Raktári nyilvántartás[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.an. Kerkápoly István főszolgabíró majd alispán hivatalos iratai
[Évkör]1827 - 1848
[Terjedelem]0.55 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]5 doboz(tegy) = 0.55 ifm
[Összes raktári egység]5
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 5. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör
1. doboz 1-4 1836-1848
2. doboz 5. 1828-1834
3. doboz 6-8 1827-1837
4. doboz 9-13 1831-1848
5. doboz 14-24 1838-1848