Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.ai. Horváth János (zalabéri) alispán hivatalos iratai
[Évkör]1831 - 1834
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1834. szeptember 21. Feljegyzése azon rendeleteknek, leveleknek és egyéb hivatalbéli irományoknak, melyek a zalabéri Horváth János első alispánhoz hivatala alatt különféle időben és tárgyban érkeztek és jelenlévőleg a nemes vármegye levéltárába betétettek.
1. doboz 2. 1834. szeptember 22. Bejegyzése azon hivatalbéli kisebb levelezéseknek melyek zalabéri Horváth János első alispánnak a hivatala alatt vétetnek.
1. doboz 3. 1-25: nádori rendeletek, 1-22: Batthyány Imre főispáni helyettes 1831. augusztus 24-1834. augusztus 7. levelei, 3-41 acta politica 1831-1834
1. doboz 4. 52-150
1. doboz 5. 151-244
2. doboz 6. 246-315 acta politica 1831-1832, 1834 elenchus nincs