Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.p. Dóczy Gábor alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1819 - 1828
[Terjedelem]0.07 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.07 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-41 acta iudiciaria 1819-1825 admonitiók
1. doboz 2. 1-38 acta iudiciaria 1819-1825 inquisitiók, elenchussal
1. doboz 3. 1-74 acta iudiciaria 1825-1828 elenchussal