Raktári nyilvántartás[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.b. Bertalan Pál alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1815 - 1837
[Terjedelem]0.17 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 csomó = 0.17 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör
1. doboz 1 1815. november 8.-i tisztújításkor a levéltárba beadott iratok
2. doboz 2-4 1819-1837