Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak
[Fond]IV.433. Egyedi iratok gyűjteménye
[Évkör]1598 - 2011
[Terjedelem]13.64 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]124 doboz(tegy) = 13.64 ifm
[Összes raktári egység]124
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 13. Állvány A. oszlop 4-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 13. Állvány B. oszlop 4-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 13. Állvány C. oszlop 4-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 13. Állvány D. oszlop 4-7. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 13. Állvány E. oszlop 5-7. polc


Raktári egység sorszáma Sorszám Iktatókönyvek Irat tárgya Évkör Megjegyzés
1. 1 Iktató 1865-1871 Gózon Imre szentgyörgyvölgyi református tanító által a levéltárban elhelyezett oklevél berekszói Hagymásy Gábor és osztopáni Perneszy János. 1598 Zala vármegye pecsétjével 1559.
1. 2 Iktató 1865-1871 Szentmárton község határában lévő határhalmok kijavítása és új halmok állítása. 1866
1. 3 Iktató 1865-1871 Misefa és Rád községek határvonalán lévő határhalmok felújítása és újak felállítása. 1866
1. 4 Iktató 1865-1871 Dervarics Máté végrendeletének elhelyezése a levéltárban. 1874
1. 5 Iktató 1865-1871 Kramarics István végrendeletének elhelyezése a levéltárban. 1867
1. 6 Iktató 1865-1871 A megyei pénztár másodkulcsainak elhelyezése a levéltárban. 1880
1. 7 Iktató 1865-1871 A szántói járás szolgabíróságán keletkezett iratok átadási jegyzéke. 1867
1. 8 Iktató 1865-1871 A zalaegerszegi járási főszolgabírói hivatal iratairól, a hivatal bútorairól és egyéb ingóságok átadásáról készült jegyzék. 1867
1. 9 Iktató 1865-1871 Csatár, Goricsán, Szobotica, Perlak, Csács, Nemesapáti katolikus, Pusztaszentlászló evangélikus anyakönyvi kivonatok elhelyezése a levéltárban. 1867 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 10 Iktató 1865-1871 A nagykanizsai Magyar Társalgó kör alapszabálya. 1867
1. 11 Iktató 1865-1871 özv. Glatz Ignácné diszeli malomtulajdonos gyürhegyi malmának meghibásodása. 1867
1. 12 Iktató 1865-1871 Gróf Festetics Sándor végrendeletének elhelyezése a levéltárban. 1867
1. 13 Iktató 1865-1871 Podveráncz József hagyatékának felosztására vonatkozó irományok elhelyezése a levéltárban. 1867
1. 14 Iktató 1865-1871 A főjegyzői hivatal iratainak átadási jegyzéke. 1867
77. 15 Iktató 1865-1871 Koppány Ferenc első alispán a Zala megyei alapítványi választmánynál letett iratai. 1861,1862 Deák Ferenc arcképének elhelyezése a vármegyeháza nagytermében, 1861. évi házi adóról vezetett számadás, az alkotmányos tisztikar ellen különböző hírlapokban közzétett cáfolat, az alkotmányos tisztikar lemondása 1861.
1. 16 Iktató 1865-1871 Néhai Kontrecz György örökösei közt létrejött osztályos egyesség. 1867 Hiányzik.
1. 17 Iktató 1865-1871 A Magyar Király Belügyminisztérium Zala megye számára arany és ezüst koronázási emlékérmet küld. 1867 Csak a viaszpecsétes boríték maradt fenn. Szabó Béla levéltár-igazgató visszaemlékezése szerint az érem a háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el.
1. 18 Iktató 1865-1871 A Magyar Királyi Belügyminisztérium megküldi az 1865/67 évi törvénycikkeket. 1867
1. 19 Iktató 1865-1871 Ráth Károly miniszteri tanácsos hivatali ügyeinek intézéséhez a megye támogatását kéri. 1867
1. 20 Iktató 1865-1871 A Nagy Kanizsai Torna Egylet alapszabálya. 1867
1. 21 Iktató 1865-1871 Anyakönyvi kivonatok elhelyezése a levéltárban: katolikusok - Páka, Szobotica, Háshágy, Nedelic, Csáktornya, Macinec, Viziszentgyörgy, Alsólendva, Kerkaszentmihály, Lenti, Zalabér, Söjtör, Csatár, Felsőnemesapáti, Csács, Szentiván, Csány, Kehida, Nagykapo 1867 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 22 Iktató 1865-1871 Győr szabad királyi város közönségének felterjesztése a könyöradományok megszüntetéséről és az elemi károknak országos alapból történő megtérítéséről. 1867 Hiányzik.
1. 23 Iktató 1865-1871 A gelsei, alsócsányi, kapornaki, söjtöri, keszkaszentmiklósi katolikus anyakönyvi másodpéldányok átadása a levéltárnak. 1866 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 24 Iktató 1865-1871 Zalabéri, hahóti, récsei, katolikus és a nagykanizsai görögkeleti anyakönyvi másodpéldányok elhelyezése a levéltárban. 1868 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 25 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 26 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 27 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 28 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 29 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 30 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 31 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 32 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 33 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 34 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 35 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 36 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 37 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 38 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 39 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 40 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 41 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 42 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 43 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 44 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 45 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 46 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 47 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 48 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 49 Iktató 1865-1871 Hiányzik.
1. 1 Iktató 1872-től Kimutatás a zalaegerszegi, nagykanizsai, csáktornyai és veszprémi királyi törvényszékeknek átadott büntető-törvényszéki iratokról, az alispáni hivatal 1872. II. 1. 549. számú rendeletére.
1. 2 Iktató 1872-től Az 1867, 1868, 1869, 1870, 1871. évi törvények megküldése az alispáni hivatal 1872. I. 29. 1205. számú rendeletére.
1. 3 Iktató 1872-től Pecsétnyomót tartalmazó bádog szelence átadása a levéltárnak az alispáni hivatal 1872. III. 20. 1446. számú rendeletére.
1. 4 Iktató 1872-től Kimutatás a zalaegerszegi, nagykanizsai, csáktornyai és veszprémi királyi törvényszékektől a levéltárnak átadott megyei alispáni bírásóság pereiről és egyéb ügyiratokról. 1872
1. 5 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Önsegélyző Egylet pénzszekrényének tartalék kulcsa átadása a levéltárnak az alispáni hivatal 1872. XII. 4. 7016. számú rendeletére. 1872
1. 6 Iktató 1872-től Alsócsányi plébániai anyakönyvek átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 7 Iktató 1872-től Söjtöri és mileji plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 8 Iktató 1872-től Murakereszturi és bakónaki plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 9 Iktató 1872-től Alsólendvai és bagonyai plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1870,1871,1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 10 Iktató 1872-től Homokkomáromi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 11 Iktató 1872-től Szepetneki evangélikus anyakönyvek átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 12 Iktató 1872-től Szepetneki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 13 Iktató 1872-től Nagykanizsai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 14 Iktató 1872-től Zalabéri és Szentgróti plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 15 Iktató 1872-től Nagyrécsei plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1871,1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 16 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi, bucsuszentlászlói, pacsai, zalaapáti, orosztonyi, hahóti, rádi, dióskáli és szabari plébániák anyakönyvi kivonatai, a pacsai és hahóti kerületből az izraelita anyakönyvi kivonatok átadása a levéltárnak. 1871,1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 17 Iktató 1872-től Nagykapornaki és merenyei plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 18 Iktató 1872-től Pákai, rédicsi, alsólendvai, bagonyai plébániák anyakönyvi kivonatai, alsólendvai izraelita anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1867,1868,1869,1870,1871,1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 19 Iktató 1872-től Belatinci plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 20 Iktató 1872-től Salomvári plébánia1872. anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 21 Iktató 1872-től Cserencsóci, bagonyai és szécsiszigeti plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1869,1870,1871,1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 22 Iktató 1872-től Nemesapáti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 23 Iktató 1872-től Ollári plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 24 Iktató 1872-től Szentpéteruri plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 25 Iktató 1872-től Csácsi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 26 Iktató 1872-től Turnisai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 27 Iktató 1872-től Bátorffy Lajos Zala-Somogyi Közlöny szerkesztője által kiadott "Muraközi kérdés" különlenyomata. 1873
1. 28 Iktató 1872-től Az 1871. évi országos törvénycikkek és az 1872. évi országos törvénytár bekötött példányai megküldése a levéltárnak. 1873
1. 29 Iktató 1872-től Felsőmihályovec, Macinec, Nedelic, Lopatinec, Stridó, Muraszentmárton, Csáktornya, Vratesinec plébániák és a csáktornyai izraelita kerület anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 30 Iktató 1872-től Schneidhoffer János gyulakeszi lakos örökbefogadási szerződése (Dombi Katalin). 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 31 Iktató 1872-től Péceli, antalfai, köveskáli, petendi, monostorapáti, szentbékállai, tapolcai, vászolyi, kapolcsi, badacsonytomaji, kővágóörsi, káptalantóti, dörgicsei, paloznaki, tihanyi, taliándörögdi, balaton.kisszőllősi, zánkai, balatonhenyei, felsőőrsi, monoszlói, al 1872 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 32 Iktató 1872-től Zalaapáti, szentmihályi, rádi plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1869,187 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 33 Iktató 1872-től Zalaegerszegi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1868,1869,1870,1871 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 34 Iktató 1872-től Nagyrécsei plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 35 Iktató 1872-től Alsóbagodi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872,1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 36 Iktató 1872-től Murakereszturi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 37 Iktató 1872-től Bakónaki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 38 Iktató 1872-től Sármelléki, zalavári plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1872,1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 39 Iktató 1872-től Szentgróti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 40 Iktató 1872-től Ollári plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 41 Iktató 1872-től Pacsai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 42 Iktató 1872-től Zalaapáti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 43 Iktató 1872-től Kapornaki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 44 Iktató 1872-től Nagykanizsai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 45 Iktató 1872-től Salomvári, csácsi katolikus plébánia és a zalaistvándi lelkészség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 46 Iktató 1872-től Homokkomáromi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 47 Iktató 1872-től Rád, Szentmihály, Kisrada, Bucsuszentlászló, Szentpétreur, Dióskál, Szabar plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 48 Iktató 1872-től Zalabéri plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 49 Iktató 1872-től Orosztonyi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 50 Iktató 1872-től Alsólendvai, pákai, bagonyai katolikus plébánia és az alsólendvai izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 51 Iktató 1872-től Szécsiszigeti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1871,1821,1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 52 Iktató 1872-től Szepetneki plébánia és az evangélikus lelkészség anyakönyvei átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 53 Iktató 1872-től Pacsai rabbi kerület anyakönyvei átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 54 Iktató 1872-től Sármelléki, páhoki plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 55 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 56 Iktató 1872-től Lopatineci, macineci, nedelici, mihalyoveci, vratisineci, stridói, szemicai plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 57 Iktató 1872-től Medesi pusztai közös erdőre megállapított zárlati pontok. 1874
1. 58 Iktató 1872-től 1872 és 1873. évi törvénycikkek és az 1873. évi országos törvénytár bekötött példányainak elhelyezése a levéltárban. 1874
1. 59 Iktató 1872-től Cserencsóci plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 60 Iktató 1872-től Zalai evangélikus egyházmegyei lelkészek és tanítók által alakított "Magtáregylet" alapszabálya. 1874
1. 61 Iktató 1872-től Tördemic, Vászoly, Haláp, Lesencetomaj, Szentbékálla, Gyulakeszi, Badacsonytomaj, Taliándörögd, Tihany, Csicsó, Tapolca, Aszófő, Káptalantóti, Paloznak, Nemesvita, Petend, Felsőőrs, Kővágóörs, Monostroapáti, Balatonfüred, Balatonudvari, Monoszló, Dörgicse 1873 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 62 Iktató 1872-től Koszits Szilárd pécsi ügyvéd részére Herceg Batthyány Strattman Gusztáv által kiállított meghatalmazás. 1874
1. 63 Iktató 1872-től Krób Pál Zala megyei tanfelügyelő végleges kinevezésére vonatkozó miniszteri leirat. 1874 Kinevezését Trefort Ágoston közoktatás és vallásügyi minisztertől kapta.
1. 64 Iktató 1872-től Nagyrécsei plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 65 Iktató 1872-től Murakereszturi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 66 Iktató 1872-től Bakónaki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 67 Iktató 1872-től Megye tulajdonát tévő Wertheim- féle pénzszekrény alispáni és pénztári pecsétekkel lezárt kulcsainak átadása. 1875
1. 68 Iktató 1872-től Zalaapáti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 69 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 70 Iktató 1872-től Disókáli plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 71 Iktató 1872-től Zalavári plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 72 Iktató 1872-től Rádi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 73 Iktató 1872-től Kapornaki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 74 Iktató 1872-től Szepetneki evangélikus lelkészség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 75 Iktató 1872-től Nagykanizsai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 76 Iktató 1872-től Szentpéteruri plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 77 Iktató 1872-től Batthyány hercegi és grófi nemzetség leszármazásáról Tárnok Alajos által írt műnek egy példányának átadása. 1875
1. 78 Iktató 1872-től Szabari plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 79 Iktató 1872-től Homokkomáromi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 80 Iktató 1872-től Sármelléki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 81 Iktató 1872-től Pacsai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 82 Iktató 1872-től Az 1874.évi Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1874
1. 83 Iktató 1872-től Szepetneki plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 84 Iktató 1872-től Csács, Alsó, Felső, Közép és Nemesapáti, Háshágy, Zalaegerszeg, Söjtör, Ollár, Boncodföld, Salomvár, Alsóbagod plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 85 Iktató 1872-től Lopatineci, macineci, mihalyoveci, muraszentmártoni, vratisineci, stridói, szelnicai, nedelici, csáktornyai plébániák, valamint a csáktronyai izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 86 Iktató 1872-től Alsólendva, Páka, Szécsisziget, Bagonya plébániák, az alsólendvai izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 87 Iktató 1872-től Alsólendvai izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1871 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 88 Iktató 1872-től Hideg József zalaegerszegi közjegyző hitelesített névaláírása és hivatalos pecsétje. 1875
1. 89 Iktató 1872-től Plihál Ferenc nagykanizsai közjegyző hitelesített névaláírása és hivatalos pecsétje. 1875
1. 90 Iktató 1872-től Saáry Vince keszthelyi közjegyző hitelesített névaláírása és hivatalos pecsétje. 1875 Hiányzik.
1. 91 Iktató 1872-től Szűts Pál sümegi közjegyző hitelesített névaláírása és hivatali pecsétje. 1875
1. 92 Iktató 1872-től Mihók Sándor által szerkesztett "Magyar Compass" című pénzügyi és közgazdászati évkönyv ajánlása. 1875
1. 93 Iktató 1872-től Ziegler Kálmán csáktornyai közjegyző hitelesített névaláírása és hivatalos pecsétje. 1875
1. 94 Iktató 1872-től Cserencsóci plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 95 Iktató 1872-től Kenessey Móric veszprémi közjegyző hiteles névaláírása és hivatalos pecsétje. 1875
1. 96 Iktató 1872-től Zalaszentlászló, Szentgrót, Kehida, Zalabér, Tekenye, Zalakoppány, Pakod, Türje plébániák, Szentgrót izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai leadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 97 Iktató 1872-től Bezerédi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 98 Iktató 1872-től Vallás- és Közoktatási miniszter a közoktatás 1873. évi állapotáról az országgyűlés elé terjesztett jelentése. 1873
1. 99 Iktató 1872-től Bagonyai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 100 Iktató 1872-től Keszthelyi kerületi rabbinatus anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1870,1871,1872,1873,1874,1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 101 Iktató 1872-től Ollár, Csács, Alsóbagod plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 102 Iktató 1872-től Pákai plébánia, az alsólendvai, belatinci izraelita hitközségek anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 103 Iktató 1872-től Salomvári plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 104 Iktató 1872-től Alsólendvai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 105 Iktató 1872-től Sümeg, Csabrendek, Mihályfa izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1975 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 106 Iktató 1872-től Szécsiszigeti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 107 Iktató 1872-től Söjtöri plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 108 Iktató 1872-től Nemesapáti plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 109 Iktató 1872-től Alsópáhok plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1975 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 110 Iktató 1872-től Zalaegerszegi izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 111 Iktató 1872-től Háshágyi plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 112 Iktató 1872-től Petend, Badacsonytomaj, Paloznak, Kövesd, Arács, Balatonudvari, Alsóörs, Dörgicse, Felsőörs, Kővágóörs, Szentbékálla, Vászoly, Lesencetomaj, Haláp, Szentantalfa, Monoszló, Balatonhenye, Kapolcs, Balatonfüred, Gyulakeszi, Tapolca, Monostorapáti, Pécsely, K 1874,1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 113 Iktató 1872-től Zalavári plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 114 Iktató 1872-től Légrádi izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 115 Iktató 1872-től Csáktornya, Nedelic, Macinec, Felsőmihályovec, Stridó, Muraszentmárton,Szelnica, Vratisinec, Podturen, Lopatinec plébániák, valamint Csáktornya izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 116 Iktató 1872-től Lopatinec plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1871 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 117 Iktató 1872-től Nedelic, Macinec plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1871 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 118 Iktató 1872-től Zalaapáti, Ororsztony, Dióskál, Szabar, Csány, Szentpéterur, Kapornak, Bucsuszentlászló, Szentmihály, Pacsa, Rád plébániák és Pacsa izraelita hitközség anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 119 Iktató 1872-től Zalaegerszeg, Milej plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 120 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 121 Iktató 1872-től Cserencsóc plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 122 Iktató 1872-től Boncodfölde plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 123 Iktató 1872-től Turnisai plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1874,1875 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 124 Iktató 1872-től Pest-Pilis- és Solt megyék közönségének személy- és vagyonbiztonsága érdekében belügyminiszteri felhívás. 1876
1. 125 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1876
1. 126 Iktató 1872-től Megyei magánalapítványokra felügyelő választmánynak zárt ládában lehelyezett iratai átadása a levéltárnak. 1877
1. 127 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1875
1. 128 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1876
1. 129 Iktató 1872-től 1877. év végével megszűntetett baksai, zalaszentgróti, letenyei szolgabírói hivatalok pecsétnyomói elhelyezése a levéltárba. 1878 Pecsétnyomók gyűjteményében.
1. 130 Iktató 1872-től Ürményi József főispán által adományozott Zala megye térképe statisztikai táblával. 1850 Térképtárban elhelyezve.
1. 131 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy, Tótszentmárton, Felsőszemenye, Letenye, Pusztamagyaród plébániák anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1869,1870,1871,1872,1873,1874 Anyakönyveknél elhelyezve.
1. 132 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1875,1878
1. 133 Iktató 1872-től Fiume és vidékének Magyarországhoz csatolásának 100. éves megünneplése alkalmából veretett bronzérem egy példánya lehelyezése a levéltárban. 1879 A háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el (Szabó Béla visszaemlékezése).
1. 134 Iktató 1872-től Zala megye története megírására kötött szerződés Nagy Imre, Nagy Gyula és Véghelyi Dezsővel. 1878
1. 135 Iktató 1872-től Megyei összesített árvapénztár tulajdonát képező Wertheim-féle pénzszekrény kulcsai elhelyezése a levéltárban. 1880
1. 136 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1877,1878,1879
1. 137 Iktató 1872-től Déli országrészek bekebelezésének 100. évfordulója emlékére veretett bronzérem egy példánya elhelyezése a levéltárban. 1880 A háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el (Szabó Béla visszaemlékezése).
1. 138 Iktató 1872-től Dorner Kajetán sümegi lakos kétségtelen nemességét tanúsító és Sopron megye alispánja által kiállított hivatalos bizonylat. 1880 Dorner család nemesi címere.
1. 139 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város tulajdonát képező Tánczos Rudolf-féle vasszekrény kulcsainak átadása a levéltárnak. 1881
1. 140 Iktató 1872-től Zalamegyei Gazdasági Egyesület tulajdonát képező pénzszekrény kulcsai elhelyezése a levéltárban. 1883
1. 141 Iktató 1872-től Bereg megye monográfiájának egy példánya (3 kötet). 1883
1. 142 Iktató 1872-től Zalamegye területén 1876-1879 között teljesített himlő elleni védőoltások jegyzőkönyve. 1883
1. 143 Iktató 1872-től Zala megyei tizenegy szolgabírói hivatal - tapolcai, sümegi, keszthelyi, kanizsai, pacsai, zalaegerszegi, novai, alsólendvai, letenyei, perlaki, csáktornyai - pénzszekrények kulcsai elhelyezése a levéltárban. 1883
1. 144 Iktató 1872-től A Tisza folyó kiáradása által elpusztított Szeged város újjáépítési munkálatainak megtekintése emlékére veretett érem egy példánya. 1883 A háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el (Szabó Béla visszaemlékezése).
1. 145 Iktató 1872-től Megyei gyámi pénztárhoz beszerzett tűzmentes vasládának kulcsa elhelyezése a levéltárban. 1883
1. 146 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1884
1. 147 Iktató 1872-től Szoboticán, 1860-ban végrendelet hátrahagyása nélkül elhunyt Kiss János plébános által tett alapítvány. 1886
1. 148 Iktató 1872-től Zalaapáti, Bucsuszentlászló községek országos vásárra vonatkozó piaci helypénzszabályzat. 1886
1. 149 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása a levéltárnak. 1885
1. 150 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása a levéltárnak. 1880,1881,1882,1883
2. 151 Iktató 1872-től Szentgróti szolgabírói hivatal pénzszekrénye kulcsai elhelyezése a levéltárban. 1887
2. 152 Iktató 1872-től Zalavári Szent Benedek rendi apátság baksaházai, kis- és nagyradai erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv, nyilvántartási könyv és térkép másodpéldányai. 1887 Csak kísérő irat.
2. 153 Iktató 1872-től Budapesti papnövelde óbudavári, kápolnapusztai erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1886 Csak kísérő irat.
2. 154 Iktató 1872-től Veszprémi káptalannak a merenyei "Csikótiás" erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterve és térképe. 1886 Csak kísérő irat.
2. 155 Iktató 1872-től Veszprémi káptalan Balatonfüred Szöllősi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterve és térképe. 1887 Csak kísérő irat.
2. 156 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása a levéltárnak. 1886
2. 157 Iktató 1872-től Eszterházy-féle hitbizományhoz tartozó Alsólendva-Lenti uradalmi erdőségekre vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott ideiglenes üzemterve. 1886 Csak kísérő irat.
2. 158 Iktató 1872-től Zalavármegyének 1789-ben és 1792-ben készült térképe. 1887 Elhelyezve a térképtárban.
2. 159 Iktató 1872-től Magyar Kegyes Tanítórend lovasi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterve és térképe. 1887 Csak kísérő irat.
2. 160 Iktató 1872-től Csáktornya, Nedelic, Macinec, Felsőmihályovec, Stridó, Muraszentmárton,Szelnica, Vratisinec, Podturen, Lopatinec plébániák, valamint Csáktornyai Prépostság hetyefői erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterve és térképe. 1887 Csak kísérő irat.
2. 161 Iktató 1872-től Budapesti papnövelde nagypécseli erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 162 Iktató 1872-től Budapesti papnövelde Karos és Behiák puszta határában lévő "Kanica" nevű erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 163 Iktató 1872-től Budapesti papnövelde Kápolna határában lévő "Csalit" nevű erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterve és térképe. 1887 Csak kísérő irat.
2. 164 Iktató 1872-től Pajzsszeg község használaton kívül helyezett pecsétnyomója. 1887 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 165 Iktató 1872-től Kisebb polgári peres ügyekben bíráskodási joggal felruházott járásbíróságok, szolgabírák és békebírák, valamint községi bíróságoknak a horvát-szlavónországi bíróságokkal érintkezése és a kölcsönösen egymáshoz intézett megkeresések folytán felmerülő költsé 1887
2. 166 Iktató 1872-től Zalavári Szent Benedek rendi apátság zalavári erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 167 Iktató 1872-től Zala megye Gönczy Pál féle térképe. 1887 Elhelyezve a térképtárban.
2. 168 Iktató 1872-től Budapesti Papnövelde Galambok község határában lévő Sagót nevű erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 169 Iktató 1872-től Zalavári Szent Benedek rendi apátság apáti erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 170 Iktató 1872-től Somlóvásárhelyi uradalom nyavaládi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 171 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása. 1887
2. 172 Iktató 1872-től Nyavalád község úrbéres erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1887 Csak kísérő irat.
2. 173 Iktató 1872-től Nyavalád község katolikus iskola erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 174 Iktató 1872-től Néhai Stern Henrik által zalaegerszegi szegény zsidók segélyezésére tett és a zalaegerszegi izraelita hitközség által kiállított alapítványi oklevél. 1888
2. 175 Iktató 1872-től Szombathelyi katolikus püspökségnek novai erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 176 Iktató 1872-től Hahóti apátság ottani erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 177 Iktató 1872-től Tihanyi Szent Benedek rendi apátság balatonfüredi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 178 Iktató 1872-től Budapesti papnövelde Komárváros, Galambok, Miháld erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 179 Iktató 1872-től Festetics-féle hitbizományi birtok keszthelyi uradalmának vállusi erdőgazdaságára vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 180 Iktató 1872-től Csányi körjegyzőség és Csány községnek használaton kívül helyezett régi pecsétnyomóinak elhelyezése a levéltárban. 1888 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 181 Iktató 1872-től Tihanyi Szent Benedek rendi apátság aszófői és balatonkisszöllősi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 182 Iktató 1872-től Zalavári Szent Benedek rendi apátság Esztergály-Báránd erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 183 Iktató 1872-től Zalavári Szent Benedek rendi apátság Csácsi erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 184 Iktató 1872-től Tihanyi Szent Benedek rendi apátság Kővágóörs határában lévő "Fülöp" erdejére vonatkozó miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 185 Iktató 1872-től Lesenceistvándi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 186 Iktató 1872-től Sümegi közbirtokosság erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 187 Iktató 1872-től Eszterházy-féle hitbizományhoz tartozó Badacsonytomaji erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 188 Iktató 1872-től Eszterházy-féle hitbizományhoz tartozó Szőci, Sáskai, Hegyesdi, Zánkai erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 189 Iktató 1872-től Balatonfüredi nemesi közbirtokosság erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 190 Iktató 1872-től Festetics-féle hitbizomány Ollári uradalmához tartozó erdejükre vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 191 Iktató 1872-től Mikefa, Karácsonyfa, Csertalakos községek és a Novai körjegyzőségnek használaton kívül helyezett pecsétnyomóinak elhelyezése a levéltárban. 1888 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 192 Iktató 1872-től Országos törvénytár és törvénycikkek bekötött példányainak átadása a levéltárnak. 1888
2. 193 Iktató 1872-től Kegyes Tanítórend Akali község határában lévő "Sághi" erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 194 Iktató 1872-től Kegyesrend tulajdonához tartozó Alsó és Felsődörgicse községek határában lévő erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1888 Csak kísérő irat.
2. 195 Iktató 1872-től Tófej község használaton kívül helyezett régi pecsétnyomójának elhelyezése a levéltárban. 1889 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 196 Iktató 1872-től Csonkahegyhát községnek használaton kívül helyezett régi pecsétnyomójának elhelyezése a levéltárban. 1889 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 197 Iktató 1872-től Besenyői volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 198 Iktató 1872-től Ollári volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 199 Iktató 1872-től Csornai Prépostság Türjei erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 200 Iktató 1872-től Hetyefői volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 201 Iktató 1872-től Tihanyi apátság balatonkisszöllősi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 202 Iktató 1872-től Néhai Stern Bernát jogutódai által a zalaegerszegi közkórház javára tett alapítvány alapító levele. 1889
2. 203 Iktató 1872-től Csáktornya-Zalaszentiván-Ukk helyiérdekű vasút építésének megkezdésénél Svastits Benő főispán által az első kapavágáshoz használt ezüstkapa elhelyezése a levéltárban. 1889 Hiányzik.
2. 204 Iktató 1872-től Bazsi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 205 Iktató 1872-től Veszprémi Káptalan pécselyi, vászolyi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 206 Iktató 1872-től Veszprémi Káptalan csopaki, felsőőrsi, lovasi és paloznaki erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 207 Iktató 1872-től Felsőőrsi Prépostság felsőőrsi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 208 Iktató 1872-től Tapolca város erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 209 Iktató 1872-től Zalaistvándi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 210 Iktató 1872-től Szöpötki volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 211 Iktató 1872-től Festetics Tasziló vonyarci erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 212 Iktató 1872-től Festetics Tasziló Rezi, Zalaszántó, Felsőzsid, Vindornyaszőlős erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 213 Iktató 1872-től Festetics Tasziló gyötrösi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 214 Iktató 1872-től Festetics Tasziló sármelléki erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 215 Iktató 1872-től Festetics Tasziló égenföldei erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 216 Iktató 1872-től Festetics Tasziló Keszthely mezőváros, Vállus és Gyenesdiás községek határában fekvő "Kőfejtői" erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 217 Iktató 1872-től Festetics Tasziló gyenesdiási erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 218 Iktató 1872-től Festetics Tasziló Rezi község határban fekvő "Csornakuti és Bottyánháti" erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 219 Iktató 1872-től Festetics Tasziló egregyi felső és alsó erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 220 Iktató 1872-től Festetics Tasziló meszesgyöröki erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 221 Iktató 1872-től Festetics Tasziló Rezi és alsózsidi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 222 Iktató 1872-től Hernyéki volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 223 Iktató 1872-től Pölöskei volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 224 Iktató 1872-től Rokolányi vallásalapítvány németfalusi erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1889 Csak kísérő irat.
2. 225 Iktató 1872-től Balatonfüredi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 226 Iktató 1872-től Oltárc községnek használaton kívül helyezett régi pecsétnyomója, jegyzőkönyv és főszolgabírói jelentés. 1890 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 227 Iktató 1872-től Vállusi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 228 Iktató 1872-től Magyar Szent Koronáról Ipolyi Arnold által írt történeti díszmű egy példányának elhelyezése. 1890
2. 229 Iktató 1872-től Karmacsi körjegyzőség és ahhoz tartozó községek új bélyegzőinek lenyomata, illetve Karmacs, Nemesbük, Köveskút, Egregy, Vindornyafok községek használaton kívül helyezett bélyegzőinek elhelyezése,. 1890 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 230 Iktató 1872-től Keszthelyi Plébánia anyakönyvi kivonatai átadása a levéltárnak. 1890 Anyakönyveknél elhelyezve.
2. 231 Iktató 1872-től Dabronc, Dobronak, Obornak, Sormás, Lentikápolna, Ortaháza, Gosztola, Bajcsa és Szentlőrinc volt úrbéresek , továbbá a szepetki katolikus plébánia és tanító, a pákai katolikus plébánia erdeire vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemte 1890 Csak kísérő irat.
2. 232 Iktató 1872-től Kerkutas, Fityeháza, Alsó- és Felsőcsöde volt úrbéresek erdeire vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 233 Iktató 1872-től Novai volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 234 Iktató 1872-től Nyirádi volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 235 Iktató 1872-től Tapolcai járásbeli magánerdők tulajdonosai legnagyobb része véderdejének a járási erdőfundusok átal kezelésére adott írásbeli nyilatkozat. 1890
2. 236 Iktató 1872-től Aszófő, Alsólendva, Hármasmalom, Csácsbozsok volt úrbéresek, valamint Légrád város Gyurgyánci erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 237 Iktató 1872-től Pola községnek használaton kívül helyezett pecsétnyomója. 1890 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 238 Iktató 1872-től Kustánszeg Parasza községek, valamint Szőc, Rédics és Drávavásárhely (Nedelic) volt úrbéresek erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 239 Iktató 1872-től Tompa és Apáti nemesei közbirtokosságának Keményfa és Salomvár határában fekvő erdejére vonatkozó, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv és térkép. 1890 Csak kísérő irat.
2. 240 Iktató 1872-től Az aradi 13 vértanú emlékére emelt szobor leleplezésének megörökítésére veretett 1 db bronzérme. 1890 A háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el (Szabó Béla visszaemlékezése).
2. 241 Iktató 1872-től Csáktornyai külfárához tartozó községek használaton kívül helyezett pecsétnyomói. 1890 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 242 Iktató 1872-től Báza és Várföld községek használaton kívül helyezett régi pecsétnyomói. 1891 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 243 Iktató 1872-től I. Ferenc József Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége Magyarország és Társországai királyává avatásának és koronázásának 25-ik évfordulója alakalmából veretett ezüst emlékérem. 1892 A háború alatt, vagy közvetlen a háború után tűnt el (Szabó Béla visszaemlékezése).
2. 244 Iktató 1872-től Kislengyel község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1892
2. 245 Iktató 1872-től Tófej község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1892
2. 246 Iktató 1872-től Kebelei malom működési engedélyére vonatkozó iratok. 1892
2. 247 Iktató 1872-től Kissziget község újonnan készült pecsétnyomójának lenyomata. 1893
2. 248 Iktató 1872-től Kecskés Imre perlaki római katolikus lelkész 1817-ben tett alapítványa alapító levele. 1893
2. 249 Iktató 1872-től Szilvágy község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1894
2. 250 Iktató 1872-től Máhomfa község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1894
2. 251 Iktató 1872-től Bessenyey Ferenc cs. kir. huszár ezredes, kecskeméti lakos családjára vonatkozó kérvénye. 1894
2. 252 Iktató 1872-től Alispáni leirat a telekkönyvi jegyzőkönyvek közzétételéről Magyarországnak a Királyhágón innen és túli részében. 1895
2. 253 Iktató 1872-től Lévay Imre a kegyes tanítórend tartományfőnöke által a tapolcai vincellér iskolában felajánlott alapítvány alapító levele. 1895 Hiányzik.
2. 254 Iktató 1872-től Zalatárnok község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1895
2. 255 Iktató 1872-től Kerkaszentmihályfa község marhalevél kiállító pecsétjének lenyomata. 1895
2. 256 Iktató 1872-től Dióskál község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1895
2. 257 Iktató 1872-től Pottyondy Béla dr. veszprémi királyi közjegyző helyettes hitelesített névaláírása és hivatalos pecsétje. 1895
2. 258 Iktató 1872-től Zalaegerszegi főgimnázium létesítése tárgyában a vallás és közoktatásügyi minisztériummal kötött szerződés eredeti példánya. 1895
2. 259 Iktató 1872-től Nagylengyel, Iborfia, Petrikeresztur és Lickóvadamos községek újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1896
2. 260 Iktató 1872-től Keszthely nagyközség elöljárósága és jegyzői hivatala által használatba vett bélyegzők lenyomata. 1896
2. 261 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi körjegyzőség és iskolaszék és Pölöske község által használatba vett bélyegzők lenyomata. 1896
2. 262 Iktató 1872-től Balatoni Halászati Társulat működését módosító, miniszteri rendelettel jóváhagyott gazdasági üzemterv. 1896 Hiányzik.
2. 263 Iktató 1872-től Néhai Károly Lajos főherceg Ő Császári és Királyi Fenségének udvari gyászjelentése. 1896
2. 264 Iktató 1872-től Lenti körjegyzőség újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1896
2. 265 Iktató 1872-től Keszthely polgárváros használaton kívül helyezetett pecsétje. 1896 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 266 Iktató 1872-től Zalaapáti község legelőbirtokosságának szervezeti szabályai. 1896
2. 267 Iktató 1872-től Néhai Vilmos württenbergi herceg őfenségének gyászjelentése. 1896
2. 268 Iktató 1872-től Zalavármegye községi és körjegyzői egyletének a belügyminisztérium által jóváhagyott alapszabálya. 1897
2. 269 Iktató 1872-től Demetzky Gyula nagykanizsai közjegyző helyettes hitelesített névaláírása és pecsétje. 1897
2. 270 Iktató 1872-től Keszthelyi főszolgabíró által beterjesztett ügyirat. 1897 Hiányzik.
2. 271 Iktató 1872-től Néhai III. Frigyes Ferenc nagyherceg őfenségének udvari gyászjelentése. 1897
2. 272 Iktató 1872-től Radamos község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1897
2. 273 Iktató 1872-től Kiskomáromi Polgári Olvasókör jóváhagyott alapszabálya. 1897
2. 274 Iktató 1872-től Néhai Gyalókay Rozália volt zombori lakos által tett alapítvány alapító levele. 1897
2. 275 Iktató 1872-től Néhai Cseh László volt sümegi lakos által tett alapítvány alapító levele. 1897 Hiányzik.
2. 276 Iktató 1872-től Salföldei Katolikus Kör jóváhagyott alapszabálya. 1897 Hiányzik.
2. 277 Iktató 1872-től Csáktornyai járás jegyzői körének jóváhagyott alapszabálya. 1897
2. 278 Iktató 1872-től Kustánszeg község újonnan készült pecsétjének lenyomata. 1898
2. 279 Iktató 1872-től Országgyűlés képviselőházához benyújtandó évi jelentésekről készült kimutatás. 1898 Hiányzik.
2. 280 Iktató 1872-től Néhai Mária Luiza Bulgária hercegnője , született Bourbon Pármai királyi hercegné őfelségének udvari gyászjelentése. 1899
2. 281 Iktató 1872-től Néhai Mária Immaculata udvari gyászjelentése. 1899
2. 282 Iktató 1872-től Néhai Ernő főherceg őfelségének udvari gyászjelentése. 1899
2. 283 Iktató 1872-től Országgyűlési képviselőházhoz benyújtott jelentésekről szerkesztett kimutatások. 1899 Hiányzik.
2. 284 Iktató 1872-től Vármegyeház és árvapénztár másodkulcsainak az adóhivatalnál történt elhelyezéséről kiállított bizonylat. 1898
2. 285 Iktató 1872-től Zalamegyei Hírlap című politikai hetilap óvadékára vonatkozó iratok. 1899
2. 286 Iktató 1872-től 1900. január 1-jén önálló községi státuszát veszítő Gébárt és Neszelej pecsétjeinek megküldése. 1900 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 287 Iktató 1872-től Alibánfa és Lukafa kisközségek egyesítése Alibánfa elnevezés alatt, a két község régi pecsétjeit megőrzésre megküldi a levéltárnak. 1900 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 288 Iktató 1872-től Andráshida község használaton kívül helyezett pecsétje. 1900 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 289 Iktató 1872-től Keszthelyi, nagykanizsai és zalaegerszegi főgimnáziumok tanulói javára, a vármegyei közművelődési alap terhére a vármegye közönsége által évi 200-200 forinttal létesített ösztöndíj alapítvány jóváhagyott alapító levele. 1900
2. 290 Iktató 1872-től Zalavármegye közigazgatási kiadóhivatal című körirattal ellátott bélyegző elhelyezése a levéltárban. 1900 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 291 Iktató 1872-től Nagypécsely község önkéntes Tűzoltó Egyletének bemutatási záradékkel ellátott alapszabályai. 1900
2. 292 Iktató 1872-től Zalavármegye nemesi pénztári választmányának honvéd főreáliskola és Ludovika Akadémia alapítványáról alkotott alapítólevél. 1900
2. 293 Iktató 1872-től Zala megye monográfia megírására Dr. Dézsi Lajossal kötött szerződés. 1901
2. 294 Iktató 1872-től Batthyány-Zichy segélyalapra vonatkozó, a belügyminisztérium által jóváhagyott alapító levél. 1901
2. 295 Iktató 1872-től Néhai Victoria Nagy-Britannia és Írország királynéja, India császárnéja őfelségének gyászjelentése. 1901
2. 296 Iktató 1872-től Landbauer Oszkár dr. lendvai közjegyző hitelesített névalásírása és pecsétje. 1901
2. 297 Iktató 1872-től Néhai I. Milán király őfelsége udvari gyászjelentése. 1901
2. 298 Iktató 1872-től Batyk község újonnan beszerzett pecsétje. 1901
2. 299 Iktató 1872-től Zsubirg István nagykanizsai közjegyző helyettes hitelesített névaláírása és pecsétje. 1901
2. 300 Iktató 1872-től Zschiesche József sümegi lakos honpolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1901
2. 301 Iktató 1872-től Zalabér község újonnan beszerzett pecsétjének lenyomata. 1901
2. 302 Iktató 1872-től Gyámpénztárban őrzött készpénznek és egyéb értékeknek Mayer János árvaszéki pénztárnoktól történt átvételéről és Vörös György pénztárnoknak történt átadásáról szóló jegyzőkönyv és mellékletei. 1901
2. 303 Iktató 1872-től Néhai Lujza porosz hercegnő gyászjelentése. 1901
2. 304 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Iparos Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1901
2. 305 Iktató 1872-től Szentgrót polgárvárosi körjegyzőség pecsétjének lenyomata. 1901
2. 306 Iktató 1872-től Keszthelyi főszolgabíró által beterjesztett használaton kívüli pecsétnyomók. 1901
2. 307 Iktató 1872-től Deák-szobor fenntartási költségeiről szóló alapító levél. 1901
2. 308 Iktató 1872-től Lenti, Gosztola, Mumor, Bárhely, Lentiszombathely új pecsétjének lenyomata. 1901
2. 309 Iktató 1872-től Alsólendvai Korcsolyázó Egylet alapszabálya. 1901
2. 310 Iktató 1872-től Belatinci körjegyzőség új pecsétjének lenyomata. 1901
2. 311 Iktató 1872-től Pacsai Társaskör alapszabálya. 1901
2. 312 Iktató 1872-től Keszthelyi Építőiparosok Szakegyletének alapszabálya. 1901 Hiányzik.
2. 313 Iktató 1872-től Victoria özvegy német császárné udvari gyászjelentése. 1901
2. 314 Iktató 1872-től Alsólendvai Iparoskör alapszabálya. 1901
2. 315 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Casinó alapszabálya. 1901
2. 316 Iktató 1872-től Zalaszentlászló község új pecsétnyomója. 1901
2. 317 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Chanuka Egylet alapszabálya. 1901
2. 318 Iktató 1872-től Néhai Mária Krisztina Izabella spanyol királyi hercegnő őfelsége gyászjelentése. 1901
2. 319 Iktató 1872-től Alsólendvai Ipartestület módosított alapszabálya. 1902
2. 320 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Katolikus Kör alapszabálya. 1902
2. 321 Iktató 1872-től Becsehely község régi pecsétjének lenyomata. 1902
2. 322 Iktató 1872-től Orosztony-baksaházai Polgári Olvasókör alapszabálya. 1902
2. 323 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Ipartestület módosított alapszabálya. 1902
2. 324 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Nőegylet módosított alapszabálya. 1902
2. 325 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Kereskedő Ifjak Önképző Egyletének módosított alapszabálya. 1902
2. 326 Iktató 1872-től Bourbon Ferenc spanyol király gyászjelentése. 1902
2. 327 Iktató 1872-től Nagykanizsai Építő Iparos Egylet alapszabálya. 1902
2. 328 Iktató 1872-től Novai Polgári és Iparoskör jóváhagyott alapszabálya. 1902
2. 329 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Szépítő Egyesület jóváhagyott alapszabálya. 1902
2. 330 Iktató 1872-től Balatongyörök község használaton kívül helyezett pecsétnyomói. 1902 Pecsétnyomók gyűjteményében.
2. 331 Iktató 1872-től Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet jóváhagyott alapszabálya. 1902
2. 332 Iktató 1872-től Őfelsége Mária Henrietta belga királyné udvari gyászjelentése. 1902
2. 333 Iktató 1872-től Újudvar község határában épített déli vasúti áteresz hatósági felülvizsgálatának iratai. 1902
2. 334 Iktató 1872-től Kővágóörsi evangélikus gyülekezeti Nőegylet jóváhagyott alapszabálya. 1902 Hiányzik.
2. 335 Iktató 1872-től Sümegi római katolikus Temetkezési Egyesület alapszabálya. 1902 Hiányzik.
2. 336 Iktató 1872-től Zalaszentgróti járási Ipartestület jóváhagyott alapszabálya. 1902
2. 337 Iktató 1872-től Karmacsi Önkéntes Tűzoltó Egylet jóváhagyott alapszabálya. 1902
2. 338 Iktató 1872-től Báró Harkányi örökösei zalaszentgróti malmának hatósági felülvizsgálatának iratai. 1902
2. 339 Iktató 1872-től Sümegi Izraelita hitközség jóváhagyott alapszabálya. 1902 Hiányzik.
2. 340 Iktató 1872-től Zalaszentgyörgyi körjegyzőséghez tartozó községek használaton kívül helyezett pecsétnyomói. 1902
2. 341 Iktató 1872-től Csáktornyai általános ipartestület betegsegélyző pénztárának jóváhagyott alapszabálya. 1903
77. 342 Iktató 1872-től Vármegyei központi gyámpénztárnak állami kezelésbe történő átadás-átvételéről készült jegyzőkönyv. 1903
2. 343 Iktató 1872-től Csáktornyai községi elemi iskola tantestülete önsegélyző egyletének módosított alapszabálya. 1903
2. 344 Iktató 1872-től Kávás község használaton kívül helyezett pecsétnyomója. 1903
2. 345 Iktató 1872-től Kis József nagykanizsai lakos által tett 4000 koronás alapítvány alapító levele. 1903
2. 346 Iktató 1872-től Kővágóörsi izraelita hitközség jóváhagyott alapszabálya. 1903 Hiányzik.
