Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.17. Alispánok és szolgabírák előtti perek
[Évkör]1761 - 1848
[Terjedelem]16.61 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]151 doboz(tegy) = 16.61 ifm
[Összes raktári egység]151
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány b. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 7. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Eljáró tisztségviselő neve Csomószám/ Fasciculus Iratszám/ Numerus Felperes Alperes Per tárgya Dátum Megjegyzés
1. doboz Ágoston József előtti perek 1. 1. Durgó József Gr. Andrásy Károlyné zálogos 1844.01.30., 1844.09.12. Szente Lajos alszolgabíró
1. doboz Ágoston József előtti perek 1. 2. Zvoscetz György Tomasich István zálogos 1845.03.22.
1. doboz Ágoston József előtti perek 1. 3. Fábián Pál, Zalaegerszeg Sényi Gábor , és társai adósság 1847.08.30.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 1. Molnár Ferenc Ifj. Szentgyörgyi Horváth Antal adósság 1822.08.23.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 2. Bogdán Antal kapitány Kun János kapitány adósság 1820.11.23.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 3. Oszterhueber Imre Gyömörey Gáspár adósság 1821.11.29.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 4 Sajber József csabrendeki tímár Vajsz Salamon vitai zsidó adósság 1820.02.03.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 5. Tima István jobbágy Horváth Antal adósság 1821.08.22.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 6. Bán István szegvári plébános Görög László∞Velekei Rozália adósság 1820.01.27.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 7. Németh János Királyi ügyek főigazgatója Lakics ferenc Kiskomáromi uradalom tiszttartója adósság 1823.01.28.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 8. Ritser Márton Savanyó Mihály nagyhanyi kocsmáros adósság 1825.05.14.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 9. Joó Jozefa∞Hoffstatter Tamás földmérő Imre Ferenc, Imre József adósság 1824.05.18.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 10. Steffanits József Bíró Mihály adósság 1826.11.28.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 11. Magyarósi Jozefa∞Babos György tiszttartó Bogyay Pál adósság 1826.11.28.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 12. Töreky Katalin∞Martonfalvi Sándor, Töreky Ferenc alügyész Polgár Vendel, Polgár Rozália∞ag. Birkás József, és más polgárok adósság 1826.02.01.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 13. Horváth Mária Saáry Gergely 1835.02.06. Lásd a No 17. alatt
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 14. Mesterházy József Mezriczky Péter adósság 1826.09.13.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 15. Pummer Zakariás Oszerhueber Imre cessionariusa Nagy Ferenc adósság 1827.01.24.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 16. Szabó János Ságváry Julianna cessionariusa Forintos József adósság 1827.01.26.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 17. Horváth Mária∞Szűcs István Saáry Pál, Saáry Gergely, adósság 1824.05.05. Szentgyörgyi Horváth Antal főszolgabíró
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 18. Szabó János Horváth Ferenc néhai Horváth Lázár árvái gyámja adósság 1827.11.26.
1. doboz Barcza János előtti perek 1. 19. Fehér Ferenc Vizi László, Babos Anna∞Szekér Ferenc, Babos Rozália∞Horváth Péter, visszahelyeztető 1822.01.31.
1. doboz Bárány András előtti perek 1. 1. Bentze János, Pest Kisfaludi Mihály táblabíró, Kisfaludi János táblabíró, Kisfaludi Anna∞+Major József adósság 1846.09.08., 1847.11.17. Bogyay Lajos főszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 1. Németh Lajos Oszterhueber Teréz∞+Kosák Mátyás adósság 1821.05.03.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 2. Gottlieb Mayer kanizsai zsidó kereskedő Csuzy Pál adósság 1822.05.07.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 3. Gábelits Ferenc mint Tomasits János árváinak gyámja Inkey Imre adósság 1816.08.26.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 4. Kozáry József Péterfy József zálogos 1815.04.26.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 5. Naistad Izrael Felsőnemesapátii zsidó Bangó László adósság 1815.04.10. Kálóczi Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 6. ag. Sós János Varga János adósság 1814.11.12. Kálóczi Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 7. Nagy János Kováts Anna∞+Káldy József adósság 1813.11.12. Kálóczy Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 8. Vitéz János egerszegi gombkötő Sényy László adósság 1813.11.26. Kálóczy Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 9. Vitéz János Vissy György , Eőry Ferenc adósság 1813.11.26. Kálóczy Ferenc alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 10. Kiss János Csillag Lajos adósság 1813.11.12. Kálóczy Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 11. Nagy János Bek János adósság 1813.11.12. Kálóczy Imre alszolgabíró
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 12. Pallini Inkey János Stumpf József a becsehelyi uradalom tiszttartója adósság 1822.09.04.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 13. Antal József Koznom János Dvornikovicsné ispánja adósság 1812.11.27.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 14. Borsos László ag. Tóth Imre visszakövetelő /szőlő/ 1813.05.17.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 15. Jugodits Rózsa mint Teréz lánya gyámja∞+Soós János Krajtzár István adósság 1813.09.18.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 16. Imrék László, Imrék József, Imrék Terézia∞Dely János Imrék János adósság 1817.04.28.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 17. B. Senyey Károly Nagy Terézia∞Lukács Boldizsár adósság 1817.12.15.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 18. Bedő György, Bedő László, Eőry József Baán Ferenc ellenszegülés 1821.05.25.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 18/a. Bedő György, Bedő László, Eőry József Baán Ferenc örökösödés 1817.04.28.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 19. Mattersdorffer Salamon körmendi zsidó Pais Ferenc, Pais István, Pais János adósság 1821.05.24.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 20. Lusztigh Salamon kereskedő zsidó Kálóczy Imre adósság 1817.04.28.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 21. Koronczi József pölöskei plébános Poósfalvi Tulok Mihály adósság 1823.04.15.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 22. Török Mihály Hoffmann Jakab zsidó kereskedő adósság 1822.01.30.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 23. Füsti Mária∞Horváth István, Füsti Zsófia∞Szemes Imre, Füsti Katalin Takács Sándor ellenszegülés /bírói ítéletnek/ 1823.01.28.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 24. Bödey Ferenc Rechniczer Salamon zsidó adósság 1819.03.20.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 25. Horváth József salomvári plébános Szabó Ruzsinka∞+Vizy Péter adósság 1815.09.08.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 26. Nathán Angels zalalövői kereskedő zsidó Szakály József adósság 1815.04.10.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 27. Domján József mint Piller András végrendeletének végrehajtója Brinker Jakab zalalövői zsidó adósság 1814.11.16.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 28. Horváth József salomvári plébános Tuboly Elek adósság 1815.09.06.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 29. Horváth Pál Horváth alias Pógár József adósság 1813.11.12.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 30. Horváth János Szabó Terézia adósság 1815.09.09.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 31. Szabó Ferenc Csutor János zálogos 1813.01.18.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 32. Németh Ferenc Mihálynak fia Szakál Pál János fia károsítás 1822.05.17.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 33. Farkas Mihály Miklós László adósság 1824.05.28.
2. doboz Bertalan Pál előtti perek 1. 34. Antauer János Ivanovits János∞Csárits Jozefa adósság 1822.04.23.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 35. Horváth László Óhidi András, Óhidi Tamás örökösödés 1828.05.09.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 36. Gyömörey György, Gyömörey Károly Gyömörey Anna∞+Jobbaházi Dőry Mihály adósság 1823.12.13.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 37. Sós Zsófia∞Sohár János Sós Ignác osztályos 1822.01.28.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 38. Kiss Dénes szentbalázsi varga mester Salamon László adósság 1822.09.04.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 39. Névedi Botka Mihály Miskey Ignác adósság 1828.08.21.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 41. Névedi Botka Mihály Kiss Mihály adósság 1827.09.10.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 42. Vlasits Ferenc Vlasits György adósság 1827.05.15.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 43. Szentgyörgyi Horváth Imre Gothárd Ferenc, Gothárd Mihály, Gothárd István adósság 1824.09.10.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 45. Vizlendvay Gábor Jánn Ferenc lövői postamester zálogos 1811.01.17., 1822.05.29. Csertán Károly főszolgabíró
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 46. Tubolyszegi Tuboly József Ábrahám József adósság 1825.11.29.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 47. Görög László, Görög Bálint, Görög Amrus Gyömörey György admonitionalis 1804.01.16. Csertán Károly főszolgabíró, Horváth Antal, Forintos György
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 48. Nagy Julianna∞Csóbor Péter, Nagy Terézia∞Maghai János, Nagy Katalin∞Salamon János, Ők mind szentgyörgyvölgyi közbirtokosok Cseke Mihály, Cseke József, Szentgyörgyvölgye osztályos 1822.01.30.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 49. Segfert Ferenc regedei vasárus Fábián Pál egerszegi vasárus adósság 1827.11.26.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 50. Tkáltsits Cecília gyermekei gyámja∞+Molnár József Babotsay László adósság 1826.11.29.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 51. Ugyanaz mint a No 50
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 52. Mattos József stridói káplán Ivanovich János adósság 1831.05.13.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 53. Dervarits Franciska∞Töreky Ferenc Szegedy Ferenc mint Festetics László zártartója adósság 1830.09.06., 1831.09.06. Oszterhueber Mihály alszolgabíró
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 54. Ivánczy Ádám Belatinci plébános P. Inkey Imre adósság 1824.02.18.
3. doboz Bertalan Pál előtti perek 2. 55. Eölbey Ferenc főhadnagy Sümeghy József adósság 1828.01.24.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 56. Sós Regina∞Bölts János aladószedő Borsos Ádám zálogos 1820.05.12.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 58. Komáromy József csatári plébános Dvornikovits Mihály adósság 1829.12.02.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 59. Gödör János Végi Mihály, Györe Mihály, Cseresnyés Zsigmond, Gödör Mihály, Gödör Judit∞+Babos Márton zálogos 1812.11.16.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 60. Deák Antal nevében Deák Ferenc jár el Csányi József adósság 1831.12.05.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 61. Tornyos Ferenc Budafa, Tornyos Julianna Salomvár∞+Szekér István Rákos Terézia∞+Kenedis György zálogos 1813.09.17.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 62. Szakáts Éva∞Mikovits György, Szakács Ruzsi∞+Bertalan Péter Szabó József, Szabó Mihály, Bokor Éva∞+Szabó Ferenc és még mások zálogos 1812.11.27.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 63. H. Eszterházy Miklós Gr. Kotsák János adósság 1819.09.15.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 64. Nagy Ferenc Csákány Antal hatalmaskodás Csak őrjegy
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 65. Nagy Ferenc Csákány Antal hatalmaskodás Csak őrjegy
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 67. Szalay István zalabéri plébános Dvornikovics Mihály adósság 1832.12.7.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 68. Novák Gáspár, mint Nagy Ferenc engedményese Bogyay Péter mint Bogyay Ignác árváinak gyámja adósság 1826.02.14.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 69. Schnatter Antal zalaegerszegi német varga Dozmati Horváth Antal, Horváth János, Horváth Terézia∞Horváth Mihály szabó mester, Horváth Zsuzsanna∞Horváth János adósság 1831.01.19.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 70. Schnatter Antal zalaegerszegi német varga Horváth Terézia∞+Vida Ferenc, most∞Vrantsits Péter várnagy ellenszegülés 1832.03.26.
4. doboz Bertalan Pál előtti perek 3. 72. Farkas Franciska∞Gyulai Gaál Károly Nagy Pál adósság 1835.05.19.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 73. Deák Antal Szeghy István adósság 1834.01.20.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 74. Kotra Pál Petrits József alszámvevő adósság 1833.12.04.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 75. Sághy Ferenc Boldogfai Farkas Ferenc adósság 1832.03.28.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 78. Iliás György Péczeli Klára adósság 1835.05.20.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 79. Diskay Ferenc Diskay Károly adósság 1834.06.23.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 82. Barabás Anna∞Sabján Péter Ifj. Pongrácz József adósság 1834.04.28.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 83. Bernard Gáspár mint Kanizsa mezőváros bírája Tuboly József adósság 1836.05.06.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 84. Karátsony József Ifj. Sümeghy József∞Guary Julianna adósság 1829.09.09.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 85. Kustán Gábor Bán György, Bán Ferenc zálogos 1832.05.25.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 87. Becker Alojzia Mihályovics József ellenszegülés 1839.09.04.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 88. Kultsár Farkas, Kultsár János, Kultsár Ferenc, Kultsár József, És mások Zsohár Pál, Zsohár Gergely, Zsohár Dániel, Zsohár Rozina, Zsohár Klára károsítás 1823.01.31.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 89. Farkas Julianna∞Nemes István, Farkas Ádám, Szunyog Erzsébet és többen Dénes Miklós, Háry Erzsébet∞+Dénes János özvegye zálogos 1823.02.07.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 90. Boczó József, Balatonmagyaródi ispán Bogyay József∞Novák Sidónia adósság 1836.05.06.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 91. Gorzsák Mihály kanizsai lakos Karácsony József kanizsai szűcs mester∞Talabér Borbála adósság 1827.03.26.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 93. P. Inkey János Milkoffer András kereskedő zsidó cessionariusa Petrics József számvevői segéd adósság 1832.05.22.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 94. Iliás György Oszterhueber Terézia∞+Kossák Máté adósság 1822.12.05.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 95. Herbstin Terézia Gr. Niczky János adósság 1836.03.04.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 96. Lochuch József Malits Rozália∞Sümeghy József özvegye adósság 1833.06.25.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 97. Luttár János Németh Katalin∞+Németh János nemesnépi osztályos 1830.03.22.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 98. Légmán Imre∞Körmendy Terézia Dezső Károly adósság 1835.02.06.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 99. Mattersdorfer Salamon körmendi zsidó Baranyay Menyhárd hahóti postamester adósság 1832.09.06.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 100. Mattersdorfer Salamon körmendi zsidó Pálfy György∞Kelemen Borbála adósság 1835.08.31.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 101. Maresch Jakab berek metző Pálfy György adósság 1836.11.28.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 102. Zakó István reszneki Zakó János reszneki zálogváltó 1822.08.23.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 103. Waigelni Terézia Orosz József adósság 1828.11.24.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 104. Vainello Santo velencei nagykereskedő Püspöky János Gelse adósság 1829.08.31. Deák Ferenc
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 105. Nagy József Ethényi Jozefa∞Varga Lajos füredi adósság 1839.01.31.
5. doboz Bertalan Pál előtti perek 4. 106. Oszterhueber József∞Deák Klára Tuboly Gábor osztályos 1834.03.14.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 107. Templin Eszter mint testvérei gyámja∞Király István Kelemen Terézia∞+Szecsődy László adósság 1838.06.25.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 108. Tuboly József mint Varga József cessionariusa Szeghy István adósság 1828.05.16.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 109. Salamon Fridrich zsidó Szente Mihály adósság 1830.11.22.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 110. Szabó Rozália∞Kovács József takács mester Szeghy István esküdt adósság 1831.02.05., 1831.09.06., 1832.03.27. Marton József alszolgabíró, SimonGábor
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 111. Simon Sándor olai zsidó Gaál Anasztázia∞+Smodits István 1831.03.11., 1832.03.26. Simon Gábor alszolgabíró
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 112. Sárközi Ferenc bobai / Vas megyei/új polgár Horváth József Lukafai adósság 1833.01.30.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 113. Szabó István alszolgabíró ag. Majer János adósság 1836.01.26.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 114. Stolczer László söjtöri Stolczer Salamon árvái gyámja Csákányi Anna∞+Jandrasits György adósság 1831.09.06., 1832.03.27. Simon Gábor alszolgabíró
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 115. Cseke Pál szentgyörgyvölgyi református eclesia curatora Zakál György örökösei örökösödés 1830.06.18.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 116. Sáfár János Páhi József adósság 1832.05.08.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 5. 117. Balásy Vendel Kámán Pál zálogos 1822.09.02.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 131. A 60-as években készült alapfelvételkor már hiányzott a 118-131. számig
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 132. Grábe Fridrich kertész Reistig Lajos kárt követelő ügye 1832.11.29.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 133. P. Inkey János Szentgyörgyi András cessionáriusa Skublits Károly adósság 1832.05.24.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 144. Németh Pál Németh László megintés, visszaváltó 1834.04.28.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 148. Horváth József zalabéri Pataky Lajos adósság 1834.09.09.
6. doboz Bertalan Pál előtti perek 6. 156. Kayser Benjamin kanizsai kereskedő zsidó Gr. Festetics László adósság 1836.02.29.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 1. Szép Ferenc∞+Magay János, Szép Mariann Németh Marianna∞+Szép Tamás divisionalis 1800.03.10.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 2. Ag. Horváth József szentgyörgyvölgyi Soós István dekonestatió 1800.03.10.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 3. Cseke György tapolcafő Cseke István szentgyörgyvölgyi adósság 1800.03.27.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 4. Marton György alszolgabíró Id. Szakály Ferenc nemesnépi károsítás 1801.09.02.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 5. Thúry Antal mészáros Domján László adósság 1801.11.26.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 6. Ag. Domján Márton szentgyörgyvölgyi Soós Judit∞+ Németh János adósság 1801.08.21.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 7. Zobb Erzsébet∞+Csótár Ferenc szentgörgyvölgyi Németh István nemesnépi osztályos 1801.08.21.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 8. Dienes János Kozmadombjai Zakó Marianna∞+Cseresnyés János adósság 1802.05.04.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 9. Domján László Gasparits Ádám becstelenítés 1802.05.07.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 10. Horváth László baksai Soós György esküdt adósság 1802.06.22.
7. doboz Bertalan Péter előtti perek 1. 11. Gál Anna∞+Boczor György nemesnépi Magay Katalin∞Szép János szentgyörgyvölgyi adósság 1801.08.21.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 1. Lakosa Eörzse hahóti Léderer József hahóti asztalos adósság 1839.09.03.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 2. Rechnitzer Farkas Sipos Antal adósság 1836.09.07.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 3. Kis Anna Dely József adósság 1838.11.05.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 4. 1847.01.25. Csak őrjegy
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 5. Farkas János mint Pálfi Anna gyámja SteffanitsGyörgy∞Várallyay Anna károkozás 1837.11.27.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 6. Ag. Tóth Ferenc bakónaki Tóth József transvestitió 1838.05.02.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 7. Phem Ábrahám Forman János∞Lantsák Rozália adósság 1837.09.04.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 8. Kósa Rozália, Kósa Anna Kiss Mihály zálogváltó 1837.01.11., 1837.11.27. Rayky Zsigmond főszolgabíró,
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 9. Salamon József Ag. Bíró Mihály adósság 1834.03.11., 1835.01.26., 1836.09.07., 1838.01.30. Kerkápoly István főszolgabíró, Kerkápoly István 2. alispán, Kuthy Pál főszolgabíró
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 10. Oroszváry András Frintos György∞Lipics Viktória adósság 1836.05.04., 1837.11.27. Rajky zsigmond főszolgabíró
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 11. Dely Anna Dely Boldizsár adósság 1837.11.28.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 12. Szabó János táblabíró fidális Smodics Ignác adósság 1835.01.26., 1837.11.28. Rajky Zsigmond főszolgabíró
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 13. Lebstainer Salamon, Steiner József, Leitner Izsák, Leitner Moyzes Kőnig Ignác adósság 1840.01.22.
7. doboz Bessenyey Barnabás előtti perek 1. 14. Illés Julianna∞Nagy Ferenc és többek Sándor Károly és többek örökösödés 1833.11.29., 1834.12.04., 1838.01.30. Chinonági Boldizsár főszolgabíró, Kuthy Pál főszolgabíró
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 1. Hofman Léránd szőllősgyöröki lovászmester Szalay János gulácsi közbirtokos adósság 1829.06.01., 1838.05.18. Kerkápoly István főszolgabíró
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 2. Németh Mihály Németh Ferenc adósság 1836.05.02., 1838.11.29. Kuthy Pál főszolgabíró
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 3. Mezriczky Péter táblabíró, ügyész Szigethy Dániel∞Csillag Jozefa adósság 1842.02.03.
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 4. Sebestyén Mihály, Mórotz Ferenc Süle Mihály adósság 1832.11.27., 1839.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 5. Kelemen Zsófia∞Fülöp János Hegyi János adósság 1838.05.02.
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 6. Bárány Pál rendesi Legmán Imre∞Körmendy Terézia adósság 1840.05.20.
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 7. Hegyi Éva∞Gáspár János, Hegyi Sándor, Hegyi Julianna∞Kováts Ádám, Hegyi Rózsa∞Gáspár Dániel kapolcsiak Jankovits Antal, Jankovits József, Jankovits István Kővágóőrsiek örökösödés 1838.11.27.
8. doboz Ifj. Bogyay József előtti perek 1. 8. Fekete Terézia∞+Kustos József∞+Németh János Németh Ferenc, Németh Pál, Németh János, Karmacsiak nőbért követelő /móring/ 1841.02.04.
8. doboz Id. Bogyay József előtti perek 1. 1. Lázár Vendel +Lázár Gergely örököse, István, János, Eörzse és Katalin gyámja Lázár Anna∞+Szita Ferenc, osztályos 1840.02.03., 1841.02.09. Tolnay Károly alszolgabíró
8. doboz Id. Bogyay József előtti perek 1. 2. Neimark Simon és társai Csák Ferenc, Csák György adósság 1844.09.02.
8. doboz Id. Bogyay József előtti perek 1. 3. Veisz Leopold, Löbl Sámuel után Orczy jozefa engedményére Vajda Borbála∞+Báró Lebenczky adósság 1843.09.09.
8. doboz Bogyay Lajos előtti perek 1. 1. Takács Lajos mint Molnár Dávid fia, Antal gyámja Saáry Pál táblabíró adósság 1846.09.14.
8. doboz Bogyay Lajos előtti perek 1. 2. Léránt János szentliszlói közbirtokos Kele István mint K. János örököse, Bucsuta adósság 1846.08.26.
9. doboz Botka József előtti perek 1. 1. Zakál György Szabó János levélletartóztatás 1827.06.07., 1833.03.18., 1835.02.26. Kerkápoly István és Oszterhueber József választott bírák, Deák Ferenc surr alispán
9. doboz Botka József előtti perek 1. 2. Nagy József Málics Rozália∞+Sümeghy József adósság 1833.05.18., 1834.12.03. Csillag Lajos főszolgabíró
9. doboz Botka József előtti perek 1. 3. Szabó József szentgróti szűcs mester Gyulai Gaál Terézia∞Novák Gáspár ellenállás 1834.11.12.
9. doboz Botka József előtti perek 1. 4. Grécsi János, Grécsi Magda, Grécsi istván visszahelyeztető 1792.01.23., 1835.02.04. Mlinarics Lajos alispán
9. doboz Botka József előtti perek 1. 5. Kultsár Mihály Novák Gáspár Gyírás tilosban legelő lovak befogása 1833.02.09., 1834.12.05. Hertelendy Károly 2. alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 6. Nagy Klára∞Horváth Pál hietelezői ellen periratát pörtárból kiadni kéri. 1838.11.11.
10. doboz Botka József előtti perek 2. 7. Nagy István Nagy István és társai ua. No 8 hatalmasság 1834.05.09., 1834.12.05. Farkas János
10. doboz Botka József előtti perek 2. 8. Nagy István rádi Issits József, Németh Mátyás, Czigány János, Kiss József, Máté János, Klinger László, Oláh Imre, ör. Oláh Ferenc, Hidi Boldizsár, Ag. Szépe Márton, Filó István, Ag. Lepsényi József hatalmasság 1834.05.09., 1834.12.05. Farkas János helyettes alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 9. Egyed József∞Ujj Erzsébet Finta Katalin∞Németh Kálmán visszahelyeztető 1833.09.04., 1835.01.31. Farkas János helyettes alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 10. Csak őrjegy varasd megyének elküldve 1850
10. doboz Botka József előtti perek 2. 11. Csak őrjegy
10. doboz Botka József előtti perek 2. 12. Szabó Péter kapolcsi Süle János kapolcsi újító per 1832.006.01., 1835.05.18. Horváth János első alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 13. Baboltsay Sámuel Baboltsay Pál∞Gödör Erzsébet, Kósa Ferenc∞Gödör Teréz hatalmasság 1816.11.20., 1829.05.29., 1835.11.24. Szegedy Ferenc első alispán, Deák Antal alispán, Hertelendy György alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 14. Görög Ferenc Kövessy Pál hatalmasság 1835.09.07.
