Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.i. Deák Antal alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1819 - 1840
[Terjedelem]0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Összes raktári egység]3
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-11 acta iudiciaria 1815 előtti elenchussal
1. doboz 2. 1-24 acta iudiciaria 1819. június 3. előtti elenchussal
1. doboz 3. 1-15 acta iudiciaria 1821. május 27.előtti elenchussal
2. doboz 4. 1-588 acta politica elenchussal
2. doboz 5. 1-60 acta politica
2. doboz 6. 61-120 acta politica
2. doboz 7. 121-186 acta politica 187-228-ig hiányzik
3. doboz 8. 338-400 acta politica
3. doboz 9. 401-500 acta politica
3. doboz 10. 501-584 acta politica