jenő katona szabadsága az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3577 Ádám Gizella és Julianna gondozásba helyezése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3585 Sbül József iparigazolványa az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3606 Kórházból kivezető csatorna rendezése a kórházból kifolyó szennyvíz ügyében, az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3610 Kérdőív a város iparfejlesztése szempontjából az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3618 Sötét Kornél állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3620 Hollósi János állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3624 Takács Ferenc állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3635 Kolompár Róza illetősége az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3644 Rezes János illetősége az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3654 Geiszt József állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3657 Czebe István pénzügyőri vigyázóvá való felvétele az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3659 Nádor Rezső állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3682 Kovács Ferenc téglagyári munkarendje
6. doboz Iktatott irat 1911. 3686 Mór János kérvénye Kovács Antalné hagyatékára vonatkozóan az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3696 Farkas (Schlesinger) János állítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3700 Háry Kálmán hadidíj ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
6. doboz Iktatott irat 1911. 3709 Kaposi János adóívei az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3718 Bor Ágnes illetőségére vonatkozó határozat bevonása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3734 Szolgálati kötelezettség alóli mentesség
7. doboz Iktatott irat 1911. 3736 Takács Lajosné bodegás iparának beszüntetése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3743 Gorza István törvényesítése
7. doboz Iktatott irat 1911. 3744 Tuboly István illetősége
7. doboz Iktatott irat 1911. 3748 Bárány József és Baka Erzsébet házassága
7. doboz Iktatott irat 1911. 3757 Soós József cselédkönyvet kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3761 Honvédtartalékosok fegyvergyakorlata
7. doboz Iktatott irat 1911. 3770 Móri István avatóívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3772 Fülöp József avatóívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3780 Sutak Ferencné gondnokság alá helyezése
7. doboz Iktatott irat 1911. 3782 Klein Samu avató íve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3783 Szabó József avató íve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3784 Cséri János nősülési engedélye
7. doboz Iktatott irat 1911. 3797 Cipész Egyesület helyi csoportjának megalakulása
7. doboz Iktatott irat 1911. 3811 Fischer László (a Zalaegerszegi Takarékpénztár RT.) elhunyta emlékére a zalaegerszegi nem izraelita vallású szegények számára 25 korona adományozása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3812 Ekler Gyula cselédkönyvet kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3814 Klein Salamon avató ívét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3819 Jámbor Henrik városi végrehajtó kérelme az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3843 Filipics Lujza illetősége az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3844 Máté József építési engedélye tervrajz melléklettel
7. doboz Iktatott irat 1911. 3848 Maróthy Ferencné panasza az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3854 Petrakovics Izidor hadidíj hátraléka az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3859 Zalaegerszegi kir. Ügyészség kérelme lóistálló és kocsiszín építésére
7. doboz Iktatott irat 1911. 3861 Szíj István építési engedélye tervrajz melléklettel
7. doboz Iktatott irat 1911. 3862 Riedlmayer Kálmán tartalékos honvéd jelentkezése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3865 A 7 éven felüli, elhagyottá nyilvánított gyermekek gondozása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3867 Pál József önkéntes belépése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3870 Bajsz Géza és Anna törvényesítése
7. doboz Iktatott irat 1911. 3874 Tóth István avató ívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3889 Tuboly Viktor és Alice elhagyottá nyilvánítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3890 Vörös Sándor állítási lajstrom kivonata az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3906 Horváth Gyula tolonc ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3913 Simon Ferenc iparigazolványa
7. doboz Iktatott irat 1911. 3927 Tóki Béla avató ívének áttétele az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3938 Tóth Ferenc építési engedélye
7. doboz Iktatott irat 1911. 3929 Kapcsándy Lajos személyazonossága az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3945 Baromfi- és Galambkedvelők Egyesületének alapszabályának megküldése
7. doboz Iktatott irat 1911. 3953 Szakonyi József panasza az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3955 Matics József avató ívének áttételét kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3961 Göndöcs Antalné panasza az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3964 Herczeg Károly illetőségi ügye
7. doboz Iktatott irat 1911. 3976 Farkas Ferenc elhagyottá nyilvánítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3977 Tófeji János avató íve az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3979 Hellerán Nádor illetősége
7. doboz Iktatott irat 1911. 3980 Czebe István újon jelentkezése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 3984 Cziráki András sorozása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4013 Felhívás tanoncotthon létesítésére
7. doboz Iktatott irat 1911. 4016 Balatoni Szövetség a város polgármesterét tagjai sorába hívja (alapszabály melléklettet) az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4058 Csiszár Ferenc bádogos bejelenti Weisz Gyula segédjét az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4059 Nagy Teréz elhagyottá nyilvánítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4074 Fogház építés gyönyörű tervrajz melléklettel
7. doboz Iktatott irat 1911. 4083 Zalaegerszegi postajárat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4091 A Pénzügyigazgatóság a kéményseprők neveit és számát kéri az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4093 Senkó Antal adóhátraléka az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4095 Nagy Teréz elhagyottá nyilvánítása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4101 Márffy Gyula építési engedélye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4112 Pongrácz Erzsébet gondnokság alá helyezése
7. doboz Iktatott irat 1911. 4123 Farkas Viktor és társai panasza az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4126 Mentes István önkéntességi kérvénye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4130 Nagy Margit cselédkönyvet kér az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4139 Behívójegyek kézbesítése az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4164 Vágner György házassági ügye az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4166 Rendőrök tolonckísérőként való felhasználása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4169 Mesterséges édesítő anyagok árusítása az 1952. évi próbaselejtezés során kiselejtezett, de ki nem dobott irat
7. doboz Iktatott irat 1911. 4174 Pál János kérvénye méhészeti tanfolyamra
7. doboz Iktatott irat 1911. 4190 Sugár (Spiegel) Gyula sorozása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4195 Antal Kálmán sorozásáról értesítést kér
7. doboz Iktatott irat 1911. 4198 Zsolna rendezett tanácsú várossá nyilvánítása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4202 Monok Ferenc illetősége
7. doboz Iktatott irat 1911. 4221 Nagy József újoncköteles büntetése
7. doboz Iktatott irat 1911. 4225 Kiss János újoncköteles megvizsgálása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4235 Spiegel Zsigmond fegyvertartási engedélye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4245 Balogh István hadidíj részletfizetése
7. doboz Iktatott irat 1911. 4263 Tófeji János behívó jegye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4266 Vízművek ellenőrzése
7. doboz Iktatott irat 1911. 4268 Németh Gábor építési engedélye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4270 Thassys Lajos önkéntességi kérvénye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4273 Wiener Ignác építési engedélye tervrajz melléklettel
7. doboz Iktatott irat 1911. 4284 Közmérleg használati díja
7. doboz Iktatott irat 1911. 4285 Salamon Gyula behívó jegye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4286 Németh Ferenc behívó jegye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4310 Kovács István avató ívét kéri
7. doboz Iktatott irat 1911. 4337 Zsömbölyi Ferenc újonc jelentkezése
7. doboz Iktatott irat 1911. 4343 Munkarendről jelentés Kovács Ferenc téglagyáros kihágási ügye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4351 Németh István behívó jegye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4376 Fürst Jenő önkéntességi kérvénye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4381 Kagerel Lajos avató ívének áttételét kéri
7. doboz Iktatott irat 1911. 4383 Berta Vendelné illetőségi ügye
7. doboz Iktatott irat 1911. 4387 Kaposi Károly sorozása
7. doboz Iktatott irat 1911. 4396 Kesseldorfer Mihály zalaegerszegi gyepmester ajánlata a városi épületek pöcegödrének tisztítására
8. doboz Iktatott irat 1911. 4398 Ferencz Ágnes illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 4419 Völgyi Jánosné munkásigazolványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 4425 Gulovits Vince illetőségi ügye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4431 Breiner Benő építési engedélye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4433 Simonffy István fizetés letiltás Herczeg Miksa részére
8. doboz Iktatott irat 1911. 4447 Simonffy Lajos behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4448 Czinder Kálmán behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4451 Mária Terézia lovagrend néhai tagjai sírhelyének felkutatása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4464 Rohonczi István szőlőbirtokos kérvénye az általa vásárolt szőlő és szántóterület megyéjének kijelölésére
8. doboz Iktatott irat 1911. 4470 Németh Mihály avató ívét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4478 Molnár János katona kihallgatása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4485 Balogh Endre katona áthelyezését kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4486 Vörös István, Horváth Lajos és Kovács László behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4488 Benke Gyula állítási ügye
8. doboz Iktatott irat 191. 4489 Helleránd Nándor avató ívének áttételét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4490 Zsömbölyi István avató ívének áttételét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4492 Horváth János belépési bizonyítványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 4494 Hahn József behívója
8. doboz Iktatott irat 1911. 4496 Dr. Taeger Henrik porosz geológus földtani felvételeket készít Zala vármegye területén
8. doboz Iktatott irat 1911. 4500 Szabó Károly avató ívének áttételét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4507 Farsang Pál honvédségi bizonyítványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 4509 Az 1910. évi községi pótlék hátralék kimutatás
8. doboz Iktatott irat 1911. 4514 Heincz István önkéntességi folyamodványa
8. doboz Iktatott irat 1911. 4522 Slemmer Károly kérvénye építési bizottság kiküldése iránt
8. doboz Iktatott irat 1911. 4532 Vigh Mihály szolnoki kórházi gondnok, mint a Magyarország közkórházai gazdasági tiszti segéd és kezelő személyzet elnökének kérelme a kórházi tisztviselők helyzetének javítása ügyében
8. doboz Iktatott irat 1911. 4535 Reisnger Rudolf cégének névváltozás bejelentése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4559 Kóbor Mária illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 4573 Tivolt Gyula gondnokság alá helyezése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4585 Hajlik István újonnan épített lakóházának bejelentése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4623 Németh József kérvénye fegyvergyakorlat elhalasztásáról
8. doboz Iktatott irat 1911. 4625 Horváth Gyula állítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4627 Medvési Gyula avató ívét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4636 Tornyos Ferenc avató ívei
8. doboz Iktatott irat 1911. 4637 Szabó Géza illetőségi ügye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4648 Harrich Béláné építési ügye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4649 Martinetz Richárd lakhatási engedélyt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 4654 Spiegl Zsigmond toldalék épület építési engedély kérelme tervrajz melléklettel
8. doboz Iktatott irat 1911. 4670 Sorozójárásokról kimutatás kérése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4678 Horváth Lajos katona bejelenti katonakönyvének elvesztését
8. doboz Iktatott irat 1911. 4683 Hirnschal János katona kérvénye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4684 Neuvirth Pál behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4687 Dóczi Anna illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 4692 Nagy Sándor illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 4696 Lelenc gyermekek eltartása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4702 Reményi Mátyás avató íve
8. doboz Iktatott irat 1911. 4705 Helyi érdekű vasutak engedélyezése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4706 Községnevek megváltozatásának feljegyzése az állami anyakönyvekben
8. doboz Iktatott irat 1911. 4707 A "Közegészségügy" című lap ajánlása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4726 Beczők József behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4730 Iparfelügyelői székhely Zalaegerszegen történő meghagyása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4737 Vasúti menetrend változás
8. doboz Iktatott irat 1911. 4740 Fangler János cégváltozás bejelentése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4750 Horváth János újonc kérelme
8. doboz Iktatott irat 1911. 4767 Szigetvári József őrmester kérvénye a hévízi gyógyfürdő használatára
8. doboz Iktatott irat 1911. 4772 Hegyi Ferenc és társainak behívójegy kézbesítése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4779 Németh Antal újoncozási iratai
8. doboz Iktatott irat 1911. 4780 Habetler János katonai igazolványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 4781 Behívó jegyek
8. doboz Iktatott irat 1911. 4785 Vinkler István állítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4786 Hochman Miklós avató iratai
8. doboz Iktatott irat 1911. 4800 Zsömbölyi József építési engedélye tervrajz melléklettel
8. doboz Iktatott irat 1911. 4811 Brüll Sándor építési ügye tervrajz melléklettel
8. doboz Iktatott irat 1911. 4817 Galambos Lajos állításköteles ügye
8. doboz Iktatott irat 1911. 4818 Götzenberger Lajos jelentkezése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4819 A keszthelyi főszolgabíró tájékoztatást kér hordóipari díjszabásról
8. doboz Iktatott irat 1911. 4833 Szabó György illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 4834 Pál Pál katona póttartalékba helyezése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4908 Indítvány a Magyarország vármegyéi, városai és községei részére alapítandó központi hitelintézet tárgyában
8. doboz Iktatott irat 1911. 4915 Simon József állítási lajstrom kivonata
8. doboz Iktatott irat 1911. 4916 Gerencsér István állítási lajstrom kivonata
8. doboz Iktatott irat 1911. 4922 Bekk Sándor hadidíj vallomási íve
8. doboz Iktatott irat 1911. 4926 Dávid Ferenc és Horváth Karolin házassági szerződése
8. doboz Iktatott irat 1911. 4941 Hajmási János építési engedély kérelme mészárszék üzlet megnagyobbításához
8. doboz Iktatott irat 1911. 4953 Heinczmann Lehel László avató ívét kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 4962 Az állandóan Ausztriában tartózkodók nyugdíjának megadóztatása
8. doboz Iktatott irat 1911. 4995 Konkoli Ferenc munkásigazolványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 5022 Tari József értesítése arról, hogy még nem állításköteles
8. doboz Iktatott irat 1911. 5053 Faeladási hirdetmények közzététele
8. doboz Iktatott irat 1911. 5054 Hirdetmény az erdőtalajok kezeléséről
8. doboz Iktatott irat 1911. 5069 Komlós Miksa építkezése
8. doboz Iktatott irat 1911. 5071 Szabó József fegyvergyakorlatának elhalasztását kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 5073 Kámán Pál házának kijavítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 5081 Fehér Flórián szabó iparának beszűntetése
8. doboz Iktatott irat 1911. 5088 Bácsay János építési engedélye
8. doboz Iktatott irat 1911. 5090 Klosovszky Ernő városi mérnök fegyelmi vizsgálatot kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 5094 Hollósi Károly iparigazolványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 5095 Horváth Károly fegyvergyakorlatának elhalasztását kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 5103 Iparosok törzskönyvi lapjának kiigazítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 5138 Borsos Borbála illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 5139 Uhlinger János illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 5161 Pfeifer Zsigmond hadidíj ügye
8. doboz Iktatott irat 1911. 5172 Takács János illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 5186 Weisz Jenő állítási lajstrom kivonata
8. doboz Iktatott irat 1911. 5187 Spur Kálmán újoncköteles állítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 5188 Schlesinger Endre újoncköteles állítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 5192 Laidl László névmagyarosítása
8. doboz Iktatott irat 1911. 5200 Hegyi József behívó jegye
8. doboz Iktatott irat 1911. 5202 Hegyi Gyuláné illetősége
8. doboz Iktatott irat 1911. 5206 Varga Lajos fegyvergyakorlat alól felmentését kéri
8. doboz Iktatott irat 1911. 5221 Pintér Ignác munkásigazolványt kér
8. doboz Iktatott irat 1911. 5223 Szent Flórián tiszteletére tartandó misére és körmenetre meghívó
8. doboz Iktatott irat 1911. 5264 Csák (Ehreieich) János hadidíja
8. doboz Iktatott irat 1911. 5293 Jaszinger Sándor behívó jegye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5299 Roth Samu avató ívei
9. doboz Iktatott irat 1911. 5336 Cseléd- és szolgatartási viszonyokra vonatkozó adatok közlése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5348 Ebedli István ajánlói lapjának elvesztése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5356 Kovács Károly behívó jegye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5357 Tsztyánszky István behívó jegye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5374 Katonai utóállítások határnapja
9. doboz Iktatott irat 1911. 5396 Pályázati hirdetmény m. kir. Honvéd hadapród iskolába
9. doboz Iktatott irat 1911. 5411 Melles Józsefné panasza a zalaegerszegi városi főjegyző ellen
9. doboz Iktatott irat 1911. 5415 Mezriczky Jenő helyettes rendőrkapitány által hozott ítélet sokszorosítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5416 Járatlevelek átírásánál felmerülő kiadások
9. doboz Iktatott irat 1911. 5418 Árvai József elhagyott gyermek gondozási díja
9. doboz Iktatott irat 1911. 5419 Novák Ferenc, Mária és József elhagyott gyermekek gondozási díja
9. doboz Iktatott irat 1911. 5421 Sebestyén Ernő avató ívei
9. doboz Iktatott irat 1911. 5429 Márfi Gyula építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 5434 Stern Lajos bejelenti honvédkönyvének elvesztését
9. doboz Iktatott irat 1911. 5443 Szarvasmarhák Horvátországból történő behozatalának betiltása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5446 A zalaegerszegi Csány-szoborbizottság részére engedélyezett tárgysorsjáték
9. doboz Iktatott irat 1911. 5448 Az 1908. évi bortörvény kivonata
9. doboz Iktatott irat 1911. 5455 Hatósági bizonyítványok a katonaság részére széna, szalma, stb. szállításáról
9. doboz Iktatott irat 1911. 5491 Varga Lajos gyakorlat alóli felmentése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5511 Szabó László katonai igazolványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5528 Kihágási eljárás a Baross-ligetben kóborló állatok tulajdonosai ellen
9. doboz Iktatott irat 1911. 5531 Göndöcs Antalné szállóvendégek befogadására engedélyt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5532 Hajgató József munkásigazolványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5536 Shmillár Endréné kérelme a vizlendvai kereszt és kocsma közötti vízlevezető árok kipucolásáért
9. doboz Iktatott irat 1911. 5544 A zalaegerszegi Felsőkereskedelmi Iskola néhai igazgatója, Hanty Károly segélyalapítványa
9. doboz Iktatott irat 1911. 5547 Baranyai Péter építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 5553 Németh Lajos behívó jegye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5554 Keszthely város piacrendészetről és a rendőrség szervezéséről szóló szabályrendeletet kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5580 Faragó Béláné Magpergető gyára udvarára raktárhelyiség építéséhez engedélyt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5591 Eisinger Salamon illetőségi bizonyítványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5601 Ullinger József elhagyottá nyilvánítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5618 Gerecz György hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5621 Hokinger József munkásigazolványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5633 Laczi István illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 5634 Lichtner Samu utóállítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5636 Gehár Sándor lakhatási engedély kérelme
9. doboz Iktatott irat 1911. 5639 Hegedüs Vendel munkásigazolványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5666 A mezőőrök fizetésük felemelését kérik
9. doboz Iktatott irat 1911. 5668 Talabér Károly néhai nagynénje Papp Jánosné Sanits Borbála hagyatékából az aggápoldai szegények 50 korona elhelyezését kéri
9. doboz Iktatott irat 1911. 5670 Pesthy Pál állítási ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5672 Hadmentességi díj fizetésére kötelezettek jegyzéke
9. doboz Iktatott irat 1911. 5678 Kovács Ferenc illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 5688 Véber Móric póttartalékba helyezése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5694 Léhárt János fegyveres gyakorlatának elhalasztása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5695 Dr. Lőke Imre hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5696 Latzer Mór hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5697 Katonai felülvizsgálatok
9. doboz Iktatott irat 1911. 5711 Újonckötelesek után nyomozás
9. doboz Iktatott irat 1911. 5714 Kellermann József tartózkodási helye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5716 Fekete Rudolf katona felelősségre vonása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5713 Verner Béla gépész átköltöztetési díja
9. doboz Iktatott irat 1911. 5727 Szabályrendelet a háziszemét kihordásáról
9. doboz Iktatott irat 1911. 5728 Hirdetési szabályrendelet bekérése Szombathely várostól
9. doboz Iktatott irat 1911. 5729 A rendőrök, hivatalszolgák és kézbesítők szolgálati és fegyelmi szabályzata
9. doboz Iktatott irat 1911. 5731 Adó csekken történő beszedése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5735 A város területén elhelyezett tiltó táblák
9. doboz Iktatott irat 1911. 5744 Lóth János hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5769 Fatér Ferenc betonáteresz építésére kér engedélyt
9. doboz Iktatott irat 1911. 5784 Febdrik Ferenc orvosi bizonyítványa
9. doboz Iktatott irat 1911. 5801 Bártfa város felhívása a "Bártfagyógyfürdői Otthon" igénybevételére
9. doboz Iktatott irat 1911. 5810 Szabó István utáni nyomozás
9. doboz Iktatott irat 1911. 5813 Strausz Sándor csáktornyai kőnyomdász a készülő Zalavármegye térképéhez Zalaegerszeg várostól térképet kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 5830 A peronoszpóra által okozott károk miatt adó elengedése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5845 Munkanélküliek foglalkoztatása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5865 Tóth György kereskedősegéd utáni nyomozás
9. doboz Iktatott irat 1911. 5867 Suták Ferencné gondnoksági ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5869 Tóth János katona ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 5883 Katonai előfogatok kirendelése
9. doboz Iktatott irat 1911. 5907 A város tulajdonát képező kocsi kijavítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 5961 Kovács Vilmos öngyilkosságáról jelentés
9. doboz Iktatott irat 1911. 6007 Juhász József könyvkötő panasza Unger Antal könyvkötő ellen
9. doboz Iktatott irat 1911. 6023 Németh Ádámné építési ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6056 Gyakorlótéren való legeltetés betiltása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6076 Dr. Keresztúry József ügyvéd udvari épület (iroda) építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6091 Varga Sándor építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6113 Lővi Gábor újonc ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6117 Gyenis Ede behívója
9. doboz Iktatott irat 1911. 6119 Petri János behívója
9. doboz Iktatott irat 1911. 6126 Rohonczy István takarmány pajta építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6127 Hegyi Ferenc építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6136 Árajánlatok a városi épületekben történő festési munkákhoz
9. doboz Iktatott irat 1911. 6140 Német Bálint behívója
9. doboz Iktatott irat 1911. 6141 özvegy Horváth Gyuláné illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 6167 Vrancsics Mihály behívója
9. doboz Iktatott irat 1911. 6185 Császár János katona fogyatékba tétele
9. doboz Iktatott irat 1911. 6190 Baranyai Péter építési engedélye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6192 Alsólendva község szabályrendelete az utcákon és járdákon való közlekedés gyakorlásáról
9. doboz Iktatott irat 1911. 6236 A Zalahíd kijavítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6237 Jelentés hidak kijavításáról
9. doboz Iktatott irat 1911. 6256 Zsámár Béla hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6261 Marton Guido György állítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6263 Háziipari kiállítás rendezése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6276 Állatértékesítési központ felhívása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6284 Tankovics Julianna illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 6306 Tanonciskola felügyelőbizottságának előterjesztése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6311 Travnik Vilma könyvelő szabadságot kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 6321 Marton Kálmán kereskedő építési ügye tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6332 Gyöngyös város értesítése, miszerint városi kenyérgyár náluk nem üzemel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6340 Pollák Lajosné illetőségi bizonyítványt kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 6349 Suták Ferencné gondnoksági ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6350 Horváth (csuti) József cipésztanonc után nyomozás
9. doboz Iktatott irat 1911. 6366 Németh Ádám kérvénye födött csatorna építésére
9. doboz Iktatott irat 1911. 6377 Németh György gondozása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6378 Baromfi és sertéslegeltetés beszűntetése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6380 Cigánytanyákon idegen cigányok letelepedésének megtiltása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6409 Szakály István kérelme, hogy a régi izraelita templomból átalakított mozi ajtaja fölé bádogból készült eső ellenzőt építhessen
9. doboz Iktatott irat 1911. 6410 A szolgabírói hivatalhoz vezető járda megépítése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6418 Homokbánya nyitás
9. doboz Iktatott irat 1911. 6422 Keszli József hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6453 Mészáros Mihály gondnoksági ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6472 Polgár József behívó jegye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6475 Ivánfi Izidor katonakönyvéről másolatot kér
9. doboz Iktatott irat 1911. 6483 Zsidai János erdőőr fizetésének letétbe helyezése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6496 Gombás István behívója
9. doboz Iktatott irat 1911. 6535 Oláh István hadidíj ügye
9. doboz Iktatott irat 1911. 6542 Zsován Péter balesete
9. doboz Iktatott irat 1911. 6543 Mozgai Gyula utóállítása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6547 A hivatalvesztésnek, a politikai jogok gyakorlásától való felfüggesztésnek nyilvántartása
9. doboz Iktatott irat 1911. 6571 A berlini Osztrák-Magyar Segélyegylet 1910. évi jelentése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6577 Méhészeti szaktanítói kerületek szervezése
9. doboz Iktatott irat 1911. 6582 Reményi József illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 6599 Kovács Károly illetősége
9. doboz Iktatott irat 1911. 6608 Farkas Lajos iparának beszűntetését bejelenti
9. doboz Iktatott irat 1911. 6616 Német Ádám mosókonyha építésre engedélyt kér tervrajz melléklettel
9. doboz Iktatott irat 1911. 6649 Szladek János téglagyári munkás panasza
10. doboz Iktatott irat 1911. 6656 Reményi Mátyás illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 6675 Varga Ferenc hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 6687 Czili János vagyoni bizonyítványa
10. doboz Iktatott irat 1911. 6690 Kumin Sándorné építési engedélyt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 6727 Grünfeld Mária munkakönyv ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 6736 Büchler Mór behívója
10. doboz Iktatott irat 1911. 6737 Kovács Kamilla illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 6741 Zacsek István gyermektartási ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 6744 Nagyfalud puszta közigazgatási beosztása
10. doboz Iktatott irat 1911. 6781 Czinder István építési engedélyt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 6809 Hegyi Ferenc avató íve
10. doboz Iktatott irat 1911. 6820 Iparosok és kereskedők változásáról kimutatás kérése
10. doboz Iktatott irat 1911. 6830 Horváth Gábor illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 6880 Rohács Imre munkakönyv ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 6882 Filipánics Lujza és Irén illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 6888 Gombás István házassága - reverzális
10. doboz Iktatott irat 1911. 6914 Zalaegerszeg-Bak-Becsehely közúton a dunántúli helyiérdekű vasút zalaegerszegi állomása mentén szükséges vízlevezetés
10. doboz Iktatott irat 1911. 6922 Kámán Károly utóállítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 6926 Micsei Ferenc színész behívója
10. doboz Iktatott irat 1911. 6957 Német János kémény építésére engedélyt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 6981 Szervezési szabályrendelet bekérése
10. doboz Iktatott irat 1911. 6988 Miltányi Zoltán hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 6994 Katolikus Szövetség nagygyűléséről jelentés
10. doboz Iktatott irat 1911. 7036 Földművelésügyi miniszter rendelete a járási és városi állatorvosok működési területére vonatkozóan
10. doboz Iktatott irat 1911. 7052 Zalaegerszegi pénzintézetek adójának kivetése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7057 Farkas Mária törvényesítése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7063 Weinberger Elek behívója
10. doboz Iktatott irat 1911. 7064 Delencsér József illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 7065 Németh István kiskorú gyámügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7066 Szalai István kiskorú illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 7083 Maschanczker Arnold borügynöki ipar gyakorlására engedélyt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 7095 Körrendelet a Rádiumemanciós víznek és iszapnak kiszolgálása és elárusításáról
10. doboz Iktatott irat 1911. 7096 Alipsáni rendelet a halászati társulatok megalakítására
10. doboz Iktatott irat 1911. 7121 Tűzoltó parancsnoki állásra vonatkozó megkeresés
10. doboz Iktatott irat 1911. 7132 Majer Kálmán hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7138 Potecz Erzsébet illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 7144 Freinstadl Juli anyakönyvi ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7147 Horváth Imre kerítés építésére engedélyt kér tervrajz melléklettel
10. doboz Iktatott irat 1911. 7162 Tóth Lajos aratási szabadsága
10. doboz Iktatott irat 1911. 7165 Melles József katona aratási szabadsága
10. doboz Iktatott irat 1911. 7180 Márffy Gyuláné építési engedélyt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 7261 Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének 1910. Évi jelentése
10-. doboz Iktatott irat 1911. 7319 Kulcsár János gyermekeinek törvényesítése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7345 Városi alkalmazottak szolgálati szabályrendeletét kérik
10. doboz Iktatott irat 1911. 7347 Primusa János hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7440 Egyéves önkéntesek utóállítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 7441 Bedő Gyula pajta építéshez engedélyt kér tervrajz melléklettel
10. doboz Iktatott irat 1911. 7449 Futó Jenő katona utáni nyomozás
10. doboz Iktatott irat 1911. 7471 Horvát Vendelné és Horvát Anna munkásigazolványt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 7474 Horvát János kiskorú illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 7484 Katonai térképek beszerzése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7487 Budinszky Jenő gondnoksági ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7503 Wlasics Gyula utca rendezése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7515 Szentháromság kápolna biztosítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 7258 Palkó Teréz gondnoksági ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7535 Sós János hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7566 Hegyi Károly elleni feljelentés
10. doboz Iktatott irat 1911. 7591 Déván Pál panasza Heiner János ellen
10. doboz Iktatott irat 1911. 7649 Katonai távíró- és távbeszélővezetékek védelme
10. doboz Iktatott irat 1911. 7664 Haas József panasza Reisinger Rudolf ellen
10. doboz Iktatott irat 1911. 7683 Katonai nyilvántartási nyomtatvány rendelése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7685 Zalaegerszeg és Zalaszentiván közti határ kijelölése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7702 Kreva József hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7704 Nagy László hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7723 Stepanek Sándor ajánlati lapja
10. doboz Iktatott irat 1911. 7745 Dr. Kabai Károly polgármester munkájának elismerése
10. doboz Iktatott irat 1911. 7746 Hütter Róbert illetősége
10. doboz Iktatott irat 1911. 7942 Katonai beszállásolási pótadó
10. doboz Iktatott irat 1911. 7946 Kiss János hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 7967 Öntöző lajtkocsi javítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 7970 Omeisz Gyula népfölkelő halotti anyakönyvi kivonata
10. doboz Iktatott irat 1911. 8073 A Központi Elemi Iskola udvarán lévő tornaállvány kijavítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 8142 Orbán Géza hagyatéka
10. doboz Iktatott irat 1911. 8143 Sturm Györgyné illetőségi bizonyítványt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 8144 Apáti László utóállítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 8192 Horváth Jenő divatáru kereskedő bejelentése
10. doboz Iktatott irat 1911. 8217 Gál József hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8238 Tanárok fegyvergyakorlatra való behívása
10. doboz Iktatott irat 1911. 8239 Hangya Szövetkezet alapszabályának megküldése
10. doboz Iktatott irat 1911. 8264 Schmeizl Ferenc kérvénye a Zalaegerszeg-Zalalövő helyiérdekű vasútvonal tervezett vonaliránya ellen
10. doboz Iktatott irat 1911. 8301 Fatér Ferenc építési engedélyt kér melléképület építésére tervrajz melléklettel
10. doboz Iktatott irat 1911. 8305 Hanty Károly alapítványa a zalaegerszegi Ipartestület javára
10. doboz Iktatott irat 1911. 8310 Forintos Klára gyermektartási ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8327 Nagy János behívó jegye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8359 Behívójegyek kézbesítése
10. doboz Iktatott irat 1911. 8369 Berta Kálmán gyógyszerész letelepedési kérelme a Szentháromság patikát vásárolta meg
10. doboz Iktatott irat 1911. 8379 Vidovics Mihály építési engedély kérelme tervrajz melléklettel
10. doboz Iktatott irat 1911. 8397 Eppinger Lajos panasza Reich Samu ellen
10. doboz Iktatott irat 1911. 8407 Dóczi János hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8410 Állami és megyei tisztviselők fizetése utáni községi pótadó
10. doboz Iktatott irat 1911. 8418 Lapat Pálné bejelenti iparának beszűntetését
10. doboz Iktatott irat 1911. 8425 Városi kocsisok fizetésük felemelését kérik
10. doboz Iktatott irat 1911. 8463 Rózsás József anyakönyvi adatainak kiigazítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 8472 Hegedüs András iparigazolványt kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 8473 Salamon András behívója
10. doboz Iktatott irat 1911. 8475 Veisz Viktor hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8481 Behívójegyek kézbesítése
10. doboz Iktatott irat 1911. 8512 A zalaegerszegi Ipartestület kérelme építőmesterek ellenőrzésére
10. doboz Iktatott irat 1911. 8531 Győri Pfeiffer József Párizsban élő szobrászművész Csány László szobor pályaművét Zalaegerszeg közönsége részére elfogadni kéri
10. doboz Iktatott irat 1911. 8537 Piskor Hermina gyermekeinek menhelybe történő elhelyezése
10. doboz Iktatott irat 1911. 8614 Németh Sándor utóállítása
10. doboz Iktatott irat 1911. 8619 Budgovics János iparigazolvány kérelme
10. doboz Iktatott irat 1911. 8645 Katonai behívójegyek
10. doboz Iktatott irat 1911. 8652 A hivatal szervezési szabályrendeleteket kér
10. doboz Iktatott irat 1911. 8690 Szommer Lajos hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8692 Lukács Béla hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8695 Németh Lajos behívó jegye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8765 Tolvaj Károly behívója
10. doboz Iktatott irat 1911. 8768 Rédei László hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8769 Grubics József hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8771 Straub János hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8772 Buda Károly hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8773 Lővy Ernő hadidíj ügye .