10. doboz Botka József előtti perek 2. 15. Rajky János P. Inkey Imre adósság 1835.02.06.
10. doboz Botka József előtti perek 2. 16. Mihánovits Rozália∞+Tislér János Kanizsa /Bagola/ Darás József hatalmasság 1833.09.13., 1834.11.26. Farkas János helyettes alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 17. Mihánovits Rozália Darás József újító 1834.09.10., 1834.11.22. Farkas János helyettes alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 18. Gottlieb Mayer nagykanizsai kereskedő Gr. Festetics László zártartója Szegedy Ferenc adósság 1836.05.14.
10. doboz Botka József előtti perek 2. 19. Fábián István Gr. Festeteics Beno adósság 1836.03.01.
10. doboz Botka József előtti perek 2. 20. Tarádházi Kiss Terézia∞Báró Methényi István Bezerédy György∞Szegedy Antónia adósság 1834.06.23., 1835.01.28. Horváth János első alispán
10. doboz Botka József előtti perek 2. 21. Veszprémi káptalannak, mint Lovászi község földbirtokosai Lovászi község közbirtokosai arányosítás 1837.08.23., 1837.12.12. Csillagh Lajos 2. alispán
10. doboz Botka Mihály előtti perek 1. 1. Lekovits Ferenc csányi plébános Molnár Mihály pacsai plébános kárt követelő 1844.12.07.
11. doboz Czigány József előtti perek 1. 1. Skublits Antal táblabíró Tuboly László adósság 1827.11.15.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 1. Majnovits István fajszi plébános Kunn András∞Kozári Anna adósság 1827.01.08.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 2. Gr. Széchenyi István Kováts Mihály adósság 1826.01.31.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 3. Kuthy Pál vármegyei főügyész Szeghy István esküdt sikkasztás 1831.09.05.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 4. Gottlieb Mayer kanizsai kereskedő Lakits Ferenc szakácsii lakos adósság 1832.09.03.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 5. Karátsonyi József szűcs mester Bay György Répássy Ferenc örököseinek gyámja adósság 1830.02.06., 1831.11.14. Jakabffy gergely esküdt
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 6. Szabó Márton karosi jobbágy Forintos György adósság 1831.02.04.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 8. Erdély József kanizsai szabó mester Karner Rozália∞+Szép György adósság 1829.08.31.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 9. Dobrovits Miklós kanizsai kereskedő Horváth Edvánd zalabéri adósság 1827.05.18.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 10. Zvernovitz László kanizsai kereskedő Vidovits Erzsébet kanizsai∞+Répás Ferenc adósság 1830.09.01.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 11. Kuthy Magdolna∞Plandur Mihály bakónaki Ag. Kováts Ferenc bakónaki visszaváltó 1829.11.24.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 12. Kelemen János kanizsai szabómester Répássy Franciska∞Bay györgy sóházi altiszt adósság 1830.03.16.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 13. Erdélyi József kanizsai szabó mester Sümeghy József adósság 1829.08.31.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 14. Kelemen János kanizsai szabó mester Vidovits Erzsébet mint István fia gyámja∞+Répássy Ferenc adósság 1830.09.01.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 15. Goszták Mihály Dely György sárszegi közbirtokos adósság 1834.01.30.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 16. Pék Julianna Inkey János 1838.12.06. Csak őrjegy. Lásd Horváth Pál alszolgabíró előtt No 37.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 17. Heller József keszthelyi iskolamester Thassy Anna∞Bessenyey János adósság 1832.09.03.
11. doboz Chinorányi Boldizsár 1. 18. Rajky Petronella Rajky Lázár adósság 1826.11.27.
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 1. Friss Judit∞+Kurutz Mihály Szentgrót polgárváros Kutasy János adósság 1834.12.05.
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 2. Tánczos Gábor∞+Fehér Katalin Fehér Rozália∞Szladovit József osztályos 1835.05.18.
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 3. Bőhm Jakab Bőhm vagy Lőbl Salamon fia Gürst markus Olai árendás zsidó adósság 1834.02.04., 1835.01.28. Kerkápoly istván főszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 4. Stelczer Farkas kanizsai kereskedő Tuboly József adósság 1837.04.26., 1841.02.04. Szente Mihály alszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 5. Lebsteiner Salamon Beke Ferenc, Salamon Antal adósság 1836.09.06., 1837.11.14. Kuthy Pál főszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 8. P. Inkey János Vizi József∞Farkas József kárt követelő 1837.04.29., 1838.01.31., 1841.02.03. Kuthy Pál főszolgabíró, Csesznák János alszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 9. Trojkó György kanizsai szűrszabó mester Karátsonyi József kanizsai szűcs mester adósság 1837.04.26., 1839.04.15., 1840.12.01. Szente Mihály alzolgabíró, Csesznák János alszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 10. Redl Leopold kanizsai lakatos mester Karátsonyi József kanizsai szűcs mester adósság 1837.04.26., 1839.04.15., 1840.12.01. Szente Mihály alszolgabíró, Csesznák János alszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 11. Gottlieb Mayer P. Inkey Imre adósság 1842.02.03.
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 12. Dobrovits Miklós kanizsai kereskedő Zobb Ferenc adósság 1834.03.11., 1835.01.28. Kerkápoly István főszolgabíró
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 13. Uszkó Borbála∞Engelhart Ferenc Mihánovits Rozália∞Háry istván Kiadva 1850.06.12., Csak őrjegy
11. doboz Csányi Elek előtti perek 1. 14. Weisz Erzsébet∞+Weisz Ferenc bucsuszentlászlói kereskedő zsidó Balássy Klára∞Háry Antal adósság 1836.09.07.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 1. Tóth Ignác, Tóth Mihály, Tóth Péter Foky József liquidatoris 1770.09.10., 1805.04.30. Kiss János alszolgabíró
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 2. Deli Boldizsár, Deli György Tóth Zsuzsanna∞+Egry István liquidatorius 1794.02.25., 1801.12. Kováts Mihály alszolgabíró
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 3. Bedekovits Magdolna∞+Séllyey János Dezső Mihály adósság 1804.11.12.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 4. 1829.04.07. Csak őrjegy
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 5. 1829.12.02. Csak őrjegy
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 6. Széchenyi Ferenc Forintos Erzsébet∞+Csákányi József adósság 1806.08.28.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 7. Répás Ferenc főjegyző Forintos Erzsébet∞+Csákányi József adósság 1805.01.15.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 8. Kozáry László, Persovoits Péter Bezerédy Péter adósság 1804.04.27.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 9. Gr. Festetics György Répás Ferenc adósság 1804.11.28.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 10. P. Inkey Károly P. Inkey Imre resignationem litteralium instrumentorum 1804.09.05.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 11. Gottlieb Mayer Henrich Terézia∞+ Czigány László adósság 1812.08.25.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 12. Verebély András Fercsák Ágoston∞Nemzovics Terézia dekonestatio 1806.04.28.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 13. 1824.05.05. Csak őrjegy
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 14. Ákosházi Sárkány Borbála∞+Dvornikovits Kristóf Baranyay László osztályos 1811.06.02.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 15. Hegyi Mihály Hegyi Erzsébet∞+Farkas János zálogos 1809.01.19.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 16. Hubert Marinka∞+Seitz Ferenc∞Hergovits György kanizsaiak Czigány László adósság 1808.01.26.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 17. Mecz József kanizsai Czigány László adósság 1808.01.26.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 18. Kenyeres Rózsa Hermán László, Hermán István zálogos 1808.05.11.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 19. B. Knezevich Antal B. Knezevich Vince adósság 1807.04.16.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 20. Rajki Jakab , Glizenstein Ferenc szentlászlóegyházi boltos zsidók Klinger ádám rádi adósság 1807.11.24.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 21. Borsos Kata Pete István antalfai ellenállás 1807.11.20.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 22. Fischer György kanizsai kőműves mester Gr. Eszterházy György adósság 1816.08.22.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 23. Szőllősi Károly Szentgyörgyi Horváth Antal adósság 1815.01.27.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 24. Foréntos János kapornaki esperes Verebélyi Imre alszolgabíró adósság 1816.05.06.
12. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 25. Zsombor Ferenc Tonner Alajzia∞+Tütösy János Pusztakovec adósság 1816.01.19.
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 26. Tütössy Regina∞Zsombor Ferenc Tonner Alojzia∞+Tüttössy János adósság 1816.01.19.
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 27. Somogyi Barbara∞+Komáromy Lajos Komáromy János özvegyi jussok iránt 1793.08.22. Vörös Zsigmond főszolgabíró
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 28. Dely György, Dely Boldizsár Tóth Zsuzsanna∞+Egri István osztályos 1794.02.25., 1801.12. Kováts Mihály alszolgabíró
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 29. Szompácsi határ per 1836.01.12. Csak őrjegy
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 30. Németh László, Németh János, Németh József, Németh Ilona∞+Klinger Márton néhai idősebb Jánosnak leszármazói Nemzovits Terézia zálogos 1801.11.13.
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 31. Király Ferenc Farkas Mihály adósság 1801.11.14.
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 32. Balassa Zsuzsanna∞+Sebestyén Ferenc Ag. Rádóczi Sámuel adósság 1810.08.27.
13. doboz Csertán Károly előtti perek 1. 33. P. Inkey Imre Foky József proportionalis /arányosítás/ 1793.09.02., 1809.01.18. Spissich János első alispán
13. doboz Csertán László előtti perek 1. 1. Dávid /vagy Molnár/ Erzsébet∞+Hegyi József Hegyi Pál osztályos 1777.08.25.
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 1. Trojkó György, kanizsai Somogyi János Somogyi Antal, Somogyi Jozefa∞Péterfy Pál, Somogyi Borbála∞Murlassy Mihály Somogyi János örökösei adósság 1837.04.26., 1839.04.15. Szente Mihály alszolgabíró
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 2. Ua. mint No 5, 6, 7
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 3. Ua. mint No 5, 6, 7
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 4. Ua. mint No 5, 6, 7
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 5. Passcsetz Boldizsár Légrádi plébános Oszterhueber Kázmér adósság 1838.09.11.
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 6. Passcsetz Boldizsár Légrádi plébános Oszterhueber Kázmér adósság 1838.09.11.
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 7. Passcsetz Boldizsár légrádi plébános Oszterhueber Kázmér adósság 1838.09.11.
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 8. Rétscer József, Vértesi Boldizsár most keresztelkedett kanizsai lakos Borsos Ádám adósság 1833.12.14., 1838.05.25., 1839.04.15. Szigethy Dániel alszolgabíró, Szente Mihály
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 9. Őrjegy Átadva Varasd vármegyének 1850
13. doboz Csesznák János előtti perek 1. 10. Szráhia Balázs csáktornyai kolompár B. Knezevits János adósság 1839.04.29.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 1. Kurucz Julianna∞+Dervarits Mihály most∞Léránt Károly Tuboly Gábor adósság 1826.05.29.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 2. Bóka József Küllős Mihály adósság 1825.09.06.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 3. Bedő Eörzse egerszegi Szűcs Ferenc egerszegi kárkövetelő 1828.12.05.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 4. Sulek János keszthelyi csizmadia Dobosi Terézia∞+Söptey Ádám∞+Bereczky Antal, adósság 1825.08.26.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 5. Bodri Ferenc Berény Somogy vármegye Vargha János Ság Sopron vármegye, Vargha Eleonóra∞Horváth István merenyei tiszttartó adósság 1827.03.26.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 6. Dobrovits Miklós kanizsai kereskedő, Récsey József cessinariusa Horváth József zalabéri adósság 1827.03.26.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 7. Hermán József keszthelyi szűcs mester Dobosy Terézia∞+Söptey Ádám∞+Bereczky Antal adósság 1825.08.26.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 8. Patay Rozália∞Sipos Gábor Lickó Karakay Katalin∞Németh János Vadamos adósság 1825.02.21., 1825.09.05. Vizlendvay Gábor alszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 9. Ag. Török György Boncodfölde Ag. Fekete József Ormándlak adósság 1825.09.17.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 10. Bogár Mihály Rózsás József Döbréte adósság 1825.11.28.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 11. Patay Rozália∞Sipos Gábor Lickó Cseke Miklós∞Ábrahám Katalin Iborfia adósság 1825.02.21., 1825.09.05. Vizlendvay Gábor alszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 12. Mattersdorfer Salamon körmendi kereskedő zsidó Pető Anna∞+Gombos János Tárnok adósság 1826.01.31.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 13. Fábián István a szabari jobbágyok tiszti ügyvédje Sümeghy József A szabariaktól elvett iratok visszaadása 1824.05.04., 1825.01.11. Tuboly Mihály alszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 14. Rózsás Anna Ag. Bonczók Mihály adósság 1826.04.26.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 15. Dely Anna∞+Dienes István isebor Pais Károly adósság 1826.11.13.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 16. Léránt János Ag. Horváth János Szentliszló adósság 1823.11.29., 1825.09.05. Vizlendvay Gábor alszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 17. Ag. Ifj. Papp János Kustánszegi Ag. Ör. Kanti Ferenc becsvölgye Köröszsegi fordulat adósság 1825.05.30., 1825.08.22. Nagy Antal főszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 18. Szabó István zalaegerszegi szabó mester Forintos János kapornaki plébános adósság 1825.09.06.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 19. Ivány József patikus Adorján László egerszegi patikus adósság 1825.12.05.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 20. Ua. No 19
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 21. Ua. No 19
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 22. Ua. No 19
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 23. Ua. No 19
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 24. Mattersdorfer Salamon körmendi kereskedő zsidó Fertsák József adósság 1826.01.31.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 25. Csányi Antal Ag. Szente György∞+ Kováts Rozália adósság 1826.01.11.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 26. Dobay István Oppelmajer Ferenc sárszegi árendás adósság 1828.09.01.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 27. Leszner Márkus kanizsai deszkakereskedő Tuboly József, Farkas Antal, Farkas János, Farkas Anna adósság 1827.11.13.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 28. Dely Anna Gombos Pál 1833.11.30. Csak őrjegy
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 29. Horváth János zalabéri Horváth Ferenc zalabéri adósság 1825.11.12., 1830.12.04. Skublics Alajos főszolgabíró
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 30. Márkus Terézia∞Horváth János zalabéri Ifj Horvátj Antal adósság 1830.12.04.
14. doboz Csillagh Lajos előtti perek 1. 31. Adorján László egerszegi patikus Viosz Imre adósság megújító 1829.09.07., 1830.08.30. Skublics alajos főszolgabíró
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 32. Tomasich Antal P. Inkey Imre adósság 1831.01.24.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 33. Milhoffer András kanizsai kereskedő Deutsch Salamon szemenyei árendás adósság 1832.02.03.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 34. Bertalanfy Imre Bertalanfy Ferenc ellenállás 1831.09.06. Simon Gábor alszolgabíró
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 35. Slaifer József pacsai árendás Lakits Ferenc adósság 1832.09.04.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 36. Fábián Mária∞Farkas Antal vármegyei aljegyző Soós zsófia∞+Sohár János, Tolnay Gábor Salamon Ferenc∞Hőgyészy Borbála újító per - előzmény zálog visszaváltó 1831.11.29.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 37. Seper János Horváth Anna∞+Horváth László adósság 1834.02.05.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 38. Farkas Antal Tuboly József adósság /helytelenül fizetett/ 1825.11.29.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 39. Dozmati Horváth Antal Gaál Anasztázia∞+Smodits István adósság 1833.05.17.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 40. Gaál Anasztázia∞+Smodits István Horváth Antal∞Csány Anna adósság 1833.05.17.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 41. Dozmati Horváth Ferenc mint Unger József gyámja Domanitzky Klára∞+Rózsás János adósság 1833.09.06.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 42. Sreiner Ábrahám egerszgei zsidó Regnitzer József karmacsi zsidó adósság 1832.09.04.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 43. Fitos László Budai Miklós kárt követelő 1834.06.23.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 44. Bogár János egerszegi Horváth Julianna∞Pálfy György kárt követelő 1835.07.01. Csak őrjegy
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 45. Gr. Amade Antal főispán Sümeghy József adósság 1830.08.30.
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 46. 1850.5.16. Csak őrjegy
15. doboz Csillagh Lajos előtti perek 2. 47. 1840.04.27. Csak őrjegy
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 49. Töreky Ferenc Vitai közbirtokosok arányosítás 1838.01.31. No 49/1-49/3
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 50. Vertessy Bodizsár kanizsai kereskedő, Tuboly József cessionariusa Sümeghy József adósság 1829.01.26.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 51. Nagy József Kazinczy Klára∞+P. Horváth Ádám adósság 1825.08.22.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 52. Gyöke Ferenc Sohár Ádám adósság 1830.05.10.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 53. Skublics Antal Orray József boncodföldi adminisztrátor adósság 1826.04.10.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 54. Horváth András óhidi Jakab György∞Horrváth Erzsébet adósság 1831.02.04.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 54/a. Mattersdorffer Salamon körmendi kereskedő zsidó Farkas Mihály tárnoki közbirtokos adósság 1826.01.31.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 55. Sabján Ferenc egerszegi szabó mester Gombosy Pál adósság 1831.02.07.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 55/a. Fábján Pál mint Deintzer Gáspár árva gyámja Kayser József egerszegi kereskedő, Raisinger József egerszegi patikus, Krisonits György egerszegi molnár, Stampl György egerszegi boltos adósság 1831.01.26.
16. doboz Csillagh Lajos előtti perek 3. 56. Fekete Antal merenyei plébános, mint Szita Márton pacsai plébános hagyatékának gondviselője Raky Lázár adósság 1829.09.07., 1830.08.30. Skublics alajos főszolgabíró
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 57. Fekete József Polák Gottfrid keszthelyi kőműves engedményese Bertalan József Bertalan István páhoki ispán árváinak gyámja követelésbeli 1833.05.08.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 58. Málits Rozália∞+Sümeghy József Póka Antal mérnök adósság 1833.05.06.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 59. Domanitzky József∞Foky Rozália Tuboly János adósság 1833.01.28.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 60. Kiss György Steffanits Ignác adósság 1832.09.03.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 61/a. Kalchbrenner József Rumy Ferenc adósság 1832.05.22.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 61/b. Lukács András Spilmon Tóbiás adósság 1832.01.30.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 62. Ag. Gombás János Izsák Márton zsidó adósság 1832.01.30.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 63. Holtzeim Mátyás +Salamon László adósság 1842.09.12. Csak őrjegy
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 64. Herczman Mátyás zsidó Ujj Erzsébet∞+ag. Ujj Ferenc újító per /kárt követelő/ 1832.03.26.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 65. Vezl Manci∞+ Vezl Jakab olai kereskedő zsidó Simon Ruzsinka∞+Rózsás Ruzsinka, Rózsás János adósság 1832.01.24.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 66. Viosz Imre Bíró Katalin∞+Bakonyi Márton, adósság 1832.02.04.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 67. Rózsás József Sági Ferenc∞vasvári Apollónia adósság 1832.01.23.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 68. Tánczos Leopold, Tánczos Ferenc számvevő örököse∞+Slábi Anna Slábi Ferenc orvos, a Tánczos árvák gyámja számadást követelő 1831.11.28.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 69. Fábján Judit∞Döbrösy Ferenc, Fábján Mária∞Farkas Antal Dvornikovits Mihály adósság 1831.12.09.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 70. Gaál Katalin∞Majsa Imre, Benkő József, Tornyos Ferenc, Benkő György, Ag.Hajdú Katalin∞Molnár József zálogos 1833.09.09.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 71. Dely Boldizsár, mint Tuboly József árvái zártartója Báró Knezevits János adósság 1836.03.04., 1837.11.13. Botka József első alispán, Cs. L. második alispán
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 72. Káldy Károly Derecskey Katalin∞+Káldy János újított per 1840.02.03.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 73. Forintos József Sélley György, Nagy Imre, Cseh Gábor, Ag. Oláh Ferenc hatalmasság 1838.04.30.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 74. Tuboly János zalalövői postamester, mint Nagy Mihály engedményese P. Inkey Imre adósság 1842.01.31.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 75. Nedeczky Ferenc N. Károly örököse Tóti Lengyel Anna∞+Tarádházi Kis Ignác adósság 1833., 1837.12.01. Farkas János helyettes alispán, Cs.L. második alispán
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 76. Káldy Károly Derecskey Katalin∞+Káldy János adósság 1839.09.02.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 77. Skublics József Rumy Károly adósság 1839.03.11.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 78. Baboltsay Erzsébet∞Hajba Ferenc Vajda József hatalmasság 1834.02.03., 1834.12.01., 1838.05.02. Hertelendy Károly második alispán, Botka József első alispán
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 79. Tóth János nyugalmazott császári királyi kapitány Spielman Tóbiás nyugalmazott császári királyi főhadnagy adósság 1839.01.31.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 80. Külley János veszprémi káptalan nagyprépostja Dervarits János adósság 1839.03.04.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 81. Salamon Mátyás rádi közbirtokos Klinger Mihály rádoi közbirtokos hatalmasság 1837.12.04.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 82. Veszprémi káptalan Vászoly arányosítás 1856.01.28. Csak őrjegy
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 83. Kőnig Jakab, Zalaegerszegi boltos kereskedő Hanger Ignác olai zsidó adósság 1826.09.15.
17. doboz Csillagh Lajos előtti perek 4. 84. Könzöl Pál boncodföldi egyházi pénzek gondnoka Nagy Antal(Hottói), Gombosy Pál, Baranyay László, Teskánd, Baranyay Menyhárd, Teskánd adósság 1834.02.07., 1834.12.01., 1838.01.29. Hertelendy Károly 2. alispán, Botka József 1. alispán
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 85. Pais Péter, Pajzsszeg Grünvald Sándor, Zalalövői zsidó hatalmaskodás 1844.11.28.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 86. Győrffy Pál, Győrffy József, Győrffy Péter, Köveskál Ősze Mihály Mezriczky Lajos, Kővágóörs hatalmaskodás 1842.11.28.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 87. Kelemen Péter, Tárnoki közbirtokos Rogáts Zsigmond, Tárnok hatalmaskodás 1840.02.05.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 88. Faisz Ányos István Veszprém vármegye táblabírája Mórocza Ferenc táblabíró∞+Mórocza Eszter, Bezerédy Imre veszprém vármegye esküdtje, Dallos György táblabíró∞Mórocza Krisztina, Mórocza Károly Füredi biztos zálogos 1847.12.07.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 89. Diskay Károly örökösei Diskay Ferenc örökösei osztályos 1825.11.28., 1846.03.04. Inkey Imre, /Pallini/ másodalispán
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 90. Festetics László Somsics Pongrác hatalmaskodás 1842.02.04.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 91. Bessenyey Lajos táblabíró Joó Ferenc táblabíró, Kéthely hatalmaskodás 1842.12.05.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 92. Molnár János vármegyei tiszti főügyész Kecskeméthy Eszter∞+Nagy István, Balatonfüredi református lelkész adósság 1843.09.05.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 93. Barcza János táblabíró Horváth József , /Szentgyörgyi/, Barcza József, Cs.k. kapitány, Barcza Sándor vármegyei főügyész mint testvérei: Kristóf, Ferenc, Amália gyámja, Barcza Klára∞+ Karátsony József osztályos 1844.09.09.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 94. Festetics László Somsics Pongrád, / Sárdi/ visszahelyeztető 1842.02.04.
