Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.an. Kerkápoly István főszolgabíró majd alispán hivatalos iratai
[Évkör]1827 - 1848
[Terjedelem]0.55 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]5 doboz(tegy) = 0.55 ifm
[Összes raktári egység]5
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 5. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. acta iudiciaria 1838-1840
1. doboz 2. 1-31 acta iudiciaria 1836-1837 elenchussal
1. doboz 3. 1-48 acta iudiciaria 1837-1840 elenchussal
1. doboz 4. számnélkül acta iudiciaria 1840-1848 elenchus nincs
2. doboz 5. 1-21 acta iudiciaria 1828 elenchussal
2. doboz 5. 1-22 acta iudiciaria 1829 elenchussal
2. doboz 5. 1-4 acta iudiciaria 1830 elenchussal
2. doboz 5. 1-8 acta iudiciaria 1831 elenchussal
2. doboz 5. 1-6 acta iudiciaria 1832 elenchussal
2. doboz 5. 1-6 acta iudiciaria 1833 elenchussal
2. doboz 5. 1-24 acta iudiciaria 1834 elenchussal
3. doboz 6. acta politica 1827-1837
3. doboz 7. acta politica 1837-1837
3. doboz 8. szám nélkül acta politica 1831
4. doboz 9. Az 1847. évi restauratiókor történt vérengzések.
4. doboz 10. 1-9, elnöki levelek acta politica 1831-1840 elenchussal
4. doboz 11. acta politica 1844-1848 közmunka ügyek
4. doboz 12. számozás nélkül acta politica 1833-1847
4. doboz 13. penészes, restaurálandó
5. doboz 14. acta politica 1838 első alispán iratai
5. doboz 15. acta politica 1839 első alispán iratai
5. doboz 16. acta politica 1840 első alispán iratai
5. doboz 17. acta politica 1841 első alispán iratai
5. doboz 18. acta politica 1842 első alispán iratai
5. doboz 19. acta politica 1843 első alispán iratai
5. doboz 20. acta politica 1844 első alispán iratai
5. doboz 21. acta politica 1845 első alispán iratai
5. doboz 22. acta politica 1846 első alispán iratai
5. doboz 23. acta politica 1847 első alispán iratai
5. doboz 24. acta politica 1848 első alispán iratai