10. doboz Iktatott irat 1911. 8774 Csipszer József hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8775 Palotás István hadidíj ügye
10. doboz Iktatott irat 1911. 8776 Németh János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8777 Farkas Kálmán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8778 Megyessy Lajos hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8779 Németh János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8781 Medgyesi Lajos illetősége állami főgimnáziumi igazgató
11. doboz Iktatott irat 1911. 8783 Koller Lipót mozgófénykép színház engedély kérelme a régi zsidó templomban tartandó előadásokra
11. doboz Iktatott irat 1911. 8807 Berghoffer János behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 8829 Kiss Sándor hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8830 Vér Károly hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8831 Horváth István hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8832 Páter Gábor hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8833 Ávár György hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8834 Ábrányi Gyula hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8835 Gerencsér Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8837 Keszli János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8838 Stefanecz Gyula hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8839 Németh Kálmán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8840 Nádasdi Náthán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8841 Rózsás Lajos hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8842 Simon Pál hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8843 Szűcs Zoltán dr. hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8844 Kiss Gergely hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8845 Keszler Mór hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8846 Holczer Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8847 Dandi Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8848 Kovács János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8849 Czukkelter Lajos hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8850 Major István hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8851 Máczeovics János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8854 Nagy József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8855 Kagerel Lajos hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8856 Tóki Béla hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8857 Heinczman Lehel hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8858 Misik Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8859 Pick Béla hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8860 Kokas József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8861 Piszka Horváth József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8862 Kerkai Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8863 Karlovics Gyula hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8864 Lakics János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8865 Gaál Géza hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8866 Rácz Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8869 Veletán Antal hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8870 Lóth János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8871 Faller Kálmán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8873 Varga István hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8874 Geróts József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8875 Mihályka Mihály hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8876 Schlögl János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8877 Krausz Emmanuel hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8878 Kocsis János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8879 Király Kálmán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8880 Szabó Sándor hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8881 Kerpen Jenő hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8882 Szabó János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8884 Stredszky József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8885 Gergulecz Sándor hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8886 Horváth István hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8887 Németh János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8888 Steiner Adolf hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8889 Mayer Kálmán hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8890 Bencsics József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8891 Rosenthal Alfréd hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8892 Mátai János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8893 Szalai Sándor hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8894 Varga Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8895 Markó Ferenc hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8896 Neubrunn Mózes hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8898 Tenczlinger Antal hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8899 Laczi József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8901 Winsenstern Áron hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8915 Sónyi József hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 8921 Mozgószínház hirdető táblájának áthelyezése
11. doboz Iktatott irat 1911. 8925 Rechnitzer Miksa kihallgatása
11. doboz Iktatott irat 1911. 8945 Utcacsatornák vasrostélyainak kicserélése
11. doboz Iktatott irat 1911. 8955 Tölli István építési engedély kérelme asztalos műhely megtoldására tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 8959 Vízállói dűlőben lévő híd kijavítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 8970 Rechnitz György katona ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9013 Horváth Ferenc építési engedély kérelme tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9028 Ranogajcz János behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9038 Rinkó Károly behívó jegye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9054 Hári Balázsné hagyatéki ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9056 Horváth Béla hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9057 Szép János hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9060 Katonai nyomtatványok megrendelése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9086 Állategészségügyi ebadó maradvány felhasználása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9087 Statisztikai adatgyűjtő lapok
11. doboz Iktatott irat 1911. 9103 Baungartner Imre gyakorlat elhalasztása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9119 Pánkovich György igazgató és Faller József igazgató-tanító levele gróf Zichy János vallás-és közoktatásügyi miniszterhez Zichy János 1910. március 1-től 1913. február 26-ig, majd 1918. május 31-től október 31-ig volt vallás- és közoktatásügyi miniszter
11. doboz Iktatott irat 1911. 9144 Fekete Rudolf gyakorlat elhalasztását kéri
11. doboz Iktatott irat 1911. 9166 Szocsák Lajos hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9167 Farkas Jenő katona nősülése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9174 Egy éves önkéntesi kedvezményre jogosító felvétel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9181 Németh Julianna illetősége
11. doboz Iktatott irat 1911. 9193 Dobra György behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9195 Müller Ferenc póttartalékba helyezése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9215 Pavlicsek Kálmán iparos tanonciskolai tanár tiszteletdíja
11. doboz Iktatott irat 1911. 9224 Gombás István építési engedélye tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9230 Baross-liget állapotáról jelentés
11. doboz Iktatott irat 1911. 9250 Gersei Péter iparigazolványa és cserepes mesterségről szóló bizonyítványa
11. doboz Iktatott irat 1911. 9287 Kuti László végrehajtó szabadsága
11. doboz Iktatott irat 1911. 9290 Szampl Ferenc tartózkodási helye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9293 Kaposi Károly hagyatéka
11. doboz Iktatott irat 1911. 9352 Gerencsér Lajos és Zoltán elhagyott gyermekek kiadatása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9356 Nagy Imre hadidíj ügye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9377 Varga József építési engedélye tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9378 Vizsy János számlája
11. doboz Iktatott irat 1911. 9385 Katonaság részére statisztikai adatok
11. doboz Iktatott irat 1911. 9392 Szegények ellátására és sportegyletekre vonatkozó törzsívek bejelentése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9396 Horváth János építési ügye tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9411 Arany Bárány tetőszerkezetének javítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9413 Dobra György behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9419 Katonaság fürdéséről jelentés
11. doboz Iktatott irat 1911. 9456 Szláby Sándor behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9576 Fodor (Lövenstein) Henrik gyakorlat elhalasztását kéri
11. doboz Iktatott irat 1911. 9585 Varga Gyula önkéntes kérvénye
11. doboz Iktatott irat 1911. 9631 Koloner István jelentkezése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9636 A városok tisztikarában történő változások bejelentése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9640 Boschán Jenő behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9671 Szeszesitalok bejelentése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9696 Számvevői hivatal átadási jegyzőkönyve
11. doboz Iktatott irat 1911. 9709 Kardos Sámuel aljegyző ügydarabjainak átadása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9721 Pfeifer Zsigmond bevonulásának halasztását kéri
11. doboz Iktatott irat 1911. 9795 Katonai élelmezési raktárak kimutatása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9780 Horváth Mária és Pál anyakönyvi adatainak kiigazítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9799 Szabó Márton katonakönyvének bevonása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9803 Nagy István fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
11. doboz Iktatott irat 1911. 9834 A város tulajdonát képező ingó és ingatlan leletár
11. doboz Iktatott irat 1911. 9842 Lövenstein Imre katonakönyve
11. doboz Iktatott irat 1911. 9846 Markó Rudolf útlevél kérelme
11. doboz Iktatott irat 1911. 9880 Kovács Vendelné panasza Korányi Mór lisztkereskedő ellen
11. doboz Iktatott irat 1911. 9884 Török Ferenc fegyvergyakorlat alóli felmentését kéri
11. doboz Iktatott irat 1911. 9903 Börtönügyi múzeum létrehozása
11. doboz Iktatott irat 1911. 9916 Gaál Pétre behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 9949 Némethy Ferenc építési engedélye tervrajz melléklettel
11. doboz Iktatott irat 1911. 9956 Szombathelyről szóló könyv küldése
11. doboz Iktatott irat 1911. 9993 Fischl Géza katonakönyvének kézbesítése
11. doboz Iktatott irat 1911. 10044 Goldner Gyula katona nősülési engedélye
11. doboz Iktatott irat 1911. 10058 Molnár Rozália cselédkönyve
11. doboz Iktatott irat 1911. 10089 Klein Jakab panasza Horváth Jenő ellen
11. doboz Iktatott irat 1911. 10100 Horváth Károly lajstrom kivonata
11. doboz Iktatott irat 1911. 10108 Losonc város szabályrendeletet kér
11. doboz Iktatott irat 1911. 10125 Központi Takarékpénztár részvényének forgalmi értéke
11. doboz Iktatott irat 1911. 10139 Kellermann József behívója
11. doboz Iktatott irat 1911. 10159 Dr. Czinder István uradalmi ügyész iparigazolványt kér
11. doboz Iktatott irat 1911. 10162 Hozián Mária anyakönyvi adatainak kiigazítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 10165 Léránt Margit anyakönyvi adtainak kiigazítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 10173 Kondor testvérek elhagyottá nyilvánítása
11. doboz Iktatott irat 1911. 10181 Erdős Gézáné lakhatási engedélyt kér
11. doboz Iktatott irat 1911. 10195 Kaszter Sándor gyógyszerész segélye az aggápoldai szegények részére
11. doboz Iktatott irat 1911. 10199 Vajda Teréz illetősége
11. doboz Iktatott irat 1911. 10210 Horváth József újonc tartózkodási helyét közli
11. doboz Iktatott irat 1911. 10211 Antal Gyula hadmentességi bizonyítványt kér
11. doboz Iktatott irat 1911. 10212 Kolompár Lajos behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10224 Briglavics Kálmán katona könyve
12. doboz Iktatott irat 1911. 10233 Braun Zoltán aljegyző szabadsága és iratainak átadása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10238 Bencze József építési ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10256 Farkas István behívó jegye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10257 Nagy Zsuzsanna cselédkönyvet kér
12. doboz Iktatott irat 1911. 10261 Ipari szakiskolákra vonatkozó miniszteri rendelet
12. doboz Iktatott irat 1911. 10269 Dömötör Mária anyakönyvi adatainak kiigazítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10314 Halász Mihály kiképzésének elhalasztása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10315 Sötét Kornél behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10316 Zsuppán János behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10317 Ebedli István behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10334 Vornyik Sándor munkakönyv ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10345 Lukács Sándor behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10356 A városi közkórháznál építendő kápolna lásd a 4268/1922. Számú iratot is
12. doboz Iktatott irat 1911. 10370 Boschán Jenő katonakönyvének bevonása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10376 Horváth Irma dajkaságba adása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10389 Pintér György faház építésére engedélyt kér
12. doboz Iktatott irat 1911. 10466 Kis Teréz illetősége
12. doboz Iktatott irat 1911. 10472 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10501 Szabó Géza behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10502 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10503 Horváth Bertalan behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10504 Hellermann Nándor behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10513 Keresztury György id. építési ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10159 Laub Joachim értesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10520 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10521 Népfölkelési szemle
12. doboz Iktatott irat 1911. 10253 Primusa Erzsébet cselédkönyve
12. doboz Iktatott irat 1911. 10524 Merics Katalin gyámsági ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10540 Balaton vidéki vasút menetrendjének megváltozása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10546 Szepesi Géza behívó jegye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10550 Baromfi kolera megakadályozása
12. doboz Iktatott irat 1911. 10584 Soroncz Lajos istálló építéséhez engedélyt kér
12. doboz Iktatott irat 1911. 10592 Balog András behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10593 Veisz Ottó behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10594 Eisinger Rezső behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10595 Németh József behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10596 Simon István behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10625 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10634 Vérhas elleni védekezés - Zalavármegyei Hivatalos Lap
12. doboz Iktatott irat 1911. 10680 Prizli Antalné rendőri intézkedés ellen Zalaegerszeg város fürdő szabályrendelete
12. doboz Iktatott irat 1911. 10697 Andris István iparügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10730 Krassó-Szörény Vármegye meghívója mezőgazdasági és ipari kiállításra
12. doboz Iktatott irat 1911. 10749 Toriszay János építési ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10772 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10803 Rechnitz György behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10831 Farkas Jenő behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10833 Sós László honvédigazolványa
12. doboz Iktatott irat 1911. 10845 Keszli Károly asztalos tartózkodási helye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10852 Werner Béla városi villamosművek főgépésze állásának elhagyása, pályázat a gépkezelői állásra
12. doboz Iktatott irat 1911. 10910 Behívójegyek kézbesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10912 A testi épség hatósági védelme
12. doboz Iktatott irat 1911. 10939 Bedő Kálmán és társai panasza a városgazda ellen
12. doboz Iktatott irat 1911. 10953 Horváth Béla hadidíj ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 10964 Farkas Mária törvényesítése
12. doboz Iktatott irat 1911. 10980 Kovács Vendel behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 10998 Nagy Jenő iparengedélye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11001 Korányi József állítási ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11004 Berger Artur útlevél ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11021 Szekeres Márk városi állatorvos szabadsága
12. doboz Iktatott irat 1911. 11022 A városi pajta udvarán létesítendő anyagraktár terve
12. doboz Iktatott irat 1911. 11025 Klein Sámuel behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 11041 Takács Gyula behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 11068 Wapper Sándor ajánlati jegye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11073 Szép János hadidíja
12. doboz Iktatott irat 1911. 11075 Spur Kálmán katonakönyve
12. doboz Iktatott irat 1911. 11078 Zalaegerszeg város adóelőírása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11098 Hertelendi Vince behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 11112 Krausz József Sándor hadidíj ügye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11119 Radó Gyula nagykorúsítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11128 Eszperantó Egyesület ismeretterjesztő előadást tart fejléces levélpapír
12. doboz Iktatott irat 1911. 11146 Salamon Ferenc I. osztályú írnok intézkedése kihágási ügyekben
12. doboz Iktatott irat 1911. 11151 Varga Gyula behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 11152 Vöczköndi István behívója
12. doboz Iktatott irat 1911. 11182 Pucz Károly segély kérelme
12. doboz Iktatott irat 1911. 11184 Fendrik József városi számvevő államsegélyének letiltása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11214 Kanos Hermin elhagyottá nyilvánítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11215 Simonovics Ferenc, József és Emil elhagyottá nyilvánítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11219 Heisler Zsigmond behívó jegye
12. doboz Iktatott irat 1911. 11226 Lővinger Simon kémény építéséhez engedélyt kér
12. doboz Iktatott irat 1911. 11228 Ebedli József és társai utcanyitási kérelme
12. doboz Iktatott irat 1911. 11269 "Iparfejlesztés" című szaklap megküldése
12. doboz Iktatott irat 1911. 11277 Tari József illetősége
12. doboz Iktatott irat 1911. 11299 Arany János utca és Síp utca torkolatánál lévő híd megjavítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11311 Kucsera István II. aljegyző szabadsága
12. doboz Iktatott irat 1911. 11317 Irattár kezelése
12. doboz Iktatott irat 1911. 11320 Vapper Sándor kérelme katona ügyben
12. doboz Iktatott irat 1911. 11322 Nagy János népfelkelési könyve
12. doboz Iktatott irat 1911. 11340 Szüllő Ignác honvédigazolványa
12. doboz Iktatott irat 1911. 11351 Városi tisztviselők szüreti szabadsága
12. doboz Iktatott irat 1911. 11357 Kölcsey utca - Alsó utca - Bozót utca vízelvezető árkának javítása
12. doboz Iktatott irat 1911. 11363 Tanár Ignác városi altiszt szabadsága
12. doboz Iktatott irat 1911. 11375 Rendelet a kataszteri birtokívek vezetésére
12. doboz Iktatott irat 1911. 11380 Horváth László és Julianna illetősége
12. doboz Iktatott irat 1911. 11416 Vágási szemledíjak
12. doboz Iktatott irat 1911. 11431 Iparos sztrájkok 1904-1911 iparosok - asztalosok, cipészek, villanyszerelők stb. sztrájkja, követelései, jegyzőkönyvek!
13. doboz Iktatott irat 1911. 11453 Mauthner Ignác gondnokság alá helyezése
13. doboz Iktatott irat 1911. 11498 Schwartz Mór pékmester segédjének keresését kéri
13. doboz Iktatott irat 1911. 11513 Gertei József tartózkodási helye
13. doboz Iktatott irat 1911. 11543 A zalaegerszegi osztályparancsnokság átirata falkavadászatra vonatkozóan
13. doboz Iktatott irat 1911. 11544 Balassa Benő a Kereskedő Tanonciskola igazgatója az iskolának járó szeptember havi díj kifizetését kéri Balassa Benő hitoktatást is kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 11572 Szigehy Elvira városi óvónő havi fizetését kéri
13. doboz Iktatott irat 1911. 11579 Goldner Ernő illetősége
13. doboz Iktatott irat 1911. 11580 Goldner Samu illetősége
13. doboz Iktatott irat 1911. 11583 Nagy József állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 11584 Dankovics Mihály utóállítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 11611 Simon Ferenc behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 11623 Húsfogyasztási adónál követendő eljárás
13. doboz Iktatott irat 1911. 11629 Losonc és Hódmezővásárhely megküldi polgármesteri jelentését
13. doboz Iktatott irat 1911. 11625 Népfölkelők anyakönyvi adatai
13. doboz Iktatott irat 1911. 11625 Székesfehérvár megküldi köztisztasági szabályrendeletét
13. doboz Iktatott irat 1911. 11651 Országos Gyermekszanatórium Egyesület részére a városi bizottsági tagok névjegyzékének megküldése
13. doboz Iktatott irat 1911. 11653 Németh Sándor szabadsága
13. doboz Iktatott irat 1911. 11658 Babics István katona ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 11660 Arany Bárány tetőzetének javítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 11689 Szaller Kálmánné illetősége
13. doboz Iktatott irat 1911. 11690 Fertő Béla behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 11695 Zárszámadások megküldése a Fővárosi könyvtárnak
13. doboz Iktatott irat 1911. 11703 Kohn Dávid behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 11739 Szigetváry József hajdúőrmester nyugdíjazása
13. doboz Iktatott irat 1911. 11773 Hegedüs Vendel házassága
13. doboz Iktatott irat 1911. 11801 Sipos József állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 11918 Varga Jenő behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 11926 Szeszvizsgálati jelentés
13. doboz Iktatott irat 1911. 11932 Újoncozási előmunkálatok
13. doboz Iktatott irat 1911. 11999 Kovács Antal munkakönyvének megküldése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12022 Tüdőbeteg szanatórium részére gyűjtés szervezése József kir. Herceg Szanatórium Egyesület
13. doboz Iktatott irat 1911. 12047 Ördöghenye község tűzkárosultjainak megsegítése 1911. október 10-én délután nagy szélviharban meg nem állapítható okból kiütött tűzvész majdnem az egész községet elpusztította, 22 lakóház, az összes melléképület, gabona, széna, szalma terméssel együtt
13. doboz Iktatott irat 1911. 12048 Horváth Imre kirakat építéséhez engedélyt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 12077 Breiner Samu anyakönyvi kivonata
13. doboz Iktatott irat 1911. 12102 Vöczköndy Imre behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 12019 Vizsy János városgazda jelentése a lóvásártér és a Jánka-hegy alatt elterülő szántóföldek kezelése tárgyában
13. doboz Iktatott irat 1911. 12129 Lendvai László állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12148 Bohár Eszter cselédkönyv ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12169 Czikli János szökött katona büntetése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12170 Böhm József nősülési engedélyt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 12196 Rohonczi István gondnoksági ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12205 Berger Salamon honossága
13. doboz Iktatott irat 1911. 12224 Varga Ferenc iparigazolványa
13. doboz Iktatott irat 1911. 12249 Guttmannn Yetta utólagos anyakönyvezése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12339 Kocsis Ferenc honvéd erkölcsi bizonyítványa
13. doboz Iktatott irat 1911. 12347 Keszthelytől Pacsán és Nagykapornakon át Zalaegerszegig helyiérdekű vasút építése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12351 Salamon Ferenc I. osztályú írnok szabadsága
13. doboz Iktatott irat 1911. 12380 Vízjogi törvény - melléklet a Zalavármegyei hivatalos Lap október 19-iki számához
13. doboz Iktatott irat 1911. 12400 Kovács József anyakönyvi ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12419 A magyar gazdaasszonyok országos egyesületének története 1861-1911 c. könyv megküldése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12421 Sostarecz István hadidíja
13. doboz Iktatott irat 1911. 12434 Neuman Samu behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 12440 Nagy Dezső hentes és mészáros iparügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12454 Gál Istvánné illetősége
13. doboz Iktatott irat 1911. 12480 Tóth Mári illetősége
13. doboz Iktatott irat 1911. 12486 Csoknyai Jenő gazdasági épület építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
13. doboz Iktatott irat 1911. 12492 Molnár Sándorné iparának beszűntetését kéri
13. doboz Iktatott irat 1911. 12499 Kiss Béla hadnagy avatási lajstroma
13. doboz Iktatott irat 1911. 12519 Oláh József sütő iparigazolványt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 12535 Szekeres Márk városi állatorvos pályázata
13. doboz Iktatott irat 1911. 12555 Zelkó Pál cipészsegéd munkakönyvének elvesztése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12607 Molnár József állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12608 Horváth Gyula állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12611 Bakos György állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12612 Homor János állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12640 Huszár József behívó jegye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12645 Kovács Imre állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12662 A főispán fogadtatásának előkészítése
13. doboz Iktatott irat 1911. 12708 Balasa Benő kérelme a kereskedőtanoncok hitoktatása tárgyában
13. doboz Iktatott irat 1911. 12712 Katonai nyilvántartások megvizsgálása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12750 Elmebetegek családi állapota
13. doboz Iktatott irat 1911. 12765 Gerencsér József számadási ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12768 Rosenthal Jakab hadmentességi bizonyítványt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 12783 Singer Lajos kávéház tulajdonos kirakatablak építéshez engedélyt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 12801 Balog Károly állítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 12830 Bezerédy Lajos, Gyula és István gyámsági ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 12895 Simon István katona szabadsága
13. doboz Iktatott irat 1911. 12965 Catonio Jánosné kegydíja
13. doboz Iktatott irat 1911. 13039 Horváth István kereskedő tanonc szerződése
13. doboz Iktatott irat 1911. 13058 Horváth Márton katonakönyve
13. doboz Iktatott irat 1911. 13065 Kórházi adatok bejelentése
13. doboz Iktatott irat 1911. 13068 Norday József nősülési ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13083 Németh Béla asztalos iparengedélye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13091 Tóth Antal katonakönyve
13. doboz Iktatott irat 1911. 13092 Tóth Antal behívójegye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13115 Maróti Sándor hentes és mészáros munkakönyv ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13136 Ausztriába szállított hús vizsgálati díja
13. doboz Iktatott irat 1911. 13194 Új rendőri büntetőeljárás életbeléptetése
13. doboz Iktatott irat 1911. 13224 Sümecz Ignác munkásigazolványt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 13242 Martonfalvi Kornél Lajos honossága
13. doboz Iktatott irat 1911. 13244 Weiszmann Márkus anyakönyvi kivonata
13. doboz Iktatott irat 1911. 13255 Városi rendőrkapitányokat megillető napidíj
13. doboz Iktatott irat 1911. 13262 Árvay Lajos engedély kérelme a Jánka-hegyen vincellér lakás építésére tervrajz melléklettel
13. doboz Iktatott irat 1911. 13268 Magyar Sütők Országos Szövetsége sütőiparosok névjegyzékét kéri
13. doboz Iktatott irat 1911. 13336 Skublics Zsigmondné gondnokság alá helyezése
13. doboz Iktatott irat 1911. 13358 Klein Herman gabonaalkusz iparigazolványa
13. doboz Iktatott irat 1911. 13359 "ZION" Önsegélyző - és Jótékonysági Egylet kérelme
13. doboz Iktatott irat 1911. 13375 Bodorkós István népfelkelő ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13388 Lainer János behívója
13. doboz Iktatott irat 1911. 13391 Eberhardt János honossága
13. doboz Iktatott irat 1911. 13416 Nagy Ferenc állítási ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13419 Schmid Lajos lakásában kisebb átalakítási munkákra építési engedélyt kér
13. doboz Iktatott irat 1911. 13444 Major József halotti anyakönyvi adtainak kiigazítása
13. doboz Iktatott irat 1911. 13473 Eckhardt Sándor állítási ügye
13. doboz Iktatott irat 1911. 13494 Takó István kovács tanonc visszakísérése
13. doboz Iktatott irat 1911. 13497 Szekeres Sándorné elleni rendőri eljárás törvényszerűsége
13. doboz Iktatott irat 1911. 13502 Czenner Ferenc cselédkönyv ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 13550 Városi mészárszék
14. doboz Iktatott irat 1911. 13667 Herman Anna illetősége
14. doboz Iktatott irat 1911. 13724 Fürst Jenő hadidíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 13725 Grünbaum Béla hadidíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 13726 Grünbaum Dezső hadidíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 13750 Kaszás János kémény építéséhez engedélyt kér
14. doboz Iktatott irat 1911. 13785 Nagy Antal panasza, hogy gyermekét az olai óvoda zsúfoltsága miatt nem vették fel
14. doboz Iktatott irat 1911. 13801 Antos Anna dajkaságba adása
14. doboz Iktatott irat 1911. 13822 Gavallér Zoltán állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 13864 Novák József behívója
14. doboz Iktatott irat 1911. 13989 Mayer Kornél Jenő népfelkelő ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14020 Szvetlik Károlyné nevelési pótlékot kér
14. doboz Iktatott irat 1911. 14037 Mándly Sándor behívója
14. doboz Iktatott irat 1911. 14096 Farkas Paula, János és László kiskorúak ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14160 Rosenberg Márton állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14132 Bíró József halotti anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14157 Véderő elleni kihágások
14. doboz Iktatott irat 1911. 14193 Dervarics Pál végelbocsátása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14245 Göncz Margit elhagyottá nyilvánítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14251 Müller Józsefné anyakönyvi adatainak kiigazítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14267 Zalaegerszegi borbélyok névjegyzéke
14. doboz Iktatott irat 1911. 14290 Heincz István állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14304 Németh István behívója
14. doboz Iktatott irat 1911. 14311 Hoffman Rezső állítási ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14314 Ratkovics Béla népfölkelési könyve
14. doboz Iktatott irat 1911. 14349 Kokas József hadidíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14365 Varga Gábor póttartalékba helyezése
14. doboz Iktatott irat 1911. 14374 Aggápolda udvarán lévő kút vízének megvizsgálása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14380 Fehér Miklós hadidíja
14. doboz Iktatott irat 1911. 14407 Szinkovics József illetősége
14. doboz Iktatott irat 1911. 14423 Klosovszky Ernő nyugdíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14425 Kosovszky Ernő kérvénye tisztelet-díjának megállapításáért
14. doboz Iktatott irat 1911. 14449 Zsömbölyi József állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14465 Lelovics Boldizsár illetősége
14. doboz Iktatott irat 1911. 14500 Nemes Ödön lajstrom kivonata
14. doboz Iktatott irat 1911. 14508 Németh Lajos katona könyve
14. doboz Iktatott irat 1911. 14522 Kozarics Tamás állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14564 Fizetési előlegek utáni kamat
14. doboz Iktatott irat 1911. 14624 Weiner Ignác végelbocsátása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14625 Sági (Schvarcz) József újoncköteles ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14626 Markovics István népfelkelő igazolványa
14. doboz Iktatott irat 1911. 14629 Salamon István lajstromkivonata
14. doboz Iktatott irat 1911. 14630 Nemes Gyula lajstromkivonata
14. doboz Iktatott irat 1911. 14646 Fehér József hadidíj ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 14778 Varga Jenő népfelkelő könyve
14. doboz Iktatott irat 1911. 14869 Szolgák és kézbesítők beosztása
14. doboz Iktatott irat 1911. 14887 Balatonfüredi Ipartestület megkeresése részjegy váltására
14. doboz Iktatott irat 1911. 14890 Briglevics Károly népfelkelési könyve
14. doboz Iktatott irat 1911. 14969 Martin Nándor Ernő behívó jegye
14. doboz Iktatott irat 1911. 15040 Törvényhatósági távbeszélő kiépítése
14. doboz Iktatott irat 1911. 15042 Kovács István munkásigazolványa
14. doboz Iktatott irat 1911. 15044 Ujj László népfelkelő elhalálozása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15073 Nagy István pajta építésére engedélyt kér
14. doboz Iktatott irat 1911. 15110 Tuboly István illetősége
14. doboz Iktatott irat 1911. 15113 Wertheim kulcsok megküldése
14. doboz Iktatott irat 1911. 15121 Kaposvár polgármesterének megválasztása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15164 Kiss József jelentkezés mulasztása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15172 Cvetkovics Emil házassága
14. doboz Iktatott irat 1911. 15176 Puer Károly sorozási ügye
14. doboz Iktatott irat 1911. 15250 Simonffy Ferenc állítása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15368 Imre Ferenc tartozásának behajtása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15382 Körjegyzők fiúinternátusának létrehozása
14. doboz Iktatott irat 1911. 15397 Werner Béla főgépész illetménye
14. doboz Iktatott irat 1911. 15408 Dr. Halmi Jenő ezredorvos praxisa
14. doboz Iktatott irat 1912. 1 Mészáros István házasságkötési jegyzőkönyve
14. doboz Iktatott irat 1912. 5 Rendőrök kérvénye fizetésük felemeléséért
14. doboz Iktatott irat 1912. 6 Állatorvos évi jelentéséhez szükséges kérdőív beszerzése
14. doboz Iktatott irat 1912. 8 Rendőrkapitányi hivatal vizsgálati jegyzőkönyve Mezriczky Jenő h. rendőrkapitány által elkövetett mulasztások
14. doboz Iktatott irat 1912. 20 Vandra Ferenc állítása
14. doboz Iktatott irat 1912. 23 Nagy József és Varga Jenő állítása
14. doboz Iktatott irat 1912. 25 Kovács István felülvizsgálati kimutatása
14. doboz Iktatott irat 1912. 30 Répási Erzsébet illetősége
14. doboz Iktatott irat 1912. 31 Z. Horváth Lajos iparügye
14. doboz Iktatott irat 1912. 33 Nemes Lajos állítása
14. doboz Iktatott irat 1912. 52 Városi épületek tatarozása pl. Fehérkép kocsma, Baross-ligeti vendéglő, köztemető kerítése stb. költségvetések
14. doboz Iktatott irat 1912. 78 Kaszás József bognármester panasza Elmont Károly ellen sertésól elhelyezése miatt
14. doboz Iktatott irat 1912. 84 Közmunkatartozásokról kimutatás
14. doboz Iktatott irat 1912. 89 Hunyadi József segélyt kér
15. doboz Iktatott irat 1912. 96 Zalaegerszeg városban fellépő lovakat megbetegítő takonykór
15. doboz Iktatott irat 1912. 104 Sümetz Ignác népfelkelő ügye
15. doboz Iktatott irat 1912. 105 Végelbocsátások kézbesítése
15. doboz Iktatott irat 1912. 106 Melles József póttartalékba helyezése
15. doboz Iktatott irat 1912. 113 Pallos Imre lakhatási engedélyt kér tervrajz melléklettel
15. doboz Iktatott irat 1912. 124 Jámbor Henrik panasza Korcsmáros Jenő ellen
15. doboz Iktatott irat 1912. 126 Ulinger Teréz aggápoldai szegény elhelyezése
15. doboz Iktatott irat 1912. 129 Cipészipari szaktanfolyam
15. doboz Iktatott irat 1912. 145 Fülöp János népfelkelési igazolványa
15. doboz Iktatott irat 1912. 149 Vertetics István elleni büntető parancs
15. doboz Iktatott irat 1912. 162 Szabályrendelet beszerzése
15. doboz Iktatott irat 1912. 176 Kálmán Szekér Mária elhagyottá nyilvánítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 182 "A ragadós gyermekbetegségek szemléltető táblája" című ismeretterjesztő munka megrendelése
15. doboz Iktatott irat 1912. 183 Törvény az ipari üzemekben alkalmazott nők éjjeli munkájának eltiltásáról
15. doboz Iktatott irat 1912. 185 Külföldi marhaszállításokról rendelet
15. doboz Iktatott irat 1912. 192 Polczer János tartózkodási helye
15. doboz Iktatott irat 1912. 193 Honvédigazolványok kézbesítésre
15. doboz Iktatott irat 1912. 195 Szabályrendelet a bolti kirakatok elhelyezéséről
15. doboz Iktatott irat 1912. 197 Németh Lajos katona könyve
15. doboz Iktatott irat 1912. 200 Városi jegyző magánmunkálatai után szedhető díjak
15. doboz Iktatott irat 1912. 206 Végelbocsájtók kézbesítése
15. doboz Iktatott irat 1912. 207 Huber Sándor munkakönyv ügye
15. doboz Iktatott irat 1912. 208 Politzer Ignác panasza
15. doboz Iktatott irat 1912. 228 Hutter Béla póttartalékos büntetése
15. doboz Iktatott irat 1912. 229 Pers Ferenc lajstromkivonata
15. doboz Iktatott irat 1912. 232 Geiger József állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 273 Körrendelet az államadóssági kötvények kamatairól
15. doboz Iktatott irat 1912. 284 Baranyai Gyula állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 286 Tanító Béla állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 301 Méhészeti adatok
15. doboz Iktatott irat 1912. 307 Pataki és Moritz fényképészeti műtermének építése tervrajz melléklettel
15. doboz Iktatott irat 1912. 312 Büchler József kérvénye
15. doboz Iktatott irat 1912. 314 Kolompár István katona könyve
15. doboz Iktatott irat 1912. 316 Városi statisztika 26 pontból álló kérdőív a város 1911. évi állapotáról (csatornázottság, villanyvilágítás stb.)