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 95. Bertalan István veszprémi püspökség páhoki ispánja Farkas Éva∞+Bosnyák István, Kisfalud zálogos 1829.12.17., 1839.11.24. Háry József alszolgabíró
18. doboz Csillagh Lajos előtti perek 5. 96. Smodits Ignác Szabó János, táblabíró Adáslevél- visszavétel 1839.01.23.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 1 Consrevisarum F 26. No 246.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 2. Fasc. 26. No 247.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 3. Fasc. 26. No 248.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 4. Háry József Ágoston György dekonestatió 1825.09.14. Őrjegy
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 5. Czigány Terézia Szadovits Károly, Szadovits János, Szadovits Sándor zálogos 1810.08.30., 1817.09.03. Csertán Károly főzolgabíró
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 6. Behm Salamon szentpéterúri zsidó Zobb Márton szentpéterúri zsidó adósság 1819.05.11.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 7. Salamon Ferenc Gombos Pál újító per 1829.09.09.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 8. Süle János kapolcsi Szabó Péter kapolcsi hatalmasság 1828.02.10. Csak őrjegy 1833.02.06.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 9. Mezriczky László kővágóőrsi Iso Sámuel kővágóőrsi hatalmasság 1825.01.31., 1827.01.29., 1830.04.09. Domján József 2. alispán, P. Inkey Imre 2. alispán, Horváth Antal 2. alispán
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 10. Balásy Erzsébet∞Varga Mihály Bogár Erzsébet∞+Sebestyén József ellenálló /előzmény Hertelendy György előtt Fasc 3. No 32./ 1828.09.09.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 11. Joó Rózsa∞Vas István köveskúti Joó Terézia∞Tannhofer Mihály tördemici hatalmasság 1827.05.14., 1828.09.02. Hertelendy György első alispán
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 12. Lőrintz Borbála∞+ag.Kustos László Ag. Ruzsa József visszahelyeztető 1829.05.18.
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 13. Zob György Farkas Imre hatalmasság 1822.05.17., 1828.12.15. Hertelendy György első alispán
19. doboz Deák Antal előtti perek 1. 14/1. Rózsás János∞Domanitzky Klára és több társuk Csányi Klára mint gyermekei gyámja∞+Dozmati Horváth János Concursualis /csőd?/, előzmény 1825.04.19. 1829.09.09. Hertelendy György első alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 15. P. Inkey Gáspár P. Inkey ádám cessionariusa Csányi József ellentmondás /oppositio/ 1828.09.11.
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 16. Jakabházi Sallér Judit∞+gr. Festetics György Fischl Mihály adósság 1824.05.28., 1828.09.12. Domján József 2. alispán, Inkey Imre 2. alispán, Hertelendy György 1. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 17. Csak őrjegy
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 18. Gr. Festetics László Tuboly Elek, Pintér Ferenc hatalmasság 1824.09.11., 1831.05.13. Domján József 2. alispán, P. Inkey Imre 2. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 19/a. Halasy Károly mint Ribarits József szerdahelyi jobbágy földesúra Csuzy Pál kárt követelő 1828.12.05.
20. doboz Deák Antal előtti perek 2. 20. Lázár György vármegyei aladószedő∞+Domján Erzsébet Novák Julianna adósság 1829.05.20.
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 21. Kurbély György veszprémi püspök Rohonczy János 1820.05.02., 1828.09.10. Hertelendy György első alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 22. Duckesz Joachim tapolcai kereskedő, leszner Mojses gyámja Csányi István adósság 1827.09.13., 1828.09.10. Horváth Antal 2. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 23. Németh János Botka Mihály visszahelyeztető 1822.01.30., 1828.09.10. Hertelendy György 1. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 25. Darás Sándor P. Inkey János zálogos 1835.02.24. Őrjegy
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 26. Rajky Lázár Tóth Lajos tótszerdahelyi kasznár hatalmasság 1831.05.05.
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 27. Illos Anna Mórocza Lajos transvestitionales 1829.05.07.
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 28. Pap Ferenc Gr. Festetics György hatalmasság 1818.09.09., 1829.11.26. Szegedy Ferenc 1. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 29. Németh János királyi ügyek igazgatója, korona ügyész Szepezdi közbirrtokosok arányosítás 1822.09.05., 1829.09.02. Hertelendy György 1. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 30. 1833.04.25. Csak őrjegy
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 31. Varga János Szabó Mihály∞Böröczky Zsuzsanna adósság 1812.08.28. Veszprém vármegyében
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 32. Szentmihályfalvai József Bertalan István adósság 1829.12.04.
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 33. Szentgyörgyi Horváth József Barcza János, Cseh József és több megyeri közbirtokos arányosítás 1822.09.13., 1828.09.03. Domján József 2. alispán
20. doboz Deák Antal előtti perek 3. 34. Kisfaludy Sándor Márkus Terézia∞+Kisfaludy Boldizsár∞Zalabéri Horváth János Compromissionalis, /örökösödési/ 1828.09.04.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35. Kövesd közbirtokosai Veszprémi káptalan compromissionarius 1829.03.27.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/2. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/3. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/4. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/5. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/6. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/7. u.a. mint No 35.
21. doboz Deák Antal előtti perek 4. 35/8. u.a. mint No 35.
22. doboz Deák Antal előtti perek 4. 36. Kuthy Pál vármegyei tiszti főügyésze, +Sáry László képviselője Kenesey Terézia∞+Sáry László, Kerkápoly István főszolgabíró, Eszterházy Miklós /Galántai/, Farkas Ignác (Kisbarnaki/, Bogyay Lajos táblabíró, Malatinszky Ferenc alszolgabíró, Kaszás Dániel, Kovács Márton összehívó per /hitelezőket/ 1829.08.31.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 1. Horváth Pál tihanyi apát Bessenyei Lajos adósság 1817.11.24.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 2. Karner Rozália∞+Szépp György Tomasits László adósság 1820.05.29.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 3. Sohár János Léránt János, Léránt Katalin∞Horváth Ignác, Léránt Terézia Léránt Pál gyermekei∞Sohár Katalin osztályos 1818.01.26.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 4. Tóth Erzsébet Tóth Boldizsár örökösödés 1819.12.11.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 5. Kunn János szentpéterúri Zobb László szentpéterúri adósság 1823.05.17.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 6. Zob Ferenc, Dávid József szentgróti zsidó Csányi István, Vörös Kanász Józsi, Vida János és többen kik foglári berekben biztosak assistentialis 1820.09.04.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 7. Gombosy Pál Skublits Antal adósság 1823.02.06.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 8. Komáromy József csatári plébános Balásy Ferenc 1821.11.26.
23. doboz Dely Boldizsár előtti perek 1. 9. Dervarics László táblabíró Zágráb vármegye Mátay Julianna∞Mátay Mihály 1822.12.05., 1827.11.12. Csillagh Lajos alszolgabíró
23. doboz Dervarits Antal előtti perek 1. 1. Sárkány Gábor ákosházi Ag. Getler József sándorházi örökösödés 1793.05.13.
23. doboz Dervarits Antal előtti perek 1. 2. Pálfy László, Pálfy János, Pálfy András, Pálfy Katalin Czigány György osztályos 1793.03.12.
23. doboz Dervarits Antal előtti perek 1. 3. Oroszváry Gábor, Oroszváry Erzsébet∞Berzsenyi István, Oroszváry Julianna∞ag. Pál István Bogyay Mihály adósság 1801.11.13.
23. doboz Dervarits Antal előtti perek 1. 4. Simonics Ferenc sármelléki jobbágy Vida Péter adósság 1799.11.13.
23. doboz Diskay Lajos alszolgabíró előtti perek 1. 1. Saáry Gergely táblabíró Szűts István, Szűts Anna∞Fejes Márton, Gige/Somogy vármegye/, Szűts Katalin∞+Joó István∞+Tóth József Tapolca, Szűts Erzsébet∞Nagy Gábor, Diszel, Szűts József vármegyei esküdt, Diszel, Szűts István, Bozsok, /Veszprém vármegye/ zálogos /előzménye: Kuthy Pál előtt 1834.11.26./ 1844.12.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 1. Kálóczy Katalin bánokszentgyörgyi Simon Sándor laki osztályos 1792.05.26.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 2. Ferenczy Farkas 1815.08.17. Csak őrjegy
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 3. Németh Rozália, Németh Marianna szentgyörgyvölgyi Németh József nemesnépi osztályos 1792.11.21.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 4. Cseh Károly salomvári plébános Thassy János adósság 1793.08.27.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 5. Id.Bertalan Imre Bertalan Pál oppositionalis 1793.08.30.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 6. Id. Bertalan Imre Bertalan Ferenc 1792.12.03.
23. doboz Doszpoth Pál előtti perek 1. 7. Ifj Visi Ferenc Id. Visi ferenc bocföldi oppositionalis 1793.03.06.
23. doboz Dvornikovich Mihály előtti perek 1. 1. Bonczók Ferenc Hoditz Mátyás Tordahegyi szőlő, Querulosus 1801.03.18.
23. doboz Dvornikovich Mihály előtti perek 1. 2. Nagy János Kováts Anna∞+Káldy József boldogfai adósság 1818.12.15.
23. doboz Dvornikovich Mihály előtti perek 1. 3. Horváth Ádám, /Pálóci H. Á.!/ Győrfy Imre osztályos 1815.09.07., 1819.09.07. Hertelndy Károly főispán
23. doboz Dvornikovich Mihály előtti perek 1. 4. Balogh László Fitos Pál adósság 1824.06.24.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 1. Farkas Erzsébet∞+Kovács Pál biztos Gyömörey József, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár, +Gyömörey György örökösei adósság 1819.05.12., 1819.12.09. Kuthy Pál főszolgabíró
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 2. Angyán István Miklós Lídia adósság 1821.01.29.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 3. Szőke Sámuel, Szőke Erzsébet kővágóőrsi Pálfi István, Pálfi Ferenc szepezdi Szőllősi István a szepezdi kálvinista eclesia gondnoka, zálog visszaváltó 1819.12.10.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 4. Kováts József balatonhenyei zsidó Csekő Egyed monoszlói adósság 1821.01.29.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 5. Handleri Mihály Szentgyörgy hegy Teplán Mihály kasznár becstelenítés 1820.12.02.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 6. Fülöp Ádám kővágóőrsi boltos zsidó Patsai István balatonhenyei adósság 1821.01.29.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 7. Szily Julianna∞+Szily András Rapossa Márton adósság 1821.03.27.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 8. Hertelendy Pál, Hertelendy Mária∞Molnár György seborvos Hertelendy Imre aljegyző adósság 1820.09.06.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 9. Mészáros Erzsébet∞Göde Imre kapolcsiak Ag. Mészáros István, Mészáros Zsigmond talián dörögdi, Vass László antalfai, osztályos 1821.09.10.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 10. Gyimóti Terézia∞+Szabó Péter Simon Erzsébet∞Szita Antal adósság 1821.01.29.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 11. Bolla István antalfai Bolla János osztályos 1820.01.28.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 12. Ősy Gábor, Ősy Katalin∞Dukkon József kővágóőrsi, Ősy János Fülöp Ádám kővágóőrsi kerekedő zsidó adósság 1820.09.06.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 13. Németh Antal, Németh László Németh István gulácsi örökösödés 1820.09.07.
24. doboz Dóczy Gábor előtti perek 1. 14. Isó Sámuel kővágóőrsi Mezriczky Sámuel adósság 1822.09.09.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 1. Győrfy János, Győrfy Judit köveskáli Egri Anna∞+Győrfy Ádám transvestitionalis 1820.04.19.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 2. Szűts István Saáry Pál adósság 1822.09.09.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 3. Kelemen Rózsa∞Kerkápoly István, kővágóőrsi Sághváry György adósság 1823.04.15.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 4. Fülöp Ádám kővágóőrsi boltos zsidó Pethő vagy Molnár Dávid Salföldi adósság 1821.05.07.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 5. Fülöp Ádám kővágóőrsi boltos zsidó Bodor István adósság 1821.01.29.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 6. Somogyi Ádám balatonfüredi Somogyi Lőrinc zálogos 1821.08.22.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 7. Péter István, Péter Pál Péter Mihály∞Lóránt Zsuzsanna zálogos 1816.08.30., 1820.05.08. Kuthy Pál alszolgabíró
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 8. Murman Borbála∞Nagy Antal Kerkápoly István∞Kelemen Rózsa kővágóőrsi adósság 1822.12.02.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 9. Svastits Magdolna Viosz Imre adósság 1822.12.05.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 10. Mezritzky János kővágóőrsi Varga Mózes kővágóőrsi adósság 1826.09.05.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 11. Porga János monoszlói Nagy János, Nagy Sámuel, Nagy Zsuzsanna∞+Sebestyén Ferenc monoszlóiak adósság 1826.01.28.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 12. Tóth János tótszentmártoni plébános, Juhász Balázs tótszerdahelyi Horváth Albert∞Vagner Borbála nagykanizai újító per 1824.09.27. Sáry László főszolgabíró
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 14. Csótár Ruzsinka∞Bertalan Péter szentgyörgyvölgyi Csótár Mihály szentgyörgyvölgyi osztályos 1822.06.10.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 15. Mezritzky Károly∞+Noszlapy Borbála Dukai Takács József adósság 1827.05.14.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 16. Kerkápoly János, szentgáli Ifj. Kerkápoly Ferenc udvari adósság 1827.05.17.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 17. Rosenfeld Fülöp kővágóőrsi zsidó kereskedő Ruzsa Erzsébet∞Sándor István ellenálló 1826.09.05.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 18. Rosenfeld Fülöp kővágóőrsi zsidó kereskedő Horváth Péter∞Dobosi Katalin adósság 1826.09.06.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 19. Gombos Ádám, Gombos József kővágóőrsi Bárány Anna, Bárány Erzsébet örökösödés 1824.11.29.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 20. Sleizinger József salföldi mészáros Szabó János, Kővágóőrsi római katolikus iskolamester adósság 1826.01.26.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 21. Csáfordi Tóth Zsuzsanna∞Mezritzky Sámuel Ács Zsuzsanna∞Dukkon Mihály kővágóőrsi újító per 1824.09.06.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 22. Domokos Anna∞Farkas János kapolcsi Domokos Lajos kapitány, Börzsönyi Zsigmond, Endresz Katalin∞+Börzsönyi Gábor zálogos 1823.05.15.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 23. Sárfi Benedek kővágóőrsi Sárfi János kisdörgicsei zálogos 1824.06.08.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 25. Kováts Gábor és leánytestvérei∞Bakó Jozefa Szalay Antal Somogy vármegyei táblabíró zálogos
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 26. Horváth János nagyvázsonyi Szép Gábor monoszlói adósság 1826.04.26.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 27. Merse Erzsébet∞Szalai Imre Öcs Körmendy József szentbékállai zálogos 1810.11.14. Saáry László előtt
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 28. Mórocza Erzsébet∞Pákozdi István udvari, Mórocza Rebeka∞Dóczi János barnaki Mórocza Éva∞+Gaál István∞Lak György alsóőrsi 1824.02.03.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 29. Kováts Márton szigligeti tiszttartó Medgyesi István keszthelyi adósság 1826.01.26.
25. doboz Dóczy Gábor előtti perek 2. 30. Mészöly Erzsébet∞+Gyenese Sámuel Benkő József∞Ságváry Julianna, Felsőkustány adósság 1826.01.31.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 1. Ölbey József , Vas megye Csuzy Pál, pusztaszentmihályi adósság 1814.04.27., 1821.01.16. Oszterhueber Ferenc 2.alispán
26. doboz Domján József előtti perek 1. 2. Palkovics Gergely Salamon László adósság 1801.11.13.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 3. Sümeghy József söjtöri Szálovics János berzencei árendás adósság 1803.01.10., 1803.03.11. Baranyai Boldizsár esküdt
26. doboz Domján József előtti perek 1. 11. Györkös Ferenc csesztregi plébános Tornyos Rozália∞+Bertalan János kozmadombjai adósság 1802.02.05., 1802.02.18. Soós György esküdt
26. doboz Domján József előtti perek 1. 12. Pete István sárhidai Pete Anna∞+ag. Hajas József summás 1803.03.05.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 15. Svastics Jozefa∞+Bogyay Ignác∞Farkas Ignác Gyömörey József, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár, Gyömörey Ferenc, Gyömörey Gáspár, Gyömörey Anna, Gyömörey Mária adósság 1818.11.24., 1820.01.28. Szegedy Ferenc 1. alispán, Domján József 2.alispán
26. doboz Domján József előtti perek 1. 16. Gr. Festetics László Kispáli közbirtokosok határozás 1821.10.04.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 17. Skublits Károly P. Inkey János hatalmasság 1817.11.14., 1819.09.10. Oszterhueber Ferenc 2.alispán
26. doboz Domján József előtti perek 1. 18. Vargha László Rajky Lázár adósság 1823.05.09.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 19. Csányi László Rajky Imre adósság 1822.05.06.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 20. Antauer János varasdi Antauer József∞Kotter Anna stridói adósság 1820.05.12.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 24. Gáber Mihály martyánci plébános Gr. Szapáry péter adósság 1798.09.03. Soós György szolgabíró
26. doboz Domján József előtti perek 1. 25. Ambróczy Ferenc chyrurgus szentgyörgyvölgye Petrics Éva∞+Soós Ferenc adósság 1798.09.03. Soós györgy szolgabíró
26. doboz Domján József előtti perek 1. 26. Simon Katalin∞+Szente László kálócfai Horváth Gergely adósság 1799.09.27. Török Mihály esküdt
26. doboz Domján József előtti perek 1. 27. Urbanovits József Hertelendy Ádám, Deák Ferenc, adósság adósság 1800.08.22.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 28. Kozma József szentgróti görög kereskedő Gaál Terézia∞+Bezerdédy Farkas újító /adósság/ 1800.04.30.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 29. Plaurich Jakab alsólendvai zsidó Simon János olai adósság 1802.01.29.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 30. Smodics Ferenc Vas megye Rózsás János belatinci uradalom fiskálica adósság 1803.11.04.
26. doboz Domján József előtti perek 1. 31. Horváth Terézia∞+Osvald János böröndiek Horváth Pál 1804.09.25. Török Mihály esküdt
26. doboz Domján József előtti perek 1. 32. Prajtsovits György zalaegerszegi provisor Pajs Károly pajsszegi adósság 1804.04.16.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 33. Kámán István bókaházi Bóka Ferenc bókaházi hatalmaskodás 1819.01.12., 1819.11.12. Oszterhueber Ferenc 2. alispán
27. doboz Domján József előtti perek 2. 35. Domján József Novák Gáspár∞Gaál Terézia hatalmasság 1817.08.22., 1820.09.04. Szegedy Ferenc 1.alispán
27. doboz Domján József előtti perek 2. 36. Sombor Ferenc csáktornyai Tkalchich Ferenc hodosáni adósság 1821.06.25.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 37. Unger János molnár egerszegi uradalom∞+Pell Anna Dvornikovits Mihály adósság 1822.01.30.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 38. Ekler Mihály Batthyány Ferenc örököseinek cessionariusa Gr. Smideg József adósság 1822.02.04.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 39. Lásd F 50. No 428. Consar revisarum Őrjegy 1826.01.30
27. doboz Domján József előtti perek 2. 40. Gr. Festetics László Tomasits István ellenálló 1821.11.29.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 41. Gr. Festetics László, Br. Dévay Mária∞+Horváth Imre zalabéri Rajky Lázár, Rajky János határozás Pötréte és Fakos közt 1824.09.28.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 42. Rózsás János vármegyei aljegyző Rózsás József, Rózsás Mihály, Rózsás Ferenc, Rózsás László, Dömötör Ferenc, Ag. Fekete József Döbréte hatalmasság 1810.08.22., 1821.05.21. Oszterhueber Ferenc 2. alispán
27. doboz Domján József előtti perek 2. 43. Antauer János Csárits László adósság 1820.05.12.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 44. Horváth János Pakodi birtokosok 1819.05.11. Őrjegy 1837.01.18.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 45. Dézsen Bachó Krisztina∞+Gyulai Gaál Mihály Medgyesi közbirtokosok proportionalis 1820.01.27.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 46. Soós Ignác bagladi Baboltsay Ferenc bagladi hatalmasság 1820.12.07.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 47. Dévay Mária∞+Horváth Imre zalabéri Tulok Ferenc /apát szentkereszt/, És sokan proportionalis 1821.11.13.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 48. Saáry Péter Eszterházy uradalom proportionalis 1793., 1822.05.29. Spissic János 1. alispán
27. doboz Domján József előtti perek 2. 49. Rózsás János Rózsás József döbrétei, Dömötör Ferenc, Dömötör György gyepüipusztai hatalmasság 1801.04.13., 1816.07.01. Oszterhueber Ferenc 2. alispán
27. doboz Domján József előtti perek 2. 50. Szigethy István óhidi Nagy Antal hatalmasság 1824.02.05.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 51. Csótár Terézia∞Soós Márton Domján Ilona∞+Horváth József 1821.09.06.
27. doboz Domján József előtti perek 2. 52. Rózsás József döbrétei Rózsás János, Rózsás László, Pálffy László hatalmasság 1816.08.23., 1823.09.23. Oszterhueber Ferenc 2. alispán
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 4. Czigán Magdolna∞+Gyenese Mihály Nemes István pusztaszentpéteri, Rózsa Farkas kerkakutasi abaestimatió 1796.09.05.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 5. Gebhard Antal Nagy Ferenc örökösödés 1795.05.15.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 6. Etenyi Sándor zalaegerszegi plébános Ján Katalin∞+Horváth Antal salomvári adósság 1795.02.23.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 7. Sutterrin Anna Mária∞Sutter ? kapitány, Perger Lőrinc bécsi lakos Hertelendy Anna∞+Deák Gábor adósság 1795.08.27.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 8. Dervarits Sándor, Vaspöri Rózsa, Simonics János és mások Vaspöri Ferenc osztályos 1782.11.26. Boldogfai Farkas László
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 9. Steiner Salamon szentgróti zsidó kereskedő Hertelendy Anna∞+Deák Gábor adósság 1796.08.23.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 10. Ag. Farkas Péter, Farkas György, Farkas János Ag. Bogár Péter, Steffanits Pál, Ag. Pál István, Palkó Imre, Török Barbara, Molnár György, Kotsó Ádám, Steffanits Farkas liqnidatoris 1794.11.18.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 21. Mész József Vas megye Rákos Ferenc, szentgyörgyvölgyi 1794.06.23.