2. 347 Iktató 1872-től Balatonederics hegyközség rendtartási szabályzata. 1903 Hiányzik.
2. 348 Iktató 1872-től Drávacsányi körjegyzőséghez tartozó községek jóváhagyott szervezési szabályrendelete. 1903
2. 349 Iktató 1872-től Farkas Imréné özvegy alsóbagodi vízimalmára vonatkozó iratok. 1903
3. 350 Iktató 1872-től Stridói körjegyzőséghez tartozó községek jóváhagyott szervezési szabályrendelete. 1903
3. 351 Iktató 1872-től Barabásszeg, Németfalu, Csonkahegyhát, Gödörhegy hegyközségek rendtartása. 1903
3. 352 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Építő Iparossegédek szakegyletének alapszabálya. 1903
77. 353 Iktató 1872-től Állami kezelés alatt lévő erdőbirtokok után 1900-1904 évekre terjedő ötéves időszakra fizetendő kezelési járulék kimutatása. 1900,1901,1902,1903,1904
3. 354 Iktató 1872-től Alsószemenye, Rátka, Szentmargita, Csehi, Csörnyeföld, községek és Szemenyei körjegyzőség használaton kívül helyezett pecsétnyomói. 1903
3. 355 Iktató 1872-től Lapány, Majorlak, Békásd, Ormis, Muraszentmárton, Muranyirád, Tündérlak, Hétház és IV.Hegykerület községek szervezési szabályrendeletei. 1903
3. 356 Iktató 1872-től Néhai Deym Nándor által Lesencetomaj és Lesencenémetfalu községeknek hagyományozott 1000-1000 korona alapítványainak alapító levele. 1903 Hiányzik.
3. 357 Iktató 1872-től Draskovec község jóváhagyott vásári helypénz díjszabályzata. 1903
3. 358 Iktató 1872-től Zala megye a "Zalavármegyei Hírlap" című napilap biztosítékára vonatkozó iratok. 1903
3. 359 Iktató 1872-től Karcag Béla 400 koronás tanulmányi ösztöndíj alapító levele. 1903
3. 360 Iktató 1872-től Vállusi volt úrbéres birtokosság szervezési szabályrendelete. 1903 Hiányzik.
3. 361 Iktató 1872-től Novai Alsóhegy hegyközség jóváhagyott rendtartása. 1903
3. 362 Iktató 1872-től Novai (salomfai) hegyközség jóváhagyott rendtartása. 1903
3. 363 Iktató 1872-től Jánka hegyközség rendtartási szabályzata. 1903
3. 364 Iktató 1872-től Nagylengyeli körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályzata. 1903
3. 365 Iktató 1872-től Hosszúfalu, Csente, Petesháza, Völgyifalu birtokosság szervezési szabályzata. 1903
3. 366 Iktató 1872-től Pákai körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendeletei. 1903
3. 367 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör jóváhagyott alapszabálya. 1904
3. 368 Iktató 1872-től Kisőrs hegyközség rendtartása. 1904
3. 369 Iktató 1872-től Nagyrada hegyközség rendtartása. 1904
3. 370 Iktató 1872-től Gosztola hegyközség rendtartása. 1904
3. 371 Iktató 1872-től Zalaszentiván és Szentlőrinc községek rendtartása. 1904
3. 372 Iktató 1872-től Vállusi volt úrbéres birokosság szervezési szabályzata. 1904 Hiányzik.
3. 373 Iktató 1872-től Csabrendek község szervezési szabályzata. 1904 Hiányzik.
3. 374 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy, Báza, Borsfa, Bucsuta, Oltárc, Tolmács, Valkonya hegyközségek rendtartása. 1904
3. 375 Iktató 1872-től Zalamerenye és Nagybakónak hegyközségek rendtartása. 1904
3. 376 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város jóváhagyott helypénzdíj szabályzata. 1904
3. 377 Iktató 1872-től Nagykanizsa város régi bélyegzői és pecsétnyomói. 1904
3. 378 Iktató 1872-től Kővágóörsi Iparoskör alapszabálya. 1904 Hiányzik.
3. 379 Iktató 1872-től Söjtör község vásári helypénz díjszabályzata. 1904
3. 380 Iktató 1872-től Betáblázási iratok átadási jegyzéke. 1904
4. 381 Iktató 1872-től Kotor község szervezési szabályrendelete. 1904
4. 382 Iktató 1872-től Bács hegyközség rendtartása. 1904
4. 383 Iktató 1872-től Vonyarcvashegy község szervezési szabályrendelete. 1904 Hiányzik.
4. 384 Iktató 1872-től Balatongyörök község szervezési szabályzata. 1904 Hiányzik.
4. 385 Iktató 1872-től Boldogfa, Ebergény, Szenterzsébethegy és Szentmihályfa hegyközségek rendtartási szabályzata. 1904
4. 386 Iktató 1872-től Sümegi "Öregbaglyashegy" község rendtartása. 1904 Hiányzik.
4. 387 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályzata. 1904
4. 388 Iktató 1872-től Karicsa, Czokina, Kis- és Nagyhegy, Tormaföld, Kislakos, Kerkatótfalu, Kerkateskánd, Alsószemenye, Csehi, Vörcsök, Csörnyeföld, Szentmargita, Rátka, Lispe, Maróc, Lasztonya, Kerettye, Szentadorján, Tótszentmárton, Molnári, Pusztamagyaród, Szentliszló, Sze 1903
4. 389 Iktató 1872-től Aranyod, Csáford és Tüskeszentpéter községek szervezési szabályzata. 1904
4. 390 Iktató 1872-től Cserencsóci körjegyzőség régi pecsétnyomói. 1904 Pecsétnyomók gyűjteményében.
4. 391 Iktató 1872-től Felsőszemenyei körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendeletei. 1904
4. 392 Iktató 1872-től Nagykapornaki Gazdák Szövetségének alapszabályai. 1904
4. 393 Iktató 1872-től Felsőőrsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendeletei. 1904
4. 394 Iktató 1872-től Zalaszentiváni körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályzata. 1904
4. 395 Iktató 1872-től Alsólendvai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályzata. 1904
4. 396 Iktató 1872-től Kiskomáromi Lecsapoló Társulat jóváhagyott alapszabályai. 1904
4. 397 Iktató 1872-től Becsehely és Pola hegyközségek rendtartása. 1904
4. 398 Iktató 1872-től Belatinci körjegyzőség községeinek szervezési szabályzata. 1904
4. 399 Iktató 1872-től Muracsány község szervezési szabályrendelete. 1904
4. 400 Iktató 1872-től Sármelléki körjegyzőség községeinek szervezési szabályzata. 1904 Hiányzik.
5. 401 Iktató 1872-től Murakereszturi határban lévő Újhegy hegyközség rendtartása. 1904
5. 402 Iktató 1872-től Szabarhegy hegyközség rendtartása. 1904
5. 403 Iktató 1872-től Szegvári, rigácsi hegyközségek rendtartása. 1904 Hiányzik.
5. 404 Iktató 1872-től Murakirály és Drávaegyház községek szervezési szabályrendelete. 1904
5. 405 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város szervezési szabályrendelete. 1904
5. 406 Iktató 1872-től Börzönce, Magyarszerdahely, Zalaszentbalázs, Eszteregnye községek határában lévő Öreghegy Cicelle és Kishegy, Rigyác község határában lévő Öreghegy, Öreg- és Kisbódi hegy, Ferenc hegy és Imre hegy hegyközségek rendtartásai. 1904
5. 407 Iktató 1872-től Lenti-i hegyközség rendtartása. 1905
5. 408 Iktató 1872-től Deák Ferenc tanulmányi ösztöndíj alapítvány és Deák Ferenc családja sírboltját magába foglaló kehidai kápolna fenntartási alapja nevét viselő alapítványok alapító levelei. 1905
5. 409 Iktató 1872-től Szily Ferenc dr. sümegi közjegyző hivatalos névaláírása és pecsétlenyomata. 1905
5. 410 Iktató 1872-től Dobornaki körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1905
5. 411 Iktató 1872-től Szőc hegyközség rendtartása. 1905 Hiányzik.
5. 412 Iktató 1872-től Tapolca nagyközség szervezési szabályzata. 1905 Hiányzik.
5. 413 Iktató 1872-től Gyulakeszi hegyközség rendtartása. 1905 Hiányzik.
5. 414 Iktató 1872-től Csácsbozsoki, csatári és botfai hegyközségek rendtartása. 1905
5. 415 Iktató 1872-től Nemesapáti hegyközség rendtartása. 1905
5. 416 Iktató 1872-től Söjtöri, pusztaedericsi és pusztamagyaródi hegyközségek rendtartása. 1905
5. 417 Iktató 1872-től Tagyon hegyközség rendtartása. 1905 Hiányzik.
5. 418 Iktató 1872-től Lipót Hohenzollern herceg őfenségének udvari gyászjelentése. 1905
5. 419 Iktató 1872-től József főherceg őfenségének gyászjelentése. 1905
5. 420 Iktató 1872-től Ördöghenye község szervezési szabályrendelete. 1905
5. 421 Iktató 1872-től Monostorapáti hegyközség rendtartása. 1905 Hiányzik.
5. 422 Iktató 1872-től Révfülöpi Partszépítő Egyesület alapszabálya. 1905 Hiányzik.
5. 423 Iktató 1872-től Keszthelyi izraelita hitközség alapszabálya. 1905
5. 424 Iktató 1872-től Csáktornya nagyközség rendőrség szervezési szabályrendelete. 1905
5. 425 Iktató 1872-től Palin, Korpavári Förhénc hegyközség rendtartása. 1905
5. 426 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város szervezési szabályrendelete. 1905
5. 427 Iktató 1872-től Homokkomáromi hegyközség rendtartása. 1905
5. 428 Iktató 1872-től Galsai legelőbirtokosság szervezési szabályai. 1905 Hiányzik.
5. 429 Iktató 1872-től Csabrendeki osztatlan legelő birtokosság szervezési szabályai. 1905 Hiányzik.
5. 430 Iktató 1872-től Alsólendvai mértékhitelesítő hivatal miniszteri jóváhagyással ellátott bérleti szerződése. 1905
5. 431 Iktató 1872-től Gyömörői közbirtokosság szervezési szabályai. 1905 Hiányzik.
5. 432 Iktató 1872-től Kiselejtezett iratok jegyzéke. 1905
5. 433 Iktató 1872-től Skublics-féle jótékony alapítvány alapító levele. 1905
5. 434 Iktató 1872-től Perlaki megyei épület (kis sörház) eladására vonatkozó szerződés. 1905
5. 435 Iktató 1872-től IX. Keresztély Dánia királya udvari gyászjelentése. 1905
5. 436 Iktató 1872-től Alexandra özvegy mecklenburg-schwerini hercegné udvari gyászjelentése. 1905
5. 437 Iktató 1872-től Lujza schamburg-lippei hercegnő udvari gyászjelentése. 1805
5. 438 Iktató 1872-től Néhai Mangin Károly által kisdedóvoda céljaira tett alapítvány alapító levele. 1905
5. 439 Iktató 1872-től Néhai Barcza Sándor által a csabrendeki szegényház javára tett alapítvány alapító levele. 1905 Hiányzik.
5. 440 Iktató 1872-től Mária Anna porosz hercegné udvari gyászjelentése. 1906
5. 441 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város legeltetési szabályrendelete. 1906,1939,1940
5. 442 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város mezőgazdasági bizottság szervezése és ügyrendje tárgyában alkotott szabályrendelete. 1906
5. 443 Iktató 1872-től Badacsonytomaj hegyközség rendtartásának módosítása. 1905 Hiányzik.
5. 444 Iktató 1872-től Isoó Viktor dr. csáktornyai közjegyző helyettes hitelesített névaláírása és pecsétje. 1905
5. 445 Iktató 1872-től Dötk község használaton kívül helyezett pecsétje és új pecsétjének lenyomata. 1905
5. 446 Iktató 1872-től Néhai Mangin Károlynak az alsólendvai kisdedóvoda céljaira tett alapítvány alapító levele. 1906
5. 447 Iktató 1872-től Néhai Mathild szász-coburg-gothai hercegné udvari gyászjelentése. 1906
5. 448 Iktató 1872-től Petikeresztur hegyközség rendtartása. 1906
5. 449 Iktató 1872-től Balázsfa hegyközség rendtartása. 1906
5. 450 Iktató 1872-től Tüskeszentgyörgy körjegyzőséghez tartozó Tüskeszentgyörgy, Csehovec, Alsóhrascsán, Palinovec, Tivecsiscse-Dvoriscse, Alsópusztakovec, Hodosan községek szervezési szabályrendelete. 1906
5. 451 Iktató 1872-től Ráckanizsa helypénzszabályzata. 1905
5. 452 Iktató 1872-től Kővágóörs község helypénzszabályzata. 1906 Hiányzik.
5. 453 Iktató 1872-től Ottó főherceg udvari gyászjelentése. 1906
5. 454 Iktató 1872-től Károly Frigyes badeni herceg udvari gyászjelentése. 1906
77. 455 Iktató 1872-től Alsólendvai összesített árvatár cselekvő állapotáról készített kimutatás másolata a közigazgatási bizottság határozata folytán. 1906
5. 456 Iktató 1872-től Mária özvegy hannoveri királyné udvari gyászjelentése. 1906
5. 457 Iktató 1872-től Néhai Németh Ferencné által Lesenceistvánd község szegény alapja javára tett 1116 koronás alapítvány alapító levele. 1906 Hiányzik.
5. 458 Iktató 1872-től Bőrönd község használaton kívül helyezett pecsétje és új pecsétjének lenyomata. 1906
5. 459 Iktató 1872-től Légrádi izraelita hitközség alapszabálya. 1906
5. 460 Iktató 1872-től Klementina szász-coburg-gothai hercegnő gyászjelentése. 1906
5. 461 Iktató 1872-től Marharakodó állomásokhoz kirendelt állatorvos szakértők vasúti igazolványai. 1906
5. 462 Iktató 1872-től Csopaki gazdák szövetségének alapszabálya. 1906 Hiányzik.
5. 463 Iktató 1872-től Nagykanizsai magántisztviselők egyesületének alapszabályai. 1906
5. 464 Iktató 1872-től Pince község szervezési szabályrendelete. 1906
5. 465 Iktató 1872-től Zalatárnoki Katolikus Legényegylet jóváhagyott alapszabálya. 1907
5. 466 Iktató 1872-től Hegymagasi Katolikus Kör alapszabályai. 1907 Hiányzik.
5. 467 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Iparos Ifjúság és Iparosok Köre jóváhagyott alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 468 Iktató 1872-től Hübner János dr. mint elhalt Ziegler Kálmán volt csáktornyai közjegyző irodája részére kirendelt helyettesnek hiteles névaláírása és pecsétje. 1907
5. 469 Iktató 1872-től Zalaszentmihály Olvasókör jóváhagyott alapszabálya. 1907
5. 470 Iktató 1872-től Gramling Elemérnek, mint dr. Plihál Viktor kanizsai közjegyző helyettesének névaláírása és pecsétje. 1907
5. 471 Iktató 1872-től Kislengyel és Kustánszeg szervezési szabályrendelete. 1907
5. 472 Iktató 1872-től Kiskomárom úrbéres közbirtokosság szervezési szabályrendelete. 1907
5. 473 Iktató 1872-től Keszthelyi Építőiparosok Szövetségének alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 474 Iktató 1872-től Tapolcai, balatonfüredi, kővágóörsi, kapolcsi és diszeli izraelita hitközségek alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 475 Iktató 1872-től Andráshida és Vorhota községek és andráshidai körjegyzőség használaton kívül helyezett pecsétje. 1907
5. 476 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város képviselőtestületének az anyakönyvi hivatalos órák megállapítása tárgyában hozott határozat. 1907
5. 477 Iktató 1872-től Baki körjegyzőség és anyakönyvi kerület régi pecsétnyomója. 1907
5. 478 Iktató 1872-től Alsólendvai Iparos Olvasókör alapszabálya. 1907
5. 479 Iktató 1872-től Gyenesdiás Balatonfürdő Egyesület alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 480 Iktató 1872-től Nagykanizsai Építőiparosok Szövetségének alapszabályai. 1907
5. 481 Iktató 1872-től Keszthelyi kereskedő ifjak egyesületének alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 482 Iktató 1872-től Zalabéri Iparos Olvasókör alapszabálya. 1907
5. 483 Iktató 1872-től Nagykanizsai Mozdonyszemélyzet Temetkezési Társulatának módosított alapszabálya. 1907
5. 484 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1907
5. 485 Iktató 1872-től Sümegi Izraelita hitközség jóváhagyott alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 486 Iktató 1872-től Csopaki Polgári Olvasókör alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 487 Iktató 1872-től Tapolcai építőiparosok szövetségének alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 488 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Építőiparosok Szövetségének alapszabálya. 1907
5. 489 Iktató 1872-től Sümeg nagyközség szervezési szabályzata. 1907 Hiányzik.
5. 490 Iktató 1872-től Agott Lajos szász-coburg-gothai herceg udvari gyászjelentése. 1907
5. 491 Iktató 1872-től Tapolcavidéki gazdakör jóváhagyott alapszabálya. 1907 Hiányzik.
5. 492 Iktató 1872-től Zalaszentbalázs község vásári helypénz díjszabályzata. 1907
5. 493 Iktató 1872-től Frigyes Vilmos bádeni nagyherceg udvari gyászjelentése. 1907
5. 494 Iktató 1872-től Rédics és Szijártóháza községek legelőrendtartása. 1907
5. 495 Iktató 1872-től Pákai Polgári Olvasókör jóváhagyott alapszabálya. 1907
5. 496 Iktató 1872-től Noszlopy Gáspár dr. perlaki közjegyző hitelesített névaláírása és pecsétje. 1907
5. 497 Iktató 1872-től Balla Emil dr. csáktornyai közjegyző hitelesített névaláírása és pecsétje. 1907
5. 498 Iktató 1872-től Perlaki Polgári Egylet jóváhagyott alapszabálya. 1907
5. 499 Iktató 1872-től Alsódomborúi Tűzoltótestület jóváhagyott alapszabálya. 1907
6. 500 Iktató 1872-től Pacsa község vásári helypénzdíj szabályzata. 1907
6. 501 Iktató 1872-től Robert pármai herceg udvari gyászjelentése. 1907
6. 502 Iktató 1872-től Stridó község vásári helypénzdíj szabályzata. 1907
6. 503 Iktató 1872-től Zalamihályfai izraelita hitközség alapszabálya. 1907
6. 504 Iktató 1872-től Nagykanizsai anyakönyvi hivatal hivatalos óráinak meghosszabbítása iránti szervezési szabályzat. 1907
6. 505 Iktató 1872-től Hübner János dr. mint Dr. Plihál Viktor nagykanizsai közjegyző helyettesének hiteles névaláírása és pecsétje. 1907
6. 506 Iktató 1872-től Gyógyszer árszabvány függelék. 1907
6. 507 Iktató 1872-től II. Oszkár Svédország királynak gyászjelentése. 1907
6. 508 Iktató 1872-től Karolina özvegy szász királyné gyászjelentése. 1907
6. 509 Iktató 1872-től Arnulf bajor herceg gyászjelentése. 1907
6. 510 Iktató 1872-től Keszthelyi Ipartestület módisított alapszabálya. 1907 Hiányzik.
6. 511 Iktató 1872-től Zalaszántói Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1907 Hiányzik.
77. 512 Iktató 1872-től Az 1906-ban működött alkotmányvédő bizottság iratai. 1908
6. 513 Iktató 1872-től Andráshidai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1907
6. 514 Iktató 1872-től Csabrendeki izraelita hitközség alapszabálya. 1907
6. 515 Iktató 1872-től Néhai Németh Ferencné született Kovács Irma által Felsőzsid község szegény alapja javára tett alapítvány alapító levele. 1907
6. 516 Iktató 1872-től Zalaegerszegi törvényszéki épület adás-vételi szerződése. 1907
6. 517 Iktató 1872-től Ferdinánd toscanai nagyherceg gyászjelentése. 1907
6. 518 Iktató 1872-től Marharakodó állomásokhoz kirendelt állategészségügyi szakértők 1907. évi vasúti igazolványai. 1908
6. 519 Iktató 1872-től Balatonedericsi volt jobbágyság, mint közbirtokosság legelőrendtartása. 1907 Hiányzik.
6. 520 Iktató 1872-től Hetyefő, Zalaerdőd, Dabronc, Gyömörő, Szőc, Csabrendek, Galsa, Szegvár, Hosztót, Sáros községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 521 Iktató 1872-től Ferdinánd toscanai nagyherceg gyászjelentése. 1907
6. 522 Iktató 1872-től Balatonfüredi Gazdakör alapszabálya. 1908 Hiányzik.
6. 523 Iktató 1872-től Szepetnek, Garabonc, Karos, Zalaújlak, Zalamerenye, Bajcsa, Galambok, Gelsesziget községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 524 Iktató 1872-től Hegyesd község legelőrendtartása. 1907 Hiányzik.
6. 525 Iktató 1872-től Haláp község legelőrendtartása. 1907 Hiányzik.
6. 526 Iktató 1872-től Pacsa, Szabar, Alsórajk, Pötréte úrbéresei legelőrendtartása. 1908
6. 527 Iktató 1872-től I. Károly Portugália királya és Lajos Fülöp Portugália trónörökösének udvari gyászjelentése. 1908
6. 528 Iktató 1872-től Keszthelyi Gazdakör Madárvédelmi Szakosztályának alapszabálya. 1908 Hiányzik.
6. 529 Iktató 1872-től Sáska községi közbirtokosság legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 530 Iktató 1872-től Zalavár, Égenföld, Szentgyörgyvár, Köveskút, Vindornyafok, Hévízszentandrás községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 531 Iktató 1872-től Légrád község legelőrendtartása. 1908
6. 532 Iktató 1872-től Eszteregnye község legelőrendtartása. 1908 Lásd az 1238-as számot is.
6. 533 Iktató 1872-től Alsódomború község legelőrendtartása. 1908
6. 534 Iktató 1872-től Karmacs, Alsó- és Felsőzsid, Vállus községek legelőrendtartása. 1908
6. 535 Iktató 1872-től Alsószenterzsébet község új pecsétnyomója. 1908
6. 536 Iktató 1872-től Sárszeg, Nagy- és Kisrécse, Csapi, Szentjakabfa községek módosított szervezési szabályzata. 1908
6. 537 Iktató 1872-től Alsólendva község új pecsétlenyomata. 1908
6. 538 Iktató 1872-től Ráckanizsa legelőrendtartása. 1908
6. 539 Iktató 1872-től Aszófő, Örvényes, Balatonudvari, Tihany legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 540 Iktató 1872-től Komárváros, Balatonmagyaród, Kiskomárom legelőrendtartása. 1908
6. 541 Iktató 1872-től Badacsonytomaj község legelőrendtartása. 1908
6. 542 Iktató 1872-től Sormás község legelőrendtartása. 1908
6. 543 Iktató 1872-től Muracsány község legelőrendtartása. 1908
6. 544 Iktató 1872-től Gyulakeszi Keresztény Olvasókör alapszabálya. 1908 Hiányzik.
6. 545 Iktató 1872-től Balatonfüredi Katolikus Dalegylet alapszabálya. 1908 Hiányzik.
6. 546 Iktató 1872-től Felsőbagodi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1908
6. 547 Iktató 1872-től Keszthely polgárváros és Cserszegtomaj szervezési szabályai. 1908 Hiányzik.
6. 548 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi nemesi közbirtokosság legelőrendtartása. 1908
6. 549 Iktató 1872-től Zalaszántó és Rezi községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 550 Iktató 1872-től Vonyarcvashegy és Balatongyörök községek legelőrendtartása. 1908
6. 551 Iktató 1872-től Fűzvölgy, Langvíz, Homokkomárom, Korpavár, Németszentmiklós községe legelőrendtartása. 1908
6. 552 Iktató 1872-től Padár és Misefa községek legelőrendtartása. 1908
6. 553 Iktató 1872-től Balatonkisszöllős és Vászoly községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 554 Iktató 1872-től Mihályfa, Kisvásárhely és Óhíd községek legelőrendtartása. 1908
6. 555 Iktató 1872-től Légrádi Olvasóegylet alapszabálya. 1908
6. 556 Iktató 1872-től Köveskál község legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 557 Iktató 1872-től Belica és Őrség legelőrendtartása. 1908
6. 558 Iktató 1872-től Szabari közbirtokosság, pötrétei Rajky-család úrbéresei és a felsőrajki közbirtokosság legelőrendtartása. 1908
6. 559 Iktató 1872-től Stefanec, Palovec, Szobotica, Jurcsevec, Dezsimorec, Sterlec közbirtokosságok legelőrendtartása. 1908
6. 560 Iktató 1872-től Sümeg község legeltetési szabályrendelete. 1908 Hiányzik.
6. 561 Iktató 1872-től Csáktornya község legeltetési szabályrendelete. 1908
6. 562 Iktató 1872-től Gelse, Újudvar, Kilimán legelőrendtartása. 1908
6. 563 Iktató 1872-től Alsó-Felső és Kisdörgicse, Nemespécsely, Nagypécsely közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 564 Iktató 1872-től Alibánfa, Ördöghenye, Petőhenye, Zalaszentiván, Pózva, Kemend, Ollár, Gyűrűs, Szepetk, Zalaistvánd, Nemesapáti, Vöckönd közbirtokosságának, a baki, söjtöri, pusztaedericsi, pusztaszentlászlói úrbéres közbirtokosság legelőrendtartása. 1908
6. 565 Iktató 1872-től Alsólendvalakos, Felsőlendvalakos, Gyertyános, Kót, Hottica, Alsólendva, Kerkakálócfa, Völgyifalu közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 566 Iktató 1872-től Alsómihályovec és Szentmária legeltetési szabályrendelete. 1908
6. 567 Iktató 1872-től Sárhida község legeltetési szabályrendelete. 1908
6. 568 Iktató 1872-től Lenti Katolikus Polgárok Köre alapszabálya. 1908
6. 569 Iktató 1872-től Zalavár nagyközség szervezési szabályzata. 1908 Hiányzik.
6. 570 Iktató 1872-től Alsózsid, Felsőzsid, Vállus közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 571 Iktató 1872-től Oporovec község közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 572 Iktató 1872-től Felsődomború, Delejes, Zalabárdos, Mártonhalom, Károlyszeg, Hétvezér, Felsőmihályfalva, Királylak községek legelőrendtartása. 1908
6. 573 Iktató 1872-től Gyulakeszi, Lesencetomaj, Csopak, Paloznak, Pula, Balatonkövesd, Gulács községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 574 Iktató 1872-től Tófej, Szentkozmadombja, Karácsonyfa, Szentpéterföld, Lenti, Máhomfa, Lentiszombathely, Kerkaszentmihályfa, Zebecke, Dömeföld, Pördeföld, Kissziget, Ortaháza, Páka községek legelőrendtartása. 1908
6. 575 Iktató 1872-től Diszeli közbirtokosság legelőrendtartása. 1908
6. 576 Iktató 1872-től Mindszentkálla község legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 577 Iktató 1872-től Vörrü és Zalaszentmihály községek legelőrendtartása. 1908
6. 578 Iktató 1872-től Gógánfa, Nyirád, Káptalanfa, Hany, Gyepükaján községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 579 Iktató 1872-től Drávaóhíd, Zrínyifalva, Murasiklós, Felsőkirályfalva, Zsedény, Bányavár, Muraszentkereszt, Kristóffalva, Réthát, Muraszerdahely, Miksavár, Arács, Magyaród, Cseresnyés, Drávacsicsó községek legelőrendtartása. 1908
6. 580 Iktató 1872-től Raposka, Szigliget, Tördemic, Hegymagas községek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 581 Iktató 1872-től Pola község közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 582 Iktató 1872-től Várföld, Pusztamagyaród, Rátka, Bánokszentgyörgy, Dobri, Lovászi, Kerkaszentkirály, Oltárc, Bucsuta községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 583 Iktató 1872-től Muraszentmárton, Tündérlak, VI. Hegykerület, Muranyirád, Békásd, Hétház, Lapány, Ormos községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 584 Iktató 1872-től Nagyrécse, Kisrécse, Csapi, Szentjakab községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 585 Iktató 1872-től Murakeresztur, Kollátszeg, Fityeháza községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 586 Iktató 1872-től Orehovica, Podbreszt, Vullária, Novakovec, Domasinec, Dekanovec községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1908
6. 587 Iktató 1872-től Akali volt úrbéresek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 588 Iktató 1872-től Börzönce, Magyarszerdahely, Kacorlak, Bocska, Zalaszentbalázs, Pölöskefő közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
6. 589 Iktató 1872-től Muraszilvágy és Battonya községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
6. 590 Iktató 1872-től Lesenceistvánd, Petend, Lesencenémetfalu, Arács községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 591 Iktató 1872-től Szentgrót polgárváros, Udvarnok, Zalanémetfalu, Batyk, Pakod, Zalabér, Zalacsány, Bókaháza, Gyülevész, Zalaszentlászló, Sénye, Kustánszeg, Kehida, Barátsziget, Zalakoppány, Bezeréd, Kallosd, Vindornyaszőlős, Nagygörbő, Döbrőce községek közbirtokossága leg 1908
6. 592 Iktató 1872-től Hosszúfalu község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
6. 593 Iktató 1872-től Mikófa község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
6. 594 Iktató 1872-től Draskovec község vásári helypénzdíj szabályzata. 1908
6. 595 Iktató 1872-től Zalaapáti község vásári helypénzdíj szabályzata. 1908
6. 596 Iktató 1872-től Pórszombat község legelőrendtartása. 1908
6. 597 Iktató 1872-től Tótszentmárton község legelőrendtartása. 1908
6. 598 Iktató 1872-től Tagyoni úrbéresek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
6. 599 Iktató 1872-től Háshágyi úrbéresek legelőrendtartása. 1908
7. 600 Iktató 1872-től Alsóőrs, Felsőőrs, Lovas úrbéresek és az alsóőrsi nemesi közbirtokosság legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 601 Iktató 1872-től Tolmács, Báza, Csehi, Szentadorján, Valkonya, Borsfa, Molnári, Petrivente, Béc, Zajk, Letenye, Csörnyeföld, Kiscsernec, Felsőszemenye, Alsószemenye, Lendvaújfalu, Kútfej, Maróc, Kányavár, Erdősfa községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 602 Iktató 1872-től Drávaegyházai község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 603 Iktató 1872-től Alsópáhoki úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 604 Iktató 1872-től Völgyifalu község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 605 Iktató 1872-től Kerkapéntekfalui közbirtokosság legelőrendtartása. 1908
7. 606 Iktató 1872-től Komárvárosi Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1908
7. 607 Iktató 1872-től Nagypécsely és vidéke Gazdakör alapszabálya. 1908
7. 608 Iktató 1872-től Zalavármegyei Közművelődési Egylet alapszabálya. 1908
7. 609 Iktató 1872-től Szepetk és vidéke Iparos Temetkezési Egylet alapszabálya. 1908
7. 610 Iktató 1872-től Alsólendvai izraelita hitközség módosított alapszabálya. 1908
7. 611 Iktató 1872-től Bak, Vöckönd, Nemesapáti községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 612 Iktató 1872-től Palinovec, Csehovec, Alsóhrastyán, Turcsiscse, Dvoriscse községek legelőrendtartása. 1908
7. 613 Iktató 1872-től Pölöske, Szentpéterur, Igrice, Zalaszentmárton, Nagyhorváti, Egeraracsa, Dióskál közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 614 Iktató 1872-től Kámaháza, Radamos, Zsitkóc községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 615 Iktató 1872-től Arács község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 616 Iktató 1872-től Vaspör község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 617 Iktató 1872-től Alsólendvai Vadásztársaság alapszabálya. 1908
7. 618 Iktató 1872-től Balatonfüredi Kaszinó alapszabálya. 1908 Hiányzik.
7. 619 Iktató 1872-től Csáktornyai Torna és Vívóklub alapszabályai. 1908
7. 620 Iktató 1872-től Szentbékálla község legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 621 Iktató 1872-től Muravid község legeltetési szabályrendelete. 1908
7. 622 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város kéményseprési szabályrendelete. 1908
7. 623 Iktató 1872-től Káptalanfa, Hany, Gyepükaján legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 624 Iktató 1872-től Kotor község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 625 Iktató 1872-től Hexin Hexanotovics orosz nagyherceg udvari gyászjelentése. 1908
7. 626 Iktató 1872-től Baksa község vásári helypénz díjszabályzata. 1908
7. 627 Iktató 1872-től Raposka hegyközség rendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 628 Iktató 1872-től Akali, Alsódörgicse, Felsődörgicse, Kisdörgicse községek szervezési szabályzata. 1908 Hiányzik.
7. 629 Iktató 1872-től Diska hegyközség rendtartása. 1908
7. 630 Iktató 1872-től Rigyác község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 631 Iktató 1872-től Petesháza község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 632 Iktató 1872-től Balatonfüredi közbirtokosok és úrbéresek legelőrendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 633 Iktató 1872-től Hodosán község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 634 Iktató 1872-től Szécsisziget, Kerkateskánd, Tormaföld, Kerkatótfalu és Kislakos községek közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 635 Iktató 1872-től Zalalövö község legeltetési szabályrendelete. 1908
7. 636 Iktató 1872-től Tapolca és vidéke Kórházegyesület alapszabálya. 1908 Hiányzik.
7. 637 Iktató 1872-től Monostorapáti hegyközség rendtartása. 1908 Hiányzik.
7. 638 Iktató 1872-től Gelsei Polgári Olvasó és Önképzőkör alapszabálya. 1909
7. 639 Iktató 1872-től Tapolca nagyközség legeltetési szabályrendelete. 1908 Hiányzik.
7. 640 Iktató 1872-től Tótszerdahely község közbirtokossága legelőrendtartása. 1908
7. 641 Iktató 1872-től Tapolcai Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 642 Iktató 1872-től Csabrendek nagyközség rendőrségi szabályrendelete. 1909 Hiányzik.
7. 643 Iktató 1872-től Eitner Sándor salomvári magánút és híd tervei. 1909
7. 644 Iktató 1872-től Dobronak község közbirtokossága legelőrendtartása. 1909
7. 645 Iktató 1872-től Alsólendvai Polgári Olvasóegylet módosított alapszabálya. 1909
7. 646 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község úrbéres közbirtokossága szervezési szabályrendelete. 1909
7. 647 Iktató 1872-től Kámaháza, Radamos, Zsitkóc községek közbirtokossága szervezési szabályrendelete. 1909
7. 648 Iktató 1872-től Letenye és Pusztamagyaród községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1909
7. 649 Iktató 1872-től Alsólendva község közbirtokossága legelőrendtartása. 1909
7. 650 Iktató 1872-től Csáktornyai Társaskör alapszabálya. 1909
7. 651 Iktató 1872-től Nagykanizsa város Deák Ferenc alapítványának alapító levele. 1909
7. 652 Iktató 1872-től Balatonszöllősi önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 653 Iktató 1872-től Légrád község piaci helypénz díjszabályzata. 1909
7. 654 Iktató 1872-től Drávavásárhelyi önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1909
7. 655 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 656 Iktató 1872-től Drávaszentiván, Drávaszentmihály, Felsőpusztafa, Felsővidafalva, Nyírvölgy, Szászkő, Szentilona, Zalaújvár községek legelőrendtartása. 1909
7. 657 Iktató 1872-től Besenyő, Csácsbozsok, Csatár legelőrendtartása. 1909
7. 658 Iktató 1872-től Söjtör és vidéke Kaszinó alapszabálya. 1909
7. 659 Iktató 1872-től Alsólendvai Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1909
7. 660 Iktató 1872-től Zalaszántó község közbirtokossága szervezési szabálya. 1909 Hiányzik.
7. 661 Iktató 1872-től Nagykanizsa város marhalevél kezelési szabályrendelete. 1909
7. 662 Iktató 1872-től Lendvavásárhelyi birtokosság szervezési szabálya. 1909
7. 663 Iktató 1872-től Tapolcai Leányegyesület alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 664 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város elektromos művére vonatkozó szabályrendelet. 1909
7. 665 Iktató 1872-től Petőhenyei Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1909
7. 666 Iktató 1872-től Kútfej község közbirtokossága szervezési szabályzata. 1909
7. 667 Iktató 1872-től Zalacsány, Bókaháza, Zalanémetfalu községek birtokossága szervezési szabályai. 1909
7. 668 Iktató 1872-től Zalaapáti közbirtokossága legelőrendtartása. 1909
7. 669 Iktató 1872-től Zalaszántó község vásári helypénz díjszabályzata. 1909 Hiányzik.
7. 670 Iktató 1872-től Nagykanizsa város bérkocsi szabályrendelete. 1909
7. 671 Iktató 1872-től Alsópáhok község közbirtokossága szervezési szabálya. 1909 Hiányzik.
7. 672 Iktató 1872-től Becsehely és Pola községek közbirtokossága szervezési szabályai. 1909
7. 673 Iktató 1872-től Orehovica, Podbreszt, Vullária községek közbirtokossága szervezési szabálya. 1909
7. 674 Iktató 1872-től Kehida, Bezeréd, Zalakoppány, Kallos, Barátsziget, Döbrőce, Nagygörbő, Zalabér, Pakod, Batyk, Udvarnok községek és Szentgrót polgárvárosi közbirtokosság szervezési szabályai. 1909
7. 675 Iktató 1872-től Néhai Don Carlos Bourbon herceg gyászjelentése. 1909
7. 676 Iktató 1872-től Murakereszturi Gazdaszövetség alapszabálya. 1909
7. 677 Iktató 1872-től Balatoni Szövetség alapszabálya. 1909
7. 678 Iktató 1872-től Diszel község úrbéres birtokosság szervezési szabályai. 1909 Hiányzik.
7. 679 Iktató 1872-től Gutorfölde községhez tartozó Baloghegy, Rigóhegy és Öreghegy hegyközségek rendtartása. 1909
7. 680 Iktató 1872-től Alibánfai önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1909
7. 681 Iktató 1872-től Zalalövői Társaskör alapszabálya. 1909
7. 682 Iktató 1872-től Alsólendva-Hoszzúfalu-i Ipartestület alapszabálya. 1909
7. 683 Iktató 1872-től Drávanagyfalu, Tótfalu, Drávaóhíd, Édeskút, Zrínyifalva községek szervezési szabályrendelete. 1909
7. 684 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Iparosok és Kereskedők Köre alapszabálya. 1909
7. 685 Iktató 1872-től Hidvég község legelőrendtartása. 1909
7. 686 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Ifjúsági Egylet alapszabálya. 1909
7. 687 Iktató 1872-től Muravid község vásári helypénz díjszabályzata. 1909
7. 688 Iktató 1872-től Pókafai önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1909
7. 689 Iktató 1872-től Keszthelyi Csónakázó és Korcsolyázó Egylet alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 690 Iktató 1872-től Karmacs község vásári helypénz díjszabályzata. 1909 Hiányzik.
7. 691 Iktató 1872-től Légrádi Iparos ifjak Egyletének alapszabálya. 1909
7. 692 Iktató 1872-től Drávadiósi község közbirtokossága szervezési szabálya. 1909
7. 693 Iktató 1872-től Drávaollár (Vullária) közbirtokosság szervezési szabálya. 1909
7. 694 Iktató 1872-től Drávaszilas (Podbreszt) közbirtokosság szervezési szabálya. 1909
7. 695 Iktató 1872-től Pacsa község vásári helypénzdíj szabályzata. 1909
7. 696 Iktató 1872-től Zalatárnok Durgói hegyközség rendtartása. 1909
7. 697 Iktató 1872-től Zalatárnok Pusztaszentgyörgy hegyközség rendtartása. 1909
7. 698 Iktató 1872-től Sümegi Színpártoló Egyesület alapszabálya. 1909 Hiányzik.
7. 699 Iktató 1872-től Sümegi Lövésztársulat alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 700 Iktató 1872-től Alsólendva Dalkör alapszabálya. 1910
8. 701 Iktató 1872-től Marharakodó állomásokhoz kirendelt állatorvos szakerők utazási igazolványai és azok átvételi elismervényei. 1910
8. 702 Iktató 1872-től Csáktornya vidéki Gazdakör alapszabálya. 1910
8. 703 Iktató 1872-től Muraszentmárton község vásári helypénz díjszabályzata. 1910
8. 704 Iktató 1872-től Badacsonyi Kultúregylet alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 705 Iktató 1872-től Néhai özvegy Blau Pálné alapító levele. 1910
8. 706 Iktató 1872-től Zalavármegyei Közigazgatási Segéd- és Kezelő tisztviselők özvegyei és árvái segélyalapja című alapítvány. 1910
8. 707 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör alapszabálya. 1910
8. 708 Iktató 1872-től Tapolcai izraelita Jótékony Nőegylet alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 709 Iktató 1872-től Ramasetter Vince és nejének a sümegi alsó és főreáliskolai szegénytanulók könyvei beszerzésére tett alapító levél. 1910 Hiányzik.
8. 710 Iktató 1872-től Hertelendy György féle vakintézeti alapítvány. 1910
8. 711 Iktató 1872-től Aszófői gazdák szövetségének alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 712 Iktató 1872-től Lesencenémetfalui Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 713 Iktató 1872-től Pacsai önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1910
8. 714 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 715 Iktató 1872-től Alsólendva hegyközség rendtartása. 1910
8. 716 Iktató 1872-től Darnay Múzeumnak átadott községi pecsétnyomók kimutatása. 1910
8. 717 Iktató 1872-től Becsehely község vásári helypénz díjszabályzata. 1910
8. 718 Iktató 1872-től Néhai Blau Pálné által a nagykanizsai leányiskolai tanulók részére tett 800 koronás alapítvány alapító levele. 1910
8. 719 Iktató 1872-től Zalamindszenti önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1910
8. 720 Iktató 1872-től Szentimrefalvai Fillér Egyesület alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 721 Iktató 1872-től Diszeli takarékmagtárak alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 722 Iktató 1872-től Keszthelyi Kereskedők Társulata alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 723 Iktató 1872-től Vármegyei tiszti segéd- kezelő és szolgaszemélyzet nyugdíjszabályzata. 1910
8. 724 Iktató 1872-től Holub Józsefnek átadott okmányokról szóló elismervény. 1910 Hiányzik.
8. 725 Iktató 1872-től Balatonudvari gazdák szövetségének alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 726 Iktató 1872-től Alsólendva-Hosszúfalu-i Katolikus Temetkezési Egylet alapszabálya. 1910
8. 727 Iktató 1872-től Alsómihályfalvai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1910
8. 728 Iktató 1872-től Hodosán község közbirtokossága szervezési szabálya. 1910
8. 729 Iktató 1872-től Vármegye monográfiájának megírására Holub Józseffel kötött szerződés. 1910 Holub József (Alsókubin, Árva vármegye, ma Szlovákia 1885. április 3. - Pécs, Baranya megye 1962. március 28.) történész, egyetemi tanár.
8. 730 Iktató 1872-től Ligetvár és vidéke Szent Rókus római katolikus egyesület alapszabálya. 1910
8. 731 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Vadásztársulat alapszabálya. 1910
8. 732 Iktató 1872-től Várföldei úrbéresek legelőrendtartása. 1910
8. 733 Iktató 1872-től Becsehelyi közbirtokosság legelőrendtartása. 1910
8. 734 Iktató 1872-től Zalamindszenti közbirtokosság legelőrendtartása. 1910
8. 735 Iktató 1872-től Zalaszentgróti izraelita hitközség alapszabálya. 1910
8. 736 Iktató 1872-től Tófeji Gáni hegyközség rendtartása. 1910
8. 737 Iktató 1872-től Hanty Károly segélyalapítványa alapító levele. 1910 Hiányzik.
8. 738 Iktató 1872-től Tótszentmárton község vásári helypénz díjszabályzata. 1910 Hiányzik.
8. 739 Iktató 1872-től Dedes hegyközség rendtartása. 1910
8. 740 Iktató 1872-től Balatonfüredi nemesi közbirtokosság szervezési szabálya. 1910 Hiányzik.
8. 741 Iktató 1872-től Zalavármegye távbeszélő hálózatának kiépítésére vonatkozó törvényhatósági közgyűlési nyilatkozat. 1910
8. 742 Iktató 1872-től Novai Iparos Olvasókör alapszabályai. 1910
8. 743 Iktató 1872-től Egervári Vadásztársaság alapszabálya. 1910
8. 744 Iktató 1872-től Alsólendva-Hármashalom közbirtokosság legelőrendtartása. 1910
8. 745 Iktató 1872-től Tapolcai Ipartestület alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 746 Iktató 1872-től Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1910 Hiányzik.
