Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak
[Fond]IV.434. Nemesi címeres levelek, valamint egyetemi és ügyvédi oklevelek gyűjteménye
[Évkör]1559 - 1898
[Terjedelem]0 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]94 oklevél = 0 ifm
[Összes raktári egység]94
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány C. oszlop 2-9. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány D. oszlop 2-9. polc


Armális sorszáma Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat tárgya Adományozó Dátum Megjegyzés
2 96. doboz Bartha István és felesége Dom Erzsébet, valamint gyermekei Mihály és Judit részére armális Rudolf császár 1590.09.01. Kihirdetve Zemplén vármegyében 1591.
3 . doboz Bessenyey István részére armális 1620. Átadva a Nemzeti Múzeumnak, lásd a IV. 433. No. 251. számú letétet
4 4. doboz Bánutay Mihály és István részére armális II. Ferdinánd 1630.02.14. Kihirdetve Zala vármegyében 1643.02.26.
5 5. doboz Chinorányi Lipót részére armális Mária Terézia 1755.04.28. Címerképes másolat, kihirdetési záradék nélkül
6 6. doboz Chusz Mihály és János részérre armális II. Ferdinánd 1630.02.11. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésén, Körmend 1630.
7 7. doboz Drevaderics János és felesége Nagy Katalin, valamint gyermekeik József és Éva részére armális III. Károly 1716.04.16. Kihirdetve Zala vármegyében 1716.
8 8. doboz Dávoty János és fivére György, felesége Somogyi Ilona, gyermekei Márton és Margit részére armális II. Ferdinánd 1625.04.29. Kihirdetve Veszprém vármegyében 1728.06.04.
9 9. doboz Egyed alias Szabó János és felesége Niray Judit és gyermekeik György, Katalin, Anna részére armális II. Ferdinánd 1628.04.12. Kihirdetve 1629., helyszín nem olvasható
10 10. doboz Ferencze András és felesége Balawych Dorottya, valamint fia János és fivére Ferentzy Imre részére armális Rudolf császár 1602.04.02. Kihirdetve Vas vármegyében 1603.
11 11. doboz Fabjánfy János és anyja Katalin, nővére Erzsébet és annak férjétől, Deák Pál aglilistől származott fia György részére armális II. Mátyás 1613.03.04. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésén Egerszeg, 1615.
12 12. doboz Farkas aliter Varga István, továbbá felesége Beke Dorottya és gyermekeik Balázs, Pál, János, Dorottya, Erzsébet részére armális II. Ferdinánd 1626.05.28. Kihirdetve Zala vármegyében 1626.08.20.
13 96. doboz Herczegh de Kissey Domokos, valamint felesége Terestieni Katalin és fivére Franciscus Simon részére armális Rudolf császár 1601.04.02. Kihirdetési záradék nélkül
14 14. doboz Iharosy Gergely, továbbá felesége Vaida Orsolya és gyermekeik János, Ádám, György, Márton, István, Éva, Terézia részére armális III. Károly 1715.02.01. Kihirdetve Zala vármegyében 1715.07.04.
15 15. doboz Ianaky Mihály, továbbá felesége Moldviczay Dorottya és gyermekeik Miklós, János, Ana, Fruzsina, Dorottya és fivére György és ennek gyermekei György, János, István, Miklós, Borbála részére armális III. Ferdinánd 1649.04.15. Kihirdetve Trencsén vármegyében 1649. Mellékletét lásd a 89. sz. dobozban
16 16. doboz Kiss János részére armális III. Károly 1717.03.19. Kihirdetve Vas vármegyében 1718.06.22. Mellékletét lásd a 89. sz. dobozban
17 17. doboz Kiss János és fiai Gábor és József részére armális III. Károly 1715.02.08. Kihirdetve Győr vármegyében 1715.06.25.
18 18. doboz Király alias Gondan István és testvérei János, György, Ferenc, Miklós részére armális I. Lipót 1669.02.13. Kihirdetve Zala vármegyében 1669.