15. doboz Iktatott irat 1912. 318 Szabó Lajos György állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 325 Tófeji Ferenc póttartalékba helyezése
15. doboz Iktatott irat 1912. 326 Agyagipari szakiskola értesítője
15. doboz Iktatott irat 1912. 327 Horváth Róza és Vendel elhagyottá nyilvánítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 332 Hivatali eljárás törvényszerűségének ellenőrzése
15. doboz Iktatott irat 1912. 333 Közrendészeti intézkedések ellenőrzése
15. doboz Iktatott irat 1912. 335 Sági Ignác lajstromkivonata
15. doboz Iktatott irat 1912. 344 Weissenstern Eliás utóállítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 355 Zelkó István birtokügye
15. doboz Iktatott irat 1912. 362 Feili Béla állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 365 Szlavicsek János szabadságolása
15. doboz Iktatott irat 1912. 367 Nagy Sándor népfelkelő könyve
15. doboz Iktatott irat 1912. 376 Utcai világítás ellenőrzése
15. doboz Iktatott irat 1912. 393 Tiszti szolgai állás
15. doboz Iktatott irat 1912. 396 Keskeny vágányú vasutakra vonatkozó rendelet
15. doboz Iktatott irat 1912. 398 Forgács János újonc kihallgatása
15. doboz Iktatott irat 1912. 427 Geiszt József állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 428 Szabó Rozália segélyezése
15. doboz Iktatott irat 1912. 446 Baranyai Péter és Kis Gergely "kisebb kőműves ipar" gyakorlására iparengedélyt kér
15. doboz Iktatott irat 1912. 447 Herczeg Sámuel lajstromkivonata
15. doboz Iktatott irat 1912. 448 Dávodi Anna illetősége
15. doboz Iktatott irat 1912. 450 Horváth Anna és Róza illetősége
15. doboz Iktatott irat 1912. 458 Dr. Mangin Károly kórházi alapítványának számadása
15. doboz Iktatott irat 1912. 468 Pacsics Lajos névváltoztatása Pataki-ra
15. doboz Iktatott irat 1912. 469 Lendl János illetőségi bizonyítványt kér
15. doboz Iktatott irat 1912. 470 Veisz (Varga) Sándor állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 472 Kámán József építkezése tervrajz melléklettel
15. doboz Iktatott irat 1912. 482 Tóth Franciska és kk. János fia illetősége
15. doboz Iktatott irat 1912. 485 Balogh Mária segélyezése
15. doboz Iktatott irat 1912. 497 Klinkó Antalné illetősége
15. doboz Iktatott irat 1912. 506 Filipanics Gyula illetősége
15. doboz Iktatott irat 1912. 512 Varga Ekler László állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 539 Havanecz Lajos állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 541 Scheier Teréz (Nagy Dezsőné) lemondása kávéházi ipar gyakorlásáról
15. doboz Iktatott irat 1912. 542 Scheier Károly kérvénye személyfuvarozási ipar gyakorlására
15. doboz Iktatott irat 1912. 548 Sostarecz István kir. törvényszéki tolmács panasza Jámbor Henrik városi végrehajtó ellen
15. doboz Iktatott irat 1912. 559 Neumann Sámuel állítása
15. doboz Iktatott irat 1912. 560 Baumstingl József állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 591 Spán Istvánné lakhatási engedélyt kér
16. doboz Iktatott irat 1912. 597 Czeke László katonakönyvét kéri
16. doboz Iktatott irat 1912. 601 Nagy Lujza illetősége
16. doboz Iktatott irat 1912. 603 Tóth Károly illetősége
16. doboz Iktatott irat 1912. 622 Kosárfonásra alkalmas fűzfák ültetése
16. doboz Iktatott irat 1912. 638 Dr. Steiner Konstantinnak parancsirat kézbesítése
16. doboz Iktatott irat 1912. 639 Városi bélyegre vonatkozó szabályrendelet
16. doboz Iktatott irat 1912. 654 A tapolcai vincellériskola borászati felügyelője Zalaegerszegen szőlészeti szakelőadásokat tart
16. doboz Iktatott irat 1912. 655 Szökrönyös Józsefné birtokügye
16. doboz Iktatott irat 1912. 674 Hochberger László iparügye
16. doboz Iktatott irat 1912. 691 Horváth Sándor katona jelentkezése
16. doboz Iktatott irat 1912. 705 Dreovics Lajosné lőporárusítási engedélyt kér
16. doboz Iktatott irat 1912. 709 Mikes János szombathelyi püspök köszönő levele
16. doboz Iktatott irat 1912. 710 Pál Józsefné vendéglős kérelme, hogy hűtés céljára jeget hordhasson jégvermének megtöltésére
16. doboz Iktatott irat 1912. 711 Kertész Lajos gabonakereskedő iparigazolványt kér
16. doboz Iktatott irat 1912. 413 Ebedli István utóállítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 714 Rosenthal Samuel állampolgárságának megszűnése
16. doboz Iktatott irat 1912. 753 Vidovics József állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 756 Kéner Károly népfelkelési igazolványa
16. doboz Iktatott irat 1912. 757 Veiler Simon Hadidíj ügye
16. doboz Iktatott irat 1912. 760 Szabadalmak szabadalomjegyzék
16. doboz Iktatott irat 1912. 769 Szabó Elemér állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 783 Böcskei Jenő katona jelentkezése
16. doboz Iktatott irat 1912. 787 Állati hullák ipari feldolgozásához készített gépét ajánlja Gedeon és Kont mérnöki iroda irodalom és tervrajz melléklettel
16. doboz Iktatott irat 1912. 801 Bedő Matild születési helyének kinyomozása
16. doboz Iktatott irat 1912. 802 Horváth János állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 807 Sebők Mihály népfelkelő igazolványa
16. doboz Iktatott irat 1912. 821 Szénkénegezés utáni adómentesség
16. doboz Iktatott irat 1912. 837 Bosnyák Kálmán állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 838 Kertész Ödön állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 856 Népfölkelési igazolványok kézbesítése
16. doboz Iktatott irat 1912. 889 Neuvelt Zsigmond honvéd pénzbüntetése
16. doboz Iktatott irat 1912. 898 Grodek Gusztáv állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 937 Ásványvizek megadóztatásáról szabályrendelet
16. doboz Iktatott irat 1912. 951 Tahy Elemér építési ügye
16. doboz Iktatott irat 1912. 973 Tóth Lajos lajstromkivonata
16. doboz Iktatott irat 1912. 984 Fehér Ferencné anyakönyvi ügye
16. doboz Iktatott irat 1912. 986 Zeli Ilona és Erzsébet törvényesítése
16. doboz Iktatott irat 1912. 989 Gyermekvédelmi rendelet
16. doboz Iktatott irat 1912. 1000 Simon János városgazda lemondása
16. doboz Iktatott irat 1912. 1006 Fegyelmi ügyekről és rendbírságokról jelentés
16. doboz Iktatott irat 1912. 1010 Haas Samu elbocsátása
16. doboz Iktatott irat 1912. 1026 Chevra-Kadisa Szent-Egylet alapszabályai
16. doboz Iktatott irat 1912. 1029 Hári Rozi illetősége
16. doboz Iktatott irat 1912. 1086 Lakatos Sándor illetősége
16. doboz Iktatott irat 1912. 1090 Kovács László anyakönyvi kivonata
16. doboz Iktatott irat 1912. 1094 Reményi Mihály állítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 1100 Borbély István jelentkezése
16. doboz Iktatott irat 1912. 1114 Kiss Ferenc anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
16. doboz Iktatott irat 1912. 1118 Molnár Rozália illetősége
16. doboz Iktatott irat 1912. 1129 Pózvai János asztalos műhely építésére engedélyt kér tervrajz melléklettel
16. doboz Iktatott irat 1912. 1130 Kolner András munkásigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1135 Trautman Márkus segélyezése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1155 Rosenthal Samu katonai könyve
17. doboz Iktatott irat 1912. 1157 Borsos Borbála gondozási ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1160 B. Nagy Jenő állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1166 Rózsás Borbála elhagyottá nyilvánítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1174 Molnár Rozália illetősége
17. doboz Iktatott irat 1812. 1175 Mezriczky Jenő ellen felmerült szabálytalanságok
17. doboz Iktatott irat 1912. 1189 Dávid István munkásigazolványt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1190 Baraga Gyuláné munkásigazolványt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1211 Gál Fáni halotti bejegyzésének kiigazítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1218 Steiner Konstantin behívója
17. doboz Iktatott irat 1912. 1220 Huszár József felülvizsgálati íve
17. doboz Iktatott irat 1912. 1246 Népfelkelési igazolványok kézbesítése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1252 Móricz Gyula állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1253 Bukovecz István állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1270 Horváth Ferenc kérelme toldalék istálló építéséhez tervrajz melléklettel
17. doboz Iktatott irat 1912. 1285 Leki Rozália illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1290 Kovács Béla állítási ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1303 Zsömböli féle telek megvétele
17. doboz Iktatott irat 1912. 1328 Kolompár Lajos népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1329 Prelecz Lajos végelbocsátása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1361 Deutsch Andor állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1387 Zsámán Béla hadidíj ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1399 Szommer Oszkár állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1401 Török Ferenc iparigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1402 Jankó József cipész iparügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1403 Fekete Rudolf cipész munkakönyvet kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1404 Menyhárt József borbély iparügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1410 Schnatter Lajos cipész iparügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1420 Balázs Samu állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1422 Hajós (Hochberger) Lipót állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1427 Geri István illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1434 Eckhardt Ignác ács iparának beszűntetését kéri
17. doboz Iktatott irat 1912. 1457 Rechberger János állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1465 Zsámán Béla hadidíj ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1497 Varga Mári elhagyottá nyilvánítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1520 Hanty Károly Zalavármegye levéltárnokának alapítványa az 1899. április 26-án kelt végrendelet értelmében az alapítvány címe: Hanty Károly alapítványa a zalaegerszegi népkonyhának, illetve Hanty Károly alapítványa a zalaegerszegi Baross-ligeti padok fenntartására
17. doboz Iktatott irat 1912. 1523 A zalaegerszegi takarékpénztár részvényeinek igazolása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1535 Zalaegerszegen építendő internátus
17. doboz Iktatott irat 1912. 1539 Rendelet a gyors és lassú pácolási eljárással kezelt húsnak friss hústól való megkülönböztetésére
17. doboz Iktatott irat 1912. 1542 Sipos János panasza
17. doboz Iktatott irat 1912. 1550 Háry József állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1561 Spiegel Zsigmond sörkereskedésének beszüntetése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1569 Kovács István József állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1576 Szabadi Sarolta illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1581 Weinberger Jenő "Papíráruk" - levélpapír, képeslap, és "Bucsucikkek" árusítására iparengedélyt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1592 A városok által gyakorolt haszonhajtó foglalkozások és vállalatok közérdekű vállalatoknak minősítése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1602 Molnár Kálmán munkásigazolványt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1604 Kolena Mihály behívója
17. doboz Iktatott irat 1912. 1611 Hóbár János munkásigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1612 Fábián Sándor munkásigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1631 Tóth István elhagyottá nyilvánítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1633 Bedő Mária gondozása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1641 Kucsera Antal népfölkelő igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1647 Fuchs András segélyezése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1649 Gergácz József cselédügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1654 Zsidó József cipész iparának beszüntetése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1665 Handler Istvánné végrendelete Zalaegerszegi szegény gyermekek Karácsonyfa Egylete céljaira 2000 korona hagyaték
17. doboz Iktatott irat 1912. 1668 Stern Salamon állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1669 Saffer Lajos anyakönyvi kivonatának kiigazítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1677 Viktor Antal illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1711 Steiner Johanna illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1712 Kocsis Mári illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1714 Neubrunn Rezső hadidíj ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1722 Karacsov János szatócs ipar gyakorlására engedélyt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1723 Kosztics Rada sütőmester adóügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1730 Csizmadia Miklós kőműves adóügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1738 Rózsa Sándor állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1749 Behívójegyek kézbesítése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1760 Hóbár István munkásigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1766 Lovonyák Antal népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1767 Péczeli József népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1768 Baksa Lajos népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1771 Büki János belépő-nyilatkozat kiállítását kéri
17. doboz Iktatott irat 1912. 1786 Borbély György állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1787 Városi szabályrendelet módosítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1801 Fuchs Samu adóügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1812 Bakos Kálmán állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1819 Mattersdorfer Gyula hadidíj ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1837 Cseh János illetősége
17. doboz Iktatott irat 1912. 1840 Schmidt Dezső mentességet kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1848 Jurta Péter népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1864 Haitl Jánosné útadó ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1865 Jankó József behívója
17. doboz Iktatott irat 1912. 1881 Szabályrendeletek beszerzése
17. doboz Iktatott irat 1912. 1887 Rechnitzer Ferenc kilakoltatási ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1920 Baki Zsófi és munkásigazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1940 Gráner Lajos állítási ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1948 Mészáros Mihály elhagyottá nyilvánítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 1949 Varga János kémény építéséhez engedélyt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 1955 Lövenstein Jakab hadidíj ügye
17. doboz Iktatott irat 1912. 1966 Soós József népfelkelési igazolványa
17. doboz Iktatott irat 1912. 1975 Magyar Lajos panasza Balogh Gyula ellen
17. doboz Iktatott irat 1912. 1990 "Tanítók Fürdője, Tanulók Nyaraló Telepe" Rt. átirata
17. doboz Iktatott irat 1912. 1992 Rechnitzer György állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 2003 Szigeti József állítása
17. doboz Iktatott irat 1912. 2010 Miklós János kémény építéséhez engedélyt kér
17. doboz Iktatott irat 1912. 2040 Pati Julianna segélyezése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2047 Pollák László jelentő lapja
18. doboz Iktatott irat 1912. 2065 Puer Károly munkakönyv ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2070 Kondor Zoltán elhagyottá nyilvánítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2100 Karácsony József újoncköteles ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2110 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank új részvényei
18. doboz Iktatott irat 1912. 2120 Weisz Nándor névváltoztatása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2124 A város vagyonleltára
18. doboz Iktatott irat 1912. 2134 Varga Mihályné és Borda Ferenc italmérési ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2138 Schneider Antal csődügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2143 Mondschein Lajos iparügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2149 Kranyecz András jelentkezés elmulasztása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2158 Mikics András illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 2186 Géri István elhagyottá nyilvánítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2187 Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés meghívója
18. doboz Iktatott irat 1912. 2239 Geszli Rozália néhai Szvetlik Károlyné illetőségi ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2200 Lővi Fülöp behívója
18. doboz Iktatott irat 1912. 2224 Szaknyéri Anna iparügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2228 Simon Imre építési engedélye tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 2229 Kontor Mihályné mosókonyha építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 2236 Reich Oszkár törvényesítése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2237 Védtörvény utasítás kiigazítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2241 Kereseti adó behajtására körrendelet
18. doboz Iktatott irat 1912. 2246 Martonfalvy Pál illetőségi bizonyítványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2248 Karlovocs János illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 2262 Verrasztó László ajánlati lapja
18. doboz Iktatott irat 1912. 2263 Móritz István és Pataki Lajos fényképészek iparigazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 2299 Keszler Ferenc állítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2281 Zalaegerszegi Katolikus Legényegylet építési engedélyt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2305 Balogh János illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 2306 Zimics Lajos népfelkelési igazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 2314 Jankó József honvéd igazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 2315 Fekete István katona könyvének bevonása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2340 Simon Kálmán tanoncszerződése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2343 Vakolai György kihallgatása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2349 Ipartestületek és ipartársulatok statisztikai adatai
18. doboz Iktatott irat 1912. 2367 Vadőrök alkalmazása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2394 Posta küldeményekre vonatkozó rendelet
18. doboz Iktatott irat 1912. 2407 Felsőbánya könyvtára számára Zalaegerszeg rendezett tanácsú város monográfiájának megküldése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2416 Simon László népfelkelő igazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 2428 Borda Ferenc ipar ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2443 Vilikó Tamás katona könyve
18. doboz Iktatott irat 1912. 2460 Andó Ferenc építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 2470 Hegyi József építési ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2501 Goda kiskorúak illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 2506 Honvédigazolványok kézbesítése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2513 Mayer Kornél illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 2514 Közgyűlési meghívók kézbesítése
18. doboz Iktatott irat 1912. 2515 Varga Gábor és Kovács Vilma házassága
18. doboz Iktatott irat 1912. 2530 Kovács László udvari kamra építéséhez engedélyt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2559 Pénzügyi palota előtti csatorna kijavítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2571 Parancsiratok, katonai előléptetések
18. doboz Iktatott irat 1912. 2573 Balogh András elbocsátása a hadseregből
18. doboz Iktatott irat 1912. 2616 Balogh András katonai igazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 2620 Brassó város szervezési szabályrendeletet kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2623 Londoni Magyar Egyesület támogatást kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2638 Fürst Lajos gyakorlatának elhalasztása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2639 Jónás Ferenc katona ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2645 Kovács István munkásigazolványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2682 Ekhardt Sándor állítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2705 Mészáros István mosókonyha építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 2713 Schreiber Samu behívója
18. doboz Iktatott irat 1912. 2730 Haas Sándor illetőségi bizonyítványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 2783 Bonda Péter kihallgatása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2785 Alföldi Gazdasági Egyesület igazgatósági tagjává választotta Zalaegerszeg város polgármesterét, dr. Korbay Károlyt
18. doboz Iktatott irat 1912. 2789 Ján Ferenc építési ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 2849 Városok statisztikai évkönyve
18. doboz Iktatott irat 1912. 2896 Nagy Ferenc elbocsátási jogcíme
18. doboz Iktatott irat 1912. 2903 A zalaegerszegi Ifjúsági Klub alapszabályai
18. doboz Iktatott irat 1912. 2912 Dervarics Lajosné kihallgatása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2914 Bita Lajos elárverezett ingatlanának kimutatása
18. doboz Iktatott irat 1912. 2922 Szedmák István panasza a városi tanács ellen
18. doboz Iktatott irat 1912. 2926 Hanty Károly segélyalapítványa a zalaegerszegi főgimnáziumban
18. doboz Iktatott irat 1912. 2963 Kummer Gyula önkéntessége
18. doboz Iktatott irat 1912. 3012 Lux Károly bizonyítványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 3019 Unger Sándor Imre halotti bizonyítványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 3024 Keresztúri József lakhatási engedélyt kér tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 3027 Heincz János behívója
18. doboz Iktatott irat 1912. 3028 Veingerger Zsigmond behívója
18. doboz Iktatott irat 1912. 3058 Fazekas Lajos állítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 3059 Leitgeb Ferenc ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 3060 Kaszás Pál gazdasági épület építéséhez engedélyt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 3062 Ságy Lajos panasza államsegély ügyében
18. doboz Iktatott irat 1912. 3068 Nagy Fáni illetőségi bizonyítványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 3084 Árvay József kiskorú illetősége
18. doboz Iktatott irat 1912. 3095 Schreiber Miksa hadidíj ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 3096 Zsilinszky Rezső hadidíj ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 3097 Fülöp Vilmos hadidíj ügye
18. doboz Iktatott irat 1912. 3102 Balogh András katona igazolványa
18. doboz Iktatott irat 1912. 3114 Zalaegerszegi Kaszinó alapszabálya alapszabály nincs az iratok között
18. doboz Iktatott irat 1912. 3119 Szőke István anyakönyvi kiigazítása
18. doboz Iktatott irat 1912. 3168 Borbály György Wlassics Gyula utcai lakóháza előtti kapubejárónál esőhíd építési engedélyt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 3187 Dobrovics Miklós póttartalékba helyezése
18. doboz Iktatott irat 1912. 3210 Steiner Antal istálló építéséhet engedélyt kér tervrajz melléklettel
18. doboz Iktatott irat 1912. 3215 Fiszler József segély iránti kérvénye
18. doboz Iktatott irat 1912. 3233 Paksa György munkásigazolványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 3234 Horváth Istvánné munkásigazolványt kér
18. doboz Iktatott irat 1912. 3258 Haim Erzsébet anyakönyvi adatainak kiigazítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3271 Katonaság által okozott mezei károkra miniszteri rendelet
19. doboz Iktatott irat 1912. 3277 Verkás József behívója
19. doboz Iktatott irat 1912. 3287 Varga Gábor behívója
19. doboz Iktatott irat 1912. 3294 Hegyi Ferdinánd hadmentességi ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3296 Wohlmann Margit iparigazolvány kérelme
19. doboz Iktatott irat 1912. 3316 Kaszás Sándor kiskorú gondozási ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3319 Benkő József lakóházában lévő szatócsüzletet elé lépcső építéséhez engedélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3327 Takács Jenő sertésszállítási engedélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3329 Szigeti József fegyvergyakorlat halasztását kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 3336 Wlassics Gyula üdvözlése 60. születésnapja alkalmából Wlassics Gyula köszönő levele aláírásával
19. doboz Iktatott irat 1912. 3337 Horváth János munkásigazolványt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3341 Ebergényi utcában lévő "Bozsoki" híd kijavítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3346 Günsberger Johanna segélyezése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3350 Kellerman István gyalogjáró kijelölését kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 3353 Felszólítás adófizetési ívek megküldésére
19. doboz Iktatott irat 1912. 3357 Weisz Nándor divatáru kereskedő csődügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3363 Behívójegyek kézbesítése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3405 Rendelet a kopár területek használatáról
19. doboz Iktatott irat 1912. 3418 Városi kocsisok kihágási ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3427 Horváth József munkásigazolványt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3429 Szekeres Márk népfelkelési igazolványa
19. doboz Iktatott irat 1912. 3440 Horváth Gyuláné illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3444 Cseh Róza munkásigazolványt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3451 Bakos Anna illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3480 Népfelkelési könyvek kézbesítése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3490 Rosz István anyakönyvi adatainak kiigazítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3493 Lukács Bódog illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3522 Peszleg Gábor anyakönyvi adatainak kiigazítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3527 Pap János és neje kérvénye kerítés építése ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 3529 Szabó István gyakorlat halasztását kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 3532 Behívójegyek kézbesítése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3577 Balog Erzse illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3578 Fürst Jenő hadidíj ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3579 Schmidt József kérvénye kerítés építése ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 3599 Varga György kérvénye kerítés építése ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 3601 Szalály Emil állatorvos gyakornokká való kinevezése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3606 Szigeti József fegyvergyakorlatának elhalasztása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3622 Büchler József behívója
19. doboz Iktatott irat 1912. 3638 Czeiger Ferencné segélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3648 Sanits Géza lakóház építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 3668 Csizmadia Imre zalaegerszegi szobafestő tanonc kérelme, hogy a lóvásártéren vasárnaponként az iparos tanoncok füles labdát játszhassanak
19. doboz Iktatott irat 1912. 3669 Pál László és Mária kiskorúak gondozási ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3689 Zsavár Rozália illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3719 Rampusa János illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 3746 Mayer Jánosné honvédnyugdíj ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3757 Strobol Jánosné kútjának megvizsgálása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3763 Gábor Ernő bevonulása
19. doboz Iktatott irat 1912. 3800 Vajda Ferenc segélyezése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3811 Babatics Ferenc lakhatási engedélye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3812 Kiss Péter lakhatási engedélye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3813 Vida János szülőbirtokára lakóház-építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 3820 Kiss Gergely kőműves mester iparengedély ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3850 Vajda (Wolkenschein) Dóri fényképész ipar gyakorlására engedélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 3862 Varga Erzse gyámsági ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3883 Kovács László munkásigazolványa
19. doboz Iktatott irat 1912. 3891 Ludvig István udvari lakás építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 3909 Dankovics István anyakönyvi ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 3934 Vizsy János városgazda elleni panasz
19. doboz Iktatott irat 1912. 3935 Lang Rudolf fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 3938 Az utcai villanyvilágítás bevezetésével a város kiárusítja a petróleumlámpákat.
19. doboz Iktatott irat 1912. 3952 Cziráki István munkásigazolványa
19. doboz Iktatott irat 1912. 3954 Korcsma, fogadó, kávéházi szabályrendelet elkészítése
19. doboz Iktatott irat 1912. 3985 Krób József illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 4005 Heincz János és Hegyi Ferenc bérleti ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 4008 Kellerman István lakóház építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 4061 Horváth Lajos kiskorú elhagyottá nyilvánítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 4063 Gondi Anna kiskorú elhagyottá nyilvánítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 4077 Polgár János behívója
19. doboz Iktatott irat 1912. 4095 Pál József és Szalai Gyula rendőrök szolgálati kihágási ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 4097 Horváth Kálmán állítása
19. doboz Iktatott irat 1912. 4107 Schlesinger Márton katona könyve
19. doboz Iktatott irat 1912. 4120 Rákóczi utca szabályozása tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 4171 Külföldre kivándorolt népfelkelők névjegyzéke
19. doboz Iktatott irat 1912. 4224 Németh Árpád panasza
19. doboz Iktatott irat 1912. 4229 Iskolagondnokság megkeresése tanterem építése ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 4244 Grünwald Samu dr. kérelme csatornajavítás ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 4253 Bűnvádi eljárás alá vont védkötelesek jegyzéke
19. doboz Iktatott irat 1912. 4270 Németh János kérvénye fegyvergyakorlat halasztása ügyében
19. doboz Iktatott irat 1912. 4275 Vizlendvay Mihály kérvénye bordélyház áthelyezése ügyében Zalaegerszeg város térképe, bordélyház-tulajdonos elleni ítélet
19. doboz Iktatott irat 1912. 4283 Kummer Gyula kérvénye a Batthyány utcai kávéháza előtti utcarész parkosításáért tervrajz melléklettel
19. doboz Iktatott irat 1912. 4290 Boczkovics Aladár hadmentességi ügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 4291 Külföldön tartózkodó honvédekről értesítés
19. doboz Iktatott irat 1912. 4295 Wölfer István kémény építéséhez engedélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 4298 Önsegélyezési adatok bekérése
19. doboz Iktatott irat 1912. 4328 Zsák utca nevének megváltoztatása "Nefelejcs" utcára
19. doboz Iktatott irat 1912. 4351 Rendelet a munkásközvetítő intézet által tanoncok közvetítése tárgyában
19. doboz Iktatott irat 1912. 4353 Rendelet a Montenegróval kötött kereskedelmi és hajózási szerződés tárgyában
19. doboz Iktatott irat 1912. 4354 Bottornyai Murakomp vámdíjszabályozása
19. doboz Iktatott irat 1912. 4357 Szárnyasvadak tojásának pusztítását tiltó rendelet
19. doboz Iktatott irat 1912. 4361 Pál Ferencné építési engedélyt kér
19. doboz Iktatott irat 1912. 4400 Schneider Antalné iparának beszüntetését kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 4411 Rendelet az óvoda- és tankötelesek beíratásáról
19. doboz Iktatott irat 1912. 4431 Szigeti Pál fényképész iparigazolvány kiadását kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 4434 Neuman Samu katona áthelyezése
19. doboz Iktatott irat 1912. 4446 Horváth Lajosné panasza a rendőrkapitány ellen
19. doboz Iktatott irat 1912. 4450 Herics Tóth Jánosné adóügye
19. doboz Iktatott irat 1912. 4458 Kozalk Johanna illetősége
19. doboz Iktatott irat 1912. 4491 Tóth Mária illetőségi ügye .