8. 747 Iktató 1872-től Hanty Károly árva- vagy lelencház és tanszerbeszerzési alapítványa alapító levele. 1910
8. 748 Iktató 1872-től Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egylet alapszabálya. 1910
8. 749 Iktató 1872-től Kapolcs község vásári helypénz díjszabályzata. 1910 Hiányzik.
9. 750 Iktató 1872-től Muraszentmártoni körjegyzőséghez tartozó Lapány, Békásd, Ormos, Muranyirád, Tündérlak, Györgyike, Hétház, Majorlak, Muraszentmárton, Szentmargithegy, VI. Hegykerület szervezési szabályai. 1910
9. 751 Iktató 1872-től Pacsai Ipartestület békéltető bizottságának alapszabálya. 1910
9. 752 Iktató 1872-től Drávavásárhelyi I. Iparos Temetkezési Egylet alapszabálya. 1910
9. 753 Iktató 1872-től Vaszary Kolos hercegprímásnak Keszthely város kezelése alatt álló Teréz alapítvány alapító levele. 1910
9. 754 Iktató 1872-től Lesencetomaj község helypénz díjszabályzata. 1910 Hiányzik.
9. 755 Iktató 1872-től Nagykanizsai Patronage Egyesület alapszabálya. 1910
9. 756 Iktató 1872-től Viziszentgyörgy piaci helypénz díjszabályzata. 1910
9. 757 Iktató 1872-től Zalavármegyei díjnokok fizetése és szolgáltatási viszonyt rendező szabályrendelet. 1910
9. 758 Iktató 1872-től Zalakoppányi úrbéres közbirtokosság szervezési szabálya. 1910
9. 759 Iktató 1872-től Néhai Gáspár Vilmos-féle Deák Ferenc alapítvány alapító levele. 1911
9. 760 Iktató 1872-től Takács Jenő dr. mint elhalt Léránd Ernő volt keszthelyi közjegyző helyettesének névaláírása és pecsétje. 1911
9. 761 Iktató 1872-től Pacsai Polgári Társaskör alapszabálya. 1911
9. 762 Iktató 1872-től Kerka és Cserta vízfolyások szabályozási tervei. 1911
9. 763 Iktató 1872-től Lenti-i körjegyzőséghez tartozó Bárhely, Gosztola, Kerkaszentmihályfa, Lenti, Lentikápolna, Lentiszombathely, Máhomfa, Mumor községek szervezési szabályai. 1911
9. 764 Iktató 1872-től Mindszentkállai birtokosság szervezési szabálya. 1911
9. 765 Iktató 1872-től Használaton kívül községi pecsétnyomók. 1911
9. 766 Iktató 1872-től Szécsiszigeti körjegyzőséghez tartozó Bördöce, Kerkaiklód, Kerkateskánd, Kerkatótfalu, Kislakos, Szécsisziget, Tormafölde községek szervezési szabályai. 1911
9. 767 Iktató 1872-től Használaton kívüli anyakönyvi bélyegzők. 1911 Pecsétnyomók gyűjteményében.
9. 768 Iktató 1872-től Fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparról alkotott szabályrendelet. 1910,1912
9. 769 Iktató 1872-től Csáktornyai Vadásztársaság alapszabálya. 1911
9. 770 Iktató 1872-től Sümegi ének- és zeneegylet alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 771 Iktató 1872-től Balatonfüredi ortodox hitközség alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 772 Iktató 1872-től Kapolcs község használaton kívül helyezett pecsétnyomója. 1911 Pecsétnyomók gyűjteményében.
9. 773 Iktató 1872-től Használaton kívül községi pecsétnyomók. 1911 Pecsétnyomók gyűjteményében.
78. 774 Iktató 1872-től Az 1910. évi népszámlálás összesítő ívei járásonként/községenként. 1911 Járások: Alsólendva, Balatonfüred, Csáktornya, Keszthely, Letenye, Nagykanizsa, Nova, Pacsa, Perlak, Sümeg, Tapolca, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót.
9. 775 Iktató 1872-től Dobri, Kerkaszentmiklós, Kútfej, Lovászi, Lendvaújfalu és Pince hegyközségek rendtartása. 1911
9. 776 Iktató 1872-től Zalaegerszeg városnak piaci elővásárlási tilalomról alkotott szabályrendelet. 1911 Hiányzik.
9. 777 Iktató 1872-től Hanty Károly által a csabrendeki Tűzoltó Egylet részére tett alapítvány alapítólevele. 1911
9. 778 Iktató 1872-től Teskádi körjegyzőséghez tartozó Teskánd, Hottó, Kávás, Szentmihályfa, Boncodfölde, Böde községek szervezési szabályrendelete. 1911
9. 779 Iktató 1872-től Alsódomborúi Polgári Egylet alapszabálya. 1911
9. 780 Iktató 1872-től Keszthelyi Iparos Ifjak Önképző Köre alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 781 Iktató 1872-től Gelse, Gelsesziget, Újudvar, Kilimán, Galambok, Karos, Garabonc, Szepetnek és Légrád használaton kívüli bélyegzői. 1911
9. 782 Iktató 1872-től Községi kör- és segédjegyzők szabadságidejéről és ezzel kapcsolatos helyettesítésről alkotott szabályrendelet. 1911
9. 783 Iktató 1872-től Balatonparti községek és fürdőtelepekre érkező idegenek bejelentéséről alkotott szabályrendelet. 1911 Hiányzik.
9. 784 Iktató 1872-től Balatonfüredi Kisfaludy Sándor Társaskör alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 785 Iktató 1872-től Balatonfüredi Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 786 Iktató 1872-től Petesházai Gazdakör alapszabálya. 1911
9. 787 Iktató 1872-től Zalaegerszegi baromfi- és galambtenyésztő egyesület alapszabálya. 1911
9. 788 Iktató 1872-től Zalalövői Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1911
9. 789 Iktató 1872-től Perlaki Társaskör alapszabálya. 1911
9. 790 Iktató 1872-től Ramasetter Vince és neje által a sümegi reáliskolai tanulók és alreáliskola javára tett alapítvány alapítólevele. 1911 Sümegi kékfestő, iskolaalapító, a város egykori polgármestere. Lásd még az 1347 és 3379 számot is.
9. 791 Iktató 1872-től Légrád, Őrtilos községek határának térképe. 1911
9. 792 Iktató 1872-től Handler István és neje városi szegények javára tett alapítványa alapító levele. 1911
9. 793 Iktató 1872-től Mihályfai körjegyzőséghez tartozó Óhíd, Mihályfa, Kisvásárhely, Szalapa községek szervezési szabályai. 1911 Hiányzik.
9. 794 Iktató 1872-től Hévízszentandrási körjegyzőséghez tartozó Zalaköszvényes, Hévízszentandrás, Felsőpáhok, Egregy szervezési szabályai. 1911
9. 795 Iktató 1872-től Társaskocsi ipar szabályrendelete. 1911
9. 796 Iktató 1872-től Szentantalfa község vásári helypénz díjszabályzata. 1911 Hiányzik.
9. 797 Iktató 1872-től Sümegi megyei épület átadási okirata. 1911 Hiányzik.
9. 798 Iktató 1872-től Keszthelyi Ipartestület alapszabálya. 1911 Hiányzik.
9. 799 Iktató 1872-től Balatonparti községek és fürdőtelepekre érkező idegenek bejelentéséről alkotott szabályrendelet. 1911 Hiányzik.
10. 800 Iktató 1872-től Zalalövői daloskör alapszabálya. 1911
10. 801 Iktató 1872-től Muhovec Jakab honpolgári eskü letételi jegyzőkönyve. 1911
10. 802 Iktató 1872-től Handler Istvánné özvegy kisdedóvoda alapítványa. 1911
10. 803 Iktató 1872-től Csáktornyai Iparosdalárda alapszabálya. 1911
10. 804 Iktató 1872-től Csáktornyai Iparos Olvasókör alapszabálya. 1911
10. 805 Iktató 1872-től Drávanagyfalui férfi dalegylet alapszabálya. 1911
10. 807 Iktató 1872-től Löwenfeld Sarolta féle alapító levél. 1911
10. 808 Iktató 1872-től Nagykanizsai Ipartestület módosított alapszabálya. 1912
10. 809 Iktató 1872-től Légárdi Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1912
10. 810 Iktató 1872-től Csentevölgyi Gazdakör alapszabálya. 1912
10. 811 Iktató 1872-től Dióskáli Keleti Ung hegyközség alapszabálya. 1912
10. 812 Iktató 1872-től Révfülöpi Fürdő és Partszépítő Egyesület alapszabálya. 1912 Hiányzik.
10. 813 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Chevra Kadisa módosított alapszabálya. 1912
10. 814 Iktató 1872-től Vármegyei alkalmazottak nyugdíjpótló szabályrendelete. 1912
10. 815 Iktató 1872-től Néhai Krosetz János féle szegény alapítvány. 1912
10. 816 Iktató 1872-től Néhai Handler Istvánné gimnáziumi alapítványa. 1912
10. 817 Iktató 1872-től Kiskomáromi Kisgazdakör alapszabálya. 1912
10. 818 Iktató 1872-től Balatonarácsi Polgári Dalegylet alapszabálya. 1912 Hiányzik.
10. 819 Iktató 1872-től Tapolcai színpártoló egyesület alapszabálya. 1912 Hiányzik.
10. 820 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Ifjúsági Klub alapszabálya. 1912
10. 821 Iktató 1872-től Thassy Imre által a közgyűléshez beadott és Zalalövő községnek V. Ferdinánd által adott kiváltságlevél. 1912
10. 822 Iktató 1872-től Lesencetomaji Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1912 Hiányzik.
10. 823 Iktató 1872-től Nagykanizsa városi mezőgazdasági bizottság szervezése, ügyrendje és legeltetésről alkotott szabályrendelete. 1912
10. 824 Iktató 1872-től Balatoni Gőzhajózási Társasággal kötött szerződés. 1912
10. 825 Iktató 1872-től Páka község vásári helypénz díjszabályzata. 1912
10. 826 Iktató 1872-től Zalabéri Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1912
10. 827 Iktató 1872-től Komárvárosi Közbirtokos Szövetség alapszabálya. 1912
10. 828 Iktató 1872-től Országos Gazdasági Egyesület alapító tagsági oklevele. 1912 Hiányzik.
10. 829 Iktató 1872-től Malomrendtartásról szóló szabályrendelet. 1912
10. 830 Iktató 1872-től Perlaki halászati társaság alapszabálya. 1912
10. 831 Iktató 1872-től Lendvavölgy Lecsapoló Társaság alapszabálya. 1912
10. 832 Iktató 1872-től Drávavásárhely helypénz díjszabályzata. 1912
10. 833 Iktató 1872-től Sormási keresztény fogyasztási szövetkezet misealapító levele. 1912
10. 834 Iktató 1872-től Türjei Jótékony Nőegylet alapszabálya. 1912
10. 835 Iktató 1872-től Pákai Iparoskör alapszabálya. 1912
10. 836 Iktató 1872-től Galamboki legelőtársulat alapszabálya. 1912
10. 837 Iktató 1872-től Nagykapornaki katolikus ifjúsági egylet alapszabálya. 1912
10. 838 Iktató 1872-től Zalaszentjakabi úrbéresek legelőrendtartása. 1912
10. 839 Iktató 1872-től Lótenyésztés és magán ménlovak megvizsgálásáról alkotott szabályrendelet. 1912
10. 840 Iktató 1872-től Csopaki körjegyzőség községeinek szervezési szabályzata. 1912 Hiányzik.
10. 841 Iktató 1872-től Söjtöri izraelita fiók hitközség szervezési szabályai. 1912
10. 842 Iktató 1872-től Letenyei körjegyzőséghez tartozó Béc, Egyeduta, Letenye, Zajk községek szervezési szabályai. 1912
10. 843 Iktató 1872-től Zalaszentgróti izraelita temetkezési egylet alapszabálya. 1912
10. 844 Iktató 1872-től Községi kör- és segédjegyzők nyugdíj szabályrendelet. 1912
10. 845 Iktató 1872-től Murakirályi Szent Flórián római katolikus egylet alapszabálya. 1912
10. 846 Iktató 1872-től Botfy Lajos és neje szegény iparosok segítéségre tett alapítványa. 1912
10. 847 Iktató 1872-től Zalaszentgrót régi bélyegzője és pecsétnyomója. 1912
10. 848 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Gazdakör alapszabálya. 1912
10. 849 Iktató 1872-től Perlaki Polgári Egylet módisított alapszabálya. 1912
10. 850 Iktató 1872-től Háztartási cselédek szolgálati idejének szabályrendelete. 1912
10. 851 Iktató 1872-től Hordójelző hivatalokról alkotott szabályrendelet. 1912
10. 852 Iktató 1872-től Műszaki szabályrendelet. 1912
10. 853 Iktató 1872-től Régi bélyegzők. 1912
10. 854 Iktató 1872-től Komárvárosi úrbéres birtokosság szervezési szabályai. 1912
10. 855 Iktató 1872-től Nagykanizsai általános ifjúságképző egyesület alapszabálya. 1912
79. 856 Iktató 1872-től Az Országos Törzskönyvi Bizottság törzskönyvi lapjai, valamint községi pecsétnyomók és bélyegzők lenyomatainak gyűjteménye. 1913 Az 1902-ben jóváhagyott városi és községi pecsétek lenyomatai, valamint pecsétek járásonként: Alsólendva, Balatonfüred, Csáktornya, Keszthely, Letenye, Nagykanizsa, Nova, Pacsa, Perlak, Sümeg, Tapolca, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót.
10. 857 Iktató 1872-től Homokkomáromi hegyközség rendtartása. 1912
79. 858 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Aggápolda Alapítvány - metszet. 1912
10. 859 Iktató 1872-től Salomvári körjegyzőséghez tartozó Salomvár, Cséb, Budafa, Keménfa, Vaspör, Háshágy községek szervezési szabályai. 1912
10. 860 Iktató 1872-től Pakodi Ifjúsági Egyesület alapszablya. 1912
10. 861 Iktató 1872-től Vásárrendtartási szabályrendelet. 1912
10. 862 Iktató 1872-től Hanty Károly zalaegerszegi népkonyha és Baross-ligeti padok fenntartására tett alapítvány levele. 1912
10. 863 Iktató 1872-től Alsólendvai Katolikus Nőegylet alapszabálya. 1912
10. 864 Iktató 1872-től Zalaegerszegi szegény gyermekek Karácsonyfa Egyletének módosított alapszabálya. 1913
10. 865 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi Asszonyfai hegyközség rendtartása. 1913
10. 866 Iktató 1872-től Battonyai körjegyzőséghez tartozó Battonya, Muraszilvágy, Alsóferencfalva községek szervezési szabályai. 1913
10. 867 Iktató 1872-től Balatoni Szövetség alapszabálya. 1913 Hiányzik.
10. 868 Iktató 1872-től Bérkocsi iparról alkotott szabályrendelet. 1913
10. 869 Iktató 1872-től Badacsonytomaj úrbéres birtokosságának legelőrendtartása. 1913
10. 870 Iktató 1872-től Sármellék Polgári Olvasókör alapszabálya. 1913 Hiányzik.
10. 871 Iktató 1872-től Bánuta község legelőrendtartása. 1913
10. 872 Iktató 1872-től Szentadorjáni körjegyzőséghez tartozó Erdőhát, Kányavár, Kiscsehi, Lasztonya, Lispe, Maróc, Szentadorján szervezési szabályai. 1913
10. 873 Iktató 1872-től Légrád és Őrtilos község határ-kisajátítási térképe. 1913 Lásd a 791. számot.
10. 874 Iktató 1872-től Söjtöri körjegyzőséghez tartozó Pusztaszentlászló, Pusztaederics, Söjtör községek szervezési szabályai. 1913
11. 875 Iktató 1872-től Néhai özvegy Fischer Józsefné családi sírbolt alapító levele. 1913
11. 876 Iktató 1872-től Légrádi helyhatósági állatorvos szervezési szabályrendelete. 1913
11. 877 Iktató 1872-től Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1913
11. 878 Iktató 1872-től Gyámpénztári pénzek elhelyezésére alkotott szabályrendelet módosítása, illetve újbóli megalkotása. 1913
11. 879 Iktató 1872-től Alsólendvai hordójelző hivatal régi pecsétnyomója. 1913
11. 880 Iktató 1872-től Alsóőrsi nemesi közbirtokosság szervezési szabályrendelete. 1913 Hiányzik.
11. 881 Iktató 1872-től Tapolcai iparosok dalkörének alapszabálya. 1913 Hiányzik.
11. 882 Iktató 1872-től Csáktornyai Napközi Otthon alapszabálya. 1913
11. 883 Iktató 1872-től Botfa, Csácsbozsok, Csatár, Zalabesenyő községek közbirtokosságának legelőrendtartása. 1913
11. 884 Iktató 1872-től Barlahida, Karácsonyfa, Mikefa, Nova és Szilvágy községek szervezési szabályzata. 1913
11. 885 Iktató 1872-től Damása, Dékánfalva, Muraújfalu szervezési szabályai. 1913
11. 886 Iktató 1872-től Balatonhenye, Köveskál, Monoszló, Szentbékálla községek szervezési szabályai. 1913 Hiányzik.
11. 887 Iktató 1872-től Zalavár vásári helypénz díjszabályzata. 1913 Hiányzik.
11. 888 Iktató 1872-től Hanty Károly kórházalapítvány levele. 1913
11. 889 Iktató 1872-től Vármegyei építkezési szabályrendelet. 1913
11. 890 Iktató 1872-től Lesenceistvándi katolikus olvasókör alapszabályai. 1913 Hiányzik.
11. 891 Iktató 1872-től Kotori Polgári Egylet alapszabálya. 1913
11. 892 Iktató 1872-től Dobri községi olvasókör alapszabálya. 1913
11. 893 Iktató 1872-től Badacsony hegyközség rendtartása. 1913 Hiányzik.
11. 894 Iktató 1872-től Nemesapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1913
11. 895 Iktató 1872-től Viziszentgyörgy körjegyzőséghez tartozó Gyümölcsfalva, Gyümölcshegy, Kismihályfalva, Nyiresfalva községek szervezési szabályai. 1913
11. 896 Iktató 1872-től Bogyay Kálmán sümegi szegénytanulók felruházási alapja. 1913 Hiányzik.
11. 897 Iktató 1872-től Csáktornyai Chevra Kadisa Szentegylet alapszabálya. 1913
11. 898 Iktató 1872-től Alsólendvai Sport Club alapszabálya. 1913
11. 899 Iktató 1872-től Zalaegerszegi irodalmi és művészeti kör módosított alapszabálya. 1913
11. 900 Iktató 1872-től Orvosok régi bélyegzői. 1913
11. 901 Iktató 1872-től Ukki körjegyzőséghez tartozó Rigács, Magyar, Medgyes, Ukk, Zalagyömörő községek szervezési szabályai. 1913 Hiányzik.
11. 902 Iktató 1872-től Községi és körorvosi díjak szabályrendelete. 1913
11. 903 Iktató 1872-től Szentbékállai Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1914
120, 121. 904 Iktató 1872-től Egyletek és társulatok nyilvántartása. 19-20. század Zala megye, Nagykanizsa város, Zalaegerszeg város, lenti, letenyei, nagykanizsai, novai, pacsai, tapolcai, zalaegerszegi, zalaszentgróti járások.
11. 905 Iktató 1872-től Keszthelyi iparos ifjak Önképző és testedző alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 906 Iktató 1872-től Ukki római katolikus olvasókör alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 907 Iktató 1872-től Társaskocsi ipar szabályrendelete. 1913
11. 908 Iktató 1872-től Ságodi körjegyzőséghez tartozó Ságod, Nagykutas, Kaszaháza, Kiskutas, Nagypáli, Kispáli szervezési szabályai. 1914
11. 909 Iktató 1872-től Gyűrüsi önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1914
11. 910 Iktató 1872-től Vármegyei Gazdasági Egyesület alapszabálya. 1914
11. 911 Iktató 1872-től Balatonfüredi önkéntes tűzoltó testület alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 912 Iktató 1872-től Gyógyszerár-szabvány és gyógyszerkülönlegességek. 1914
11. 913 Iktató 1872-től Körjegyzők magánmunkálatainak szabályrendelete. 1914 Hiányzik.
11. 914 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Patronage egyesület alapszabálya. 1914
11. 915 Iktató 1872-től A vármegyei díjnokok illetményei és szolgálati viszonyai. 1913
11. 916 Iktató 1872-től Zalaegerszegi sportegyesület alapszabálya. 1914
11. 917 Iktató 1872-től Sümegi Kisfaludy Sándor Kör alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 918 Iktató 1872-től Lentikápolnai katolikus olvasókör alapszabálya. 1914
11. 919 Iktató 1872-től Novai Gazdakör alapszabálya. 1914
11. 920 Iktató 1872-től Zalaapáti iparos olvasókör alapszabálya. 1914
11. 921 Iktató 1872-től Balatongyöröki Fürdőegyesület alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 922 Iktató 1872-től Nagykanizsai Izraelita hitközség alapszabálya. 1914
11. 923 Iktató 1872-től Révfülöpi kaszinó egyesület alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 924 Iktató 1872-től Sümegi polgári olvasókör alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 925 Iktató 1872-től ? Katolikus kör alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 926 Iktató 1872-től Csáktornyai iparos otthon alapszabálya.
11. 927 Iktató 1872-től Keszthelyi iparos társalgó kör alapszabálya. Hiányzik.
11. 928 Iktató 1872-től Tüdővész ellen védekező zala megyei egyesület alapszabálya. 1914
11. 929 Iktató 1872-től Söjtöri iparoskör alapszabálya. 1914
11. 930 Iktató 1872-től Muraszerdahely község vásári helypénzdíj szabályzata. 1914
11. 931 Iktató 1872-től Pölöske község vásári helypénzdíj szabályzata. 1914
11. 932 Iktató 1872-től Gyulakeszi község vásári helypénzdíj szabályzata. 1914 Hiányzik.
11. 933 Iktató 1872-től Csáktornya vásári helypénz és közmérlegelési díjszabályzat. 1914
11. 934 Iktató 1872-től Tótszentmártoni körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendeletei. 1914
11. 935 Iktató 1872-től Tapolca hitközség alapszabálya. 1914 Hiányzik.
11. 936 Iktató 1872-től Vármegyei könyvtár elhelyezése, illetve átadása. 1914
11. 937 Iktató 1872-től Szarvasmarha és sertéstenyésztésről szabályrendelet. 1914 Lásd a 2294-es számot.
11. 938 Iktató 1872-től Balatoni fürdőhely szabályrendelete. 1914
11. 939 Iktató 1872-től Kocsmák, kávéházak, mulatóhelyek stb. záróráinak meghosszabbításáról szóló szabályrendelet. 1914
11. 940 Iktató 1872-től Keszthelyi községi jegyzők és kezelők részére megállapított hivatali órák szabályrendelete. 1914 Hiányzik.
11. 941 Iktató 1872-től Vármegyei ebtartási szabályrendelet. 1914 Lásd az 1143 számot.
11. 942 Iktató 1872-től Nagykanizsai Önkéntes Tűzoltó Testület alapszabálya. 1915
11. 943 Iktató 1872-től Balaton Szövetség alapszabálya. Hiányzik.
11. 944 Iktató 1872-től Zalavármegyei Tűzoltószövetség alapszabálya.
11. 945 Iktató 1872-től Oszterhuber László 600 koronás alapító levele. 1915
11. 946 Iktató 1872-től Zalalövő vásári helypénzdíj szabályzata. 1915
11. 947 Iktató 1872-től Nyomorék gyermekek országos otthonának alapító levele. Hiányzik.
11. 948 Iktató 1872-től Zala megye nemességének alapítványa alapítólevele. 1915
11. 949 Iktató 1872-től Vármegye módosított építési szabályrendelete. 1914
11. 950 Iktató 1872-től Vármegyei hordójelző hivatal szabályrendelete. 1914
11. 951 Iktató 1872-től Vármegyei szabályrendelet 15 éven alul lévő gyermekek dohányzástól való eltiltása tárgyában.
11. 952 Iktató 1872-től Szepetk község vásári helypénz díjszabályzata. 1914 Lásd az 1695-ös számot.
11. 953 Iktató 1872-től Laub Joachim állampolgári eskütétele. 1914
11. 954 Iktató 1872-től Szekeres József dr. alapító levele. 1915
11. 955 Iktató 1872-től Gyógyszerár szabvány. 1915
11. 956 Iktató 1872-től Balatoni Halászati Társulat alapszabálya. 1915
11. 957 Iktató 1872-től Deák Ferenc nevelési alap alapító levele. 1915
11. 958 Iktató 1872-től Nyírlaki József-féle Deák Ferenc nevét viselő nevelő alap alapító levele. 1915 Hiányzik.
11. 959 Iktató 1872-től Sümeghy Ferenc nevelési ösztöndíj alap alapító levele. 1915
11. 960 Iktató 1872-től Zalabéri Horváth Edéné született palini Inkey Karolina nevelési alap alapító levele és alapszabálya. 1914
11. 961 Iktató 1872-től Oszterhuber László-féle jutalomdíj alapítvány alapító levele. 1914
11. 962 Iktató 1872-től Piaci elővásárlási tilalomról szóló szabályrendelet. 1915
11. 963 Iktató 1872-től Tihany község vásári helypénzdíj szabályzata. 1915 Hiányzik.
11. 964 Iktató 1872-től Zalaegerszegi és zalapáti vöröskereszt egylet alapszabálya. 1916
11. 965 Iktató 1872-től Galambok község vásári helypénzdíj szabályzata. 1916
11. 966 Iktató 1872-től Állami tisztviselők Országos Egyesületének sümegi köre. 1916
11. 967 Iktató 1872-től Hanty Károly alapító levele. 1915
11. 968 Iktató 1872-től Bottronya község vásári helypénzdíj szabályzata. 1917
11. 969 Iktató 1872-től Központi választmány 1918. évi jegyzőkönyve. 1918 Őrlap.
11. 970 Iktató 1872-től Malatinszky család nevelési alapítványa. 1918 Őrlap.
11. 971 Iktató 1872-től Reitharek Miksa József nevelési alapítványa. 1919
11. 972 Iktató 1872-től Tapolca vásári helypénzdíj szabályzata. 1919 Hiányzik.
11. 973 Iktató 1872-től Ludvig Konstantin állampolgársági jegyzőkönyve. 1919
11. 974 Iktató 1872-től Principálisvölgyi lecsapoló társulat jegyzőkönyve. 1919
11. 975 Iktató 1872-től Weisz Bodog nagykanizsai izraelita hitközség alapító levele. 1920
11. 976 Iktató 1872-től Gutman Simonné (néhai, özvegy) alapító levele. 1920 Őrlap.
11. 977 Iktató 1872-től Révfülöpi fürdő és partszépítő alapszabálya. 1920 Hiányzik.
11. 978 Iktató 1872-től Csillagh Gyuláné Nagy Etelka (néhai, özvegy) zalaegerszegi kórházi alapító levele. 1920
11. 979 Iktató 1872-től Schindler Alajos honossági jegyzőkönyve. 1920
11. 980 Iktató 1872-től Pollák Árminné alapító levele. 1920
11. 981 Iktató 1872-től Nagykanizsa r.t. város helypénzdíj szabályzata. 1917
11. 982 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy község vásári helypénzdíj szabályzata. 1917
11. 983 Iktató 1872-től Balatonfüredi járás községi és körjegyző egylet alapszabálya. 1916 Hiányzik.
11. 984 Iktató 1872-től Pados János dr. szegényházi alapító levele. 1918
11. 985 Iktató 1872-től Zalabér község vásári helypénzdíj szabályzata. 1917
11. 986 Iktató 1872-től Schöfl Rezső honosító jegyzőkönyve. 1919
11. 987 Iktató 1872-től Herczeg Hermán honosító jegyzőkönyve. 1919
11. 988 Iktató 1872-től Nemessándorháza község várási helypénzdíj szabályzata. 1918
11. 989 Iktató 1872-től Nemeshetés község vásári helypénzdíj szabályzata. 1918
11. 990 Iktató 1872-től Zalaegerszegi r.t. város bérkocsi ipar szabályrendelete. 1918
11. 991 Iktató 1872-től Sümegi Kisfaludy Kaszinó alapszabálya. 1918 Hiányzik.
11. 992 Iktató 1872-től Gambe Vince honosító levele. 1920
11. 993 Iktató 1872-től Zalalövő község legeltetési szabályrendelete. 1920
11. 994 Iktató 1872-től Mikula Antalné honosító jegyzőkönyve. 1920
11. 995 Iktató 1872-től Mikula Szigfrid honosító jegyzőkönyve. 1920
11. 996 Iktató 1872-től Megyei közgyűlések számáról, idejéről és ügyrendjéről szabályrendelet. 1920
11. 997 Iktató 1872-től Habacher András honosító jegyzőkönyve. 1920
11. 998 Iktató 1872-től Balatonfüredi járási Polgárszövetség alapszabályai. 1920 Hiányzik.
11. 999 Iktató 1872-től Törvényhatósági hordójelzők módosított szabályrendelete. 1920
12. 1000 Iktató 1872-től Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei című munkálat (33 füzet). 1920
12. 1001 Iktató 1872-től Bogyay Gyula eskütételi jegyzőkönyve. 1920
12. 1002 Iktató 1872-től Nagykanizsai kaszinó módosított szabályrendelete. 1920
12. 1003 Iktató 1872-től Horváth Anna hordójelzői eskütételi jegyzőkönyve. 1920
12. 1004 Iktató 1872-től Balatonfüred nagyközség községi húsvizsgálati szabályrendelete. 1920 Hiányzik.
12. 1005 Iktató 1872-től Nagykanizsai katolikus legényegylet módosított szabályrendelete. 1920
12. 1006 Iktató 1872-től Magyar vármegyék átirata a magyar békekötés tárgyában. 1920
12. 1007 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község módosított piaci helypénzdíj szabályzata. 1920 Lásd a 2701-es számot.
12. 1008 Iktató 1872-től Henyetl György honosító jegyzőkönyve. 1920
12. 1009 Iktató 1872-től Nemesgulácsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1920
12. 1010 Iktató 1872-től Hosszúvölgyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1011 Iktató 1872-től Szászi Béla erdőtiszti eskütételi jegyzőkönyve. 1920
12. 1012 Iktató 1872-től Szepezd község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1013 Iktató 1872-től Csatár község szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1014 Iktató 1872-től Besenyői körjegyzőséghez tartozó községek községi szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1015 Iktató 1872-től Tapolca nagyközség községi szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1016 Iktató 1872-től Balatonedericsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1017 Iktató 1872-től Lesencetomaji körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1018 Iktató 1872-től Diszeli körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1019 Iktató 1872-től Köveskál község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1020 Iktató 1872-től Balatonfüred nagyközség szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1021 Iktató 1872-től Kővágóörsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1022 Iktató 1872-től Aszófői körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1023 Iktató 1872-től Raposka község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1024 Iktató 1872-től Hegymagas község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1025 Iktató 1872-től Szigliget község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1026 Iktató 1872-től Csopaki körjegyzőség községeinek szervezési szabályzata. 1921 Hiányzik.
12. 1027 Iktató 1872-től Nemestördemici körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1028 Iktató 1872-től Nemespécselyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1029 Iktató 1872-től Udvarnok község szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1030 Iktató 1872-től Kisgörbői körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1031 Iktató 1872-től Zalabéri körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1032 Iktató 1872-től Türjei körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1033 Iktató 1872-től Zalacsányi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1034 Iktató 1872-től Vonyarcvashegyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1035 Iktató 1872-től Karmacsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1036 Iktató 1872-től Rezi község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1037 Iktató 1872-től Alsópáhok körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1038 Iktató 1872-től Keszthely nagyközség szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1039 Iktató 1872-től Zalaszántói körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1040 Iktató 1872-től Felsőzsid, Alsózsid községek volt úrbéres erdőbirtokosságának ügyviteli szabályzata. 1921 Hiányzik.
12. 1041 Iktató 1872-től Köszvényes község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1042 Iktató 1872-től Zalaszentmihályfa község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1043 Iktató 1872-től Bazsi község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1044 Iktató 1872-től Gógánfai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1045 Iktató 1872-től Szegvár község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1046 Iktató 1872-től Galsa község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1047 Iktató 1872-től Hosztót község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1048 Iktató 1872-től Sárosd község szervezési szabályrendelete. 1921
12. 1049 Iktató 1872-től Rigyác község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1050 Iktató 1872-től Meggyes község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1051 Iktató 1872-től Megyer község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1052 Iktató 1872-től Ukk község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
12. 1053 Iktató 1872-től Nyirádi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
13. 1054 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1055 Iktató 1872-től Balatonmagyaród község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1056 Iktató 1872-től Murakereszturi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1057 Iktató 1872-től Langvíz község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1058 Iktató 1872-től Szepetnek község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1059 Iktató 1872-től Fűzvölgy község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1060 Iktató 1872-től Korpavár község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1061 Iktató 1872-től Homokkomárom község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1062 Iktató 1872-től Komárváros község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1063 Iktató 1872-től Obornak község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1064 Iktató 1872-től Palin község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1065 Iktató 1872-től Németszentmiklós község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1066 Iktató 1872-től Zalasárszegi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1067 Iktató 1872-től Bókaháza község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1068 Iktató 1872-től Tilaj község szervezési szabályrendelete. 1921 Lásd az 1402 szám alatt.
13. 1069 Iktató 1872-től Nagykapornaki körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1070 Iktató 1872-től Dióskál körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1071 Iktató 1872-től Zalaapáti község szervezési szabályrendelete. 1921 Lásd az 1659 szám alatt.
13. 1072 Iktató 1872-től Esztergály község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1073 Iktató 1872-től Hosszúfalu község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1074 Iktató 1872-től Alsórajk község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1075 Iktató 1872-től Hahót község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1076 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1077 Iktató 1872-től Orosztony község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1078 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1079 Iktató 1872-től Szabar község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1080 Iktató 1872-től Szentpéteruri körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1081 Iktató 1872-től Králl Richárd honosító jegyzőkönyve. 1921
13. 1082 Iktató 1872-től Kapolcs község szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
13. 1083 Iktató 1872-től Borsfa község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1084 Iktató 1872-től Sénye község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1085 Iktató 1872-től Tihany község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1086 Iktató 1872-től Felsőőrsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921 Őrlap.
13. 1087 Iktató 1872-től Sáska község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1088 Iktató 1872-től Gyülevész község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1089 Iktató 1872-től Kelemen Imre alapító levél. 1921
13. 1090 Iktató 1872-től Közgyűlési repertórium. 1921
13. 1091 Iktató 1872-től Pitterman József eskütételi jegyzőkönyve. 1921
13. 1092 Iktató 1872-től Lótenyésztési szabályrendelet. 1921
13. 1093 Iktató 1872-től Novai járás községeinek húsvizsgálati szabályrendelete. 1921
13. 1094 Iktató 1872-től Rosenberg Sándorné alapító levele. 1921
90. 1095 Iktató 1872-től Thassy Gábor dr. tiszti főorvos és családja nemességére vonatkozó iratok másolatai. 1921
13. 1096 Iktató 1872-től Vizlendvay család nemesi oklevele. 1921 Hiányzik.
13. 1097 Iktató 1872-től Debrecen szabad királyi város törvényhatósági bizottsági közgyűlési jegyzőkönyve. 1919
13. 1098 Iktató 1872-től Balatonfüredi politikai hetilap 10000 koronás készpénz-biztosítéki okmánya. 1921 Hiányzik.
13. 1099 Iktató 1872-től Imrik Sándor Zoltán eskütételi jegyzőkönyve. 1921
13. 1100 Iktató 1872-től Péter János 200 koronás alapító levele. 1921
13. 1101 Iktató 1872-től Pacsai járási ipartestület alapszabálya. 1921 Lásd a 2937-es számot.
90. 1102 Iktató 1872-től Az 1920. évi népszámlálás. 1920
13. 1103 Iktató 1872-től Kozmadombja község kisgazdakör alapszabálya. 1921
13. 1104 Iktató 1872-től Cupi község kisgazdakör alapszabálya. 1921
13. 1105 Iktató 1872-től Nemesnép község kisgazdakör alapszabálya. 1921
13. 1106 Iktató 1872-től Kővágóörsi körjegyzőséghez tartozó községek marhalevél kezelési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
13. 1107 Iktató 1872-től Kővágóörsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete írnok végrehajtói állásról. 1921 Hiányzik.
13. 1108 Iktató 1872-től Lendvajakabfai kisgazdakör alapszabálya. 1921
13. 1109 Iktató 1872-től Oszterhuber László 600 koronás alapító levele. 1921
13. 1110 Iktató 1872-től Bazita, Dobronhegy, Gellénháza és Döbréte községek községi szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1111 Iktató 1872-től Zalapetendi római katolikus ifjúsági egyesület alapszabálya. 1921 Hiányzik.
13. 1112 Iktató 1872-től Pacsai római katolikus ifjúsági egyesület alapszabálya. 1921
13. 1113 Iktató 1872-től Pötréte község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1114 Iktató 1872-től Nagylengyeli keresztény ifjúsági egyesület alapszabálya. 1921
13. 1115 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város ingatlanok átruházása után fizetendő illetékről alkotott szabályrendelete. 1921
13. 1116 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város városi számvevőség, a városi adóhivatal és pénztári hivatal szervezetéről szabályrendelet. 1921
13. 1117 Iktató 1872-től Nagykanizsai közművelődési társulat alapszabálya. 1921
13. 1118 Iktató 1872-től Tapolca község községi állatorvosi állás szervezéséről alkotott szabályrendelet. 1921 Hiányzik.
80, 81, 82, 83. 1119 Iktató 1872-től Vármegye részvényeinek szelvényei. 1921
13. 1120 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város ingatlan vagyon átruházása után fizetendő városi illetékről alkotott szabályrendelete. 1921
13. 1121 Iktató 1872-től Vármegyei tisztviselők és egyéb alkalmazottak hivatalos időn túl teljesített munkának díjazásáról alkotott szabályrendelet. 1921 Lásd az 1149-es számot.
13. 1122 Iktató 1872-től Csesztregi kisgazdakör alapszabálya. 1921
13. 1123 Iktató 1872-től Szentantalfai körjegyzőséghez tartozó községek marhalevél kezelői szervezési szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
13. 1124 Iktató 1872-től Unterberger Ferenc néhai által létesített keszthelyi házi szegények segélyezési alapítványa. 1921 Hiányzik.
13. 1125 Iktató 1872-től Berger Vilmos és neje Strausz Paula 10.000 koronás alapító levele. 1921
13. 1126 Iktató 1872-től Nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak alapszabályai. 1921 Lásd az 1215-ös számot.
13. 1127 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1128 Iktató 1872-től Letenye község helypénzdíj szabályzata. 1921 Lásd a 2700-as számot.
13. 1129 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város pezsgő és külföldi bor fogyasztási adójáról szabályrendelet. 1921
13. 1130 Iktató 1872-től Sarlay József erdőmérnök eskütételi jegyzőkönyve. 1921
13. 1131 Iktató 1872-től Rédics község vásártartási helypénz díjszedési díjszabályzata. 1921
13. 1132 Iktató 1872-től Zalaszentgróti iparoskör alapszabálya. 1921
13. 1133 Iktató 1872-től Kisbalaton lecsapoló társulat alapszabálya. 1921 Hiányzik.
13. 1134 Iktató 1872-től Unterberger Ferenc alapító levele. 1921
13. 1135 Iktató 1872-től Felsőrajk község községi szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1136 Iktató 1872-től Zalaegerszegi izraelita hitközség alapszabálya. 1921
13. 1137 Iktató 1872-től Tapolcai keresztényszocialista vasutasok egyesületének alapszabálya. 1921 Hiányzik.
13. 1138 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1139 Iktató 1872-től Schmith Karolin honossági jegyzőkönyve. 1921
13. 1140 Iktató 1872-től A Proletárdiktatúra idején Nagykanizsán letartóztatott túszok 6000 koronás jutalomdíj alapítványa. 1921
13. 1141 Iktató 1872-től Vizlendvay Sándor 25.000 koronás tanulmányi alapító levele. 1921 Hiányzik.
13. 1142 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1921
13. 1143 Iktató 1872-től Vármegyei módosított ebtartási szabályrendelet. 1921 Lásd a 941-es számot.
13. 1144 Iktató 1872-től Hévízszentandrás község köztisztaság tartásáról alkotott szabályai. 1921 Hiányzik.
13. 1145 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város húsvizsgálati szabályrendelete. 1921 Lásd a 2777-es számot.
13. 1146 Iktató 1872-től Hévízszentandrás község utcáinak jelzőtáblákkal való megjelölése tárgyában alkotott szabályrendelet. 1921 Hiányzik.
84. 1147 Iktató 1872-től Zalavölgye helyiérdekű vasút részvényeinek, valamint a keszthelyi balatoni részvények elhelyezése. 1921
13. 1148 Iktató 1872-től Diszel, Sáska, Zalahaláp községek marhalevél kezelési díjak szabályrendelete. 1921 Hiányzik.
13. 1149 Iktató 1872-től A megállapított hivatalos időn túl teljesített munkadíjakról alkotott szabályrendelet. 1921 Lásd az 1121-es számot.
14. 1150 Iktató 1872-től Nagykanizsai hordójelző hivatal bérének felemelése tárgyában hozott véghatározatok elhelyezése. 1921
14. 1151 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város szabályrendelete. 1921
14. 1152 Iktató 1872-től Mozgósítási iratok elhelyezése a levéltárban. 1922
14. 1153 Iktató 1872-től Kővágóörsi adóügyi jegyzői állás szervezésére vonatkozó községi szabályrendelet. 1922 Hiányzik.
14. 1154 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú városközüzemi pótlékről alkotott szabályrendelet. 1922
14. 1155 Iktató 1872-től Vármegyei állattenyésztési szabályrendelet. 1922
14. 1156 Iktató 1872-től Zalagyömörői országos vásárokra megállapított helypénzszedési díjszabályzat. 1922 Hiányzik.
14. 1157 Iktató 1872-től Nagykanizsai tornaegylet alapszabálya. 1922
14. 1158 Iktató 1872-től Zalaegerszegi tornaegylet alapszabálya. 1922
14. 1159 Iktató 1872-től Nagykanizsai Zrínyi Tornaegylet alapszabálya. 1922
14. 1160 Iktató 1872-től Andráshidai körjegyzőség szabályrendelete írnoki állás szervezéséről. 1922
14. 1161 Iktató 1872-től Eszteregnye körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1922
14. 1162 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város szabályrendelete a marhalevelek kezeléséről. 1922
14. 1163 Iktató 1872-től Frk Ferenc állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1922
14. 1164 Iktató 1872-től Igmándy Krall Etelka állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1922
14. 1165 Iktató 1872-től Türje község és a premontrei kanonok rend között létrejött csereszerződés elhelyezése. 1922
14. 1166 Iktató 1872-től Bakai György féle szegény ipari iskolai tanulók segélyezési alapító levele. 1922
14. 1167 Iktató 1872-től Jaukovich László gróf ösztöndíj alapítványa. 1922
14. 1168 Iktató 1872-től Vármegyei közalkalmazottak ingyenes orvosi gyógykezelése tárgyában véghatározat. 1922
14. 1169 Iktató 1872-től Keszthely község húsvizsgálati szabályrendelete. 1922 Hiányzik.
14. 1170 Iktató 1872-től Tapolca vidéki körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendelete. 1922 Hiányzik.
14. 1171 Iktató 1872-től Nova község vásári helypénz díjszabályzata. 1922
14. 1172 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város szabályzata a városi számvevőség, a városi adóhivatal és pénztári hivatal szervezetéről. 1922
14. 1173 Iktató 1872-től Tapolcai Iparos Ifjak Atlétikai Egyesület alapszabálya. 1922 Hiányzik.
14. 1174 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város szegényügyi szabályrendelete. 1922 Lásd az 1174-es számot.
14. 1175 Iktató 1872-től Garabonci körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendelete. 1922
14. 1176 Iktató 1872-től Korpavári körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendelete. 1922
14. 1177 Iktató 1872-től Szentantalfai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1922 Hiányzik.
14. 1178 Iktató 1872-től Keszthely nagyközség szabályrendelete a területén fürdőzőktől beszedett lakbérek után fizetendő községi haszonszerződés. 1922 Hiányzik.
14. 1179 Iktató 1872-től Törvényhatósági hordójelző hivatalok raktárdíjának megállapítása. 1922
14. 1180 Iktató 1872-től Alsóbagodi Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1922
14. 1181 Iktató 1872-től Kerkabarabás község Cserhegy hegyközség rendtartása. 1922
14. 1182 Iktató 1872-től Hangversenyek stb. után fizetendő díjakról alkotott szabályrendelet. 1922
14. 1183 Iktató 1872-től Murai hajómalmokról kimutatás. 1922
14. 1184 Iktató 1872-től Pollák Henrikné özv. állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1922
14. 1185 Iktató 1872-től Kerka, Cserta, Válicka vízfolyások szabályozási munkálatainak vállalkozási szerződése. 1922
14. 1186 Iktató 1872-től Zalaszentgyörgyi önkéntes tűzoltó egyesület alapszabálya. 1922
14. 1187 Iktató 1872-től Pákai vágóhíd átvétele, és a vágási díjak megállapítása. 1922
14. 1188 Iktató 1872-től Zalaapáti község helypénzdíj szabályzata. 1922 Őrlap.
