Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak
[Fond]IV.419. Pacsai járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai
[Állag]IV.419.e. Összeírási lajstromok
[Évkör]1901 - 1923
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 60. raktár 9. Állvány d. oszlop 4. polc Összeírási lajstromok 1901-1923. komplex helyrajzi jelzet


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Irat tárgya
1. doboz kötet 1901-1919 1901-1919-ig születettek összeírási lajstroma
2. doboz kötet 1920-1923 1920-1923-ig születettek összeírási lajstroma