19. doboz Iktatott irat 1912. 4502 Hegedüs János gyakorlat elhalasztását kéri
19. doboz Iktatott irat 1912. 4516 Orbán Ferenc honvéd igazolványa
19. doboz Iktatott irat 1912. 4519 Czebe László katona könyve
19. doboz Iktatott irat 1912. 4526 Boa János munkakönyve
19. doboz Iktatott irat 1912. 4528 Zsuppán László katona könyve
20. doboz Iktatott irat 1912. 4553 Állati hulladék feldolgozására szolgáló berendezés
20. doboz Iktatott irat 1912. 4561 Horváth György gazdasági épület építésére engedélyt kér tervrajz melléklettel
20. doboz Iktatott irat 1912. 4587 Varga Pál gondnokság alá helyezése
20. doboz Iktatott irat 1912. 4590 Németh Kálmán és Mária kiskorúak elhagyottsági ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 4602 Rózsa Sándor munkakönyv ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 4607 Horváth Kálmán házának szabálytalan füstkivezetője
20. doboz Iktatott irat 1912. 4618 Gyámpénztári szabályrendelet
20. doboz Iktatott irat 1912. 4636 Büchler József behívója
20. doboz Iktatott irat 1912. 4637 Miltényi Zoltán hadidíja
20. doboz Iktatott irat 1912. 4678 Kámán Móric anyakönyvi adatainak kiigazítása
20. doboz Iktatott irat 1912. 4691 Kákossy Kálmán hadidíja
20. doboz Iktatott irat 1912. 4717 Horváth Lajos kérelme csatorna építéséhez
20. doboz Iktatott irat 1912. 4780 Felhívás a Bártfagyógyfürdői Otthon igénybevételére
20. doboz Iktatott irat 1912. 4792 Polgár Lajos önkéntességi kérvénye
20. doboz Iktatott irat 1912. 4793 Gráner Sándor önkéntességi kérvénye
20. doboz Iktatott irat 1912. 4797 Lakatos István kerítés építéséhez engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 4801 Pál Ferencné építési engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 4805 Dicsőszentmárton r.t. várossá alakulása
20. doboz Iktatott irat 1912. 4839 Kis Kálmán tanonc visszakísértetése
20. doboz Iktatott irat 1912. 4887 Weisz Miksa adóügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 4932 Régi zsinagóga (mozi) tetőzetének kijavítása
20. doboz Iktatott irat 1912. 4960 Slemmer Károly panasza Kern Antalné ellen
20. doboz Iktatott irat 1912. 4968 Baranyai Izidor és társainak községi kötelékbe való felvétele
20. doboz Iktatott irat 1912. 4977 Bécsi Magyar Egyesület jelentése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5011 Bethlen Gábor Kör jubileumi ünnepsége
20. doboz Iktatott irat 1912. 5021 Zálogtárgyak elárverezésére rendelet
20. doboz Iktatott irat 1912. 5024 Deutsch Emil katona könyve
20. doboz Iktatott irat 1912. 5029 Radó István kérvénye ajtó áthelyezése ügyében
20. doboz Iktatott irat 1912. 5030 Kézimunkára nevelő Országos Egyesület felhívása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5045 Kézimunkára nevelő Országos Egyesület segélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5077 Kozma József és társai munkásigazolványa
20. doboz Iktatott irat 1912. 5078 Zalaegerszegi Ifjúsági Klub kérvénye villany ügyben
20. doboz Iktatott irat 1912. 5101 Singer Lajos kávéház tulajdonos bástya építéséhez engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5110 Tóth János jelentkezése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5115 Mezőőrök jelentései a birtokhatár megjelölésére vonatkozó jelekről
20. doboz Iktatott irat 1912. 5116 Weisz Sándor gabona alkusz ipar gyakorlására engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5131 Mutatványos előadások után fizetendő díjak
20. doboz Iktatott irat 1912. 5181 Kulcsár Géza behívója
20. doboz Iktatott irat 1912. 5182 Weber Lajos illetősége
20. doboz Iktatott irat 1912. 5201 Weisz Ernő fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
20. doboz Iktatott irat 1912. 5209 Szabályrendelet a rendőrfelügyeleti és engedélyezési díjakról
20. doboz Iktatott irat 1912. 5246 Balazsics József tojás- és baromfikereskedéshez iparengedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5272 Heigli Ferenc lajstromkivonata
20. doboz Iktatott irat 1912. 5273 Behívójegyek kézbesítése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5277 Brodanovics Róza illetősége
20. doboz Iktatott irat 1912. 5285 Lusker János honosítása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5302 Szalay Margit gondozása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5303 Bődi Jenő menhelybe szállítása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5318 Brüll Mór vegyeskereskedési ipar szüneteltetése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5323 Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör kérvénye vasúti összeköttetés ügyében
20. doboz Iktatott irat 1912. 5327 Magyar Gazdaszövetség nagygyűlése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5367 Taniszer Károly illetősége
20. doboz Iktatott irat 1912. 5381 Berlini Osztrák-Magyar Segélyegylet jelentése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5394 Színházlátogató közönség biztonsága
20. doboz Iktatott irat 1912. 5412 Fábiánfi Vendel és társai utcanyitási ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5432 Rabélelmezési költség behajtása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5453 Kórház részére ápolási díj utalványozása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5478 Teleki Géza Művészház művészeti egyesületbe való belépésre felhívás
20. doboz Iktatott irat 1912. 5525 Tomcsányi István kérelme
20. doboz Iktatott irat 1912. 5537 Glasggal Vilmos építkezési vállalkozás gyakorlására engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5570 Szabályrendelet beszerzése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5594 Marton Márkusné Brandel Jetta rőfös és divatáru kereskedésének szüneteltetése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5604 Hivatali rend ellenőrzése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5621 Kulcsár Gyula főgimnáziumi tanár lakóház építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
20. doboz Iktatott irat 1912. 5633 Balogné (Nincs javaslat) Cecília rőfös kereskedés gyakorlására engedélyt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5692 Mórocz Ödön hadidíja
20. doboz Iktatott irat 1912. 5705 Kovács Karolina illetőségi bizonyítványt kér
20. doboz Iktatott irat 1912. 5707 Kapossy Artúr hadidíj ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5725 Markó Kálmán kamra és bástya építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
20. doboz Iktatott irat 1912. 5731 Horváth István illetőségi ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5736 Grünwald Erzsébet, Gizella és Samu elhagyottá nyilvánítása
20. doboz Iktatott irat 1912. 5752 Árvaházi adatok összegyűjtése
20. doboz Iktatott irat 1912. 5765 Fogat beszerzésére polgármesteri előterjesztés
20. doboz Iktatott irat 1912. 5799 Grubics György gyakorlat elhalasztását kéri
20. doboz Iktatott irat 1912. 5827 Laub Joachim órás és ékszerész kérvénye, melyben háza tetejének javítását bejelenti
20. doboz Iktatott irat 1912. 5881 Domján Teréz és Mária gyámsági ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5892 Sebestyén Ferenc hadidíj ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5893 Szabályrendelet elküldése Nagykőrösre
20. doboz Iktatott irat 1912. 5910 Horváth Franciska hagyatéki ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5927 Nagy Károly népfelkelő ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5934 Mentes István önkéntességi kedvezményért folyamodik
20. doboz Iktatott irat 1912. 5976 Elekes József hadidíj ügye
20. doboz Iktatott irat 1912. 5980 Mérnöki jelentés tűzveszélyes épületekről
20. doboz Iktatott irat 1912. 5989 Kása József téglagyári munkás visszakísértetése
20. doboz Iktatott irat 1912. 6006 Szabó Imre utcaseprő megjutalmazása
20. doboz Iktatott irat 1912. 6027 Aratási munkásmozgalmak 1903-tól 1912-ig az aratás és a munkák megkezdésekor felmerülő munkamegtagadás iratai
21. doboz Iktatott irat 1912. 6033 Francsák Gábor behívó jegye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6041 Tűzoltó szabályrendelet beszerzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6042 Lakbér szabályrendelet beszerzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6046 Kohn Miksa gondnokság alá helyezése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6076 Boschán Jenő fegyvergyakorlatának halasztása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6080 Hisch Lajos állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6100 Haas (Mezei) Simon behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6101 Horváth Gyula kiskorú gyámsági ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6114 Szabó Károly állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6146 Hadmentességi díj kivetése tárgyában rendelet
21. doboz Iktatott irat 1912. 6155 Mihály Sándor hadidíj ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6157 Élelmi cikkek bevásárlására foglakozó szabályrendelet beszerzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6184 Mészáros Józsefné gyümölcs- és baromfikereskedés ipar gyakorlására igazolványt kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6203 Ollár Mihály kovács mester panasza Lukács István kovács mester ellen
21. doboz Iktatott irat 1912. 6238 Töreky Aladár hadidíj ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6252 Miloszevics Vladó Illés és Alexejov Tódor rézműves ipar gyakorlására engedélyt kérnek
21. doboz Iktatott irat 1912. 6253 Kiss János jogcím igazolása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6258 Ipari és kereskedelmi alkalmazottakat elhelyező iroda felállítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6279 Kolompár Sándor elhagyottá nyilvánítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6282 Önkéntességre vonatkozó rendelet
21. doboz Iktatott irat 1912. 6315 Herczeg Rudolf hadidíja
21. doboz Iktatott irat 1912. 6336 Kozma István hadapród jelölt részére parancsirat
21. doboz Iktatott irat 1912. 6368 Skublics Jenőné kocsiszín és faház építéséhez engedélyt kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6405 Népfelkelők adatainak kiigazítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6418 Hirschal János behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6424 Mészáros Róza munkásigazolványt kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6450 Nádasdi Nátán hadidíj ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6456 Szigethy Elvira óvónő nyugdíjazása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6483 Petri János behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6508 Tóth János illetősége
21. doboz Iktatott irat 1912. 6514 Városépítési és városrendezési szabályrendeletek beszerzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6516 Gerecz György és Csuti Antal hadidíj ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6522 Kardos Gyula hadidíja
21. doboz Iktatott irat 1912. 6538 Glasgall Zsigmond építkezési vállalkozásának beszűntetése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6548 Polgári Takarékpénztár Rt. működésének megkezdése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6557 Dicsőszentmárton polgármesterének megkeresése a városi képviselőválasztói jogosultságra nézve
21. doboz Iktatott irat 1912. 6561 Horváth Zsimond lakóház toldásához engedélyt kér tervrajz melléklettel
21. doboz Iktatott irat 1912. 6575 Városi alkalmazottak drágasági pótlék iránti kérelme Ama fizetési többlet neve, amelyet régebben nagyobb drágaságok alkalmával a hivatalnokok kaptak. Az utóbbi időkben már ilyen pótlékokat csak egyes kivételes állapotú drága városokban alkalmazott hivatalnokok részére utalványoznak s így azoknak inkább hely
21. doboz Iktatott irat 1912. 6576 Címzetes írnokok drágasági pótléka
21. doboz Iktatott irat 1912. 6579 Huber Károly munkásigazolványa
21. doboz Iktatott irat 1912. 6598 Hofman Ferenc állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6625 Markó József hagyatéki ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 6640 Behívójegyek kezelése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6643 Lapat Jolán illetősége
21. doboz Iktatott irat 1912. 6670 Vapli József gazdasági épület építéséhez engedélyt kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6695 Nagy István behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6719 Spur László állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6733 Püspöki uradalmi épületek megvétele a város iskolaépítés céljára vásárolt telket
21. doboz Iktatott irat 1912. 6734 Vásárok ellenőrzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6738 Katonaság részére előfogatok
21. doboz Iktatott irat 1912. 6742 Bermanecz Elek önkéntessége
21. doboz Iktatott irat 1912. 6747 Mikusch Frigyes katona könyve
21. doboz Iktatott irat 1912. 6748 Deutsch Jakab katona könyve
21. doboz Iktatott irat 1912. 6757 Üzemi alkalmazottakra vonatkozó szabályzat beszerzése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6760 Keszli Ferenc asztalos panasza az ipartestület ellen
21. doboz Iktatott irat 1912. 6762 Szabó István faház építéséhez engedélyt kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6775 Simon Ferenc behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6795 Bacsi János behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 6812 Kuti László avató ívét kéri
21. doboz Iktatott irat 1912. 6841 Fischl Samu jelentkezés elmulasztása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6847 Glasgall Zsigmond építkezési vállalkozásának beszűntetése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6886 Eisinger Lajos állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6904 Miloszevics Vladó Illés és társainak letelepedése
21. doboz Iktatott irat 1912. 6910 Szigethy Elvira óvónő szabadságot kér
21. doboz Iktatott irat 1912. 6931 Szabó Ferenc munkásigazolványa
21. doboz Iktatott irat 1912. 6943 Gerencsér István lajstromkivonata
21. doboz Iktatott irat 1912. 6944 Horváth Károly lajstromkivonata
21. doboz Iktatott irat 1912. 6950 Kellner Rezső állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6960 Városháza, Posta, Aggápolda épületének javítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 6980 Verasztó József iparigazolványa
21. doboz Iktatott irat 1912. 6991 Oláh József hadidíja
21. doboz Iktatott irat 1912. 7045 Nagy Győző állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 7046 Németh Lajos behívó jegye
21. doboz Iktatott irat 1912. 7057 Sebestyén Ernő állítása
21. doboz Iktatott irat 1912. 7077 Czukkelter Lajos uradalmi titkár bejelenti, hogy az országgyűlési egyesült ellenzék Zalaegerszegen népgyűlést tart
21. doboz Iktatott irat 1912. 7083 Lőke Imre dr. hadidíja
21. doboz Iktatott irat 1912. 7089 Szatai Ferenc és társai hadidíja
21. doboz Iktatott irat 1912. 7095 Büchler József felülvizsgálati lajstroma
21. doboz Iktatott irat 1912. 7098 Vidovics Mihály iparügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 7115 Papp István állítási ügye
21. doboz Iktatott irat 1912. 7150 Polgári Takarékpénztár Rt. Alapszabálya alapszabály nincs mellékelve
21. doboz Iktatott irat 1912. 7162 Medvessy István illetősége
21. doboz Iktatott irat 1912. 7176 Babits József behívója
21. doboz Iktatott irat 1912. 7177 Pavlicsek Kálmán katona könyve
21. doboz Iktatott irat 1912. 7199 Kossuth Lajos utcában a Petőfi utca és a csendőrlaktanya közti részen létesítendő sétány terve tervrajz melléklettel
22. doboz Iktatott irat 1912. 7206 Krosinger János állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7222 Háry József elhagyottá nyilvánítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7223 Rendőrkapitányi állás betöltése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7235 Behívójegyek kézbesítése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7245 Fendrik József számvevő fizetés különbözetet kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7246 Rosner Herman hadidíj ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7262 Csik Pál állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7264 Kucsera István feljelentése Korchmáros Jenő városi írnok ellen
22. doboz Iktatott irat 1912. 7269 Szobotka Ernő önkéntességi kérvénye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7287 Simonits Mihályné toldaléképület építéséhez engedélyt kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7314 Korondi Mihály hadidíja
22. doboz Iktatott irat 1912. 7320 Zalaegerszeg város iparkamarai illetéke
22. doboz Iktatott irat 1912. 7327 Martin Ernő katona ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7329 Herczog Marinka illetősége
22. doboz Iktatott irat 1912. 7338 Malomrendtartási szabályrendelet
22. doboz Iktatott irat 1912. 7340 Marton (Mattersdorfer) Mór katonakönyvét kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7352 Farkas Lajos újonc kérvénye, melyben a papnövendékeket megillető kedvezményt kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7356 Toplak Lajos hadidíja
22. doboz Iktatott irat 1912. 7374 Kovács István állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7385 Büchler Ferenc katona kérvénye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7388 Horváth József gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7410 Hordójelzés idejének megállapítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7411 Borosán József behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7412 Hajgató Ferenc behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7432 Tóth Lajos fegyvergyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7486 Klein Salamon állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7503 Búza Mihály gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7508 Rendelet az állatorvosok támogatásáról
22. doboz Iktatott irat 1912. 7520 Behívójegyek kézbesítése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7527 Brüll Mór kocsiszín építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
22. doboz Iktatott irat 1912. 7540 Hárich Gyula borbély iparának beszűntetése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7560 Molnár Nándor behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7567 Bordélyházak statisztikája
22. doboz Iktatott irat 1912. 7570 Vándoriparról szóló törvényjavaslat
22. doboz Iktatott irat 1912. 7593 Klein Ignác házára ablak vágatáshoz engedélyt kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7595 Kálmán József gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7608 Gyuk József gyakorlat alóli felmentése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7613 Beleki János munkakönyv ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7625 Németh János állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7626 Jankó József gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7631 Vajda Sándor állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7632 Apáti László katonai kiképzés halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7635 Szabó Lajos elleni gyermektartási per
22. doboz Iktatott irat 1912. 7637 Varga Gyula géplakatos kérvénye, melyben a Berzsenyi utca 17. sz. házban az úgynevezett "Háry-féle" kertben fennálló kádfürdő helyiséget gőzfürdőre alakítaná.
22. doboz Iktatott irat 1912. 7662 Gampel István gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7667 Farkas Ferenc behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7672 Andó Ferenc gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7673 A városi állatorvos feljelentése Kucsera István II. aljegyző ellen
22. doboz Iktatott irat 1912. 7697 Reményi Mátyás állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7709 Weber Miksáné kérvénye fia szabadságolásáért
22. doboz Iktatott irat 1912. 7710 Városi állatorvos jelentése az állategészségügyi intézmények ellenőrzéséről
22. doboz Iktatott irat 1912. 7738 Gyenge Sándor szőlőhajlék építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
22. doboz Iktatott irat 1912. 7754 Szekeres Márk városi állatorvos elleni panasz
22. doboz Iktatott irat 1912. 7781 Somossy Nándor MÁV főellenőr háztoldás építéshez engedélyt kér tervrajz melléklettel
22. doboz Iktatott irat 1912. 7785 Vidovics Ferenc gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7786 Boszkovitz Aladár gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7787 Csoknyai Pál borbély ipar gyakorlásához iparengedélyt kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7793 Behívójegyek kézbesítése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7799 Vajda Emil irodatiszt halászati jogot kér
22. doboz Iktatott irat 1912. 7813 Tóth István gyakorlat halasztását kéri
22. doboz Iktatott irat 1912. 7816 Pál Jenő Dezső szökevény ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7824 Pál József kérvénye Ferenc nevű fiának szegődtetését kereskedő tanoncnak
22. doboz Iktatott irat 1912. 7831 Kovács Károly behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7848 A polgármesteri fizetés felemelése iránt Tivolt János és társainak indítványa
22. doboz Iktatott irat 1912. 7854 Szegényügy rendezése benne a nagybecskereki szegényház tervrajza
22. doboz Iktatott irat 1912. 7862 Rendelet a földadó kivetésről
22. doboz Iktatott irat 1912. 7885 Kovács János törvényesítése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7887 Siklér Imre állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7888 Mitterer János kőműves mester iparának beszűntetése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7905 Plébániatemplom tatarozása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7933 Weisz Miksa állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7934 Lichtner Samu állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7949 Balog Károly állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7958 Lónyai Erzsébet utóanyakönyvezése
22. doboz Iktatott irat 1912. 7960 Buda Károly hadmentességi kérvénye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7962 Salamon Ferenc helyettes rendőrkapitány fegyelmi ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 7972 Balázs József behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7973 Tari István állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7974 Horváth Károly állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 7975 Gampel István és Kolosi János behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 7978 Takács Gyula honvédigazolványa
22. doboz Iktatott irat 1912. 8015 Hegyi István gondnokolt elhalálozása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8017 Márton Márton behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 8029 Kálmán József katona könyve
22. doboz Iktatott irat 1912. 8034 Németh István behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 8037 Paizs Dezső tanár hadidíja
22. doboz Iktatott irat 1912. 8040 Kajtár Ferenc állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8043 Horváth János állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8059 Népfölkelők beosztása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8087 Zarka Zsigmond dr. árvaszéki elnök kérvénye betonáteresztő építésére
22. doboz Iktatott irat 1912. 8088 Polgár József behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 8089 Horváth Béla állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8101 Rendőrség szolgálati szabályzat tervezete tervezet nincs mellékelve
22. doboz Iktatott irat 1912. 8116 Rendelet a közadók behajtásáról
22. doboz Iktatott irat 1912. 8130 Kovács Vendel behívója
22. doboz Iktatott irat 1912. 8134 Hegypásztor panasza a helybéli katonai legénység ellen
22. doboz Iktatott irat 1912. 8148 Simon József írnok elleni panasz
22. doboz Iktatott irat 1912. 8168 Szommer Oszkár állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8170 Ruzsinszky Géza állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8173 Kovács László lajstromkivonata
22. doboz Iktatott irat 1912. 8174 Aranyos György lajstromkivonata
22. doboz Iktatott irat 1912. 8175 Günsberger Imre lajstromkivonata
22. doboz Iktatott irat 1912. 8176 Czigány Gyula állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8178 Háry János lajstromkivonata
22. doboz Iktatott irat 1912. 8181 Molnár József állítási ügye
22. doboz Iktatott irat 1912. 8182 Neumann Richárd állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8201 Rosenberg Márton állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8204 Vámos Géza állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8253 Behívójegyek kézbesítése
22. doboz Iktatott irat 1912. 8257 Rutich József önkéntessége
22. doboz Iktatott irat 1912. 8286 Heigli Ferenc állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8287 Horváth István állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8310 Thassy Mihály anyakönyvi adatainak kiigazítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8325 Első Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) felhívása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8330 Veber Mór hadiadója
22. doboz Iktatott irat 1912. 8351 Önkéntességi kérvények benne Borbély György kérvénye
22. doboz Iktatott irat 1912. 8360 Steiner József állítása
22. doboz Iktatott irat 1912. 8388 Bakos Anna illetősége
22. doboz Iktatott irat 1912. 8390 Krausz József fogyasztási adókezelő kérvénye állásának rendezése ügyében
23. doboz Iktatott irat 1912. 8404 Horváth Ilona illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8411 Kardos Sámuel városi közgyám fizetésének rendezését kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 8415 Vizsy János városgazda fizetésének rendezését kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 8417 Heincz István állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8426 Gaál István illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8441 Szigethy Elvira óvónő nyugdíjhátralék behajtása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8452 Simonffy István városi adóhivatali ellenőr fizetésének rendezését kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 8485 Izraeliták utóneveinek megváltoztatására miniszteri rendelet rendelet nincs mellékelve
23. doboz Iktatott irat 1912. 8494 Kajtár József illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8499 Neumann Jenő állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8507 Matics József állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8512 Pfeiffer Miklós önkéntessége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8531 Kovács Kálmán hadidíja
23. doboz Iktatott irat 1912. 8534 Babics Imre állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8541 Péntek Ernő hadidíj ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8542 Péntek Ernő illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8553 Rizli János állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8586 Nagy Ferenc teskándi vizimalmának átépítése
23. doboz Iktatott irat 1912. 8587 Takács Ferenc állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8590 Horváth István állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8608 Marton Dezső állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8631 Pollák Ödön állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8650 Nagy Antal földbirtokos kérelme vízmentesítés ügyében
23. doboz Iktatott irat 1912. 8665 Pipa (Géva) hegyi lakosok kérelme, melyben birtokaikat mezőőrökkel őriztetni kérik benne mező-és hegyőrök nyilvántartása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8681 Kléujber János katonai ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8683 Sneff József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8684 Bolgárrendszerű kertészetek kimutatása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8685 Sikorzky Árpád sorozása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8702 Takács János fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 8703 Varga György hadköteles ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8734 Szabó József hadköteles ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8769 Soós Vilmos katonai ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8774 Prélecz Lajosné cselédkönyve
23. doboz Iktatott irat 1912. 8796 Schram Lajos illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 8826 Hutter Lajos katona ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8829 Faul Lajos újoncköteles ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8850 Bizsók György katonai kérvénye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8883 Horváth Mária és Pál anyakönyvi adatainak Horváth Mária cselédkönyv ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8906 Mausz Ferencné gondnokság alá helyezése
23. doboz Iktatott irat 1912. 8926 Tálics Sándor és Radó János behívója
23. doboz Iktatott irat 1912. 8951 Weisz Ferenc állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8952 Sinkó Zsigmond sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8954 Cseh Géza állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 8959 Szekeres József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 8977 Hirsch Zsigmond vegyeskereskedés ipar gyakorlásához engedélyt kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9021 Egyed Dávid házához toldalék építéshez engedélyt kér tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9060 Eisinger Lajos sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9070 Kovács Ferenc téglagyáros panasza Horváth György téglagyári munkás ellen
23. doboz Iktatott irat 1912. 9092 Breiner Bebő és Börcz János Kossuth utcai házuknak átalakítási engedélyét kérik tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9101 Vincze József fényképész iparengedély kérelme
23. doboz Iktatott irat 1912. 9146 Juhász Béla sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9151 Nagy Ferenc kovács mester saját házánál építendő segédszoba építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9154 Iparos-tanonciskolai tanítók közgyűlése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9158 Neumayer és társa magcsemete-kereskedők adóügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9179 Kőnig Rudolf illetékességi ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9184 Dancs Kálmán behívó jegye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9186 Misik Katalin illetékességi ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9188 Kolozsvár város megkeresése községi kötelékbe való felvétel tárgyában
23. doboz Iktatott irat 1912. 9190 Laidli Gábor borospince építéséhez engedélyt kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9227 Horváth Gyula szabó segéd munkakönyvet kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9236 Galambos Lajos avató ívét kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 9249 Büchler József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9264 Hirdetmény a népfölkelési időszaki jelentkezésről
23. doboz Iktatott irat 1912. 9266 Gyermekbénulás bejelentése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9270 Kajtár Ferenc állítási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9276 Németh Béla pénzügyi tanácsos alapítványok adatait kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 9329 Vass Árpád sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9293 Reményi János önkéntes ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9300 Tapolcai vincellériskola borászati előadást tart
23. doboz Iktatott irat 1912. 9319 Schlesinger Márton bevonulása
23. doboz Iktatott irat 1912. 9321 Horváth Endre Károly sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9323 Gerencsér Terézia és Lajos kiskorúak illetőségi ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9344 Családi levéltárak bejelentése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9357 Pintér Béla sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9403 Vármegyei közmunka kötelezettek munkaterve
23. doboz Iktatott irat 1912. 9424 Indra Lipót állítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 9453 Takács János cipész iparigazolványt kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9462 Pers Ferenc sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9503 Bedő Vendel melléképület építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9511 Heschel Mária illetőségi ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9520 Goldfinger Dezső és társai népfelkelési ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9535 Rendelet a sajtótermékek terjesztéséről
23. doboz Iktatott irat 1912. 9569 Herczeg Anna illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 9580 Németh Mihály kocsigyártó iparengedélyt kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9596 Hadgyakorlatra kivezényelt katonaság élelmezéséről körrendelet
23. doboz Iktatott irat 1912. 9597 Körrendelet a hatósági hússzékbe utalt húsnak képesített húsiparosok által való árusítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 9599 Dömötör József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9617 Németh Mihály sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9633 Kovács Gyula istálló építéséhez engedélyt kért tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9650 Czeiler János katona ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9658 Geiger Etel illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 9680 Jónás Lajos állítási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9681 Karl Gerlinghaus mainzi (Németország) antikvárius térképet ajánl
23. doboz Iktatott irat 1912. 9683 Németh Kálmán önkéntességi ívét kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 9691 Perczel Károly anyakönyvi adatainak kiigazítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 9697 Salamon Kati gondnokság alá helyezése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9716 Stern Ignác Salamon nevű fiának póttartalékba helyezése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9722 Hajós Elemér sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9723 Hajós Elemér sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9725 Fülöp József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9741 Fitos Márton és társai panasza, melyben a városi csatorna befedését kérik tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9744 Jubileumi emlékkereszt polgári alkalmazottak számára
23. doboz Iktatott irat 1912. 9763 Szalai Gyula behívó jegye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9776 Herczeg Sámuel sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9790 Kondor József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9796 Kalmár József szíjgyártó és kárpitos iparügye díszes szíjgyártó bizonyítvány melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 9805 Medvéssy Gyula sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9826 Molnár Rozália kiskorú jövedelme
23. doboz Iktatott irat 1912. 9830 Szabályrendeletek kérése
23. doboz Iktatott irat 1912. 9836 Körrendelet önkéntesjelöltek besorozásáról
23. doboz Iktatott irat 1912. 9882 Kolompár Rózsa cselédkönyv ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9884 Németh Zsigmond sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9906 Lugos rendezett tanácsú város szabályrendeltet kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 9922 Horváth Pál avatóívét kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 9923 Matics József avatóívét kéri
23. doboz Iktatott irat 1912. 9958 Schlesinger Endre sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 9981 Balázs Samu sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10008 Szabó Ernő részére befizetett összeg visszautalása
23. doboz Iktatott irat 1912. 10025 Szépítő Egyesület javára befizetett összeg
23. doboz Iktatott irat 1912. 10111 Németh Sándor katona ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10116 Kolompár István sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10126 Weinberger Imre sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10127 Kummer Vilmos betegségének felülvizsgálata
23. doboz Iktatott irat 1912. 10202 Arad város október 6-án nemzeti gyászünnepélyt rendez
23. doboz Iktatott irat 1912. 10203 Válickavölgyi Vizi társulat közgyűlésének jegyzőkönyve
23. doboz Iktatott irat 1912. 10212 Kosztelicz Imre névváltoztatása
23. doboz Iktatott irat 1912. 10228 Delencsér József sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10337 Szabó János sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10410 Guttmann Áron istálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
23. doboz Iktatott irat 1912. 10474 Kürschner Lajos sorozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10477 Újoncjutalékok számbavétele
23. doboz Iktatott irat 1912. 10497 Hadmentességi díjkötelezettek
23. doboz Iktatott irat 1912. 10502 Haász Sándor névmagyarosítása
23. doboz Iktatott irat 1912. 10521 Wandra Ferenc behívójegye, Zilahi István rendőrkapitány fizetési előleget kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 10543 Külföldi orvosi oklevelek honosításáról rendelet
23. doboz Iktatott irat 1912. 10544 Önkéntesi képesítő vizsga
23. doboz Iktatott irat 1912. 10593 Kovács Kálmán hadidíj ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10594 Ruvicz József állítási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10617 Németh József újoncozási ügye
23. doboz Iktatott irat 1912. 10628 Vandra Ferenc póttartalékba helyezése
23. doboz Iktatott irat 1912. 10630 Szabályrendeletek bekérése
23. doboz Iktatott irat 1912. 10662 Farkas Ilona illetősége
23. doboz Iktatott irat 1912. 10700 Rendezett tanácsú városokban két tanácsosi állás betöltése
23. doboz Iktatott irat 1912. 10701 Tiszteletbeli tanácsülnöki állások megszűntetése
23. doboz Iktatott irat 1912. 10715 Kedvezménykérő újoncok
23. doboz Iktatott irat 1912. 10729 Jáross György elbocsátása
23. doboz Iktatott irat 1912. 10747 Schmidt Ede hangszerkereskedő iparengedélyt kér
23. doboz Iktatott irat 1912. 10750 Szívbajban, szem-és fülbetegségben szenvedő állításkötelek megvizsgálása
23. doboz Iktatott irat 1912. 10803 Kis József bevonulása
24. doboz Iktatott irat 1912. 10817 Apáti Imre illetőségi ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 10825 Pál Károly illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 10951 Mozgósítási előmunkálatok
24. doboz Iktatott irat 1912. 10952 Szakonyi János utóállítása
24. doboz Iktatott irat 1912. 10957 Újonckötelesek nyomozása
24. doboz Iktatott irat 1912. 10968 Pollák László bevonulása
24. doboz Iktatott irat 1912. 10969 Vajda Sándor behívó jegye
24. doboz Iktatott irat 1912. 10975 Takács Erzsébet özv. Marton Lajosné hagyatéka
24. doboz Iktatott irat 1912. 10980 Makray Aladár behívójegye
24. doboz Iktatott irat 1912. 10984 Pfeiffer Gábor utóállítása
24. doboz Iktatott irat 1912. 10985 Takács József istálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
24. doboz Iktatott irat 1912. 11161 Farkas Géza póttartalék ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11162 Galambos Lajos póttartalék ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11168 Steiner István sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11208 Farkas Károly illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 11327 Állatorvosok mozgósítás esetén lósorozó bizottságokban való közreműködése
24. doboz Iktatott irat 1912. 11342 Polgár Lajos sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11345 Toronyóra elromlása benne Müller János toronyóra gyáros ajánlata, számlája és mások ajánlatai, illetve a toronyóra kezelőinek jelentése
24. doboz Iktatott irat 1912. 11363 Címzetes írnokok családi pótléka
24. doboz Iktatott irat 1912. 11453 Talkács Gyula sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11566 Pál Józsefné mosókonyha és pincérszoba építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
24. doboz Iktatott irat 1912. 11580 Sebestyén Janó önkéntességi kedvezményt kér
24. doboz Iktatott irat 1912. 11605 Pál Károly katonai könyve
24. doboz Iktatott irat 1912. 11621 Új védtörvény
24. doboz Iktatott irat 1912. 11626 Gyógyszerész gyakornokok felfogadása
24. doboz Iktatott irat 1912. 11631 Simon József katonai könyve
24. doboz Iktatott irat 1912. 11636 Holczer Jenő behívó jegye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11653 Lendvay Boldizsár mosókonyha építéséhez engedélyt kér
24. doboz Iktatott irat 1912. 11780 Hirdetmény a házbérjövedelem bevallása tárgyában
24. doboz Iktatott irat 1912. 11800 Czömpöl György katonai igazolványát kéri
24. doboz Iktatott irat 1912. 11801 Roth Sándor katona könyvét kéri
24. doboz Iktatott irat 1912. 11831 Kerka János behívó jegye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11879 Németh József építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
24. doboz Iktatott irat 1912. 11900 Neumayr Pál fajállat kereskedéshez iparigazolványt kér
24. doboz Iktatott irat 1912. 11942 Anyakönyvi kiigazításokról előterjesztés
24. doboz Iktatott irat 1912. 11954 Hári József kiskorú elhagyottá nyilvánítása
24. doboz Iktatott irat 1912. 11959 Weisz Ferenc katona ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11976 Sommer Oszkár sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 11985 Kovács Juli kiskorú illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 12006 Kajtár István hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12031 Simonffy Lajos városi írnok magánvizsga letételét kéri
24. doboz Iktatott irat 1912. 12067 Majder József illetőségi ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12090 Sattler Imre sorozási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12143 Pers Márton elleni végrehajtás felfüggesztése
24. doboz Iktatott irat 1912. 12185 Lang János fia katonai ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12187 Szökrönyös Ferencné hagyatéka
24. doboz Iktatott irat 1912. 12189 Pers Etel illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 12194 Németh Ferenc katona ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12224 Cs. Kir. Kiegészítő parancsnokság Nagykanizsa megkeresése
24. doboz Iktatott irat 1912. 12227 Fangler István hadmentességi ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12228 Horváth Gyula katonai ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12241 Molnár Gyula hadköteles ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12330 Kovács Béla állítási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12333 Rendelet a keresetképtelen férfikorúak megvizsgálásáról
24. doboz Iktatott irat 1912. 12343 Pfeiffer Zsigmond önkéntességi ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12367 Horffmann Ferenc állítása
24. doboz Iktatott irat 1912. 12371 Szűcs László sorozási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12379 Major József állítási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12402 Ignácz Mátyás katonai ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12404 Horváth László sorozási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12433 Pór Gyula kiskorú illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 12445 Behívójegyek kézbesítése
24. doboz Iktatott irat 1912. 12475 Borbély György állítása
24. doboz Iktatott irat 1912. 12530 Tivolt Imre behívója
24. doboz Iktatott irat 1912. 12550 Nagy György sorozási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 12563 Kovács (Krausz) Jenő hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12568 Tanoncok ügyeinek rendezése érdekében szabályrendelet
24. doboz Iktatott irat 1912. 12573 Simon Mária illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 12578 Behívójegyek
24. doboz Iktatott irat 1912. 12598 Gerencsér Gábor behívó jegye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12642 Dormán István hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12649 Miszory Béla benzinmotoros cséplőgép, daráló üzemeltetéséhez engedélyt kér
24. doboz Iktatott irat 1912. 12662 Tűzoltóegyletről információt kér Karánsebes polgármestere
24. doboz Iktatott irat 1912. 12665 Zalalövő-Zalaegerszeg helyiérdekű vasút építése folytán létesítendő ártér
24. doboz Iktatott irat 1912. 12668 Anyakönyvi kiigazításokról előterjesztés
24. doboz Iktatott irat 1912. 12691 Sipos Boldizsár hagyatéki ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12706 Lakner József behívója
24. doboz Iktatott irat 1912. 12703 Állításkötelesek lajstroma
24. doboz Iktatott irat 1912. 12787 Sebestyén Janó hadmentességi díja
24. doboz Iktatott irat 1912. 12844 Léránt Imre sorozása
24. doboz Iktatott irat 1912. 12848 Kovács István önkéntessége
24. doboz Iktatott irat 1912. 12892 Apáti Imre sorozása
24. doboz Iktatott irat 1912. 12896 Dombi Mihály hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12897 Boronics Lajos hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12900 Szabó Károly hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12902 Szabó Elemér hadidíj ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 12905 Fekete István katona könyve
24. doboz Iktatott irat 1912. 12954 Szerbiával szembeni útlevél kötelezettség
24. doboz Iktatott irat 1912. 12955 Rendelet a lovak kivitelének tilalmáról
24. doboz Iktatott irat 1912. 12961 Népfelkelésre kötelezettek vizsgálata
24. doboz Iktatott irat 1912. 13004 Fuchs Zsigmond sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13049 Bukovácz István sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13051 Csiszár Gyula sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13063 Feiksz Ferenc sorozási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13097 Madarász Andorné cseléd ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13128 Szabó Árpád sorozási kivonata
24. doboz Iktatott irat 1912. 13163 Kovács József bevonulási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13219 Kiss Pálné illetősége
