Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak
[Fond]IV.419. Pacsai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
[Állag]IV.419.f. Nyilvántartások
[Évkör]1877 - 1950
[Terjedelem]2.35 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]6 doboz(tegy) = 0.66 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]66 kötet = 1.694 ifm
[Összes raktári egység]72
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 60. raktár 9. Állvány d. oszlop 3-4. polc 1915-1949 közti évek nyilvántartásai (dobozban). komplex helyrajzi jelzet
Zalaegerszeg, Balatoni út 60. raktár 8. Állvány e. oszlop 5. polc 1877-1902 közti katonai iktató. komplex helyrajzi jelzet
Zalaegerszeg, Balatoni út 60. raktár 9. Állvány a-b. oszlop 5. polc katonai index, pénztári naplók, lajstromok. komplex helyrajzi jelzet


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Irat tárgya
1. doboz kötet 1950 Állatszámlálási gyűjtőlajstromok
2. doboz kötet 1916, 1943 Cselédkönyvek nyilvántartása
2. doboz kötet 1921-1923 Fegyver és lőszertartási engedélyek nyilvántartás
2. doboz kötet 1935-1943 Iskolán kívüli népművelési bizottság
2. doboz kötet 1943 IItalmérési engedélyek
2. doboz kötet 1926 Munkakönyvek nyilvántartása
3. doboz kötet 1941-1949 Halottvizsgálati jegyzőkönyvek
4. doboz kötet 1936 Gyűlések tartása engedélyeinak nyilvántartása
4. doboz kötet 1936 Külföldi állampolgárok nyilvántartása
5. doboz kötet 1935-1944 Politikai jogok gyakorlásában felfüggesztettek nyilvántartása
5. doboz kötet 1939-1940 Rendörhatósági engedélyek nyilvántartása
6. doboz kötet 1915-1924 Hadkötelesek utáni nyomozatok nyilvántartása 1924, 1915, 1917 évfolyam
6. doboz kötet Szabadságvesztés büntetések félbehagyásának nyilvántartása
7. kötet napló 1880 Pénztári napló
8. kötet napló 1887 Pénztári napló
9. kötet napló 1891 Pénztári napló
10. kötet napló 1911-1915 Pénztári napló
11. kötet napló 1937-1950 Pénztári napló
12. kötet napló 1939 Pénztári napló
13. kötet napló 1921 Átmeneti napló
14. kötet napló 1930 Átmeneti napló
15. kötet jegyzék 1872, 1877 Távollévők jegyzéke
16. kötet lajstrom 1910 Sorozásra alkalmatlanok lajstroma 1910-ben születettek
17. kötet lajstrom 1911 Sorozásra alkalmatlanok lajstroma 1911-ben születettek
18. kötet lajstrom 1912 Sorozásra alkalmatlanok lajstroma 1912-ben születettek
19. kötet lajstrom 1913 Sorozásra alkalmatlanok lajstroma 1913-ban születettek
20. kötet lajstrom 1914 Sorozásra alkalmatlanok lajstroma 1914-ben születettek
21. kötet kötet 1896 Közigazgatási nyomtatvány mintatár
22. kötet kötet 1913 Közigazgatási letét főkönyv
23. kötet kötet 1912 Községi számadás nyilvántartás
24. kötet kötet 1901-1913 Költség előirányzatok
25. kötet kötet 1890-1899 Felvételi jegyzőkönyv
26. kötet kötet 1939-1940 Iskolai kihágási büntetés pénznapló
27. kötet kötet 1905-1906 Pénztári napló
28. kötet kötet 1946 Iskolai pénzbüntetések nyilvántartása
29. kötet kötet 1916-1933 Rabok nyilvántartása
30. kötet kötet 1947-1950 Miniszteri számsoros
31. kötet kötet 1934 Összesítő napló
32. kötet kötet 1935 Fogházban elzárt rabok nyilvántartása
33. kötet kötet 1935 Összesítő napló
34. kötet kötet 1936-1950 Elkobzott jószágok nyilvántartása
35. kötet kötet 1912-1950 Hivatalvesztettek nyilvántartása
36. kötet kötet 1906-1918 Elkobzott és gazdátlan jószágok nyilvántartása
37. kötet kötet 1907 Nyilvántartás a kiadott szolgálati cselédkönyvekről
38. kötet kötet 1941-1950 Költségvetési állomány könyv
39. kötet kötet 1877 Katonai iktató
40. kötet kötet 1878 Katonai iktató
41. kötet kötet 1879 Katonai iktató
42. kötet kötet 1880 Katonai iktató
43. kötet kötet 1886 Katonai iktató
44. kötet kötet 1887 Katonai iktató
45. kötet kötet 1888 Katonai iktató
46. kötet kötet 1889 Katonai iktató
47. kötet kötet 1890 Katonai iktató
48. kötet kötet 1891 Katonai iktató
49. kötet kötet 1894 Katonai iktató
50. kötet kötet 1895 Katonai iktató
51. kötet kötet 1896 Katonai iktató
52. kötet kötet 1897 Katonai iktató
53. kötet kötet 1900 Katonai iktató
54. kötet kötet 1901 Katonai iktató
55. kötet kötet 1902 Katonai iktató
56. kötet kötet 1890 Katona INDEX betűsoros
57. kötet kötet 1891 Katona INDEX betűsoros
58. kötet kötet 1901 Állítási lajstrom
59. kötet kötet 1902 Álítási lajstrom
60. kötet kötet 1903 Állítási lajstrom
61. kötet kötet 1904 Állítási lajstrom
62. kötet kötet 1913 Álítási lajstrom
63. kötet kötet 1914 Álítási lajstrom
64. kötet kötet 1915 Állítási lajstrom
65. kötet kötet 1916 Állítási lajstrom
66. kötet kötet 1917 Állítási lajstrom
67. kötet kötet 1918 Állítási lajstrom
68. kötet kötet 1919 Állítási lajstrom
69. kötet kötet 1920 Állítási lajstrom
70. kötet kötet 1921 Állítási lajstrom
71. kötet kötet 1922 Állítási lajstrom
72. kötet kötet 1923 Állítási lajstrom