14. 1189 Iktató 1872-től Nagykanizsai Polgári Egylet módosított alapszabálya. 1922
14. 1190 Iktató 1872-től Reszneki vadásztársaság alapszabálya és névjegyzéke. 1922
14. 1191 Iktató 1872-től Zalaegerszegi tornaegylet alapszabálya és jegyzőkönyve. 1922
14. 1192 Iktató 1872-től Tapolcai katolikus legényegylet Turul sportosztálya alapszabálya. 1922
14. 1193 Iktató 1872-től Séllyei Pál nevelési alapítvány alapító levele. 1922
14. 1194 Iktató 1872-től Kapolcsi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1922 Hiányzik.
14. 1195 Iktató 1872-től Salföld község ingatlan bérbeadása tárgyában hozott haszonbérleti szerződés. 1922 Hiányzik.
14. 1196 Iktató 1872-től Egyedutai gazdakör alapszabálya. 1922
14. 1197 Iktató 1872-től Nemestördemici körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1922 Hiányzik.
14. 1198 Iktató 1872-től Nemestördemici körjegyzőség írnoki állás szervezése tárgyában felvett jegyzőkönyv. 1922
14. 1199 Iktató 1872-től Galamboki körjegyzői lakásépítéshez szükséges telek megszerzéséről szerkesztett adás-vevési szerződés. 1922
90. 1200 Iktató 1872-től Értéknélküli osztrák-magyar bankjegyek. 1917,1918 2 korona, 25 korona, 200 korona.
14. 1201 Iktató 1872-től Felsőőrsi adóügyi jegyzői állásról alkotott szabályrendelet. 1923 Hiányzik.
14. 1202 Iktató 1872-től Tapolcai főszolgabírói hivatal bérének felemelése tárgyában hozott közgyűlési véghatározat. 1923 Hiányzik.
14. 1203 Iktató 1872-től Csabrendeki segédjegyzői állás átszervezéséről szóló szabályrendelet. 1923 Hiányzik.
14. 1204 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város hirdetési szabályrendelete. 1923
14. 1205 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város építési szabályrendeletének módosításáról véghatározat. 1923
14. 1206 Iktató 1872-től Turán vadvédő vadásztársaság alapszabálya. 1923
14. 1207 Iktató 1872-től Nagykanizsai Országos Széchenyi Szövetség alapszabálya, jegyzőkönyvi másolata és névjegyzékének elhelyezése. 1923
14. 1208 Iktató 1872-től Sartory Oszkár szegényházi alapító levele. 1923
14. 1209 Iktató 1872-től Keszthelyi hordójelző hivatal átadási jegyzőkönyve. 1923 Hiányzik.
14. 1210 Iktató 1872-től Salomvári úrbéresek által letétbe helyezett hadikölcsön kötvények. 1923
14. 1211 Iktató 1872-től Badacsonytomaji katolikus népénekkar alapszabálya és tagnévsora. 1923 Hiányzik.
14. 1212 Iktató 1872-től Nemesbüki körjegyzőség községeinek szabályrendelete. 1923 Hiányzik.
14. 1213 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Evezős Klub alapszabálya. 1923
14. 1214 Iktató 1872-től Kisrécse és Nagyrécse községek községi szabályrendelete. 1923
14. 1215 Iktató 1872-től Nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak alapszabályai. 1923 Lásd az 1126-os számot.
14. 1216 Iktató 1872-től Zalalövői iparoskör alapszabálya. 1923
14. 1217 Iktató 1872-től Keszthely nagyközség szabályrendelete a fogyasztási adók kezeléséről. 1923 Hiányzik.
14. 1218 Iktató 1872-től Keszthely község ingatlan vételéről adás-vevési szerződés másolata. 1923 Hiányzik.
14. 1219 Iktató 1872-től Petrikereszturi körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1923
14. 1220 Iktató 1872-től Kehidai körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1923
14. 1221 Iktató 1872-től Zalaszentgróti főszolgabírói hivatal helység bérének felemelése tárgyában hozott véghatározat. 1923
14. 1222 Iktató 1872-től Nagykanizsai vendéglősök stb. segélyző egyletének alapszabálya. 1923
14. 1223 Iktató 1872-től Kisszentgróti körjegyzőség községeinek pótszabályrendelete. 1923
14. 1224 Iktató 1872-től Zalaháshágyi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1923
14. 1225 Iktató 1872-től Kisszentgróti körjegyzőség községeinek fogyasztási adó szabályrendelete. 1923
14. 1226 Iktató 1872-től Sormás község községi szervezési szabályrendelete. 1923
14. 1227 Iktató 1872-től Lenti község által a tűzoltószertár elhelyezésére vásárolt terület örökbevételi szerződése. 1923
14. 1228 Iktató 1872-től Nagykapornaki körjegyzőséghez tartozó községek bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1924
14. 1229 Iktató 1872-től Gelse, Gelsesziget és Kilimán községek fogyasztási adóról szóló szabályrendelete. 1924
14. 1230 Iktató 1872-től Nemesgulácsi körjegyzőséghez tartozó községek fogyasztási adóról szóló szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
14. 1231 Iktató 1872-től Korpavár és Újudvar községe fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
14. 1232 Iktató 1872-től Homokkomárom község fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
14. 1233 Iktató 1872-től Hosszúvölgy község fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1234 Iktató 1872-től Pusztamagyaród és Szentliszló községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1235 Iktató 1872-től Rigyác község fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
85. 1236 Iktató 1872-től Trianoni határtérképek. 1923
15. 1237 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Sport Egylet alapszabálya. 1924
15. 1238 Iktató 1872-től Eszteregnye község legeltetési szabályrendelete. 1924 Lásd az 532-es számot.
15. 1239 Iktató 1872-től Gellénházai római katolikus ifjúsági egyesület alapszabálya. 1924
15. 1240 Iktató 1872-től Zalaapáti Gazdakör alapszabálya. 1924
15. 1241 Iktató 1872-től Guttmann Aladár báró tanulmányi alapító levele. 1924
15. 1242 Iktató 1872-től Bogyay Jenő nevelési alapító levele. 1924
15. 1243 Iktató 1872-től Zalaszentiván község helypénzdíj szabályzata. 1924
15. 1244 Iktató 1872-től Zalalövő község legeltetési szabályrendelete. 1924
15. 1245 Iktató 1872-től Alsópáhoki Dalárda alapszabálya. 1924 Hiányzik.
15. 1246 Iktató 1872-től Zalavármegye közönsége által adományozott alapító levél. 1924
15. 1247 Iktató 1872-től Körállatorvosi állások szervezéséről alkotott szabályrendelet. 1924
15. 1248 Iktató 1872-től Balatonfüredi Iparosok Dalköre alapszabálya. 1924 Hiányzik.
15. 1249 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Iparos Temetkezési Egyesület alapszabálya. 1924
15. 1249/a Iktató 1872-től Lovas község fogyasztási adó szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1250 Iktató 1872-től Nagyrada község fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1251 Iktató 1872-től Kapolcs, Zalapetend, Vigánt községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1252 Iktató 1872-től Garabonc és Zalamerenye községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1253 Iktató 1872-től Pusztamagyaród és Szentliszló községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1254 Iktató 1872-től Kehidai, türjei és zalakoppányi körjegyzőséghez tartozó községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1924
15. 1255 Iktató 1872-től Kiskomárom község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1256 Iktató 1872-től Diszel és sáska községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1257 Iktató 1872-től Magyarszerdahely, Bocska és Magyarszentmiklós községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1258 Iktató 1872-től Ortaházai körjegyzőség községeinek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1259 Iktató 1872-től Kerecseny község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1260 Iktató 1872-től Hahót község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1261 Iktató 1872-től Komárváros község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1262 Iktató 1872-től Orosztony község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1263 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi körjegyzőség községeinek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1264 Iktató 1872-től Nemesboldogasszonyfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1265 Iktató 1872-től Nyirád és Szőc községek hangversenyek, mutatványok stb. díjakról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1266 Iktató 1872-től Kisrada község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1267 Iktató 1872-től Rigyác község szervezési szabályrendelete. 1924
15. 1268 Iktató 1872-től Gógánfa és Zalagyömörő községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1269 Iktató 1872-től Murakeresztur és Fityeháza községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1270 Iktató 1872-től Kiskomárom nagyközség szervezési szabályrendelete. 1924
15. 1271 Iktató 1872-től Máhomfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1272 Iktató 1872-től Szigliget, Hegymagas, Monostorapáti községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1273 Iktató 1872-től Nagybakónak és Zalaújlak községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1274 Iktató 1872-től Mikefa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1275 Iktató 1872-től Nagylengyeli körjegyzőség községeinek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1276 Iktató 1872-től Lentikápolna község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1277 Iktató 1872-től Nemesvita község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1278 Iktató 1872-től Galambok község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1279 Iktató 1872-től Nova község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1280 Iktató 1872-től Karácsonyfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1281 Iktató 1872-től Kerkaszentmihályfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1824
15. 1282 Iktató 1872-től Mumor község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1283 Iktató 1872-től Páka község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1284 Iktató 1872-től Rezi község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
15. 1285 Iktató 1872-től Körjegyzőségekben szervezendő állásokról alkotott szabályrendelet. 1924
15. 1286 Iktató 1872-től Lentiszombathely község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1287 Iktató 1872-től Lenti község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
15. 1288 Iktató 1872-től Gosztola község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
86. 1289 Iktató 1872-től Zalaegerszegi állampénztártól átvett érték nélküli papírpénzek letéti elhelyezése. 1924
15. 1290 Iktató 1872-től Zalaegerszegi állampénztárnál őrzött pénztári elismervények elhelyezése a levéltárban. 1924
15. 1291 Iktató 1872-től Tapolcai Keresztény Társaskör alapszabálya. 1924
15. 1292 Iktató 1872-től Ormándlak "Lakihegyi" hegyközség rendtartása. 1924
15. 1293 Iktató 1872-től Hévíz gyógyfürdő fürdőszabályzata. 1924 Hiányzik.
15. 1294 Iktató 1872-től Guttmann Henrik alapító levele. 1924
15. 1295 Iktató 1872-től Zalaegerszegi cipész-csizmadia munkások és munkásnők magyarországi szakegylete alapszabálya. 1924
15. 1296 Iktató 1872-től Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet alapszabálya. 1924
15. 1297 Iktató 1872-től Türjei Sportegylet alapszabálya. 1924
15. 1298 Iktató 1872-től Kiskomárom község ingatlan vételéről adás-vételi szerződés. 1924
15. 1299 Iktató 1872-től Zalaegerszegi tekeegyesület alapszabálya. 1924
16. 1300 Iktató 1872-től Zalaegerszegi izraelita anyahitközség mint anyakönyvi kerület alapszabálya. 1924
16. 1301 Iktató 1872-től Pacsa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1302 Iktató 1872-től Pacsatüttős község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1303 Iktató 1872-től Karmacs község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1304 Iktató 1872-től Pola község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1305 Iktató 1872-től Hagyáros község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1306 Iktató 1872-től Lendvajakabfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1307 Iktató 1872-től Resznek község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1308 Iktató 1872-től Monoszló község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1309 Iktató 1872-től Köveskál község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1310 Iktató 1872-től Nagyrécse község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1311 Iktató 1872-től Kisrécse község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1312 Iktató 1872-től Lesenceistvánd, Lesencetomaj és Lesencenémetfalu községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1313 Iktató 1872-től Mindszentkálla, Salföld és Kékkút községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1314 Iktató 1872-től Monostorapáti és Hegyesd községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1315 Iktató 1872-től Nemespécsely község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1316 Iktató 1872-től Nagypécsely község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1317 Iktató 1872-től Kisgörbő község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1318 Iktató 1872-től Nagygörbő község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1319 Iktató 1872-től Kővágóörs község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1320 Iktató 1872-től Rédics község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1321 Iktató 1872-től Külsősárd község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1322 Iktató 1872-től Rendes község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1323 Iktató 1872-től Petrikeresztur, Lickóvadamos, Iborfia, Györfiszeg községek fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1324 Iktató 1872-től Ortaháza község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1325 Iktató 1872-től Kissziget község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1326 Iktató 1872-től Nemesszer község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1327 Iktató 1872-től Nemesrádó község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1328 Iktató 1872-től Gétye község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1329 Iktató 1872-től Sárhida község legeltetési szabályrendelete. 1924
16. 1330 Iktató 1872-től Kányavár község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1331 Iktató 1872-től Keszthelyi cigányzenészek alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1332 Iktató 1872-től Kisvásárhely község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1333 Iktató 1872-től Mihályfa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1334 Iktató 1872-től Gelsei körjegyzőség községei és Újudvar község között létrejött ingatlan adás-vételi szerződés. 1924
16. 1335 Iktató 1872-től Petrikeresztur község legeltetési szabályrendelete. 1924
16. 1336 Iktató 1872-től Zalaegerszegi cigányzenészek alapszabálya. 1924 Csak az országos, egységes alapszabály, a zalaegerszegi egyesületre vonatkozó adatok hiányoznak.
16. 1337 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város piaci és vásárrendtartási szabályrendelete. 1924
16. 1338 Iktató 1872-től Szabályrendelet bank és pénzváltó üzletek számának megállapításáról. 1924
16. 1339 Iktató 1872-től Keszthelyi háztulajdonosok alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1340 Iktató 1872-től Keszthelyi építőmunkások alapszabálya. 1924
16. 1341 Iktató 1872-től Hárics Tóth János alapító levele. 1924
16. 1342 Iktató 1872-től Zalaegerszegi famunkások alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1343 Iktató 1872-től Zalaegerszegi építőmunkások alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1344 Iktató 1872-től Transdanubia Sportegylet alapszabálya. 1924
16. 1345 Iktató 1872-től Balatonfüredi Sport Club alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1346 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Egyházi Ének és Zeneegyesület alapszabálya. 1924
16. 1347 Iktató 1872-től Ramasetter Vince alapító levele. 1924
16. 1348 Iktató 1872-től Türjei társaskör alapszabálya. 1924
16. 1349 Iktató 1872-től Sümeg község húsvizsgálati szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1350 Iktató 1872-től Mihályfa község húsvizsgálati szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1351 Iktató 1872-től Szepetki körjegyzőség községeinek szabályrendeleteit módosító községi képviselőtestületi határozat. 1924
16. 1352 Iktató 1872-től Kustánszeg község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1353 Iktató 1872-től Milej község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1354 Iktató 1872-től Szentantalfa és Vidéke Gazdakör alapszabálya. 1924
16. 1355 Iktató 1872-től Paizsszeg község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1356 Iktató 1872-től Németfalu község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1357 Iktató 1872-től Pálfiszeg község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1358 Iktató 1872-től Thassy Gábor dr. tiszti főorvos "Vándordíj" alapító levele. 1924
16. 1359 Iktató 1872-től Keszthely község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1360 Iktató 1872-től Kislengyel község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1361 Iktató 1872-től Gombosszeg község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1362 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Katolikus Kör alapszabálya. 1924
16. 1363 Iktató 1872-től Óhid község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1364 Iktató 1872-től Pördefölde község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1365 Iktató 1872-től Gyűrüs község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1366 Iktató 1872-től Tótszerdahely volt úrbéres birtokosság csereszerződése. 1924
16. 1367 Iktató 1872-től Eszteregnye község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1368 Iktató 1872-től Pókafa község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1924
16. 1370 Iktató 1872-től Csabrendek község húsvizsgálati szabályrendelete. 1924 Hiányzik.
16. 1371 Iktató 1872-től Keszthelyi cipész-csizmadia munkások és munkásnők szakegyesülete csoportjának alapszabálya. 1924 Hiányzik.
16. 1372 Iktató 1872-től Komárváros községhez terület csatolása tárgyában leadott iratok. 1925
16. 1373 Iktató 1872-től Zalaegerszegi szabómunkások helyi csoportjának alapszabálya. 1925
16. 1374 Iktató 1872-től Zalavíz lecsapoló társulat alapszabálya. 1925
16. 1375 Iktató 1872-től Petrikereszturi levente egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1925
16. 1376 Iktató 1872-től Novai levente egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1925
90. 1377 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi volt úrbéreseinek a volt földesúrral kötött egyességlevele. 1863
16. 1378 Iktató 1872-től Petrikereszturi, lentii, novai körjegyzőséfhez tartozó községek közsegélyezési szabályrendelete. 1924
16. 1379 Iktató 1872-től Sümeg nagyközségnek a sümegi főreáliskola fenntartási költségeihez való hozzájárulásáról nyilatkozat. 1925 Hiányzik.
16. 1380 Iktató 1872-től Balatonfüredi fürdőegylet alapszabálya. 1925 Hiányzik.
16. 1381 Iktató 1872-től Karmacs község legeltetési szabályrendelete. 1925 Hiányzik.
16. 1382 Iktató 1872-től Kerkaújfalu község legeltetési szabályrendelete. 1925
16. 1383 Iktató 1872-től Kéményseprési szabályrendeletet módosító véghatározat. 1925
16. 1384 Iktató 1872-től Nagykanizsai városi építési szabályrendeletének módosításáról szóló véghatározat. 1925
16. 1385 Iktató 1872-től Foglalkozást közvetítő és cselédszerző szabályrendelet módosítása. 1925
16. 1386 Iktató 1872-től Tófeji levente egyesület alakulásáról felvett jegyzőkönyv. 1925
16. 1387 Iktató 1872-től Csonkahegyháti levente egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
16. 1388 Iktató 1872-től Zalatárnoki levente egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
16. 1389 Iktató 1872-től Sármelléki levente egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
16. 1390 Iktató 1872-től Zalabéri testgyakorlók köre alakulási jegyzőkönyve és alapszabálya. 1925
16. 1391 Iktató 1872-től Belsősárd község fogyasztási adókról alkotott szabályrendelete. 1925
16. 1392 Iktató 1872-től Türjei vadásztársaság alapszabálya. 1925
16. 1393 Iktató 1872-től Nagykanizsai református nőegylet alapszabálya. 1925
16. 1394 Iktató 1872-től Nagykanizsai Vöröskereszt választmányának jegyzőkönyve. 1925
. 1395 Iktató 1872-től Hungária című térkép elhelyezése a levéltárban. 1925
16. 1396 Iktató 1872-től Zsidi ifjúsági kör alapszabálya. 1925 Hiányzik.
16. 1397 Iktató 1872-től Nagykanizsai tiszti vadászegyesület alapszabálya. 1925 Lásd a 2101-es számot.
16. 1398 Iktató 1872-től Néhai Csák Antalné, néhai Matics Péter, néhai Novák Athanáz, néhai Reischl Vencelné és Reischl Vencel tansegélyezés, továbbá Reischl Vencel, Pittermann Antalné, Böhm Frigyesné és Eberhardt Antal jutalomdíj, Simon Vince és Novák Antal jutalomdíj, Mészáros 1925
16. 1399 Iktató 1872-től Káptalantóti körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendeletei. 1925 Hiányzik.
17. 1400 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város szabályrendelete a városi tisztviselők családi pótlékáról.
17. 1401 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város szegényügyi szabályrendelete. 1925 Lásd az 1174-es számot.
17. 1402 Iktató 1872-től Zalacsányi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1403 Iktató 1872-től Szőci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1404 Iktató 1872-től Óhidi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1405 Iktató 1872-től Nyirádi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1406 Iktató 1872-től Nemesbüki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1407 Iktató 1872-től Tapolcai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1408 Iktató 1872-től Zalabesenyői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1409 Iktató 1872-től Ortaházai, kiszigeti és zebeckei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1410 Iktató 1872-től Rigácsi, megyeri és zalamerenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1411 Iktató 1872-től Sümegcsehi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1412 Iktató 1872-től Hahóti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1413 Iktató 1872-től Zalagalsai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1414 Iktató 1872-től Zalaszegvári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1415 Iktató 1872-től Zalaerdődi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1416 Iktató 1872-től Dabronci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1417 Iktató 1872-től Gógánfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1418 Iktató 1872-től Mihályfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1419 Iktató 1872-től Sümegprágai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1420 Iktató 1872-től Nagygörbői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1421 Iktató 1872-től Bazsii Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1422 Iktató 1872-től Ukki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1423 Iktató 1872-től Csabrendeki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1424 Iktató 1872-től Sümegi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1425 Iktató 1872-től Szentimrefalvai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1426 Iktató 1872-től Zalagyömörői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1427 Iktató 1872-től Vindornyaszőlősi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1428 Iktató 1872-től Káptalanfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1429 Iktató 1872-től Balatonmagyaródi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1430 Iktató 1872-től Tihanyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1431 Iktató 1872-től Szentjakabfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1432 Iktató 1872-től Tagyoni Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1433 Iktató 1872-től Szentantalfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1434 Iktató 1872-től Óbudavári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1435 Iktató 1872-től Hévízszentandrási Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1436 Iktató 1872-től Pákai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve1925.. 1925
17. 1437 Iktató 1872-től Barabásszegi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1438 Iktató 1872-től Pördeföldei és kányavári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1439 Iktató 1872-től Gutorföldei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1440 Iktató 1872-től Náprádfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1441 Iktató 1872-től Balatoncsicsói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1442 Iktató 1872-től Zánkai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1443 Iktató 1872-től Kisgörbői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1444 Iktató 1872-től Balatontavi gőzhajózás története. 1925
17. 1445 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú város szabályrendelete a hatósági bizonyítványok stb.után szedhető díjakról. 1925
17. 1446 Iktató 1872-től Rédics község és az Eszterházy hitbizomány között létrejött örökbérleti szerződés másolata. 1925
17. 1447 Iktató 1872-től Pördefölde község szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1448 Iktató 1872-től Dömefölde község szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1449 Iktató 1872-től Kányavár község szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1450 Iktató 1872-től Páka község szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1451 Iktató 1872-től Nagygörbői községi bíró fizetését megállapító jegyzőkönyv másolata. 1925
17. 1452 Iktató 1872-től Sormás község fogyasztási adóra vonatkozó szabályrendelete. 1925
17. 1453 Iktató 1872-től Szijártóháza község fogyasztási adóról szóló szabályrendelete. 1925
17. 1454 Iktató 1872-től Zalatárnok, Baktüttős, Tófej, Szentkozmadombja községek fogyasztási adókról szóló szabályrendelete. 1925
17. 1455 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város illetőségi felvételi díjakról szóló szabályrendeletét módosító véghatározat. 1925
17. 1456 Iktató 1872-től Pacsai járási székház adás-vételi szerződése. 1925
17. 1457 Iktató 1872-től Kővágóörs község ingatlan adás-vételi szerződése. 1925 Hiányzik.
17. 1458 Iktató 1872-től Zalaszombatfa község fogyasztási adókról szóló szabályrendelete. 1925
17. 1459 Iktató 1872-től Zalaapáti község járdaalkotási és fenntartási szabályrendelete. 1925
17. 1460 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város nyugdíj szabályrendelete. 1925
17. 1461 Iktató 1872-től Nagykanizsa város tisztviselőinek és alkalmazottainak nyugdíj szabályrendelete. 1925
17. 1461/a Iktató 1872-től Vonyarcvashegyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1462 Iktató 1872-től Gyenesdiási Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1463 Iktató 1872-től Szijártóháza és Zalahosszúfalui Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1464 Iktató 1872-től Sormási Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1465 Iktató 1872-től Felsőőrsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1466 Iktató 1872-től Lovas Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyvei. 1925 Hiányzik.
17. 1467 Iktató 1872-től Alsóőrsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1468 Iktató 1872-től Balatonkövesdi, csopaki, paloznaki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1469 Iktató 1872-től Alaki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1470 Iktató 1872-től Rezi-i Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1471 Iktató 1872-től Zalaszántói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1472 Iktató 1872-től Balatongyöröki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1473 Iktató 1872-től Zalavári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1474 Iktató 1872-től Felsőzsidi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1475 Iktató 1872-től Alsózsidi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1476 Iktató 1872-től Vállusi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1477 Iktató 1872-től Karmacsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1478 Iktató 1872-től Alsópáhoki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1479 Iktató 1872-től Szentgyörgyvári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1480 Iktató 1872-től Vindornyafoki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1481 Iktató 1872-től Aranyodi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1482 Iktató 1872-től Kallosdi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1483 Iktató 1872-től Belsősárd és Külsősárd Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1484 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1485 Iktató 1872-től Zalaudvarnoki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1486 Iktató 1872-től Tilaji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1487 Iktató 1872-től Zalakoppányi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1488 Iktató 1872-től Pakodi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1489 Iktató 1872-től Bókaházai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1490 Iktató 1872-től Dötki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1491 Iktató 1872-től Bezerédi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1492 Iktató 1872-től Gyülevészi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1493 Iktató 1872-től Tekenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1494 Iktató 1872-től Batyki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1495 Iktató 1872-től Sényei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1496 Iktató 1872-től Zalavégi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1497 Iktató 1872-től Zalanémetfalui Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1498 Iktató 1872-től Zalabéri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1499 Iktató 1872-től Kisszentgróti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1500 Iktató 1872-től Türjei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1501 Iktató 1872-től Zalacsányi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1502 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1503 Iktató 1872-től Csáfordi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1504 Iktató 1872-től Kehidai és barátszigeti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1506 Iktató 1872-től Tüskeszentpéteri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1507 Iktató 1872-től Kisapáti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1508 Iktató 1872-től Nemesgulácsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1509 Iktató 1872-től Lenti-i Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1510 Iktató 1872-től Rédics és Lendvadedes Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1511 Iktató 1872-től Nagykanizsai Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület alapszabálya. 1925
17. 1512 Iktató 1872-től Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet alapszabálya. 1925
17. 1513 Iktató 1872-től Csesztregi Olvasó Egylet alapszabálya. 1925
17. 1514 Iktató 1872-től Nagylengyeli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1515 Iktató 1872-től Kisdörgicsei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1516 Iktató 1872-től Malatinszky Ferenc és neje családi és nevelési alapítványának alapító levele. 1925
17. 1517 Iktató 1872-től Felsőszemenyei körjegyzőség községeinek fogyasztási adóról szóló szabályrendelete. 1925
17. 1518 Iktató 1872-től Türje község vásári helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1519 Iktató 1872-től Szentbékálla község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1520 Iktató 1872-től Szentpéterur község vásári helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1521 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy község vásári helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1522 Iktató 1872-től Lenti község vásári helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1523 Iktató 1872-től Köveskál község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1524 Iktató 1872-től Monoszló község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1525 Iktató 1872-től Sármellék község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1526 Iktató 1872-től Zalaszentlászló község vásári helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1527 Iktató 1872-től Balatonfüred község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1528 Iktató 1872-től Káptalantóti község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1529 Iktató 1872-től Zánka község vásári helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1530 Iktató 1872-től Alsódörgicsei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1531 Iktató 1872-től Balatonhenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1532 Iktató 1872-től Balatonedericsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1533 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1534 Iktató 1872-től Hegymagasi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1535 Iktató 1872-től Hegyesdi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1536 Iktató 1872-től Komárvárosi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1537 Iktató 1872-től Káptalantóti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1538 Iktató 1872-től Köveskáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1539 Iktató 1872-től Lesenceménetfalui Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1540 Iktató 1872-től Lesencetomaji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1541 Iktató 1872-től Lesenceistvándi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
. 1542 Iktató 1872-től . Kimaradt bejegyzés.
. 1543 Iktató 1872-től . Kimaradt bejegyzés.
. 1544 Iktató 1872-től . Kimaradt bejegyzés.
. 1545 Iktató 1872-től . Kimaradt bejegyzés.
17. 1546 Iktató 1872-től Monostorapáti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1547 Iktató 1872-től Nemestördemici Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1548 Iktató 1872-től Salföldei és kékkuti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1549 Iktató 1872-től Nagykanizsai MOVE Lövészegyesület alapszabálya. 1925 Hiányzik.
17. 1550 Iktató 1872-től Keszthelyi Tiszti Kaszinó alapszabálya. 1925
17. 1551 Iktató 1872-től Zalaszentbalázs község helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1552 Iktató 1872-től Keszthely község helypénz díjszabályzata. 1925 Hiányzik.
17. 1553 Iktató 1872-től Csesztreg község helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1554 Iktató 1872-től Magyar Vörös Kereszt keszthelyi fiókegyletének tagdíj megállapítása tárgyában felvett jegyzőkönyv. 1925 Hiányzik.
17. 1555 Iktató 1872-től Nagykapornak község helypénz díjszabályzata. 1925
17. 1556 Iktató 1872-től Aszófői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1557 Iktató 1872-től Balatonudvari Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1558 Iktató 1872-től Cserszegtomaji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1559 Iktató 1872-től Gyulakeszi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1560 Iktató 1872-től Kővágóörsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1561 Iktató 1872-től Monoszlói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1562 Iktató 1872-től Mindszentkállai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1563 Iktató 1872-től Nemesvitai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1564 Iktató 1872-től Raposkai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1565 Iktató 1872-től Szigligeti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1566 Iktató 1872-től Taliándörögdi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1567 Iktató 1872-től Zalaszentiváni Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1568 Iktató 1872-től Zalahalápi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1569 Iktató 1872-től Nemestördemici kereskedők és iparosok köre alapszabályai. 1925 Hiányzik.
17. 1570 Iktató 1872-től Gelsei Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1925
17. 1571 Iktató 1872-től Zalalövő nagyközség szervezési szabályrendelete. 1925
17. 1572 Iktató 1872-től Zalahosszúfalu község fogyasztási adó szabályrendelete. 1925
17. 1573 Iktató 1872-től Esztergály község fogyasztási adó szabályrendelete. 1925
17. 1574 Iktató 1872-től Zalaapáti község fogyasztási adó szabályrendelete. 1925
17. 1575 Iktató 1872-től Nemespécselyi körjegyzőséghez tartozó községek utcaépítési szabályrendelete. 1925 Hiányzik.
17. 1576 Iktató 1872-től Zalalövői izraelita hitközség alapszabálya. 1925
17. 1577 Iktató 1872-től Balatonarácsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1578 Iktató 1872-től Örvényesi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1579 Iktató 1872-től Tihanyi volt úrbéres birtokosság és a tihanyi Balatoni Fürdő és Gyógytelep Rt. Között kötött szerződés. 1925 Hiányzik.
17. 1580 Iktató 1872-től Balatonszőlősi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1581 Iktató 1872-től Kapolcsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1582 Iktató 1872-től Nagypécselyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1583 Iktató 1872-től Nemespécselyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1584 Iktató 1872-től Vászolyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1585 Iktató 1872-től Zalapetendi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1586 Iktató 1872-től Nemespécselyi körjegyzőséghez tartozó községek határozatai a községi kötelékbe való felvételért fizetendő díjakról. 1925 Lásd az 1028-as számot.
17. 1587 Iktató 1872-től Kányavár község közsegélyezési szabályrendelete. 1925
17. 1588 Iktató 1872-től Bocskai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1589 Iktató 1872-től Börzöncei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1590 Iktató 1872-től Diszeli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1591 Iktató 1872-től Kacorlaki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1592 Iktató 1872-től Magyarszentmiklósi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1593 Iktató 1872-től Molnári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1594 Iktató 1872-től Pölöskefői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1595 Iktató 1872-től Sáskai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
17. 1596 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1597 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
17. 1598 Iktató 1872-től Hahóti Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1925
17. 1599 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1600 Iktató 1872-től Dióskáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1601 Iktató 1872-től Dióskáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1602 Iktató 1872-től Garabonci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1603 Iktató 1872-től Kerecsenyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1604 Iktató 1872-től Letenyei körjegyzőséghez tartozó Béc, Egyeduta, Letenye, Zajk községek szervezési szabályai. 1925
18. 1605 Iktató 1872-től Lendvajakabfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1606 Iktató 1872-től Nagykapornaki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1607 Iktató 1872-től Pacsai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1608 Iktató 1872-től Petőhenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1609 Iktató 1872-től Szentpéteruri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1610 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1611 Iktató 1872-től Zalaapáti körjegyzőségi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1612 Iktató 1872-től Deák Ferenc öröklevele Kehida községnek eladott erdejéről. 1854.
18. 1613 Iktató 1872-től Börzönce és Kerkaiklód községek közsegélyezési szabályrendelete. 1925
18. 1614 Iktató 1872-től Béci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1615 Iktató 1872-től Becsehelyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1616 Iktató 1872-től Dobri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1617 Iktató 1872-től Egyedutai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1618 Iktató 1872-től Kútfeji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1619 Iktató 1872-től Kerkaszentkirályi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1620 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1621 Iktató 1872-től Petriventei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1622 Iktató 1872-től Polai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1623 Iktató 1872-től Semjénházai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1624 Iktató 1872-től Tótszentmártoni Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1625 Iktató 1872-től Zajki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1626 Iktató 1872-től Zalamerenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1627 Iktató 1872-től Lovászi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1628 Iktató 1872-től Magyarszerdahelyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1629 Iktató 1872-től Ukki Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1925 Hiányzik.
18. 1630 Iktató 1872-től Csesztregi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1631 Iktató 1872-től Bagladi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1632 Iktató 1872-től Kerkakutasi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1633 Iktató 1872-től Kerkanémetfalui Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1634 Iktató 1872-től Nagy- és Kisrécsei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1635 Iktató 1872-től Orosztonyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1636 Iktató 1872-től Pulai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Hiányzik.
18. 1637 Iktató 1872-től Tófeji Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1638 Iktató 1872-től Országos Orvosszövetség Zala vármegyei fiókszövetségének alapítványa dr. Józsa Fábián vármegyei főorvos emlékére. 1925 Lásd az 1698-as számot.
18. 1639 Iktató 1872-től Nagykanizsa r.t. város szabályrendelete a város kötelékébe való felvételért fizetendő díjakról. 1925
18. 1640 Iktató 1872-től Felsőrajki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1641 Iktató 1872-től Nagykanizsai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1642 Iktató 1872-től Pusztamagyaródi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1643 Iktató 1872-től Pötrétei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1644 Iktató 1872-től Gáborjánházai körjegyzőségi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
91. 1645 Iktató 1872-től Zathureczky család nemességére vonatkozó ügyiratok elhelyezése a levéltárban. 1925
18. 1646 Iktató 1872-től Daubner Lajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1925
18. 1647 Iktató 1872-től Szepetneki Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1925
18. 1648 Iktató 1872-től Csabrendek község vásári helypénzdíj szabályzata. 1925 Hiányzik.
18. 1649 Iktató 1872-től Nagykapornaki Önkéntes Tűzoltótestület alapszabályai. 1925
18. 1650 Iktató 1872-től Kerkateskándi és kerkatótfalui Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1651 Iktató 1872-től Szepetki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1652 Iktató 1872-től Szabályrendelet a gyümölcsfákra kártékony állatok és növények elleni védekezésről. 1925
18. 1653 Iktató 1872-től Aszófő , Örvényes, Tihany és Zalaudvarnok községek utcatisztítási rendeletei. 1925 Hiányzik.
18. 1654 Iktató 1872-től Bördőcei, csömödéri, hernyéki és kerkaiklódi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925 Lásd a 2043-as számot.
18. 1655 Iktató 1872-től Gyűrűsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1656 Iktató 1872-től Nemesapáti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1657 Iktató 1872-től Eszteregnyei és obornaki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1658 Iktató 1872-től Zalaszabari Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1659 Iktató 1872-től Zalaapáti nagyközség szervezési szabályrendelete. 1925
18. 1660 Iktató 1872-től Badacsonytomaj község pótszabályrendelete. 1925 Hiányzik.
18. 1661 Iktató 1872-től Bajcsai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1662 Iktató 1872-től Kemendollári Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1663 Iktató 1872-től Kustánszegi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1664 Iktató 1872-től Pókafai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1665 Iktató 1872-től Szepetneki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1666 Iktató 1872-től Zalaistvándi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1667 Iktató 1872-től Zalabér község vásári helypénzdíj szabályzata. 1926
18. 1668 Iktató 1872-től Mozgófénykép üzemek ellenőrzésére kirendelt tisztviselők díjazását megállapító szabályrendelet. 1926
18. 1669 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város vigalmi adó szabályrendelete. 1926
18. 1670 Iktató 1872-től Sümeg község vásári helypénzdíj szabályrendelete. 1925 Hiányzik.
18. 1671 Iktató 1872-től Farkas Dávid és neje alapító levele. 1926
18. 1672 Iktató 1872-től Tótszerdahely község vásári helypénzdíj szabályrendelete. 1926
18. 1673 Iktató 1872-től Óbudavár község éjjeli őrködésről alkotott szabályrendelete. 1925 Hiányzik.
18. 1674 Iktató 1872-től Bördőce község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1926
18. 1675 Iktató 1872-től Csömödér község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1925
18. 1676 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy, Oltárc, Bucsuta és Várfölde községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1926
18. 1677 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1678 Iktató 1872-től Bucsutai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1679 Iktató 1872-től Erdőháti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1680 Iktató 1872-től Kiscsehi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1681 Iktató 1872-től Lasztonyai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1682 Iktató 1872-től Lispei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1683 Iktató 1872-től Maróci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1684 Iktató 1872-től Oltárci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1685 Iktató 1872-től Szentadorjáni Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1686 Iktató 1872-től Várföldei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1687 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1688 Iktató 1872-től Sümegi Járási Ipartestület alapszabálya. 1926 Hiányzik.
18. 1689 Iktató 1872-től Hernyék község fogyasztási adó szabályrendelete. 1926
18. 1690 Iktató 1872-től Kerkaiklód község fogyasztási adó szabályrendelete. 1926
18. 1691 Iktató 1872-től Az anya- és csecsemővédelem támogatásáról szóló szabályrendelet. 1926
18. 1692 Iktató 1872-től Zalabaksa község vásári helypénzdíj szabályrendelete. 1926
18. 1693 Iktató 1872-től Kehida vázlatos történetének leírása. 1926 Hiányzik.
18. 1694 Iktató 1872-től Zalagyömörő község várási helypénzdíj szabályzata. 1936 Hiányzik.
18. 1695 Iktató 1872-től Szepetk község vásári helypénz díjszabályzata. 1926 Lásd a 952-es számot.
18. 1696 Iktató 1872-től Nagylengyel község vásári helypénz díjszabályzata. 1926
18. 1697 Iktató 1872-től Rédics község vásári helypénzdíj szabályzata. 1926
18. 1698 Iktató 1872-től Józsa Fábián emlékére tett alapítvány alapító levele. 1926 Lásd az 1638-as számot.
18. 1699 Iktató 1872-től Bázai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1700 Iktató 1872-től Borsfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1701 Iktató 1872-től Kistolmácsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1702 Iktató 1872-től Kerettyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1703 Iktató 1872-től Nemesapáti Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1704 Iktató 1872-től Nagykanizsai III. kerületi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1705 Iktató 1872-től Pusztaedericsi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1706 Iktató 1872-től Rigyáci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1707 Iktató 1872-től Ságodi, nagypáli és kispáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1708 Iktató 1872-től Söjtöri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1709 Iktató 1872-től Szentpéterföldei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1711 Iktató 1872-től Valkonyai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1712 Iktató 1872-től Ujborsfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1713 Iktató 1872-től Alibánfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1714 Iktató 1872-től Kispáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 916
18. 1715 Iktató 1872-től Nagypáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1716 Iktató 1872-től Ördöghenyei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1717 Iktató 1872-től Pózvai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1718 Iktató 1872-től Vöcköndi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1719 Iktató 1872-től Zalaszentlőrinci Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1720 Iktató 1872-től Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák Nemzeti Szövetségének Keszthelyi Körzeti fiókjának alapszabálya. 1926
18. 1721 Iktató 1872-től Keszthelyi Izraelita Nőegylet alapszabálya. 1926 Hiányzik.
18. 1722 Iktató 1872-től Ságodi Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1926
18. 1723 Iktató 1872-től Jákum Ferenc alapító levele. 1926
18. 1724 Iktató 1872-től Szentbékállai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926 Hiányzik.
91. 1725 Iktató 1872-től Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan, valamint Zalavári hiteleshelyi kiadmányok No. 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18. 19. század
18. 1726 Iktató 1872-től Zalaszentiván község vásári helypénzdíj szabályzata. 1926
18. 1727 Iktató 1872-től Gelse község helypénzdíj szabályzata. 1926
18. 1728 Iktató 1872-től Lenti-i főszolgabírói hivatal haszonbérleti szerződése. 1926
18. 1729 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város vízvezetékről szóló szabályrendelete. 1926
18. 1730 Iktató 1872-től Pusztamagyaród község ingatlan adás-vételi szerződése. 1926
18. 1731 Iktató 1872-től Csabrendek község szegényügyi szabályrendelete. 1926 Hiányzik.
18. 1732 Iktató 1872-től MOVE Zalaegerszegi Sort Egylet módosított alapszabálya. 1926
18. 1733 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1926
18. 1734 Iktató 1872-től Andráshidai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1735 Iktató 1872-től Alsóbagodi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1736 Iktató 1872-től Böröndi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1737 Iktató 1872-től Bocföldei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1738 Iktató 1872-től Boncodföldei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1739 Iktató 1872-től Baki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1740 Iktató 1872-től Bödei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1741 Iktató 1872-től Csácsbozsoki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1742 Iktató 1872-től Csödei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1743 Iktató 1872-től Felsőbagodi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1744 Iktató 1872-től Hagyárosböröndi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1745 Iktató 1872-től Hottói Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1746 Iktató 1872-től Kávási Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1747 Iktató 1872-től Kiskutasi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926 Hiányzik.
18. 1748 Iktató 1872-től Nagykutasi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926 Hiányzik.
18. 1749 Iktató 1872-től Szentkozmadombjai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1750 Iktató 1872-től Ozmánbüki Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1751 Iktató 1872-től Sárhidai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1752 Iktató 1872-től Vaspöri Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1753 Iktató 1872-től Vitenyédszentpáli Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1754 Iktató 1872-től Zalalövői Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1755 Iktató 1872-től Zalaszentgyörgyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1756 Iktató 1872-től Zalaháshágyi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1757 Iktató 1872-től Zalaboldogfai Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1925
18. 1758 Iktató 1872-től Böröndi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1759 Iktató 1872-től Boncodföldei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1760 Iktató 1872-től Dötki Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1761 Iktató 1872-től Felsőszenterzsébeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1762 Iktató 1872-től Magyarföldei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1763 Iktató 1872-től Márokföldei önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1764 Iktató 1872-től Nemeshetési Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926 Őrlap.
18. 1765 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1766 Iktató 1872-től Nova község monográfiája. 1926 Hiányzik.
18. 1767 Iktató 1872-től Körállatorvosok javadalmazásáról szóló vármegyei szabályrendelet. 1926
18. 1768 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1769 Iktató 1872-től Zalaszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1770 Iktató 1872-től Pákai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1771 Iktató 1872-től Nagykanizsai Közművelődési egyesület alapszabálya. 1926
18. 1772 Iktató 1872-től Pózvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1773 Iktató 1872-től Balatonmagyaródi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1774 Iktató 1872-től Lesencetomaj község vásári helypénzdíj szabályzata. 1926
18. 1775 Iktató 1872-től Pölöskei Levente Egyesület alakulási jegyzőkönyve. 1926
18. 1776 Iktató 1872-től Nagykanizsai Piarista Diákszövetség alapszabálya. 1926
18. 1777 Iktató 1872-től Martinkovics Károly féle árvaházi segélyalapítvány alapító levele. 1926
18. 1778 Iktató 1872-től Bödei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1779 Iktató 1872-től Keszthelyi főszolgabírói hivatal és lakás céljára vett ingatlan adás-vételi szerződése. 1926
18. 1780 Iktató 1872-től Szentmihályi László honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1781 Iktató 1872-től Sümegi Vadásztársaság alapszabálya. 1926 Hiányzik.
18. 1782 Iktató 1872-től Hahóti Iparoskör alapszabálya. 1926
18. 1783 Iktató 1872-től Nagykanizsai kerékpár egylet alapszabálya. 1926
18. 1784 Iktató 1872-től Nemesnépi Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabálya. 1926
18. 1785 Iktató 1872-től Babosdöbrétei Levente Egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1926
90. 1786 Iktató 1872-től A Győri Esperantó Csoport kiadásában megjelent "A Balaton madártávlatból" című térkép. Tervezte: Dr. Matolcsy László tanár. 1926 A térképet balatoni települések fotói fogják körbe, hátlapján rövid leírások olvashatók a Balatonról és néhány nevezetességről.
18. 1787 Iktató 1872-től Lótenyésztő bizottság jegyzőkönyve. 1926
18. 1788 Iktató 1872-től Tamecz József (Gedeon) állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1926
18. 1789 Iktató 1872-től Pintér István visszahonosító jegyzőkönyve. 1926 Lásd az 1854-es számot.