24. doboz Iktatott irat 1912. 13230 Császár Pál állítási ügye
24. doboz Iktatott irat 1912. 13250 Prukker János gyermekeinek törvényesítése
25. doboz Iktatott irat 1912. 13257 Zsuppán Imre ismeretlen örökösei részére ügyvéd kijelölése
25. doboz Iktatott irat 1912. 13315 Csuti József illetősége
25. doboz Iktatott irat 1912. 13329 Polgár János sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13330 Sopronban tartott felülvizsgálat alkalmával előállított hadkötelesek
25. doboz Iktatott irat 1912. 13385 Hirsch János névváltoztatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13386 Stern Salamon sorozási ügye
25. doboz Iktatott irat 1912. 13390 Sinkó József illetősége
25. doboz Iktatott irat 1912. 13391 Schmidt Dezső sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13407 Örökösödési ügyekről kimutatás
25. doboz Iktatott irat 1912. 13423 Kovács Ernő sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13429 Hordójelzői szabályrendelet
25. doboz Iktatott irat 1912. 13449 Simonffy János illetőségi ügye
25. doboz Iktatott irat 1912. 13456 Szigetváry István sorozási kimutatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13481 Porpáczi István sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13482 Rózsa György sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13483 Tuba János cukorka és déli gyümölcs kereskedés gyakorlásához iparengedélyt kér
25. doboz Iktatott irat 1912. 13504 Kelenem Imre féle alapítvány adólajstroma
25. doboz Iktatott irat 1912. 13509 Védkötelesek kivándorlásának betiltása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13512 Weisz Jenő állítási lajstroma
25. doboz Iktatott irat 1912. 13546 Városi számvevő a villamos üzem pénztára által bemutatott kifizetést bemutatja
25. doboz Iktatott irat 1912. 13625 Háztartási cselédek szolgálati idejének nyilvántartásáról szabályrendelet
25. doboz Iktatott irat 1912. 13664 Fekete János hagyatéki ügye
25. doboz Iktatott irat 1912. 13665 Papp István sorozási kimutatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13719 Hoffmann Sándor sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1912. 13722 Szerbiai határforgalom ellenőrzése
25. doboz Iktatott irat 1912. 13740 Rozenkranz István lópatkoló iskola építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
25. doboz Iktatott irat 1912. 13742 Nemes Ödön sorozási ügye
25. doboz Iktatott irat 1912. 13795 Kiss Lajos állítási lajstroma
25. doboz Iktatott irat 1912. 13831 Czigány Gyula sorozási kimutatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13834 Pfeiffer Gyula sorozási kimutatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13835 Budai Gyula sorozási kimutatása
25. doboz Iktatott irat 1912. 13860 Matics József újonc áthelyezése
25. doboz Iktatott irat 1913. 2 Hollósi Pál dr. hadidíj ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 4 Geiger József sorkatona kivonata
25. doboz Iktatott irat 1913. 5 Szommer Gyula sorkatona kivonata
25. doboz Iktatott irat 1913. 13 Németh János katonai ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 15 Szűcs László sorozási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 22 Lövinger Béla mészáros segéd munkakönyvet kér
25. doboz Iktatott irat 1913. 27 Mérnöki hivatal szabályrendeletet kér
25. doboz Iktatott irat 1913. 29 Ruzsinszky Géza haláleseti értesítése
25. doboz Iktatott irat 1913. 32 Nyugdíj szabályrendelet kérése
25. doboz Iktatott irat 1913. 33 Pataky Gyula sorozási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 39 Zsömbölyi Kálmán és Katalin illetősége
25. doboz Iktatott irat 1913. 45 Mrámos János hagyatéki ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 83 Berta Gyula póttartalékos ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 84 Nagy József katona elbocsátási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 85 Tűzrendőri statisztika
25. doboz Iktatott irat 1913. 91 Duzár István újoncköteles ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 132 Kener Ferenc illetőségi bizonyítványa
25. doboz Iktatott irat 1913. 136 Herczeg Sándor állítási lajstroma
25. doboz Iktatott irat 1913. 139 Vornyik Sándor kihágási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 140 Gidró Freitág Ferenc újoncköteles ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 141 Régi csemetekert bérbeadása, Felső erdei földek, városi közlegelők
25. doboz Iktatott irat 1913. 149 Rózsás József id., Rózsás József ifj. és Rózsás János munkásigazolványa
25. doboz Iktatott irat 1913. 153 Deutsch Kálmán újoncköteles ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 154 Mészáros József munkásigazolványt kér
25. doboz Iktatott irat 1913. 157 Moravecz György állítási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 158 Pausa Gyula sorozási kivonata
25. doboz Iktatott irat 1913. 162 Szepesi Géza katonai ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 199 Bukovács István állítási ügye
25. doboz Iktatott irat 1913. 225 Helybéli kereskedők a szegények számára segélyt adnak kereskedők névsora
25. doboz Iktatott irat 1913. 227 Horváth Lídia özv. Pavlik Józsefné illetősége
25. doboz Iktatott irat 1913. 234 Munkanélküliség elleni küzdelem
25. doboz Iktatott irat 1913, 243 Löblk Miksa fizetésének rendezését kéri
25. doboz Iktatott irat 1913. 256 Takács János és Mária illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 257 Zsuppán Rozi illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 268 Püspöki telkek megvételére előterjesztés Rákóczi utcán, a gimnázium melletti telkek, püspöki major és szántóföld
26. doboz Iktatott irat 1913. 279 Vizsy János panasza Polgár Arnold állatorvos ellen
26. doboz Iktatott irat 1913. 283 Hadi menetrendhez szükséges igazolványok
26. doboz Iktatott irat 1913. 289 Kondor József sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 337 Gálos Goldschmied Ferenc újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 339 Dunántúli közművelődési Egyesület számadása
26. doboz Iktatott irat 1913. 341 Horváth Gyula hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 361 Fercsel Sándor hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 363 Kálmán József hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 374 Szabályrendeletek beszerzése
26. doboz Iktatott irat 1913. 379 Varga József sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 393 Czéder János hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 394 A város utcáira kiszállítandó kavicsanyag
26. doboz Iktatott irat 1913. 415 Vidovits József sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 416 Vidovits György sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 417 Revitzky Károly újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 423 Bali Béla önkéntességi ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 429 Novácsek János munkakönyvet kér
26. doboz Iktatott irat 1913. 430 Himfi Győző katona ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 436 Horváth Géza kiskorú törvényesítési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 439 Tasch István állításköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 443 Csöndör Zoltán hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 445 Stechner József hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 461 Babics István katonai igazolványának bevonása
26. doboz Iktatott irat 1913. 462 Simonffy Ferenc sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 472 Nagy Antal zalaegerszegi kovács iparának beszüntetése
26. doboz Iktatott irat 1913. 478 Petrovics Pál állítási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 497 Zápolya Ignác illetőségi ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 498 Honvédségi igazolványok helyettesítése
26. doboz Iktatott irat 1913. 504 Polgármester indítványa utalványozási jogra nézve
26. doboz Iktatott irat 1913. 510 Dr. Kiss István megyei aljegyző hadmentességi díja
26. doboz Iktatott irat 1913. 518 Hiedelmayer Kálmán honvéd igazolvány ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 519 Barát János és Lajos illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 526 Remányi Mátyás sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 530 Kenenczey Imre sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 541 Orbán Jenő újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 542 Piaci és vásártartási szabályzat kérése
26. doboz Iktatott irat 1913. 556 Soós József elhagyottá nyilvánítása
26. doboz Iktatott irat 1913. 557 Rózsás Rozália személyleírása
26. doboz Iktatott irat 1913. 562 Vajda Emil kerítés építése helyszínrajz melléklettel
26. doboz Iktatott irat 1913. 565 Szűcs László sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 566 Hoffmann Nándor sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 576 Gazdatisztek személyében beálló változás bejelentése
26. doboz Iktatott irat 1913. 571 Kováts Ágostonné illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 580 Simon István sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 581 Jámbor Henrik városi végrehajtó fegyelmi ügye archontológia
26. doboz Iktatott irat 1913. 585 Perczel Károly anyakönyvi adatainak kiigazítása
26. doboz Iktatott irat 1913. 603 Melles Terézia kiskorú gyermekeinek illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 612 Silberman Irén gondozási költsége
26. doboz Iktatott irat 1913. 617 Házi vagy belsőcselédek nyilvántartásáról szabályrendelet kérése
26. doboz Iktatott irat 1913. 640 Kámán Károly népfelkelési igazolványa
26. doboz Iktatott irat 1913. 647 Molnár József állítási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 655 Izraelita hitközségekben beállt változások nyilvántartása
26. doboz Iktatott irat 1913. 667 Hegedüs Ferenc szolgálat alóli felmentését kéri
26. doboz Iktatott irat 1913. 668 Ráth Sándor katona könyve
26. doboz Iktatott irat 1913. 674 Stern Jakabné Alstatter Mária honossági ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 675 Csuga Gergely sorozási ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 678 Lichtner Samu hadidíj ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 703 Flandorhoffer Ignác m. kir. gazdasági felügyelő anyakönyvi kiigazítást kér
26. doboz Iktatott irat 1913. 711 Zalaegerszegi Ifjúsági Club fellebbezése elnöke Dr. Kaszter Ödön gyógyszerész
26. doboz Iktatott irat 1913. 719 Kákossy László állítási lajstroma
26. doboz Iktatott irat 1913. 721 Jámbor Henrik városi végrehajtó feljelentése Salamon Ferenc I. osztályú írnok, helyettes rendőrkapitány ellen archontológia
26. doboz Iktatott irat 1913. 726 Melczer Imre lajstrom kimutatása
26. doboz Iktatott irat 1913. 730 Salamon István sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 759 Fővárosi szabályrendeletek kérése
26. doboz Iktatott irat 1913. 762 Szabó Pál munkásigazolványt kér
26. doboz Iktatott irat 1913. 769 Garábi János népfelkelési könyve
26. doboz Iktatott irat 1913. 770 Molnár József sorozási kivonata
26. doboz Iktatott irat 1913. 782 Pótlegények kimutatása
26. doboz Iktatott irat 1913. 785 Kolomár András hadköteles elhalálozása
26. doboz Iktatott irat 1913. 810 Szommer József újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 812 Léránt Gábor gondnoksági ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 832 Horváth Imre lőporárulási engedélyt kér
26. doboz Iktatott irat 1913. 848 Károlyi Mária illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 855 Worthman Henrik tojás- és baromfi kereskedő kereskedésének szüneteltetése
26. doboz Iktatott irat 1913. 856 Goldner Jánosné férfiruha kereskedő iparának szüneteltetését kéri
26. doboz Iktatott irat 1913. 857 Brüll Mór zalaegerszegi vegyeskereskedésének szüneteltetését kéri
26. doboz Iktatott irat 1913. 858 Rosner Adolf zalaegerszegi férfi szabó iparos iparának beszüntetése
26. doboz Iktatott irat 1913. 859 Pallos József zalaegerszegi ácsmester iparáról lemond
26. doboz Iktatott irat 1913. 864 Kámán Lajos illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 885 Bátor István tartózkodási helye
26. doboz Iktatott irat 1913. 886 Bukovácz József népfelkelésre kötelezett ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 887 Bödör József újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 894 Fazokas József avató ívét kéri
26. doboz Iktatott irat 1913. 910 Kurcz Károly illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 919 Újonckötelesek összeírására hirdetmény
26. doboz Iktatott irat 1913. 928 Legény Béla újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 933 Kelemen Jenő újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 934 Benkő József újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 935 Mattesdorfer Mátyás újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 936 Medvéssy Gyula népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 937 Keszli József népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 938 Spur Alajos újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 939 Szommer János népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 940 Vidovics György népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 941 Grubics Sándor népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 942 Weisenstern Jenő népfelkelési ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 943 Hári József újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 962 Herczeg József behívó jegye
26. doboz Iktatott irat 1913. 965 A háborúban résztvevő Balkán államok sebesültjeinek segélyezésére gyűjtés
26. doboz Iktatott irat 1913. 975 Kuthy László járatlevél (marhalevél) elleni panasz archontológia
26. doboz Iktatott irat 1913. 1000 Hadkötelesek büntetési kimutatása
26. doboz Iktatott irat 1913. 1009 Dávodi Máris és Karolin illetősége
26. doboz Iktatott irat 1913. 1015 Kilinger Ferenc anyakönyvi kiigazítása
26. doboz Iktatott irat 1913. 1016 Dervarics István fia ügyében jegyzőkönyv
26. doboz Iktatott irat 1913. 1037 Péter István újoncköteles ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 1042 Virág Ernő hadmentességi díja
26. doboz Iktatott irat 1913. 1044 Goda Kálmán népfelkelési igazolványa
26. doboz Iktatott irat 1913. 1050 Fülöp József állítási kimutatása
26. doboz Iktatott irat 1913. 1052 Pál Károly katonai ügye
26. doboz Iktatott irat 1913. 1084 Pallos Pál behívója
26. doboz Iktatott irat 1913. 1089 Zalaegerszegi Takarékpénztár előtti park és vízelvezető munkálatai (Vizsy János városgazda)
26. doboz Iktatott irat 1913. 1096 Farkas István behívója
26. doboz Iktatott irat 1913. 1100 Fischer Manó önkéntességi ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1102 Ideiglenes honvédigazolványi lapok
27. doboz Iktatott irat 1913. 1104 Vass József illetősége
27. doboz Iktatott irat 1913. 1132 Tóth József szabadságolása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1133 Cibulszka Gusztávné hagyatéki ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1134 Kovács Károly szabadságolása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1140 Czömpöl György honvéd igazolása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1166 Kolompár Gyula illetősége
27. doboz Iktatott irat 1913. 1167 Rendelet a katonaköteles férfiak nősülésére vonatkozóan
27. doboz Iktatott irat 1913. 1168 Antal Gizella anyakönyvezése
27. doboz Iktatott irat 1913. 1170 Jónás Rozália anyakönyvezése
27. doboz Iktatott irat 1913. 1186 Duzár István avató ívét kéri
27. doboz Iktatott irat 1913. 1187 Duzár István újoncköteles ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1221 Paizs Dezső hadidíj ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1224 Zimits Ferenc katonai igazolványa
27. doboz Iktatott irat 1913. 1227 Novák Józsefné cselédkönyvet kér
27. doboz Iktatott irat 1913. 1236 Kováts Béla önkéntes ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1240 Heschl János dajkaságba adása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1254 Veiler Sándorné kérvénye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1299 Sifter Jaroszlav katonai ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1319 Ruzsinszky Károly illetősége
27. doboz Iktatott irat 1913. 1326 Berta Gyula hadidíj ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1352 Fehér Ferencnével felvett jegyzőkönyv
27. doboz Iktatott irat 1913. 1353 Seregélyes Gábor önkéntes ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1358 Kovács Ágnes gyermekeinek gondozásba adása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1378 Hadmentességi díjak behajtása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1422 Szabó munkások mozgósítás esetén kiállítása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1432 Neumann Richárd katona ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1436 Bíró Béla katona ügye
27. doboz Iktatott irat 1ö13. 1440 Horváth László katonai ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1463 Kováts Ferenc iparigazolványt kér
27. doboz Iktatott irat 1913. 1464 Glück Sándorné iparigazolványt kér
27. doboz Iktatott irat 1913. 1477 Bőhm Zoltán önkéntességi ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1468 Tóki Dezső halotti bizonyítványa
27. doboz Iktatott irat 1913. 1480 Hutter Béla sorozási kivonata
27. doboz Iktatott irat 1913. 1487 Bérkocsik megvizsgálása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1498 Koller kiskorúak elhagyottá nyilvánítása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1503 Schneider Istvánné ápolási díja
27. doboz Iktatott irat 1913. 1504 Ludvig Mariska kórházi ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1507 Grünhut Béla zalaegerszegi kereskedő iparhatósági igazolványt kér
27. doboz Iktatott irat 1913. 1508 Buza Mihályné férjének szolgálat alóli felmentését kéri
27. doboz Iktatott irat 1913. 1512 Korona Károly katonai ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1518 Hadmentességi díjak behajtása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1534 Kovács Ferenc mozgósítási ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1542 Frohner Erzsébet illetősége
27. doboz Iktatott irat 1913. 1560 Karlovics Károlyné férje szabadságolását kéri
27. doboz Iktatott irat 1913. 1562 Szommer Oszkár állítása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1593 Kiss Lajos önkéntes ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1594 Szigethy Tibor önkéntes ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1617 Karlovits kiskorúak gondozási ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1638 Katonai férőhelyek összeírása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1652 Horváth Ilona illetősége
27. doboz Iktatott irat 1913. 1653 Spiegel Rezső népfelkelési ügye
27. doboz Iktatott irat 1913. 1662 Egyed József és Rozália elhagyottá nyilvánítása
27. doboz Iktatott irat 1913. 1689 Varga János sorozási lajstroma
28. doboz Iktatott irat 1913. 1704 Biel Lipót a szombathelyi gőzmosó vállalat tulajdonosa Zalaegerszegen fióküzlet nyitását kéri
28. doboz Iktatott irat 1913. 1725 Bors János illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 1727 Gerencsér István hadidíj ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 1731 Zsömbölyi Ferenc hadmentességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913., 1742 Kámán Teréz kiskorú elhagyottá nyilvánítása
28. doboz Iktatott irat 1913. 1746 Bányai Aurél zalaegerszegi lakatos mester iparigazolványt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 1766 Fejér Etelka, Zoltán illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 1767 özv. Pál Ádámné segélyezése
28. doboz Iktatott irat 1913. 1780 Weigner Károly honvéd igazolása
28. doboz Iktatott irat 1913. 1788 Horváth Károly hadidíj ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 1791 Maksay Zsigmondné nyugdíj ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 1814 Nándor Károly elhagyott gyermek illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 1835 Hollósy György és leánya illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 1838 Bogár Sándor fáskamra építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
28. doboz Iktatott irat 1913. 1851 Balog Cecília adótörlési ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 1853 Gáspár Géza hadmentességi díja
28. doboz Iktatott irat 1913. 1866 Szabó Károly hadmentességi díja
28. doboz Iktatott irat 1913. 1879 Bődi Jenő illetékességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 1883 Handler István óvodai alapítvány óvodai alapítvány
28. doboz Iktatott irat 1913. 1890 Bakos József munkásigazolványt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 1902 Kis György honvéd tizedes jelentkezése
28. doboz Iktatott irat 1913. 1904 Városi képviselők rendkívüli közgyűlés összehívását kéri Salamon Ferenc rendőrkapitány ügyében
28. doboz Iktatott irat 1913. 1906 Stranszki György avató íve
28. doboz Iktatott irat 1913. 1943 Lovassági hadijátékok tartása
28. doboz Iktatott irat 1913. 1951 Szabó Jenő hadmentességi díja
28. doboz Iktatott irat 1913. 1957 Berghoffer István hadmentességi adója
28. doboz Iktatott irat 1913. 1959 Babits István katona könyve
28. doboz Iktatott irat 1913. 1960 Temető alap
28. doboz Iktatott irat 1913. 1966 Vizsy János hadmentességi díja
28. doboz Iktatott irat 1913. 1968 Kaszás János szerszámos kamra építéséhez engedélyt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 1977 Bogdán Jenő sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2011 Lamg Rudolf az Új utcában lakóház építésére engedélyt kér tervrajz melléklettel
28. doboz Iktatott irat 1913. 2012 Fendrik József városi számvevő panasza archontológia
28. doboz Iktatott irat 1913. 2032 Cattania Jánosné nyugdíj ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2035 Kéner Ferenc házasság kötése
28. doboz Iktatott irat 1913. 2063 Fazokas József önkéntességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2075 Haas József anyakönyvi helyesbítése
28. doboz Iktatott irat 1913. 2139 Kolompár István karhatalmi költsége
28. doboz Iktatott irat 1913. 2152 Reichnitzer Rudolf állítási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2164 Krischáber Árminné kérvénye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2165 Juhász Béla sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2167 Ekler Varga László sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2169 Zsömbölyi József avató íve
28. doboz Iktatott irat 1913. 2168 Sági József sorozási kimutatása
28. doboz Iktatott irat 1913. 2172 Fuchs Zsigmond állítása
28. doboz Iktatott irat 1913. 2173 Aranyos György sorozási kivonata
28. doboz Iktatott irat 1913. 2174 Günsberger Imre állítása
28. doboz Iktatott irat 1913. 2179 Kiss Sándor sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2186 Laurencsik Ferenc sorozási kivonata
28. doboz Iktatott irat 1913. 2209 Weber Jenő sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2253 Günsberger Oszkár katonai ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2259 özv. Mausz Ferencné gondnoksági ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2286 Körrendelet mozgósítás esetén a vármegyei és városi tisztviselők alkalmazásukban meghagyására
28. doboz Iktatott irat 1913. 2303 Kuna Dénes gutorföldei jegyző állás ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2306 Győr József sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2313 Stern Mór iparának beszüntetése
28. doboz Iktatott irat 1913. 2321 Apáti Imre újoncköteles ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2326 Ár Lajos munkásigazolványt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 2352 Bogdán Jenő önkéntességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2357 Pregl Sándor katona ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2365 Ipartestületi díjak behajtása
28. doboz Iktatott irat 1913. 2369 Endrei József önkéntességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2375 Baumann Lajos katonai ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2384 Brenner Zoltán városi aljegyző, anyakönyvvezető elleni fegyelmi archontológia
28. doboz Iktatott irat 1913. 2398 Németh László illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 2399 Reményi János illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 2424 Góczán Gyula sorozása
28. doboz Iktatott irat 1913. 2433 Zóka József és Gyula munkásigazolványt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 2442 Somossy Nándor önkéntességi ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2450 Börköcz Mihályné illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 2456 Lendvai László katonai ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2459 Sorozási cédulák
28. doboz Iktatott irat 1913. 2488 Németh Béla illetősége
28. doboz Iktatott irat 1913. 2495 Rosenkrancz István zalaegerszegi hentes iparigazolványért folyamodik
28. doboz Iktatott irat 1913. 2531 Szabó Anna munkásigazolványt kér
28. doboz Iktatott irat 1913. 2533 Borbély György sorozási ügye
28. doboz Iktatott irat 1913. 2550 Szabó Árpád sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2557 Zalaegerszegen "Községi Takarékpénztár" létesítése Zalaegerszegi Takarékpénztár! Létesítésének iratai 1905-től 1913-ig
29. doboz Iktatott irat 1913. 2572 Vadászati statisztika
29. doboz Iktatott irat 1913. 2584 Horváth Ferenc panasza Bognár Sándorné ellen
29. doboz Iktatott irat 1913. 2585 Gerencsér Jenő katonai kérvénye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2607 Tóth Gyula sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2608 Sikler Imre sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2609 Szentgyörgyi Ferenc sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2624 Népfelkelési iratok
29. doboz Iktatott irat 1913. 2626 Képviselő választók 1913. évi névjegyzékének kiigazítására a küldöttségek összeállítása
29. doboz Iktatott irat 1913. 2677 Horváth László önkéntességi ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2690 Heigli Ferenc állítási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2715 Zalaegerszeg város határának birtokvalósítása31.
29. doboz Iktatott irat 1913. 2720 Sikorszky Árpád utóállítása
29. doboz Iktatott irat 1913. 2724 Farkas Sándor katona ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2730 Bauer Jakab katonai értesítése
29. doboz Iktatott irat 1913. 2961 Bala Nagy Lajos aranyműves hadidíj ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2968 Lövenstein Jenő honvéd igazolványa
29. doboz Iktatott irat 1913. 2971 Zalaegerszeg Hegyközség tűzifecskendő beszerzése
29. doboz Iktatott irat 1913. 2977 Kovács István sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2787 Nyilasi Ferenc újoncköteles ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2801 Rákli József állítási lajstroma
29. doboz Iktatott irat 1913. 2816 Kovács Ernő sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2820 Nemes Ödön sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2825 Kerkai Józsefné házának átalakításához engedélyt kér tervrajz melléklettel
29. doboz Iktatott irat 1913. 2829 Gábor és Tamás Terézia munkakönyve
29. doboz Iktatott irat 1913. 2830 Erdélyi József munkakönyv ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2842 Zalaegerszeg-Gellénháza-Zalatárnok vicinális út kiépítése
29. doboz Iktatott irat 1913. 2845 Galambos Géza kórházi gondnok kérvénye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2853 Herczeg József katonai iratai
29. doboz Iktatott irat 1913. 2861 Rotschild Jenő sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 2863 Hoffnamm Nándor sorozása
29. doboz Iktatott irat 1913. 2949 Auguszta Iskolaszanatórium és Gyermeküdülőház üdültetése szegénysorsú gyermekek számára
29. doboz Iktatott irat 1913. 3021 Marton József zalaegerszegi hentes adóügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3032 Németh Mihály zalaegerszegi kőműves adóügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3023 Horváth István zalaegerszegi kőműves adó ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3025 Zalaegerszegi szegény gyermekek "Karácsonyfa Egylet"-ének módosított alapszabálya
29. doboz Iktatott irat 1913. 3028 Nordai József elbocsátási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3031 Hart Endre sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3032 Tóth József sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3041 Sambach Károly sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3047 Eisinger Lajos sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3066 Felülvizsgálati költségek
29. doboz Iktatott irat 1913. 3071 Jagadics Terézia törvényesítése
29. doboz Iktatott irat 1913. 3075 Sabján Katalin törvényesítése
29. doboz Iktatott irat 1913. 3076 Anyakönyvi kiigazításokról előterjesztés
29. doboz Iktatott irat 1913. 3089 Klein Gyula sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3091 Bukits Lajos sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3093 Behívójegyek kézbesítése
29. doboz Iktatott irat 1913. 3096 Handler Salamon önkéntes ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3097 Kovács József sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3111 Silberman Henrik építési engedély kérelme tervrajz melléklettel
29. doboz Iktatott irat 1913. 3112 Varga Gyula zalaegerszegi kőműves mester iparengedélyt kér kőműves ipar folytatására
29. doboz Iktatott irat 1913. 3113 Varga Gyula zalaegerszegi kőműves mester iparengedélyt kér ács ipar folytatására
29. doboz Iktatott irat 1913. 3122 Rosenberger Sándor katona ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3124 Cseh Géza állítási lajstroma
29. doboz Iktatott irat 1913. 3127 Feiksz Ferenc sorozási ügye
29. doboz Iktatott irat 1913. 3133 A város területén hirdetési táblák elhelyezése
29. doboz Iktatott irat 1913. 3159 Kovács Károly fegyvergyakorlatra való kirendelése
29. doboz Iktatott irat 1913. 3170 Mészáros Mária kiskorú elhagyottá nyilvánítása
29. doboz Iktatott irat 1913. 3171 Ulinger János elhagyott gyermek gondozási költsége
29. doboz Iktatott irat 1913. 3216 Juhász János sorozása
29. doboz Iktatott irat 1913. 3238 Németh József sorozása
29. doboz Iktatott irat 1913. 3239 Farkas József sorozása
29. doboz Iktatott irat 1913. 3247 Heigl György kiskorú gondozása
29. doboz Iktatott irat 1913. 3260 Kaiser Albert az Ebergényi út javítását kéri
29. doboz Iktatott irat 1913. 3281 Kovács József hadidíja
29. doboz Iktatott irat 1913. 3325 Delencsér József Ferenc sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3326 Kaczor Mária istálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3334 Kaposi Sándor lakóház építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3394 Verschetz Márton vasútépítési mérnök nyomozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3423 Szabályrendeletek beszerzése
30. doboz Iktatott irat 1913. 3478 Fertő Henrik anyakönyvi adatainak kiigazítása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3510 Flauk Géza hadköteles ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3521 Molnár Róza illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 3566 Hoffnamm Rezső sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3570 Baumgartner Gyula állítása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3593 Roesnkrantz Gyula kocsiszín építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3609 Horváth Sándorné zalaegerszegi lakos szatócsüzlet nyitásához engedélyt kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 3612 Németh József zalaegerszegi kőműves iparengedély kiadását kéri
30. doboz Iktatott irat 1913. 3625 Németh Károly sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3629 Faul Lajos sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3643 Czinder József zalaegerszegi lakos szőlőhegyi hajlék építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3647 Simon József Zalaegerszegen való letelepedését kéri
30. doboz Iktatott irat 1913. 3666 Weisz Adolf sorozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3668 Szabó János sorozási kivonata
30. doboz Iktatott irat 1913. 3690 Simon József állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3702 Horváth Ferenc zalaegerszegi lakos pajta építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3729 Weber Jenő sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3732 Zimics Ferenc katonakönyve
30. doboz Iktatott irat 1913. 3736 Behívójegyek
30. doboz Iktatott irat 1913. 3768 Dömötör György állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3777 Császár Gyula sorozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3818 Verasztó Sándor sorozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3823 Füzi Gábor sorozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 3834 Lukács István zalaegerszegi kovács mester lakóház építéséhez engedély kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3835 Rechnitzer József illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 3840 Szlavicsek Antal zalaegerszegi lakos lakóház építéséhez engedély kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 3888 Kolompár Irma gyámsági ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3905 Takács Ferenc sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3909 Nagy Margit illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 3925 Szakács Ferenc újoncköteles ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3935 Horváth Jenő önkéntes ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3941 Czigány György zalaegerszegi lakos hegyi pince építéséhez engedély kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 3970 Dancs Kálmán behívója
30. doboz Iktatott irat 1913. 3971 Eberhard Ernő sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 3985 Soós István zalaegerszegi lakos kémény építéséhez engedélyt kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 3989 Boncz Istvánné férjének szabadságolását kéri
30. doboz Iktatott irat 1913. 3991 Kalmár István zalaegerszegi lakos munkásigazolványa
30. doboz Iktatott irat 1913. 3993 Snef József sorozási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4015 Pittner Mária illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 4020 Horváth Rozália illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 4040 Simonffy János és Németh Lajos újonckötelesek ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4043 Németh István katona ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4051 Magyar Cséplőgéptulajdonosok Szövetsége Zalaegerszegi Csoportjának megalakulása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4056 Millei Gyuláné cselédkönyvet kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 4072 Lövenstein Henrik halasztás kérése
30. doboz Iktatott irat 1913. 4075 Szabó Kornél behívója
30. doboz Iktatott irat 1913. 4076 Délmagyarországi Közművelődési Egyesület tagdíj ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4078 Behívójegyek
30. doboz Iktatott irat 1913. 4085 Tari Mária gyámsági ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4091 Radó Henrikné zalaegerszegi lakos női divatkereskedéshez iparengedélyt kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 4096 Sattler Imre utóállítása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4097 Grünbaum Frigyes állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4098 Porpáczi István állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4099 Bali József állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4100 Héri József újonc ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4109 Kovács Severin illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 4111 Fischer Izidor zalaegerszegi lakos gyógyfű kereskedéshez iparengedély kér
30. doboz Iktatott irat 1913. 4113 Ipartestületek békéltető bizottságának megalakulása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4138 Grósz Vilmos zalaegerszegi lakóházának átalakításához engedély kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 4148 Nagy Ferenc újonc ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4151 Pály Ferenc zalaegerszegi lakos udvari épület építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
30. doboz Iktatott irat 1913. 4177 Sötét Kornél elbocsátása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4219 Tóth Károly újonc ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4271 Károlyi Mária munkásigazolványa
30. doboz Iktatott irat 1913. 4287 Pataky Gyula újoncköteles ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4292 László Dezső katonakönyve
30. doboz Iktatott irat 1913. 4311 Horváth Károly állítási iratait kéri
30. doboz Iktatott irat 1913. 4330 Faul Lajos állítási ügye
30. doboz Iktatott irat 1913. 4336 Rendelet az újszülöttek gennyes szemgyulladásának elhárításáról
30. doboz Iktatott irat 1913. 4432 Szabó János behívója
30. doboz Iktatott irat 1913. 4472 Nagy Béla utóállítása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4473 Hadmenteségi díjkötelesek
30. doboz Iktatott irat 1913. 4500 Marics Kálmán József sorozása
30. doboz Iktatott irat 1913. 4517 Lachenbacher Jakab születési anyakönyvi kivonatát kéri
30. doboz Iktatott irat 1913. 4545 Pályázati hirdetmény a m. kir. Hadapródiskolákban betöltendő helyekre
30. doboz Iktatott irat 1913. 4570 Böcskei Ferenc illetősége
30. doboz Iktatott irat 1913. 4575 Klein Salamon hadidíj ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4576 Simon László szolgálati cselédkönyve
31. doboz Iktatott irat 1913. 4577 Török Lajos munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4597 Németh János munkásigazolványt kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 4598 Horváth György munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4599 Kozma Lázár, Kardos Ferenc, Lukács József és Török Vilam cselédkönyve és munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4611 Muszter István zalaegerszegi rövidáru kereskedő iparigazolványt kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 4616 Tichler Imre állítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 4632 Stern Salamon pótállítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 4668 Németh János behívója
31. doboz Iktatott irat 1913. 4706 Horváth István illetősége
31. doboz Iktatott irat 1913. 4715 Szentháromság szobor körül lévő kerítés felállítására gyűjtés
31. doboz Iktatott irat 1913. 4717 Állítási lajstrom kivonat minta
31. doboz Iktatott irat 1913. 4737 Krausz János hadidíj ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4759 Zalaegerszeg-Bazita-Zalatárnok vicinális közút kiépítése
31. doboz Iktatott irat 1913. 4772 Kovács Ferenc mozgósítás alóli felmentése
31. doboz Iktatott irat 1913. 4789 Kulcsár Gyula munkakönyv ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4790 Kovács Vilma cselédkönyvet kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 4830 Foglalkozást közvetítő és cselédszerző üzletekről szabályrendelet kérése
31. doboz Iktatott irat 1913. 4831 Haas Adolf állítási ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4838 Lovonyák László sorozási ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4840 Grünbaum Rezső pótállítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 4842 Szommer József újoncköteles ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4843 Szobotka Imre illetősége
31. doboz Iktatott irat 1913. 4846 Weinberger Imre névmagyarosítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 4856 Barkóczi Mihály munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4857 Barát Imre munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4858 Barát József munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4860 Szalai János fegyvergyakorlata
31. doboz Iktatott irat 1913. 4884 Kovács Károly katonaigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4916 Bruckner Jakab horvátországi lakos Zalaegerszegen történő letelepedését kéri
31. doboz Iktatott irat 1913. 4920 Kovács János zalaegerszegi lakos Berzsenyi úti házának udvarára fáskamra építéséhez engedélyt kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 4926 Tarnóczi János kihallgatása
31. doboz Iktatott irat 1913. 4930 Bíró Sándor honvédigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4936 Bogár Sándor Zalaegerszeg Vágóhíd utcai cipész lemond ipargyakorlásáról
31. doboz Iktatott irat 1913. 4964 Delencsér József Ferenc sorozási ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 4965 Lukács Éva munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 4966 Lukács János munkásigazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 5027 Vizsy Géza katonamentességet kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 5038 Parragi József munkásigazolványt kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 5063 Fodor Kristóf cipésztanonc iskolamulasztási ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 5070 Parragi Györgyné illetősége
31. doboz Iktatott irat 1913. 5116 Wapper Ignác zalaegerszegi kőfaragó panasza Virág és Sipos kőfaragó cég ellen
31. doboz Iktatott irat 1913. 5128 Halasi Sándor avató íve
31. doboz Iktatott irat 1913. 5134 Meghívó Szombathelyre Szent Márton ereklyéjének elhelyezése alkalmából
31. doboz Iktatott irat 1913. 5170 Hanty Károly alapítványa a zalaegerszegi kereskedő ifjak önképző egylete céljára
31. doboz Iktatott irat 1913. 5191 Laczó Antal és özv. Csébi Zsigmondné házasságáról felvett jegyzőkönyv
31. doboz Iktatott irat 1913. 5199 Grünwald Aladár hagyatékáról értesítés
31. doboz Iktatott irat 1913. 5202 Ismeretlen újonckötelesek utáni nyomozás
31. doboz Iktatott irat 1913. 5205 Bubics Lajos jelentkezése
31. doboz Iktatott irat 1913. 5212 Katonai kedvezmények
31. doboz Iktatott irat 1913. 5233 Pell József katonai elbocsátása
31. doboz Iktatott irat 1913. 5248 Bubics Károly illetősége
31. doboz Iktatott irat 1913. 5267 Németh János behívója
31. doboz Iktatott irat 1913. 5324 Babics István behívója
31. doboz Iktatott irat 1913. 5332 Bruckner Jakab által a városi szegények részére adott 50 korona
31. doboz Iktatott irat 1913. 5341 Erdős Árpád fegyvergyakorlata
31. doboz Iktatott irat 1913. 5347 Salamon Kálmán póttartalékba helyezése
31. doboz Iktatott irat 1913. 5349 Jassinger Sándor fegyvergyakorlata
31. doboz Iktatott irat 1913. 5353 Weisz Lipót népfelkelési igazolványa
31. doboz Iktatott irat 1913. 5354 Lang Adolf fogyatékba vétele
31. doboz Iktatott irat 1913. 5388 Németh István házassági anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 5389 Krausz Anna házassági anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 5399 Simonffy János újoncköteles ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 5401 Nyilasi Ferenc újoncköteles ügye
31. doboz Iktatott irat 1913. 5406 Utóállítások foganatosítása
31. doboz Iktatott irat 1913. 5410 Sajtár István illetősége
31. doboz Iktatott irat 1913. 5416 Tóth János iparigazolványt kér
31. doboz Iktatott irat 1913. 5439 Róka János házassága
31. doboz Iktatott irat 1913. 5442 Neugebauer Hermán halálesete
31. doboz Iktatott irat 1913. 5447 Budapesti Margit-sziget ismertetője
31. doboz Iktatott irat 1913. 5467 Közigazgatási reformmunkálatokhoz szükséges adatok
31. doboz Iktatott irat 1913. 5468 Hadiszolgáltatások kiállítására vonatkozó rendelet
31. doboz Iktatott irat 1913. 5487 Simon Gyula behívója
31. doboz Iktatott irat 1913. 5489 Változási kimutatás hadköteles alkalmazottakról
31. doboz Iktatott irat 1913. 5493 Schlesinger Márton elbocsátása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5502 Cselesznyik Béla munkakönyv ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 5508 Kis Gyula munkásigazolványa
32. doboz Iktatott irat 1913. 5514 Rózer György iparigazolványt kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 5538 Borsos Anna gondozása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5539 Vertetics Miklós elhagyottá nyilvánítása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5560 Porpáczi Ferenc illetősége - Zili Ferenc panasza a zalaegerszegi polgármester ellen
32. doboz Iktatott irat 1913. 5604 Takács János cipész panasza a városi villamos üzemeltető ellen
32. doboz Iktatott irat 1913. 5621 Szabó Margit illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 5631 Brenner József behívó jegye
32. doboz Iktatott irat 1913. 5649 Parragi József póttartalékba helyezése
32. doboz Iktatott irat 1913. 5652 Szigeti József fegyvergyakorlata elhalasztása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5662 Práger Samu községi kötelékbe való felvételét kéri
32. doboz Iktatott irat 1913. 5667 Hegyi Károly szabadságolására kérvénye
32. doboz Iktatott irat 1913. 5716 Hainzmann Lehel László állítása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5734 Virág Ernő hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 5743 Schenkenberger József behívója
32. doboz Iktatott irat 1913. 5755 Zólyomi polgármester szervezési szabályrendeletet kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 5770 Róth Sándor fegyvergyakorlata
32. doboz Iktatott irat 1913. 5802 Pauer Ferenc anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5854 Kardos Imre sorozása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5882 Czukkelter József dr. illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 5912 Kecskés Dezső lakbér különbözet kiutalása
32. doboz Iktatott irat 1913. 5946 Bíró Lajos cipész-segédlakhatási engedélyt kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 5954 Merviczky Jenő városi tanácsos magasabb fizetési fokozatot kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 5969 Brand Sándor megyei közigazgatási gyakornok hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 5996 Rendelet a sorozásoknál kötelező eljárásról
32. doboz Iktatott irat 1913. 6021 Gárner Sándor behívó jegye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6022 Tischler Gyula behívója .