19 19. doboz Kőszeghy György és felesége Bobik (olvashatatlan utónév) részére armális I. Lipót 1678.02.01. Kihirdetve Nógrád vármegyében Füleken 1678.07.04.
20 20. doboz Khernpaisz Mátyás és gyermeki János és Katalin részére armális III. Ferdinánd 1652.06.01. Kihirdetve Vas vármegyében 1653.02.10.
21 21. doboz Lovas Mihály továbbá felesége Ach Erzsébet és gyermekeik István, János, Katalin részére armális II. Ferdinánd 1628.06.03. Mellékletét lásd a 89. sz. dobozban
22 22. doboz Majdlovics György részére armális I. Lipót 1683.03.14. Kihirdetve Árva vármegyében 1684.03.07.
23 23. doboz Molnár János és gyermekei Pál, Antal, Katalin részére armális Mária Terézia 1765.10.08. Kihirdetve Zala vármegyében 1766. március 5.
24 24. doboz Matkovich Mátyás, valamint gyermekei János és Jakab, fivére János, ennek gyermekei Ilona és Ágota, nővére Margit részére armális II. Ferdinánd 1622.10.04. Kihirdetve Moson vármegyében 1629.12.22.
25 25. doboz Németh vagy Németi de Medgyes János és István részére armális I. Lipót 1701.04.12. Kihirdetve Vas vármegyében 1701.07.07.
26 26. doboz Nehóczy Bálint és Boldizsár részére armális I. Ferdinánd 1560.11.01.
27 96. doboz Rácz Pocrachiewyth Farkas részére armális I. Ferdinánd 1559.07.08. Kihirdetve Győr vármegye közgyűlésén 1640.
28 28. doboz Simaházy Ferenc és fiai Imre, Antal, János, József részére armális III. Károly 1721.12.13. Kihirdetve Sopron vármegyében 1722.04.14.
29 29. doboz Turos Benedek és felesége Sowan Erzsébet, valamint gyermekeik Dániel, András, János részére armális II. Ferdinánd 1632.01.26. Kihirdetve Zala vármegyében 1634.
30 30. doboz Tenturich István, valamitn felesége Faich Katalin és fivére Tenturich György, rokona T. Mihály, mostohafiai Radossich György, János és Dániel részére armális I. Lipót 1676.06.29. Kihirdetve Zala vármegyében 1681. Mellékletét lásd a 89. sz. dobozban
31 31. doboz Tomadini György és feleésge Kuaczkovicz Anna, valamint gyermekeik György, János, Mihály, Miklós, Mátyás részére armális I. Lipót 1678.03.30. Kihirdetve Zala vármegyében 1679.03.09. Az armalis tárolására szolgáló, díszes fémdobozt lásd a 89. sz. dobozban
32 32. doboz Vaida János és fiai Gergely és Albert részére armális III. Ferdinánd 1657.01.08. Kihirdetve Hont vármegyében 1657.04.30.
33 33. doboz Zarka Gergely és nővérei Anna és Veronika részérer armális Rudolf császár 1579.06.24. Kihirdetve Győr vármegyében 1583.
34 34. doboz Zalai alias Warga János és gyermekei György, Mihály, Dorottya részére armális II. Ferdinánd 1631.05.11. Kihirdetve Zala vármegyében 1631.
35 35. doboz Csom Péter és neje Simon Erzsébet, valamint gyermekük György részére armális I. Lipót 1690.04.27. Kihirdetve Veszprém vármegyében 1690.09.15. Mellékletét lásd a 89. sz. dobozban
36 96. doboz Armális - olvashatatlan I. Lipót Kihirdetve Borsod vármegye közgyűlésén 1601.
37 37. doboz Vízlendvay András és György részére armális III. Ferdinánd 1645.06.21. Kihirdetve Vas vármegyében 1647.