18. 1790 Iktató 1872-től Csatay Gyula honosítási jegyzőkönyve. 1926
18. 1791 Iktató 1872-től Heincz Henrik honosítási jegyzőkönyve. 1926
18. 1792 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város építési szabályrendelete. 1926
18. 1793 Iktató 1872-től Mohaupt Gusztáv honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1794 Iktató 1872-től Berényi Béla keszthelyi lakos vállalkozóval a vármegyei közutak mészkavics fedanyag biztosítására kötött szerződés. 1926
18. 1795 Iktató 1872-től Barlahidai Levente Egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1926
18. 1796 Iktató 1872-től Botfai Levente Egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1926
18. 1797 Iktató 1872-től Letenyei járási Ipartestület alapszabálya. 1926
18. 1798 Iktató 1872-től Aranyodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1799 Iktató 1872-től Neubauer Jenő tapolcai lakos honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1800 Iktató 1872-től Felsőnemesapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1801 Iktató 1872-től Csáfordi Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1926
18. 1802 Iktató 1872-től Zalaszentlőrinci Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1926
18. 1803 Iktató 1872-től Eszteregnye községnek a telepítési díjak megállapítása tárgyában felvett jegyzőkönyv másolata. 1926
18. 1804 Iktató 1872-től Kiskomárom község és a kiskomáromi uradalom vásári helypénz díjszabályzata. 1926
18. 1805 Iktató 1872-től Alsószenterzsébeti Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1926
18. 1806 Iktató 1872-től Krassovits Sunk Zelma Franciska honosító levele. 1926
18. 1807 Iktató 1872-től Hoffmann Alajos honosító levele. 1926
18. 1808 Iktató 1872-től Tüskeszentpéteri Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1926
87. 1809 Iktató 1872-től Muraközre és Vendvidékre vonatkozó iratok. 1918,1919 Iratátadási jegyzék 1923, 1925.
18. 1810 Iktató 1872-től Vecsera Antal és fia honosító levele. 1926
18. 1811 Iktató 1872-től Hévízi Szent József Otthon Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1812 Iktató 1872-től Szalai Péter honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1813 Iktató 1872-től Kiskomáromi Vadásztársaság alapszabálya. 1926
18. 1814 Iktató 1872-től Zalaszentbalázs község vásári helypénz díjszabályzata. 1926
18. 1815 Iktató 1872-től Hévíz gyógyfürdő fürdőszabályzata. 1926 Hiányzik.
18. 1816 Iktató 1872-től Kentholl József honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1817 Iktató 1872-től Szabó István honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1818 Iktató 1872-től Zalaszegvári volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1926 Hiányzik.
18. 1819 Iktató 1872-től Badacsonytomaj község húsvizsgálati szabályrendelete. 1926 Hiányzik.
18. 1820 Iktató 1872-től Szenterzsébethegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1821 Iktató 1872-től Letenyei körjegyzőséghez tartozó községek fogyasztási adó szabályrendelete. 1926
18. 1822 Iktató 1872-től Hild István emlékére alapított Temetkezési Egylet alapszabálya. 1926
18. 1823 Iktató 1872-től Némethy Vilmos dr. honosító jegyzőkönyve. 1926
18. 1824 Iktató 1872-től Wiesel Ernő honosítási levele. 1926
18. 1825 Iktató 1872-től Kustányi Levente Egyesület megalakulása. 1926
18. 1826 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1926
18. 1827 Iktató 1872-től Jelecsik Ferenc nagykanizsai lakos honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1828 Iktató 1872-től Balatonszöllősi Gazdakör alapszabálya. 1927 Hiányzik.
18. 1829 Iktató 1872-től Nemespécsely község vásári helypénz díjszabályzata. 1927
18. 1830 Iktató 1872-től Vármegye tulajdonát képező ingatlan adás-vételi szerződése. 1927
18. 1831 Iktató 1872-től Nova község járdaépítési szabályrendelete. 1927
18. 1832 Iktató 1872-től Nyirád község szervezési szabályrendelete. 1927 Hiányzik.
18. 1833 Iktató 1872-től Kövágóőrsi Országos Rákóczi Szövetség megalakulása. 1926 Hiányzik.
18. 1834 Iktató 1872-től Zala vármegyei Méhészegyesület alapszabálya. 1926
18. 1835 Iktató 1872-től Országos Rákóczi Szövetség Sümegi Köre megalakulása. 1927
18. 1836 Iktató 1872-től Szőc község szervezési szabályrendelete. 1927
18. 1837 Iktató 1872-től Fortunik Rezső honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1838 Iktató 1872-től Trajber József visszahonosítása. 1927
18. 1839 Iktató 1872-től Szőcs Ferenc honosítása. 1927
18. 1840 Iktató 1872-től Tapolca község vásári helypénz díjszabályzata. 1927 Hiányzik.
18. 1841 Iktató 1872-től Nagykanizsai magántisztviselők alapszabálya. 1927
18. 1842 Iktató 1872-től Dinhof Imre honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1843 Iktató 1872-től Madarassy Anna honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1844 Iktató 1872-től Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör alapszabálya. 1927
18. 1845 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község szabályrendelete az ingatlan-átruházási illetékről. 1927
18. 1846 Iktató 1872-től Zala megyei Közigazgatási Tisztviselők Hévízi Üdülőháza Egyesület szerződése. 1927
18. 1847 Iktató 1872-től Novai főszolgabírói hivatal bérleti szerződése. 1927
18. 1848 Iktató 1872-től Kiskomárom és vidéke ipartestületének alapszabálya. 1927
18. 1849 Iktató 1872-től Juhász János honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1850 Iktató 1872-től Szabó János balatonfüredi lakos honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1851 Iktató 1872-től Pölöskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1927
18. 1852 Iktató 1872-től Tátrai Kálmán bajcsai lakos honosítási jegyzőkönyve. 1927
18. 1853 Iktató 1872-től Zalalövő község húsvizsgálati szabályrendelete. 1927
18. 1854 Iktató 1872-től Pintér István Gyula honosító jegyzőkönyve. 1927 Lásd az 1789-es számot.
18. 1855 Iktató 1872-től Pintér János honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1856 Iktató 1872-től Pál Ferenc honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1857 Iktató 1872-től Baktüttősi Levente Egyesület jegyzőkönyve. 1927
18. 1858 Iktató 1872-től özv. Nánási Józsefné honosítási jegyzőkönyve. 1927
18. 1859 Iktató 1872-től Nagykanizsa város szabályrendelete a közdűlő utakról. 1927
18. 1860 Iktató 1872-től Nikolics Mária állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1927
18. 1861 Iktató 1872-től özv. Neusinger Béláné és leányai állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1927
18. 1862 Iktató 1872-től Novai Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1927 Hiányzik.
18. 1863 Iktató 1872-től Böröczky Kálmán állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1927
18. 1864 Iktató 1872-től Nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred altiszti kaszinó alapszabálya. 1927
18. 1865 Iktató 1872-től Wilcsek Ferenc honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1866 Iktató 1872-től Bisonovics János honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1867 Iktató 1872-től Nemeshetési közbirtokosság ládájának elhelyezése. 1927
18. 1868 Iktató 1872-től Szentantalfa község kopárjavítási terve (erdősítés). 1927
18. 1869 Iktató 1872-től Both János honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1870 Iktató 1872-től Babka József honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1871 Iktató 1872-től Kiskanizsai Polgári Olvasókör alapszabálya. 1927
18. 1872 Iktató 1872-től Boros Imre honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1873 Iktató 1872-től Watell Károly Boromeus honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1874 Iktató 1872-től Gojkovics Julianna honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1875 Iktató 1872-től Stermec Mátyás honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1876 Iktató 1872-től Bleier Mátyás honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1877 Iktató 1872-től Kósa Gyula honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1878 Iktató 1872-től Szepesi Dániel és társai honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1879 Iktató 1872-től özv. Golják Jánosné honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1880 Iktató 1872-től Horváth Lipót honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1881 Iktató 1872-től Szakács Anna honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1882 Iktató 1872-től Tapolcai járási Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1927
18. 1883 Iktató 1872-től Blaha Jenőné nagykanizsai lakos honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1884 Iktató 1872-től Stágár Iván nagykanizsai lakos honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1885 Iktató 1872-től Keszthelyi Törekvés Sportegylet alapszabálya. 1927
18. 1886 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Rákosi Viktor Társaság alapszabálya. 1927
18. 1887 Iktató 1872-től Balatonfüredi járási polgári lövészegyesület alapszabálya. 1927 Hiányzik.
18. 1888 Iktató 1872-től Hagara Lajos és Hagara András honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1889 Iktató 1872-től Zalaszentgróti járási polgári lövészegyesület alapszabálya. 1927 Hiányzik.
18. 1890 Iktató 1872-től Kovács József honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1891 Iktató 1872-től Balatonmagyaródi dalárda alapszabálya. 1927
18. 1892 Iktató 1872-től Reof Klára honosítási jegyzőkönyve. 1927
18. 1893 Iktató 1872-től Boncodföldei hegyközség szervezési szabályrendelete. 1927
18. 1894 Iktató 1872-től Nagykanizsai Nimród Vadásztársaság alapszabálya. 1927 Hiányzik.
18. 1895 Iktató 1872-től Marosa István honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1896 Iktató 1872-től Horváth Géza honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1897 Iktató 1872-től Zuhály Mihály honosító jegyzőkönyve. 1927
18. 1898 Iktató 1872-től Benez-Farkas Ödön honosító jegyzőkönyve. 1927
88, 89. 1899 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Vármegyeháza átalakításának és emeletráépítésének iratai (költségvetések, a munkálatok vállalatba adására vonatkozó szerződések stb.). 1927 Tervrajz melléklettel.
19. 1900 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Iparosok és Kereskedők Köre Dalárdája alapszabálya. 1927 Hiányzik.
19. 1901 Iktató 1872-től Balatonvidéki Gyümölcsészeti és Méhészeti Egyesület alapszabálya. 1927 Hiányzik.
19. 1902 Iktató 1872-től Stolcz Gyula állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1903 Iktató 1872-től Csüdör László állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1904 Iktató 1872-től Tomasics Miklós állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1905 Iktató 1872-től Kopeczky Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1906 Iktató 1872-től Nagykanizsai járási Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1927
19. 1907 Iktató 1872-től Wirth László nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1908 Iktató 1872-től Opatics Sándor csabrendeki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1909 Iktató 1872-től Hevesi József tihanyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1910 Iktató 1872-től Auer Mátyás nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1911 Iktató 1872-től Badacsonyi Bazaltbánya Dalkör alapszabálya. 1927 Hiányzik.
19. 1912 Iktató 1872-től Ratimonvszky Róbert zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1913 Iktató 1872-től Kaszás Germán szentkozmadombjai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1914 Iktató 1872-től Gyulakeszi község szabályrendelete a táncvigalmak stb. után szedhető díjakról. 1927 Hiányzik.
19. 1915 Iktató 1872-től Kisszentgróti Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1927
19. 1916 Iktató 1872-től Zalaudvarnoki Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1927
19. 1917 Iktató 1872-től Szekeres Sándorné zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1918 Iktató 1872-től Bunics József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1919 Iktató 1872-től Horváth János mikefai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1920 Iktató 1872-től Kramár Menyhért letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
90. 1921 Iktató 1872-től Rothermere Lord (a magyar revíziós törekvések támogatója) Bődy Zoltán alispánhoz címzett köszönő levele. 1927 Lásd a 2028-as számot.
19. 1922 Iktató 1872-től Horváth Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1923 Iktató 1872-től András Géza csabrendeki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1924 Iktató 1872-től Lach Margit tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1925 Iktató 1872-től Turkálya (Turkály) Miklós nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1926 Iktató 1872-től Kronowetler József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1927 Iktató 1872-től Balatonfüredi székház céljára vásárolt ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződés. 1927 Hiányzik.
19. 1928 Iktató 1872-től Kalinyin András állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1930 Iktató 1872-től Kisszentgróti Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1927
19. 1931 Iktató 1872-től Kustánczi Rozália nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1932 Iktató 1872-től Leinber József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1933 Iktató 1872-től Veigli Béla állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1934 Iktató 1872-től Brachtl Artur baki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1935 Iktató 1872-től Polka Kálmán letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1936 Iktató 1872-től Gál Jánosné hadiözvegyek és árvák részére tett alapító levele. 1927
19. 1937 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Gazdakör alapszabálya. 1927
19. 1938 Iktató 1872-től Blaskovics János zalaszántói lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927 Hiányzik.
19. 1939 Iktató 1872-től Pintér László márokföldei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1940 Iktató 1872-től Veressagin György kustányi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1941 Iktató 1872-től Borissza Sándor nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1942 Iktató 1872-től Uzsák Péterné gógánfai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927 Hiányzik.
19. 1943 Iktató 1872-től Parragi György nemesapáti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1944 Iktató 1872-től Szagaszer Dávidné keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927 Hiányzik.
19. 1945 Iktató 1872-től Novotny András sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1946 Iktató 1872-től Sefenik István és Róbert zalabéri lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1947 Iktató 1872-től Kapolcsi olvasókör alapszabályai. 1927
19. 1948 Iktató 1872-től Rezi Dalkör alapszabálya. 1927 Hiányzik.
19. 1949 Iktató 1872-től Kukec Antalné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1950 Iktató 1872-től Pospisil József zalabéri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1951 Iktató 1872-től Schönig József lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1952 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Iparoskör alapszabálya. 1927
19. 1953 Iktató 1872-től Baumann Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1954 Iktató 1872-től Rozsman István állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1955 Iktató 1872-től Land Károly zalaszántói lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1956 Iktató 1872-től Weinhoffer János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1957 Iktató 1872-től László Géza zalaszentgróti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1958 Iktató 1872-től Sirovy József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1959 Iktató 1872-től Csordás József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1927
19. 1960 Iktató 1872-től Kisrécsei Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1927
19. 1961 Iktató 1872-től Kiskanizsai Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1927
19. 1962 Iktató 1872-től Nagyrécsei Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1928
19. 1963 Iktató 1872-től Hauer Egyed novai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1964 Iktató 1872-től Keszthelyi izraelita hitközség alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1965 Iktató 1872-től Batyki Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1928
19. 1966 Iktató 1872-től Zalavármegye Gyámpénztári szabályrendelete. 1928
19. 1967 Iktató 1872-től Lipics László állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1968 Iktató 1872-től Wittoch József tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1969 Iktató 1872-től Gyulakeszi község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928 Hiányzik.
19. 1970 Iktató 1872-től Sümeg nagyközség hajdúinak szolgálati és szervezési szabályrendelete. 1928 Hiányzik.
19. 1971 Iktató 1872-től Alsóőrsi Fürdőegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1972 Iktató 1872-től Pacsai járási polgári lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1973 Iktató 1872-től Fülöp Benedek zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1974 Iktató 1872-től Letenyei járási polgári Lövészegylet alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1975 Iktató 1872-től Lenti járási polgári lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1976 Iktató 1872-től Novai járási polgári Lövészegylet alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1977 Iktató 1872-től Sümegi járási polgári Lövészegylet alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1978 Iktató 1872-től Vindornyaszöllősi Dalkör alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1979 Iktató 1872-től Sármelléki földmíves dalárda alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1980 Iktató 1872-től Safra Richárd nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1981 Iktató 1872-től Rusch Károly nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1982 Iktató 1872-től Simon Ferenc söjtöri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1983 Iktató 1872-től Tapolcai kaszinó alapszabálya. 1928
19. 1984 Iktató 1872-től Tapolcai és a tapolcai járási ipartestület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1985 Iktató 1872-től Lutár József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1986 Iktató 1872-től Nagykanizsai délivasutasok temetkezési egyesületének alapszabálya. 1928
19. 1987 Iktató 1872-től Horváth Flórián nagykanizsai lakos honosítási jegyzőkönyve. 1928
19. 1988 Iktató 1872-től Rizner Teréz nagykanizsai lakos honosítási jegyzőkönyve. 1928
19. 1989 Iktató 1872-től Beitel Jozefa nagykanizsai lakos honosítási jegyzőkönyve. 1928
19. 1990 Iktató 1872-től Friedl Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1991 Iktató 1872-től Heide Antónia állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1992 Iktató 1872-től Lach Róza állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1993 Iktató 1872-től Mneuzsil Mária, Anna állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1994 Iktató 1872-től Rizner Mária állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1995 Iktató 1872-től Boldizsár István zalaszentgróti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1996 Iktató 1872-től Stingli János semjénházai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 1997 Iktató 1872-től Csopaki és balatonkövesdi Fürdőegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 1998 Iktató 1872-től Kálni János zalaegerszegi lakos honosító jegyzőkönyve. 1928
19. 1999 Iktató 1872-től Cseh Albert lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2000 Iktató 1872-től Kloós János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2001 Iktató 1872-től Riedl Alajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2002 Iktató 1872-től Nemesnép község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928
19. 2003 Iktató 1872-től Hahóti Gazdakör alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2004 Iktató 1872-től Zidek Emil állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2005 Iktató 1872-től Zalaapáti és vidéke ipartestület alapszabálya. 1928
19. 2006 Iktató 1872-től Horváth Ferenc dr. balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2007 Iktató 1872-től Kehida község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928
19. 2008 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklós község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928
19. 2009 Iktató 1872-től Nagykanizsai városi közkár alapszabálya. 1928
19. 2010 Iktató 1872-től Zala vármegye M. Kir. Honvéd Ludovika Akadémia alapítvány alapító levele. 1928
19. 2011 Iktató 1872-től Tapolcai birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása, névjegyzéke és alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2012 Iktató 1872-től Balázs Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2013 Iktató 1872-től Eliás Ferenc tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2014 Iktató 1872-től Füzik Imre zalagyömörői lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2015 Iktató 1872-től Farkas Imre aszófői lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2016 Iktató 1872-től Gombkötő Lajos muraszombati lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2017 Iktató 1872-től Hartmann Viktória becsehelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2018 Iktató 1872-től Jurkov Adolf hegymagasi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2019 Iktató 1872-től Hordik Dezső tapolcai lakos honosító jegyzőkönyve. 1928
19. 2020 Iktató 1872-től Sefcsik Géza molnári lakos honosító jegyzőkönyve. 1928
19. 2021 Iktató 1872-től Simonka Vendel zalaegerszegi lakos honosító jegyzőkönyve. 1928
19. 2022 Iktató 1872-től Eszteregnye nagyközség szervezési szabályrendelete. 1928 Lásd a 2313-as számot.
19. 2023 Iktató 1872-től Nagykanizsai fűtőházi kisegítő fűtők önsegélyező egylete alapszabálya. 1928
19. 2024 Iktató 1872-től Söjtöri dal és önképzőkör alapszabálya. 1928
19. 2025 Iktató 1872-től Stauber Ida keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928 Hiányzik.
19. 2026 Iktató 1872-től Böröcki Erzsébet tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
90. 2027 Iktató 1872-től Dr. Kozma György közjegyző beszámoló jelentése a New Yorkban felállított Kossuth-szobor leleplezési ünnepségéről. 1928
90. 2028 Iktató 1872-től Rothermere Lord (a magyar revíziós törekvések támogatója) köszönő levele. 1928 Lásd az 1921-es számot.
19. 2029 Iktató 1872-től Horváth Bertalan nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2030 Iktató 1872-től Vármegyei Bank és Takarékpénztár r.t. bérleti szerződése. 1928
19. 2031 Iktató 1872-től Czinzek Gizella szepetneki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2032 Iktató 1872-től Baritz Gerőné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2033 Iktató 1872-től Csömödéri Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1928
19. 2034 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Iparos Lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2035 Iktató 1872-től Kiskanizsai Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2036 Iktató 1872-től Richter János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2037 Iktató 1872-től Gyömörey Gáspár-féle alapítvány alapító levele. 1928
19. 2038 Iktató 1872-től Gállits Ilona zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2039 Iktató 1872-től Bankó István csörnyeföldei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2040 Iktató 1872-től Neuschwendtner Mihály nagykapornaki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2041 Iktató 1872-től Simonka Lenke zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2042 Iktató 1872-től Stefica Bálint nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2043 Iktató 1872-től Csömödéri Levente Egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1928 Lásd az 1654-es számot.
19. 2044 Iktató 1872-től Balatonfüred község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928 Hiányzik.
19. 2045 Iktató 1872-től Nagypécsely község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928
19. 2046 Iktató 1872-től Nyári Regina nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2047 Iktató 1872-től Steiner Ferenc valkonyai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2048 Iktató 1872-től Mészáros Ilona balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2049 Iktató 1872-től Svarka Aladár nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2050 Iktató 1872-től Safra Antal nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2051 Iktató 1872-től Steiner Irén kispesti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2052 Iktató 1872-től Dreschler Béla sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2053 Iktató 1872-től Ortaházai Gazdakör alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2054 Iktató 1872-től Lenarics György lendvaújfalui lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2055 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Iparos Temetkezési Egyesület alapszabálya. 1928
19. 2056 Iktató 1872-től Salföld község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928 Hiányzik.
19. 2057 Iktató 1872-től Ambrus András páhoki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2058 Iktató 1872-től Veress József zalaszentmihályi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2059 Iktató 1872-től Miskolczi József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2060 Iktató 1872-től Dörgicsei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2061 Iktató 1872-től Balatonfüredi Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1928
19. 2062 Iktató 1872-től Csopaki Polgári lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2063 Iktató 1872-től Felsőőrsi Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2064 Iktató 1872-től Szentantalfai körjegyzőség Polgári Lővészegyesület alapszabálya. 1928
19. 2065 Iktató 1872-től Nemespécselyi körjegyzőség Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2066 Iktató 1872-től Nagykanizsai Állatvédő Egyesület alakuló jegyzőkönyve és alapszabálya. 1928
19. 2067 Iktató 1872-től Geresdorfer Margit keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928 Hiányzik.
19. 2068 Iktató 1872-től Lenarits József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2069 Iktató 1872-től Faiskolákról és fásításokról szóló szabályrendelet. 1928
19. 2070 Iktató 1872-től Csopak község vásári helypénzdíj szabályzata. 1928 Hiányzik.
19. 2071 Iktató 1872-től Mészáros Dezső balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2072 Iktató 1872-től Kocsmai hitelösszegről szóló szabályrendelet hatályon kívül helyezése tárgyában véghatározat. 1928
19. 2073 Iktató 1872-től Zalaegerszegi vasutasok temetkezési egyesület alapszabálya. 1928
19. 2074 Iktató 1872-től Nagykanizsai Izraelita Jótékony és Kulturális Leányegylet alapszabálya. 1928
19. 2075 Iktató 1872-től Aszófői körjegyzőség Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2076 Iktató 1872-től Karabélyos Imre, Kálmán nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2077 Iktató 1872-től Leich Antalné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2078 Iktató 1872-től Geresdorfer Géza keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928 Hiányzik.
19. 2079 Iktató 1872-től Lencsés Péter kapornaki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2080 Iktató 1872-től Bély János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2081 Iktató 1872-től Szémán József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2082 Iktató 1872-től Stubna József balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2083 Iktató 1872-től Nemesgulácsi körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1928 Hiányzik.
19. 2084 Iktató 1872-től Schlika Józsefné zalaszentgróti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2085 Iktató 1872-től Felsőőrsi körjegyzőséghez tartozó községek fásításáról szóló szabályrendelet. 1928 Hiányzik.
19. 2086 Iktató 1872-től Zalaszabari telkes közbirtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása, névjegyzéke és alapszabálya. 1928
19. 2087 Iktató 1872-től Varga Miklós nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2088 Iktató 1872-től Zalaszabari zsellér közbirtokosság legeltetési társulatának legelő rendtartása, alapszabálya, névjegyzéke. 1928
19. 2089 Iktató 1872-től Nagykanizsai Fűtőházi kézművesek önsegélyező és önképző egylete alapszabálya. 1928
19. 2090 Iktató 1872-től Geresdorfer Lipót állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2091 Iktató 1872-től Frey György nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2092 Iktató 1872-től Indra János zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2093 Iktató 1872-től Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület alapszabálya. 1928
19. 2094 Iktató 1872-től Diethelm József Lőrinc letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2095 Iktató 1872-től Csácsbozsoki Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1928
19. 2096 Iktató 1872-től Bokitzár Lőrinc és Mária állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2097 Iktató 1872-től Matics János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2098 Iktató 1872-től Kolarics Imre állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2099 Iktató 1872-től Varga Miklós reszneki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2100 Iktató 1872-től Szabó Károly nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2101 Iktató 1872-től Nagykanizsai Tiszti Vadászegyesület alapszabálya. 1928 Lásd az 1397-es számot.
19. 2102 Iktató 1872-től Keszthelyi járási főszolgabírói hivatal által átadott iratok jegyzéke. 1928
19. 2103 Iktató 1872-től Danics Nándor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2104 Iktató 1872-től Nyuli László batyki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2105 Iktató 1872-től Magyar József orosztonyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2106 Iktató 1872-től Nemessándorházai Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1928
19. 2107 Iktató 1872-től Garabonci Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1928
19. 2108 Iktató 1872-től Cserszegi Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1928
19. 2109 Iktató 1872-től Sándor Imre pákai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2110 Iktató 1872-től Pozsgai Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2111 Iktató 1872-től Völgyi József rédicsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2112 Iktató 1872-től Mudrák Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2113 Iktató 1872-től Gógánfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1928
19. 2114 Iktató 1872-től Weisz Ernő szepezdi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2115 Iktató 1872-től Gyulakeszi község húsvizsgálati szabályrendelete. 1928 Hiányzik.
19. 2116 Iktató 1872-től Zalahaláp község húsvizsgálati szabályrendelete. 1928 Hiányzik.
19. 2117 Iktató 1872-től Mastnák Kálmán lentii lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2118 Iktató 1872-től Nagykanizsai járási székház adás-vételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2119 Iktató 1872-től Bíró Gizella nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2120 Iktató 1872-től Németh Imréné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2121 Iktató 1872-től Zalaegerszeg rendezett tanácsú város szabályrendelete a közlekedés biztonságáról. 1928
19. 2122 Iktató 1872-től Örvényesi Gazdakör alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2123 Iktató 1872-től Reszneki körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1928
19. 2124 Iktató 1872-től Rozsnyay Béla zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2125 Iktató 1872-től Szentgyörgyvári Dalegylet alapszabálya. 1928 Hiányzik.
19. 2126 Iktató 1872-től Weininger András sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2127 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló községi temető szabályrendelete. 1928
19. 2128 Iktató 1872-től Pintér István és Pintér János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1928
19. 2129 Iktató 1872-től Iváncsics István nagybakónaki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2130 Iktató 1872-től Nagykanizsa rendezett tanácsú. város szabályrendelete az ásvány és szikvizek után fizetendő fogyasztási adóról. 1929
19. 2131 Iktató 1872-től Kende Mórné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2132 Iktató 1872-től Noll Alajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2133 Iktató 1872-től Káptalanfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2134 Iktató 1872-től Csabrendeki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1929
19. 2135 Iktató 1872-től Zala vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesület alapszabálya. 1929
19. 2136 Iktató 1872-től Gyömörey Gáspár-féle családi nevelési alapítvány alapító levele. 1928 Őrlap.
19. 2137 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Gazdakör Gazdasági Népház kezelési szabályzata. 1928
19. 2138 Iktató 1872-től Szabó Lajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2139 Iktató 1872-től Uiberacher Károly Mátyás állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2140 Iktató 1872-től Nagy Jenő becsehelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
19. 2141 Iktató 1872-től Horváth János murakereszturi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2142 Iktató 1872-től Tóth József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2143 Iktató 1872-től Zalaapáti községi írnoki állás szervezési szabályrendelete. 1929
19. 2144 Iktató 1872-től Schardl Alajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2145 Iktató 1872-től Kutasi (Kutas) Kálmán állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2146 Iktató 1872-től Kollár József tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2147 Iktató 1872-től Baum Károly győri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2148 Iktató 1872-től Birkeu Mózes és Birkeu Ferenc felsőrajki lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2149 Iktató 1872-től Balatonfüredi vadásztársaság alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2150 Iktató 1872-től Kehida és vidéke Gazdakör alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2151 Iktató 1872-től Vármegyei szervezési szabályrendeletet módosító véghatározat. 1929
19. 2152 Iktató 1872-től Pszota Mária nagykanizsai lakos honosítási jegyzőkönyve. 1929
19. 2153 Iktató 1872-től Dolina Julianna zalaapáti lakos honosítási jegyzőkönyve. 1929
19. 2154 Iktató 1872-től Hóbor Pál kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2155 Iktató 1872-től Nehiba Sándor Lajos zalabéri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2156 Iktató 1872-től Németh Piroska türjei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2157 Iktató 1872-től Egán Imre balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2158 Iktató 1872-től Borsfai Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1929
19. 2159 Iktató 1872-től Söjtöri Gazdakör alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2160 Iktató 1872-től Ukki Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1929
19. 2161 Iktató 1872-től Felsőbagod és Vidéke Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2162 Iktató 1872-től Nagygörbő község szervezési szabályrendelete. 1929
19. 2163 Iktató 1872-től Balatonmagyaród község szabályrendelete a községi ingatlan vagyonátruházási illetékről. 1929
19. 2164 Iktató 1872-től II. József császár-korabeli katonai felmérés térképeiről készített fényképfelvételek. 1929 Térképtárban elhelyezve
19. 2165 Iktató 1872-től Tapolca község húsvizsgálati szabályrendelete. 1929 Hiányzik.
19. 2166 Iktató 1872-től Balatongyörök község szabályrendelete az ingatlan átruházási illetékről. 1929 Hiányzik.
19. 2167 Iktató 1872-től Krajczik Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2168 Iktató 1872-től Mihályfa község szabályrendelete a villamos áram szolgáltatásról. 1929 Hiányzik.
19. 2169 Iktató 1872-től Pakod, Türje községek szabályrendelete a villamos áram szolgáltatásról. 1929
19. 2170 Iktató 1872-től Szepetk község szabályrendelete a villamos áram szolgáltatásról. 1929
19. 2171 Iktató 1872-től Barabásszegi polgári Lövész Egylet alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2172 Iktató 1872-től Falu Országos Földmívesszövetség orosztonyi fiókjának megalakulása. 1929 Hiányzik.
19. 2173 Iktató 1872-től Zebeckei Gazdakör alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2174 Iktató 1872-től Kondé Lajosné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2175 Iktató 1872-től Novai Vöröskereszt fiókegylet tagdíj megállapítása tárgyában jóváhagyott jegyzőkönyvi kivonat. 1929
19. 2176 Iktató 1872-től Keszthelyi Keresztényszocialista Építőmunkások alapszabálya. 1929
19. 2177 Iktató 1872-től Cserni Erzsébet állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2178 Iktató 1872-től Zsarkovics Zsófia állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2179 Iktató 1872-től Kolozinek János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2180 Iktató 1872-től Galambok Menyhért mikefai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2181 Iktató 1872-től Csabrendek község szabályrendelete írnoki állás szervezéséről. 1929 Hiányzik.
19. 2182 Iktató 1872-től Kaburek Gyula nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2183 Iktató 1872-től Zalaegerszeg megyei város szabályrendelete a képviselő testületi tagoknak számáról és választó kerületek beosztásáról. 1929
19. 2184 Iktató 1872-től Nagykanizsa megyei város szabályrendelete a képviselőtestületi tagok számáról és a választókerületek beosztásáról. 1929
19. 2185 Iktató 1872-től Tapolca község vízvezetéki szabályrendelete. 1929 Hiányzik.
19. 2186 Iktató 1872-től Lentikápolnai Gazdakör alapszabálya. 1929
19. 2187 Iktató 1872-től Magyarországi bőripari munkások szövetsége keszthelyi fiókjának alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2188 Iktató 1872-től Zala vármegye törvényhatóságának szabályrendelete a törvényhatósági választókerületekről és az egyes választókerületekben választandó törvényhatósági bizottsági tagok számáról. 1929
19. 2189 Iktató 1872-től Matotek István oltárci lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2190 Iktató 1872-től Magyar férfiak Szentkorona Szövetsége nagykanizsai csoportjának alapszabálya. 1929
19. 2191 Iktató 1872-től Kisgörbői Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1929
19. 2192 Iktató 1872-től Nagykanizsai mozdonyszemélyzet temetkezési Társulatának alapszabálya. 1929
19. 2193 Iktató 1872-től Letenye és Béc községek pecsétje. 1929
19. 2194 Iktató 1872-től Hévízszentandrás község csatornázási szabályrendelete. 1929 Hiányzik.
19. 2195 Iktató 1872-től Óhíd község villamos áramszolgáltatásra vonatkozó szabályrendelete és Zalaegerszeg rendezett tanácsú. város elektromos műve között kötött szerződés. 1929 Hiányzik.
19. 2196 Iktató 1872-től Magyar Munkások Egyesülete keszthelyi csoportjának megalakulása. 1929
19. 2197 Iktató 1872-től Pintér Jánosné és Pintér Teréz állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
19. 2198 Iktató 1872-től Zalalövői Gazdaszövetség alapszabálya. 1929 Hiányzik.
19. 2199 Iktató 1872-től Németh János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2200 Iktató 1872-től Markoj Ferenc nemesrádói lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2201 Iktató 1872-től Csopaki Polgári Önképző és Zenegyeegyesület alapszabálya. 1929 Hiányzik.
20. 2202 Iktató 1872-től Keszthelyi kereskedők Dalköre alapszabálya. 1929 Hiányzik.
20. 2203 Iktató 1872-től Fehér István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2204 Iktató 1872-től Zalakoppányi Földmíves Szövetség alapszabálya. 1929
20. 2205 Iktató 1872-től Kovacsics Erzsébet tótszerdahelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2206 Iktató 1872-től Feledi Edit Dömök Ferencné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2207 Iktató 1872-től Országos Katolikus Szanatórium Egyesület Letenye és Környéke fiókegyesületének alapszabálya. 1929
20. 2208 Iktató 1872-től Fehér József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2209 Iktató 1872-től Varga Miklós állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2210 Iktató 1872-től Bujánszky László nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2211 Iktató 1872-től Tibenszky Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2212 Iktató 1872-től Danyianovics Danilo gógánfai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
20. 2213 Iktató 1872-től Zalasárszeg, Csapi és Zalaszentjakab községek szervezési szabályrendelete. 1929
20. 2214 Iktató 1872-től Lung Ádám nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2215 Iktató 1872-től Felsőőrs, Alsóőrs és Lovas községek szegényalap szabályrendelete. 1929 Hiányzik.
20. 2216 Iktató 1872-től Gelse vidéki Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1929
20. 2217 Iktató 1872-től Pillisi Jánosné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2218 Iktató 1872-től Tóth János zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2219 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Törekvés Sportegylet alapszabálya. 1929
20. 2220 Iktató 1872-től Habus Margit állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2221 Iktató 1872-től Horváth Lajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2222 Iktató 1872-től Spendel Kálmán állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2223 Iktató 1872-től Fazekas János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2224 Iktató 1872-től Gibás János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2225 Iktató 1872-től Berger Gusztáv állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2226 Iktató 1872-től Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége sümegi fiókegyesülete alapszabálya. 1929
20. 2227 Iktató 1872-től Badacsonytomaji partszépítő és fürdőegyesület alapszabálya. 1929 Hiányzik.
20. 2228 Iktató 1872-től Falu Országos Földmíves Szövetség mikefai fiókegyesület alapszabálya. 1929
20. 2229 Iktató 1872-től Nemes Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2230 Iktató 1872-től Strausz Flórián állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2231 Iktató 1872-től Meglics Rókus állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2232 Iktató 1872-től Magdics Nándor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2233 Iktató 1872-től Osterer Károly állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2234 Iktató 1872-től Holschdl Henrik állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2235 Iktató 1872-től Verderber János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2236 Iktató 1872-től Lőcskei János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2237 Iktató 1872-től Flachner Károly nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2238 Iktató 1872-től Czanyó István Győző pacsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2239 Iktató 1872-től Sümegi Polgári Önképző Kör alapszabálya. 1929 Őrlap.
20. 2240 Iktató 1872-től Milosovics István keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
20. 2241 Iktató 1872-től Sommer Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
20. 2242 Iktató 1872-től Madas József tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
20. 2243 Iktató 1872-től Safra Károly nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929
20. 2244 Iktató 1872-től Balatoni Művészkolónia Egyesület alapszabálya. 1929 Hiányzik.
20. 2245 Iktató 1872-től Alsólendvai járási Vöröskereszt fiókegylet tagdíj-megállapító jegyzőkönyvi kivonat. 1929
20. 2246 Iktató 1872-től Cappelerno Gottlieb keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1929 Hiányzik.
20. 2247 Iktató 1872-től Zala vármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület alapszabálya. 1929
20. 2248 Iktató 1872-től Zalamerenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1930
20. 2249 Iktató 1872-től Gyenesdiási Fürdőegyesület alapszabálya. 1930
20. 2250 Iktató 1872-től Szentlőrinci Falu országos Földmíves Szövetség megalakulása. 1930
20. 2251 Iktató 1872-től Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetségének zalaegerszegi helyi csoportja megalakulása. 1930
20. 2252 Iktató 1872-től Becsehelyi Daloskör alapszabálya. 1930
20. 2253 Iktató 1872-től Zala megyei kisgyűlés tagjainak számáról alkotott szabályrendelet. 1930
20. 2254 Iktató 1872-től Kende Cecília zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2255 Iktató 1872-től Veymerth Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2256 Iktató 1872-től Tapolcai Ének és Zeneegyesület alapszabálya. 1930
20. 2257 Iktató 1872-től Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona alapszabálya. 1930
20. 2258 Iktató 1872-től Vármegyei monográfia kiadásáról kötött szerződés. 1930
20. 2259 Iktató 1872-től Balatonfüredi Vöröskereszt fiókegylet 1929. február havi közgyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. 1930 Hiányzik.
20. 2260 Iktató 1872-től Veymerth Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2261 Iktató 1872-től Balazsinkov Vazul keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
20. 2262 Iktató 1872-től Puhán József lenti-i lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2263 Iktató 1872-től Jáklin Bálint kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2264 Iktató 1872-től Milhoffer Elemér lenti-i lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2265 Iktató 1872-től Kirchner Ferenc, Illés, Mária Rozália keszthelyi lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
20. 2266 Iktató 1872-től Badacsonyi bányász ének és zeneegyesület alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2267 Iktató 1872-től Fidesz Károly zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2268 Iktató 1872-től Micsics Ágoston nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2269 Iktató 1872-től Prdel Mihály dabronci lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
20. 2270 Iktató 1872-től Balatonfüred község lakbér szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
20. 2271 Iktató 1872-től Badacsonytomaj község gazdasági népházának alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2272 Iktató 1872-től Balatonparti községekben gyógy- és üdülőhelyeken gyakorolható szállodai, panzió és vendéglő iparról alkotott szabályrendelet. 1930 Hiányzik.
20. 2273 Iktató 1872-től Friedrich Ferenc, Ernesztin, Rezső nagykanizsai lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2274 Iktató 1872-től Keresztényszocialista Kéményseprő munkások Országos szakegyesülete nagykanizsai fiókegyesület alapszabálya. 1930
20. 2275 Iktató 1872-től Nagykanizsai felsőkereskedelmi iskolát végzett tanulók szövetsége alapszabálya. 1930
20. 2276 Iktató 1872-től Zalaegerszeg megyei város régi pecsétnyomója. 1930 Őrlap.
20. 2277 Iktató 1872-től Zalaegerszeg megyei város régi pecsétnyomója. 1930 Őrlap.
20. 2278 Iktató 1872-től Baki Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1930
20. 2279 Iktató 1872-től Puly István és neje alapító levele. 1930
20. 2280 Iktató 1872-től Crha József zalabaksai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2281 Iktató 1872-től Köveskál község húsvizsgálati szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
20. 2282 Iktató 1872-től Zala vármegyei borellenőrző bizottságok szervezeti és ügyrendi szabályrendelete. 1930
20. 2283 Iktató 1872-től Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet alapszabálya. 1930
20. 2284 Iktató 1872-től Novai járási ipartestület alapszabálya. 1930
20. 2285 Iktató 1872-től Csuka Béla nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2286 Iktató 1872-től Horváth Vince nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2287 Iktató 1872-től Diewock Julia nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2288 Iktató 1872-től Nagykanizsai megyei város bélyegzőjének elhelyezése. 1930 Őrlap.
20. 2289 Iktató 1872-től Riszta János keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
20. 2290 Iktató 1872-től Húsvizsgálati szabályrendelet hatályon kívül helyezéséről hozott véghatározat. 1930
20. 2291 Iktató 1872-től Vaska János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2292 Iktató 1872-től Hild István emlékére alapított Temetkezési Egylet alapszabályai és bűnügyi iratai. 1930
20. 2293 Iktató 1872-től Komárvárosi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2294 Iktató 1872-től Szarvasmarha és sertéstenyésztésről szóló szabályrendelet. 1930 Lásd a 937es számot.
20. 2295 Iktató 1872-től Korpavári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2296 Iktató 1872-től Újudvari polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2297 Iktató 1872-től Zalalövő és vidéke ipartestület alapszabálya. 1930
20. 2298 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1930
20. 2299 Iktató 1872-től Karmacsi Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1930
20. 2300 Iktató 1872-től Rédicsi polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2301 Iktató 1872-től Zala vármegye törvényhatóságának a megyei kisgyűlés rendes üléseinek számáról, idejéről stb. alkotott szabályrendelete. 1930
20. 2302 Iktató 1872-től Reszneki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2303 Iktató 1872-től Pórszombati Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2304 Iktató 1872-től Csesztregi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2305 Iktató 1872-től Csömödéri Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2306 Iktató 1872-től Hahóti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2307 Iktató 1872-től Kerkanémetfalui Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2308 Iktató 1872-től Lenti-i Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2309 Iktató 1872-től Keszthelyi Helicon Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2310 Iktató 1872-től Bosnyák Andor és Sternthál Eugénia házasságkötési jegyzőkönyve. 1930 Őrlap.
20. 2311 Iktató 1872-től Alsóőrsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2312 Iktató 1872-től Zalabaksai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2313 Iktató 1872-től Eszteregnye nagyközség szervezési szabályrendelete. 1930 Lásd a 2022-es számot.
20. 2314 Iktató 1872-től Batyki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2315 Iktató 1872-től Dióskáli Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2316 Iktató 1872-től Letenyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2317 Iktató 1872-től Zalakoppányi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2318 Iktató 1872-től Lebár Pál lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2319 Iktató 1872-től Mráz Jenő nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
20. 2320 Iktató 1872-től Balatonarácsai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2321 Iktató 1872-től Óhidi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2322 Iktató 1872-től Csabrendeki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2323 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2324 Iktató 1872-től Kistolmácsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2325 Iktató 1872-től Novai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2326 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2327 Iktató 1872-től Zalaegerszegi városi tisztviselők hivatalos kiküldetése alkalmával felszámítható illetmények szabályrendelete. 1930
20. 2328 Iktató 1872-től Bagladi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2329 Iktató 1872-től Kehida, Kustány, Barátsziget egyesült Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2330 Iktató 1872-től Kisgörbői Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2331 Iktató 1872-től Sümegcsehi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2332 Iktató 1872-től Bázakerettyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2333 Iktató 1872-től Csonkahegyháti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2334 Iktató 1872-től Eszteregnyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2335 Iktató 1872-től Gutorföldei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2336 Iktató 1872-től Hegymagasi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2337 Iktató 1872-től Pusztamagyaródi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2338 Iktató 1872-től Sormási Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2339 Iktató 1872-től Söjtöri Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2340 Iktató 1872-től Szigligeti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2341 Iktató 1872-től Zalaszentiváni Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2342 Iktató 1872-től Petriventei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2343 Iktató 1872-től Káptalantóti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2344 Iktató 1872-től Petőhenyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2345 Iktató 1872-től Zalaszántói Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2346 Iktató 1872-től Borsfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2347 Iktató 1872-től Lenti és vidéke Ipartestület alapszabálya. 1930
20. 2348 Iktató 1872-től Hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák országos nemzeti szövetsége keszthelyi fiókegyesületének alapszabálya. 1930 Hiányzik.