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 22. Sohár Imre baksai Sohár János baksai adósság 1796.08.22. Hermán Mihály esküdt
28. doboz Domján József esküdt előtti perek 1. 23. Simon Katalin kálócfai∞+Szente László Csipán György bagladi tilos szegődtetés 1796.06.09. Hermán Mihály esküdt
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 1. Vasváry Mihály szentiváni Tuboly Judit károkozás 1793.06.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 2. Vasváry Mihály Tuboly Ferenc hatalmasság 1792.12.03.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 3. Vasváry Mihály Tuboly János Zsigmond fia, Lapat János hatalmasság 1792.12.03.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 4. Baán Ferenc becsvölgyi Doszpot Klára∞+Kozma György, Szabó Éva∞+ag. Kozma András summás 1791.03.23.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 5. Kanizsai György lengyeli Bakos György, Simon Péter Hatalmasság 1793.12.01.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 6. Kustán Gergely kustánszegi Ag. Sohár Ferenc és felesége erőszak tétel 1794.02.20.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 7. Takó István vargaszegi Kustán András, Gyenese Benjamin, Kustán Sámuel, Gerád György, Csippán János, Ag. Novák György, Papp József, Németh Ferenc, Bíró György kustánszegiek hatalmaskodás 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 8. Doszpot György, Doszpot Péter vargaszegiek Németh György , Németh András kustánszegiek hatalmaskodás 1796.06.22.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 9. Paizs Márton pajzsszegi Paizs János hatalmaskodás 1795.06.16.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 10. Bödei Julianna∞Paizs Ferenc pajzsszegi Czigány Gábor, Czigány János hatalmaskodás 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 11. Kustáton Gábor László fia kustánszegi Kustán György adósság 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 12. Ag. Bíró György kustánszegi Csippán János, Gyenese János, Ag. Göncz István, Gönye Ferenc paraszaiak hatalmaskodás 1792.12.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 13. Vasváry Mihály szentiváni Pálfi János lengyeli, Paizs Rachel∞Kustán Gábor, Takó János, Nagy Mihály, Bakos Mihály, Tuboly Zsigmond, Tuboly Ferenc, Tuboly János, Tuboly András, Tuboly Péter summás /adósság?/ 1794.09.15.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 14. Vasváry Mihály szentiváni Tuboly vagy Somogyi Ferenc hatalmaskodás 1792.12.03.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 15. Ag. Nagy Ferenc gerátszegi Vörös András hatalmaskodás 1794.06.20.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 16. Soós János kustánszegi Ag. Ifj. Kiss György vargaszegi hatalmaskodás 1795.06.16.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 17. Papp Marianna∞+Borbás Mihály becsvölgyi Paizs Márton becsvölgyi adósság 1796.11.14.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 18. Ag. Végi Sámuel kustánszegi , /becsvölgye/ Ag. Németh Péter paraszai, / becsvölgye/ adósság 1792.02.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 19. Salamon Sámuel novai zsidó Ag. Tánczos János tárnoki hatalmaskodás 1795.02.25.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 20. Cseke József Kustánszegi Lakatos Ferenc, Lakatos Judit kislengyeli adósság 1796.06.22.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 21. Balaskovics Ferenc bollahidai Gábor Anna∞+Győrffy Pál∞Varga Farkas győrfiszegiek adósság 1791.05.23.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 22. Ag. Nagy Péter kustánszegi Dora Farkas adósság 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 23. Egeghy János petrikeresztúr templom syndicusa Patóy Mihály szamárszegi adósság 1791.09.01. Takó Mihály esküdt
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 24. Kardos Erszébet∞KustánJózsef németfalusi Ag. Szabó Dániel móring követelő 1793.01.17.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 25. Vasváry Mihály szentiváni Tuboly Ferenc - Péter fia, Gyalog Istók németfalusi, Takó János vargaszegi /becsvölgye/, Kustán Gábor - András fia kustánszegi, Tuboly András nagylengyeli adósság 1793.06.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 26. Kustán Péter kustánszegi Németh János paraszai hatalmaskodás 1793.04.29.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 27. Csak őrjegy
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 28. Ag. Novák Ferenc kustánszegi Borbás Péter kustánszegi adósság 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 29. Ag. Végi Gábor kustánszegi Paizs Ferenc - György fia pajzsszegi adósság 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 30. Vasváry Mihály szentiváni Tuboly Mihály - Zsigmond unokája szentiváni hatalmaskodás 1792.12.03.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 31. Vasváry Mihály szentiváni Geráth Mihály, Kustán Gábor - Mihály fia kustánszegi kártétel 1792.12.03.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 32. Ag. Szép János mileji Ag. Karakay József szentiváni, Pálfy János, Pálfy györgy laki adósság 1794.06.05.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 33. Ag. Horváth György kustánszegi Kustán Gábor - László fia kustánszegi, Ag. Pap János - Ferenc fia , Horváth János - Ferenc fia pálfiszegi, Gombos Farkas, Pataki László - István fia hatalmaskodás 1794.06.02.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 34. Egeghy János Majosfa község nevében Bán Ferenc, Vörös Ferenc, Móricz János, Móricz Ferenc - András fiai, Móricz János, Móricz Barabás - Péter fiai, Móricz Ferenc - István fia, Ag. Tót Péter, Horváth vagy Dönczi János ellenszegülés /pásztortagadás/ 1793.06.03. Takó György esküdt
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 35. Kustán Gábor kustánszegi Kustáton Mózes, Kustáton György, Kustáton Sámuel Hegedüs József előbbiek szolgája hatalmaskodás 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 36. Gergár János bollahidai Segesdi Ferenc bollahidai hatalmaskodás 1797.02.06.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 37. Ag. Novák Ferenc kustánszegi Barabás János - Péter fia hatalmaskodás 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 38. Cseke Pál kustánszegi Kustán Mihály - József fia vörösszegi , / Becsvölgye/ adósság 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 39. Németh Erzsébet∞Móricz János barabásszegiek Ag. Tánczos Ferenc, Papp József kustánszegiek hatalmaskodás 1797.02.06.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 40. Horváth Rozália∞Kustán István tubolyszegi Ag. Horváth Ferenc osztályos 1794.06.05.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 41. Gyenese Benjamin kustánszegi Tánczos Ferenc kustánszegi kártétel 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 42. Eneraiger Gergely egerszegi kalapos mester Fábiánfi Ádám egerszegi adósság 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 43. Földváry Erzsébet gerátszegi, / Becsvölgye/ Vörös András gerátszegi adósság 1793.09.17.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 44. Ag Horváth Ferenc tubolyszegi Tuboly Mihály, Tuboly Zsigmond - János fia, Tuboly Ferenc - András fia hatalmaskodás 1792.12.04.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 45. Ag. Papp József kustánszegi Kiss Marinka∞+Kustán Ferenc kustánszegi osztályos 1795.06.16.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 46. Salamon Judit∞Bekes György mileji Kustán Krisztina∞Ábrahám Péter vargaszegi hatalmaskodás 1793.04.29.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 47. Kustáton János Ag. Papp József adósság 1793.01.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 48. Ag. Kováts János pajzsszegi Pajzs Márton zálogos 1794.06.05.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 49. Kerese István Móricz Mihály szine documentis 1786.03.28.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 50. Foky István bollahidai Ag. Kertész Mihály kustánszegi adósság 1796.09.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 51. Zsolnai József novai uradalom számtartója Salamon András egyházszegi , /Mileji/ adósság 1797.02.06.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 52. Dósa Farkas kustánszegi Bodó Ferenc , Basa? Data? János, kustánszegi hatalmaskodás 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 53. Ag. Végi Gábor kustánszegi Kustán Ferenc Kováts János juhásza, a felperes mostohája adósság 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 54. Ag. Végi Sámuel kustánszegi Ábrahám Pál vargaszegi adósság 1792.02.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 55. Győrffy Imre petrikeresztúri Kiss József - Kustán Mihály juhásza kustánszegi adósság 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 56. Ag. Németh Ferenc kustánszegi Boncz János kislengyeli hatalmaskodás 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 57. Kustán Péter, Kustán János, Kustán Julianna - K. István árvája Kustán Ferenc, Kustán Gábor adósság 1793.05.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 58. Ag. Kanizsai György Becsvölgye-Kislengyel Herczeg Judit∞ag. Kováts György salomvári adósság 1793.11.12.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 59. Károly János kustánszegi Ag. Bodó Péter hatalmaskodás 1793.05.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 60. Ag. Németh Ferenc kustánszegi Dósa farkas kustánszegi hatalmaskodás 1794.01.15.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 61. Kustán György kustánszegi Kustán Ferenc adósság 1796.06.22.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 62. Ag. Tóth György barabásszegi Ábrahám Farkas vargaszegi kártétel 1795.08.27.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 63. Ag. Papp József kustánszegi Dora János, Borbás Péter kártétel 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 64. Horváth Marianna∞ag. Papp József kustánszegi Bíró György hatalmaskodás 1794.01.13.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 65. Ábrahám Farkas becsvölgyi Kustán György, Kustán Péter, Kustán Mihály, Kustán Gábor - Mihály fiai, Papp Mihály - a fentiek kocsisa hatalmaskodás 1793.04.29.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 66. Kustán Julianna paraszai Samu József derecskei árendás, juhász cselédjei Pusztaapáti, Samu Imre hatalmaskodás 1795.06.16.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 67. Ag. Bodó Péter kustánszegi Nemes Mihály kustánszegi adósság 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 68. Vasváry Mihály szentiván Kustán Ferenc, Tuboly Ferenc, - Farkas fia, Takó Judit∞Kustán József adósság 1794.01.07.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 69. Vasváry Mihály szentiváni Ag. Szabó János - István fia mileji hatalmaskodás 1792.12.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 70. Komáromi Péter petrikeresztúri szőlőhegy Győrffy Imre hatalmaskodás 1796.04.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 71. Vasváry Mihály Papp Mihály, - fia Mihály kocsisa kustánszegi kártétel 1792.12.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 72. Egyed Katalin∞Soós János kustánszegi Egyed József, Egyed Mihály mileji osztályos 1793.07.17.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 73. Ag. Sebők Ádám paraszai Bodó Péter, Bodó Ferenc kustánszegiek hatalmaskodás 1792.12.10.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 74. Pais András pajzsszegi Geráth Judit∞Paizs F erenc pajzsszegiek adósság 1794.02.05.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 75. Egeghy János Cseke István adósság 1772.06.15. Győrffy Ferenc esküdt
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 76. Kustán Julianna∞+Csippán Ferenc paraszai Kustán István, Kustán József kustánszegi hatalmaskodás 1793.03.19.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 77. Kustán János kustánszegi Ag. Pap József kustánszegi hatalmaskodás 1793.06.17.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 78. Kustán György kustánszegi Kustáton Bálint kustánszegi hatalmaskodás 1793.04.29.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 79. Ag. Szépe László szentgyörgyvölgyi Fölső Ferenc - János fia Milej-Egyházszeg adósság 1796.09.26.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 80. Horváth Péter novai Czigány János mikefai hatalmaskodás 1796.02.11.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 81. Pápai Ferenc becsvölgyei prédikátor Ag. Dora János, Ag. Lukács András kustánszegi hatalmaskodás 1795.06.15.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 82. Domján Ilona∞Kustán Péter kustánszegi Cseke Pál kustánszegi adósság 1796.06.22.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 83. Kustán József kustánszegi Szabó Dániel szentiváni adósság 1793.06.17.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 84. Soós János kustánszegi Kustán András, Cséppán György, Gyenese Gergely, Ag. Bodó Péter, Novák György kustánszegiek hatalmaskodás 1795.06.16.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 85. Ag. Papp György fia József, Gyenese Péter, Ag. Róka Márton, Róka György, Kováts József, Lukáts András kustánszegi Ag. Papp József hatalmaskodás 1795.08.27.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 86. Kultsár Ádám bollahidai Győrfi Pál özvegye, győrfiszegi adósság 1791.05.23.
29. doboz Egeghy János előtti perek 1. 87. Takó György Vörös Magdolna∞+Pálfi András hatalmaskodás 1793.06.12.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 1. Sos István kőszegi árvaház prefektusa Viosz Imre táblabíró adósság 1836.11.28., 1838.09.13. Kuthy Pál főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 2. Lohr Henrik zsidó Kováts Vendel esküdt adósság 1829.11.26.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 3. Lancsák József Dervarics László táblabíró adósság 1840.05.29.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 4. Csúzy Pál Hencik Majer és Milhoffer András engedményese Csány László táblabíró adósság 1840.03.09.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 5. Fischer Simon egerszegi boltos zsidó Thassy Gábor 1843.09.28.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 6. Plander Ferenc novai plébános Foky József, Domanitzky József, Tuboly Erzsébet∞+Foky István adósság 1829.02.04., 1839.01.07. Skublics Alajos főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 7. Pintér Anna∞Csökli Péter, ag Pintér Ferenc Id. Czigány László, Czigány Péter osztályos 1822.11.29., 1839.02.08. Hottói nagy Antal főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 8. Pál József Farkas Mihály adósság Őrjegy 1845.09.05.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 9. Handhoffer Ignác soproni nagykereskedő Sándor Cecília∞+Sándor Simon, Sándor Jakab olaiak adósság 1838.12.07.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 10. Málits Rozália∞+Sümeghy József tanácsos Oszterhueber Kazimir adósság 1836.03.01. Gabelits Ferenc
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 11. Horváth Terézia∞Tóth Péter Sümeghy József örökösei adósság 1834.01.23., 1838.01.29. Szigethy Dániel alszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 12. Deuts Moyses Egyed Imre Csak őrjegy 1845.08.21.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 13. Pais Katalin∞Pap János kustánszegi Kustán György kustánszegi zálogos 1838.09.13.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 14. Smodits István Pete György, Pete Erszébet adósság 1830.05.10., 1836.01.27., 1838.02.06. Csillag Lajos főszolgabíró, Kuthy Pál főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 15. Barabás? Csentericz Ferenc zálogos Csak őrjegy 1847.04.21.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 16. Boda Pál mészáros legény Szabó Pál adósság 1834.09.01., 1834.11.12., 1838.03.27. Orosz Ferenc alszolgabíró, Halassy Ignác alszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 17. Székely István Domanitzky József∞Foky Rozália visszafoglalás 1835.02.23., 1838.05.25. Kuthy Pál főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 18. Veisz József szentgróti zsidó Spissits Sándor adósság 1839.112.02.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 19. Szabó Imre Schuch Ignác olai vendéglős∞Donhauser Anna adósság 1840.05.19.
30. doboz Farkas András előtti perek 1. 20. Mattersdorfer Salamon körmendi zsidó P. Inkey Sándor, Zalabéri Horváth Edvárd adósság 1842.05.06.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 20/a. Fichraider János∞Szuperin Julianna egerszegi Szabó János táblabíró adósság 1839.09.16.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 21. Bertalan Pál Bertalan Károly∞Talabér Klára adósság 1841.09.01.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 22. Herczeg József Csányi Anna∞Győrfi adósság Őrjegy 1846.03.09.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 23. Kajári Imre Dömölki Imre örökösödés Őrjegy 1844.06.13.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 24. Mattersdorfer Salamon körmendi zsidó Háry ferenc adósság 1837.12.07.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 25. Dely Anna Horváth József∞+Horváth Ágnes, Kayser Albert, Kayser Béni adósság 1835.01.26., 1837.11.13., 1847.02.23. Rajky Zsigmond főszolgabíró, Septey Ádám alszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 26. Fischl ?Iczig olai zsidó Perlánovits János, Szántó József, Mojzer András adósság 1833.12.05., 1837.12.07. Marton József alszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 27. Hordósy András ispán, Hordósy Julianna∞Pajzs József, Hordósy Anna∞Pajzs Ferenc, Hordósy Katalin∞+Balázs Vendel Péterfy József és gyermekei, Pál, Rozália, Terézia, Zsófia és még mások örökösödés 1837.01.26., 1837.11.15. Kuthy Pál főszolgabíró
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 28. Mattersdorfer Salamon körmendi kereskedő zsidó Szládovits Gergely táblabíró adósság 1838.12.05.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 29. Horváth Károly egerszegi festő mester Gráncker György bagodi plébános adósság 1837.12.07.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 30. Móricz Borbála∞+Pál István, Laki Anna∞Gorzó Imre Tuboly Imre Petrikeresztúri templom gondviselője örökösödés 1826.04.20., 1833.03., 1834.12.04. Skublics Alajos főszolgabíró, Kerkápoly István
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 31. Zakál György - Kustán György engedményese Gombos György adósság 1839.09.04.
30. doboz Farkas András előtti perek 2. 32. Grész Mária∞+Péterfy Mihály volt honi hites ügyész Baranyay József ügyész, táblabíró adósság 1841.08.31.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 1. Csányi Anna∞Győrffy Mihály esküdt Zalabéri Horváth Vilmos adósság 1835.06.22.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 2. Simonfy Ferenc egerszegi csizmadia Ör. Farkas Gábor egerszegi bognár mester újító per 1832.12.07., 1834.12.05. Csillagh Lajos főszolgabíró
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 3. Stern Bernárd egerszegi kereskedő Szalay István zalabéri plébános adósság 1837.12.14.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 4. Stern Bernárd egerszegi kereskedő Szalay István zalabéri kereskedő adósság 1837.12.14.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 5. Könczöl Pál∞Fölnagy Rozália, Fölnagy Gábor árvái, Fölnagy Gizella∞Tulok Imre Domján Imre adósság 1826.12.05., 1833.02.06., 1834.12.03. Skublics Alajos főszolgabíró Csillagh lajos főszolgabíró
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 6. Negyessy Anna Gáll Gáspár zálogos Őrjegy 1846.12.10.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 7. Őrjegy 1844.01.18.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 8. Szabó György sárhidai Pete Ferenc, Kustán János, Pete János örökösödés Őrjegy 1845.04.26.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 9. Kern Leopold bécsi szabó mester Légmán Imre adósság 1835.02.06. Őrjegy 1842.09.05.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 10. Horváth Ferenc Miszori József zálogos Őrjegy 1844.01.13.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 11. Bertalanffy Ferenc esküdt Bertalanffy Imre osztályos ellenállás 1833.11.28., 1835.02.28. Csillagh Lajos főszolgabíró
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 12. Lipits István boncodföldi Hottói Nagy Antal zálogos 1835.09.09.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 13. Gyulai Gaál Gáspár esküdt Csányi Anna∞+Pais Károly táblabíró∞Győrfy Mihály esküdt adósság 1835.09.09.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 14. Simon Pál vármegyei alügyész, Sáska Benedek vármegyei alügyész Simonfy Borbála∞+Gothán János egerszegi lakos tolvajlás
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 15. Zakál György táblabíró Pálfy György∞Horváth Julianna, Léránt István liszlói átadást követelő, birtok vétel után 1835.12.03.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 16. Soós István seborvos Győrfy Mihály győrfiszegi adósság 1836.05.02.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 17. Nagy Terézia -, +Nagy Mihály örököse∞Miszori József lengyeli mester Nyers Anna∞Krajtzár István alsónemesapátii osztályos 1836.12.01.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 18. Tuboly Elek kispálii közbirtokos Simon István kispáli nemtelen birtokképtelentől a vásárolt nemesi birtok elvétele 1837.01.26.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 19. Dozmati Horváth Ferenc Zalabéri Horváth Vilmos táblabíró adósság 1837.05.27.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 20. Baán István Nyers Apollónia∞+Rózsás István Egyed Mihály zálogos /átruházás/ 1835.09.10.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 21. Kováts András P. Inkey János adósság 1830.05.22., 1837.12.05. Simon Gábor alszolgabíró
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 22. Bertalanfy Imre Mattersdorfer Salamon engedményese Bertalanfy Ferenc adósság 1838.05.17.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 23. Kozáry Péter esküdt Veisz Leopold adósság 1838.11.02.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 24. Csak őrjegy, 1845.09.06.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 25. Ag. Lukáts András kustánszegi Ag. Papp János kustánszegi hatalmaskodás 1831.09.10., 1837.04.26. Simon Gábor alszolgabíró
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 26. Viola Mária∞+Katona Ferenc Dóczi Terézia∞Parragi Péter zálogot visszaváltó 1839.06.11.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 27. Győrfy Mihály esküdt∞Csányi Anna - Mattersdorfer Salamon cessionariusa Steffanits Ignác∞Rajkter Borbála adósság 1839.04.19.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 28. Frantsits Katalin∞Tóth József egerszegi molnár Szűcs Ferenc egerszegi szűcs mester adósság 1837.05.22.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 29. Keyser Albert egerszegi kereskedő zsidó P. Inkey Sándor∞Csuzy Antónia adósság 1839.09.11.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 30. Schögl Ferenc bécsi szabó mester P. Inkey Sándor adósság 1839.12.14.
31. doboz Farkas Imre előtti perek 1. 31. Szente Mihály kálócfai templom gondoka, Fövenyi Márton csesztregi plébános Ágoston József∞Domján Rozália adósság 1839.01.18.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 32. Rózsás Mihály esküdt Gaál Anasztázia adósság 1836.02.03.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 33. Vajda Ignác veszprémi táblabíró Vörös Anna∞+Bezerédy Vince táblabíró adósság 1833.09.03., 1835.01.28., 1837.09.05. Spissich Sándor szolgabíró, Szigethy Dániel főszolgabíró
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 34. Sipos Mihály keszthelyi Csák József zálogos 1832.09.22., 1834.12.02. Csillagh lajos főszolgabíró
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 35. Köbli József egerszegi lakatos mester Göde Antal egerszegi hegybéli lakos adósság 1835.09.26.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 36. Simon Ágnes∞Tuboly János lövői postamester Domján Rozália∞Ágoston József táblabíró, Domján Erzsébet∞Hetési Péter adósság 1836.06.25.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 37. Tuboly Julianna∞+Léránt Pál Tuboly Gábor ellenállás 1826.09.05., 1832.03.26., 1835.06.22. Skublits Alajos főszolgabíró, Kerkápoly istván főszolgabíró
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 38. Öszterreicher Salamon zalabéri kereskedő zsidó Szalay István zalabéri lelkész adósság 1836.09.06., 1837.12.05. Rajky Zsigmond főszolgabíró
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 39. Gaál Gáspár esküdt - gazdag József engedményese Molnár Borbála∞+Bence János adósság 1835.01.26.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 40. Lovas József csehi iskolamester Kutasy János adósság 1835.05.29.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 41. Soós István seborvos Osvalt Károly adósság 1835.12.03.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 42. Schögl Ferenc bécsi szabó mester Gr. Festetics Beno, Békásy Imre zártartó adósság 1838.09.13.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 43. Rab János ságodi adózó Horváth Terézia∞Vrantsits Péter adósság 1835.02.05.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 44. Stolczer László söjtöri zsidó Sipos József szitás mester engedményese Nagy Anna∞Tóth Imre adósság 1835.05.29.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 45. Verebélyi Katalin∞Vass Mihály Novák Julianna adósság 1836.02.04.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 46. Gosztonyi Mária∞Horváth János esküdt P. Inkey Sándor táblabíró, alszolgabíró adósság 1836.01.27.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 47. Babos Ferenc - , +István örököse Kozáry Anna∞+ag. Németh Mihály adósság 1836.01.27.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 48. Zieler Áron egerszegi zsidó Császár János egerszegi váltóműves szabó∞Peczeli Ágnes adósság 1835.09.11.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 49. Ag. Bolla Ferenc∞Markó Katalin Gergő Katalin∞+Geráth Mihály - Mihály fia örökösödés 1835.06.22.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 50. Stern Bernárd egerszegi kereskedő zsidó Sümeghy Mihály engedményese Tuboly Gábor ellenállás 1833.12.18., 1834.12.13. Csillagh Lajos főszolgabíró
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 51. Nagy Anna∞+Balogh József Nagy János adósság 1835.03.21.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 52. Tuboly Katalin - T. Ferenc örököse∞Szmodits Károly Gedáts Ferenc tófeji adósság 1835.04.04.
