Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.ab. Forintos Boldizsár alszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1795 - 1803
[Terjedelem]0.09 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.09 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 4. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-70 acta iudiciaria 1795-1803 elenchussal
1. doboz 2. 71-135 acta iudiciaria elenchussal
1. doboz 3. 1-26 acta iudiciaria 1803. augusztus 22. előtti elenchussal