20. 2349 Iktató 1872-től Kasprák Margit balatonarácsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
20. 2350 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
20. 2351 Iktató 1872-től Nemestördemici Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2352 Iktató 1872-től Semjénházai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2353 Iktató 1872-től Tótszentmártoni Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2354 Iktató 1872-től Zalavégi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2355 Iktató 1872-től Zalaszentlőrinci Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2356 Iktató 1872-től Balatonparti községek területén fekvő pöcegödrök kötelező építéséről és kezeléséről alkotott szabályrendelet. 1930
21. 2357 Iktató 1872-től Balatonmagyaródi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2358 Iktató 1872-től Hosszúvölgyi körjegyzőségi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2359 Iktató 1872-től Nagykapornaki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2360 Iktató 1872-től Rigácsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2361 Iktató 1872-től Szepetneki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2362 Iktató 1872-től Zalaegerszegi felsőkereskedelmi iskola végzett tanulóinak szövetsége alapszabálya. 1930
21. 2363 Iktató 1872-től Belügyminisztériumi vármegyei és állami rendőrségi számvevőségi tisztviselők balatongyöröki fürdő és üdülőtelep egyesülete alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2364 Iktató 1872-től Bazsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2365 Iktató 1872-től Balatonedericsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2366 Iktató 1872-től Bókaházai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2367 Iktató 1872-től Gelsei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2368 Iktató 1872-től Szepetki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2369 Iktató 1872-től Teskándi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2370 Iktató 1872-től Zalaszabari Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2371 Iktató 1872-től Korpavári közbirtokossági legeltetési társulat alapszabálya. 1930
21. 2372 Iktató 1872-től Kerkapéntekfalui úrbéresek legeltetési alapszabálya. 1930
21. 2373 Iktató 1872-től Zalaszombatfai osztatlan közös birtokosság alapszabálya. 1930
21. 2374 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2375 Iktató 1872-től Gyűrűsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2376 Iktató 1872-től Kiskomáromi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2377 Iktató 1872-től Magyarszerdahelyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2378 Iktató 1872-től Ságodi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2379 Iktató 1872-től Tomaji Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2380 Iktató 1872-től Badacsony hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2381 Iktató 1872-től Dobri hegyközség rendtartása. 1930
21. 2382 Iktató 1872-től Förhénc hegyközség rendtartása. 1930
21. 2383 Iktató 1872-től Gyulakeszi hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2384 Iktató 1872-től Kerkateskánd hegyközség rendtartása. 1930
21. 2385 Iktató 1872-től Révfülöp hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2386 Iktató 1872-től Köveskál hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2387 Iktató 1872-től Némethegy, Kishegy, Újhegy egyesített hegyközség rendtartása. 1930
21. 2388 Iktató 1872-től Mindszentkálla hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2389 Iktató 1872-től Lesencetomaj hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2390 Iktató 1872-től Tormafölde hegyközség rendtartása. 1930
21. 2391 Iktató 1872-től Diska hegyközség rendtartása. 1930
21. 2392 Iktató 1872-től Cserfő hegyközség rendtartása. 1930
21. 2393 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklós hegyközség rendtartása. 1930
21. 2394 Iktató 1872-től Kerkatótfalu hegyközség rendtartása. 1930
21. 2395 Iktató 1872-től Lendvaújfalu hegyközség rendtartása. 1930
21. 2396 Iktató 1872-től Lesencenémetfalu hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2397 Iktató 1872-től Lovászi hegyközség rendtartása. 1930
21. 2398 Iktató 1872-től Öreg és Cziczelle hegyközség rendtartása. 1930
21. 2399 Iktató 1872-től Türje hegyközség rendtartása. 1930
21. 2400 Iktató 1872-től Zalaszentbalázs hegyközség rendtartása. 1930
21. 2401 Iktató 1872-től Balatonederics hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2402 Iktató 1872-től Káptalantóti hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2403 Iktató 1872-től Kisszőlőhegy hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2404 Iktató 1872-től Lendvadedes hegyközség rendtartása. 1930
21. 2405 Iktató 1872-től Salomfa hegyközség rendtartása. 1930
21. 2406 Iktató 1872-től Raposka hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2407 Iktató 1872-től Salföld-Ábrahám hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2408 Iktató 1872-től Lesenceistvánd hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2409 Iktató 1872-től Szentbékálla hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2410 Iktató 1872-től Sümeg hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2411 Iktató 1872-től Nemesgulács hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2412 Iktató 1872-től Szőc hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2413 Iktató 1872-től Zalahaláp hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2414 Iktató 1872-től Czanyó István állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2415 Iktató 1872-től Monostorapáti katolikus ifjúsági egyesület alapszabálya. 1930
21. 2416 Iktató 1872-től Kemendollári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2417 Iktató 1872-től Sármelléki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2418 Iktató 1872-től Ukki Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1930
21. 2419 Iktató 1872-től Mihályfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2420 Iktató 1872-től Cserszegtomaji Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2421 Iktató 1872-től Magyarszerdahelyi hegyközség rendtartása. 1930
21. 2422 Iktató 1872-től Jánhegy, Tubolyszeg, Pöndör hegyközség rendtartása. 1930
21. 2423 Iktató 1872-től Nemesapáti körjegyzőségi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2424 Iktató 1872-től Zalacsányi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2425 Iktató 1872-től Nemesvitai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2426 Iktató 1872-től Kiskanizsai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2427 Iktató 1872-től Nemesbüki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2428 Iktató 1872-től Kislakos hegyközség rendtartása. 1930
21. 2429 Iktató 1872-től Kútfej hegyközség rendtartása. 1930
21. 2430 Iktató 1872-től Hahót hegyközség rendtartása. 1930
21. 2431 Iktató 1872-től Cserhegy hegyközség rendtartása. 1930
21. 2432 Iktató 1872-től Galambok hegyközség rendtartása. 1930
21. 2433 Iktató 1872-től Pusztamagyaród hegyközség rendtartása. 1930
21. 2434 Iktató 1872-től Szentgyörgyhegy hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2435 Iktató 1872-től Rendes-Ábrahám hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2436 Iktató 1872-től Kisapáti hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2437 Iktató 1872-től Kiskomárom hegyközség rendtartása. 1930
21. 2438 Iktató 1872-től Sümegprága község legeltetési társulat rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2439 Iktató 1872-től Türjei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2440 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2441 Iktató 1872-től Andráshidai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2442 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2443 Iktató 1872-től Zalavári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2444 Iktató 1872-től Gyenesdiási Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2445 Iktató 1872-től Köveskáli legeltetési társulat rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2446 Iktató 1872-től Nagypécsely vásári helypénz díjszabályzata. 1930
21. 2447 Iktató 1872-től Malatinszky Ferenc és neje családi és nevelési alapítvány jegyzőkönyve. 1930
21. 2448 Iktató 1872-től Károlyi József és János állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2449 Iktató 1872-től Kossia Ignác állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2450 Iktató 1872-től Rupnik Mária állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2451 Iktató 1872-től Horváth Lajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2452 Iktató 1872-től Fehér Irén állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
21. 2453 Iktató 1872-től Bocföldei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2454 Iktató 1872-től Nagy- és Kispáli Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2455 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Protestáns Kör alapszabálya. 1930
21. 2456 Iktató 1872-től Tilaji Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2457 Iktató 1872-től Egerszeghegy hegyközség rendtartása. 1930
21. 2458 Iktató 1872-től Badacsonylábdi hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2459 Iktató 1872-től Szigliget hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2460 Iktató 1872-től Szentgyörgyhegy hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2461 Iktató 1872-től Öreghegy hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2462 Iktató 1872-től Monostorapáti hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2463 Iktató 1872-től Homokkomárom hegyközség rendtartása. 1930
21. 2464 Iktató 1872-től Jánkahegy hegyközség rendtartása. 1930
21. 2465 Iktató 1872-től Vizlendvay Sándor 25.000 koronás tanulmányi alapító levele. 1930
21. 2466 Iktató 1872-től Rezi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2467 Iktató 1872-től Sümegi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2468 Iktató 1872-től Gellénházai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2469 Iktató 1872-től Zalamerenyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2470 Iktató 1872-től Nagylengyeli Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2471 Iktató 1872-től Ebergényi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2472 Iktató 1872-től Gödörhegy hegyközség rendtartása. 1930
21. 2473 Iktató 1872-től Barabásszeg hegyközség rendtartása. 1930
21. 2474 Iktató 1872-től Alsóhegy hegyközség rendtartása. 1930
21. 2475 Iktató 1872-től Nemesszer hegyközség rendtartása. 1930
21. 2476 Iktató 1872-től Nemesrádó hegyközség rendtartása. 1930
21. 2477 Iktató 1872-től Szentpéterur hegyközség rendtartása. 1930
21. 2478 Iktató 1872-től Tagyon hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2479 Iktató 1872-től Szent János hegyközség rendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2480 Iktató 1872-től Valkonya Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2481 Iktató 1872-től Nagyrécsei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2482 Iktató 1872-től Szentpéterföldei volt úrbéresek legelőrendtartása. 1930
21. 2483 Iktató 1872-től Gyenesdiási volt úrbéresek legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
21. 2484 Iktató 1872-től Homokkomáromi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1930
21. 2485 Iktató 1872-től Obornak község pecsétjei. 1930 Pecsétgyűjteményben.
21. 2486 Iktató 1872-től Zalaboldogfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2487 Iktató 1872-től Garabonci Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2488 Iktató 1872-től Kisszentgróti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2489 Iktató 1872-től Balatongyörök Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2490 Iktató 1872-től Zalaistvándi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2491 Iktató 1872-től Nagy- és Kiskutasi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2492 Iktató 1872-től Babosdöbrétei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2493 Iktató 1872-től Zalaudvarnoki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2494 Iktató 1872-től Szentpéteruri Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2495 Iktató 1872-től Nagybakonaki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2496 Iktató 1872-től Galamboki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
21. 2497 Iktató 1872-től Murakereszturi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
21. 2498 Iktató 1872-től Nagykanizsa város házalást tiltó szabályrendelete. 1930
21. 2499 Iktató 1872-től Stanitz Rezső Adél és Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2500 Iktató 1872-től Vindornyaszőllősi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2501 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2502 Iktató 1872-től Sümeg községvásári helypénzdíj szabályzata. 1930 Hiányzik.
22. 2503 Iktató 1872-től Grábler Lajos dr. állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2504 Iktató 1872-től Sümegprágai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2505 Iktató 1872-től Zalasárszegi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2506 Iktató 1872-től Schlener Sándorné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2507 Iktató 1872-től Diszel-Sáska Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2508 Iktató 1872-től Gyülevészi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2509 Iktató 1872-től Gógánfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2510 Iktató 1872-től Kallosdi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2511 Iktató 1872-től Nemesgulácsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2512 Iktató 1872-től Pulai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2513 Iktató 1872-től Szentbékállai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2514 Iktató 1872-től Tapolcai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2516 Iktató 1872-től Taliándörögdi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2517 Iktató 1872-től Zalagyömörői Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2518 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2519 Iktató 1872-től Bezerédi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2520 Iktató 1872-től Kapolcsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2521 Iktató 1872-től Köveskáli Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2522 Iktató 1872-től Vitenyédszentpáli Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2523 Iktató 1872-től Lenti hegyközség rendtartása. 1930
22. 2524 Iktató 1872-től Kerkakutasi Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1930
22. 2525 Iktató 1872-től Zalabéri Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1930
22. 2526 Iktató 1872-től Zalamerenye hegyközség rendtartása. 1930
22. 2527 Iktató 1872-től Osvald Alajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2528 Iktató 1872-től Jankovics Vince nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2529 Iktató 1872-től Takács Julianna keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
22. 2530 Iktató 1872-től Takács István kaposvári lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2531 Iktató 1872-től Imrehegy hegyközség rendtartása. 1930
22. 2532 Iktató 1872-től Kisapáti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2533 Iktató 1872-től Zalaköveskút község pecsétje. 1930
22. 2534 Iktató 1872-től Krizbai András kemendollári lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2535 Iktató 1872-től Szász Lajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2536 Iktató 1872-től Scsavnicsár Antal nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2537 Iktató 1872-től Mihecz Ilona nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2538 Iktató 1872-től Zala vármegye törvényhatóságának a megyei közgyűlések számáról, idejéről és ügyrendjéről alkotott szabályrendelete. 1930
22. 2539 Iktató 1872-től Bazsi volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
22. 2540 Iktató 1872-től Baktüttősi birtokosság legelőrendtartása. 1930
22. 2541 Iktató 1872-től Balatongyöröki birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
22. 2542 Iktató 1872-től Megyeri birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
22. 2543 Iktató 1872-től Rigácsi birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
22. 2544 Iktató 1872-től Újudvari közbirtokosság legelőrendtartása. 1930
22. 2545 Iktató 1872-től Csáfordi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2546 Iktató 1872-től Felsőszemenyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2547 Iktató 1872-től Kővágóörsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2548 Iktató 1872-től Szentimrefalvai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2549 Iktató 1872-től Tekenyei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2550 Iktató 1872-től Zalaszegvári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2551 Iktató 1872-től Zalagalsai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2552 Iktató 1872-től Lakoporics Károly állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2553 Iktató 1872-től Jakopec Márk állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2554 Iktató 1872-től Zalaövő, Zalamindszent, Zalapataka és Pusztaszentpéter községek pecsétje. 1930 Pecsétgyűjteményben.
22. 2555 Iktató 1872-től Kerecsenyi volt jobbágyzsellérek legelőrendtartása. 1930
22. 2556 Iktató 1872-től Sümegcsehi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
22. 2557 Iktató 1872-től Alsóorosztonyi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1930
22. 2558 Iktató 1872-től Gosztola község hegyközségi rendtartása. 1930
22. 2559 Iktató 1872-től Groffics Gábor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2560 Iktató 1872-től Asszonyfa-Kishegy hegyközség rendtartása. 1930
22. 2561 Iktató 1872-től Öreghegy, Öregbódihegy, Kisbódihegy, Ferenchegy hegyközségek rendtartása. 1930
22. 2562 Iktató 1872-től Nagybakónak hegyközség rendtartása. 1930
22. 2563 Iktató 1872-től Sümegprága község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
22. 2564 Iktató 1872-től Kiscsehi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2565 Iktató 1872-től Szentadorjáni Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2566 Iktató 1872-től Zalaháshágyi Gazdakör alapszabálya. 1930
22. 2567 Iktató 1872-től Maróci Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
22. 2568 Iktató 1872-től Eszteregnye nagyközség szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2569 Iktató 1872-től Juretics István állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2570 Iktató 1872-től Aranyod-Tüskeszentgyörgyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2571 Iktató 1872-től Zalabesenyő-botfa Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2572 Iktató 1872-től Zalaháshágyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2573 Iktató 1872-től Juretics István rédicsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2574 Iktató 1872-től Pleidek István keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930 Hiányzik.
22. 2575 Iktató 1872-től Raffensperger József rédicsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2576 Iktató 1872-től Kiskomárom község húsvizsgálati szabályrendelete. 1930
22. 2577 Iktató 1872-től Vaspöri Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2578 Iktató 1872-től Pacsai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2579 Iktató 1872-től Csudán László állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2580 Iktató 1872-től Kovács Ágoston állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2581 Iktató 1872-től Csömödér község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2582 Iktató 1872-től Mikefa község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2583 Iktató 1872-től Nova község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2584 Iktató 1872-től Karmacs község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2585 Iktató 1872-től Barlahida község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2586 Iktató 1872-től Bördöce község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2587 Iktató 1872-től Hernyék község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2588 Iktató 1872-től Kerkaiklód község szervezési szabályrendelete. 1930
22. 2589 Iktató 1872-től Szilvágy község szerevezési szabályrendelete. 1930
22. 2590 Iktató 1872-től Jámbor Sándor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2591 Iktató 1872-től Mittli János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2592 Iktató 1872-től Paulini Zoltán állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
22. 2593 Iktató 1872-től Thiery Hippolit állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
90. 2594 Iktató 1872-től Gorter Herman: A világforradalom. Budapest, 1919. (a Tanácsköztársaság történetére vonatkozó kiadványok). 1919
90. 2594 Iktató 1872-től A Forradalmi Kormányzótanács és a népbiztosságok rendeletei. Budapest, 1919.. 1919. május 22-június 9.
90. 2594 Iktató 1872-től Tartalomjegyzék és betűsoros tárgymutató a Tanácsköztársasági Törványtár I-III. füzetéhez. Budapest, 1919.. 1919
90. 2594 Iktató 1872-től Bucharin, Nikolaj: A kommunisták (bolsevikeke) programja. Budapest, 1919.. 1919
90. 2594 Iktató 1872-től Garami Ernő: Marx és Engels élete. Népszava Könyvkereskedés Kiadása, Budapest év nélkül. 1919
90. 2594 Iktató 1872-től Marx Károly:Bérmunka és tőke. Budapest, 1919.. 1919
22. 2595 Iktató 1872-től Alsónemesapáti Önkéntes Tűzoltóegylet alapszabálya. 1930
22. 2596 Iktató 1872-től Budafai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2597 Iktató 1872-től Nagykanizsai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2598 Iktató 1872-től Ozmánbüki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
22. 2599 Iktató 1872-től Révfülöpi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
23. 2600 Iktató 1872-től Tihanyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2601 Iktató 1872-től Zalacsébi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2602 Iktató 1872-től Magyar Rokkantsegélyező és nyugdíjegyesület alapszabálya. 1930
23. 2603 Iktató 1872-től Keménfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
23. 2604 Iktató 1872-től Schenkmann Györgyné Szulák Mária állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2605 Iktató 1872-től Burbaum Ignác állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2606 Iktató 1872-től Schárdi Pál állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2607 Iktató 1872-től Prohaska Hermánné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2608 Iktató 1872-től Mikefai kisebb birtokosság legelőrendtartása. 1930
23. 2609 Iktató 1872-től Tófeji birtokosság legelőrendtartása. 1930
23. 2610 Iktató 1872-től Falu Országos Földmíves Szövetség révfülöpi fiókegyesületének alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2611 Iktató 1872-től Felsőorosztonyi volt úrbéres zsellér és nemesi közbirtokosság legelőrendtartása. 1930
23. 2612 Iktató 1872-től Hegymagasi közbirtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
23. 2613 Iktató 1872-től Szentkozmadombjai közbirtokosság legelőrendtartása. 1930
23. 2614 Iktató 1872-től Csörnyeföldei birtokosság legelőrendtartása. 1930
23. 2615 Iktató 1872-től Döbröce község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2616 Iktató 1872-től Sümeg község mozgófénykép szerződése. 1930 Hiányzik.
23. 2617 Iktató 1872-től Sümegcsehi község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2618 Iktató 1872-től Salomvári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2619 Iktató 1872-től Káptalantóti község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2620 Iktató 1872-től Kékkút község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2621 Iktató 1872-től Mihályfa község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2622 Iktató 1872-től Rendes község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2623 Iktató 1872-től Zserjár János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2624 Iktató 1872-től Nagykapornaki Iparoskör alapszabálya. 1930
23. 2625 Iktató 1872-től Zalagalsai körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2626 Iktató 1872-től Kovács Imre nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2627 Iktató 1872-től Kisvásárhelyi birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
23. 2628 Iktató 1872-től Szigligeti balatonparti birtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
23. 2629 Iktató 1872-től Zalaszántói laposi birtokosság rendtartása. 1930 Hiányzik.
23. 2630 Iktató 1872-től Karmacsi Gazdakör alapszabálya. 1930
23. 2631 Iktató 1872-től Mihalitska Nándor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2632 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2633 Iktató 1872-től Badacsonytomaj község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2634 Iktató 1872-től Székelyhidy Tibor állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2635 Iktató 1872-től Stephán Rudolf, Károly, Ede állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2636 Iktató 1872-től Balatonederics község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2637 Iktató 1872-től Molnári Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930 Hiányzik.
23. 2638 Iktató 1872-től Németh Imre templomépítési alapítvány alapító levele. 1930
23. 2639 Iktató 1872-től Pollauz József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2640 Iktató 1872-től Sretey Pál állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1930
23. 2641 Iktató 1872-től Tivadar László, János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2642 Iktató 1872-től Monostorapáti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1930
23. 2643 Iktató 1872-től Svaton Rezső állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2644 Iktató 1872-től Ballenegger Henrik állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2645 Iktató 1872-től Zala vármegyei alispánja és a Balatonvidéki Villamos Művek R.t. üzletvezetősége között kötött területhasználati szerződés.
23. 2646 Iktató 1872-től Alsózsidi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
23. 2647 Iktató 1872-től Csácsbozsoki Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
23. 2648 Iktató 1872-től Mindszentkálla község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2649 Iktató 1872-től Pula község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2650 Iktató 1872-től Mihályfai közbirtokosság legelőrendtartása. 1930 Hiányzik.
23. 2651 Iktató 1872-től Obornaki úrbéresek legelőrendtartása. 1930
23. 2652 Iktató 1872-től Szijártóházai osztatlan közös birtokosság legelőrendtartása. 1931
23. 2653 Iktató 1872-től Murakereszturi földmíves szövetség alapszabálya. 1930
23. 2654 Iktató 1872-től Janega Pál állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2655 Iktató 1872-től Zsitek János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2656 Iktató 1872-től Schapira Jaukdl Leib állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2657 Iktató 1872-től Járási erdőőrök valamint azok özvegyei és árvái nyugellátásáról szóló szabályrendelet. 1930
23. 2658 Iktató 1872-től Taliándörögd község szervezési szabályrendelete. 1930 Hiányzik.
23. 2659 Iktató 1872-től Balatonfüredi járási székház átalakítására vonatkozó tervek. 1930 Hiányzik.
23. 2660 Iktató 1872-től Czalpas Lukács állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2661 Iktató 1872-től Ansorge Antal állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2662 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Földmíves Szövetség alapszabálya. 1931
23. 2663 Iktató 1872-től Nemesnépi Kishegy hegyközség rendtartása.
23. 2664 Iktató 1872-től Tratnyek Andrásné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2665 Iktató 1872-től Tratnyek József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2666 Iktató 1872-től Hahóti Földmíves Szövetség alapszabálya. 1931
23. 2667 Iktató 1872-től Orosztonyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
23. 2668 Iktató 1872-től Balatonfüred község szervezési szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
23. 2669 Iktató 1872-től Raposka község húsvizsgálati szabályrendelete. 1931
23. 2670 Iktató 1872-től Zalameggyes község szervezési szabályrendelete. 1931
23. 2671 Iktató 1872-től Alsószenterzsébet úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1931
23. 2672 Iktató 1872-től Diszeli volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
23. 2673 Iktató 1872-től Egyeduta község pecsétje. 1931
23. 2674 Iktató 1872-től Pénzintézeti Tisztviselők Országos Egyesülete nagykanizsai körzetének alapszabálya. 1931
23. 2675 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi Földmíves Szövetség alapszabálya. 1931 Hiányzik.
23. 2676 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község húsvizsgálati szabályrendelete. 1931
23. 2677 Iktató 1872-től Csödei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931 Hiányzik.
23. 2678 Iktató 1872-től Galamboki Vadásztársaság alapszabálya. 1931
23. 2679 Iktató 1872-től Petrikereszturi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
23. 2680 Iktató 1872-től Tapolcai Vöröskereszt fiókegylet jegyzőkönyvi kivonata. 1931 Hiányzik.
23. 2681 Iktató 1872-től Tomoéber János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2682 Iktató 1872-től Hajdú Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
23. 2683 Iktató 1872-től Zalaszántói Iparoskör alapszabálya. 1931 Hiányzik.
23. 2684 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Járási Ipartestület népházkezelési szabályzata. 1931
23. 2685 Iktató 1872-től Alsóőrs község szervezési szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
23. 2686 Iktató 1872-től Felsőőrs község szervezési szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
23. 2687 Iktató 1872-től Lovas község szervezési szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
23. 2688 Iktató 1872-től Malatinszky család ösztöndíj alapítvány alapító levele. 1931
23. 2689 Iktató 1872-től Lenti Gazdakör alapszabálya. 1931
23. 2690 Iktató 1872-től Örökös vándordíj a súlydobásban legjobb eredményt elérő egyén részére. 1931
23. 2691 Iktató 1872-től Zalaerdődi Földmíves Szövetség alapszabálya. 1931 Hiányzik.
23. 2692 Iktató 1872-től Nagykanizsai Maróczy Sakkör alapszabálya. 1931
23. 2693 Iktató 1872-től Polai római katolikus olvasókör és kultúrház alapszabálya. 1931
23. 2694 Iktató 1872-től Keszthelyi Postás Sportegyesület jegyzőkönyve. 1931 Hiányzik.
23. 2695 Iktató 1872-től Keszthelyi Premontrei Diákszövetség alapszabálya. 1931
23. 2696 Iktató 1872-től Magyar Országos Orvosszövetség felterjesztése az Országos Társadalombiztosító Intézet betegsegítő ágazatának szanálása ügyében. 1931
23. 2697 Iktató 1872-től Keszthelyi m. kir. Gazdasági Akadémiai Lövészegylet alapszabálya. 1931
23. 2698 Iktató 1872-től Megyei közgyűlések számáról, idejéről és ügyrendjéről szabályrendelet. 1931
23. 2699 Iktató 1872-től Szabályrendelet a bejegyzett kéjnők orvosi vizsgálatáról. 1931
24. 2700 Iktató 1872-től Letenye község helypénzdíj szabályzata. 1931 Lásd az 1128-as számot.
24. 2701 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község vásári helypénzdíj szabályzata. 1931 Lásd az 1007-es számot+F1135.
24. 2702 Iktató 1872-től Szomodics Lajos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2703 Iktató 1872-től Gelseszigeti gazdák legelőrendtartása. 1931
24. 2704 Iktató 1872-től Kerkautasi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931 Hiányzik.
24. 2705 Iktató 1872-től Bodorfa, Gyepükaján, Káptalanfa, Nemeshany községek szervezési szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
24. 2706 Iktató 1872-től Feletár József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2707 Iktató 1872-től Zala Kanizsa Football Club alapszabálya. 1931
24. 2708 Iktató 1872-től Pál Antal állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2709 Iktató 1872-től Vindornyafok község legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
24. 2710 Iktató 1872-től Bárhely község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2711 Iktató 1872-től Csesztreg község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2712 Iktató 1872-től Külsősárd község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2713 Iktató 1872-től Lendvadedes község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2714 Iktató 1872-től Laubhaimer Oszkárné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2715 Iktató 1872-től Ramocsa község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2716 Iktató 1872-től Sümegi Egyházi Vegyeskar alapszabálya. 1931 Hiányzik.
24. 2717 Iktató 1872-től Kerkapéntekfalu község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2718 Iktató 1872-től Kerkaújfalu község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2719 Iktató 1872-től Kerkanémetfalu község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2720 Iktató 1872-től Kerkautas község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2721 Iktató 1872-től Kerkaszentmihályfa község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2722 Iktató 1872-től Lentiszombathely község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2723 Iktató 1872-től Lentikápolna község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2724 Iktató 1872-től Rédics község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2725 Iktató 1872-től Szijártóháza község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2726 Iktató 1872-től Zalaszombatfa község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2727 Iktató 1872-től Máhomfa község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2728 Iktató 1872-től Belsősárd község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2729 Iktató 1872-től Mumor község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2730 Iktató 1872-től Ságodi körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2731 Iktató 1872-től Vöckönd község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2732 Iktató 1872-től Bocföldei körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2733 Iktató 1872-től Csöde község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2734 Iktató 1872-től Abramovits Márkus állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2735 Iktató 1872-től Sóti István állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2736 Iktató 1872-től Szepetneki körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2737 Iktató 1872-től Resznek község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2738 Iktató 1872-től Baglad község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2739 Iktató 1872-től Bödeháza község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2740 Iktató 1872-től Gáborjánháza község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2741 Iktató 1872-től Lendvajakabfa község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2742 Iktató 1872-től Szentistvánlak község szervezési szabályrendelete. 1931
24. 2743 Iktató 1872-től Gyűrűsi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1931
24. 2744 Iktató 1872-től Nagykanizsai fürdőegylet alapszabálya. 1931
24. 2745 Iktató 1872-től Nagykutasi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1931
24. 2746 Iktató 1872-től Szentbékállai birtokosság legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
24. 2747 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Postás Sportegyesület alapszabálya. 1931
24. 2748 Iktató 1872-től Horváth Vendel állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
24. 2749 Iktató 1872-től Hernyéki Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1931
24. 2750 Iktató 1872-től Nagykanizsai Iskolaegyesület alakuló közgyűlési jegyzőkönyve és alapszabálya. 1931
24. 2751 Iktató 1872-től Gyenesdiási Földmíves Szövetség alapszabálya. 1931
25. 2752 Iktató 1872-től Vaspöri körjegyzőség községeinek szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2753 Iktató 1872-től Zalaapáti daloskör alapszabálya. 1931
25. 2754 Iktató 1872-től Kijonka József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2755 Iktató 1872-től Szermek György állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2756 Iktató 1872-től Gétyei Gazdakör alapszabálya. 1931
25. 2757 Iktató 1872-től Mézsöl Gyula emlékiratai. 1931
25. 2758 Iktató 1872-től Söjtör község vásári helypénzdíj szabályzata. 1931
25. 2759 Iktató 1872-től Tagyoni birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
25. 2760 Iktató 1872-től Lukács László nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2761 Iktató 1872-től Zala vármegye alapítványának oklevele a kehidai m. kir. Mezőgazdasági Szakiskoláról. 1931
25. 2762 Iktató 1872-től Bekő István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2763 Iktató 1872-től Banekovits György állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2764 Iktató 1872-től Nagylengyeli vadásztársaság alapszabálya. 1931
25. 2765 Iktató 1872-től Kancsal Kálmán nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2766 Iktató 1872-től Kancsal Lajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2767 Iktató 1872-től Kancsal Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2768 Iktató 1872-től Nagy Ferenc lesencenémetfalui lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931 Hiányzik.
25. 2769 Iktató 1872-től Szentliszlói gazdaközönség legeltetési szabályrendelete. 1931
25. 2770 Iktató 1872-től Garabonc község osztatlan közös legelőbirtokosság legeltetési szabályrendelete. 1931
25. 2771 Iktató 1872-től Ortaháza község osztatlan közös legelőbirtokosság legeltetési szabályrendelete. 1931
25. 2772 Iktató 1872-től Tapolcai Iparoskör alapszabálya. 1931 Hiányzik.
25. 2773 Iktató 1872-től Somogyi Jenő keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2774 Iktató 1872-től Repeczky Ferenc zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2775 Iktató 1872-től Dewath Frigyes Ágoston nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2776 Iktató 1872-től Hévízszentandrási iparosok és kereskedők köre alapszabálya. 1931 Hiányzik.
25. 2777 Iktató 1872-től Zalaegerszeg megyei város húsvizsgálati szabályrendelete. 1931 Lásd az 1145-ös számot.
25. 2778 Iktató 1872-től Kisszigeti Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
25. 2779 Iktató 1872-től Elek László nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2780 Iktató 1872-től Nemesgulácsi nemesi közbirtokosság legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
25. 2781 Iktató 1872-től Káptalantóti, Salföld és Kékkút községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1931 Hiányzik.
25. 2782 Iktató 1872-től Letenye és Egyeduta községek gyepmesteri szolgálat ellátásáról szóló szabályrendelete. 1931
25. 2783 Iktató 1872-től Köveskáli nemesi közbirtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
25. 2784 Iktató 1872-től Keczeli István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2785 Iktató 1872-től Vaszics Mihály felsődörgicsei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2786 Iktató 1872-től Urbán Gyula nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2787 Iktató 1872-től Balatonfüredi járási ipartestület módosított alapszabálya. 1931 Hiányzik.
25. 2788 Iktató 1872-től Hozz János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2789 Iktató 1872-től Vaspör község legeltetési szabályrendelete. 1831
25. 2790 Iktató 1872-től Türje község legeltetési szabályrendelete. 1931
25. 2791 Iktató 1872-től Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet alapszabálya. 1931
25. 2792 Iktató 1872-től Hosz Margit keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2793 Iktató 1872-től Proszics Krisztina nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2794 Iktató 1872-től Hajdu Mihályné zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2795 Iktató 1872-től Horváth Róbert zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2796 Iktató 1872-től Szentpéterfölde község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2797 Iktató 1872-től Sümeg nagyközség szabályrendelete a községi tisztviselők és alkalmazottak fizetésének betegség esetén való kifizetése tárgyában. 1931 Hiányzik.
25. 2798 Iktató 1872-től Gutorfölde község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2799 Iktató 1872-től Csertalakos község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2800 Iktató 1872-től Skvorcz Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2801 Iktató 1872-től Rosenberger Pál és neje nagykanizsai lakosok aggok háza alapítvány alapító levele. 1931
25. 2802 Iktató 1872-től Szever József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2803 Iktató 1872-től Zalahalápi bazaltbánya dalköre alapszabálya. 1931 Hiányzik.
25. 2804 Iktató 1872-től Zalamerenyei osztatlan közös legelőben érdekelt birtokosság legelőrendtartása. 1931
25. 2805 Iktató 1872-től Hévízszentandrási birtokosság legelőrendtartása. 1931 Hiányzik.
25. 2806 Iktató 1872-től Csonkahegyhát község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2807 Iktató 1872-től Milej község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2808 Iktató 1872-től Németfalu község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2809 Iktató 1872-től Náprádfa község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2810 Iktató 1872-től Nagykanizsa város Szabadhegy hegyközség rendtartása. 1931
25. 2811 Iktató 1872-től Pálfiszeg község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2812 Iktató 1872-től Breckner János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2813 Iktató 1872-től Skornyák Alajos keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2814 Iktató 1872-től Skornyák Anna keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2815 Iktató 1872-től Kovács István zalaszentmihályi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2816 Iktató 1872-től Szollár Istvánné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2817 Iktató 1872-től Zalai várromok fényképei. 1931
25. 2818 Iktató 1872-től Zalai Újság című politikai hetilap készpénz-biztosítási okmányai. 1931
25. 2819 Iktató 1872-től Nemesgulács és Kisapáti községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1931
25. 2820 Iktató 1872-től Kiscsehi község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2821 Iktató 1872-től Maróc község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2822 Iktató 1872-től Lispe község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2823 Iktató 1872-től Lasztonya község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2824 Iktató 1872-től Szentadorján község szervezési szabályrendelete. 1931
25. 2825 Iktató 1872-től Gerencsér János és Gerencsér József korpavári lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2826 Iktató 1872-től Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet módosított alapszabálya. 1931
25. 2827 Iktató 1872-től Hegedüs Erzsébet nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2828 Iktató 1872-től Nemesszentandrási Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1931
25. 2829 Iktató 1872-től Csík Ferenc féle káptalantóti szegények menedékhelye alapítvány alapítólevele. 1931 Hiányzik.
25. 2830 Iktató 1872-től Homolka József kemendollári lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2831 Iktató 1872-től Vida Pál lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2832 Iktató 1872-től Fülöp Jenő dr. zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2833 Iktató 1872-től Drab Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
25. 2834 Iktató 1872-től Hosszúvölgyi birtokosság legelőrendtartása. 1931
25. 2835 Iktató 1872-től Lendvaújfalui birtokosság legelőrendtartása. 1931
25. 2836 Iktató 1872-től Ördöghenyei birtokosság legelőrendtartása. 1931
25. 2837 Iktató 1872-től Zalalövői polgári Lövészegylet alapszabálya. 1931
25. 2838 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi birtokosság legelőrendtartása. 1931
25. 2839 Iktató 1872-től Fűzvölgyi birtokosság legelőrendtartása. 1931
26. 2840 Iktató 1872-től Szentkozmadombja község szervezési szabályrendelete. 1931
26. 2841 Iktató 1872-től Tófej község szervezési szabályrendelete. 1931
26. 2842 Iktató 1872-től Zalatárnok község szervezési szabályrendelete. 1931
26. 2843 Iktató 1872-től Baktüttős község szervezési szabályrendelete. 1931
26. 2844 Iktató 1872-től Kútfeji osztatlan legelőbirtokosság legelőrendtartása. 1931
26. 2845 Iktató 1872-től Ulinarecz Lajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
26. 2846 Iktató 1872-től Sajtos Adolf letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
26. 2847 Iktató 1872-től Sajtos Adolf letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
26. 2848 Iktató 1872-től Pintér István zalaszentjakabi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
26. 2849 Iktató 1872-től Magyar zsidók Országos Palesztina Szövetsége nagykanizsai fiókszövetségének alapszabálya. 1931
26. 2850 Iktató 1872-től Kehidai volt úrbéres birtokosság legeltetési rendtartása. 1931
26. 2851 Iktató 1872-től Alsószenterzsébet község szervezési szabályrendelete. 1931
26. 2852 Iktató 1872-től Páder Antal balatonfüredi lakos állampolgársága. 1931
26. 2853 Iktató 1872-től Fallemann Pál zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1931
26. 2854 Iktató 1872-től Nagyradai Tűzoltó Testület alapszabálya. 1932
26. 2855 Iktató 1872-től Marinkovics Károlyné nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2856 Iktató 1872-től Zserjav Teréz nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2857 Iktató 1872-től Gombosszeg község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2858 Iktató 1872-től Pajzsszeg község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2859 Iktató 1872-től Barabásszeg község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2860 Iktató 1872-től Molnári birtokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2861 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi bortokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2862 Iktató 1872-től Zalalövői (Zalapataka községrész) közbirtokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2863 Iktató 1872-től Lenti és vidéke ipartestület békéltető bizottsága alapszabálya. 1932
26. 2864 Iktató 1872-től Nemesrádói osztatlan közös legelőben érdekelt birtokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2865 Iktató 1872-től Bardon Józsefné keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2866 Iktató 1872-től Hévízszentandrás község húsvizsgálati szabályrendelete. 1932 Hiányzik.
26. 2867 Iktató 1872-től Pacsa község húsvizsgálati szabályrendelete. 1932
26. 2868 Iktató 1872-től Weber Teréz Angela állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2869 Iktató 1872-től Hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák országos nemzeti szövetsége sümegi helyi csoportjának alakulási jegyzőkönyve. 1932
26. 2870 Iktató 1872-től Döbrőce községi birtokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2871 Iktató 1872-től Sáskai volt úrbéres közbirtokosság legelőrendtartása. 1932 Hiányzik.
26. 2872 Iktató 1872-től Holló Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2873 Iktató 1872-től Hegyesdi legelőbirtokosság legelőrendtartása. 1932 Hiányzik.
26. 2874 Iktató 1872-től Alkali nagymezői legelőbirtokosság legelőrendtartása. 1932 Hiányzik.
26. 2875 Iktató 1872-től Alsódörgicsei magyali legelőbirtokosság legelőrendtartása. 1932 Hiányzik.
26. 2876 Iktató 1872-től Nagykanizsai vadásztársaság alapszabálya. 1932
26. 2877 Iktató 1872-től Keszthelyi Yachz Club alapszabálya. 1932 Hiányzik.
26. 2878 Iktató 1872-től Barta József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2879 Iktató 1872-től Balázsfa hegyközség rendtartása. 1932
26. 2880 Iktató 1872-től Tapolca nagyközség lakásbérleti szabályrendelete. 1932 Hiányzik.
26. 2881 Iktató 1872-től Mileji Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1932
26. 2882 Iktató 1872-től Berényi Sándor Jenő és Berényi Sándor állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2883 Iktató 1872-től Jossipov Boris magyarföldei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2884 Iktató 1872-től Kaurics Sándor Péter nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2885 Iktató 1872-től Nagykanizsai Zrínyi Ilona tornaegylet alapszabálya. 1932
26. 2886 Iktató 1872-től Szuromi István komárvárosi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2887 Iktató 1872-től Rubin Ábrahám zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2888 Iktató 1872-től Pollák Egon nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2889 Iktató 1872-től Szécsiszigeti polgári Lövészegylet alapszabálya. 1932
26. 2890 Iktató 1872-től Mutván András bánokszentgyörgyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2891 Iktató 1872-től Heimer Ödön letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2892 Iktató 1872-től Klepach Gyula gógánfai állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
26. 2893 Iktató 1872-től Vaskó István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2894 Iktató 1872-től Kiskomáromi Iparoskör alapszabálya. 1932
26. 2895 Iktató 1872-től Nemespécsely község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2896 Iktató 1872-től Országos Stefánia Szövetség letenyei fiókegyesületének alapszabálya. 1932
26. 2897 Iktató 1872-től Ansorge Antal Miklós nagykanizsai lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2898 Iktató 1872-től Ansorge József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2899 Iktató 1872-től Ansorge Károly Antal nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2900 Iktató 1872-től Keszthelyi polgári Kör alapszabálya. 1932 Hiányzik.
26. 2901 Iktató 1872-től Gerencsér János korpavári lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2902 Iktató 1872-től Tapolcai ifjak atlétikai egyesülete alapszabálya. 1932 Hiányzik.
26. 2903 Iktató 1872-től Felsőszenterzsébet község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2904 Iktató 1872-től Márokföld község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2905 Iktató 1872-től Magyarföld község szervezési szabályrendelete. 1932
26. 2906 Iktató 1872-től Ziskay Teréz Emília zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2907 Iktató 1872-től Kissziget község osztatlan közös legelőben érdekeltek alapszabálya. 1932
26. 2908 Iktató 1872-től Sohár Géza akali lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2909 Iktató 1872-től Sohár Ilona akali lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2910 Iktató 1872-től Gregorenciscs István zalalövői lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2911 Iktató 1872-től Ruzsicska Mihály zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2912 Iktató 1872-től Holczer Samuel nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2913 Iktató 1872-től Molnár Rozália novai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2914 Iktató 1872-től Eszteregnye, Zalaszentbalázs, Pölöskefő községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1932
26. 2915 Iktató 1872-től Holczer Erzsébet nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
26. 2916 Iktató 1872-től Zala vármegye háztartási alapjának számadási zárlata. 1932 Őrlap.
26. 2917 Iktató 1872-től Zalalövő (Zalamindszent községrész) legeltetési alapszabálya. 1932
26. 2918 Iktató 1872-től Klepach Anna gógánfai állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
26. 2919 Iktató 1872-től Mautner József keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
26. 2920 Iktató 1872-től Szepezd - Viritustelepi partszépítő és fürdőegyesület alapszabálya. 1932 Hiányzik.
26. 2921 Iktató 1872-től Máhomfai úrbéres és zsellér állományú birtokosság legelőrendtartása. 1932
26. 2922 Iktató 1872-től Vármegyei monográfia III. kötetet kézirata. 1932 Hiányzik.
26. 2923 Iktató 1872-től Zala vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról szabályrendelet. 1932
26. 2924 Iktató 1872-től Keszthelyi Polgári Kör alapszabálya. 1932 Hiányzik.
26. 2925 Iktató 1872-től Lenkutia János nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2926 Iktató 1872-től Kepe István kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2927 Iktató 1872-től Szekeres Sándor nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2928 Iktató 1872-től Kepe Vendel kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2929 Iktató 1872-től Kepe Rozália kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2930 Iktató 1872-től Szőke Antal tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2931 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1932
27. 2932 Iktató 1872-től Fejér Imre zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2933 Iktató 1872-től Kepe Miklós kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2934 Iktató 1872-től Komárvárosi birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2935 Iktató 1872-től Gógánfa és Zalagyömörő községek szervezési szabályrendelete. 1932 Hiányzik.
27. 2936 Iktató 1872-től Sümeg nagyközség javára fizetendő községi ingatlan vagyonátruházási illeték szabályrendelet. 1932 Hiányzik.
27. 2937 Iktató 1872-től Pacsai járási ipartestület alapszabálya. 1932 Lásd az 1101-es számot.
27. 2938 Iktató 1872-től Osterer Erzsébet Mária Karolina nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2939 Iktató 1872-től Osterer László Károly nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2940 Iktató 1872-től Vármegyei gyámpénztári szabályrendelet. 1932
27. 2941 Iktató 1872-től Rinkevics Ádám zalaszentgróti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2942 Iktató 1872-től Mády Géza rédicsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2943 Iktató 1872-től Nagy György nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2944 Iktató 1872-től Baktüttősi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1932
27. 2945 Iktató 1872-től Karácsonyfai Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1932
27. 2946 Iktató 1872-től Gyepükajáni Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1932 Hiányzik.
27. 2947 Iktató 1872-től Gyuricza István hahóti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2948 Iktató 1872-től Lótenyésztési bizottság jegyzőkönyve. 1932
27. 2949 Iktató 1872-től Balázs István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2950 Iktató 1872-től Gyuricza Mária hahóti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2951 Iktató 1872-től Kisradai volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2952 Iktató 1872-től Kepe Mária kútfeji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2953 Iktató 1872-től Veternik Ilona tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2954 Iktató 1872-től Gelessziget község szervezési szabályrendelete. 1932
27. 2955 Iktató 1872-től Gelse község szervezési szabályrendelete. 1932
27. 2956 Iktató 1872-től Kilimán község szervezési szabályrendelete. 1932
27. 2957 Iktató 1872-től Vahodil Győző nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2958 Iktató 1872-től Popovics István keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
27. 2959 Iktató 1872-től Letenyei Hubertus Vadásztársaság alapszabálya. 1932
27. 2960 Iktató 1872-től Gyenesi Balatonfürdő egyesület alapszabálya. 1932
27. 2961 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Izraelita Jótékony Leányegylet alapszabálya. 1932
27. 2962 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói iparos kör alapszabálya. 1932
27. 2963 Iktató 1872-től Dominics Katalin nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2964 Iktató 1872-től Ohodniczki József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2965 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség keszthelyi csoportjának alapszabálya. 1932
27. 2966 Iktató 1872-től Zalaapáti Sportegylet alapszabálya. 1932
27. 2967 Iktató 1872-től Zalaapáti Sakkör alapszabálya. 1932
27. 2968 Iktató 1872-től Zoltai Dénes István lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2969 Iktató 1872-től Vonyarcvashegyi Balatonfürdő Egyesület alapszabálya. 1932 Hiányzik.