32. doboz Farkas Imre előtti perek 2. 53. Tánczos György kanizai szíjjgyártó Léránt István∞Tánczos Julianna adósság 1835.11.28., 1837.11.27. Szigethy Dániel főszolgabíró, Hertelendy Imre főszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 54. Tar Magdolna∞+Kósa Ferenc Czigány Julianna∞Csordás József zálogos 1834.09.09., 1836.03.02. Orosz Ferenc alszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 55. Körmendy József szentbékállai közbirtokos Lesner Salamon díszeli árendás zsidó adósság 1835.02.04.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 56. Rózsás László Rózsás István adósság 1831.09.05., 1834.12.05. Simon Mihály alszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 57. Reiner Ferenc szentilonai kertész Bessenyey János táblabíró adósság 1833.01.31., 1833.12.02.1834.12.02. Horváth Vilmos főszolgabíró, Orosz Ferenc főszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 58. Simon Sándor olai kereskedő Horváth Terézia∞Vrantsits Péter adósság 1834.03.15., 1834.12.04. Orosz Péter alszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 59. Veisz Jónás egerszegi kereskedő zsidó Vrantsits Péter∞Horváth Terézia adósság 1834.03.15., 1834.12.05. Orosz Ferenc alszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 60. Becze Péter lispei szegény Czigány Ferenc lispei szegény adósság 1835.01.30.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 61. Molnár Katalin∞Horváth József, Monok János∞Molnár Borbála Rózsás József adósság 1835.02.25.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 62. Budai Rózsa∞Vödzköndy József Sör Anna∞+Szegy László adósság 1835.05.20.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 63. Soós István seborvos Osvald Károly adósság 1835.05.20.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 64. Zanathy Pál Zanathy Ferenc kárt követelő 1835.06.23.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 65. Sakter Márton nagylengyeli zsidó Pálffy György, Salamon Pál, Katona Ruzsinka adósság 1834.06.23., 1835.05.20. Rumy Károly alszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 66. Isoó Ferenc egerszegi patikus Csányi Antal adósság 1834.01.27.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 68. Isoó Ferenc egerszegi patikus Csányi József adósság 1837.01.11.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 68/a. Czigány József esküdt Gombossy Pál táblabíró kárt követelő 1838.05.26.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 69. Tóth Julinka∞Lakatos Pál Tornyos Ferenc budafai zálogos 1838.03.06.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 70. Simon Ágnes∞Tuboly János lövői postamester Domján Rozália - József örököse∞Ágoston József táblabíró, Domján Erzsébet∞Hetési Péter fölülírást követelő 1838.09.05.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 71. Horváth Judit∞+Ács Károly P. Inkey Sándor adósság 1837.12.05.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 72. Sádli Franciska∞+Simon Imre Sényi Mihály adósság 1838.11.26.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 73. Ratesits Ignác vármegyei katona Rédey Mihály, Nagy Károly , Nagy Ferenc , Nagy Náni - Kotsi György örökösei Magyar István , Cs. K. hadnagy, Baka János szabó mester örökösödés 1831.12.05., 1834.12.02. Csillagh Lajos főszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 74. Hertelendy Ferenc táblabíró Sárközy Sándor Somogy megyei táblabíró, Bogyay Miklós táblabíró újító per 1842.12.01., 1844.12.05. Malatinszky ferenc főszolgabíró
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 75. Ag. Szabó György - Jánosnak cs.k. hadnagy örököse Pethe Ferenc, Kustán János, Pethe János károkozás 1835.09.26.
33. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 76. Tar István postamester csapody Pál engedményese Jobaházi Dőri Imre adósság 1838.05.25.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 77. Vrantsits Péter Péczeli Klára∞+Kováts Mihály tótszerdahelyi kasznár∞Horváth József ügyvéd adósság 1838.02.12.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 78. Horváth Antal szentgyörgyi Nagy Judit∞+Nagy Mátyás, Bezerédy Anna∞Barcza Imre, Bezerédy Borbála∞Gaál József zálogos 1824.05.29., 1845.01.21. Saáry László főszolgabíró
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 79. Kustán György Ag. Barabás János zálogos 1844.09.09.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 80. Rabovszky János dúnántúli kerületi tábla ügyésze Viosz Imre táblabíró, mint +Dvornikovits Mihály táblabíró örököse adósság 1838.02.03.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 81. Kovács Magdolna Koltay József, néhai Koltay Károly örököse adósság 1834.02.08., 1835.02.26. Farkas Ignác főszolgabíró,
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 82. Weisz József olai kereskedő zsidó∞Ax Rozália Plesche János∞Kelemen Rozália, Tárnok adósság 1845.05.30.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 83. Péterfy József, Törjékszenterzsébet földesúra Rósa János szenterzsébeti zsellér kárt követelő 1839.12.05.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 84. Dömötör Péter∞Béres Ruzsinka Herczegh György∞Szakál Julinka, Ola adósság 1835.11.23.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 85. Perger Ádám olai árendás zsidó Steffanits Ignác esküdt adósság 1838.09.05.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 86. Németh Ferenc öreg bíró Alsórajk Borsos Julianna∞+Adorján Mihály perceptor adósság 1829.09.09., 1836.02.04. Jakabffy Gergely
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 87. Horváth Anna Foky Rozália∞+Domaniczky József táblabíró ellenállás 1837.12.07.
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 88. Tóth Péter Nagylengyel, Szép Márton, Nemesnép, Horváth István∞Vörös Judit Szép Katalin∞+Szakál János, Baglad osztályos 1834.09.03., 1841.04.28., 1844.09.03. Orosz Ferenc alszolgabíró, Bertalan Pál főszolgabíró
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 89. Vizsi Örzse Bocfölde Adrovicz Ferenc∞Simonfy Anna örökösödés 1841.05.10., 1844.09.03. Farkas András
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 90. Hegyi Domonkos esküdt Svastits János táblabíró kárt követelő 1839.04.16., 1840.11.26. Söptey Ádám alszolgabíró
34. doboz Farkas Imre előtti perek 3. 91. Moskovit Károly mint Hoffman Károly engedményese Sümeghy Franciska∞Fábián István táblabíró adósság 1845.11.12.
35. doboz Farkas Benjamin előtti per 1. 1. Gasparits Ferenc Basika Julianna∞+Borsos László, Borsos Ferenc, Tánczos Mihály újító zálogos 1846.05.11.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 1. Talabér József Csány Antal adósság 1805.01.14.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 2. Hordós Julianna - , +Ferenc lánya pusztamagyaródi Balázs Péter jobbágya Hordós András, Söjtöri Baranyai Anna jobbágya∞+Patai László osztályos 1807.05.07.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 3. Zsebők Mátyás misefai Csákány József táblabíró adósság 1803.11.16.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 4. Kustán Pál Kis Antal , Balogh András , Pete György - László fia Sárhida hatalmaskodás 1803.12.09.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 5. Pete István sárhidai Ag. Bíró András sárhidai hatalmaskodás 1799.06.17.? Fatér Pál esküdt
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 6. Pendli Ferenc Csepeli Erzsébet∞+Bóka Ferenc adósság 1804.08.25.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 7. Ag. Szabó Ferenc∞Pál Elizabet Deák Erzsébet∞ag. Prander József pálfiszegi hatalmaskodás 1799.04.10.? Dese József esküdt
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 1. Eszterházy Miklós Bázai közbirtokosok határozás 1833.08.10.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 2. Koltay Bálint kocsis legény Kováts Márton gulácsi tiszttartó hatalmaskodás 1833.11.26.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 3. Fitos Katalin lickói Pethe György lickói visszahelyeztető 1833.09.09.? Hertelendy Károly 2. alispán
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 4. Tuboly Imre bakónaki Ag. Nagy Antal bakónaki hatalmaskodás 1833.09.09.
35. doboz Farkas János előtti perek 1. 5. Hertelendy Károly∞Nedeczky Terézia Szántói József , Sümegi András, Töreky Gáspár vitaiak hatalmaskodás 1834.01.28.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 1. Ag. Nagy János, Nagy Ferenc Buday Anna∞ag Laczi vagy Sebestyén Ferenc adósság 1804.08.23.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 2. Fridli Anna∞Srajner János andráshidai Vizlendvay Erzsébet∞+Szabados Farkas János∞Rátz József örökösödés 1806.08.21.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 3. Krisonits János egerszegi Smodics Ferenc olai adósság 1808.05.10.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 4. István Katalin∞Deák József Szláby Anna∞+Táncos Ferenc adósság 1804.09.05.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 5. Ebergényi István Fábián Ferenc zálogos 1805.04.29.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 6. Hertelendy Gáspár hahóti apát Bezerédy Anna, Bezerédy Zsuzsanna adósság 1795., 1799.11.13. Farkas László alszolgabíró
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 7. Dereskey Barbara, Horváth Lázár Salamon László adósság 1798.08.27.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 8. Gyöngyössy János Mohr Ignác egerszgei postamester adósság 1799.04.09.
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 9. Vizi József Simon János, Simon József, Simon Anna adósság 1793.11.26., 1802.05.13. Kováts Mihály esküdt
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 10. Kámán Péter, +Németh ? árvái gyámja Sándor György, Sándor János, Sándor Mihály, Ag. Molnár Mihály örökösödés 1796.05.27., 1798.11.12. Petrics József alszolgabíró
35. doboz Farkas Sándor előtti perek 1. 11. Erdélyi János szombathelyi polgár Prátsovits György adósság 1804.04.17.
36. doboz Farkas Károly előtti perek 1. 1. Teperics József sárszegi adózó Inkey Ádám kárt követelő 1838.05.25., 1844.09.05. Farkas András alszolgabíró
36. doboz Farkas Lajos előtti perek 1. 1. Osvald Erzsébet, Kiskutas, +Oszvald János leánya∞Kukovecz József Több Osvald atyafiak osztályos 1791.12.01.
36. doboz Farkas Lajos előtti perek 1. 2. Ag. Kováts János, Vaspör, Kováts Katalin∞Ag. Németh Ferenc Kalamár János, Kalamár György, Vaspör örökösödés 1792.03.14.
36. doboz Farkas Lajos előtti perek 1. 3. Major Erzsébet∞+Zarka Farkas∞Ag. Kiss Ferenc Kámán Katalin, Sándorháza∞+Kulcsák Miklós∞Demeter György visszaváltó 1794.11.17.
36. doboz Farkas Lajos előtti perek 1. 4. Tuboly György Hajgató Pál, Boldogfa hatalmaskodás 1791.05.23.
36. doboz Ferenczy Farkas előtti perek 1. 1. Bollér János, Cserencsóci adózó Csótár Péter, Szentgyörgyvölgye adósság 1783.02.03.
36. doboz Ferenczy Farkas előtti perek 1. 2. Molnár Antal∞Hertelendy Anna, Baglad Ján Ferenc, Lövői postamester hatalmaskodás 1793.01.21.
36. doboz Ferenczy Farkas előtti perek 1. 3. Berndorner Fülöp Boczor György, Nemesnép adósság 1793.11.18.
36. doboz Ferenczy Farkas előtti perek 1. 4. Berndorner Fülöp, Lövői sebész Babolcsay Ferenc, Szentgyörgyvölgye adósság 1793.11.18.
36. doboz Ferenczy Farkas előtti perek 1. 5. Ag. Kopasz Gábor Bertelan Ferenc, Bertalan János
37. doboz Forintos Boldizsár előtti perek 1. 1. Ag. Molnár György, Ag. Molnár János Molnár Erzsébet∞Szabó Ferenc, Tekenye, Nagy Katalin∞Süle Pál, Takács Ferenc∞+Nagy Veronika osztályos 1796.04.28.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 1. Zserjav Antal csáktornyai kereskedő Hrusóczy Balázs perlaki adósság 1817.11.13.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 2. Ag. Győry Ferenc Diós Szentgyörgyi Horváth Antal adósság 1822.09.13.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 3. Németh József Horváth Ferenc adósság 1824.02.05.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 4. Simán Mihály egerszegi szabó mester Kálmán Ferenc hetési adósság 1824.12.16.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 5. Kováts István Ádám Mihály adósság 1818.04.28.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 6. Gáspár Zsuzsanna∞Böczén Márton Gáspár Péter, Vajda Ferenc zálogos 1815.04.25., 1816.01.19., 1820.04.18. Novák Gáspár főszolgabíró, Kuthy Pál
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 7. Dukai Takács István mint Tulmon Krisztina∞+Gömbös Ádám, Gömbös Zsuzsanna∞Barcza István cessionariusa Talabér Ferenc, Talabér Anna∞Mlinovits Pál , T. F. és T. A. Talabér Dávid örökösei zálogos 1823.12.02.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 8. Gaál József zalaapáti uradalom kasznárja Horváth Ferenc gétyei adósság 1823.12.01.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 9. Pfister János vitai szűcs mester Kováts vagy Bakos János vitai mészáros mester adósság 1825.09.06.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 10. Kováts Anna∞+Krizing Ferenc Oroszvári András∞Miskei Rozália újítóper 1826.01.31.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 11. Szigethy György Szigethy István adósság 1827.05.14.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 12. Gencs József Dobossy Terézia - mint gyermekei gyámja∞+Söptey Ádám∞+Böröczky Antal adósság 1827.09.03.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 13. Nagy Ferenc táblabíró mint, +Parraghy Klára, +∞Mátay István táblabíró cessionariusa Nagy Antal adósság
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 14. Szabó József szentgróti Molnár József pakodi plébános ellenállás 1826.09.11., 1827.09.05. Szentgyörgyi Horváth Antal főszolgabíró
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 15. Szabó János ügyvéd Dvornikovits Mihály táblabíró adósság 1825.09.16.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 16. Szabó János ügyvéd, táblabíró Gombos István ormándlaki közbirtokos adósság 1827.05.14.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 17. Csótár Ferenc szentgyörgyvölgyi Császár György szentgyörgyvölgyi becstelenítés 1828.01.28.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 18. Cseresnyés Ferenc szentgyörgyvölgyi Császár György szentgyörgyvölgyi becstelenítés 1828.01.28.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 19. Cseke István szentgyörgyvölgyi Császár György szentgyörgyvölgyi becstelenítés 1828.01.28.
37. doboz Forintos György előtti perek 1. 20. Rákos Ferenc szentgyörgyvölgyi nemesi commintos notariusa Császár György szentgyörgyvölgyi becstelenítés 1828.01.28.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 1. Festetits László Sombor Ferenc nedelici táblabíró zálogos 1822.09.10.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 2. Csesznák József főügyész mint több rakicsányi, martjánci, muraszombati adózók nevében Fischl Mihály volt rakicsányi számtartó adósság 1823.12.01.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 3. Dominkó János domasinczi adózó Domitrovich Franciska özvegye∞+Tkáltsits László adósság 1822.02.05.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 4. Kuzma Gáspár pottureni adózó Domitrovich Franciska∞+Tkáltsits László adósság 1822.02.05.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 5. Jurista József belliczai adózó Kósak János varasdi táblabíró adósság 1824.02.09.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 6. Festetics László Fischl Mihály adósság 1824.09.09.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 7. Makkay Anna∞+Szűcs László∞Kosák János Kosák János adósság 1825.09.12.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 8. Galambos József Fridetz János adósság 1824.12.17.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 9. Purgár Anna∞+Kerznár János hudosáni Domitrovich Franciska∞+Tkaltsits László adósság 1825.09.12.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 9/a. Bertalan Mihály Bertalan Ferenc adósság 1825.01.24.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 10. Moravecz Ferenc dekanoveci plébános Domitrovich Franciska∞+Tkáltsits László adósság 1825.09.12.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 11. Festetics László Sombor Ferenc táblabíró adósság 1827.11.27., 1828.09.01. Séllyei Elek főszolgabíró
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 12. Festetics László Sombor Ferenc táblabíró ellenállás 1826.09.07.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 13. Tomazy Miklós varasdi kereskedő Saffranits Mátyás, Stridi plébános 1827.09.11.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 14. Hrushóczy Mihály Treiber Jakab∞Vugrinecz Katalin adósság 1827.01.31.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 1. 15. Goriczay Anna Goriczay Ferenc adósság 1828.02.05.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 16. Festetics László Glavina József újító per /adósság/ 1835.05.29.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 17. Tersztenyák Klára∞Potturich Jakab potturnyai Zsombor Ferenc adósság 1828.02.05.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 18. Stankovits József - Festetics László mérnöke Koósz András Varasd megyei táblabíró ellenszegülés 1822.02.05.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 19. Filipovich Lőrinc szivicai adózó Ivanek Stanislav adósság 1825.11.29.
38. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 20. Moravecz Ferenc dekanoveci plébános Barits György Hraschani adósság 1826.02.23.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 21. Fodravecz Tamás Gerkavchak hegy Nagyfalusi János adósság 1824.09.09.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 22. Filipovits Lőrinc szivicai adózó Domitrovich Franciska∞+Tkáltsits László oppositionalis 1824.01.20.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 23. Göncz György csáktornyai patikus Kosák János adósság 1824.05.29.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 24. Festetics László Fodor Ignác adósság 1824.09.09.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 25. Saffarits György csáktornyai magistrátus nevében Koosz András Varasd vármegyei táblabíró adósság 1824.09.09.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 26. Krasovecz Jozefa stridói∞Meizel Pál Parchetz Mária∞Koósz András Varasd vármegyei táblabíró adósság 1828.05.08.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 27. Peczeli Klára∞+Kováts Mihály tótszerdahelyi kasznár∞Horváth József ügyvéd Sümeghy József ny. Cs. K. hadnagy adósság 1828.05.06.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 28. Dely Anna∞+Dienes István Spissich Sándor adósság 1824.05.14.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 29. Vida Terézia∞+Tüttösy László táblabíró∞Dőry Imre Kálóczy Imre Légrád város jegyzője adósság 1829.05.19.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 30. Iliás István Iliás György adósság 1827.11.12.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 31. Festetics László Kossák János adósság 1824.09.09.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 32. Németh János kincstári igazgató Vrbetz Pál adósság 1822.12.02.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 33. Boda Ferenc vörcsöki provisor Kerner Ignác parókus adósság 1830.05.12.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 34. Habian Katalin∞+Santek Miklós novakoveczi adózó Domitrovits Franciska∞+Tkaltsits László oppositionalis 1824.01.20.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 35. Majtényi István kapitány Sümeghy József adósság 1824.11.23.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 36. Dőry Imréné∞+Tüttösy László Joó Ferenc adósság 1827.01.08.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 37. Gradisckay Ferenc Tkálchetz Mihály adósság 1830.11.23.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 38. Gorichanecz Mátyás Nedelic város bírája Treiber Jakab adósság 1827.01.22.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 39. Csesznák József mint +Mikulecz Péter nedelici plébános végrendeletének végrehajtója Koósz András adósság 1832.09.03.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 40. Domján József táblabíró Nagy József táblabíró ellenállás 1831.03.14.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 41. Lenhárd Jozefa∞+Keczer Mihály Zritkóci ispán Joó Ferenc esküdt adósság 1829.11.12.
39. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 2. 42. Kleiner József Varasd vármegyei táblabíró Csárits Ferenc esküdt, Csárits Ferdinánd, Csárits Zsigmond, Csárits Jozefa∞Gomolecz Imre muraszombati iskolamester, Gomolecz Karolina∞Goriczay Zinó , - Csárits Jozefa örökösei adósság 1834.09.02.
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 43. Horváth József ügyvéd∞Péczeli Klára Sümeghy József királyi tanácsos adósság 1830.05.12.
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 44. Jelenich Ferenc előbb stridói káplán, most dombovni adminisztrátor Ivánovits János∞Csárits Jozefa adósság 1833.12.04.
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 45. Csárits Terézia∞Bogothy Márton Varasd vármegyei táblabíró Ivanovits János∞Csárits Jozefa adósság 1833.09.03.
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 46. Viosz? Zsuzsanna∞Csutor János Boldogfai Farkas család divisionalis Csak őrjegy 1836.08.09.
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 47. Rajky Lázár táblabíró Rajky János, Rajky Ferenc, Rajky György, Rajky Imre újító per 1818.04.21., 1823.04.28., 1827.11.27. Kuthy Pál főszolgabíró, Saáry László főszolgabíró
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 48. Daka János Somogyi Ignác adósság 1826.02.01., 1835.01.30. Horváth Antal főszolgabíró
40. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 3. 49. Sághváry Julianna∞Benkő József esküdt Mezriczky Károly esküdt adósság 1833.09.02.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 50. Farkas Erzsébet Gyömörey Károly táblabíró adósság 1834.02.03., 1835.01.30. Csillagh Lajos főzolgabíró
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 51. Kovachich András légrádi, +Juratovics Imre özvegye Murlasy Mihály légrádi hatalmaskodás 1834.12.04.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 52. Bakos? István táblabíró∞Békásy Zsuzsanna Forintos Ludovika∞Tóth Ferenc Lebensfeld adósság 1833.11.27.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 53. Őrjegy Varasd vármegyének átadva
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 54. Forintos József∞Szalay Anna Magar Ferenc Őri kasznár számadásbéli 1835.11.27.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 55. Goriczai Ignác Varasd vármegyei táblabíró mint Verbantsit Anna∞+Neubauer∞+Varga végrendelete végrehajtója Hrusóczky balázs perlaki adósság 1833.09.03.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 56. Verbanchich Ferenc csáktornyai mészáros Tkalsecz Mihály adósság 1831.11.28.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 57. Haiszenberger Magdolna∞+Liebentritt Mátyás Steffanits Ignác adósság 1831.11.14., 1836.05.05. Chinovány Boldizsár főszolgabíró
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 58. Krassovecz Ferenc csáktornyai Szokolics Franciska∞+Gasich Gáspár∞Molnár György adósság 1835.09.12.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 59. Karátsonyi József nagykanizsai városi tanácsos, mint Horváth István végrendeletének végrehajtója Tuboly Gábor ügyész adósság 1825.09.12.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 60. Márkán Mihály szentmáriaia plébános Glavina József vármegyei esküdt adósság 1833.01.29.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 61. Nagy Mihály vörsi kasznár Gaál Gáspár vármegyei esküdt adósság 1833.11.27.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 62. Nagy Mihály vörsi kasznár∞Horváth Éva Simon Mihály alszolgabíró és atyafiai adósság 1833.09.05.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 63. Pummer Zakariás cs.k. hadnagy Nedeczky Ferenc táblabíró adósság 1833.12.05.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 64/a. Rasits József Érsek József csáktornyai varga mester∞Érsek Jozefa, adósság 1836.01.29.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 65. Simon János∞+Pálffy Katalin Pálffy Ferenc, Pálffy Julianna∞Doszpoth Péter osztályos 1836.09.06.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 66. Szűts István Saári Pál Őrjegy 1850.03.28.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 67. Sombor Ferenc Körös vármegyei táblabíró Tkaltsetz Mihály adósság 1833.02.06.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 68. Takó Julianna∞+Söjtöry Ádám Csalló József nemtelen, Gyömörő, Molnár Katalin birtokképtelenség 1832.05.08., 1836.09.06. Kerkapoly István főszolgabíró
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 69. Tislárits Mihály Tkaltsetz Mihály adósság 1833.09.03.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 70. Őrjegy Varasd vármegyének átadva
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 71. Őrjegy Varasd vármegyének átadva
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 72. Őrjegy Varasd vármegyének átadva
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 73. MihálitsMiksa zágrábi püspöki szentszéki protocallisa Csácsenovits Klára∞+Czigán Antal∞Sipos Ignác újitóper 1833.09.05.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 74. Tkáltsetz Mihály Novák János csáktornyai csizmadia mester újítóper 1832.12.05.
41. doboz Gabelits Ferenc előtti perek 4. 75. Greinitz Károly gráci vasárus Fábián Pál egerszegi vasárus adósság 1833.09.03.
41. doboz Gábelits Imre előtti perek 1. 4. Árvay István vármegyei alügyész Jelenits Ferenc alsódomborni lelkész helytelenül tett fizetés 1846.06.17.
41. doboz Gábelits Imre előtti perek 1. 7. Vutsák Miksa, mint Ronnen Antónia engedményese Rabl Anna adósság 1847.09.25.
