Raktári nyilvántartás[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.i. Deák Antal alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1819 - 1840
[Terjedelem]0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Összes raktári egység]3
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör
1. doboz 1-3 1815-1821
2. doboz 4-7
3. doboz 8-10