38 96. doboz Csoór Ferenc részére armális Mária Terézia 1758.11.23. Kihirdetve Bihar vármegyében 1759.03.30.
39 96. doboz Schapy vagy Scsapy György és felesége Turnich erzsébet és gyermekeik Ferenc, István, Éva, Ágota, továbbá testvérei Mátyás és Ferenc részére armális I. Lipót 1687.12.01. Kihirdetve Zala vármegyében 1688.04.09. Nem hitelesített, 18. századi másolat
40 86. doboz Czuppon Mihály és fiai László, Mihály, Ferenc, Ádám, valamint unokái János, Gábor, Károly részére nemességigazolás Sopron vármegye 1749.06.10. Hitelesen átírja és további leszármazást igazolja Veszprém vármegye 1846.11.03.
41 96. doboz Zalalövő oppidum részére vásárjog adományozása V. Ferdinánd 1845.08.23. Kihirdetve Zala vármegyében 1846.03.03.
42 42. doboz Zala megye nemesei részére felmentés a neoacquistica sive jus armorum fizetése alól, kivéve az egyházi birtokokat és négy nagybirtokot III. Károly 1736.07.28.
43 43. doboz Berke Péter légárdi pap által Csáktornyán létesített kórház alapító levele 1784.01.12. Megerősíti II. József 1784.03.05.
44 96. doboz Muraközi céhek kiváltságlevele Mária Terézia 1766.01.18. Kivonatos másolat
45 96. doboz Zala megyei vízimolnárok (Tapolca, Egregyvíz, Lesence, Zala folyó) céhlevele I. Lipót 1663.09.06. Megerősíti és átírja III. Károly 1715.10.21.
46 46. doboz Nagykapornaki apátság részére Nagykapornak oppidumban vásártartási jog adományozása I. Ferenc 1812.12.11. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében 1813.05.04.
47 47. doboz Nagykapornaki apátság részére Nagykapornak oppidumban vásártartási jog adományozása I. Ferenc 1812.04. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében 1813.05.04.
48 48. doboz Veszprémi püspök részére hídvámszedési jog adományozása a zalaegerszegi Zala hídra III. Károly 1713.03.18. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében 1713.07.13.
49 49. doboz Horváth Mihály részére seborvosi (chyrurgos) oklevél Pesti egyetem orvosi kara 1832.01.15. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében 1834.05.10.
50 50. doboz Németi László részére postamesterség adományozása gr. Paar János Ádám osztrák tartományok örökös főpstamestere 1734.01.09.
51 96. doboz Botka Mihály ügyvédi oklevele királyi tábla Pozsony 1844.05.25. Kihirdetve Zala vármegyében 1844.06.16.
51 86. doboz Oroszváry lászló ügyvédi oklevele királyi tábla Pest 1842.05.25. Kihirdetve Zala vármegyében 1842.04.11.
51 86. doboz Oszterhuber Kristóf ügyvédi oklevele királyi tábla Pozsony 1844.06.04. Kihirdetési záradék nélkül
51 86. doboz Sümeghy Ferenc ügyvédi oklevele királyi tábla Pest 1841.06.12. Kihirdetési záradék nélkül
51 86. doboz Hertelendy Elek ügyvédi oklevele királyi tábla Pest 1847.06.19. Kihirdetve Zala vármegyében 1847.
51 86. doboz Koscsár Kornél ügyvédi oklevelét az alispán visszaadni rendeli 1864.11.08.
51 86. doboz Györfy János ügyvédi oklevelét az alispán visszaadni rendeli 1871.08.08.
51 86. doboz Pirovits Károly ügyvédi oklevele Királyi tábla Pest 1837. 09.30.
52 96. doboz Horváth Mihály állatorvosi oklevele Pesti egyetem orvosi kara 1832.06.15. Kihirdetve Borsod vármegye közgyűlésén 1834.05.10.
52 96. doboz Kiss János részére oklevél felkerestető parancs Komárom vármegyéhez József nádor 1841.08.20.