27. 2970 Iktató 1872-től Rettegi Mária Sarolta zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2971 Iktató 1872-től Sormás község temetőrendtartása. 1932
27. 2972 Iktató 1872-től Pötréte község Rajky és Horváth család jobbágysága egyesült birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2973 Iktató 1872-től Klepach Gyula gógánfai állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
27. 2974 Iktató 1872-től Baksaházai birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1932
27. 2975 Iktató 1872-től Zebeckei birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1932
27. 2976 Iktató 1872-től Alsódunántúli Zöldmező Egyesület alapszabálya. 1932 Lásd a 311-ös számot.
27. 2977 Iktató 1872-től Schmida Mihály keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
27. 2978 Iktató 1872-től Czifferi János badacsonytomaji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2979 Iktató 1872-től Bárhelyi birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1932
27. 2980 Iktató 1872-től Lenti-i volt úrbéresek legelőtársulatának legelőrendtartása. 1932
27. 2981 Iktató 1872-től Kisrécsei birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2982 Iktató 1872-től Lentiszombathelyi birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2983 Iktató 1872-től Vida Ferenc tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2984 Iktató 1872-től Varga József lovasi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932
27. 2985 Iktató 1872-től Sormás község húsvizsgálati szabályrendelete. 1932
27. 2986 Iktató 1872-től Nagybakónaki Bagóhegy hegyközségi rendtartása. 1932
27. 2987 Iktató 1872-től Zalabér község húsvizsgálati szabályrendelete. 1932
27. 2988 Iktató 1872-től Felsőszemenyei Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1932
27. 2989 Iktató 1872-től Knödli Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1932 Hiányzik.
27. 2990 Iktató 1872-től Törvényhatósági útbiztosok és útkaparók szolgálati viszonyáról szabályrendelet. 1932
27. 2991 Iktató 1872-től Felsőrajki volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2992 Iktató 1872-től Rigyác község közsegélyezési szabályrendelete. 1932
27. 2993 Iktató 1872-től Sormás község közsegélyezési szabályrendelete. 1932
27. 2994 Iktató 1872-től Vármegyei tiszti,-segéd,-kezelő és szolgaszemélyzet létszámának szervezetének és hatáskörének megállapításáról szabályrendelet. 1933
27. 2995 Iktató 1872-től Németh Lajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
27. 2996 Iktató 1872-től Boronics Mátyás zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
92. 2997 Iktató 1872-től Zalaegerszegi meteorológiai fállomás feljegyzései. 1917-1932
27. 2998 Iktató 1872-től Kányavári volt jobbágyi birtokosság legelőrendtartása. 1932
27. 2999 Iktató 1872-től Alkotmányvédelem Zala vármegyében 1905, 1906 években. 1905,1906 Őrlap.
28. 3000 Iktató 1872-től Lotonszky Gáspár nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3001 Iktató 1872-től Keszthelyi evangélikus gyülekezet nőegylete alapszabálya. 1932 Hiányzik.
28. 3002 Iktató 1872-től Szent Vince Szeretethölgyei Egyesület keszthelyi fiókegyesületének alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3003 Iktató 1872-től Nyugállományú katonatisztek országos szövetsége keszthelyi csoportjának alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3004 Iktató 1872-től Tilly József keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933 Hiányzik.
28. 3005 Iktató 1872-től Budapesti központi Oltáregyesület keszthelyi fiókegyesületének alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3006 Iktató 1872-től Házalókereskedelem korlátozásáról szóló szabályrendelet. 1933
28. 3007 Iktató 1872-től Zsidó Béla zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3008 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportjának alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3009 Iktató 1872-től Hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák országos nemzeti szövetsége alsóledvai járási csoportjának alapszabálya. 1933
28. 3010 Iktató 1872-től Postás Sportegylet tapolcai csoportjának alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3011 Iktató 1872-től Komárváros község vásári helypénz díjszabályzata. 1933
28. 3012 Iktató 1872-től Ondró Pál monostorapáti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3013 Iktató 1872-től Ola és vidéke olvasókör alapszabálya. 1933
28. 3014 Iktató 1872-től Farkas Kálmán és Zala vármegye törvényhatósága között létrejött adás-vételi szerződés. 1933
28. 3015 Iktató 1872-től Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3016 Iktató 1872-től Hausler János Károly újudvari lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3017 Iktató 1872-től Zala vármegyei közigazgatási tisztviselők Hévízi Üdülőház Egyesülete alapszabálya. 1933
28. 3018 Iktató 1872-től Lenti-hegyi gazdakör alapszabálya. 1933
28. 3019 Iktató 1872-től Szentpéterföldei Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1933
28. 3020 Iktató 1872-től Vasúti átjárók és közúti kanyarok közelében a szabadkilátás biztosítása tárgyában vármegyei szabályrendelet. 1933
28. 3021 Iktató 1872-től Eszteregnye község temető rendtartása. 1933
28. 3022 Iktató 1872-től Szepetneki Daloskör alapszabálya. 1933
28. 3023 Iktató 1872-től Kisbucsai Önkéntes Tűzoltótestület alakuló jegyzőkönyve és alapszabálya. 1929,1932,1933
28. 3024 Iktató 1872-től Kiskomáromi volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1933
28. 3025 Iktató 1872-től Pördefölde volt jobbágyi közös birtokosság legelőrendtartása. 1933
28. 3026 Iktató 1872-től Balatonfüredi járási ipartestület temetkezési egylet alapszabályai. 1933 Hiányzik.
28. 3027 Iktató 1872-től Náprádfai polgári Lövészegylet alapszabályai. 1933
28. 3028 Iktató 1872-től Horváth István dobri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3029 Iktató 1872-től Dömeföldei volt jobbágyi közbirtokosság legelőrendtartása. 1933
28. 3030 Iktató 1872-től Országos Stefánia Szövetség sümegi fiókegyesületének alapszabályai. 1933 Hiányzik.
28. 3031 Iktató 1872-től Országos Frontharcos szövetség nemespécselyi fiókegyesületének alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3032 Iktató 1872-től Friedlander Hermanné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3033 Iktató 1872-től Bárhely község legeltetési szabályrendelete. 1933
28. 3034 Iktató 1872-től Balatonfüredi közbirtokosság legelőrendtartása. 1933 Hiányzik.
28. 3035 Iktató 1872-től Balatonfüredi kisebb közbirtokosság legelőrendtartása. 1933 Hiányzik.
28. 3036 Iktató 1872-től Tüskeszentpéteri birtokosság legelőrendtartása. 1933
28. 3037 Iktató 1872-től Zalaegerszegi és zalaegerszegi járási hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák alapszabályai. 1933
28. 3038 Iktató 1872-től Kővágóörsi Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1933
28. 3039 Iktató 1872-től Dötk község húsvizsgálati szabályrendelete. 1933
93. 3040 Iktató 1872-től Pálffy Miklós nádor 1746-ban kelt adomány-levele a Büki családnak. 1746 Pergamen oklevél.
28. 3041 Iktató 1872-től Hancs Pál gáborjánházai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3042 Iktató 1872-től Magyar Keresztényszociális Vasutasok Országos Gazdasági Egyesülete nagykanizsai fiókegyletének alapszabálya. 1933
28. 3043 Iktató 1872-től Dömötör Dávid nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3044 Iktató 1872-től Zalaszántó község és Orbán József között létrejött adásvételi szerződés. 1933
28. 3045 Iktató 1872-től Aranyodi birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1933
28. 3046 Iktató 1872-től Balatongyörök község szabályrendelete az utcák rendezéséről. 1933 Hiányzik.
28. 3047 Iktató 1872-től Balatongyörök község húsvizsgálati szabályrendelete. 193 Hiányzik.
28. 3048 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Chevra Kadisa szentegylet alapszabálya. 1933
28. 3049 Iktató 1872-től Az "Elemi károsultak Vármegyei Segély Alapja" szabályrendelete. 1933
28. 3050 Iktató 1872-től Petrásczuk István zalaszentjakabi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3051 Iktató 1872-től Keszthelyi Jacht Club alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3052 Iktató 1872-től Virius Telepi Fürdőegyesület alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3053 Iktató 1872-től Kisbucsai Gazdakör alapszabálya. 1933
28. 3054 Iktató 1872-től Gelsei Iparoskör alapszabálya. 1933
28. 3055 Iktató 1872-től Barátszigeti birtokosság Legelőtársulatának legelőrendtartása. 1933
93. 3056 Iktató 1872-től Jugoszláv hatóságoktól átvett alsólendvai járási főszolgabírói iratok. 1874-1919
28. 3057 Iktató 1872-től Ábrahám Józsefné özv. zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3058 Iktató 1872-től Deák János balatonmagyaródi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3059 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Kaszinó alapszabályai. 1933
28. 3060 Iktató 1872-től Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet alapszabálya. 1933
28. 3061 Iktató 1872-től Stingl József zalabéri lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3062 Iktató 1872-től Novai Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1933
28. 3063 Iktató 1872-től Balatonedericsi Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3064 Iktató 1872-től Komárvárosi Polgári Dalkör alapszabálya. 1933
28. 3065 Iktató 1872-től Kővágóörsi Dalegylet alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3066 Iktató 1872-től Becsehelyi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1933
28. 3067 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község járda létesítéséről szóló szabályrendelete. 1933
28. 3068 Iktató 1872-től Tapolcai vasutasok "Csobánc" Dalkörének alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3069 Iktató 1872-től Donáti Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3070 Iktató 1872-től Zalavármegye térképe. 1933 Hiányzik.
28. 3071 Iktató 1872-től Sándorhegyi Hegyközség rendtartása. 1933
28. 3072 Iktató 1872-től Gilly Ilona sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3073 Iktató 1872-től Pákai jobbágyi közbirtokosság legelőrendtartása. 1933
28. 3074 Iktató 1872-től Dancsibovics Jánosné özv. állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
28. 3075 Iktató 1872-től Pakodi volt úrbéres közbirtokosság szervezési szabályzata. 1933
28. 3076 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Magyar Színpártoló Egyesület alapszabálya. 1933
28. 3077 Iktató 1872-től Polai polgári lövész egyesület alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3078 Iktató 1872-től Virius Telepi Fürdőegyesület választmányi ügyrendje. 1933 Hiányzik.
28. 3079 Iktató 1872-től Monostorapáti anyakönyvi kerület pecsétnyomója. 1933 Hiányzik.
28. 3080 Iktató 1872-től Fityeházai volt úrbéres birtokosság gazdasági ügyviteli szabályzata. 1933
28. 3081 Iktató 1872-től Rezi birtokosság legelőrendtartása. 1933 Hiányzik.
28. 3082 Iktató 1872-től Nagykanizsai Fűtőházi Kézművesek önsegélyző és önképző egyesületének alapszabálya. 1933
28. 3083 Iktató 1872-től Pajzsszegen Tuboly Sándor által talált régi arany és ezüst pénzérmek átvételi elismervénye. 1933
28. 3084 Iktató 1872-től Légrád város régi történelmi iratai és ezzel kapcsolatos földkönyv és kataszteri térképe. 1933 Hiányzik.
28. 3085 Iktató 1872-től Felsőőrs község községi vágóhíd használati díját megállapító véghatározat. 1933
28. 3086 Iktató 1872-től Nagyrécse község temető rendtartása. 1933
28. 3087 Iktató 1872-től Keszthely község szabályrendelete a közhasználatra beszerzett mérlegekről. 1933 Hiányzik.
28. 3088 Iktató 1872-től Kiskomáromi Dalkör alapszabálya. 1933
28. 3089 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Önkéntes Tűzoltó Egyesület alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3090 Iktató 1872-től Rochlitz Béla, György, Sándor, keszthelyi lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933 Hiányzik.
28. 3091 Iktató 1872-től Becsehely község szervezési szabályrendelete. 1933
28. 3092 Iktató 1872-től Pola község szervezési szabályrendelete. 1933
28. 3093 Iktató 1872-től Zalaapáti község húsvizsgálati szabályrendelete. 1933
28. 3094 Iktató 1872-től Kistolmács, Valkonya, Báza, Kerettye községek marhalevél-kezelési szabályrendelete. 1933
28. 3095 Iktató 1872-től MOVE Nagykanizsai Lövész Egylet alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3096 Iktató 1872-től Dobri község birtokosságának legeltetési szabályrendelete. 1933
28. 3097 Iktató 1872-től Zalavár-hidvégi birtokosság legeltetési társulatának alapszabálya. 1933 Hiányzik.
28. 3098 Iktató 1872-től Állami tanítók és óvónők Országos Egyesülete zalaegerszegi körének megalakulása. 1933
28. 3099 Iktató 1872-től Nagykanizsai Chevra Kadisa módosított alapszabálya. 1933
29. 3100 Iktató 1872-től Laitni Dánielné állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1933
29. 3101 Iktató 1872-től Régi vármegyeházának, a törvényszék épületének emléktáblával való megjelölése. 1934
29. 3102 Iktató 1872-től Breglecz István szentgyörgyvölgyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3103 Iktató 1872-től Keszthelyi Jacht Club módosított alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3104 Iktató 1872-től Papp Péter bánokszentgyörgyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3105 Iktató 1872-től Szepetk község húsvizsgálati szabályrendelete. 1934
29. 3106 Iktató 1872-től Demeter Gyula gyulakeszi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
29. 3107 Iktató 1872-től Szepetk község vásári helypénzdíj szabályrendelete. 1934
29. 3108 Iktató 1872-től Nagykanizsai Iparoskör alapszabálya. 1934
29. 3109 Iktató 1872-től Zalabéri gazda birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3110 Iktató 1872-től Kerkaszentmihályfai birtokosság legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
29. 3111 Iktató 1872-től Gaál Jánosné özv., szül. Wágner Mária "Kisdedóvó és nyári gyermekmenhely" Alapítvány alapító levele. 1934
29. 3112 Iktató 1872-től Kaszaháza község pecsétje. 1934
29. 3113 Iktató 1872-től Gyurovszky János palini lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3114 Iktató 1872-től Balatongyöröki Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3115 Iktató 1872-től Alsódunántúli Zöldmező Egyesület módosított alapszabálya. 1934 Lásd a 2976-os számot is.
29. 3116 Iktató 1872-től Kelencz Anna nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3117 Iktató 1872-től Bördén Imre lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3118 Iktató 1872-től Vass József által adományozott Jeruzsálem térkép 1682. (kőnyomat). A térkép bekeretezve, munkaszobában elhelyezve.
29. 3119 Iktató 1872-től Káptalanfai-besenyői birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
29. 3120 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség letenyei főcsoportjának alapszabálya. 1934
29. 3121 Iktató 1872-től Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Területi Szövetségétől vett terakotta szobor. 1934 Hiányzik.
29. 3122 Iktató 1872-től Káptalanfai -selyemteleki legeltetési társulat legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
29. 3123 Iktató 1872-től Nagykanizsai Vöröskereszt fiókegylet alapszabálya. 1934
29. 3124 Iktató 1872-től Ehmann Jakab nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3125 Iktató 1872-től Országos Stefánia Szövetség keszthelyi fiókegyesületének alapszabályai. 1934 Hiányzik.
29. 3126 Iktató 1872-től Nagytárkánypusztai közös erdőbirtokosság gazdasági ügyviteli szabályzata. 1934 Hiányzik.
29. 3127 Iktató 1872-től Márokföldei legelő birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934
29. 3128 Iktató 1872-től Kisszentgróti úrbéres közbirtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3129 Iktató 1872-től Zalaudvarnoki birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3130 Iktató 1872-től Bacsány János és felesége szállítási engedélye. 1934
29. 3131 Iktató 1872-től Nagyradai volt úrbéres birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934
29. 3132 Iktató 1872-től Kajánföldei birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
29. 3133 Iktató 1872-től Hennig Karola állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3134 Iktató 1872-től Keszthelyi Chevra Kadisa alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3135 Iktató 1872-től Állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról szóló szabályrendelet. 1934
29. 3136 Iktató 1872-től Zaparkanszky Zoltán Árpád nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3137 Iktató 1872-től Tapolcai Sakkör alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3138 Iktató 1872-től Poszderecz Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3139 Iktató 1872-től Molnár László zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3140 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1934
29. 3141 Iktató 1872-től Galamboki Bokréta Szövetség alapszabálya. 1934
29. 3142 Iktató 1872-től Lick Ottó nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
29. 3143 Iktató 1872-től Lenti MOVE Sport Egylet alapszabálya. 1934
29. 3144 Iktató 1872-től Gógánfai közbirtokosság legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
29. 3145 Iktató 1872-től Magyar Bokréta Szövetség kiskomáromi fiókegyesületének alapszabálya. 1934
29. 3146 Iktató 1872-től Balatonfüred és Vidéke Kereskedők Társulatának alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3147 Iktató 1872-től Türjei Gazdakör alapszabálya. 1934
29. 3148 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3149 Iktató 1872-től Tekenyei birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3150 Iktató 1872-től Murakereszturi birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3151 Iktató 1872-től Reszneki Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1934
29. 3152 Iktató 1872-től Nagykanizsai Mozdonyvezetők Otthona alapszabálya. 1934
29. 3153 Iktató 1872-től Zánkai Fürdőegyesület alapszabálya. 1934 Hiányzik.
29. 3154 Iktató 1872-től Gyülevészi birtokosság legelőrendtartása. 1934
29. 3155 Iktató 1872-től Szijártóházai bortokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3156 Iktató 1872-től Szentmargitfalva község legeltetési szabályrendelete. 1934
30. 3157 Iktató 1872-től Zalaszentjakabi birtokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3158 Iktató 1872-től Zalagalsai közbirtokosság legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
30. 3159 Iktató 1872-től Nagyhorváti birtokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3160 Iktató 1872-től Zelkó József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3161 Iktató 1872-től Csertalakosi Levente Egyesület alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3162 Iktató 1872-től Benkovics István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3163 Iktató 1872-től Laczkó Gyula baki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3164 Iktató 1872-től Magyar Turista Egyesület nagykanizsai osztályának alapszabálya. 1934
30. 3165 Iktató 1872-től Dávid József zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3166 Iktató 1872-től Tapolcai Stefánia Szövetség alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3167 Iktató 1872-től Pogány Ernő nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3168 Iktató 1872-től Községi közmunka összeírásról, megváltásáról, a váltsági összeg behajtásáról és felhasználásáról alkotott szabályrendelet. 1934
30. 3169 Iktató 1872-től Nagy Pál zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3170 Iktató 1872-től Nemessándorházai Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1934
30. 3171 Iktató 1872-től Zalapetendi Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3172 Iktató 1872-től Nemesrádói Katolikus Ifjúsági Egylet alapszabálya. 1934
30. 3173 Iktató 1872-től Baki Iparoskör alapszabálya. 1934
30. 3174 Iktató 1872-től Káptalantóti Katolikus Kör alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3175 Iktató 1872-től Gógánfai Katolikus Kör alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3176 Iktató 1872-től Balatongyöröki Népművelő Egyesület alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3177 Iktató 1872-től Szekeres György gyenesdiási lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3178 Iktató 1872-től Göbles József keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3179 Iktató 1872-től Nemestördemic, Szigliget, Hegymagas és Badacsonytomaj községek bor- és fogyasztási adók szabályrendelete. 1934 Hiányzik.
30. 3180 Iktató 1872-től Pápai Ferenc, Pápai Ferencné és ifj. Pápai Ferenc kővágóörsi lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3181 Iktató 1872-től Pekle Lipót nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3182 Iktató 1872-től Hosztóti birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934 Hiányzik.
30. 3183 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Közművelődési Egylet alapszabálya. 1934
30. 3184 Iktató 1872-től Zalavármegye Vitézi Rend ösztöndíj alapítólevele. 1934
30. 3185 Iktató 1872-től Horváth Gábor keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3186 Iktató 1872-től Keszthely nagyközség villamos művének alapszabálya. 1934 Hiányzik.
30. 3187 Iktató 1872-től Nagygörbői körjegyzőség községeinek bor- és húsfogyasztási adók szabályrendelete. 1934 Hiányzik.
30. 3188 Iktató 1872-től Kacorlaki birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934
30. 3189 Iktató 1872-től Batyki közös birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1934
30. 3190 Iktató 1872-től Zalabaksai körjegyzőséghez tartozó községek temetőrendtartása. 1934
30. 3191 Iktató 1872-től Alsólendvai járás főszolgabírói hivatal bérleti szerződése. 1934
30. 3192 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi bortokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3193 Iktató 1872-től Kallosdi volt úrbéres birtokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3194 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség gyenesdiási fiókegyesülete alapszabályai. 1934
30. 3195 Iktató 1872-től Máhomfa község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1934
30. 3196 Iktató 1872-től Luksa Károly keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3197 Iktató 1872-től Székely István tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3198 Iktató 1872-től Lentiszombathely község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1934
30. 3199 Iktató 1872-től Csertalakosi Levente Egyesület alakuló jegyzőkönyve. 1934
30. 3200 Iktató 1872-től Szentföldi képek (8 db) - Szentföld Magyarországi Biztosi Hivatalától. 1934 Hollós Endre festőművész képei - Názáret, Betlehem, Jordán folyó, Ain-Karem.
30. 3201 Iktató 1872-től Horák József keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3202 Iktató 1872-től Nagykanizsai Vasutas Testedző Egyesület alapszabálya. 1934
30. 3203 Iktató 1872-től Kuczkó Mihály keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934 Hiányzik.
30. 3204 Iktató 1872-től Kisbucsa község húsvizsgálati szabályrendelete. 1934
30. 3205 Iktató 1872-től Lenti község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1934
30. 3206 Iktató 1872-től Bárhely község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1934
30. 3207 Iktató 1872-től Mumor község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1934
30. 3208 Iktató 1872-től Beke Vince nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3209 Iktató 1872-től Szabó Gyula lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3210 Iktató 1872-től Pölöskefői birtokosság legelőrendtartása. 1934
30. 3211 Iktató 1872-től Bakcsy József nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3212 Iktató 1872-től Nagy Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1934
30. 3213 Iktató 1872-től Zalavármegye szabályrendelete a határmenti építkezésekről. 1935 Hiányzik.
30. 3214 Iktató 1872-től Kerkamenti Közművelődési és Polgári Iskolai Egyesület alapszabálya. 1935
30. 3215 Iktató 1872-től Király József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3216 Iktató 1872-től Balatonfüredi Iparoskör alapszabálya. 1935 Hiányzik.
30. 3217 Iktató 1872-től Tihanyi Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1935
30. 3218 Iktató 1872-től Szepetnek község húsvizsgálati szabályrendelete. 1935
30. 3219 Iktató 1872-től Nagykapornaki volt úrbéresek legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935
30. 3220 Iktató 1872-től Zalavég község húsvizsgálati szabályrendelete. 1935
30. 3221 Iktató 1872-től Börzönce községi birtokosság legelőrendtartása. 1935
30. 3222 Iktató 1872-től Batyk község húsvizsgálati szabályrendelete. 1935
30. 3223 Iktató 1872-től Rendes és Szepezd községek bélyegzőinek elhelyezése. 1935 Pecsétnyomók gyűjteményében.
30. 3224 Iktató 1872-től Segédhivatali Tisztviselők Országos Szövetsége nagykanizsai fiókegyesületének alapszabályai. 1935
30. 3225 Iktató 1872-től Balatonfüredi Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1935
30. 3226 Iktató 1872-től Kiss József szentmargitfalvai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3227 Iktató 1872-től Ábrahámhegyei Fürdőegyesület alapszabálya. 1935 Hiányzik.
30. 3228 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi körjegyzőséghez tartozó községek temető szabályrendeletei. 1935
30. 3229 Iktató 1872-től Zalaszentmártoni birtokosság legelőrendtartása. 1935
30. 3230 Iktató 1872-től Mujdrica Ferenc lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3231 Iktató 1872-től Adóhivatali tisztviselők Országos Egyesülete Zala megyei helyi szervezetének alapszabályai. 1935
30. 3232 Iktató 1872-től Sabján István állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3233 Iktató 1872-től Cserszegtomaj község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1935 Hiányzik.
30. 3234 Iktató 1872-től Bíró Vendel gáborjánházai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3235 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Vasutasok köre alapszabálya. 1935
30. 3236 Iktató 1872-től Hajdu Imre letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3237 Iktató 1872-től Szentpéterföldei Faluszövetség alapszabálya. 1935
30. 3238 Iktató 1872-től Kustányi birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935
30. 3239 Iktató 1872-től Mester András teskándi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3240 Iktató 1872-től Hosszu Antal nagyradai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
30. 3241 Iktató 1872-től Gossy Ferencné özv. és Gossy Károly Ernő nagykanizsai lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3242 Iktató 1872-től Budafai Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1935
31. 3243 Iktató 1872-től Hahót község gazdasági népházkezelési szabályrendelete. 1935
31. 3244 Iktató 1872-től Bányai Miklós nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3245 Iktató 1872-től Demeter József esztergályi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3246 Iktató 1872-től Murakeresztur és Fityeháza községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1935
31. 3247 Iktató 1872-től Galambok község vásári helypénz díjszabályzata. 1935
31. 3248 Iktató 1872-től Zalaapáti község hangversenyek, táncvigalmak stb. szóló szabályrendelete. 1935
31. 3249 Iktató 1872-től Csesztreg község húsvizsgálati szabályrendelete. 1935
31. 3250 Iktató 1872-től Pintarics Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3251 Iktató 1872-től Klár Mihály korpavári lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3252 Iktató 1872-től Zalavármegye Általános Tanítóegyesület alapszabálya. 1935
31. 3253 Iktató 1872-től Hautzinger Pálné és gyermekei nagykanizsai lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3254 Iktató 1872-től Zalaapáti Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1935
31. 3255 Iktató 1872-től Kővágóörs község pecsétje. 1935 Pecsétnyomók gyűjteményében.
31. 3256 Iktató 1872-től Tihanyi Apáthegyi Nyaralótulajdonosok Egyesülete alapszabálya. 1935
31. 3257 Iktató 1872-től Balatongyöröki Fürdőegyesület alapszabálya. 1935 Hiányzik.
31. 3258 Iktató 1872-től Zalacsébi Önkéntes Tűzoltóegyesület alapszabálya. 1935
31. 3259 Iktató 1872-től Keménfai Önkéntes Tűzoltótestület alapszabálya. 1935
31. 3260 Iktató 1872-től Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nagykanizsai fiókegyesületének alapszabálya. 1935
31. 3261 Iktató 1872-től Kapolcs község vásári helypénz díjszabályzata. 1935 Hiányzik.
31. 3262 Iktató 1872-től Szentistvánlak község bélyegzői. 1935 Pecsétnyomók gyűjteményében.
31. 3263 Iktató 1872-től Nemesszentandrási birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935
31. 3264 Iktató 1872-től Lesencenémetfalui birtokosok legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935 Hiányzik.
31. 3265 Iktató 1872-től Mindszentkálla és Szentbékálla községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1935 Hiányzik.
87. 3266 Iktató 1872-től Jegyzőkönyv és iratjegyzék a Jugoszláviának átadott iratokról. 1927 Gazdasági és ügyviteli szabályzatok, erdészeti üzemtervek, anyakönyvi másodpéldányok és utólagos bejegyzések jegyzéke, vízikönyvek, vízikönyv okiratok.
31. 3267 Iktató 1872-től Pulay Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3268 Iktató 1872-től Weisz Imre és Weisz Mária nagykanizsai lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3269 Iktató 1872-től Juhász István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3270 Iktató 1872-től Kerkatótfalu község bélyegzője. 1935 Pecsétnyomók gyűjteményében.
31. 3271 Iktató 1872-től Egyeduta község bélyegzője. 1935 Pecsétnyomók gyűjteményében.
93. 3272 Iktató 1872-től Délvidék: Bánát, Bácska, Baranya nem lehet másé! - Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete által 1935-ben kiadott képeslap album. 1935 20 db kitéphető képeslap, érdekessége, hogy olyan emlékek láthatók a képeslapokon, amelyeket már megsemmisítettek, mint pl. a nagybecskereki Kiss Ernő szobor, vagy a szabadkai Főt téren található obeliszken lévő Turul szobor .
31. 3273 Iktató 1872-től Zalalövő község mázsálási szabályrendelete. 1935
31. 3274 Iktató 1872-től Balatonfüredi Tenisz Club alapszabálya. 1935 Hiányzik.
31. 3275 Iktató 1872-től Lentikápolnai volt úrbéresek legelőrendtartása. 1935
31. 3276 Iktató 1872-től Oreszky Ferenc nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3277 Iktató 1872-től Mecsics Vendel hahóti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3278 Iktató 1872-től Bogár Miklós hahóti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3279 Iktató 1872-től Bazitai bekötőút céljaira megvásárolt ingatlanok adás-vételi szerződése. 1935
31. 3280 Iktató 1872-től Keszthelyi Törekvés Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1935 Hiányzik.
31. 3281 Iktató 1872-től Hévízfürdői izraelita imaegyesület alapszabálya. 1935 Hiányzik.
31. 3282 Iktató 1872-től Smajda János keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3283 Iktató 1872-től Bázsa Ferenc tapolcai lakos és gyermekei állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3284 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi Faluszövetség alapszabálya. 1935
31. 3285 Iktató 1872-től Göbölös József keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3286 Iktató 1872-től Pölöskei Iparoskör alapszabálya. 1935
31. 3287 Iktató 1872-től Pál Gyula keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3288 Iktató 1872-től Mesics József és Vendel hahóti lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3289 Iktató 1872-től Becshelyi körjegyzői hivatal munkaidejének szabályozásáról szóló szabályrendelet. 1935
31. 3290 Iktató 1872-től Pusztamagyódi körjegyzői hivatal munkaidejének szabályozásáról szóló szabályrendelet. 1935
31. 3291 Iktató 1872-től Letenyei körjegyzői hivatal munkaidejének szabályozásáról szóló szabályrendelet. 1935
31. 3292 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi körjegyzői hivatal munkaidejének szabályozásáról szóló szabályrendelet. 1935
31. 3293 Iktató 1872-től Ehrenprics Aranka karmacsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3294 Iktató 1872-től Protár József állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3295 Iktató 1872-től Subics Lajos nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3296 Iktató 1872-től Balatonmagyaródi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1935
31. 3297 Iktató 1872-től Murakereszturi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1935
31. 3298 Iktató 1872-től Pál Sándor keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935 Hiányzik.
31. 3299 Iktató 1872-től Garabonci Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1935
31. 3300 Iktató 1872-től Szepetneki körjegyzőségi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1935
31. 3301 Iktató 1872-től Zalasárszegi körjegyzőségi polgári Lövészegylet alapszabályai. 1935
31. 3302 Iktató 1872-től Galamboki körjegyzőségi polgári lövészegyesület alapszabályai. 1935
31. 3303 Iktató 1872-től Kiskomáromi körjegyzőségi polgári lövészegyesület alapszabálya. 1935
31. 3304 Iktató 1872-től Sormási körjegyzőségi polgári lövészegyesület alapszabálya. 1935
31. 3305 Iktató 1872-től Szentadorjáni anyakönyvi kerület pecsétje. 1935
31. 3306 Iktató 1872-től Máté Ferenc külsősárdi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1935
31. 3307 Iktató 1872-től Magyarországi Bőripari Munkások Szövetsége nagykanizsai csoportja alapszabálya. 1935 Hiányzik.
31. 3308 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendeletei a körjegyző munkarendjéről. 1936
31. 3309 Iktató 1872-től Orosztonyi Gazdakör alapszabálya. 1936
31. 3310 Iktató 1872-től Ukki Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3311 Iktató 1872-től Mihályfai körjegyzőség Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3312 Iktató 1872-től Sümegi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3313 Iktató 1872-től Gorza János állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
31. 3314 Iktató 1872-től Bratkovics Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
31. 3315 Iktató 1872-től Horváth István nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
31. 3316 Iktató 1872-től Bazsi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3317 Iktató 1872-től Eszteregnye körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3318 Iktató 1872-től Nagybakónaki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3319 Iktató 1872-től Nyirádi körjegyzőségi Polgári Lövész Egylet alapszabálya. 1936
31. 3320 Iktató 1872-től Óhidi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3321 Iktató 1872-től Sümegcsehi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3322 Iktató 1872-től Csabrendekei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3323 Iktató 1872-től Kisgörbői körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3324 Iktató 1872-től Zalagalsai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3325 Iktató 1872-től Káptalantóti körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3326 Iktató 1872-től Nemesgulácsi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3327 Iktató 1872-től Szentbékállai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3328 Iktató 1872-től Dabronci körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3329 Iktató 1872-től Falu Országos Földmíves Szövetség zalabéri fiókegyesülete alapszabálya. 1936
31. 3330 Iktató 1872-től Badacsonytomaji Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1936
31. 3331 Iktató 1872-től Zsibárus iparengedélyek számának megállapításáról szóló szabályrendelet. 1936
31. 3332 Iktató 1872-től Lesencetomaji volt úrbéresek legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935 Hiányzik.
31. 3333 Iktató 1872-től Zalaszentlőrinci birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1935
31. 3334 Iktató 1872-től Alsórajik volt úrbéres közbirtokosság legeltetési társulatának alapszabálya. 1935
31. 3335 Iktató 1872-től Lesenceistvándi birtokosok legelőrendtartása. 1935 Hiányzik.
31. 3336 Iktató 1872-től Alsópáhoki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3337 Iktató 1872-től Barabásszegi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3338 Iktató 1872-től Csonkahegyháti körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3339 Iktató 1872-től Csömodéri körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3340 Iktató 1872-től Gutorföldei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3341 Iktató 1872-től Gyenesdiási körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3342 Iktató 1872-től Hévízszentandrási körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3343 Iktató 1872-től Karmacsi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3344 Iktató 1872-től Nagyrécsei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3345 Iktató 1872-től Káptalanfai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3346 Iktató 1872-től Nemesbüki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3347 Iktató 1872-től Ortaházai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3348 Iktató 1872-től Petrikereszturi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3349 Iktató 1872-től Sármelléki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3350 Iktató 1872-től Taliándörögd körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3351 Iktató 1872-től Zalaszántói körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3352 Iktató 1872-től Zalatárnoki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3353 Iktató 1872-től Minyov László sármelléki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
31. 3354 Iktató 1872-től Balatonederics és Balatonszepezd községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
31. 3355 Iktató 1872-től Pula község húsvizsgálati szabályrendelete. 1936
31. 3356 Iktató 1872-től Pákai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3357 Iktató 1872-től Kővágóörs, Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigánt és Zalapetend községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
31. 3358 Iktató 1872-től Keszthelyi Polgári Lövész Egylet alapszabálya. 1936
31. 3359 Iktató 1872-től Alsózsidi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3360 Iktató 1872-től Skamlec Lajosné özv. nagykanizsai állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
31. 3361 Iktató 1872-től Novai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3362 Iktató 1872-től Balatongyöröki Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3363 Iktató 1872-től Becsehelyi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3364 Iktató 1872-től Felsőszemenyei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3365 Iktató 1872-től Borsfai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3366 Iktató 1872-től Szentadorjáni körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3367 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklósi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3368 Iktató 1872-től Pusztamagyaródi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3369 Iktató 1872-től Köveskáli Katolikus Népház alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3370 Iktató 1872-től Tótszentmártoni körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3371 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3372 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város burkolási szabályrendelete. 1936
31. 3373 Iktató 1872-től Letenyei Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3374 Iktató 1872-től Szécsiszigeti körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3375 Iktató 1872-től Lesencetomaji Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3376 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3377 Iktató 1872-től Paulovich István féle alapító levél. 1936
31. 3378 Iktató 1872-től Kiadható házalási engedélyek számának megállapításáról szóló szabályrendelet. 1936
31. 3379 Iktató 1872-től Ramasetter Vince és neje Kompanik Zsófia Felsőbb Leánytanodai alapítvány alapító levele. 1936
31. 3380 Iktató 1872-től Zalaapáti község vásári helypénz díjszabályzata. 1936
31. 3381 Iktató 1872-től Magyar Bokréta Szövetség kustánszegi fiókegyesületének alapszabálya. 1936
31. 3382 Iktató 1872-től Rédicsi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1936
31. 3383 Iktató 1872-től Gyümölcstermelők Országos Egyesületének Zalavármegyei Tagegyesülete alapszabálya. 1936
31. 3384 Iktató 1872-től Gutorföldei körjegyzőségi Iparos Olvasókör alapszabálya. 1936
31. 3385 Iktató 1872-től Balatonedericsi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3386 Iktató 1872-től Reszneki Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3387 Iktató 1872-től Kővágóörsi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3388 Iktató 1872-től Rédicsi Önkéntes Tűzoltó Testület alapszabálya. 1936
31. 3389 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város szemétkihordásról szóló szabályrendelet. 1936
31. 3390 Iktató 1872-től Köveskáli Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3391 Iktató 1872-től Gógánfai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3392 Iktató 1872-től Diszeli körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
31. 3393 Iktató 1872-től Kapolcsi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3394 Iktató 1872-től Lenti-i körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3395 Iktató 1872-től Monostorapáti-i körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3396 Iktató 1872-től Nemestördemici körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3397 Iktató 1872-től Orosztonyi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3398 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgyi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
31. 3399 Iktató 1872-től Zalaapáti-i körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3400 Iktató 1872-től Nagyradai Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3401 Iktató 1872-től Balatonfüred község járda szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3402 Iktató 1872-től Taliándörögd, Diszel és Sáska községek húsvizsgálati szabályrendeletei. 1936 Hiányzik.
32. 3403 Iktató 1872-től Durgó Mihály köveskáli lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936 Hiányzik.
32. 3404 Iktató 1872-től Magyarországi Építőipari Munkások Szövetsége nagykanizsai csoportja alapszabálya. 1936
32. 3405 Iktató 1872-től Binder Mária Anna balatonarácsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3406 Iktató 1872-től Dióskáli római katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3407 Iktató 1872-től Rédicsi Katolikus Kör alapszabálya. 1936
32. 3408 Iktató 1872-től Szepetneki Sport Egylet alapszabálya. 1936
32. 3409 Iktató 1872-től Zalaszentlászlói Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3410 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város fogyasztási adóról szóló szabályrendelete. 1936
32. 3411 Iktató 1872-től Felsőrajki Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3412 Iktató 1872-től Kehidai Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3413 Iktató 1872-től Nagykapornaki Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3414 Iktató 1872-től Zalacsányi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3415 Iktató 1872-től Zalaszentgróti Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3416 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3417 Iktató 1872-től Sümegi Sportegyesület alapszabálya. 1936 Hiányzik.
32. 3418 Iktató 1872-től Alsóbagodi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3419 Iktató 1872-től Salomvári körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3420 Iktató 1872-től Zalabaksai körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3421 Iktató 1872-től Zalalövői körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3422 Iktató 1872-től Tapolcavidéki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3423 Iktató 1872-től Aranyodi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3424 Iktató 1872-től Batyki körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3425 Iktató 1872-től Türjei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3426 Iktató 1872-től Weisz Irma nagykanizsai lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3427 Iktató 1872-től Balatongyörök község ingatlan vagyonátadási illetékről alkotott szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3428 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város ingatlanvagyon-átruházási illetékről szóló szabályrendelet. 1936
32. 3429 Iktató 1872-től Teskándi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3430 Iktató 1872-től Köveskál, Balatonhenye és Monoszló községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3431 Iktató 1872-től Lesencenémetfalu, Lesenceistvánd és Lesencetomaj községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3432 Iktató 1872-től Zalabéri Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3433 Iktató 1872-től Zalaszentgróti népházkezelési szabályzata. 1936
32. 3434 Iktató 1872-től Báza és Kerettye községek szervezési szabályrendelete. 1936
32. 3435 Iktató 1872-től Nemesbük és Zalaköveskút községek szervezési szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3436 Iktató 1872-től Zalabaksai körjegyzőséghez tartozó községek szervezési szabályrendeletét módosító véghatározat. 1936
32. 3437 Iktató 1872-től Zalaszentgrót község ingatlanvagyon átruházási illetékről szóló szabályrendelete. 1936
32. 3438 Iktató 1872-től Csesztregi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3439 Iktató 1872-től Országos Stefánia Szövetség Kiskomárom és Vidéke fiókegylete alapszabálya. 1936
32. 3440 Iktató 1872-től Korpavári körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3441 Iktató 1872-től Csabrendeki Gazdakör alapszabálya. 1936 Hiányzik.
32. 3442 Iktató 1872-től Ruházati Munkások Országos Egyesületének nagykanizsai fiókegyesületének alapszabálya. 1934 Hiányzik.
32. 3443 Iktató 1872-től Taliándörögdi Katolikus Olvasókör alapszabálya. 1936 Hiányzik.
32. 3444 Iktató 1872-től Zalaszentgyörgyi Gazdakör alapszabálya. 1936
32. 3445 Iktató 1872-től Keszthelyi famunkások fiókegyesülete alapszabálya. 1936
32. 3446 Iktató 1872-től Horváth Dezső nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3447 Iktató 1872-től Cserszegtomaj község szervezési szabályzata. 1936 Hiányzik.
32. 3448 Iktató 1872-től Nagybakónak és Zalaújlak községek szabályrendeleteit módosító véghatározat. 1936
32. 3449 Iktató 1872-től Nemesbüki Gazdakör alapszabálya. 1936
32. 3450 Iktató 1872-től Musset Jánosné özv. zalaszentbalázsi lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3451 Iktató 1872-től Zalaszentbalázsi körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3452 Iktató 1872-től Gelsei körjegyzőségi Polgári Lövész Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3453 Iktató 1872-től Bódis Tivadar sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3454 Iktató 1872-től Gülcher Artur óhidi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3455 Iktató 1872-től Lispeszentadorján község szervezési szabályrendelete. 1936
32. 3456 Iktató 1872-től Lapat Ferenc szentmargitfalvai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3457 Iktató 1872-től Nemesgulács és Kisapáti községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1936 Hiányzik.
32. 3458 Iktató 1872-től Letenyei Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1935
32. 3459 Iktató 1872-től Sándor (Barczi) János balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3460 Iktató 1872-től Rákóczi Balatonfürdő Egyesület alapszabálya. 1936
32. 3461 Iktató 1872-től Bertin Ferenc dr. keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936 Hiányzik.
32. 3462 Iktató 1872-től Széll de Duka et Szent György Völgye család 1639. május 22-én adományozott címerének másolata. 1936 Dr. Széll Sándor Budapesten élő "heraldikai szakíró", Bihar vármegye tiszteltbeli főszolgabírája ajándéka.
32. 3463 Iktató 1872-től Magyarországi Építőipari Munkások kővágóörsi csoportja alapszabálya. 1936
32. 3464 Iktató 1872-től Zalavári közbirtokosság Legeltetési Társulatának Legelőrendtartása és alapszabálya. 1936
32. 3465 Iktató 1872-től Subics Ferenc keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936 Hiányzik.
32. 3466 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség zalaszentgróti csoportjának alapszabályai. 1936
32. 3467 Iktató 1872-től Szabó Anna nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1936
32. 3468 Iktató 1872-től Nagykanizsai Bőripari Munkások Egyesületének alapszabálya. 1937 Hiányzik.
32. 3469 Iktató 1872-től Zalaszentmihályi Gazdakör alapszabálya. 1937
32. 3470 Iktató 1872-től Lenti Iparoskör alapszabálya. 1937
32. 3471 Iktató 1872-től Lispe község pecsétje. 1937 Pecsétnyomók gyűjteményében.
32. 3472 Iktató 1872-től Bocföldei Gazdakör alapszabálya. 1937
32. 3473 Iktató 1872-től Kerettye község pecsétje. 1937 Pecsétnyomók gyűjteményében.
32. 3474 Iktató 1872-től Lenti-i Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1937
32. 3475 Iktató 1872-től Csapi volt úrbéresek legelőrendtartása. 1937
32. 3476 Iktató 1872-től Kerkatótfalui birtokosság legelőrendtartása. 1937
32. 3477 Iktató 1872-től Tapolcai Palestrina Kórus alapszabálya. 1937 Hiányzik.
32. 3478 Iktató 1872-től Felsőrajki Katolikus Ifjúsági Egyesület alapszabálya. 1937
32. 3479 Iktató 1872-től Iskolákat segélyező vármegyei Katolikus Karitász alapszabálya. 1937
32. 3480 Iktató 1872-től Kustánszegi Gazdakör alapszabálya. 1937
32. 3481 Iktató 1872-től Keszthelyi piaci vásári iparosok és kereskedők egyesülete alapszabályai. 1937 Hiányzik.
32. 3482 Iktató 1872-től Tóth János badacsonytomaji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
32. 3483 Iktató 1872-től Kerkateskándi birtokosság Legeltetési Társulatának alapszabálya. 1937
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Freller Fenő Tapolca. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Keszthelyi járási székház építési iratai. 1927,1928,1929,1930,1931,1932 Tervrajz melléklettel.
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - berényi Béla Keszthely. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Fuchs és Grósz Zalaegerszeg. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Horváth és Vas Nagykanizsa. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Kalmár és Kenessey Keszthely. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Marchall Béla Győr-Komárom. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Ajánlat - Városépítő és Ipari Építési Rt. Nagykanizsa. 1927
94. 3484 Iktató 1872-től Keszthelyi járási székház építési iratai. 1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932
32. 3485 Iktató 1872-től Sümeg község ingatlan vagyonátruházási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
94. 3486 Iktató 1872-től Letenyei járási székház építési iratai. 1928 Tervrajz melléklettel.