41. doboz Gábelits Imre előtti perek 1. 8. Kregár István esküdt, mint Szmodics Lajos engedményese Szmodics Lajos adósság 1846.05.22.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 1. Győrffy Ferenc esküdt lengyeli Ag. Bonczók György lengyeli hatalmaskodás 1777.06.02. Kiss Ferenc esküdt
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 2. Vasvári Mihály Gombos Farkas hatalmaskodás 1794.11.06.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 3. Egyed Rozina∞Tálos József petrikeresztúri Gombos János, Egyed Gergely hatalmaskodás 1784.05.11.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 4. Varga Ferenc Nemesapáti Czigány Erzsébet∞+Klinger Ferenc gelsei adósság 1785.12.23.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 5. Imre Katalin∞+Hadics Mátyás nagylengyeli Baksa Erzsébet∞+Galambos Ferenc hetéi adósság 1785.05.23.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 6. Kiss Erzsébet∞ag Banyi István nagylengyeli Kiss Rozina∞Kelemen Péter nagylengyeli osztályos 1795.02.23.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 7. Domján Ferenc mileji Tóth János , Barbinecz Péter laki hatalmaskodás 1774.02.07.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 8. Béry László nagylengyeli plébános Győrffy Ferenc adósság 1772.06.15. Egeghy János esküdt
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 9. Rózsás István esküdt Nagylengyel, Fitos György Horváth János, Sebők Márton adósság 1774.02.08. Kiss Ferenc esküdt
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 10. Németh István Győrffy Ferenc adósság 1768.03.09.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 11. Bikali Mihály, Bikali Márton, Németh Ilona∞+Bikali István Fitos Erzsébet∞+Csiszár János nagylengyeli adósság 1774.02.07.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 12. Bazitai helybéliek Csuti Ferenc hatalmaskodás 1781.11.05.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 13. Molnár Varga György lakhegyi Pais István hatalmaskodás 1778.06.22.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 14. Horváth István lukafai Kováts ferenc adósság 1785.12.12.
42. doboz Győrffy Ferenc előtti perek 1. 15. Marton Benedek rendeki zsidó Tuboly Judit , Egyed Ferenc özvegye és mások adósság 1777.06.20.
42. doboz Halassy Ignác előtti perek 1. 1. Tuboly János szentliszlói Léránt János szentliszlói becstelenítés 1836.06.23.
42. doboz Halassy Ignác előtti perek 1. 2. Boda Pál Horváth Mihály szabó mester adósság 1834.01.27.
42. doboz Háry József előtti perek 1. 1. Fehér Ignác Vrantsits Péter vármegyei várnagy adósság 1829.06.15.
42. doboz Háry József előtti perek 1. 2. Fehér Ignác Steffanits Ignác vármegyei esküdt adósság 1829.12.17.
42. doboz Háry József előtti perek 1. 3. Ag. Keresztúri Ferenc lakhegyi Ag. Pálfy Mihály alszolgabíró adósság 1829.05.18.
42. doboz Háry József előtti perek 1. 4. Vidovits Borbála∞+Takács János Dvornikovits Mihály táblabíró adósság 1829.09.07.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 1. Ag. Fekete Mihály böröndi Németh Ilona∞+Török György vaspöri adósság 1783.08.26.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 2. Simon Katalin∞Győrfy József és mások Győrfiszeg Simon György egerszegi osztályos 1794.03.27.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 3. Kolbri? János Dénesfai Balássy Ferenc hetési adósság 1793.05.10.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 4. Nagy János esküdt Boncodfölde, +Nemes Mihály fiának Gábornak a gyámja Temli István∞+Nagy Erzsébet bödei örökösödés 1793.06.19.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 5. Gulásy Anna∞+Istvánfy Farkas tárnoki Deák Ferenc - Péter fia zsitkóc adósság 1784.01.13.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 6. Fitos Mihály nagylengyeli Gulácsi Anna∞Győrfy János adósság 1793.05.10.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 7. Kámán József hetési Salamon József∞Balásy Erzsébet becstelenítés 1793.05.10.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 8. Kempler Jakab egerszegi zsidó Verebélyi András adósság 1794.02.17.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 9. Horváth István Kispáli Cseresnyés Erzsébet∞+Fazokas Márton Kispáli adósság 1794.03.14.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 10. Luser Mátyás hottói Kiss János, Sövegjártó István hottói kárt követelő 1793.05.14.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 11. Boda László gersei plébános Tóth Mihály adózó egerszegi Horvát Antal hadnagy kocsisa kárt követelő 1793.05.10.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 12. Balasy Anna∞Kámán József hetési Balasy Erzsébet∞Salamon József, szentpéterúri osztályos 1793.05.10.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 12/a. Pete István fia, Pete László sárhidai Fitos Rozina∞Kustán Mihály sárhidai adósság /lopás ?/ 1793.11.20.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 13. Kámán Mihály hetési Jakabfy ferenc hetési adósság 1793.04.15.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 14. Kámán József hetési Kámán Mihály , Kámán László hetési, Gerencsér György hatalmaskodás 1793.04.15.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 15. Kámán Ferenc hetési Kámán Mihály, Ifj Kámán László hetési hatalmaskodás 1793.04.15.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 16. Pete János∞Kaczor Katalin sárhidai Kiss Antal becstelenítés 1792.08.07.
42. doboz Hegyi Pál előtti perek 1. 17. Farkas János boldogfai Lukács Mátyás adósság 1782.08.28.
42. doboz Hermán Mihály előtti perek 1. 1. Galambos Ilona∞+Szép Márton, Nemesnép Szép Pál, Nemesnép hatalmaskodás 1812.05.08.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 1. Hrusótzy Balázs Glavina Pál adósság 1819.11.26., 1823.09.04. Perfelvétel, Végső ítélet
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 2. Dienes István Senyei Károly adósság Csak őrjegy
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 3. Bóka Ferenc Ag. Tóth Ferenc hatalmaskodás 1823.08.26. Perfelvétel, ítélet
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 4. Lázár József Ag. Virág József hatalmaskodás 1817.01.15., 1823.09.04. Perfelvétel, Végső ítélet
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 5. Domanitzky József Orosz József∞Málik Jozefa oppositionalis 1819.09.16.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 6. Zágrábi káptalan Gyika Emánuel decimalis 1818.01.29.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 7. Báró Lebintzky Péter∞Vajda Borbála Vajda Anna∞Márkus Ignác, Vajda Margit∞Rába Boldizsár, Vajda Ferenc osztályos 1819.09.17.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 8. Csesznák József tiszti főügyész Bessenyei Lajos adósság 1821.09.13.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 9. Deák József Balogh György, Pete László, Pete Mihály, Pete Péter, Bakos István, Bakos Gábor, Lang István adósság Őrjegy , Az iratot lásd: Sedrialiter revisarum Fasc.34 No 301
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 10. Zobb József Hadrovits János, Adorján Mihály adósság Őrjegy lásd: Sedrialiter revisarum: Fasc 34 No 302
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 11. Szentbékálla, Kisfalud, Mindszentkálla földesúra és közbirtokosai Kisőrs, Sóstó, Kővágóőrs, Köveskál, nemes és nemtelen közbirtokosai határ 1820.08.04.
43. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 12. Háry Farkas / végrendeleti örökös/ levéltárnok Szeghy István, Szeghy Katalin∞+Horváth Gábor örökösödési 1818.08.27.
44. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 13/1. Alsóőrsi birtokosok Felsőőrsi birtokosok határvita 1820.06.22. Kiemelve a 32.sz. mellékelt a térképtárba
44. doboz Hertelendy György előtti perek 1. 13/2. Mellékletek: No 31-81, NB 1-4, NB A-O
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 14. Körmendy István Raposa Zsófia adósság 1812.01.15. Oszterhueber Ferenc allispán előtt
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 15. Pálfy Anna Németh László dekonestatio 1812.01.15. Oszterhueber Ferenc alispán előtt
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 16. Fejes Pál Dömös János hatalmaskodás 1820.05.05.
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 17. Szabó Mihály és leánya Katalin Szabó Imre∞Budai Julinka, Szabó Pál hatalmaskodás 1820.09.07.
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 18. Dienes István Dvornikovits Mihály adósság 1820.11.14.
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 19. Kozits Anna∞Sághy Lajos 1, Kozits István, 2, Kozits Zsófia∞Csaplovits Dániel, 3, Kozits Julianna osztályos 1819.11.23.
44. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 20. Foky Erzsébet∞+Etényi Ferenc Salamon Antal hatalmaskodás 1821.08.22.
45. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 22. Lovasi közbirtokosok Veszprémi káptalan, mint Paloznak földesúra határper 1819.10.13. A "D" jelű térképmelléklet kiemelve lásd: térképtár
45. doboz Hertelendy György előtti perek 2. 23. Kurbély György veszprémi püspök Kiss Ignác, Körmendy István proportionalis 1816.05.07. Oszterhueber Ferenc alispán előtt , Az 1. sz. melléklet 16. századi oklevelek másolatai
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 24. Gelseszigeti földesúrak és közbirtokosok Bakónaki és kilimáni birtokosok határ 1823.
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 25. Alsórajk és Kilimán közti határ megállapítása. Pallini Inkey János kérelmére
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 26. Pallini Inkey János kérésére Alsórajk és Kerecseny közti határ megállapítása 1823.07.11.
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 27. Pallini Inkey Ádám Bakónaki közbirtokosok Határ Orosztony és Bakónak közt 1824.08.26.
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 28. Kustos Márton Talabér Márton hatalmaskodás 1823.09.10.
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 29. Tóthi Lengyel Anna kérésére Dörögd, Imáripuszta, Denti és Csörgei puszták határának kijelölése 1820.07.13.
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 30. Kövesdi közbirtokosok Veszprémi káptalan, paloznaki birtokos határozás 1820.10.27. Térkép a No 23. melléklet kiemelve
46. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 31. Lovasi közbirtokosok Felsőőrsi közbirtokosok határozás 1816.09.24. Oszterhueber Ferenc 2. alispán , A 8. számú melléklet /térkép/ kiemelve
47. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 32. Balásy Örzse∞Varga György Bogár Örzse∞+ag. Sebestyén József hatalmaskodás 1821.01.11.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 33. Festetics László Barits János adósság 1817.08.25. Szegedy Ferenc alispán
47. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 34. Farkas Gábor Farkas Julianna∞Gombos Pál, Farkas Mária∞Nagy Antal hatalmaskodás 1823.01.28.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 35. Kurbély György veszprémi püspök mint szentbékállai birtokos, Nedeczky Károly veszprémi nagyprépost kisfaludi birtokos Díszeli közbirtokosok Mindszentkálla, Kisfalud és díszel határai 1821.04.16.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 3. 36. Dezséri Backó Krisztina Galsai közbirtokosok határozás Hosztót és Galsa közt 1822.04.20.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 37. Dienes István Báró Sényey Károly adósság 1818.11.17. Szegedy Ferenc alispán
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 38. Dienes István mint Stern Bernárd hitelező megbízottja Báró Senyey Károly adósság 1818.11.17. Szegedy Ferenc alispán
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 38/a. Kukulovich Ferenc Czvetkovich Katalin∞Presburger József zálogvisszaváltó 1820.01.26.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 39. Zichy József Czigány Pál, Czigány Péter, Czigány Károly hatalmaskodás 1820.11.14.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 40. Gyika Constantin Emánuel a bellatinci birodalom birtokosa Augusztics István∞Somsits Anna visszahelyeztető 1822.08.22. Az ügyet folytatja Deák Antal első alispán 1829.05.22., Hertelendy Károly 2. alispán 1831.12.07., Botka József 1. alispán 1835.02.06., Kerkápoly István 1. alispán 1838.09.04.
47. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 41. Gyika Constantin Emanuel Augusztics István∞Somsits Anna visszahelyeztető 1822.08.22. Ugyanaz mint a No 40
48. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 42. Őrjegy áthelyezve sedrialiter revisarum Fasc 45. No 371
48. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 43. Herceg Eszterházy Miklós Szentliszlói közbirtokosok határozás Bánokszentgyörgy, Kislakipuszta és Szentliszló közt 1826.110.09.
48. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 44. Csesznák József Aranyodi közbirtokosok határozás Szentpéter és Aranyod közt 1820.08.07. Folytatás 1832. Hertelendy Károly 2. alispán előtt
48. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 45. Forintos József a pesti szeminárium ügyvédje Kispécselyi nemes és agilis közbirtokosok Határozás Nagypécsely és Kispécsely közt 1820.11.08.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 46. Péter Mihály, Polgár Imre Ferenczi László, Mórocz Balázs és többen hatalmaskodás 1823.01.29.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 47. Pallini Inkey Ádám Csányi József adósság 1824.12.02.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 48. Kozáry László postamester Csillag György, Domján János hatalmaskodás 1819.09.16.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 49. Kálmán Antal a hetési nemesi kommunitas perceptora Kálmán Anna∞Gaál János és többen oppositionalis újított 1830.05.10. Előzmény 1817.09.17.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 4. 50. Bertalan János, Vizlendvay Gábor több kacorlaki közbirtokos P. Inkey János, Skublics Károly határozás Kacorlaki, szerdahelyi és Szentbalázs közt
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 51. Somady Pál Somady Sándor hatalmaskodás 1820.12.01.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 52. Bertalan János, Vizlendvay Gábor és több pölöskei közbirtokos P. Inkey János, Skublics Károlyés több szentbalázsi közbirtokos határozás Pölöskefő és Szentbalázs közti határ
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 53. Magyar László sümegi varga mester Holler Mátyás szentgróti tiszttartó hatalmaskodás 1818.04.23. Szegedy Ferenc 1. alispán
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 54. Gombosy Pál Dömötör István, Dömötör Mihály, Dömötör Gábor, Gángó János hatalmaskodás 1823.01.28.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 55. Bernáth család Molnár család zálogos Őrjegy 1841-ben újraindul Kerkápoly István előtt
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 56. Derentsér? Festetics László adósság Őrjegy
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 57. Szabó Imre Szabó Mihály a felperes apja újító Őrjegy
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 58. Vörös István Nagy József hatalmaskodás 1826.01.30.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 59. Haili Anna∞Horváth István Plankin Terézia∞Hanger Ignác osztályos 1825.05.10.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 60. Bolla János, Bolla Ferenc Szűcs István, Szűcs Gergely, Somogyi Mihály, Somogyi Gábor, Szalay János hatalmaskodás 1826.01.09.
49. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 61. Forintos Károly Forintos József A családi levéltár átadása végett 1824.11.29. 1833.01.30-án Deák Ferenc alispán
50. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 62. Tóth Zsuzsanna∞Mezritzky Sámuel Gr. Festetics László visszahelyeztető 1824.08.25.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 63. Gáspár János Rédey József, Sebestyén Sámuel, Hegyi Zsigmond hatalmaskodás 1822.11.26.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 5. 64. Tarródy Sándor örökösei Szládovits János, Szládovits József, Szládovits László, Szládovits Tamás, Szládovits Rózsa∞Gerben József, Gerben Örzse∞Zéli Farkas György zálogos 1822.08.21.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 65. Septey Ádámné özv. Gr. Festetics László, Tolnay Gábor visszahelyeztető Csak őrjegy
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 66. Siklóssy József Somogy vármegyei táblabíró Nedeczky Ferenc zálogos Csak őrjegy
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 67. Vári Szabó Sámuel∞Imre Zsófia Balogh Péter és többiek adósság 1820.08.22. 1832-ben ismét: lásd Zalabéri Horváth János alispán előtti perek Fasc 1. No 10 csak őrjegy
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 68. Zágrábi káptalan Csáky Julianna∞+Szapáry Péter 1818.11.13. Szegedy Ferenc előtt felvett
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 69. Nedetzky Károly nagyprépost Gr. Batthyány Antal hatalmaskodás 1817.01.16. Oszterhueber József alispán csak őrjegy 1832.08.06. Nagy József tiszti ügyész
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 70. Horváth Imre Mezritzky László hatalmaskodás 1824.01.26.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 71. Mesterházy József Mezritzky Sámuel Pocessus Locati 1819.08.24.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 72. Soós Ignác Babotsai Farkas hatalmaskodás 1819.09.13.
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 73. Miszori Sándor Nagy József hatalmaskodás 1816.01.26. Szegedy Ferenc előtt
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 74. Tóth Márton és többek Maczky és Thassy urak Folytatás végett kivéve Háry tiszti ügyész által 1844.07.19. csak őrjegy
50. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 75. Bolla Márton piarista provinciális Sándor János és a vászoli közbirtokosok határozás 1822.08.21. A per előzménye 1799.11.20. Mesterházy Lajos alispán előtt
51. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 76. Fábián István alügyész, Ag. Szépe János nevében Ifj Cseke Márton hatalmaskodás 1824.02.16.
51. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 77. Saáry Péter Csobánci uradalom hatalmaskodás, az uradalom határai 1824.02.05. Előzmény: 1791.11.18. Mlinarics lajos előtt
51. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 79. Saáry Ferenc Gr. Dobosu György violentiolis Eredtelige felvéve: 1801.11.20. Sümeghy József alispán majd Szegedy ferenc alispán
51. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 80. Ua. mint fasc 6 No 79
51. doboz Hertelendy György előtti perek 6. 81. Lázár György, Domján Antal Tuboly Elek ellenállás 1822.09.13.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 1. Kovács Péter gulácsi Kovács György gulácsi adósság 1838.05.25.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 2. Czigány József Hermán Pál adósság 1836.11.28., 1837.11.13. Szigethy Dániel főszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 3. Scheiber Jakab sümegi kereskedő zsidó Bezerédy Borbála∞Gaál József táblabíró adósság 1837.05.30., 1837.11.29. Kuthy Pál főszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 4. Körmendy József szentbékállai Rosty Vince táblabíró adósság 1837.11.28.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 5. Sárffy Julianna∞Bodzay János felpéci / Győr vm/ Sárffy Pál, Dörgicsei, Antal Sámuel∞+Sárffy Erzsébet mencshelyi, Sárffy Éva∞Pető Pál szentistváni örökösödési zálogos per 1836.09.05., 1838.02.07. Kuthy Pál főszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 6. Nagy Dániel Győrfy Sára∞+Szigethy Pál Csak őrjegy 1848.12.19.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 7. Pap Katalin∞+Pap László∞Kustán József karosi Forintos György táblabíró adósság 1839.09.02.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 8. Pölczin Zsuzsanna∞Nágel János kottori kádár mester Horváth József kárt követelő 1839.09.03.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 9. Szűcs Katalin∞Mezriczky Lajos Bikali József, Tóth György vonyarci szőlőhegyen adósság 1839.12.09.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 10. Szabó Zsuzsanna∞Bagdy Sámuel kővágóőrsi Mórotz Sára∞+Bárány Pál kővágóőrsi bért követelő per 1838.01.30.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 11. Hosop József számadó birkás Nedeczky Lajos, Nedeczky Antal, Nedeczky Hedvig∞Csapó Vilmos, Nedeczky Franciska∞Botka János táblabíró, Nedeczky Rozália∞Svastics Pál szavatossági kárt követelő 1838.01.30.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 12. Kelemen Mihály kővágóőrsi közbirtokos Id. Antal Mihály kővágóőrsi közbirtokos zálogos 1835.05.21., 1839.06.29. Szigethy Dániel főszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 13. Ságvári Magdolna, Ságvári Julianna, Ságvári Zsófia Mezritzky Károly, Mezritzky Lídia, Mezritzky Zsófia újító per /adósság/ 1836.11.29., 1883.06.25. Kuthy Pál főszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 14. PulayPéter zalaszentgyörgyi ispán Grainecher György alsóbagodi plébános adósság 1840.05.18.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 15. Vida Anna∞Septey György Dobosi Terézia∞+Septey Ádám újító /zálogos/ 1835.01.27., 1838.11.26., 1841.05.11. Kuthy Pál főszolgabíró Horváth Pál alszolgabíró
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 16. Reichenfeld Sámuel kanizsai kereskedő Szép Károly kanizsai patikus adósság 1841.12.02.
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 17. Kis Mihály∞+Koltay Terézia Baranyai Menyhárd táblabíró ellenállás 1833.12.03., 1835.02.23., 1838.09.04. Kerkápoly István főszolgabíró, Kuthy Pál
52. doboz Hertelendy Imre előtti perek 1. 18. Balassa György táblabíró Tolnai Julianna∞+Légmán Miklós∞+Németh József, Légmán Imre, Légmán Elek, adósság 1842.03.03.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 1. Vida József Töreky János zálogos 1796.08.23.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 1/a. Kása Ferenc Lencsek János adózó zálogkiváltó 1781.11.09.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 2. Imre Mariann, Bodorfa Imre Ferenc, Imre Barbara∞Gögős Péter, Cseh Rozália∞+Imre Pál adósság 1783.09.01.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 3. Pajor József Horváth Eszter∞+Czigán Gergely adósság 1788.11.14.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 4. Gyömörey Terézia∞Domján János Gyömörey József táblabíró zálogos 1784.08.23.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 6. Miskey József Mlinarits Lajos∞Boros Terézia zálogos 1793.05.15.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 7. Domanitzky János Náymár János∞Sebők Anna adósság 1792.03.13.
52. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 8. Talabér Dávid börzöncei uradalom számvevője Nyúl Ferenc, Nemesbük adósság 1792.11.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 1. Vida József Töreky János zálogos 1796.08.23.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 1/a. Kása Ferenc Lencsek János adózó zálog kiváltó 1781.11.09.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 2. Imre Mariann bodorfai Imre Ferenc, Imre Barbara, Gögös Péter, Cseh Rozália∞+Imre Pál adósság 1783.09.01.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 3. Pajor József Horváth Eszter∞+Czágán Gergely inspector adósság 1788.11.14.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 4. Gyömörey Terézia∞Domján János Gyömörey József táblabíró zálogos 1784.08.23.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 6. Miskey József Mlinarits Lajos∞Boros Terézia zálogos 1793.05.15.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 7. Domanitczky János Náymár János∞Sebők Anna adósság 1792.03.13.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 8. Talabér Dávid börzöncei uradalom számvevője Nyúl Ferenc nemesbüki adósság 1792.11.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 9. Kovács László Oroszváry Gábor, Oroszváry Julianna, Oroszváry István, Oroszváry Pál, Oroszváry Erzsébet∞Börsönyi István adósság 1794.08.26.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 10. Kovács József Oroszváry Gábor, Oroszváry Julianna, Oroszváry Erzsébet adósság 1794.05.01.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 11. Kovács László Oroszváry Gábor, Oroszváry Julianna, Oroszváry Erzsébet adósság 1794.05.10.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 12. Ag. Csöndör János Grúber Antal sármelléki árendás adósság 1793.08.25.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 13. Kiss Ferenc ötvösi számvevő Dóczy Terézia∞+Farkas Lajos Farkas György adósság 1801.08.21.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 14. Kozits István a keszthelyi uradalom fiscalisa Répás Ferenc vármegyei aljegyző adósság 1801.08.22.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 15. Festetits György Hollósy Ferenc böröndi postamester ellenállás 1802.11.23.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 16. Salamon Ádám szentgróti zsidó kereskedő Fichi Izidor türjei prépost adósság 1784.05.11.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 17. Talabér Dávid börzöncei számvevő Nyúl Ferenc nemesbüki adósság 1792.11.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 18. Talabér Dávid Nyúl Ferenc reocupatorius /visszafoglalás/ 1793.11.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 19. Nyúl Terézia∞Matis Terézia Nyúl Ferenc reocupatorius 1793.11.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 20. Vajda Ádám Kiss János zalabéri táblabíró vincularis 1794.12.20.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 21. Nagy família Kethely Rozália Csak őrjegy 1804.06.09.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 22. Festetics György Oroszváry Gábor vármegyei esküdt 1796.08.25.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 23. Grubanovits Zsigmond fehérvári apát Kozáry László zálogos 1798.08.22.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 24. Vida Zsófia∞+Takács Gábor particularis perceptor Botka József adósság 1799.11.15.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 25. Talabér Anna∞+Horváth József∞Mlinarits Pál Horváth Antal, Horváth Anna szentgróti adósság 1799.08.22.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 26. Sipos Ferenc esküdt Bolla Margit∞+Soproni Jakab adósság 1800.08.22.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 27. Ag. Kiss - Kulcsár János vitai Viosz József táblabíró zálogos 1800.08.26.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 28. Kinorányi Katalin∞+Marton László Farkas Anna∞Forintos Károly adósság 1800.08.22.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 29. Gyömörey Anna∞+Lipits Sándor Horváth Ferenc szentgyörgyi táblabíró adósság 1801.08.26.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 30. Lukáts János Farkas Anna boldogfai∞+Csillagh Ádám vármegyei számvevő adósság 1801.11.13.
