Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak
[Fond]IV.422. Tapolcai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
[Állag]IV.422.d. Iparügyi iratok
[Évkör]1923 - 1948
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 60. raktár 9. Állvány e. oszlop 4. polc 1923-1948 közti évek iparügyei. komplex helyrajzi jelzet


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Iktatószám/Irat tárgya
1. doboz iktatott irat 1942 5008-9009
1. doboz iktatott irat 1945 594
1. doboz iktatott irat 1948 27-7927
2. doboz 1923-1925 Iparostanulók ügyei