Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.ah. Horváth Antal főszolgabíró majd másodalispán hivatalos iratai
[Évkör]1819 - 1828
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 4. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-45 acta iudiciaria 1819. június 5. előtti elenchussal
1. doboz 2. 46-99 acta iudiciaria 1819. július 5. előtti elenchussal
2. doboz 3. 1-75 acta iudiciaria 1820. április 26. előtti elenchussal
3. doboz 4. 1-50 acta iudiciaria 1825. június 6. előtti elenchussal
3. doboz 5. 51-90 acta iudiciaria
4. doboz 6. acta iudiciaria 1826-1828 elenchussal
4. doboz 7. acta politica 1810-1822 elenchussal, horváth Antal által leadott több tisztviselőnek az iratai
4. doboz 8. acta politica csak elenchus