53 53. doboz Deák Ferenc díszpolgári oklevele Székesfehérvár 1841.02.19.
54 54. doboz Deák Ferenc díszpolgári oklevele Esztergom 1844.11.29.
55 97. doboz Németh György és fiai György, András, János, továbbá elhalt fivérének Mihálynak fia Péter részére armális III. Károly 1720.04.29. Kihirdetve Vas vármegyében 1720.08.12.
56 97. doboz Gienese (Gyenes) Márton és felesége Somogy Zsófia, továbbá gyermekeik Tamás, István, Gergely, Ilona részére armális II. Ferdinánd 1622.08.02. Kihirdetve Győr vármegye közgyűlésén 1622.12.13.
57 97. doboz Barbarics Karolina bába (szülésznő) oklevele Pesti egyetem orvosi kara 1879.12.13. Kihirdetve Zala vármegyében 1881.05.01., Sopron város 1882.05.20., Budapest 1901.09.04.
58 58. doboz Babocsay Lőrinc és János részére armális II. Ferdinánd 1622.03.20. Kihirdetve Győr vármegye 1623.
59 59. doboz Bertalan Imre, valamint felesége Katalin és leánya Borbála részére armális II. Ferdinánd 1630.12.28. Kihirdetve Zala vármegyében 1635.06.15.
60 97. doboz Czigán Tamás és testvérei György, Péter, Farkas, János, György részére nádori consensus és királyi jog adományozása Pálffy Miklós nádor 1722.01.22.
61 97. doboz Karmachy aliter Nagh Barnabás és veje Chyryak Mihály részére armális I. Ferdinánd dátum olvashatatlan Kihirdetési záradék nélkül
62 62. doboz Osvald György és felesége Kiss Katalin, továbbá gyermekeik György, Ilona, Erzsébet, Katalin és vejük Kiss Balázs részére királyi consensus III. Károly 1716.01.02.
63 63. doboz Gaster Leó bakonybéli benedekrendi prior filozófia doktori oklevele Pesti egyetem 1820.11.10.
64 97. doboz Szigethy Antal örökbefogadott unokái Szigethy-Erdős Irnik és Levente részére az Ferenc József 1898.09.04. Kihirdetve Zala vármegyében 1901.12.09.
65 97. doboz Gyenese István és neje Györe Judit részére armális I. Lipót dátum pergamen hiány miatt olvashatatlan Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében 1688.12.06.
66 97. doboz Szabó Balázs szentgyörgyvölgyi eladta nemesnépi nemesi kúriáját Szentiváni István litteratusnak I. Ferdinánd 1560.10.01.
67 97. doboz Cheke Ferenc és neje Katalin, valamint fiai Balázs, Gergely és Ferenc részére armális III. Ferdinánd 1637.11.12. Kihirdetve Zala vármegye közgyűlésében Körmenden 1638.
68 97. doboz Keresztury István Balaséren (Zala vm.) fekvő 3 jobbágytelkét eladja Csotár Istvánnak és nejének Németh Magdolnának, valamint gyermekeiknek Mártonnak, Erzsébetnek és Annának Pálffy Miklós nádor 1720.06.16.
69 69. doboz Farkas János és Smodits István eladják 400 ft-ért a Szentgyörgyvölgyön fekvő üres, épületek nélküli nemesi kúriájukat és tartozékai Buzás Jánosnak és nejének Varga Katalinnak, valamint Csotár Péternek és nejének Bebos Ilonának és gyermekeiknek Vasvári káptalan 1673.12.05.
70 98. doboz Sárvári Mátyás fia Ádám részére nemességigazolás a zágrábi turopoljai nemesség közgyűlésétől 1745. Kihirdetve Veszprém vármegye közgyűlésén 1745.12.02.