32. doboz Iktatott irat 1913. 6024 Galambos Géza gondnok elleni feljelentés a Zalaegerszegi Kerületi Munkásbiztosító Pénztárnál
32. doboz Iktatott irat 1913. 6041 Városi lakbérszabályzat megrendelése Unger Antal nyomdájában - szép fejléces papírok Unger Antaltól, Tahy Rozália utódától, Kakas Ágostontól
32. doboz Iktatott irat 1913. 6058 Haas Károly illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 6084 Drótnélküli távirdaállomásokról jelentés kérése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6092 Heincz György Olai malomnál szénapajta építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
32. doboz Iktatott irat 1913. 6109 Paksa János hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6161 Scheier Károly a Korona Szálloda bérlője a Korona vendéglő előtt kiülőhelyre engedélyt kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 6162 Grósz Vilmos letelepedési kérelme
32. doboz Iktatott irat 1913. 6186 Katonaság részére fürdőhely kijelölése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6199 Tompa utcai iskola kútjának kijavítása Ekler Sándor cementgyártó díszes számlája
32. doboz Iktatott irat 1913. 6214 Bócz kiskorúak illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 6231 Behívójegyek
32. doboz Iktatott irat 1913. 6248 Böhm Zoltán újonc ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6257 A Berzsenyi utcai volt elemi iskola átalakítása tejfeldolgozó telep céljára Andó Ferenc bérleti kérelme Tervrajz melléklettel, Klasovszky Ernő városi mérnök
32. doboz Iktatott irat 1913. 6262 Mayer Kálmán hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6264 Riedlmayer Kálmán és Babics József katonaszökevények nyilvántartása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6281 Pers Anna névváltoztatása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6322 Winter Jetta illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 6337 Borbás Lajos póttartalékba helyezése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6351 Papp István kiértesítése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6353 Állítási lajstromkivonatok
32. doboz Iktatott irat 1913. 6369 Györgyfalvai János zalaegerszegi lakos építési engedélyt kér a Síp utcában tervrajz melléklettel
32. doboz Iktatott irat 1913. 6396 Bencz József katonakönyve
32. doboz Iktatott irat 1913. 6408 Bencze János póttartalékba helyezése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6425 Kolompár István illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 6441 Puer István póttartalékba helyezése034.
32. doboz Iktatott irat 1913. 6462 Horváth István munkásigazolványt kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 6471 Feigl Pál érettségi bizonyítványa
32. doboz Iktatott irat 1913. 6476 Változási kimutatás hadköteles alkalmazottakról
32. doboz Iktatott irat 1913. 6477 Weber Móric behívója
32. doboz Iktatott irat 1913. 6496 Holerant Ferenc és gyermekei illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 6497 Válickavölgyi Vizi társulat meghívója
32. doboz Iktatott irat 1913. 6498 Jakabffy Lajos kiértesítése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6504 Németh Ferenc kihallgatása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6542 Zsömböli József hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6571 Szegényalap adósainak kimutatása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6608 Stern Lajos állítási ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6610 Mozgósítás alkalmával 40 napig felmentettek kimutatása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6666 Scheier Károly fegyvergyakorlat elhalasztása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6675 Németh Ádám Zalaegerszeg, Bíró Márton utcai lakos csatorna építése
32. doboz Iktatott irat 1913. 6699 Bolla Móric honvédigazolványa
32. doboz Iktatott irat 1913. 6734 Katonai beszállásolási törvény módosítása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6788 Medvésy Gyula hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6825 Nyitrai József ajánlati lapjának bevonása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6826 Sebők Mihály ajánlati lapja
32. doboz Iktatott irat 1913. 6849 Zalabér-Sárvár-Bükk-Kőszeg vasútvonal menetrendjének megállapítása
32. doboz Iktatott irat 1913. 6871 Kis Márton igazolás ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6910 Baján Magyar Irma születési anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása .
32. doboz Iktatott irat 1913. 6916 Besorozott katonák büntetéséről kimutatás
32. doboz Iktatott irat 1913. 6919 Zalai István hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 6958 A zalaegerszegi ipartestület kérelme évi segélyösszeg kiutalása iránt
32. doboz Iktatott irat 1913. 6992 Nagykanizsa város szabályrendeletet kér .
32. doboz Iktatott irat 1913. 7002 Pataky Gyula újoncköteles ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7003 Börhöcz Mihály behívó jegye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7013 Kosto Eigenko munkakönyve .
32. doboz Iktatott irat 1913. 7050 Sattler Ignácné özv. zalaegerszegi lakos iparigazolvány kér
32. doboz Iktatott irat 1913. 7066 Gombás István behívó jegye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7070 Németh Ilona illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 7125 Honvédelmi miniszter rendelete
32. doboz Iktatott irat 1913. 7127 Bődi Aladár hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7162 Szigetváry Józsefné özv. nyugdíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7176 Györkös Pál hadidíj ügye
32. doboz Iktatott irat 1913. 7178 A város közigazgatási beosztásában változás
32. doboz Iktatott irat 1913. 7180 Bödi Katalin és Béla illetősége
32. doboz Iktatott irat 1913. 7181 Bognár Ferenc anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása iratok között elemi népiskolai értesítő
32. doboz Iktatott irat 1913. 7182 Geiger József, Paula és Margit anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása iratok között siketnéma intézetek alapszabálya, temesvári siketnéma intézet értesítője
33. doboz Iktatott irat 1913. 7239 Zimics Lajos Gyula sorozása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7271 Németh kiskorúak elhagyottá nyilvánítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7287 Németh István behívója
33. doboz Iktatott irat 1913. 7325 Esztergom város szabályrendeletet kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 7334 Kanos Terézia illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 7343 Polgári leányiskolai tanítók fenntartási díja
33. doboz Iktatott irat 1913. 7345 Nádasdi Nátán születési anyakönyvi bejegyzésének kiigazítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7348 Vörös Kereszt vagy Genfi Kereszt elnevezésnek és jelképnek használatáról rendelet
33. doboz Iktatott irat 1913. 7383 Fangler Mihályné özv. zalaegerszegi lakos Kazinczy téren lévő házának udvarára kávépörkölő ház építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
33. doboz Iktatott irat 1913. 7468 Fekete Rudolf fegyvergyakorlata
33. doboz Iktatott irat 1913. 7511 Hoffmann Ferenc hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7560 Besorozási lajstrom
33. doboz Iktatott irat 1913. 7564 Heigli Erzsébet gondozási költsége
33. doboz Iktatott irat 1913. 7569 Papp Anna illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 7594 Bálint József póttartalékba helyezése
33. doboz Iktatott irat 1913. 7595 Gyarmati Verona gyermekének tartásba adása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7612 Amerikába kivándoroltak birtokvásárlása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7614 Sipos Dezső iparengedélye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7651 Nagy Antal illetőségi bizonyítványt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 7667 Tényleges állományú legénység nyilvántartása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7685 Czili Ferenc Zalaegerszeg kert utcai lakos kerítés építéséhez engedélyt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 7702 Szekeres József hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7703 Pál Vendel hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7713 Szigeti József behívója
33. doboz Iktatott irat 1913. 7725 Kaizer Károly kútjának fedéllel történő ellátása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7790 Grünvald Ottomár elbocsátási ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7792 Grósz Vilmos italmérési engedélye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7840 Zalaegerszegi munkásegylet házadó ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7837 Marton József zalaegerszegi fakereskedő Rákóczi utcai telkén iroda építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
33. doboz Iktatott irat 1913. 7870 Kálovics István segélye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8054 Schlesinger Lipót értesítése
33. doboz Iktatott irat 1913. 8061 Schlesinger Ignác illetőségi bizonyítványt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8071 Heigli Ferenc katonamentességi bizonyítványt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8076 Tüdőbetegek kórházi ápolása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8102 Karafiás Ferenc ápolási táppénze
33. doboz Iktatott irat 1913. 8119 Csiszár József panasza a vasútépítő vállalat ellen
33. doboz Iktatott irat 1913. 8133 Miltényi Zoltán hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7874 Körrendelet a tényleges katonai szolgálattételre behívottak adótartozásáról
33. doboz Iktatott irat 1913. 7883 Kámán Teréz és Julianna illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 7893 Kiss Lajos csapattestének közlése
33. doboz Iktatott irat 1913. 7929 Gál Sándor kihallgatása
33. doboz Iktatott irat 1913. 7943 Szirmai Géza önkéntes ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7944 Brandl Gyula ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7965 Horváth Béla hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7992 Horváth József hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 7969 Kulcsár Gyula népfelkelési bizonyítványa
33. doboz Iktatott irat 1913. 8015 Rendelet az utóállítással besorozottak számbavételéről
33. doboz Iktatott irat 1913. 8022 Schlesinger Lipót katonakönyvének bevonása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8043 Keszli József behívója
33. doboz Iktatott irat 1913. 8144 Kokoska János behívója
33. doboz Iktatott irat 1913. 8152 Kecskés Dezső zalaegerszegi kántor korpótléka archontológia
33. doboz Iktatott irat 1913. 8153 Juhász Gyula II. osztályú írnok korpótléka archontológia
33. doboz Iktatott irat 1913. 8154 Bokor János hivatal szolga korpótléka archontológia
33. doboz Iktatott irat 1913. 8171 Melles Kálmán jelentkezésének elmulasztása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8185 Szabó Ferenc tartózkodási helye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8186 Takács Kálmán hadmentessége
33. doboz Iktatott irat 1913. 8211 Póttartalékosok igazolási kötelezettsége
33. doboz Iktatott irat 1913, 8216 Honvédelmi miniszter rendelete szerint a népfelkelési időszakot nem tartják meg
33. doboz Iktatott irat 1913. 8240 Éder Mihály jelentkezésének elmulasztása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8282 Sommenvald Alfréd katonai szolgálata
33. doboz Iktatott irat 1913. 8283 Jónás János gyakorlat alóli felmentése
33. doboz Iktatott irat 1913. 8295 Schütz Sándor zalaegerszegi lakos Körmendi utcai házánál raktár építésre engedélyt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8308 Tuboly István állítási ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8366 Vöczköndy Imréné illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 8378 Bub László katonakönyvének beszerzése
33. doboz Iktatott irat 1913. 8408 Melles Kálmánné illetőségi ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8413 Heiszter Jenő elbocsátásáról kimutatás
33. doboz Iktatott irat 1913. 8414 Czinder Jenő Lajos elbocsátásáról kimutatás
33. doboz Iktatott irat 1913. 8425 Bujtor István fegyvergyakorlat elhalasztása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8490 Horváth József hadidíj ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8543 Baján Irma születési anyakönyvi kivonatának kiigazítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8548 Csadek Károly illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 8549 Kummer Gyula katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8582 Steiger József városi mezőőr felmondása archontológia
33. doboz Iktatott irat 1913. 8618 Községi körorvosok lakásbérleti díja
33. doboz Iktatott irat 1913. 8626 Szabó Erzsébet gondnoksági ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8646 Szolgálati érmek kézbesítése
33. doboz Iktatott irat 1913. 8657 Kártyás Gyula jelentkezési ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8664 Pfeiffer Zsigmond katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8676 Barabás Péter házassági ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8702 Egyletek adójára vonatkozó eljárás
33. doboz Iktatott irat 1913. 8703 Zimics Ferenc katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8714 Gyergyószentmiklósi rendőrkapitány legeltetési szabályrendeltet kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8723 Zala című lap utcai árusítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8739 Beri István behívó jegye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8740 Sipos János "Kegyelet" temetkezési vállalata és Wapper Ignác zalaegerszegi kőfaragó mester és temetkezési vállalkozó hullaszállítási ajánlatai
33. doboz Iktatott irat 1913. 8745 Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegylete megalakulása zalaegerszegi tagok névsora
33. doboz Iktatott irat 1913. 8751 Bub László és társa érem kiszolgálása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8788 Véderőtörvény végrehajtására vonatkozó utasítás
33. doboz Iktatott irat 1913. 8847 Büchler Dénes értesítést kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8855 Balatoni Szövetség felhívása, hogy Zalaegerszeg város lépjen a szövetség tagjai sorába Balatoni Szövetség Alapszabálya
33. doboz Iktatott irat 1913. 8865 Jalics Sándor katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8871 Vizslahidi árok kitisztítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 8942 Nagy István behívó jegye
33. doboz Iktatott irat 1913. 8948 Szabó György Ürmény utcai lakos házának átalakításához engedélyt kér tervrajz melléklettel
33. doboz Iktatott irat 1913. 8965 Móricz Jánosné János nevű fiának katonai szolgálat alóli felmentését kéri
33. doboz Iktatott irat 1913. 8972 Brenner Ferenc igazolványa
33. doboz Iktatott irat 1913. 8981 Horváth Ferenc Síp utcában lévő házának új kémény építéséhez engedélyt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 8992 Mihály Sándor katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9009 Szalai Sándor behívó ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9043 Katonai szolgálat alóli kedvezmények
33. doboz Iktatott irat 1913. 9063 Vizsy János városgazda jelentése a zalaegerszegi korcsolyapályához vezető út kijavításáról archontológia
33. doboz Iktatott irat 1913. 9081 Ruskó Károly katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9084 Fekete Rezső katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9174 Topler István és neje kihallgatása
33. doboz Iktatott irat 1913. 9180 Wattai Mihály munkásigazolványa
33. doboz Iktatott irat 1913. 9183 Németh Károly póttartalékba helyezése
33. doboz Iktatott irat 1913. 9189 Hullaház kijavítása
33. doboz Iktatott irat 1913. 9191 Vizsy János városgazda jelentése a néhai Skublics Zsigmond lakásának beltelkén lévő árok kitisztításáról, trágyagödör építéséről térkép melléklettel
33. doboz Iktatott irat 1913. 9221 Sági József behívó jegye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9240 Agg Pál kérelme üzlethelyiség építésére
33. doboz Iktatott irat 1913. 9259 Takács János fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
33. doboz Iktatott irat 1913. 9277 Katonai előjegyzési könyvek elküldése
33. doboz Iktatott irat 1913. 9303 Meisels Miksa katonakönyve
33. doboz Iktatott irat 1913. 9306 Söjtör-Bánokszentgyörgy-Becsehely vasútvonal építése
33. doboz Iktatott irat 1913. 9348 Kis Sándor tartózkodási helye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9378 Fülöp József katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9395 Füleki alakos elbocsátása
33. doboz Iktatott irat 1913. 9429 Marton Jenő zalaegerszegi lakos istálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
33. doboz Iktatott irat 1913. 9437 Neumann Richárd katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9439 Hajas Elemér önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9440 Polgár László önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9443 Szattler Imre önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9445 Apáti Imre önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9446 Polgár Lajos önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9447 Hajós Elemér önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9448 Schmidt Dezső önkéntességi kérvénye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9459 Tóth Anna illetőségi ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9468 Bönner József a Pipa-hegyre vezető út javítását kéri
33. doboz Iktatott irat 1913. 9487 Németh Anna illetősége
33. doboz Iktatott irat 1913. 9514 Fülöp József katona ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9526 Nagy József kiskorú elhagyott gyermek gondozási ügye
33. doboz Iktatott irat 1913. 9579 Kovács János damásai lakos Zalaegerszegen a Berzsenyi utcában lakóház építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
33. doboz Iktatott irat 1913. 9652 Salamon Mihály zalaegerszegi kovács iparengedélyt kér
33. doboz Iktatott irat 1913. 9663 Farkas János katona könyve
33. doboz Iktatott irat 1913. 9676 Pintér Ernő dr. katonai szolgálat alóli mentességet kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 9693 Nagy Mihályné özv. illetősége
34. doboz Iktatott irat 1913. 9740 Zalaegerszeg város elektromos műve villanyáram fejlesztése
34. doboz Iktatott irat 1913. 9744 Körrendelet a kétszeres megadóztatás elkerülésére
34. doboz Iktatott irat 1913. 9767 Dobos József katona könyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 9768 Kovács Jenő igazolványa
34. doboz Iktatott irat 1913. 9773 Németh Kálmán behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 9774 Somossy Ferdinánd katona könyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 9793 Gerő Béla hadidíja
34. doboz Iktatott irat 1913. 9794 Tivolt Imre érme
34. doboz Iktatott irat 1913. 9850 Mayer József kereskedő tűzveszélyes raktára tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 9861 Behívójegyek kézbesítése
34. doboz Iktatott irat 1913. 9882 Zalaegerszegi református fiókegyház könyöradomány gyűjtésére engedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 9894 Zalaegerszegi honvéd huszár laktanya villamosítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 9924 Stern Lajos fegyvergyakorlata
34. doboz Iktatott irat 1913. 9925 Boschán Jenő fegyvergyakorlata
34. doboz Iktatott irat 1913. 9932 Szommer József és társai behívója
34. doboz Iktatott irat 1913. 9935 Spur Kálmán behívója
34. doboz Iktatott irat 1913. 9955 Klujber János és Petrovics Károly behívójegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 9956 Berghoffer László és társai behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 9958 Németh István és Sós Vilmos behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 9974 Farkas Mária cselédkönyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 9981 Város területén tartózkodó tartalékos tisztek névsorának megkérése
34. doboz Iktatott irat 1913. 9989 Szabályrendeletek beszerzése
34. doboz Iktatott irat 1913. 9997 Pfeiffer Miklós ajánlati lapjának elvesztése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10004 Fülöp József önkéntes ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10022 Fogyasztási adókezelőség elhelyezése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10026 Építőiparra vonatkozó körrendelet
34. doboz Iktatott irat 1913. 10028 Egyenesadóra vonatkozó körrendelet
34. doboz Iktatott irat 1913. 10037 Tóth Ilona kiskorú gyámi iratainak megküldése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10038 Bordélyházi, kávéházi és szállodai női alkalmazottakra vonatkozó szabályrendelet kérése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10047 Zsideg János kérvénye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10057 Fülöp Anna menhelybe utalása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10065 Horváth János zalaegerszegi állami elemi iskolai igazgató fegyelmi ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10079 Határvonalak kitűzése és a határkövek kihelyezése a megye határára határköveket Wapper Ignác és Tolnay József kőfaragók készítették el
34. doboz Iktatott irat 1913. 10088 Konn Netti névváltoztatása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10099 Kellermen István névváltoztatása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10124 Zsiged Elemér és társai behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10125 Németh Károly és Verrasztó Sándor behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10208 Kovács Károly építési engedélye tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 10237 Tuboly Györgyné Németh Mária házassági kivonata
34. doboz Iktatott irat 1913. 10258 Németh Kálmán katonai szolgálatának halasztása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10268 Marton József épületfa kereskedő deszkaraktár építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 10315 Berghoffer István és Stern Salamon behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10322 Major József cselédkönyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 10331 Honvédelmi miniszter rendelete a póttartalékba helyezésről
34. doboz Iktatott irat 1913. 10363 Sütő munkások bérharc mozgalma
34. doboz Iktatott irat 1913. 10370 Kovács Mórné fiának illetőséges
34. doboz Iktatott irat 1913. 10387 Császár Gyula katonai lapjának megküldése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10388 Bencze János munkakönyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 10519 Apáti László bevonulásra halasztást kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 10529 Böhm Zoltán utóállítási ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10537 Szabályrendelet az illetőségszerzésről
34. doboz Iktatott irat 1913. 10558 Kipusztult szőlőterületek kimutatása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10570 Marczé József iparigazolványt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 10594 Szőlőbirtokosok elemi kár bejelentése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10630 Zalabér-Sárvár-Bükkösszeg HÉV forgalma
34. doboz Iktatott irat 1913. 10659 Frim József fakereskedő iparra iparigazolványt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 10669 Miszory Béla toldalék építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 10678 Körrendelet hadmentességi díjak beszedéséről
34. doboz Iktatott irat 1913. 10689 Népfölkelők összeírása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10694 Bognár Sándor faház építéséhez engedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 10711 Simon Ferenc bevonulása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10725 Lackenbacher Henrik illetőségi ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10791 Londoni Magyar Egyesület tájékoztatója
34. doboz Iktatott irat 1913. 10801 Németh Géza építési ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10809 Utóállítási lajstromok továbbítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10825 Takács János fegyvergyakorlat elhalasztása
34. doboz Iktatott irat 1913. 10826 Bődi Erzsébet illetősége
34. doboz Iktatott irat 1913. 10865 Tóth László emlékkereszt kézbesítése
34. doboz Iktatott irat 1913. 10887 Forgács János katona ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 10893 Mattersdorfer Gyula illetőségi bizonyítványa
34. doboz Iktatott irat 1913. 10984 Bönner József csemetefa raktár építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 11007 Hauer János és társai behívójegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 11017 Beke Istvánné özv. cselédkönyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 11028 Lang János kamra építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 11077 Stefanecz József és Nagy Julianna házasságkötése református, katolikus
34. doboz Iktatott irat 1913. 11078 Dömötör István munkakönyv kiadása
34. doboz Iktatott irat 1913. 11089 Haasz Lipót újonc ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 11149 Tóth Ferenc honvédigazolványa
34. doboz Iktatott irat 1913. 11172 Iparostanonc-iskolai bizottság megújítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 11216 Kakas Ágoston és neje melléképület építéséhez engedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 11249 Bolgárkertészekről adatgyűjtés nekeresdi dűlőben volt bolgárkertészet
34. doboz Iktatott irat 1913. 11289 Károlyi Mihály gróf és Batthyány Pál gróf, országgyűlési képviselők fogadása
34. doboz Iktatott irat 1913. 11298 Marton Móricz ajtó nyitásához engedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 11300 Számvizsgáló bizottság
34. doboz Iktatott irat 1913. 11421 Kertésztanulók képzésére vonatkozó szabályok
34. doboz Iktatott irat 1913. 11427 Hadidíj kivetés
34. doboz Iktatott irat 1913. 11451 Weisz Jenő honvédigazolványa
34. doboz Iktatott irat 1913. 11458 Halász Mihály katonakönyv kiigazítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 11473 Szigethy Tibor honvéd igazolványa
34. doboz Iktatott irat 1913. 11479 Erdélyi Jenő lakatosműhelyének kibővítéséhez engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 11499 Gólya István gondnoksági ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 11516 Nagy Károly katonai ügye
34. doboz Iktatott irat 1913. 11519 Hajdu Ilona elhagyottá nyilvánítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 11526 Szakony János a Bottfy utcában épülő házár építési engedélyt kér tervrajz melléklettel
34. doboz Iktatott irat 1913. 11538 Marton Mór panasza Szekeres Márk ellen
34. doboz Iktatott irat 1913. 11551 Zalaegerszegi takarékpénztár és polgári takarékpénztár részvényeinek értéke
34. doboz Iktatott irat 1913. 11602 Stefán Jakab gumifélék, kötszerek, háztartási cikkek kereskedésére iparengedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 11603 Rendőrkapitányság vizsgálata
34. doboz Iktatott irat 1913. 11616 Kovács József cipész mester cipészipar gyakorlására engedélyt kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 11685 Szegényügy rendezésére alkotott szabályrendelet
34. doboz Iktatott irat 1913. 11687 Rendelet az egyéves önkéntesi kedvezményben részesítettek beosztására
34. doboz Iktatott irat 1913. 11778 Horváth Ilona illetősége
34. doboz Iktatott irat 1913. 11821 Zilahi István oktató tanfolyamra való kirendelése
34. doboz Iktatott irat 1913. 11866 Cséri István illetősége
34. doboz Iktatott irat 1913. 11889 Hódosi János katona könyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 11925 Császári és királyi titkos tanácsosok névjegyzéke
34. doboz Iktatott irat 1913. 11952 Sutter Lajos sorozási lapja
34. doboz Iktatott irat 1913. 12058 Gerencsér József sorozáshoz felhívott idegen állításköteles
34. doboz Iktatott irat 1913. 12122 Stolzer Róza cselédkönyvet kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 12158 Horváth Mariska illetősége
34. doboz Iktatott irat 1913. 12159 Sinkovics Mária cselédkönyvet kér
34. doboz Iktatott irat 1913. 12164 Oravecz József munkakönyve
34. doboz Iktatott irat 1913. 12261 Riedlmayer Kálmán behívó jegye
34. doboz Iktatott irat 1913. 12360 Csiszár András utóállítása
34. doboz Iktatott irat 1913. 12368 Zalai Újságban közzétett "A mozi és a rendőrség" című közlemény
34. doboz Iktatott irat 1913. 12376 Korcsmáros Jenő ellen felvett jegyzőkönyv
35. doboz Iktatott irat 1913. 12377 Zalaegerszeg város utcáinak kővel történő burkolása várostérkép melléklet
35. doboz Iktatott irat 1913. 12383 Földművelésügyi miniszter rendelete
35. doboz Iktatott irat 1913. 12386 Indra Ferdinánd illetősége
35. doboz Iktatott irat 1913. 12524 Eberhardt Józsefné özv. felszólalási kérvénye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12620 Koltai Erzse gondnokság alá helyezése
35. doboz Iktatott irat 1913. 12663 Bíró Lajos házassági ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12712 Baksa Kálmán katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12727 Kovács László illetősége
35. doboz Iktatott irat 1913. 12775 Templom villamos világítás tervbe vétele
35. doboz Iktatott irat 1913. 12782 Marhalevelek átírására vonatkozó körrendelet
35. doboz Iktatott irat 1913. 12788 Nagy Imre hadirokkant ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12793 Kalotaszegi háziipari szövetkezet vándorkiállítást szervez
35. doboz Iktatott irat 1913. 12806 Gerencsér Lajos katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12811 Szalai István katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 12881 Weisz Ottó ajánlati lapja
35. doboz Iktatott irat 1913. 12887 Villanylámpa felállítása a Bozót utcában
35. doboz Iktatott irat 1913. 12922 Schwarcz Mór sütőkemence építéséhez engedélyt kér
35. doboz Iktatott irat 1913. 12931 Zilahy Lajos gondnokság alá helyezése
35. doboz Iktatott irat 1913. 12963 Németh Lajos katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13002 Marton Mór iparigazolványa
35. doboz Iktatott irat 1913. 13027 Piroska Gyula népfölkelő igazolványa
35. doboz Iktatott irat 1913. 13029 Polgár Ferenc katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13038 Kemény Imre katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13042 Heiger József katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13043 Móricz Aladár névváltoztatása
35. doboz Iktatott irat 1913. 13055 Kucsera István beosztása
35. doboz Iktatott irat 1913. 13077 Gőzfürdő felállítása Zalaegerszegen besztercebányai gőzfürdő tervrajzának mellékletével
35. doboz Iktatott irat 1913. 13175 Abaffy Ödönné örökösödési ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13221 Fekete Erzsébet illetősége
35. doboz Iktatott irat 1913. 13224 Hadmentességi díjhátralék behajtása
35. doboz Iktatott irat 1913. 13341 Zalaegerszegi református fiókegyház könyöradomány gyűjtésére engedélyt kér
35. doboz Iktatott irat 1913. 13344 Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör alapszabálya
35. doboz Iktatott irat 1913. 13458 Boschán Gyula és Udvardy Ignác részére adományozott díszérem Boschán Gyula az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Udvardy Ignác az alelnöke volt, 25 évet meghaladó szolgálatukért kapták.