53. doboz Hertelendy János előtti perek 1. 31. Töreky János Vida József zalakoppányi osztályos 1796.08.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 1. Krencser Kristóf Simicher Antal rátkai üvegbányász kárt követelő 1817.08.22.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 2. P. Inkey János Tóth Ferenc vármegyei comiszarius adósság 1819.05.11.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 3. Horváth Ádám táblabíró, Petrikeresztúr Őri Mihály, Gergál János, Gergál István, Bollahida zálogos 1815.01.16.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 4. Egeghy Borbála∞Ábrahám János majosfai Székely Anna∞+Bertalanfy ? majosfai zálogos 1812.04.20.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 5. Horváth Ádám táblabíró, Petrikeresztúr Ag. Segesdi Erzsébet∞+Herczeg Márton adósság 1815.09.07.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 6. Ábrahám György iborfiai Hers Izsák lengyeli zsidó adósság 1819.03.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 7. Ábrahám György iborfiai mint Márton Mátyás zsidó comissariusa Ábrahám György lickói adósság 1819.03.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 8. Ábrahám György iborfiai Pajzs István pajzsszegi adósság 1819.03.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 9. Holczer Samu baki árendás zsidó Lengyel Márton lengyeli árendás zsidó adósság 1817.01.16.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 10. Kiss Anna /mint Kiss Ádám∞+Csótár Magdolna örököse/∞Benke József, rédicsi Tóth Imre, Tóth Péter, Tóth János, Tóth Imre, Tóth Mihály dedesiek, Szép János bagladi, Varga Ferenc reszneki zálogos 1811.01.15.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 11. Győrfy Marinka gellénházi Fitos Farkas és többen lickóiak osztályos 1811.01.15.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 12. Vámos Katalin Sélley József óhidi zálogos 1811.01.29.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 13. Schmidt Jakab berekásó mester Ag. Sipos Mihály, Salamopn József, Czigány József és többenn lickói birtokosok munkabért követelő 1818.11.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 14. Balogh Boriska∞Kálmán Pál bocföldei Győrfy Ferenc∞+Visi Marinka bocföldei adósság 1817.04.28.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 15. Szeghy Mihály Ör. Pálfy József∞Szűcs Júlia szegfalusi zálogos 1818.04.07.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 16. Szeghy Mihály Ör. Pálfy József Prummer László dióskáli iskolamester, mint +Pálfy Pál árvájának tútora zálogos 1818.04.07.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 17. Pais Ferenc - +István fia Pais István - János fia pajzsszegi adósság 1815.09.07.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 18. Kolonics János pápai szűcs mester Tóth Imre egerszegi szíjgyártó adósság 1818.09.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 19. Izsák Márton nagylengyeli zsidó Pálfy Mihály gellénházai adósság 1815.09.07.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 20. Györkös Katalin∞+Pálfy László mileji Egyed Mihály, Egyed József és sokan mások milejiek örökösödési 1813.11.20.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 21. Dóczy Terézia∞+Farkas Sándor farkaspatyi∞Farkas László táblabíró Kutassy József táblabíró adósság 1818.11.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 22. Vámos Katalin Szigethy Mihály óhidi zálogos 1811.06.29.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 23. Tolnay Terézia Marton Péter tomaji plébános kötésbeli per 1810.11.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 24. Zab László∞+Büki Erzsébet, Zab Anna∞Imrich Ádám és mások, Magyar Ferenc, Magyar Éva zálogos 1815.09.15.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 25. Kálmán Ferenc Zsédi Julianna∞+Léránt János zálogos 1813.08.30.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 26. Mészel Rozália∞+Nagy Ignác∞Pál József böröndi Kéthelyi Rozália∞+Nagy Lajos hottói móringot követelő 1814.11.24.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 27. Ag. Kanti Ferenc Németh János, Kulcsár Erzsébet Szentiván hegy adósság 1818.01.26.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 28. Kutasy József táblabíró Csányi József táblabíró adósság 1818.11.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 29. Czigány László, Czigány László Ifj. Czigány János zálogos 1816.08.21.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 30. Laskóy Judit∞Tót László Laskói István, Laskói Jónás, Márkus Anna∞+Lajkóy János osztályos 1814.01.28.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 31. Kováts Éva∞+Fitos Mihály Fitos Katalin, Fitos Borbála, Rogáts János - mint Fitos Anna árváinak gyámja, Fitos Mihály özvegy tartás 1817.08.22.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 32. Márton Izsák negylengyeli árendás zsidó Tuboly János gellénházi ellenállás 1817.01.13.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 33. Gris? János seborvos Simichen Antal üvegbánya tulajdonos adósság 1817.06.23.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 35. Prichler Alajos kereskedő Simichen Antal üvegbánya tulajdonos adósság 1817.11.13.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 36. Bertalan Pál mint Bertalan Krisztina∞+Vasdinnyei József , örökösei , gyámja Pahotsa Sándor, Pahotsa István, Kováts Judit∞+Pahotsa Ferenc adósság 1814.05.12.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 37. Takács György gógánfai Gyömörey József Gyömörey Ferenc, Gyömörey Gáspár adósság 1819.01.28.
54. doboz Hertelendy Károly előtti perek 1. 38. Skublics Imre Gyömörey József, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár adósság 1819.02.04.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 39. Vargha Rozália - Vargha László örököse∞Csertán Károly táblabíró Csányi József táblabíró ellenállás 1831.11.12.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 40. Bogdán Ferenc Varasd vármegyei táblabíró mint Gradischay Ferenc csődgondoka Sombor Ferenc Körös vármegyei alszolgabíró adósság 1831.09.06.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 41. Ag. Vargha Ferenc pölöskei P. Inkey János, Skublics Károly kárt követelő
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 42. Miskey Erzsébet mint Zob Péter engedményese Bertalan József kapitány, Zob Péter adósság 1833.02.01.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 43. Frantsi János Szűcs Ferenc seborvos gyámi számadás követelése 1833.01.30.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 44. Tuboly Imre , +T. Imre örököse Marton György táblabíró adósság 1830.02.05., 1832.01.23. Deák Antal alispán
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 45. Radics József galsai Ősze Mihály galsai hatalmaskodás 1826.11.28., 1831.09.06. Hertelendy György alispán
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 2. 47. Kozáry Farkas Horváth János zalabéri kanász újító /hatalmaskodás/ 1831.02.01., 1832.12.07. Séllyei Elek 2. alispán
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 48. Inkey János kanász Ábrahám György kacorlaki hatalmaskodás 1831.09.07.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 49. Kuthy Pál tiszti főügyész Ag. Virág József - mint salamon András - Dióskál - árváinak gyámja számadást követelő 1829.02.04., 1831.09.05. Séllyey Elek 2. alispán
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 50. Dala Vince egerszegi szegény Dozmati Horváth Antal visszahelyeztető 1831.09.16.
55. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 51. Mohos Pál rendesi Móró József, Móró László, Móró Ferenc rendesi, Zsoldos Péter hatalmaskodás
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 52. Kopácsy József Veszprém megyei püspök Sáry Pál hatalmaskodás 1828.09.11., 1832.05.22. Séllyey Elek 2. alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 53. Ag. Papp János kustánszegi Tuboly Márton örökösödés 1832.05.09.
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 54. Festetics László Eszterházy Miklós hatalmaskodás 1832.09.03.
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 55. Egerváry Kristóf Vas megyei táblabíró Horváth Imre zalabéri zálogos 1817.08.01., 1833.09.13., 1843.01.26. Szegedy Ferenc 1. alispán, Hertelendy György 2. alispán, Kerkápoly István 1. alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 56. Egerváry Kristóf Vas megyei táblabíró Horváth Vilmos zalabéri visszahelyeztető 1833.02.04., 1841.12.04. Kerkápoly István 1. alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 57. Füzik Ferenc Horváth Ignác szentgyörgyi hatalmaskodás 1792.01.24., 1833.09.19. Mlinarics Lajos alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 58. Darás József ügyvéd Mihanovits Rozália∞+Tischlér János hatalmaskodás 1829.11.12., 1831.11.07. Séllyey elek 2. alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 59. Léránt István Tuboly László szentliszlói hatalmaskodás 1821.09.12., 1832.02.08. Hertelendy György alispán
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 59/a. Pálfy László Egyed Mihály, Egyed József, Egyed György, Egyed Ruzsinka, Egyed Ferenc osztályos 1810.11.20.
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 60. Kenyeres Rózsa∞Oroszváry Gábor Molnár Ferenc zálogos 1808.05.13., 1831.08.31. Farkas Sándor alszolgabíró
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 61. Kálmán Ferenc Vecsey Mihály zálogos 1813.08.30.
56. doboz Hertelendy Károly előtti perek 3. 62. Kenyeres Rózsa∞Oroszváry Gábor Dely Gábor aracsai zálogos 1808.05.12.? Farkas Sándor alszolgabíró
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 1. +Tütösy Mihály örökösei Tusztics Katalin∞+Fodor Pál adósság 1806.08.25.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 1. (?) Gyömörey György Ag. Rusa József , Lőrincz György, Lőrincz Ferenc, Gyömörei lakosok kiléptető per /?/ 1809.01.28.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 2. Adorján László Zalaegerszegi patikus Nagy Antal Mihályfai nemes adósság 1807.01.13.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 3. Nagy Terézia∞Kámán József, Tekenye Séllyei Gáspár, Bíró Judit∞+Séllyei József zálogos 1816.11.26.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 4. Luiff Erzsébet∞Gábriel Mihály kőszegi esztergályos Rajnisch József∞+Luiff János∞Déghy István, Eszterházy Miklós gyulakeszi ispánja osztályos 1811.06.27., 1817.04.22. Novák Gáspár főszolgabíró
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 5. Hegedűs János devecseri provisor Kiss Ignác táblabíró adósság 1805.05.07.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 6. Vörös Mihály zalabéri postamester∞Novák Julianna Fényes Magdolna∞Paál György esküdt megintető 1805.01.21.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 7. Gr. Batthyány József /Németújvári/ Forintos Erzsébet∞+ Csákányi József adósság 1822.05.10.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 8. Tóth Ferenc, Hankó István, Tördemic Ag. Kocsis Márton, Henyei Erzsébet, Hencsei Katalin∞Kocsis Márton, Hencsei Franciska∞Papp Ferenc hatalmaskodás 1799.12.19. Dobosy György esküdt
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 9. Naymar János, Sümeg Somogyi Anna, Sümeg inttető 1813.11.16. Előzményei 1792-től
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 10. adósság 1805.05.15.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 11. adósság 1805.08.26.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 12. Farkas Gábor táblabíró Nagy Antal adósság 1820.11.14.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 13. Novák Gáspár táblabíró Imra Ferenc adósság 1821.08.22.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 14. Bauer Ferenc, Szentgróti pék Nemes Tarsoly János , Tekenye adósság 1819.11.12.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 15. Vanintsek Mátyás, Szentgróti lakatos Gr. Schmidegh József adósság 1821.09.05.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 16. Dienes István táblabíró Kenyeres Rózsa∞+Oroszváry Gábor adósság 1821.01.29.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 17. Talabér Anna∞+Horváth Lukács∞Joó István Gelentsér János∞Molnár Katalin adósság 1823.08.23.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 18. Nemes Fábián István vármegyei tiszti alügyész Barna Ferenc adósság 1822.05.08.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 19. Édeskúti Jánosné Mihályovits József hivatásos tanácsos adósság 1819.11.23. Lásd No 20.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 20. Magyar László Mihályovits József királyi tanácsos adósság 1819.11.23. Lásd No 19.
57. doboz Horváth Antal előtti perek 1. 21. Talabér Ferenc Hertelendy Gáspár adósság 1820.04.19.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 22. Inkey János Salamon Viktor keszthelyi comissárius adósság 1820.08.28.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 23. Gr. Batthyány József Gyömörey György adósság 1822.05.10.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 24. Gr. Batthyány József Forintos János kapornaki plébános adósság 1822.05.10.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 25. Salamon Károly Oroszváry Lajos adósság 1823.11.27.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 26. Kusnyér András jobbágy /Rozgony Abaúj vármegyei lakos/ Csányi Antal adósság 1822.09.24.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 27. Fábián István, Tiszti első alügyész Gosztonyi István adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 28. Háry István Horváth János, Galsai kocsmáros adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 29. Fábián István alügyész Hados György adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 30. Fábián István alügyész Kiss Katalin∞Szalai János adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 31. Fábián István alügyész Vizkeleti László adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 32. Fábián István alügyész Tóth János adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 33. Fábián István alügyész Áts József adósság 1822.05.08.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 34. Tóth István Gaál László adósság 1821.11.13.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 35. Csák György az ötvösi uradalom kasznárja Paár Imre a türjei uradalom ügyésze∞Csákányi Antónia adósság 1824.01.13.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 36. Forintos Erzsébet∞+Csákányi József Zelkó János adósság 1810.05.25.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 37. Jó Terézia Tördemici birtokos∞Tanhoffer Mihály Vass István Tördemici birtokos adósság 1824.09.10.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 38. Badits Ferenc, Lőrincz János Gyömörei jobbágyok Sohár Julianna∞Kozáry József, Németh János veszprém vármegyei esküdt adósság /becsatolva egy 1822-es per, ugyanezek felek közt./ 1826.02.01.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 39. Tuboly József esküdt Farkasits Krisztián a kanizsai uradalom inspectora 1823.08.26., 1825.09.06., 1828.05.14. Domján József másod alispán előtt, Inkey imre másod alispán előtt
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 40. Katona János Nyirád Katona Ilona∞Ag. Vargha Ferenc Gyömörő adósság 1823.09.02.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 41. Kopácsy József veszprémi püspök Csabrendeki birtokosok határper 1827.06.01.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 42. Ságodi közbirtokosok Horváth Vilmos kaszaházi birtokos határozás 1827.05.28.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 42/a. Festetics László, Csáktornyai uradalom Tullok Ferenc , /Pósfalvai/, Murakeresztúri apát határozás 1823.08.05.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 43. Gr. Festetics László Csuzy Pál, Csuzy Antónia∞Halassy Károly, Csuzy János, Tótszerdahelyi közbirtokosok határozó per 1827.08.13. Kiemelve az, "U" jelű melléklet, áttéve a térképtárba
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 44. Vizer József Sohár Borbála, +∞Léránt Lajos alszámvevő, Sohár Mária, +∞Vlasits József adósság 1826.04.26.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 2. 45. Lőrinc József, Lőrincz Kata Tekenye, Lőrincz János, Lőrincz Borbála, Gyömörő, öreg Borbála, Doba/ Vas m./ Ag. Lőrincz György, Lőrincz Borbála, Ag. Csalló József örökösödés 1820.11.13.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 46. Mlinarich István Miskey Borbála∞Csepy János adósság 1825.09.06.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 47. Holler Mátyás szentgróti uradalom tiszttartója Spissich Sándor adósság 1824.01.28.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 48. Holler Mátyás szentgróti uradalom tiszttartója Tarsoly Ferenc adósság 1824.05.18.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 49. Gál János, Gál Gábor Bábony/ Somogy megye/ Vidossa Éva, +∞Visnyi János Antalfa örökösödés 1823.09.02.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 50. Steiner Dávid Zalaszentgrót Horváth vagy Vintzellér József adósság 1826.01.24.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 51. Talabér Ferenc Ag. Szikovits István, Ag. Németh József Nemesbük hatalmaskodás 1827.09.13.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 52. Gödör Pál Császár György, Domján Imre hatalmaskodás 1825.11.28., 1827.01.08. Inkey Imre
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 53. Csak őrjegy
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 54. Dely Anna, +∞Dienes István Verebélyi Imre adósság 1824.01.15.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 55. Fekete Anna∞Taró Antal Keszthely Fekete Erzsébet∞Fekete Sándor, Csabrendekiek osztályos 1846.05.27.
58. doboz Horváth Antal előtti perek 3. 56. Gr. Festetics László Pap György, Pap János hatalmaskodás 1827.01.31.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 1. Szűts Anna∞+Srankába János Kapolcsi ács, sajkacsináló∞Gyarmathy János tímár Kerék György, Kővágóörs adósság 1825.09.17.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 2. Kaiser József egerszegi kereskedő zsidó Csányi József adósság 1827.05.26.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 3. Luczy Katalin∞Fülöp Mihály Luczy József örökösödés 1824.06.17.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 4. Németh Ráhel∞+Jakab Ádám, Rózsásszegi zsidó Ag. Simon Ferenc, Kislengyel adósság 1819.09.17.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 5. Pethő, vagy Molnár Dávid Szabó Zsuzsanna, Salföld∞Bagoly Dániel, Kővágóörs adósság 1828.09.10.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 6. Darnay József, Balatonhenye Itzés Péter, Balatonhenye becstelenítés 1828.09.16.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 7. Khöler György, árokmetsző Bogyay József adósság 1833.09.30.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 8. Czindery Katalin∞Tuboly József Bán Adalbert, Talabér László, Bán Anna∞Dely György 1823.05.10., 1832.05.21. Nagy Antal főszolgabíró
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 9. Tolnay Gábor Tolnay Júlia∞Németh József adósság 1832.05.21. Csak őrjegy, 1836.01.28.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 9/a. Molnár János Id. Tóth István, Ifj tóth István, Tóth Farkas nemtelenek Pórszombat birtokképtelenség 1828.03.18.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 10. Szente Mihály, vármegyei tiszti alügyész Szakály Ferenc, Nemesnép adósság 1833.02.01.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 11. Szente Mihály, vármegyei tiszti alügyész Babocsay László, Szentgyörgyvölgye adósság 1833.02.01.
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 12. Ifj. Tolnay Gábor Tolnay Julianna∞Németh József Óhid adósság 1832.05.21., 1836.05.01. Farkas Imre alszolgabíró
59. doboz Horváth Farkas előtti perek 1. 14. Németh Ráchel∞+Jakab Ádám, Rózsásszegi zsidó Egyed György Pálfiszeg adósság 1819.09.17., 1825.03.15. Skublics Alajos alszolgabíró
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 1. Festeits László Zerpák Sándor tiszti alügyész hatalmaskodás 1827.05.26., 1828.09.10., 1831.09.15. Hertelendy György első alispán, Deák Antal első alispán
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 2. Őrjegy, / lásd Sedrialiter revisarum F.63 No 616.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 3. Kuthy Pál főügyész Csányi József, táblabíró adósság 1831.12.13.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 4. Kozáry József Füzik Ignác hatalmaskodás 1832.01.30.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 5. Festetics László Schmelczer Jakab nagykanizsai királyi sóperceptor oklevelet visszakövetelő 1832.09.03.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 6. Festetics László Dadányi asszonyság 1829. Deák Antal, Csak őrjegy 1839
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 7. Bárány Pál, Rendes/ Fülöpi rév/ Jankovich Jánosné, Sz: Báró Pichler Terézia hatalmaskodás 1826.04.27., 1829.02.07., 1831.12.09. Hertelendy György első alispán, Deák Antal első alispán
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 8. Őrjegy 1837
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 9. Mikó Katalin∞Polgár József, Galsa Ag. Farkas József, Galsa hatalmaskodás 1824.11.29., 1827.05.15., 1828.02.12., 1831.09.16. Domján József 2. alispán, Horváth Antal 2. alispán, Séllyei Elek 2. alispán
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 10. Vári Szabó Sámuel∞Imre Zsófia Balogh Péter∞Fitos Kata, Hetési István∞Kállai Eszter hatalmaskodás 1820.08.22., 1832.06.01. Hertelendy György első alispán
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 11. /Szentgyörgyi/ Horváth Antal Oszterhueber György, Oszterhueber Imre, Füzik Pál, Gyömörey Gáspár, Ughy József, Ughy János, Nagy György visszahelyeztető 1828.12.04., 1831.09.05. Séllyey Elek 2. alispán
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 12. Dobosy Anna∞Dóczy Ferenc, Kisfalud Steringer Sára∞Rosinger József tördemici árendás Becstelenítés 1832.03.27.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 13. Gömbös Eszter∞Kisfaludy Mihály nyugalmazott főstrázsamester Orosztonyi közbirtokos Inkey Ádám, Vécsey Ferenc, Vécsey József, Orosztonsi közbirtokosok arányosítás 1830.02.04.
60. doboz Horváth János előtti perek 1. 14. Csányi Antal Fábiánics Katalin∞+Nagy Mihály megbízási sommás ügy 1836./?/08.03.
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 15. Horváth József, salomvári adózó Péterfy József levél letartóztatás 1828.03.17., 1828.09.12., 1831.12.15. Hertelendy György, Deák Antal
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 16. Lengyel Anna /Tóti/∞+Kiss Ignác, / Tarródházi/ Hertelendy Pál hatalmaskodás 1832.03.29.
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 17. Lengyel Anna /Tóti/∞+Kiss Ignác, / Tarródházi/ Töreky Ferenc hatalmaskodás 1825.08.23., 1831.09.16. Hertelendy György
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 18. Lengyel Anna /Tóti/∞+Kiss Ignác, / Tarródházi/ Ravasz János hatalmaskodás 1831.09.16.
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 18/a. Szentmihályfalvay József Szladovics Erzsébet∞+Simon József, Simon Mária∞Szladovics Gergely adósság 1829.02.06., 1831.12.09. Deák Antal
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 19. Horváth Anna∞+ Derencsér János H. Eszterházy Miklós adósság 1831.06.02.
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 20. Gr. Festetits László Ag. Simon István hatalmaskodás 1831.04.22., 1831.12.05. Deák Antal
61. doboz Horváth János előtti perek 2. 21. Dóczy József, Ugodi plébános, Dóczy Ferenc, Dóczy Róza Gyömörey Károly örökösödés 1832.11.27., 1835.05.19. Kerkápoly istván 2. alispán
62. doboz Horváth Lázár előtti perek 1. 1. Lusztig Mátyás, Egerszegi zsidó kereskedő Herslschel Márton, Egerszegi zsidó kereskedő 1812.01.14.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 1. Horváth Julianna∞Simon Imre Horváth Zsófia, Horváth Zsigmond örökösödés 1835.09.09.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 2. Gombosy Pál∞Farkas Julianna Skublits József adósság 1833.02.01., 1835.02.06. Kerkápoly István
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 3. Nagy Péter, Zalamindszent Csutor Franciska∞Tassy Mihály, Csutor Katalin∞Babosi József adósság 1830.05.11., 1835.02.06. Kerkápoly István főszolgabíró
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 4. Vasváry Apollónia∞Sághy Ferenc Csányi Anna∞+Pajzs Károly∞Horváth Antal /Dozmoti/ adósság 1832.03.26., 1835.02.06. Csillagh Lajos főszolgabíró
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 5. Paczonay Ferenc, Zalaszentgrót Hertelendy Ferenc, Vindornyalak örökösödés /móring/ 1836.05.13.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 6. Dótzy Ferenc Kisfalud Gáll András, A veszprémi káptalan jobbágya zálogos 1839.05.02.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 7. Ag. Bernáth József∞Tar Erzsébet, Kővágóörs Ag. Kováts János , Kővágóörs adósság 1836.05.13.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 8. Dél István, Izsákfa , /Vas megye/ Nemes János újító per 1835.12.02. Előzmény: becsatolva, zálogos per 1833.09.03. Spissich Sándor előtt
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 9. Eősze Mihály Háry István Zalakoppány adósság 1835.02.04.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 10. Farkas Julianna∞Gombosy Pál táblabíró Nagy Anna∞Farkas Gábor, Pensionatus hadnagy végrehajtást igazító 1825.04.20., 1833.02.09., 1835.02.06. Simon Gábor alszolgabíró, Csillagh Lajos főszolgabíró
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 11. Fürst Mózes , Ag. Világos Márton karmacsi mészáros zsidó adósság 1836.12.02.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 12. Gombosy Pál táblabíró Fürst Izsák , Olai plébános zsidó adósság 1836.02.06.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 13. Hegyi János, /+Farkas Katalin unokája és örököse/ Deák György örökösödés 1836.03.04.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 14. Légmán Imre táblabíró Mihályfai és Óhidi nemesi communitas committense Óhidy György, Nagy István és mások, Óhid adósság 1835.12.04.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 15. Légmán Imre táblabíró Krausz Joachim Szentgróti árendás zsidó adósság 1835.12.04.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 16. Lázár Anna∞+Szita Ferenc, Alsópáhok Járó Katalin∞+Lázár Gergely adósság /pártfogásbéli/ 1836.11.28.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 17. Márkus József, / +Tahim László fassionariusa/ Nagy Katalin∞+Tahim Ferenc zálogos 1834.06.25.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 18. Rohonczi József, Alsópáhoki zsidó Varga Lőrinc, Szentandrás kárkövetelő 1836.09.15.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 19. Rédli Antal, Örvényes Lohn János, Vöröstó, / Veszprém megye/
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 20. Summer Katalin Rajky Lázár adósság 1836.11.29.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 21. Szigethy Dániel Dants József számadás 1838.09.05.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 22. Vári Szabó Sámuel, Monoszlói prédikátor Domokos Zsuzsanna∞Ilosvay György becsületsértés 1839.09.02.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 23. Spek György esküdt Spek Ignác táblabíró osztályos 1832.03.26., 1835.02.06. Csillagh Lajos főszolgabíró
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 23/a. Takács Terézia∞+Rogáts János Foki Anna∞Boros István adósság 1836.05.13.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 24. Tárnok Alajos, Szentgróti uradalom számvevője Csákányi Antónia∞+Paar Imre adósság 1835.05.18.