71 98. doboz Saagvary György ügyvédi oklevele 1780.03.09. Kihirdetési záradék nélkül
72 98. doboz Custos család címere 1888. II. Rudolf által kiadott armálisról készült másolat
73 98. doboz Ochey György eladja Ochei (Zala vm.) birtoká, amit 1582-ben Tassoly Lőrincnek 100 ft-ért zálogba adott Tassoly Mihálynak, Jánosnak és feleségének Nemes Zsuzsannának és atyafiainak örökre. Vasvári káptalan 1630.
74 98. doboz A vasvári káptalan átírja Mária Terézia 1769. november 6-án kelt levélkerestető parncsára a vasvári káptalan előtt 1691. október 30-án kelt fassionális levelét, mely szerint Gosztonyi Ferenc eladja boncodföldei jobbágytelkét Nagy Istvánnak és feleségének Vasvári Káptalan 1777.04.15.
75 98. doboz Balogh Anna bábaoklevel Pesti egyetem orvosi kara Kihirdetve Somogy vármegye közgyűlésén 1815.
76 76. doboz I. Lipót király hozzájárulása Csuzy Pál birtokvásárlásához I. Lipót 1674.12.09.
77 98. doboz Jagadics Ferenc és György
78 78. doboz Nemeshetés közbirtokosai Kámán Ferenc és János vásárjogot kap III. Károly 1757.
79 79. doboz Szabó Albert gyógyszerészi diplomája Pesti egyetem orvosi kara 1878.
80 80. doboz Fodor család nemességigazolása 1802. Kiadta Veszprém vármegye
81 98. doboz Nagy Sándor és János nemességigazolása 1830. Kiadta Zala vármegye
82 98. doboz Váry János és fiai Bálint, György, valamint leányai Ilona és Zsófia részére armális II. Ferdinánd 1722. Kihirdetési záradék olvashatatlan
83 83. doboz Külley Mihály és felesége Iuratavich Éva, valamint gyermekei Pál, József és Katalin részére armális III. Károly 1712.07.01. Kihirdetve Veszprém vármegye közgyűlésén 1712.10.26.
84 84. doboz Pruner Márton valamint felesége Wolfin Mária Erzsébet és gyermekeik Ferenc, József, Mária, Anna, Zsuzsanna, Borbála és Ilona részére armális III. Károly 1718. Kihirdetési záradék olvashatatlan
85 85. doboz Kmocsai András hédervári lakos, gróf Viczay Mihálcs jószágkormányzója részére nemességigazolás (Az adományt Miksa király adta 1565-ben Tesenyi György, valamint Kamocsai Kelemen, György és Mihály részére, hosszú leszármazási listával) . 1763.10.10. Kihirdetve Pozsony vármegyében 1766.01.11.
86 98. doboz Pongrácz János de Szentmiklós et Óvár kinevezése királyi tanácsossá I. Ferenc 1808.03.24. Kihirdetési záradék nélkül
87 98. doboz Légrád oppidum részére I. Lipót által adott uradalmi kiváltságlevél megerősítése Mária Terézia 1759.
88 88. doboz Légrád vámjoga 1759.
89 89. doboz Légrádprivilégiuma I. József 1707.
90 99. doboz Gödör famíliát illető nemességigazolás 1558.
91 99. doboz Rohoci vár tartozéka és urbáriuma Batthyány Kristóf és Pál 1666.
92 99. doboz Légrád privilégium levele I. Lipót 1681.
93 99. doboz Mandátumlevél I. Lipót 1685.
94 99. doboz Légrádiak vámjogának megerősítése III. Ferdinánd 1743.
95 95. doboz Krenchey Károly Miklós részére nemesség adományozás II. Mátyás 1609. Zalavári hh. F. 63. No. 3410 - kiemelve, restaurált
15 100. doboz Ianaky Mihály armálisa melléklete
16 100. doboz Kiss János armalisa melléklete
21 100. doboz Lovas Mihály armalisa melléklete
30 100. doboz Tenturich család armálisa melléklete
31 100. doboz Tomadini Göyrgy armalisa fém tároló doboza
35 100. doboz Csom Péter és családja armalisa melléklete