35. doboz Iktatott irat 1913. 13505 Villanyvilágítás körül felmerült panasz
35. doboz Iktatott irat 1913. 13509 Bíró Albert katona könyve
35. doboz Iktatott irat 1913. 13514 Éderer István dr. törvényszéki jegyző katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13251 Feile Béla katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13529 Lukács József népfelkelési ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13531 Reineker János katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13645 Fiszter Jenő katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13693 Sebestyén Róza állampolgársága
35. doboz Iktatott irat 1913. 13698 Simon István katona ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 13712 Hatóság és közcsend elleni rendőri kihágásokról készült szabályrendelet beszerzése Miskolc várostól
35. doboz Iktatott irat 1913. 13718 Weber Ödön lemond tanácsosi állásáról
35. doboz Iktatott irat 1913. 13838 Körrendelet az állítás köteles szökevényekről
35. doboz Iktatott irat 1913. 13840 Rendelet a külföldön tartózkodó állítás kötelezettekről
35. doboz Iktatott irat 1913. 13880 Zalaegerszeg város népoktatási viszonyairól kimutatás adatlap a város lakosairól, tankötelesekről, iskolai épületekről
35. doboz Iktatott irat 1913. 13920 Völgyi József illetősége
35. doboz Iktatott irat 1913. 13954 Pintér Ernő dr. illetősége
35. doboz Iktatott irat 1913. 14040 Németh János "Jákum alap" kezelője
35. doboz Iktatott irat 1913. 14045 Rendelet a Házassági utasítás kiegészítéséhez
35. doboz Iktatott irat 1913. 14068 Horváth Béla állítási ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 14077 Legáth Kálmán papi illetménye
35. doboz Iktatott irat 1913. 14078 Legáth Kálmán aratás megváltási díja
35. doboz Iktatott irat 1913. 14201 Zalaegerszegi Hegyközségi szabályrendelet
35. doboz Iktatott irat 1913. 14206 Halál József névváltoztatása
35. doboz Iktatott irat 1913. 14208 Wagner Antal és társai katona könyvei
35. doboz Iktatott irat 1913. 14221 Bradanovics Károly gondozási ügye
35. doboz Iktatott irat 1913. 14223 Népfelkelési igazolványok kézbesítése
35. doboz Iktatott irat 1913. 14283 Kolompár József és Károly népfölkelési kivonata
35. doboz Iktatott irat 1913. 14286 Családfenntartói kedvezményről körrendelet
35. doboz Iktatott irat 1913. 14297 Kültanácsosi állások beszüntetése
35. doboz Iktatott irat 1913. 14368 Marton Miksa hadidíja
35. doboz Iktatott irat 1914. 13 Magyar Lajos városi pénztárnok és Simonffy István városi ellenőr biztosítéka Zalaegerszeg város közigazgatási szervezete
35. doboz Iktatott irat 1914. 15 Mittelman Aladár adománya szegények javára városi szegények összeírása
35. doboz Iktatott irat 1914. 20 Schnatter Antalné közsegélyt kér
35. doboz Iktatott irat 1914. 23 Közúti hídszabályzat Kimutatás Zalaegerszeg határában lévő hidakról
35. doboz Iktatott irat 1914. 27 Bocskai kiskorúak illetősége
35. doboz Iktatott irat 1914. 29 Óvónői államsegély csak pallium, az 1903 és 1914 közötti iratok száma, iratszámok felsorolva
35. doboz Iktatott irat 1914. 40 Közveszélyes munkakerülők számára dologház létesítése
35, 36. doboz Iktatott irat 1914. 48 Katonai felmentésekre vonatkozó jogcímek
36. doboz Iktatott irat 1914. 76 Laposa András házassági egyezsége
36. doboz Iktatott irat 1914. 78 Újoncjutalék számbavétele
36. doboz Iktatott irat 1914. 86 Weisz Zsigmond papír- és könyvkereskedésének szünetletetése
36. doboz Iktatott irat 1914. 90 Nagykanizsa város névjegyzéke a póttartalékosokról
36. doboz Iktatott irat 1914. 91 Iparos tanoncok jutalmazása
36. doboz Iktatott irat 1914. 116 Sándor Mihály ifj. kertészsegéd elleni panasz
36. doboz Iktatott irat 1914. 120 Végelbocsájtók
36. doboz Iktatott irat 1914. 121 Brenner József behívó jegye
36. doboz Iktatott irat 1914. 122 Szőke Ferenc nyomozása
36. doboz Iktatott irat 1914. 124 Schlemmer Sándor hadidíj ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 125 Balog István hadidíj ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 126 Ehrhardt Elemér hadidíj ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 134 Zalaegerszeg városnál alkalmazott jegyzők nyugdíj ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 141 Csuga Simon házalási engedélye
36. doboz Iktatott irat 1914. 142 Klein Ferenc dr. orvosi oklevelének kihirdetése
36. doboz Iktatott irat 1914. 145 Ismeretlen, távollévő hadkötelesek névjegyzéke
36. doboz Iktatott irat 1914. 152 Hersics Sándorné anyakönyvi adatainak kiigazítása
36. doboz Iktatott irat 1914. 153 Dóczi Boldizsárné anyakönyvi adatainak kiigazítása
36. doboz Iktatott irat 1914. 163 Frim Jónás és Fiai építési vállalkozók és fakereskedők telepengedélye
36. doboz Iktatott irat 1914. 165 Csók Rozália illetősége
36. doboz Iktatott irat 1914. 170 Horváth József sorozási ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 177 Farkas Dávidné özv. hagyatéki ügye
36. doboz Iktatott irat 1914. 184 Kontó József behívó jegye
36. doboz Iktatott irat 1914. 185 Hegedüs János írnok fizetésének kiutalását kéri
36. doboz Iktatott irat 1914. 228 Stankovics Ferenc halálesetének újbóli anyakönyvezése
37. doboz Iktatott irat 1914. 247 Szegények heti segélye részletes szegényadatok
37. doboz Iktatott irat 1914. 250 Velebny József állítási lajstroma
37. doboz Iktatott irat 1914. 271 Ratkovits Ferenc cipőfelsőrész készítő iparos iparügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 280 Catonia Jánosné özv. kegydíja
37. doboz Iktatott irat 1914. 285 Németh József Vörösmarty utcában épülő házához építési engedélyt kér tervrajz melléklet
37. doboz Iktatott irat 1914. 286 Radosztics Ferenc a Botffy utcában épülő házához építési engedélyt kér
37. doboz Iktatott irat 1914. 290 Vidovits János a Kinizsi utcában épülő házához építési engedélyt kér
37. doboz Iktatott irat 1914. 294 Szabadcsácsi legelő határvonalának megállapítása
37. doboz Iktatott irat 1914. 305 Kánya Gyula iparigazolvány ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 311 Lófogat beszerzése
37. doboz Iktatott irat 1914. 312 Práger József népfelkelési ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 313 Zalaegerszeg város 1914. évi államsegélyének elszámolása
37. doboz Iktatott irat 1914. 314 Varga Károly újonc ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 315 Somogyi Károly népfelkelési igazolványa
37. doboz Iktatott irat 1914. 318 Weber Ernő újoncozási ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 319 Hufnágel János szabóipar gyakorlására iparengedélyt kér
37. doboz Iktatott irat 1914. 327 Kálovits István állítás kötelessége
37. doboz Iktatott irat 1914. 336 Kálmán János elbocsátási lapja
37. doboz Iktatott irat 1914. 340 Pintér István újonc utáni nyomozás
37. doboz Iktatott irat 1914. 342 Gelicz József katona elbocsátása
37. doboz Iktatott irat 1914. 349 Börzsönyi István népfölkelési igazolványa
37. doboz Iktatott irat 1914. 352 Behívott katonák családtagjainak gyámolítása
37. doboz Iktatott irat 1914. 354 Klein Sándor és társa divatáru kereskedéshez iparengedélyt kér
37. doboz Iktatott irat 1914. 382 Cipészipari segédmunkások bérharca sztrájkstatisztika
37. doboz Iktatott irat 1914. 384 Bosáczky Borbála illetősége
37. doboz Iktatott irat 1914. 385 Prukker Gyula állítási lajstrom kivonata
37. doboz Iktatott irat 1914. 387 Mórocz Lajos hadidíjköteles felvétele
37. doboz Iktatott irat 1914. 397 Kener Ferenc hadidíj tartozása
37. doboz Iktatott irat 1914. 400 Horváth Károly utóállítása
37. doboz Iktatott irat 1914. 404 Goldstein Salamon avatóívét kéri
37. doboz Iktatott irat 1914. 407 Kereszturi Vendel népfelkelési könyve
37. doboz Iktatott irat 1914. 412 Nagy István elbocsájtása
37. doboz Iktatott irat 1914. 413 Pál János beosztási lajstroma
37. doboz Iktatott irat 1914. 416 Munkanélküliség miatti segélyakció
37. doboz Iktatott irat 1914. 455 Tóth Ferenc sorozási ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 456 Bita Lajos Berzsenyi utcában építendő lakóházának építési ügye tervrajz melléklettel
37. doboz Iktatott irat 1914. 467 Pete János beosztási lajstroma
37. doboz Iktatott irat 1914. 483 Kolompár Lajos katona ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 491 Horváth Anna bizonyítványa
37. doboz Iktatott irat 1914. 497 Ávár György hadidíj ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 498 Jónás Gyula sorozási kivonata
37. doboz Iktatott irat 1914. 509 Ügykezelésben történő új beosztás
37. doboz Iktatott irat 1914. 521 Ekhardt Géza hadidíj ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 522 Steiner József jogcím ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 532 Anyakönyvi másodpéldányok
37. doboz Iktatott irat 1914. 545 Konrád Sándor hadidíj ügye
37. doboz Iktatott irat 1914. 551 Rozgonyi Károly hadidíj hátraléka
38. doboz Iktatott irat 1914. 554 Orsits Ferenc ipar beszüntetését kéri
38. doboz Iktatott irat 1914. 557 Wlasics Gyula köszönő levele
38. doboz Iktatott irat 1914. 560 Apáti Pál újoncozási ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 567 Közlegelő ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 571 Pintér József felmentési ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 573 Kőnig István katona ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 594 Ismeretlen hadkötelesek névsora
38. doboz Iktatott irat 1914. 607 Simon Mihály munkásigazolványa
38. doboz Iktatott irat 1914. 616 Horváth István tartalékos ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 624 Strobl Lajos és társa véderő elleni kihágása
38. doboz Iktatott irat 1914. 634 Nagy József és fia illetősége
38. doboz Iktatott irat 1914. 638 Schlesinger Endre hadidíj ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 639 Grünfeld Izidor hadmentességi ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 644 Szegszárdi Gyula katona ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 647 Kéményseprők díjazása
38. doboz Iktatott irat 1914. 656 Városi hidak javítása
38. doboz Iktatott irat 1914. 674 Költségvetés 1913. Évi a város részére szállítandó locsolókocsi ajánlata több cégtől
38. doboz Iktatott irat 1914. 680 Hunyadi utcai vízelvezető árok ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 682 Kolompár István katona ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 685 Komlós M. Miksa építkezése tervrajz melléklet
38. doboz Iktatott irat 1914. 686 Legény Jenő avatási lajstromkivonata
38. doboz Iktatott irat 1914. 688 Császár Mihály katona ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 690 Kaszás János építkezése tervrajz melléklet
38. doboz Iktatott irat 1914. 692 Glavák József hadidíj hátraléka
38. doboz Iktatott irat 1914. 695 Filó Rozália anyakönyvi adatainak kiigazítása
38. doboz Iktatott irat 1914. 697 Horváth Gyula kiskorú illetősége
38. doboz Iktatott irat 1914. 707 Pál János hadidíj ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 725 Szabó Lajos jelentkezése
38. doboz Iktatott irat 1914. 726 Szaiber József állítási ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 730 Paragi Jenő népfelkelő igazolványa
38. doboz Iktatott irat 1914. 731 Szerb Szilárd katonaügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 746 Vas Ferenc építkezése tervrajz melléklet
38. doboz Iktatott irat 1914. 759 Kasjtár Ferenc illetősége
38. doboz Iktatott irat 1914. 769 Hunyadi László népfelkelő igazolványa
38. doboz Iktatott irat 1914. 770 Pintér András népfelkelő könyve
38. doboz Iktatott irat 1914. 779 Keller Emil népfelkelő felvétele
38. doboz Iktatott irat 1914. 781 Szaksz József honvédigazolványa
38. doboz Iktatott irat 1914. 782 Singer Andor népfelkelő felvétele
38. doboz Iktatott irat 1914. 783 Kohn László népfelkelő felvétele
38. doboz Iktatott irat 1914. 784 Fridrich Lajos népfelkelő felvétele
38. doboz Iktatott irat 1914. 799 Frander István katonai elbocsátása
38. doboz Iktatott irat 1914. 809 Somogyi Kálmán népfelkelési igazolványa
38. doboz Iktatott irat 1914. 816 Cseh Teréz illetősége
38. doboz Iktatott irat 1914. 835 Árvai József gondozási költség beszüntetése
38. doboz Iktatott irat 1914. 836 Hegedüs István gondozási költség beszüntetése
38. doboz Iktatott irat 1914. 840 Munkásmozgalmakról éves jelentés
38. doboz Iktatott irat 1914. 861 Barát Lajos állítása
38. doboz Iktatott irat 1914. 866 Kovács Károly végelbocsátó levele
38. doboz Iktatott irat 1914. 871 Pál János sorozási ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 872 Huszár József okmányainak beszerzése
38. doboz Iktatott irat 1914. 908 Hollós Ferenc dr. hadidíj tartozása
38. doboz Iktatott irat 1914. 910 Molnár István illetősége
38. doboz Iktatott irat 1914. 911 Puer István és társa katonakönyve
38. doboz Iktatott irat 1914. 914 Molnár József katona ügye
38. doboz Iktatott irat 1914. 917 Schlesingre Márton díjelőleg visszatérítése
38. doboz Iktatott irat 1914. 919 Garai Sándor önkéntességi jogának érvényesítése
38. doboz Iktatott irat 1914. 924 Vörös Mihálynak Németh Ádámné elleni panasza
39. doboz Iktatott irat 1914. 926 Buday Gyula felülvizsgálati lajstroma
39. doboz Iktatott irat 1914. 944 Gróf Ferenc elbocsátása
39. doboz Iktatott irat 1914. 955 Indra Lipót állítása
39. doboz Iktatott irat 1914. 957 Kohn Jenő beosztási lajstroma
39. doboz Iktatott irat 1914. 991 Eszéki, zágrábi és zomonyi kereskedelmi akadémiát végző növendékek egy évi önkéntessége
39. doboz Iktatott irat 1914. 996 Menetrend módosítás
39. doboz Iktatott irat 1914. 998 Böhm Lajos tanulmányi bizonyítványára megkeresés
39. doboz Iktatott irat 1914. 1000 Bogdán Jenő újoncozása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1004 Frendl Lajos újoncköteles összeírási lajstroma
39. doboz Iktatott irat 1914. 1005 Deutsch Ede illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1007 Vasúti alkalmazottak lakóházának építési tervének bemutatása vázrajz a régi lóvásártér felosztásáról
39. doboz Iktatott irat 1914. 1023 Gyűrűs György és társai munkakönyvének bevonása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1030 Szukics Róza anyakönyvi adatainak kiigazítása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1035 Rosenberger József iparbeszüntetése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1046 Neiwirth János építési engedélyt kér tervrajz melléklet
39. doboz Iktatott irat 1914. 1052 Katonai kérvények bélyegmentessége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1055 Méhtenyésztésről kimutatás
39. doboz Iktatott irat 1914. 1056 Cs. K. új laktanya csak pallium!
39. doboz Iktatott irat 1914. 1057 Kovács József állítási ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1059 Pintér Éva illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1060 Vidovics Erzsébet illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1077 Böhm Zoltán önkéntessége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1078 Máté Pál munkásigazolványa
39. doboz Iktatott irat 1914. 1085 Rendőrség által beszerzett cikkek számadása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1087 Utcaseprők felfogadása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1091 Nikita György illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1110 Kondor István népfelkelési könyve
39. doboz Iktatott irat 1914. 1111 Földvári József katonai bizonyítványt kér
39. doboz Iktatott irat 1914. 1131 Árvay László és társai tényleges katonai szolgálata
39. doboz Iktatott irat 1914. 1132 Melczer Ignác újoncköteles ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1147 Barnyai Péter iparigazolványt kér
39. doboz Iktatott irat 1914. 1148 Tornyos Lajos iparigazolványt kér
39. doboz Iktatott irat 1914. 1170 Bödör József és Hollósi Pál katona ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1180 Günsberger Oszkár összeírási lajstromkivonata
39. doboz Iktatott irat 1914. 1188 Németh Béla szombathelyi pénzügyi tikár alapítványa a zalaegerszegi kórház, vagy tanintézet céljára apácák letelepítésére
39. doboz Iktatott irat 1914. 1189 Szvetlik István nyomozási ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1156 Védtörvény utasítás módosítása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1199 Teskándi anyakönyvvezető által küldött házassági kihirdetés elleni panasz
39. doboz Iktatott irat 1914. 1206 Paragi József és társa katona könyve
39. doboz Iktatott irat 1914. 1207 Kaczor Sándor katona ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1216 Városi kertész állás szervezése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1219 Németh György katona ügye
39. doboz Iktatott irat 1914. Zarka Lajos katonakönyvének bevonása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1225 Klein Ferenc zalaegerszegi kórházi orvos betegszabadságot kér
39. doboz Iktatott irat 1914. 1251 Haas Sámuel behívó jegye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1267 Dunántúli helyiérdekű vasút hátralékos adóösszegének letiltása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1268 Korbai Károly polgármester betegsége alatt helyettes polgármesternek adott fegyelmi iratok
39. doboz Iktatott irat 1914. 1269 Simon János póttartalékba helyezése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1274 Brandl Gyula elmebeteg intézetbe helyezése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1278 Németh Katalin és társai törvényesítése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1279 Filó János törvényesítése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1282 Forgács János behívójegye
39. doboz Iktatott irat 1914. 1283 Katonai emlékérmek kiosztása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1286 Simon Ferenc és társai katona könyve
39. doboz Iktatott irat 1914. 1288 Rosenkrancz István a zalaegerszegi honvéd huszár osztály részére érkező 50 lónak istállót épít
39. doboz Iktatott irat 1914. 1292 Schrantz Irma elhagyottá nyilvánítása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1301 Tanító Kálmán lakóházának átalakításához engedélyt kér tervrajz melléklet
39. doboz Iktatott irat 1914. 1305 Gürtler István hadidíj hátraléka
39. doboz Iktatott irat 1914. 1306 Hadidíj kötelesek felvétele
39. doboz Iktatott irat 1914. 1308 Nagy Ferenc illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1322 Magyarország rendőrségének története című könyv megrendelése
39. doboz Iktatott irat 1914. 1329 Ipartelepekről statisztikai adatgyűjtés Zalaegerszegi Elektromos Művek statisztikai adatlapja
39. doboz Iktatott irat 1914. 1331 Horvátországi cigányok kitoloncolása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1358 Tahy Elemér Egerszeg-hegyen épülő pincére engedélyt kér tervrajz melléklet
39. doboz Iktatott irat 1914. 1369 Fischer Pál melléképület építéséhez engedély kér tervrajz melléklet
39. doboz Iktatott irat 1914. 1373 Fatér Erzsébet kiskorú illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1383 Lengyel Anna illetősége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1393 Molnár Gyula önkéntessége
39. doboz Iktatott irat 1914. 1421 Schiftar Sándor nyomozása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1426 Népfelkelők összeírása
39. doboz Iktatott irat 1914. 1441 Grünbaum Ferenc hadidíja
39. doboz Iktatott irat 1914. 1485 Behívójegyek
39. doboz Iktatott irat 1914. 1496 Simon István póttartalékba helyezése
40. doboz Iktatott irat 1914. 1487 Ismeretlen állításkötelesek névjegyzéke
40. doboz Iktatott irat 1914. 1499 Kovács János illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1558 Mikics Etelka apasági keresete
40. doboz Iktatott irat 1914. 1564 Boncz István építési engedélye tervrajz melléklet
40. doboz Iktatott irat 1914. 1570 Bukovátz István avató ívét kéri
40. doboz Iktatott irat 1914. 1583 Salamon Károly honvédigazolványa
40. doboz Iktatott irat 1914. 1584 Hegedüs Jenő és Margit illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1628 Szalai János katonai igazolványa
40. doboz Iktatott irat 1914. 1629 László Ferenc illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1639 Kolompár Rózsi cselédkönyvet kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 1666 Céh József János avató íve
40. doboz Iktatott irat 1914. 1667 Tachauer Sámuel avató íve
40. doboz Iktatott irat 1914. 1700 Miszori György önkéntessége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1706 Anyakönyvi tételek kiigazításokról jelentés
40. doboz Iktatott irat 1914. 1709 Községi iskola alapvagyon rendezése
40. doboz Iktatott irat 1914. 1741 ügymenet gyorsítása
40. doboz Iktatott irat 1914. 1751 Bosznyák Kálmán avató ívének áttétele
40. doboz Iktatott irat 1914. 1764 Gubits Antal hadidíja
40. doboz Iktatott irat 1914. 1766 Szökrönyös József hadidíja
40. doboz Iktatott irat 1914. 1781 Ügyviteli szabályrendelet
40. doboz Iktatott irat 1914. 1796 Benczik Anna illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1809 Szabó János és Borda Rozália anyakönyvi adatainak kiigazítása
40. doboz Iktatott irat 1914. 1832 Rózsás József illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1837 Zalaegerszegi munkások kérelme gazdasági munkásházak építésére családok névsora
40. doboz Iktatott irat 1914. 1850 Szilágyi Nővérek illatszer árusításra iparigazolványt kérnek
40. doboz Iktatott irat 1914. 1856 Ismeretlen hadkötelesek lajstroma
40. doboz Iktatott irat 1914. 1859 Kellermann István mosókonyha építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
40. doboz Iktatott irat 1914. 1860 Simonfi Ferenc népfölkelő ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 1864 László Gábor ideiglenes igazolványának kézbesítése
40. doboz Iktatott irat 1914. 1877 Csizmazia Ferenc munkásigazolványt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 1881 Csizmazia Lajos munkásigazolványt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 1898 Mattesdorfer Mórné jegyzőkönyve
40. doboz Iktatott irat 1914. 1912 Bognár Mihály katonakönyvének bevonása
40. doboz Iktatott irat 1914. 1916 Fejér Ferenc hadidíj hátraléka
40. doboz Iktatott irat 1914. 1918 Kisdedvédelemről szabályrendelet beszerzése
40. doboz Iktatott irat 1914. 1928 Rozenkrantz István hadidíj ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 1930 Horváth Gyula behívójegye
40. doboz Iktatott irat 1914. 1932 Állami és törvényhatósági altisztek és szolgák országos szövetsége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1967 Barta József gondnokság alá helyezése
40. doboz Iktatott irat 1914. 1970 Fodor Pál illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 1972 Miskolci Béla újoncköteles ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 1973 Vajda Géza népfölkelő ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 1991 Kulifay Kálmán gyógyszerész iparigazolványt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2016 Zilahi István személyi tudósítványa
40. doboz Iktatott irat 1914. 2024 Szekeres Márk városi állatorvosnál Lengyel András állatorvos gyakornok
40. doboz Iktatott irat 1914. 2030 Lang Rezső anyakönyvi adatainak kiigazítása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2041 Házadó körrendelet
40. doboz Iktatott irat 1914. 2055 Marton Máris cselédkönyvet kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2069 Szeles János munkásigazolványt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2086 Németh István hatósági bizonyítványa
40. doboz Iktatott irat 1914. 2088 Kovács Gyula sorozása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2165 Simon József népfelkelési könyve
40. doboz Iktatott irat 1914. 2168 Majer Lajos sorozási ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2171 Farkas Sándor katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2218 Polgár Ferenc sorozása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2220 Bánlaki Andrásné lakhelyének közlése
40. doboz Iktatott irat 1914. 2224 Vidovics György katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2225 Gehér István állítás ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2226 Riedelmayer József katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2238 Magyarországi Kisbirtokosok Szövetsége támogatási felhívása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2249 Miskolczi Károly illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2253 Állami adómentességet élvező napszámosok községi megadóztatási szabályrendeletet kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2256 Anyakönyvi kiigazítások
40. doboz Iktatott irat 1914. 2310 Bencsik Károly munkakönyve
40. doboz Iktatott irat 1914. 2325 Nagy Károlyné illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2330 Simon István katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2331 Varga József katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2332 Pausa Gyula sorozási kivonata
40. doboz Iktatott irat 1914. 2333 Szigetváry István katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2360 Félárú igazolványok tulajdonosainak biztosítása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2376 Vakokat gyámolító országos egyesület felhívása vakok képzésére
40. doboz Iktatott irat 1914. 2381 Bognár József Vizslahidi területének bérbeadása
40. doboz Iktatott irat 1914. 2390 Vidovits József katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2391 Varga László sorozási kivonata
40. doboz Iktatott irat 1914. 2392 Weber Jenő sorozási ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2393 Hári János katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2394 Holczer István katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2395 Aranyos György sorozási kivonata
40. doboz Iktatott irat 1914. 2396 Konkoli István katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2397 Fuchs Zsigmond kivonata
40. doboz Iktatott irat 1914. 2399 Somer Gyula sorozási lajstroma
40. doboz Iktatott irat 1914. 2400 Herczog Samu soroztatási ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2414 Állami egyenesadó után fizetendő késedelmi kamat körrendelet
40. doboz Iktatott irat 1914. 2419 Kovács László illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2423 Beretich Rókusné illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2424 Sipos Anna illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2428 Nőegylet részére gyűjtőív
40. doboz Iktatott irat 1914. 2440 Molnár Ferenc építési engedélyt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2447 Szabó Ágnes illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2448 Baly József sorozási ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2449 Dormán Ferenc illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2458 Wollstein Sándor hadidíja
40. doboz Iktatott irat 1914. 2460 Fichler György önkéntessége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2462 Országos Állatvédő Egyesület évkönyve
40. doboz Iktatott irat 1914. 2517 Nuber Gyuláné illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2525 Búza Mihály építési engedélyt kér tervrajz melléklet
40. doboz Iktatott irat 1914. 2529 Baranyai Péter építési engedélyt kér tervrajz melléklet
40. doboz Iktatott irat 1914. 2549 Varga Kálmán kárpitos iparra engedélyt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2550 Cseresnik János fáskamra építési engedélyt kér tervrajz melléklet
40. doboz Iktatott irat 1914. 2553 Útbiztossági tagok napidíja és fuvarköltsége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2557 Hirsch Mihály katona ügye
40. doboz Iktatott irat 1914. 2567 Fözmayer József sorozási kivonata
40. doboz Iktatott irat 1914. 2573 Boda Julianna illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2579 Kaposvári ismeretlen hadkötelesek jegyzéke
40. doboz Iktatott irat 1914. 2581 Lehard Ferdinánd illetősége
40. doboz Iktatott irat 1914. 2586 Reiman Károly iparigazolványt kér
40. doboz Iktatott irat 1914. 2592 Soós Vilmos személyi gyűjtőlapja
41. doboz Iktatott irat 1914. 2600 Bikavásárok céljára Fehérképi kocsmánál lévő istálló átalakítása
41. doboz Iktatott irat 1914. 2615 Farkas Gizella cselédkönyve
41. doboz Iktatott irat 1914. 2618 Merinszky Rafaella gyermektartási ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2619 Kele Antal dr. istálló átalakításához építési engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2621 Közgyűlési jegyzőkönyvek megőrzése
41. doboz Iktatott irat 1914. 2630 Pasteur Intézet rendelete .
41. doboz Iktatott irat 1914. 2639 Bócz Lajos és neje anyakönyvi iratai
41. doboz Iktatott irat 1914. 2642 Doszpoth Géza fáskamra építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2651 Horváth István újoncköteles ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2655 Petőfi János Jánka-hegyi szőlőjében pince építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2666 Borsos Ferenc jelentkezési lapja
41. doboz Iktatott irat 1914. 2669 Bölczföldi Ilona illetősége
41. doboz Iktatott irat 1914. 2715 Vadászati kimutatás
41. doboz Iktatott irat 1914. 2728 Scheier Dávid kereskedelmi fatelep nyitására engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2761 Magyar Mérnök és Építész Egylet tervpályázati hirdetménye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2762 Szalay László bizonyítványt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 2763 Pöcegödör és csatornázási szabályrendelet kérése
41. doboz Iktatott irat 1914. 2769 Németh Mári illetőségi ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2771 Bíró Béla behívó jegye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2775 Szőlőművelési szabályrendelet kérése
41. doboz Iktatott irat 1914. 2785 Koncz Rozália illetősége
41. doboz Iktatott irat 1914. 2801 Szabó Árpád katona ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2815 Hadidíj kivetési lajstromok
41. doboz Iktatott irat 1914. 2823 Börcz János háza átalakításához engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2845 Göncz István iparigazolványt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 2868 Polgár Ferenc önkéntességért folyamodik
41. doboz Iktatott irat 1914. 2877 Kozma Béla katonaigazolványának bevonása .
41. doboz Iktatott irat 1914. 2878 Kovács Károly póttartalékos ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 2883 Paukovich Gábor sorozásáról értesítést kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 2890 Sommer Sándor lóistálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2898 Zalai kivándorlási ügynökök jutalmának megszűntetése
41. doboz Iktatott irat 1914. 2900 Ebedli József istálló építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2901 Weiner Dávid raktár építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2909 Nyagy Mária illetősége
41. doboz Iktatott irat 1914. 2937 Hasznos madarak védelme
41. doboz Iktatott irat 1914. 2938 Rendelet az új magyar gyógyszerárszabvány tárgyában
41. doboz Iktatott irat 1914. 2940 Lendvay Pál műhely építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 2948 Hrabovszky Rezső régi telekhatár meghagyását kéri
41. doboz Iktatott irat 1914. 2978 Horváth Gyuláné illetősége
41. doboz Iktatott irat 1914. 3003 Polgármester indítványa városi bérházak építésére tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 3012 Pers Krisztina hadidíj ügyben kérelme
41. doboz Iktatott irat 1914. 3048 Szabó György építési engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 3049 Paczonay Sándorné özv. háza ablakának kicserélésére engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3071 Vándorcigányokról szabályrendelet .
