Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. A provizórium és a kiegyezés korszaka
[Fond]IV.256. Zala vármegye alispánjának iratai
[Évkör]1861 - 1861
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 4. raktár 7. Állvány A. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Iktatószám
1. doboz Iktatott iratok 1861. 206-760
2. doboz Iktatott iratok 1861. 761-1399
3. doboz Iktatott iratok 1861. 1400-1860
4. doboz Iktatott iratok 1861. 1861-2313