Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.j. Dely Boldizsár alszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1816 - 1820
[Terjedelem]0.01 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.01 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Raktári egység sorszáma Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz. 1. 1-5 acta iudiciaria 1819. július 4. előtti elenchussal