Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.b. Bertalan Pál alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1815 - 1837
[Terjedelem]0.17 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 csomó = 0.17 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-85 acta iudiciaria 1815. november 8-i. tisztújításkor a levéltárba beadott iratok. elenchussal
2. doboz 2. 1-43 acta iudiciaria 1819. július 5. előtti perek elenchussal
2. doboz 3. 1-35 1825. június 6. előtti perek elenchussal
2. doboz 4. 1-17 elenchussal
2. doboz 4. 1-46 1831. június 20. előtti perek elenchussal
2. doboz 4. 1-16 csak elenchus 1837. szeptember 25. előtti elenchussal