41. doboz Iktatott irat 1914. 3080 Galle Viktor népfölkelő könyve
41. doboz Iktatott irat 1914. 3085 Szlávicsek Antal építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3092 Negyedes János építési engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 3114 Rendőri intézkedések ellenőrzése
41. doboz Iktatott irat 1914. 3132 Zalán Rezső katona ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3136 Bedő Gyula pajta építésére engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3137 Kaszás József építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3147 Kosztor Imre hadmentességi adó ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3148 Strokay Gábor hadmentességi díj ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3149 Kövécs Antal hadmentességi ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3150 Molnár Antal hadmentességi ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3156 Szabó István építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3166 Altman József katona ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3175 Dancs Kálmán behívójegye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3176 Weinberger Zsigmond honvédigazolványa
41. doboz Iktatott irat 1914. 3182 Patronage Egyesület szabályrendelete alapszabály hiányzik
41. doboz Iktatott irat 1914. 3197 Bivalyvész elleni védekezésről körrendelet
41. doboz Iktatott irat 1914. 3202 Fülöp János Zalaegerszegen nyomdát állít fel
41. doboz Iktatott irat 1914. 3266 Rozner Pál illetőségi bizonyítványa
41. doboz Iktatott irat 1914. 3269 Rechberger Elek behívójegye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3272 Sipos Ernő és társai behívójegye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3274 Szakál László állítás köteles ügye
41. doboz Iktatott irat 1914. 3288 Schuttár Ferenc gyermekének nevelése
41. doboz Iktatott irat 1914. 3289 Kováts József építési engedélyt kér tervrajz melléklet
41. doboz Iktatott irat 1914. 3309 Czigány József építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3318 Cs. Kir haditengerészeti altiszti iskolába való felvétel tájékoztatója
41. doboz Iktatott irat 1914. 3362 Németh Józsefné özv. építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3379 Eisinger Adolf állítási ügye
41. doboz Iktatott irat 1814. 3381 Szakály István építési engedélyt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3440 Stankovics Ferenc halálesete
41. doboz Iktatott irat 1914. 3448 Ajánlati lapok
41. doboz Iktatott irat 1914. 3475 Hegyi Sándor csizmadia ipar gyakorlására igazolványt kér
41. doboz Iktatott irat 1914. 3489 Katolikus Legényegylet épületénél csatornázási munkák tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 3511 Grünwald József gondozása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3516 Katona Zoltán népfelkelő igazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 3526 Karlovics Ilona kiskorú gondozása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3527 Kaszás József gondozása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3528 Berta Ilona gondozása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3544 Hegyi László önkéntessége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3535 Politzer Ignác építése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3550 Hári József munkásigazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 3552 Hunyadi László mentességi kérvénye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3553 Heigli János építési engedélykérelme tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 3557 Marzon Kálmán építési engedély kérelme tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 3558 Ügymenet gyorsítása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3559 Winkler István cipész ipar gyakorlására iparengedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 3578 Város területén lévő ipar- és gyártelepek hiányainak megszűntetése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3592 Schmidt Dezső lajstrom kivonata
42. doboz Iktatott irat 1914. 3599 Fehér Lászlóné bérkocsi iparra engedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 3608 Dolgos István lakásának lebontása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3636 Neumark Jenő illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3641 Fleischman Izidor gyakorlat halasztása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3642 Lótenyésztés előmozdítására miniszteri rendelet
42. doboz Iktatott irat 1914. 3651 Cigánytanya áthelyezése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3669 Ismeretlen állításkötelesek
42. doboz Iktatott irat 1914. 3679 Kóczián Mária illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3638 Weisz Adolf összeírási lajstroma
42. doboz Iktatott irat 1914. 3687 Ziskó Olga és Wölfer Mariska városi napidíjasok napidíjuk felemelését kérik
42. doboz Iktatott irat 1914. 3701 Hoffman Nándor katona ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3708 Állatorvosok katonai bizottsági tagként működése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3722 Iparos tanonc iskola új osztály felállítására
42. doboz Iktatott irat 1914. 3732 Virág János munkakönyvét kéri
42. doboz Iktatott irat 1914. 3733 Zalamegye című lap tulajdonosa kiadója és szerkesztője 1912 óta Czebe László
42. doboz Iktatott irat 1914. 3736 Meráni Benedek újoncköteles ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3748 Frendl Lajos állításköteles ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3771 Bányamunkások külföldre csábítása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3773 Horváth Gizella illetékessége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3785 Horváth János hadidíj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3787 Paragi Jolán illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3788 Csentericz Kálmán illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3814 Csizmadia Imre katona ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3825 Róka Endre sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3826 Zarka József illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3829 Pallos Pál sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3849 Pataki Ferenc építési engedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 3852 Weber János illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3857 Korcsmáros Jenő fegyelmi ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3879 Somogyi Károly katonakönyve
42. doboz Iktatott irat 1914. 3880 Móricz Gyula újoncköteles ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3887 Brandl Gyula gondnokság alá helyezése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3942 Barna János cselédkönyvet kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 3943 Gerencsér Anna özv. anyakönyvi adatainak kiigazítása
42. doboz Iktatott irat 1914. 3950 Bíró Lajos csizmadia ipar gyakorlására engedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 3960 Mentes Lajos katonai igazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 3964 Behívójegyek
42. doboz Iktatott irat 1914. 3965 Berger Ernő illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 3970 Németh Magdolna törvényesítése
42. doboz Iktatott irat 1914. 3972 Forintos Vendel állítási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3974 Berkovics Miklós népfelkelési ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 3979 Eckhardt Sándor munkakönyve
42. doboz Iktatott irat 1914. 3990 Radó Gyula összeírási lajstroma
42. doboz Iktatott irat 1914. 3991 Erdős Gyula gondnokság alá helyezése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4001 Kránitz Ferenc építési engedély kérelme
42. doboz Iktatott irat 1914. 4009 Szabó Elemér hadidíj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4020 Népfelkelési igazolványok kézbesítése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4070 Fleischman Izidor behívó jegye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4077 Horváth Béla hadidíj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4078 Vörös Sándor hadmentességi díj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4110 Tachauer Sámuel illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 4152 Salzburg hercegségben munkásosztályhoz tartozó, községi illetőséggel bíró egyének kórházi költségeinek fedezése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4163 Hernitz József sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4182 Nyilvános számadásra kötelezettek zárszámadás beterjesztése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4190 Darázsi József katona igazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 4191 Németh Ferenc katona igazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 4192 Szeszes italok fogyasztásának hatása az állításkötelesek védképességére
42. doboz Iktatott irat 1914. 4200 Forgács Lajos kérvénye saját készítésű vasmunkák árusítására
42. doboz Iktatott irat 1914. 4020 Fülöp József behívó jegye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4209 Büchler Mór dr. fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
42. doboz Iktatott irat 1914. 4213 Fangler Béla városi képviselő interpellálása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4221 Szentgyörgyvölgyi Ferenc "Zalai Újság" címen hetilapot indít a lap Unger Antal zalaegerszegi nyomdájában készült
42. doboz Iktatott irat 1914. 4223 A határon kilépni készülő osztrák állampolgároktól és bosznia-hercegovinai illetőségűektől hadkötelezettségük szempontjából kívánt igazolás
42. doboz Iktatott irat 1914. 4225 Czihar István illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 4238 Szilágyi Ferenc katona ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4245 Feketes Imre honvédigazolványa
42. doboz Iktatott irat 1914. 4250 Bedi Karolin cselédkönyve
42. doboz Iktatott irat 1914. 4253 Misik Bálintné ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4292 Csiszár Lajos elleni vizsgálat
42. doboz Iktatott irat 1914. 4326 Richter Vince nyugállományú végrehajtó nyugdíj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4332 Bencz József behívó jegye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4348 Dervalics Pál építési engedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 4351 Templomkertből az Alsó utcába vezető lépcső helyreállítása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4358 Kálmán Jenő állítási kivonata
42. doboz Iktatott irat 1914. 4364 Gál Péter építési engedélyt kér tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 4381 Molnár Sándorné özv. fiának póttartalékba helyezése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4425 Kovács István sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4439 Pollák Simonné özv. és Pollák Julianna munkaképessége
42. doboz Iktatott irat 1914. 4463 Tachauer Samu sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4490 Gál Jenő katonai igazolványának bevonása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4502 Godó Vince avató íve
42. doboz Iktatott irat 1914. 4529 Rózsa Károlyné kihallgatása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4555 Endrei József állítási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4558 Eisler Dávid és társai vízlevezető csatorna építését kéri a Rákóczi utca 20, 22, 24, 26, 28 számú házakból a kékfestő-ipar gyakorlásához szükséges festővíz elvezetésére
42. doboz Iktatott irat 1914. 4560 Borbély György katona ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4567 Szabályrendeletek beszerzése
42. doboz Iktatott irat 1914. 4626 Tófeji Ferenc fegyvergyakorlata
42. doboz Iktatott irat 1914. 4629 Farkas Dávid építési engedélyt kér tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 4665 Sipos János istálló és kocsiszín építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
42. doboz Iktatott irat 1914. 4672 Skublics Zsigmondné özv. toldalék épület építéséhez engedélyt kér
42. doboz Iktatott irat 1914. 4703 Kutschi Károly népfölkelési könyve
42. doboz Iktatott irat 1914. 4713 Tóth Gyula sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4718 Horváth Károly sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4720 Fehér (Weisz) Adolf sorozási ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4731 Orsits Ferenc névmagyarosítása "Szentgyörgyi"-re
42. doboz Iktatott irat 1914. 4748 Dóczi Boldizsár jegyzőkönyve
42. doboz Iktatott irat 1914. 4751 Takács István hadidíj ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4755 Fischl Samu katona könyvének bemutatása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4764 Horváth György kiskorú illetősége
42. doboz Iktatott irat 1914. 4791 Nekham Ferenc katona ügye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4803 Horváth Ferenc katona igazolvány bevonása
42. doboz Iktatott irat 1914. 4805 Holczer Ernő behívó jegye
42. doboz Iktatott irat 1914. 4819 Hegyi Károly építési engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 4820 Németh József munkásigazolványokat kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 4838 Szigethy Elvira fegyelmi ügye 1909-10 évben beiratkozott óvodások névsora
43. doboz Iktatott irat 1914. 4854 Kákosi László avatási íve
43. doboz Iktatott irat 1914. 4855 Boncz István gazdasági épület építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 4885 Hoffmann Nándor katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4886 Dömötör József népfelkelő ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4887 Gerő Béla hadidíj ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4895 Szabó Margit illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 4902 Berta Sándor újoncköteles ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4914 Nagy László udvari épület átalakításához engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 4924 Grunner Károly házassági jegyzőkönyve
43. doboz Iktatott irat 1914. 4926 Homor János katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4927 Karafiat János cipész ipar gyakorlásához engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 4929 Zilahy István katonakönyvének bevonása
43. doboz Iktatott irat 1914. 4937 Léránt Antal behívójegye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4938 Beck Károly hadidíj ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4940 Horváth Margit illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 4955 Szekeres Erzsébet nagykorúsítását kéri
43. doboz Iktatott irat 1914. 4956 Soós Terézia kiskorú illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 4963 Összeépült községekről körrendelet
43. doboz Iktatott irat 1914. 4967 Kósa György pajta építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 4981 Lendvay Sándor népfelkelési ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 4984 Szabályrendelet beszerzés
43. doboz Iktatott irat 1914. 5007 Gampel István építési engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5028 Krakovics József állítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5029 Temető bizottság megalakulása
43. doboz Iktatott irat 1914. 5038 Feili Béla katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5067 Reményi Pál hadidíj ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5069 Németh József sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5071 Pál Ferenc munkásigazolványt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5072 Mondschein Lajos rum és likőr iparszerű gyártásához engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5129 Láng Rezső és társainak katonakönyv bevonása
43. doboz Iktatott irat 1914. 5137 Zalaegerszeg város kataszteri birtokívei
43. doboz Iktatott irat 1914. 5140 Sárközi Róza illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 5141 Takács József munkásigazolványt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5158 Lószemle és újoncállítás
43. doboz Iktatott irat 1914. 5165 Póttartalékosok betegség miatt kórházba küldendők
43. doboz Iktatott irat 1914. 5170 Feldl János népfelkelési ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5196 Jónás József illetőségi ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5228 Kiss János segélykérelme
43. doboz Iktatott irat 1914. 5234 Feiksz Ferenc katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5238 Bur Antal utóállítása
43. doboz Iktatott irat 1914. 5248 Farkas György újoncköteles ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5257 Földadó felosztási jegyzék
43. doboz Iktatott irat 1914. 5274 Közös legelőkről szóló törvény végrehajtása
43. doboz Iktatott irat 1914. 5280 Szegszárdi Gyula katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5306 Farkas József hadidíj ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5309 Nagy Franciska illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 5350 Pertics Simon hadidíja
43. doboz Iktatott irat 1914. 5373 Hajdu Ferenc cserép- és palafedő nagykanizsai lakos munkakönyvének megsemmisítése
43. doboz Iktatott irat 1914. 5378 Eisinger Lajos sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5379 Fülöp József sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5381 Horváth János, Aranka és Róza kiskorúak tartási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5382 Tóth Károly újoncköteles ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5383 Hegyi László újoncköteles ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5387 Vornyik Sándor újoncköteles ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5395 Pál Józsefné özv. építési engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5409 Németh Lajos behívó jegye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5435 A honvédség legénységének átvonulás alkalmával fizetendő étkezési költség
43. doboz Iktatott irat 1914. 5444 Trendl Lajos sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5446 Horváth József honvédigazolványa
43. doboz Iktatott irat 1914. 5449 Taul Lajos avatási íve
43. doboz Iktatott irat 1914. 5462 Bogdán Jenő utóállítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5463 Halasi Sándor állítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5481 Németh József sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5501 Fülöp József állítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5514 Nemes Ödön sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5540 Weiszenstern Gyula állítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5543 Reidner József avató íve
43. doboz Iktatott irat 1914. 5544 Tűzoltó Szövetség nagygyűlése
43. doboz Iktatott irat 1914. 5549 Borbély György katona könyve
43. doboz Iktatott irat 1914. 5559 Szommer József állítási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5577 Ringwald Ármin sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5591 Bekk Mihály építési engedélyt kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5592 Zrínyi István sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5595 Nagy Károly önkéntességért folyamodik
43. doboz Iktatott irat 1914. 5622 Föleky József építési engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5660 Feili Béla sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5661 eth Ferenc honvéd igazolványa
43. doboz Iktatott irat 1914. 5692 Lövei Györgyné özv. cselédkönyvet kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5700 Kupó Mária illetősége
43. doboz Iktatott irat 1914. 5704 Fürth Sándor építési engedély kér
43. doboz Iktatott irat 1914. 5709 Lakatos Vendel sorozási ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5721 Spiegel Zsigmond építési engedélykérelme tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5737 Horváth Gyula katonai igazolványának másolatát kéri
43. doboz Iktatott irat 1914. 5740 Németh Lajos fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
43. doboz Iktatott irat 1914. 5747 Zalaegerszeg-Zalalövő helyiérdekű vasút mentén lévő épület tűztávlatának leszállítása
43. doboz Iktatott irat 1914. 5748 Barky Antalné özv. házának kibővítéséhez építési engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5769 Horváth Ferenc építési engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5791 Szakály Mihály építési engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5797 Göndöcs Antalné özv. Kossuth Lajos utcai házának helyiségében kávéházi ipar gyakorlására engedélyt kér tervrajz melléklet
43. doboz Iktatott irat 1914. 5825 Frankl József katona ügye
43. doboz Iktatott irat 1914. 5827 Spilák Julianna építési engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 5857 Szajaki Mihály katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 5858 Gerencsér Pál sorozási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 5860 Vadász József katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 5927 Fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gyakorlásának módosított rendelet
44. doboz Iktatott irat 1914. 5931 Pozvai Ferenc állítási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 5932 Polgár Lajos állítási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 5933 Csuga Gergely avató íve
44. doboz Iktatott irat 1914. 5943 Gerencsér István törvényesítése
44. doboz Iktatott irat 1914. 5959 Borostyán Margit kiskorú illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 5971 Szabályrendelet beszerzése
44. doboz Iktatott irat 1914. 5973 Háziszemét kihordása tárgyában szabályrendelet
44. doboz Iktatott irat 1914. 5977 Sipos István udvari lakás építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 5983 Szekér Vendelné építési engedélyt kér tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 5993 Jónás József tartási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6012 Nérner Józsefné özv. építési engedélyt kér tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6066 Porpáczi István állítási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6164 Lipták Rozália törvényesítése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6172 Tolnai József kőfaragó ipar gyakorlására engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6173 Horváth Károly sorozási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6186 Günsberger Oszkár katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6255 Kiss Jenő hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6263 Zalavármegyei Gazdasági Egyesület elfogadott alapszabálya
44. doboz Iktatott irat 1914. 6302 Lang Rudolfné építési engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6330 Tartalékos tiszti egyesületről jelentés
44. doboz Iktatott irat 1914. 6335 Csiszár Endre avató íve
44. doboz Iktatott irat 1914. 6352 Csányi Endre avató íve
44. doboz Iktatott irat 1914. 6357 Orbán Jenő sorozási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6383 Györe József munkásigazolványt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6442 Vörös István újonc jelentkezése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6443 Paragi József újonc jelentkezése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6448 Viatroviczi Viktor népfelkelő ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6453 Preszler István önkéntessége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6472 Szűcs Lajos anyakönyvi adatainak kiigazítása
44. doboz Iktatott irat 1914. 6620 Veller K. Pál megkeresése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6623 Horváth Rozi illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6629 Répási János építési engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6644 Varga Ferenc hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6645 Kossuth Ferencné megköszöni a városnak férje elhunyta alkalmából a város nevében küldött részvétet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6476 Obersohn kiskorúak javára elszámolt kamat
44. doboz Iktatott irat 1914. 6698 Szekeres Antalné özv. építési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6501 Feiksz Ferenc sorozási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6520 100 holdnál nagyobb birtokállomány kimutatása
44. doboz Iktatott irat 1914. 6521 Bencze Ferenc építési ügye tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6558 Németh János újonc ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6559 Szabó Imre újonc ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6560 László Ferenc újonc ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6616 Gerencsér István hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6653 Zalaegerszegen felállítandó vásárcsarnok terve tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6664 Lep Antalné illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6666 Feili Béla állítási lajstroma
44. doboz Iktatott irat 1914. 6668 Kustán István szobafestő és mázoló iparra iparigazolványt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6679 Babics János katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6683 Cséber Imre katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6689 Simonffy Jánosné illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6693 Gombás István behívó jegye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6738 Rozer Györgyné özv. építési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6746 Szommer József illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6747 Litavszky György katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6756 Sipeki Balázs Béláné népünnepély rendezésére engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6801 Németh József hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6806 Vikár Zoltán építési engedélye tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6811 Hadmentességi díjkötelesek kimutatása
44. doboz Iktatott irat 1914. 6815 Állategészségügyi körrendelet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6820 Vidovits Jánosné özv. toldaléképület építéséhez engedélyt kér tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6840 Maróthy Sándor nyomozása
44. doboz Iktatott irat 1914. 6847 Rózsa Sándor jelentkezése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6848 Bedő Sándor jelentkezése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6865 Nagy István illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 6877 Takács Vendel hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6878 Fekete Károly hadidíj ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6906 Schenkenberger József munkakönyvet kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 6908 Czeglédi Imre jelentkezési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6910 Halász Sándor jelentkezési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6939 Bagoni Károly hadmentességi díjhátraléka
44. doboz Iktatott irat 1914. 6842 Kovács Ernő újonc utáni nyomozás
44. doboz Iktatott irat 1914. 6952 Ján Ferenc építési ügye tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 6971 Németh János jelentkezése
44. doboz Iktatott irat 1914. 6975 Tóth Károly újoncköteles tartózkodási helye
44. doboz Iktatott irat 1914. 6993 Viktor Terézia illetősége
44. doboz Iktatott irat 1914. 7021 Köztisztasági szabályzat
44. doboz Iktatott irat 1914. 7060 Pál Józsefné özv. korlátlan italmérési engedélyt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 7071 Beck Károly gondozási ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7084 Kondor József katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7085 Györki József jelentkezési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7086 Indra Lipót jelentkezési ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7093 Bodor Antal újonc idézése
44. doboz Iktatott irat 1914. 7115 Kolompár István katona ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7150 Spiegel Zsigmond építési engedély kérelme tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 7153 Deutsch Ferenc és társai kérvénye a Hegyi utcában lévő patak szabályozására
44. doboz Iktatott irat 1914. 7161 Deutsch Kálmán újoncköteles ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7164 Ár József munkásigazolványt kér
44. doboz Iktatott irat 1914. 7170 Farkas Károly illetőségi ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7192 Skaár István önkéntességi ügye
44. doboz Iktatott irat 1914. 7195 Madarász Engelbertné özv. halotti anyakönyvi adatainak kiigazítása
44. doboz Iktatott irat 1914. 7203 Havas Kristóf építési engedélyt kér tervrajz melléklet
44. doboz Iktatott irat 1914. 7205 Szántó Rudolf katonakönyve
44. doboz Iktatott irat 1914. 7227 Feiksz Ferenc katona ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7315 Horváth Ferenc építési engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7327 Guttman János építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7330 Bokor Miklós elhagyottsági ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7404 Új utca házszámtábláinak beszerzése
45. doboz Iktatott irat 1914. 7408 Fiszter Anna gyermeksegély ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7437 Riedelmayer József újonc ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7465 Reményi Jánosné építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7497 lukács gyermekek törvényesítése
45. doboz Iktatott irat 1914. 7506 Jagadics Gizella illetősége
45. doboz Iktatott irat 1914. 7514 Nagy Antalné kerítés építéséhez építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7565 Schütter János építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7573 Nagy József állítási ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7575 Salamon Mihály hadmentességi díja
45. doboz Iktatott irat 1914. 7580 Schlemmer Sándor hadidíj ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7584 Osztrák-Magyar Segélyegylet alapszabálya
45. doboz Iktatott irat 1914. 7587 Ferenc Ferdinánd elleni merényletről értesítés
45. doboz Iktatott irat 1914. 7610 Hajgató István munkásigazolványt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7615 Ebenspanger Gyula község kötelékébe felvételét kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 7636 Weisz Ottó kinevezési okmánya
45. doboz Iktatott irat 1914. 7649 Brüll Mór építési engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7653 Szabó Emil újon jelentkezése
45. doboz Iktatott irat 1914. 7660 Rintye Fülöp éjjeliőrző és biztonsági vállalat létrehozására iparengedélyt kér prospektus melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7670 Járások beosztásáról kimutatás kérése
45. doboz Iktatott irat 1914. 7683 Lovas Margit illetősége
45. doboz Iktatott irat 1914. 7688 Kimutatás a város területén lévő községi utakról
45. doboz Iktatott irat 1914. 7696 Hajós Ignác dr. ügyvéd lakóházának átalakításához építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7733 Tényleges szolgálatra behívandó újoncokra vonatkozó rendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7734 Tényleges szolgálatra teljesítésére vonatkozó rendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7745 Pollák László fegyvergyakorlat halasztást kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7746 Simon József és társai városi tisztviselők fizetés- és lakbérpótlékot kérnek
45. doboz Iktatott irat 1914. 7803 Herczeg Sámuel állítási lajstroma
45. doboz Iktatott irat 1914. 7809 Horváth József behívó jegye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7810 Babics István behívó jegye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7811 Beosztási lajstrom
45. doboz Iktatott irat 1914. 7815 Zalaegerszeg város területére eső törvényhatósági útszakasz kőburkolattal való ellátása
45. doboz Iktatott irat 1914. 7832 Simon Imre építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7853 Mausz Ferencné (Schram Károlyné) aranyműves ipar gyakorlására engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7875 Szalai István jelentkezési ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7876 Gold József jelentkezési ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7877 Kálmán János jelentkezési ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7901 Nagy György és Gangler Mária anyakönyvi adatainak kiigazítása
45. doboz Iktatott irat 1914. 7902 Dormán Teréz anyakönyvi adatainak kiigazítása
45. doboz Iktatott irat 1914. 7903 Varga József illetőségi ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7917 Szende József illetőségi ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7936 Baranyai Matild cselédkönyvet kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7940 Liebentritt Vilma édesanyja halála után járó nyugdíjkiegészítést kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7970 Berta István építési engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7979 Vajda Géza egy éves önkéntesi kedvezményt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 7994 Bődy Zoltán vármegyei főjegyzőnél lévő iratok jegyzéke
45. doboz Iktatott irat 1914. 7995 Mihálka József cipészsegéd munkakönyv ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 7996 Újoncok beosztására körrendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 7997 Száj- és körömfájás betegségre körrendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8000 Czömpöl György katona ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8011 Balogh Károlyné illetősége
45. doboz Iktatott irat 1914. 8030 Pozvai Jánosné özv. toldalék épület építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8032 Horváth István munkakönyvének kiadását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8059 Tollár János hadidíj ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8063 Nemzetközi Béke-Kongresszus programja Békemozgalom lényegérő és céljáról című füzet melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8066 Petánovics Sándor hadidíj bejelentése
45. doboz Iktatott irat 1914. 8067 Borsos Géza hadidíj kivetési lajstroma
45. doboz Iktatott irat 1914. 8069 Ribalics István építési engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 8084 Rendőrkutyák alkalmazásáról körrendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8085 Wasserman Samu városi mérnök saját cégének bejegyzését kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8086 Egy évi önkéntes orvosnövendékek kedvezményére körrendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8087 Egy évi önkéntesek kedvezményére körrendelet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8095 Marancsics Gyula építési engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8103 Zalaegerszeg polgárai 4 osztályos polgári fiúiskola felállítását kérik
45. doboz Iktatott irat 1914. 8181 Szabó Anna illetőségi ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8186 Binét Móric fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8194 Endrei József beosztása
45. doboz Iktatott irat 1914. 8196 Miszory György beosztása
45. doboz Iktatott irat 1914. 8197 Apáthi Imre beosztását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8214 Kiss Lajos behívójegye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8215 Bakos Kálmán beosztási lajstroma
45. doboz Iktatott irat 1914. 8216 Asattler Imre beosztási lajstroma
45. doboz Iktatott irat 1914. 8302 Abay Béla örökség ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8303 Magyar Állami közpincék szervezeti szabálya
45. doboz Iktatott irat 1914. 8305 Bakos Anna illetősége
45. doboz Iktatott irat 1914. 8310 Lőrincz István behívójegye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8327 Szekér Sándor katona ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8330 Gondi György behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8349 Weisz Győző fegyvergyakorlat elhalasztását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8362 Mayer Kornél és Császár Pál behívójegye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8364 Endrey József önkéntes ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8365 Endrey József és Papp István behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8437 Vertetics Miklós gondozási ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8439 Gombás Jenő csapatbeosztási ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8443 Galavics Sándor behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8444 Török Béla népfelkelő ügye
45. doboz Iktatott irat 1914. 8460 Hampó István fegyvergyakorlat halasztását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8467 Betörés elleni biztosítás
45. doboz Iktatott irat 1914. 8470 Hegyi József fegyvergyakorlat halasztását kéri
45. doboz Iktatott irat 1914. 8483 Tanoncok összeírása
45. doboz Iktatott irat 1914. 8485 Németh Kálmán behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8514 Mayer Kornél bevonulásának elhalasztása
45. doboz Iktatott irat 1914. 8540 Farkas Gyula anyakönyvi adatainak kiigazítása
45. doboz Iktatott irat 1914. 8569 Singer Róbert behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8572 Monok József hadidíjköteles felvétele
45. doboz Iktatott irat 1914. 8577 Kóbor Lajos gazdasági épület építésére engedélyt kér
45. doboz Iktatott irat 1914. 8578 Gráner Adolf dr. Kórházi főorvos rendelő építésére engedélyt kér tervrajz melléklet
45. doboz Iktatott irat 1914. 8631 Beleki János fegyvergyakorlatának értesítése
45. doboz Iktatott irat 1914. 8633 Tóth József mozgósítás alóli mentessége
45. doboz Iktatott irat 1914. 8636 Hollósy Géza fegyvergyakorlata
45. doboz Iktatott irat 1914. 8637 Makay László behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8642 Singer Róbert behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8667 Kéner Ferenc hadmentességi díja
45. doboz Iktatott irat 1914. 8669 Boér Ágoston katonai értesítése
45. doboz Iktatott irat 1914. 8677 Hadiszolgáltatások iránti kötelezettség
45. doboz Iktatott irat 1914. 8692 György Márton behívója
45. doboz Iktatott irat 1914. 8699 Bar József hadidíj ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 8711 Vörös Ferencné illetősége
46. doboz Iktatott irat 1914. 8722 Behívójegyek
46. doboz Iktatott irat 1914. 8725 Feigli Gyula behívója
46. doboz Iktatott irat 1914. 8727 Rákos Lajos és Vitai Sándor behívója
46. doboz Iktatott irat 1914. 8728 Marton József behívója
46. doboz Iktatott irat 1914. 8734 Pincemester tanfolyamról körrendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 8736 Kramarics Károly hadmentességi díj bejelentése
46. doboz Iktatott irat 1914. 8752 Grécz János utóállítás ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 8765 Népfelkelő időszaki jelentkezés
46. doboz Iktatott irat 1914. 8788 Apáti Imre és társai behívója
46. doboz Iktatott irat 1914. 8793 Háborús bonyodalmak miatt a kormány felhívása
46. doboz Iktatott irat 1914. 8805 Halmos Béla háborúban való részvételéről értesítést kér
46. doboz Iktatott irat 1914. 8813 Tisztviselők szabadságának megszüntetésére rendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 8837 Sabján Ferenc póttartalékos ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 8864 Buma János honvéd könyve
46. doboz Iktatott irat 1914. 8930 Schenkerberger József behívója
46. doboz Iktatott irat 1914. 8967 Újoncok és póttartalékosok bevonulására rendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 8980 Rechberger Elek behívójegye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9021 Záróra meghosszabbítási rendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 9022 Ismeretlen tartózkodású hadidíjkötelesek körözése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9035 Platár József szökevény körözése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9040 Önkéntes újoncok jelentkezése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9049 Fegyveres erők légi járműveinek ismertető jeleiről hirdetmény
46. doboz Iktatott irat 1914. 9050 Vármegyei katonaelszállásolási pótadó
46. doboz Iktatott irat 1914. 9055 Kámán Mári anyakönyvi adatainak kiigazítása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9072 Bevonult tartalékos és szolgálaton kívüli tisztek elszállásolása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9073 Eljárási szabályok kiadása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9074 Önkéntesek belépési bizonyítvánnyal küldhetők
46. doboz Iktatott irat 1914. 9075 Francia menekültekről értesítés
46. doboz Iktatott irat 1914. 9095 Katonai legénység élelmezésére bogrács beszerzése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9108 Zachara Vilmos bevonulása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9115 Háború esetére szóló intézkedések kihirdetése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9119 Betétek kiadása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9125 Fegyvergyakorlatok előkészítése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9128 Heinsz Károly katona ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9166 Katonai kincstár által mozgósításkor élelmezési célokra szánt vágóállatok levelének kiadása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9183 Háború esetére szóló különleges rendelkezések
46. doboz Iktatott irat 1914. 9190 Természetbeni adományok beszállítása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9193 Kémkedés gyanúja alatt álló egyének előállítása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9204 Vöcköndi László avató íve
46. doboz Iktatott irat 1914. 9205 Szabó István katona fia elbocsátását kéri
46. doboz Iktatott irat 1914. 9237 Nagy József elbocsátási ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9238 Vasvári búcsúk beszüntetése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9250 Hegyi Sándor népfelkelési igazolványa
46. doboz Iktatott irat 1914. 9262 Polgári forgalom lebonyolítása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9272 Katonai szolgálatot teljesítő egyének peres eljárási ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9284 Fazekas Lajos újonc ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9304 Katonai karhatalmi segédlet igénylése esetén követendő eljárás
46. doboz Iktatott irat 1914. 9352 Vida Sándor dr. katona ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9354 Kruschner Lajos avató íve
46. doboz Iktatott irat 1914. 9358 Bogdán Lajos jelentkezése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9359 Jász Ferenc bevonulása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9360 Böröndy János bevonulása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9365 Szerbiába újságcikk átvitelének tilalma
46. doboz Iktatott irat 1914. 9367 Háború veszélye miatt Amerikába hajókirándulás elmarad
46. doboz Iktatott irat 1914. 9382 Háború idején elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos hirdetmény
46. doboz Iktatott irat 1914. 9386 Szerbiából érkező lapok terjesztésének tiltása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9387 Oroszország ellen küzdő csapataink tábori postaszolgálatának megkezdése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9416 Városi pénztárnál kezelt alapok pénzhiányainak pótlása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9459 Közhatóságokkal összeköttetésben álló cégek bevonult alkalmazottainak családtagjairól gondoskodás
46. doboz Iktatott irat 1914. 9464 Őfelsége születésnapja alkalmából istentisztelet megtartása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9493 Monspart István rendfokozata
46. doboz Iktatott irat 1914. 9499 Fürst Béla dr. orvos bevonulása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9503 Anyakönyvi feljegyzések változásáról rendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 9510 Zalaegerszeg közbiztonságának biztosítása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9511 Katonák családtagjai számár gyűjtés
46. doboz Iktatott irat 1914. 9513 Népkonyha és a Vöröskereszt egylet iratainak keresése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9529 Kiss Márton állításköteles ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9575 Katonai szolgálat alóli felmentés
46. doboz Iktatott irat 1914. 9582 Klein Ferenc dr. hadidíj hátraléka
46. doboz Iktatott irat 1914. 9621 Litavszky György katona ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9629 Újoncok behívása
46. doboz Iktatott irat 1914. 9642 Pál János illetménye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9665 Varga Gyula avató íve
46. doboz Iktatott irat 1914. 9666 Varga Antal avató íve
46. doboz Iktatott irat 1914. 9727 Plepelicz Ferdinánd sorozási kivonata
46. doboz Iktatott irat 1914. 9738 Kereskedők élelmiszerárusításához körlevél
46. doboz Iktatott irat 1914. 9742 Hadi postavonatok
46. doboz Iktatott irat 1914. 9744 Rákóczi Ferenc szobrára gyűjtés
46. doboz Iktatott irat 1914. 9757 Polczer Mihály belépési nyilatkozata
46. doboz Iktatott irat 1914. 9764 Cs. Kir. Hadügyminisztérium veszteségi kimutatása - hirdetmény
46. doboz Iktatott irat 1914. 9770 Szívhegy felé vezető úton ál betonáteresz készítése
46. doboz Iktatott irat 1914. 9816 Varga József építési engedély kérelme tervrajz melléklet
46. doboz Iktatott irat 1914. 9820 Lux Károly katona ügye
46. doboz Iktatott irat 1914. 9822 Kártyajáték korlátozásáról szabályrendelet
46. doboz Iktatott irat 1914. 9823 Balogh Gáborné özv. nyugdíj megállapítása
46. doboz