Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.q. Domján József alszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1795 - 1803
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-7 acta iudiciaria 1795-1799 elenchussal
1. doboz 2. 1-27 acta iudiciaria 1794-1799 elenchussal
1. doboz 3. 14-33 acta iudiciaria 1791-1799 elenchussal
1. doboz 4. 1-21 acta iudiciaria 1803. augusztus 23. előtti elenchussal