32. 3487 Iktató 1872-től Musset Ferenc és Musset Mária zalaszentbalázsi lakosok állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
32. 3488 Iktató 1872-től Balatonfüred község szemétfuvarozási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
32. 3489 Iktató 1872-től Nagykanizsai Zrínyi Miklós Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1937
32. 3490 Iktató 1872-től Zalabaksa község vásári helypénz díjszabályzata. 1937
32. 3491 Iktató 1872-től Egeraracsai birtokosság Legeltetési Társulatának alapszabálya. 1937
32. 3492 Iktató 1872-től Tormaföldei birtokosság Legeltetési Társulatának alapszabálya. 1937
32. 3493 Iktató 1872-től Garai Zsigmond kerettyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
32. 3494 Iktató 1872-től Letenye község ingatlanvagyon-átruházási illetékről alkotott szabályrendelet. 1937
32. 3495 Iktató 1872-től Alsóőrs község bor és húsvizsgálati szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
32. 3496 Iktató 1872-től Kerecseny község szervezési szabályrendelete. 1937
32. 3497 Iktató 1872-től Kislakosi Legeltetési Társulat legelőrendtartása. 1937
32. 3498 Iktató 1872-től Felsőőrs község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
32. 3499 Iktató 1872-től Kerkateskánd község szervezési szabályrendelete. 1937
33. 3500 Iktató 1872-től Kisszentgróti Polgári Lövészegyesület alapszabálya. 1937
33. 3501 Iktató 1872-től Ságodi Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1937
33. 3502 Iktató 1872-től Felsőszemenye község szervezési szabályrendelete. 1937
33. 3503 Iktató 1872-től Kerkamenti Közművelődési Egyesület alapszabálya. 1937
33. 3504 Iktató 1872-től Figler István és gyermekei nagykanizsai lakosok állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3505 Iktató 1872-től Hartman József nagykanizsai lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3506 Iktató 1872-től Gyepükajáni birtokosság Legeltetési Társulatának legelőrendtartása. 1937 Hiányzik.
33. 3507 Iktató 1872-től Hetyefő község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3508 Iktató 1872-től Nagyhorváti község szervezési szabályrendelete. 1937
33. 3509 Iktató 1872-től Zalaapáti község temető szabályrendelete. 1937
33. 3510 Iktató 1872-től Zalaerdőd község borfogyasztási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3511 Iktató 1872-től Óhidi közbirtokosság legeltetési társulata legelőrendtartása. 1937 Hiányzik.
33. 3512 Iktató 1872-től Zalakoppányi volt úrbéres birtokosság legeltetési társulat legelőrendtartása. 1937
33. 3513 Iktató 1872-től Taubinger László és gyermekei állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3514 Iktató 1872-től Dabronci Frontharcos Csoport megalakulása. 1937
33. 3515 Iktató 1872-től Molnári község bor, hús stb. fogyasztási adó szabályrendelete. 1937
33. 3516 Iktató 1872-től Horváth József balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3517 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város ásványvíz és szikvízadó szabályrendelete. 1937
33. 3518 Iktató 1872-től Husszúvölgyi körjegyzőség Polgári Lövészegylet alapszabálya. 1937
33. 3519 Iktató 1872-től Keszthely község ásványvíz szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3520 Iktató 1872-től Keszthely község dobolási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3521 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község vásári helypénzdíj szabályzata. 1937
33. 3522 Iktató 1872-től Báza és Kerettye községek bélyegzője. 1937 Pecsétnyomók gyűjteményében.
33. 3523 Iktató 1872-től Keszthelyi iparosok "Helikon" dalköre módosított alapszabálya. 1937 Hiányzik.
33. 3524 Iktató 1872-től Pál Ferenc nemestördemici lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3525 Iktató 1872-től Falu Magyar Gazda és Földmíves Szövetség gelsei fiókegyesülete alapszabálya. 1937
33. 3526 Iktató 1872-től Kerkaszentmiklós és Lendvaújfalu községek bélyegzői. 1937 Pecsétnyomók gyűjteményében.
33. 3527 Iktató 1872-től Tótszerdahelyi község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1937
33. 3528 Iktató 1872-től Mály Vince fityeházai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3529 Iktató 1872-től Zalavármegye közigazgatási tisztviselők Hévízi Üdülőház Egyesülete Szőke Ferenctől vásárolt ingatlanának adás-vételi szerződése. 1937
33. 3530 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi anyakönyvi kerület bélyegzői. 1937 Pecsétnyomók gyűjteményében.
33. 3531 Iktató 1872-től Balatonfüred község ingatlan vagyonátruházási illeték szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3532 Iktató 1872-től Griessler Frigyes nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3533 Iktató 1872-től Sümeg község szabályrendelete a községi hivatalok hivatalos óráinak megállapításáról. 1937 Hiányzik.
33. 3534 Iktató 1872-től Puchmeister Károly letenyei lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3535 Iktató 1872-től Alsódörgicsei körjegyzőséghez tartozó községek szabályrendeletei a községi elöljárók napidíjának megállapításáról. 1937 Hiányzik.
33. 3536 Iktató 1872-től Hiltscher György nemesapáti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3537 Iktató 1872-től Zsifkovics János zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3538 Iktató 1872-től Keszthelyi ruházati munkások egyesülete alapszabálya. 1937 Hiányzik.
33. 3539 Iktató 1872-től Pacsai Iparoskör alapszabálya. 1937
33. 3540 Iktató 1872-től Faluszövetség balatonedericsi fiókegyesülete alapszabálya. 1937 Hiányzik.
33. 3541 Iktató 1872-től Mártin László állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3542 Iktató 1872-től Káptalanfa község temető rendtartási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3543 Iktató 1872-től Connert Gottfried zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3544 Iktató 1872-től Matolek István óhidi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937 Hiányzik.
33. 3545 Iktató 1872-től Zalapetend és Vigánt községek szervezési szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3546 Iktató 1872-től Kehidai m. kir. Deák Ferenc mezőgazdasági szakiskolát végzett gazdák köre alapszabálya. 1937
33. 3547 Iktató 1872-től Lenti község szabályrendelete a gyalogjárdák építéséről. 1937
33. 3548 Iktató 1872-től Zalaegerszegi Kereskedelmi alkalmazottak alapszabálya. 1937
33. 3549 Iktató 1872-től Szakszer Erzsébet keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937 Hiányzik.
33. 3550 Iktató 1872-től Gutorföldei mezőgazdasági bizottsági gazdakör alapszabálya. 1937
33. 3551 Iktató 1872-től Ukk község dobolási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3552 Iktató 1872-től Ukk község mérleg szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3553 Iktató 1872-től Rigács község dobolási szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3554 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város gyepmesteri szabályrendelete. 1937
33. 3555 Iktató 1872-től Szívós Dezső hévízszentandrási lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937 Hiányzik.
33. 3556 Iktató 1872-től Nyirád község szabályrendelete a dobolási díj megállapításáról. 1937 Hiányzik.
33. 3557 Iktató 1872-től Letenye község húsvizsgálati és vágóhíd használati szabályrendelete. 1937
33. 3558 Iktató 1872-től Balatonfüred község dobolási díjakról szóló szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3559 Iktató 1872-től Cserjési Károly nyugalmazott budapesti főreáliskolai igazgató Zala megyére vonatkozó iratok másolatát adja a levéltárnak. 1937 13-17. századi iratok másolata.
33. 3560 Iktató 1872-től Bum József féle "Jutalomdíj" Alapítvány alapítólevele. 1937
33. 3561 Iktató 1872-től Pusztaedericsi volt úrbéres birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1937
33. 3562 Iktató 1872-től Rüd Collenberg Weypecht Hugo gróf murarátkai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
33. 3563 Iktató 1872-től Iklódbördöce kisközség szervezési szabályrendelete. 1937
33. 3564 Iktató 1872-től Zalaszentbalázs község bor és húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
33. 3565 Iktató 1872-től Kortestoll. Hiányzik.
33. 3566 Iktató 1872-től Salföld község legeltetési szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
33. 3567 Iktató 1872-től Keményfa község legeltetési szabályrendelete. 1938
33. 3568 Iktató 1872-től Szentpéteruri közbirtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása. 1937
33. 3569 Iktató 1872-től Ballek József szentgyörgyvölgyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1937
33. 3570 Iktató 1872-től Zala vármegye közjóléti alapjáról szóló szabályrendelet. 1938
33. 3571 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói katolikus legényegylet alapszabálya. 1937
33. 3572 Iktató 1872-től Csonkahegyháti körjegyzőséghez tartozó községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1937
33. 3573 Iktató 1872-től Tapolca nagyközség vízművének szervezési szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3574 Iktató 1872-től Nagykanizsai társaskör feloszlásáról szóló jegyzőkönyv. 1937
33. 3575 Iktató 1872-től Söjtör község húsvizsgálati szabályrendelete. 1937
33. 3576 Iktató 1872-től Keipert László Ferenc alsóőrsi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
33. 3577 Iktató 1872-től Keszthely község szeretetházának szabályrendelete. 1937 Hiányzik.
33. 3578 Iktató 1872-től Zalaszántói katolikus nőegylet alakuló jegyzőkönyve és alapszabálya. 1937 Hiányzik.
33. 3579 Iktató 1872-től Mavic Serif zalaháshágyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
33. 3580 Iktató 1872-től Csopaki körjegyzőséghez tartozó községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1937
33. 3581 Iktató 1872-től Monoszlói olvasókör alapszabálya. 1938 Hiányzik.
33. 3582 Iktató 1872-től Dabronc község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
33. 3583 Iktató 1872-től Csesztregi gazdakör alapszabálya. 1938
33. 3584 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
33. 3585 Iktató 1872-től Rédics és Zalabaksa községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1937
33. 3586 Iktató 1872-től Ullmann Elza tapolcai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938 Hiányzik.
33. 3587 Iktató 1872-től Zalaegerszeg város szabályrendelete a városi javadalmi hivatal szervezetéről. 1937
33. 3588 Iktató 1872-től Országos Frontharcos Szövetség óhidi fiókegyesület alapszabálya. 1938 Hiányzik.
33. 3589 Iktató 1872-től Nagykanizsai izraelita óvoda egyesület alapszabálya. 1938
33. 3590 Iktató 1872-től Csonkahegyhát község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
33. 3591 Iktató 1872-től Kerecsenyi Gróf Széchenyi István gazdakör alapszabálya. 1938
33. 3592 Iktató 1872-től Balatoni gyümölcstermelők egyesülete alapszabálya. 1938
33. 3593 Iktató 1872-től Zalaszabar község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3594 Iktató 1872-től Resznek község temető rendtartása. 1938
33. 3595 Iktató 1872-től Baglad község temető rendtartása. 1938
33. 3596 Iktató 1872-től Bödeháza község temető rendtartása. 1938
33. 3597 Iktató 1872-től Gáborjánháza község temető rendtartása. 1938
33. 3598 Iktató 1872-től Lendvajakabfa község szabályrendelete a községi temetőről. 1934
33. 3599 Iktató 1872-től Baglad község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3600 Iktató 1872-től Bödeháza község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3601 Iktató 1872-től Gáborjánháza község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3602 Iktató 1872-től Hahóti római katolikus ifjúsági egylet alapszabálya. 1938
33. 3603 Iktató 1872-től Alsószenterzsébet község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3604 Iktató 1872-től Csesztreg község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3605 Iktató 1872-től Kerkapéntekfalu község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3606 Iktató 1872-től Kerkakutas község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3607 Iktató 1872-től Kerkanémetfalu község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3608 Iktató 1872-től Kerkaújfalu község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3609 Iktató 1872-től Ramocsa község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3610 Iktató 1872-től Alsószenterzsébet község temető szabályrendelete. 1938
33. 3611 Iktató 1872-től Csesztreg község temető szabályrendelete. 1938
33. 3612 Iktató 1872-től Kerkapéntekfalu temető szabályrendelete. 1938
33. 3613 Iktató 1872-től Kerkakutas község temető szabályrendelete. 1938
33. 3614 Iktató 1872-től Kerkanémetfalu község temető szabályrendelete. 1938
33. 3615 Iktató 1872-től Kerkaújfalu község temető szabályrendelete. 1938
33. 3616 Iktató 1872-től Ramocsa község temető szabályrendelete. 1938
33. 3617 Iktató 1872-től Pacsai Gazdakör alapszabálya. 1938
33. 3618 Iktató 1872-től Belsősárd község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3619 Iktató 1872-től Kissziget község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3620 Iktató 1872-től Külsősárd község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3621 Iktató 1872-től Lendvadedes község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3622 Iktató 1872-től Ortaháza község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3623 Iktató 1872-től Rédics község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3624 Iktató 1872-től Szijártójáza község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3625 Iktató 1872-től Zalaszombatfa község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3626 Iktató 1872-től Zebecke község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3627 Iktató 1872-től Belsősárd község temető szabályrendelete. 1938
33. 3628 Iktató 1872-től Külsősárd község temető szabályrendelete. 1938
33. 3629 Iktató 1872-től Lendvadedes község temető szabályrendelete. 1938
33. 3630 Iktató 1872-től Rédics község temető szabályrendelete. 1938
33. 3631 Iktató 1872-től Szijártójáza község temető szabályrendelete. 1938
33. 3632 Iktató 1872-től Lendvadedes község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3633 Iktató 1872-től Zebecke község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3634 Iktató 1872-től Rédics község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3635 Iktató 1872-től Belsősárd község hangversenyek stb. szabályrendelete. 1938
33. 3636 Iktató 1872-től Külsősárd község hangversenyek stb. szabályrendelete. 1938
33. 3637 Iktató 1872-től Lendvadedes község hangverseny stb. szabályrendelete. 1938
33. 3638 Iktató 1872-től Rédics község hangverseny stb. szabályrendelete. 1938
33. 3639 Iktató 1872-től Szijártóháza község hangversenyek stb. szabályrendelete. 1938
33. 3640 Iktató 1872-től Zalaszombatfa község hangversenyek stb. szabályrendelete. 1938
33. 3641 Iktató 1872-től Belsősárd község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3642 Iktató 1872-től Külsősárd község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3643 Iktató 1872-től Lendvadedes község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3644 Iktató 1872-től Rédics község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3645 Iktató 1872-től Szijártóháza község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3646 Iktató 1872-től Zalaszombatfa község marhalevélkiállítási szabályrendelete. 1938
33. 3647 Iktató 1872-től Keszthely község ingatlan nagyonátruházási illeték szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
33. 3648 Iktató 1872-től Kollár Mátyás murakereszturi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
33. 3649 Iktató 1872-től Horváth Katalin zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
33. 3650 Iktató 1872-től A Magyar Haditengerészet Egyesület zalaegerszegi csoportjának alakuló jegyzőkönyve. 1938
33. 3651 Iktató 1872-től Bus Erzsébet keszthelyi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938 Hiányzik.
33. 3652 Iktató 1872-től Gelsei Vadásztársaság alapszabálya. 1938
33. 3653 Iktató 1872-től Balatonarácsi református egyház gazdasági népház kezelési szabályzata. 1938 Hiányzik.
33. 3654 Iktató 1872-től Balatonfüredi építőmunkások alapszabálya. 1938
33. 3655 Iktató 1872-től Nagykanizsa város kövezetvámszedési engedélye. 1938
33. 3656 Iktató 1872-től Barlahida község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3657 Iktató 1872-től Barlahida község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3658 Iktató 1872-től Szijártóháza község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3659 Iktató 1872-től Kerkateskénd község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3660 Iktató 1872-től Kerkateskánd község hegyközségi rendtartása. 1938
33. 3661 Iktató 1872-től Kerkateskénd község kisbíró biztosítása szabályrendelete. 1938
33. 3662 Iktató 1872-től Kerkateskánd község dobolási szabályrendelete. 1938
33. 3663 Iktató 1872-től Kerkateskánd község szabályrendelete a körjegyző hivatalos munkaidejéről. 1938
33. 3664 Iktató 1872-től Kerkateskánd község szabályrendelete a köteles tűzoltóság alóli mentesítésről. 1938
33. 3665 Iktató 1872-től Kerkateskánd község szabályrendelete a bába működéséről. 1938
33. 3666 Iktató 1872-től Kerkateskánd község szabályrendelete a pincéknek névjelző táblával való ellátásáról. 1938
33. 3667 Iktató 1872-től Kerkateskánd község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3668 Iktató 1872-től Kislakos község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3669 Iktató 1872-től Kislakos község hegyközségi rendtartása. 1938
33. 3670 Iktató 1872-től Kislakos község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3671 Iktató 1872-től Kislakos község szabályrendelete a pincéknek névjelző táblával való ellátásáról. 1938
33. 3672 Iktató 1872-től Kislakos község bába szabályrendelete. 1938
33. 3673 Iktató 1872-től Kislakos község szabályrendelete a köteles tűzoltóság alóli mentességről. 1938
33. 3674 Iktató 1872-től Kislakos község szabályrendelete a körjegyzői hivatal hivatalos munkaidejéről. 1938
33. 3675 Iktató 1872-től Kislakos község dobolási szabályrendelete. 1938
33. 3676 Iktató 1872-től Kislakos község kisbíró biztosítási szabályrendelete. 1938
33. 3677 Iktató 1872-től Szécsisziget község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3678 Iktató 1872-től Szécsisziget község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3679 Iktató 1872-től Szécsisziget község szabályrendelete a pincéknek névjelző táblával való ellátásáról. 1938
33. 3680 Iktató 1872-től Szécsisziget község szabályrendelete a bába fizetésének megállapításáról. 1938
33. 3681 Iktató 1872-től Szécsisziget község szabályrendelete a köteles tűzoltóság felmentése alól. 1938
33. 3682 Iktató 1872-től Szécsisziget község szabályrendelete a körjegyző hivatalos munkaidejének megállapításáról. 1938
33. 3683 Iktató 1872-től Szécsisziget község dobolási szabályrendelete. 1938
33. 3684 Iktató 1872-től Szécsisziget község szabályrendelete a kisbíró biztosításáról. 1938
33. 3685 Iktató 1872-től Tormafölde község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3686 Iktató 1872-től Tormafölde község hegyközségi rendtartása. 1938
33. 3687 Iktató 1872-től Tormafölde község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
33. 3688 Iktató 1872-től Tormafölde község pincéknek névjelzőtáblával való ellátásról alkotott szabályrendelete. 1938
33. 3689 Iktató 1872-től Tormafölde község bábák látogatási díjáról alkotott szabályrendelete. 1938
33. 3690 Iktató 1872-től Tormafölde község tűzoltó szabályrendelete. 1938
33. 3691 Iktató 1872-től Tormafölde község körjegyzői hivatal munkarendjéről szóló szabályrendelete. 1938
33. 3692 Iktató 1872-től Tormafölde község dobolási díjak szabályrendelete. 1938
33. 3693 Iktató 1872-től Tormafölde község kisbíró biztosításáról szóló szabályrendelete. 1938
33. 3694 Iktató 1872-től Felsőrajk község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
33. 3695 Iktató 1872-től Dióskál község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3696 Iktató 1872-től Egeraracsa község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3697 Iktató 1872-től Nagyhorváti község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
33. 3698 Iktató 1872-től Zalaszentmárton község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
33. 3699 Iktató 1872-től Zalaszentmárton község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3700 Iktató 1872-től Dióskáli község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3701 Iktató 1872-től Nemessándorháza község mérleghasználati díjszabása. 1938
34. 3702 Iktató 1872-től Csertalakos község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3703 Iktató 1872-től Gutorfölde község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3704 Iktató 1872-től Gutorfölde község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3705 Iktató 1872-től Náprádfa község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3706 Iktató 1872-től Náprádfa község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3707 Iktató 1872-től Szentpéterfölde község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3708 Iktató 1872-től Szentpéterfölde község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3709 Iktató 1872-től Zalaszabar község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3710 Iktató 1872-től Zalaerdőd község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3711 Iktató 1872-től Egeraracsa község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3712 Iktató 1872-től Dabronc község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3713 Iktató 1872-től Akali község szabályrendelete a Balatonpart használatáról. 1938 Hiányzik.
34. 3714 Iktató 1872-től Keszthelyi Társaskör alapszabálya. 1938
34. 3715 Iktató 1872-től Barabásszeg község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3716 Iktató 1872-től Barabásszeg község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3717 Iktató 1872-től Becsehely község bors és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
34. 3718 Iktató 1872-től Becsehely község utcaszabályozási szabályrendelete. 1938
34. 3719 Iktató 1872-től Becsehely község helypénz díjszedési szabályrendelete. 1938
34. 3720 Iktató 1872-től Becsehely község szabályrendelete a községi alkalmazottak betegség stb. biztosításáról. 1938
34. 3721 Iktató 1872-től Becsehely község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3722 Iktató 1872-től Kislengyel község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3723 Iktató 1872-től Nagykapornak község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3724 Iktató 1872-től Pajzsszeg község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3725 Iktató 1872-től Pola község utcaszabályozási szabályrendelete. 1938
34. 3726 Iktató 1872-től Pola község szabályrendelete a községi elöljárók napidíjáról. 1938
34. 3727 Iktató 1872-től Becsehely község szabályrendelete a községi elöljárók napidíjáról. 1938
34. 3728 Iktató 1872-től Pola község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3729 Iktató 1872-től Pola község községi alkalmazottak baleseti stb. biztosításáról alkotott szabályrendelete. 1938
34. 3730 Iktató 1872-től Tófej község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3731 Iktató 1872-től Zalatárnok község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3732 Iktató 1872-től Nagyhorváti község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3733 Iktató 1872-től Hetyefő község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3734 Iktató 1872-től Baross Szövetség keszthelyi fiókegyesületének alapszabálya. 1938
34. 3735 Iktató 1872-től Zala vármegye 1837 évi pecsétje. 1938 Pecsétnyomók gyűjteményében.
polcon tékában. 3736 Iktató 1872-től Zalavármegye megyei, városi és községi tisztviselők otthona Hévvízszentandrás. 1925 Kotsis Iván építész tervrajzai.
34. 3737 Iktató 1872-től Olasz Péter nagykapornaki lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3738 Iktató 1872-től Bacsics Kálmánné lesencetomaji lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3739 Iktató 1872-től Balatonfüred község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3740 Iktató 1872-től Bárhely község temető szabályrendelete. 1938
34. 3741 Iktató 1872-től Gosztola község temető szabályrendelete. 1938
34. 3742 Iktató 1872-től Kerkaszentmihályfa temető szabályrendelete. 1938
34. 3743 Iktató 1872-től Lentikápolna község temető szabályrendelete. 1938
34. 3744 Iktató 1872-től Mártonfa község temető szabályrendelete. 1938
34. 3745 Iktató 1872-től Mumor község temető szabályrendelete. 1938
34. 3746 Iktató 1872-től Lentiszombathely község szabályrendelete a tűzesetek alkalmával szükséges fogatok szolgáltatásáról. 1938
34. 3747 Iktató 1872-től Lentiszombathely község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3748 Iktató 1872-től Lenti község temető szabályrendelete. 1938
34. 3749 Iktató 1872-től Bucsuszentlászlói község fedeztetési szabályrendelete. 1938
34. 3750 Iktató 1872-től Hahóti Gazdakör alapszabálya. 1938
34. 3751 Iktató 1872-től Szentliszló község szervezési szabályrendelete. 1938
34. 3752 Iktató 1872-től Pusztamagyaród község szervezési szabályrendelete. 1938
34. 3753 Iktató 1872-től Zalaapáti község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
34. 3754 Iktató 1872-től Zalaszabar község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3755 Iktató 1872-től Zalaszabar község egészségügyi szabályrendelete. 1938
34. 3756 Iktató 1872-től Zalaszabar község helyhatósági engedélyekről szóló szabályrendelete. 1938
34. 3757 Iktató 1872-től Zalaszabar község marhalevélkezelési szabályrendelete. 1938
34. 3758 Iktató 1872-től Esztergály község marhalevélkezelői szabályrendelete. 1938
34. 3759 Iktató 1872-től Pusztamagyaród község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3760 Iktató 1872-től Szentliszló község hirdetési szabályrendelete. 1938
34. 3761 Iktató 1872-től Alsódörgicsei körjegyzőséghez tartozó községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3762 Iktató 1872-től Zalaegerszeg megyei város szabályrendelete a gépjárművet közhelyen, a közönség rendelkezésére tartó gépjárművel űzött bérkocsi (autótaxi) ipar gyakorlásáról. 1938
34. 3763 Iktató 1872-től Bárhely község bor és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
34. 3764 Iktató 1872-től Resznek község vásári helypénz díjszabályzata. 1938
34. 3765 Iktató 1872-től Orosztony község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3766 Iktató 1872-től Szepetk-Pókafa Gazdakör alapszabályai. 1938
34. 3767 Iktató 1872-től Pusztaszentlászlói birtokosság legeltetési társulatának alapszabályai. 1938
34. 3768 Iktató 1872-től Keszthelyi Iparoskör alapszabálya. 1938 Hiányzik.
34. 3769 Iktató 1872-től Molnári község szervezési szabályrendelete. 1938
34. 3770 Iktató 1872-től Reszneki körjegyzőséghez tartozó községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3771 Iktató 1872-től Kisrada község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3772 Iktató 1872-től Nagyrada község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3773 Iktató 1872-től Szentpéterúr község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3774 Iktató 1872-től Dobri község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3775 Iktató 1872-től Kerkaszentkirály község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3776 Iktató 1872-től Kútfej község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3777 Iktató 1872-től Lovászi község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3778 Iktató 1872-től Tornyiszentmiklós község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3779 Iktató 1872-től Pacsa község szervezési szabályrendelete. 1938
34. 3780 Iktató 1872-től Nemesrádó község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3781 Iktató 1872-től Hahót község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3782 Iktató 1872-től Vailand Bálint sümegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
91. 3783 Iktató 1872-től Kerkápoly Móric 1848-as honvéd huszárőrnagy iratai. 1848,1849,1850,1851,1852,1938
34. 3784 Iktató 1872-től Molnári és Tótszerdahely községek temető szabályrendelete. 1938
34. 3785 Iktató 1872-től Óhíd község ingatlan vagyonátruházási illeték szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3786 Iktató 1872-től Nagy Károly nemesi oklevele és iratai. 1938 Diplomák közé elhelyezve.
93. 3787 Iktató 1872-től Gróf Batthyány Pálné Inkey Valéria által adományozott iratok. 1938 Névjegykártyákat tartalmaz - özvegy báró Eötvös Józsefné, Klapka, Munkácsy, Than Mór, Eduard Remény a híres zeneszerző, hegedűművész (Viktória királynő hegedűse).
93. 3788 Iktató 1872-től Barha Miklós levele Bogyay Jánoshoz Csabrendekre. Budapest, 1895. március 21. 1895 Bartha Miklós függetlenségpárti ellenzéki politikus, az "Ellenzék" című kolozsvári napilap alapítója és főszerkesztője 1880-1895 között, Bogyay Miklós függetlenségi párti politikus, 1873-tól országgyűlési képviselő.
93. 3789 Iktató 1872-től Thassy Kristóf tankönyvéből gyorsírással írt jegyzetek. 1870 táján 1877-1878 között másodaljegyző, 1895-1911 között vármegyei tiszti főügyész.
34. 3790 Iktató 1872-től Jókai Mór levele. Hiányzik.
93. 3791 Iktató 1872-től Reviczky Gyula névjegykártyája (1885-ben a Pannonia című lap szerkesztőségében dolgozott Kassán). év nélkül (1885.) Hátoldalán rövid gratuláció a polgármesternek, valószínű Kovács Károlynak.
93. 3792 Iktató 1872-től Zrínyi Ilona levele. 1698
93. 3793 Iktató 1872-től Barcza Sándor Zala Vármegye első alispánja levelei (2 db). 1871,1872 1840-1844 között első alügyész, 1844-1849 között főügyész, 1867-1872 között első alispán.
34. 3794 Iktató 1872-től Alsórajk község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3795 Iktató 1872-től Alsórajk község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3796 Iktató 1872-től Alsórajk község szülésznő fizetését megállapító szabályrendelete. 1938
. 3797 Iktató 1872-től Kimaradt bejegyzés.
34. 3798 Iktató 1872-től Alsórajk község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3799 Iktató 1872-től Alsórajk község szegődményesekről szóló szabályrendelete. 1938
34. 3800 Iktató 1872-től Felsőrajk község szülésznői fizetést megállapító szabályrendelete. 1938
34. 3801 Iktató 1872-től Felsőrajk község szegényügyi szabályrendelete. 1928
34. 3802 Iktató 1872-től Felsőrajk község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3803 Iktató 1872-től Felsőrajk község helyhatósági engedélyek után szedhető díjak szabályrendelete. 1938
34. 3804 Iktató 1872-től Felsőrajk község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3805 Iktató 1872-től Felsőrajk község szabályrendelete szülésznő betegség esetére. 1938
34. 3806 Iktató 1872-től Felsőrajk község szabályrendelete kisbíró betegség esetére. 1938
34. 3807 Iktató 1872-től Felsőrajk község szabályrendelete kisbíró járandósága tárgyában. 1938
34. 3808 Iktató 1872-től Felsőrajk község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3809 Iktató 1872-től Felsőrajk község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3810 Iktató 1872-től Pötréte község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3811 Iktató 1872-től Pötréte község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3812 Iktató 1872-től Pötréte község szegényügyi szabályrendelete. 1938
34. 3813 Iktató 1872-től Pötréte szabályrendelete a kisbíró betegség esetére járó illetményéről. 1938
34. 3814 Iktató 1872-től Pötréte község szabályrendelete szülésznő fizetésének megállapításáról. 1938
34. 3815 Iktató 1872-től Pötréte község helyhatósági engedélyek után szedhető díjak szabályrendelete. 1938
34. 3816 Iktató 1872-től Pötréte község dobolási szabályrendelete. 1938
34. 3817 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község bor és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3818 Iktató 1872-től Kovács László zalaegerszegi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3819 Iktató 1872-től Özvegy Gölcher Jakabné állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3820 Iktató 1872-től Hübner Piroska keszthelyi lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1938 Hiányzik.
34. 3821 Iktató 1872-től Kisbucsa község szabályrendelete a fedeztetési díjak megállapításáról. 1938
34. 3822 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község szabályrendelete a fedezetési díjak megállapításáról. 1938
34. 3823 Iktató 1872-től Hahót község szabályrendelete helyhatósági engedélydíjak szedése tárgyában. 1938
34. 3824 Iktató 1872-től Szabályrendelet a törvényhatósági közúti alap terhére fenntartott személyszállító gépkocsi használatáról. 1938
34. 3825 Iktató 1872-től Zalaszentmihály község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3826 Iktató 1872-től Baross Szövetség Zalaegerszeg és vidéke helyi szervezetének megalakulásáról véghatározat. 1938
34. 3827 Iktató 1872-től Boldogfai Farkas család oklevelei 1339-től.
93. 3828 Iktató 1872-től Tornalljay Liptkay család donációs levele I. Mátyás1474.. Mohács előtti oklevelek gyűjteményében.
34. 3829 Iktató 1872-től Vármegyei levéltár átadási jegyzőkönyve. 1938
34. 3830 Iktató 1872-től Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége zalahalápi befizetőhelyének létesítése tárgyában hozott véghatározat. 1938 Hiányzik.
34. 3831 Iktató 1872-től Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége badacsonytomaji befizetőhelyének létesítése tárgyában hozott véghatározat. 1938 Hiányzik.
34. 3832 Iktató 1872-től Hahót község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
34. 3833 Iktató 1872-től Hahót község szabályrendelete a községben letelepedett idegenekről. 1938
34. 3834 Iktató 1872-től Alsószemenye, Felsőszemenye és Csernec községek bélyegzőjének elhelyezése. 1938 Pecsétnyomók gyűjteményében.
34. 3835 Iktató 1872-től Országh István balatonfüredi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
91. 3836 Iktató 1872-től Sümegi főszolgabíró által 1938-ban átadott iratok 1788-1875 (osztálylevelek, végrendeletek, becsülevelek, adás-vételi szerződések stb.). 1788-1875
34. 3837 Iktató 1872-től Törvényhatósági közúti alap terhére alkalmazott mérnökökről stb. alkalmazottakról vezetett öregségi és rokkantsági járulék kartotékok elhelyezése. 1938
34. 3838 Iktató 1872-től Tapolcai tavasbarlang ügyviteli és pénzkezelési szabályzata. 1938 Hiányzik.
34. 3839 Iktató 1872-től Csabrendek község helyhatósági szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3840 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község járdaalkotási és fenntartási szabályrendelete. 1938
34. 3841 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3842 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3843 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község fedeztetési díj szabályrendelete. 1938
34. 3844 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község községi elöljárók napidíj szabályrendelete. 1938
34. 3845 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló község községi szegődményesek szabályrendelete. 1938
34. 3846 Iktató 1872-től Kisbucsa község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3847 Iktató 1872-től Kisbucsa község bába fizetési szabályrendelete. 1938
34. 3848 Iktató 1872-től Kisbucsa község községi elöljárók napidíj szabályrendelete. 1938
34. 3849 Iktató 1872-től Kisbucsa község halottkémlelési díj szabályrendelete. 1938
34. 3850 Iktató 1872-től Nemeshetés község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3851 Iktató 1872-től Nemeshetés község vásári helypénz szabályrendelete. 1938
34. 3852 Iktató 1872-től Nemeshetés község községi szegődményesek szabályrendelete. 1938
34. 3853 Iktató 1872-től Nemeshetés község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
34. 3854 Iktató 1872-től Nemeshetés község szülésznő fizetési szabályrendelete. 1938
34. 3855 Iktató 1872-től Nemeshetés község halottkém fizetési szabályrendelete. 1938
34. 3856 Iktató 1872-től Nemessándorháza község halottkém fizetési szabályrendelete. 1938
34. 3857 Iktató 1872-től Nemessándorháza község községi szegődményesek szabályrendelete. 1938
34. 3858 Iktató 1872-től Nemessándorháza község bor-és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3859 Iktató 1872-től Nemessándorháza község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3860 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3861 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1938
34. 3862 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község halottkémlelési díj szabályrendelete. 1938
34. 3863 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község községi elöljárók fizetési szabályrendelete. 1938
34. 3864 Iktató 1872-től Nemesszentandrás község községi szegődményesek szabályrendelete. 1938
34. 3865 Iktató 1872-től Bogyay Kálmán alapítvány alapító levele. 1938
34. 3866 Iktató 1872-től Nemeshetés község fedeztetési díj szabályrendelete. 1938
34. 3867 Iktató 1872-től Kapolcs község dobolási szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3868 Iktató 1872-től Nemesapáti, söjtöri és vaspöri körjegyzőségek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3869 Iktató 1872-től Cserszegtomaj község ingatlan vagyonátruházásról szóló szabályrendelete. 1938 Hiányzik.
34. 3870 Iktató 1872-től Lenti község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3871 Iktató 1872-től Forray Károlyné zalaszentmihályi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
93. 3872 Iktató 1872-től Zala vármegye területén lévő községi utak úthálózati kimutatása. 1938
77. 3873 Iktató 1872-től Szent István 1000 éves Magyarország és vármegyéinek címeres térképe 1938 1038-1938 jubileumi év alkalmából kiadja a Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége, Budapest. Készült Klösz György és Fia budapesti térképészeti műintézetében. OSZK-ban őrzött példány száma TM 6866.
34. 3874 Iktató 1872-től Csabrendek, Zalalövő és Zalaszabar községek szabályrendelete ingatlanvagyon átruházási illetékről. 1938 Hiányzik.
34. 3875 Iktató 1872-től Özvegy Szay Antalné balatonszepezdi lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3876 Iktató 1872-től Csöde községnek, valamint az alsóbagodi, bocföldei, salomvári, szepetki és teskándi körjegyzőségek községeinek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3877 Iktató 1872-től Andráshidai körjegyzőség községeinek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3878 Iktató 1872-től Dr. Kovács Miklós zalacsányi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1938
34. 3879 Iktató 1872-től Kisbucsa község szabályrendelete a községi szegődményesek ellátásáról. 1938
34. 3880 Iktató 1872-től Rezi katolikus olvasókör alapszabálya. 1938 Hiányzik.
34. 3881 Iktató 1872-től Zala megyei katolikus Agrárifjúsági egyesület alapszabályai. 1938 Hiányzik.
34. 3882 Iktató 1872-től Badacsonytomaji község szabályrendelete ingatlanvagyon átruházási illetékről. 1938 Hiányzik.
34. 3883 Iktató 1872-től Szentistvánfalvi római katolikus Szent Imre olvasókör alapszabálya. 1938 Hiányzik.
34. 3884 Iktató 1872-től Páka és Kányavár községek húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3885 Iktató 1872-től Káptalantóti fürdőegyesület alapszabálya. 1938 Hiányzik.
34. 3886 Iktató 1872-től Nemesszer község egészségügyi szabályrendelete. 1938
34. 3887 Iktató 1872-től Gétye község egészségügyi szabályrendelete. 1938
34. 3888 Iktató 1872-től Nemesrádó község egészségügyi szabályrendelete. 1938
34. 3889 Iktató 1872-től Nemesrádó község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3890 Iktató 1872-től Szentpéterur község egészségügyi szabályrendelete. 1938
35. 3890 Iktató 1872-től Érsek József özv. lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
34. 3891 Iktató 1872-től Szentpéterur község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
35. 3891 Iktató 1872-től Györe Rozália lenti lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
34. 3892 Iktató 1872-től Szentpéterur község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3892 Iktató 1872-től Zalaszabar község szervezési szabályrendelete. 1939
34. 3893 Iktató 1872-től Vörrü község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3893 Iktató 1872-től Vármegyei úthengerlők kezelőszemélyzetének jogviszonyáról és munkabéréről szóló szabályrendelet. 1939
34. 3894 Iktató 1872-től Vörrü község egészségügyi szabályrendelete. 1938
35. 3894 Iktató 1872-től Mihalics Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
34. 3895 Iktató 1872-től Várfölde község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
34. 3896 Iktató 1872-től Várfölde község szervezési szabályrendelete. 1938
34. 3897 Iktató 1872-től Zalaigrice község egészségügyi szabályrendelete. 1938
34. 3898 Iktató 1872-től Zalaigrice község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
34. 3899 Iktató 1872-től Várfölde község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3900 Iktató 1872-től Bucsuta község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
35. 3901 Iktató 1872-től Bucsuta község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3902 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3903 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
35. 3904 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy község közegészségügyi szabályrendelete. 1938
35. 3905 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgyi körjegyzőséghez tartozó községek dobolási szabályrendelete. 1938
35. 3906 Iktató 1872-től Letenyei járáshoz tartozó körjegyzőségekben látogatási napok megállapítása. 1938
35. 3907 Iktató 1872-től Felsöszenterzsébet község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3908 Iktató 1872-től Márokföld község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3909 Iktató 1872-től Vármegyei árvaszéki gondnokoltak és kiskorúak vagyonának tűzkár elleni biztosítás szabályrendelete. 1938
35. 3910 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3911 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy község szabályrendelete a tagosítási földkönyv használatáról. 1938
35. 3912 Iktató 1872-től Nemesnép község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3913 Iktató 1872-től Magyarföld község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3914 Iktató 1872-től Oltárc község közsegélyezési szabályrendelete. 1938
35. 3915 Iktató 1872-től Oltárc község húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
35. 3916 Iktató 1872-től Magyarföld község bor- és húsvizsgálati szabályrendelete. 1938
35. 3917 Iktató 1872-től Márokföld község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3918 Iktató 1872-től Nemesnép község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3919 Iktató 1872-től Szentgyörgyvölgy község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3920 Iktató 1872-től Felsőszenterzsébet község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1938
35. 3921 Iktató 1872-től Bánokszentgyörgy község szervezési szabályrendelete. 1938
35. 3922 Iktató 1872-től Bucsuta község szervezési szabályrendelete. 1938
35. 3923 Iktató 1872-től Oltárc község szervezési szabályrendelete. 1938
35. 3924 Iktató 1872-től Lasztonya község önkéntes tűzoltóság alapszabályai. 1938
35. 3925 Iktató 1872-től Kiscsehi község önkéntes tűzoltóság alapszabályai. 1938
35. 3926 Iktató 1872-től Vigánt és Zalapetend községek régi pecsétjei. 1938
35. 3927 Iktató 1872-től Maróc község önkéntes tűzoltóság alapszabálya. 1938
35. 3928 Iktató 1872-től Szentadorján község önkéntes tűzoltóság alapszabálya. 1938
35. 3929 Iktató 1872-től Országos bábaegyesület zalaegerszegi fiókegyesületének alapszabálya. 1938
35. 3930 Iktató 1872-től Nemesszentandrási katolikus ifjúsági egyesület alapszabálya. 1938
35. 3931 Iktató 1872-től Magyar Tudományos Fajvédő Egyesület Zala vármegyei főosztályának alapszabályai. 1939
35. 3932 Iktató 1872-től Nemespécselyi körjegyzőséghez tartozó községek húsvizsgálati alapszabálya. 1939
35. 3933 Iktató 1872-től Badacsonytomaji építőipari munkások megalakulási jegyzőkönyve. 1939
35. 3934 Iktató 1872-től Ritlpo Mihály bagladi lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
35. 3935 Iktató 1872-től Szentantalfa község húsvizsgálati szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3936 Iktató 1872-től Zánka község húsvizsgálati szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3937 Iktató 1872-től Dr. Horváth Athanáz nagykanizsai lakos állampolgári eskütételi jegyzőkönyve. 1939
35. 3938 Iktató 1872-től Zalavár község ingatlan vagyonátruházási illeték szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3939 Iktató 1872-től Gyulakeszi Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet alapszabálya. 1939
35. 3940 Iktató 1872-től Dömeföld község bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1939
35. 3941 Iktató 1872-től Dömeföld község közsegélyezési szabályrendelete. 1939
35. 3942 Iktató 1872-től Kányavár község közsegélyezési szabályrendelete. 1939
35. 3943 Iktató 1872-től Pördeföld község közsegélyezési szabályrendelete. 1939
35. 3944 Iktató 1872-től Páka község közsegélyezési szabályrendelete. 1939
35. 3945 Iktató 1872-től Petrivente község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1939
35. 3946 Iktató 1872-től Semjénháza község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1939
35. 3947 Iktató 1872-től Tótszentmárton községbor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1939
35. 3948 Iktató 1872-től Káptalanfürdői Fürdőegyesület alapszabálya. Hiányzik.
35. 3949 Iktató 1872-től Cup község szabályrendelete a körjegyzőségi szakalkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3950 Iktató 1872-től Kálócfa község szabályrendelete a körjegyzőségi szakalkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3951 Iktató 1872-től Kerkabarabás község szabályrendelete a körjegyzőségi szakalkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3952 Iktató 1872-től Kozmadombja község szabályrendelete a körjegyzőségi alkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3953 Iktató 1872-től Pórszombat község szabályrendelete a körjegyzőségi alkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3954 Iktató 1872-től Zalabaksa község szabályrendelete a körjegyzőségi alkalmazottak munkaidejéről. 1939
35. 3955 Iktató 1872-től Lickóvadamosi Katolikus Legényegylet alapszabálya. 1939
35. 3956 Iktató 1872-től Andráshida és Zalaboldogfa községek közötti határváltozás telekkönyvezése. 1939
35. 3957 Iktató 1872-től Légoltalmi Liga zalaegerszegi fiókegyesületének alapszabálya. 1939
35. 3958 Iktató 1872-től Horváth Istvánné özv. állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
35. 3959 Iktató 1872-től Bucsuszentlászló és Nemessándorháza községek határozata a körbába fizetésének megállapításában. 1939
35. 3960 Iktató 1872-től Gróf Eszterházy Mária által adományozott 1382. évi okirat. Mohács előtti oklevelek gyűjteményében.
35. 3961 Iktató 1872-től Balatongyörök község járdaépítési szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3962 Iktató 1872-től Zalabaksai körjegyzőség községeinek bor- és húsfogyasztási szabályrendelete. 1939
35. 3963 Iktató 1872-től Juhász Mária nagykanizsai lakos állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 1939
35. 3964 Iktató 1872-től Lakó Károly és Zala vármegye törvényhatósága között kötött adás-vételi szerződésének megőrzése (letenyei szeretetház). 1939
35. 3965 Iktató 1872-től Magyar Katolikus nőegyesület országos szövetsége nagykapornaki fiókegyesületének megalakulása. 1939
35. 3966 Iktató 1872-től Légoltalmi Liga sümegi helyi csoportja alakuló jegyzőkönyve. 1939 Hiányzik.
35. 3967 Iktató 1872-től Balatonfüredi strandfürdő szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3968 Iktató 1872-től Balatonszepezd község bor- és húsfogyasztási adó szabályrendelete. 1939 Hiányzik.
35. 3969 Iktató 1872-től Pórszombati Gazdakör alapszabálya. 1939
35. 3970 Iktató 1872-től Györe István, János és Ferenc állampolgársági eskütételi jegyzőkönyve. 19