62. doboz Horváth Pál előtti perek 1. 24/a. Spek György esküdt Spek Ignác, táblabíró kárt követelő 1832.03.26., 1835.02.06. Csillagh Lajos
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 1. Gr. Festetits László Iliás György adósság 1829.11.27.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 2. Tomasits Antal Baranyay Menyhárd adósság 1831.09.06.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 3. Tomasits Antal Farkas Ferenc, / Boldogfai/ adósság 1829.05.20.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 4. Tomchovits György, Goricsán Tomasits Antal adósság 1833.05.07.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 5. Tkaltsits János Tkaltsits Cecília∞Svoboda Antal, Tkaltsits Alajos, Tomasits Antal, Vármegyei úti biztos adósság 1831.09.07.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 6. Dakáts László kerkakutasi felcser∞Klebs Terézia Harasztovits Mihály∞Trajber Eörzse, Alsólendva adósság 1834.11.26.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 7. Csesznák József táblabíró Domján Pál , /Domjánszegi/esküdt és örököstársai adósság 1835.01.27.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 8. Kalivoda József, Alsólendvai vendégfogadós Harasztovits Mihály, Soós Terézia/ anya/, Petsits Anna/anyós/, Alsólendva adósság 1834.11.26.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 9. Molnár János, vármegyei főügyész Borsos Julianna∞+Adorján Mihály, aladószedő adósság 1839.04.30.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 10. Fiszter Ferenc, Fiszter József, Fiszter Mihály, Fiszter Katalin, Fiszter Anna, György árvái Stridó Gr. Festetits László örökséget követelő 1834.09.04.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 11. Somogyi János esküdt, Somogyi Jozefa∞Péterfy Pál, Somogyi Antal Murlasy Mihály, Légrád adósság 1835.09.04.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 12. Gasparits Sebestyén, Cirkovjáni kápolna gondnoka Sümeghy József táblabíró, Szentmargita adósság 1836.09.09., 1839.01.18. Gábelits Ferenc főszolgabíró
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 13. Tomekovits György , Goricsán Kramarits Ferenc adósság 1833.05.07.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 14. Fischer ?, Hochsinger Mihály, Csáktornyai kereskedők Tomasits Antal, uti biztos adósság 1832.11.29.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 15. Lopátni György, Csáktornyai boltos kereskedő B. Krczevits Ivó adósság 1837.11.09.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 16. Jomotovits Ferenc Goriczai Ignác Csak őrjegy 1856
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 17. Hochsinger Mihály csáktornyai kereskedő zsidó Csávits Josepha∞Granovits János adósság 1831.11.24.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 18. Baráth Márton Nagykanizsai szűcs mester Karátsonyi József, Nagykanizsai szűcs mester újító per 1836.09.15. Előzmény csatolva, 1832.03.26. adósság
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 19. Őrjegy, Varasd megyének átadva
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 20. Molnár János tiszti főügyész Nagy Antal, /Hottói/táblabíró adósság 1834.11.27., 1838.01.30. Kuthí Pál
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 21. Őrjegy, Varasd megyének átadva
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 22. Vida Terézia∞+Tüttösy László∞Dőry Imre Sohár József∞Czigán Antónia adósság 1835.02.07.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 23. Csak őrjegy 1850
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 24. Beősz Bálint Vutetinc/ Muraköz hegykerület/ Horváth János adósság 1842.09.16.
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 25. Séllyei Elek∞Csertán Rozália, Novák Regina∞Dominich Sándor Tuboly Gábor, Oszterhueber József∞Deák Klára, Gr. Festetich Bénó, Prátsovits Mihály söjtöri plébános zálogos 1840.02.05., 1841.04.27. Farkas Imre
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 26. Kálóczy Mihály, mint Inkey Gáspár engedményese Inkey János/ pallini/ adósság 1839.11.29., 1841.02.05., 1844.02.05. Farkas Imre alszolgabíró, Bertalan Pál főszolgabíró
63. doboz Horváth Péter előtti perek 1. 27. Csak őrjegy 1853
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 28. Farkas Antal, Talabér Borbála∞Karátsony József Id.Talabér Lászó, Ifj. Talabér László, Talabér János zálogos 1838.09.06.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 29. Pék József, Gelseszigeti adózó Inkey János kárkövetelő 1838.09.05., 1840.11.27. Horváth Pál
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 30. Degyorgi Miklós perlak Koósz András∞Pavasecz Mária, Marócfa adósság 1832.09.04.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 31. Mézga János Domarince Koósz András∞Pavasecz Mária, Marócfa adósság 1830.11.23.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 32. Gaál János, Goricsáni plébános a goricsáni templom gondviselője Koósz András adósság 1832.11.29.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 33. Ritscher, vagy Vértesi Boldizsár, Kanizsa Mrossoczy Balázs, Perlak adósság 1831.12.09.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 34. Vioszkesz György, Varasd városi tanácsos Kukanecz István, Vratiseneci plébános adósság 1836.09.12.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 35. Szente Mihály Tuboly Imre, Tuboly Gáspár Csak őrjegy 1852
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 36. Molnár János, Vármegyei főügyész Skublits József adósság 1839.04.30.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 37. Ákosy Márton zalavári apát Domján Rozália∞Ágoston József, Domján Erzsébet∞hetesy Péter adósság 1837.04.26.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 38. Vahtarich János zágrábi kanonok Czányuga Ignác∞Nasgy Johanna, Zalapataka adósság 1837.01.30. Horváth Pál
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 39. Molnár János, Vármegyei főügyész Bertalan Vince hadnagy adósság 1839.04.30.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 40. Kaiser Albert, Egerszegi kereskedő zsidó Baranyai Menyhárd, Hahóti postamester adósság 1837.11.13.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 41. Csesznák János, 2. alügyész Koósz András adósság 1835.02.03.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 42. Fischer/?/, Hochsinger, kereskedők Csáktornya Domanitzky Mária, Tkáltsetz Mihály adósság 1837.11.14.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 43. Csak őrjegy, / lásd No 38./ Varasd vármegyének átadva 1850
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 43/a. Nagy József táblabíró Sényi mihály ügyvéd adósság 1840.05.20.
64. doboz Horváth Péter előtti perek 2. 44. Molnár János vármegyei főügyész Skublits József adósság 1839.04.30.
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 1. Dala Vince adózó Skublits József adósság 1832.11.12., 1835.05.18., 1837.12.05. Kuthy Pál főszolgabíró, Farkas András alszolgabíró
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 2. Gergáts József, Szaknyér / Vas megye/ adózó Domján József, / Domjánszegi/ adósság 1831.03.04., 1832.01.27. Marton József alszolgabíró
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 3. Németh János adózó, Sárfimizdó Simon László, Simon György örököse örökösödés 1831.09.05.
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 4. Stern József, Egerszegi szegény zsidó Botka Anna∞+Nagy Sándor kárkövetelő 1831.09.16.
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 5. Szladovits Gergely Salamon László adósság 1831.05.04., 1831.08.22. Marton József alszolgabíró
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 6. Deák György, Tárnok Ag. Rogáts János adósság 1833.02.14.
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 7. Nagy Rozália Tuboly Imre, Tuboly Gáspár adósság /pártfogásbéli/ 1831.08.22.
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 8. Rózsás József, Mint Vasvári László örökösének gyámja Bán Adalbert Kovácsi / Somogy Vármegye/, Mód Eörzse∞Szolóky József, Sárszeg adósság 1830.05.13., 1832.11.26. Simon Gábor alszolgabíró
64. doboz Horváth Vilmos előtti perek 1. 10. Sipos Mihály, Keszthely Forintos György adósság /pártfogás/ 1832.01.27.
65. doboz Inkey Gáspár előtti perek 1. 1. Leszner Márkus, Kanizsai, kereskedő zsidó Farkas Antal adósság 1827.11.13.
65. doboz Inkey Imre előtti perek 1. 1. Füzik Lajos, Galsai közbirtokos Polgár Zsigmond, Polgár Imre, Polgár József, Galsai közbirtokosok hatalmaskodás 1821.05.23., 1825.08.23. Domján József 2. alispán
65. doboz Inkey Imre előtti perek 1. 2. Hertelendy György, Első alispán Tóth Antal, Császári királyi főhadnagy hatalmaskodás 1826.04.26.
65. doboz Inkey Imre előtti perek 1. 3. Inkey János , / Pallini/, alszolgabíró Horváth Imre, / Szentgyörgyi/, táblabíró adósság 1826.04.26.
65. doboz Inkey Imre előtti perek 1. 4. Ujhelyi Sára∞Nagy András, Köveskáli közbirtokos Ujhelyi István, Ujhelyi Ádám hatalmaskodás 1825.09.06.
65. doboz Inkey Sándor előtti perek 1. 1. Fleischhacker József megyei főorvos Reizinger József , Egerszegi gyógyszerész adósság 1836.06.20.
65. doboz Inkey Sándor előtti perek 1. 2. Gerencsér József, Molnár László, Mester Márton, Bognár György Lengyel Zsófia∞+Augusztits Ferenc adósság 1835.05.29.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 1. Ivány József, Egerszgei patikus Adorján László , Egerszegi patikus iratokat visszakövetelő per 1824.09.10., 1830.05.13. Nagy Antal főszolgabíró
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 2. Rozina János, Balatonmagyaródi fogadós Talabér Márton adósság 1830.05.21.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 2/a. Farkas Antal vármegyei aljegyző Tóth Ferenc, Bakónak, Bernáth Mihály, Bakónak birtokképtelenség 1830.05.10.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 4. Vörös János, Németfalusi juhász Dvornikovits Mihály, táblabíró adósság 1829.09.05.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 5. Vértessy Boldizsár Mihánkovits Rozália∞+Tislér János, Szűcs mester becsületsértés 1829.12.09.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 6. Dohlen Baris∞+Deák Ferenc, Gyülevész Lukács András adósság 1831.05.04.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 7. Vinauer György, Berek ásó Horváth József, Tulok Mihály, Árvay Lajos, Oroszváry Lajos, Thassy Gábor, Tulok Rozália∞+Kelemen/?/, Thassy Anna∞Bessenyei János, Szentmihályi birtokosok adósság 1830.05.21.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 8. Farkas Julinka∞Ag. Gál György, Farkas Katalin∞+Magyar Gábor, Dióskál Farkas Anna∞Szladovics Károly örökösödés 1831.05.04.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 9. Chinorányi József, alügyész Forintos Gábor, táblabíró adósság 1830.06.14.
65. doboz Jakabffy Gergely előtti perek 1. 10. Karácsony József, Szűcs mester, Molnár Mihály, Rigyáci számadó Józsa János, Kanizsai szűcs mester adósság 1830.02.06.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 1. Győrfy Zsuzsanna∞Nagy Ignác, Köveskál Győrfy Sándor, Győrfy György, Győrfy József, Győrfy Zsuzsanna∞Szekér István osztályos 1827.11.12., 1828.09.11. Dóczy Gábor főszolgabíró
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 2. Dóczy Terézia∞Farkas László , Kisbarnak Forintos György, táblabíró adósság 1829.08.31.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 3. Milos Mihály örökösei:, Milos Lajos, Milos József, Milos István Novák Julianna, / Verebély Imre örököse/ adósság 1830.05.12.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 4. Szabó Éva, Szabó Katalin, Endréd / Somogy megye/ Somogyi Mihályné, Somogyi János takács és sokan . Mindannyian fürediek örökösödés 1829.01.30., 1836.03.02. Melatinszky Ferenc
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 5. Bogdán Terézia∞Csesznák József Gábelits Ferenc, mint Bogdán György gyámja örökösödés 1832.01.31., 1834.08. Hertelendy Károly 2. alispán
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 6. Somody Éva∞Fekete Lázár, Monoszló Hegyi János, Hegyi Eörzse∞Csekő János, Hegyi Gábor, Hegyi Lídia∞Károly József, Csatári Sára∞Kunn János, Monoszlóiak, Szarka István , Szarka Julianna, Szarka Sára, Szentantalfaiak zálogos 1827.11.27., 1828.09.02. Dóczy Gábor főszolgabíró
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 7. Gyulai Gaál Gáspár esküdt Szűcs Ferenc, Egerszegi szűcsmester becstelenítés 1832.01.10.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 8. Gyömörey György Stósz Pál osztályos 1829.01.30. Előzmény: 1783
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 9. Ramozetter Leopold, mint a Sümeg városi árvák atyja Salamon Zsigmond adósság 1832.01.26.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 10. Ramozetter Leopold Sümegi városi gyámatya Gombásy Antal adósság 1832.03.29.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 11. Péter János, Péter József, Rigács Péter Mihály, Rigács zálogos 1829.06.01.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 12. Forintos József Kopácsy József, Veszprémi püspök hatalmaskodás 1835.01.30.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 13. Policzer Mihály Körmendi Ferenc adósság 1834.05.26., 1835.01.27. Farkas János helyettes alispán
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 14. Rúz Lídia∞+Barla Mihály, Kővágóörsi prédikátor Sári Ferenc, Kővágóörs visszahelyeztető 1832.01.26.
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 15. Balogh Péter , Lovas Hetesy István , Arács adósság 1830.05.12., 1836.05.13., 1838.01.16., 1841.01.11. Kuthy Pál főszolgabíró, Tolnay Károly alszolgabíró, Bárány András alszolgabíró
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 16. Szalay Anna∞Forintos József Bogyay György, / Várbogyai/∞+Szalay Terézia osztályos 1829.10.05. Somogy vármegyében, Horváth Ferenc, Kerkapoly István, Ruzsa János, választott bírák
66. doboz Kerkapoly István előtti perek 1. 19. Keretsényi János, Körmend / Vas megye/ Vidos István, Kolta /Vas megye/ adósság és ellenállás 1837.04.26.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 21. Barbély József, Szentbékálla Varga Ferenc, Szentbékálla hatalmaskodás 1841.11.29.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 22. Léránt Lajos Léránt János, Léránt Ignác, Léránt Vendel, Léránt Rozália∞Rimpfel Flórián örökösödés 1834.01.31.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 23. Rozsos Pál, Szentkirályszabadja Dallos György táblabíró∞Tallián Erzsébet, / Vizeki/ hatalmaskodás 1830.05.22., 1831.09.05., 1834.12.05. Séllyey Elek 2. alispán, Hertelendy Károly 2. alispán
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 24. Somogyi Zsuzsanna∞+Somogyi Sándor∞Csepely Péter, Nemespécsely Varga Zsuzsanna∞+Somogyi Ádám, Balatonfüred, Somogyi Imre adósság 1835.02.06.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 25. Gyömörőy Károly, / Gyömörei/ Vidos Terézia /a felperes felesége/, Kolta visszahelyeztető 1835.02.04.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 26. Nagy Antal , Hottó Ag. Lipits István, Ag. Bekk vagy Rigó János és fiai:, László, Ferenc, jános, Márton, Boncodfölde, Ag. Vaski József és fia: György, Hottó hatalmaskodás 1832.12.03., 1835.12.05. Hertelendy Károly 2. alispán
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 27. Farkas Erzsébet Zab Brigitta visszahelyeztető 1836.09.05.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 28. Vigyázó József, Vigyázó Ferenc, Vigyázó Antónia∞Br. Takó József, Császári királyi ezredes, Vigyázó Alojzia∞Farkas János Bezerédy Anna∞Bezerédy Ignác, Győr vármegye 1. alispánja zálogos, Kis- és Nagygörbői birtok 1836.12.07.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 29. Czigány József vármegyei esküdt, Körmendy György, Dömötör Mihály Tury János, Török László Boldogfa hatalmaskodás 1837.02.01.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 30. Hertelendy Károly Gombos György és a többi Ormándlaki közbirtokosok arányosítás 1837.05.05.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 31. Varga György, Varga János, Varga Anna, Salomvár Keménfa Szabó Ferenc Zalapataka visszahelyeztető /pártfogásbéli/ 1836.11.29., 1838.május15. Botka József 1. alispán
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 32. Dely Anna∞+Dienes István Horváth Vilmos, / zalabéri/ adósság 1838.11.26.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 33. Bessenyei Barnabás alszolgabíró∞Kováts Terézia, Bosnyák Johanna∞Oroszvári Lajos, Gyámi szolgabíró Br. Gerlitzi Mihály∞Skublits Paulina, Horváth József, / zalabéri/, Hegyi Énok, mint Szekér György árvái gyámja∞Thassy Terézia, tagosítás 1839.01.28.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 34. Talabér Elek Jó István, Kesz molnár mester örökösödés 1840.05.29.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 35. Gr. Andrásy Károly Gr. Csáky nemzetség zálogváltó Csak őrjegy 1843
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 36. Kurucz Julianna∞+Dervarits Mihály táblabíró∞+Léránt Károly Töreky Ferenc, táblabíró örökösödés 1839.12.05.
67. doboz Kerkapoly István előtti perek 2. 37. Salamon László∞+Dereskey Katalin Vörös Anna∞+Bogár István, Boldogfa birtokképtelenség 1829.05.23.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 38. Raposa Márton, Gulácsi közbirtokos Kankó Pál, Káptalantóti zálogos 1827.11.28., 1828.09.10., 1829.05.18. Dóczy Gábor főszolgabíró, Malatinszky Ferenc alszolgabíró
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 39. Tuboly Mihály, Dervarits László, Tuboly Imre Tuboly Imre osztályos Csak őrjegy 1852
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 40. Vidosa Éva, Szentantalfa Somody Dániel∞Somody Éva becstelenítés 1829.08.31.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 41. Molnár János, Vármegyei tiszti főügyész Chinorányi Boldizsár adósság, végrehajtás 1839.04.30.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 42. Friedfeld Jakab, Kanizsai kereskedő Inkey Imre, /Pallini/ hatalmaskodás 1837.04.28.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 43. Ágoston György, Ollári kovács mester Blashovit Márton, Fölső Kustányi kovács mester hatalmasság 1838.05.26.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 44. Gr. Festetits László Inkey Ferenc, /pallini/ hatalmaskodás 1835.05.29.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 45. Molnár János, Vármegyei tiszti főügyész Vion Imre, táblabíró gyámi számadás 1841.09.31.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 46. Móricz Ferenc, Kelemen Gábor Kruch Mátyás, Festetits László főerdésze Hatalmaskodás 1841.09.02.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 47. Gr. Festetits László, mint a Nedelici templom patrónusa Martintsevits Ignác, Nedelici plébános hatalmaskodás 1836.05.13.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 49. Nagy Pál, Gyömörő Paar Imre , ügyvéd adósság 1828.09.02., 1829.06.01. Bartza János, /Nagyalásonyi/ alszolgabíró
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 50. Havranek Karolina∞+Bogyay József Forintos József, táblabíró adósság 1829.06.02.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 51. Horváth Pál, Tihanyi apát Novák Gáspár táblabíró adósság 1829.08.31.
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 52. Molnár János, Vadamos Gábor Kata∞+Tuboly János, Gellénháza gyámszámadásbéli 1818.04.20., 1835.05.19. Szegedy Ferenc 1. alispán
68. doboz Kerkapoly István előtti perek 3. 53. Hetesy István, Arácsi református prédikátor Vári Szabó Sámuel, Vörösberényi református prédikátor∞Imre Zsófia zálogos 1829.05.18. Előzmények: 1820.09.06-án ugyanezen felek közti per, becsatolva
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 54. Dely Anna Dervarits László, Gutorfölde adósság 1833.11.26.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 55. Nedeczky Sümeghy adósság 1832.09.04. Csak őrjegy
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 56. Gombos Zsófia∞Nagy András, Kővágóörs Dobosy István Szentantalfa adósság 1833.09.03.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 57. Szabó János táblabíró Steffanits Ignác esküdt adósság 1833.12.05.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 58. Szabó János táblabíró Boros Klára∞+Steffanits Lajos adósság 1833.11.20.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 59. Eőssy Ignác, esküdt Ács Viktória∞+Mészáros János, Kővágóörs adósság 1833.09.16.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 60. Antal István∞Gombos Eszter, Kővágóörs Németh György∞Baki Julianna, Kővágóörs adósság 1833.05.07.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 61. Illyés Mihály, Binder János Gyulakeszi tiszttartó kocsisa Horváth Mihály Gyulakeszi plébános adósság 1833.09.09.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 62. Molnár Imre Salföld Bertalan János, Tiszteletbéli esküdt Mihályfa adósság 1833.09.09.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 63. Mezriczky Péter, Táblabíró, ügyvéd Schlezinger Jakab, Kővágóörsi zsidó kereskedő adósság 1833.10.03.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 64. Pataky Lajos Dervarits Terézia∞Takács Gábor adósság 1833.09.05.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 65. Unger Anna∞+Unger Mihály, Kővágóörsi zsidó mészáros Mezriczky Terézia∞Mezriczky Péter táblabíró, Mezriczky Lajos, Kővágóörs, Mezriczky Antal Sármellék adósság 1833.03.10.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 66. Slezinger Jakab Kővágóörsi zsidó boltos kereskedő Mezriczky Terézia∞Mezriczky Péter, Mezriczky Lajos , Kővágóörsiek, Mezriczky antal Sármellék adósság 1833.05.10.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 67. Dezső Katlain∞Inker György, Dörögd, Dezső István, Dezső Mihály Ag. Sándor Ferenc , Öcs, / Veszprém megye/ osztályos
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 68. Szabó János táblabíró Gombosy Pál, táblabíró adósság 1833.01.30.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 69. Mihalyovits József, Mihalyovits György Kővágóörs Mezriczky Terézia∞Mezriczky Péter, Kővágóörs, Mezriczky Antal, Sármellék, Mezriczky Ignác Kővágóörs adósság 1832.11.26.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 70. Hauszner Mihály, Kaproncai zsidó, mint Lakkenpakker zsidó árva javainak gondviselője Inkey Imre, / pallini/ adósság
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 71. Joó Terézia∞Thanhoffer Mihály, Tördemic Vass István, Köveskút, /Vas megye/ zálogos 1832.11.28.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 72. Berendy Julianna∞+Szabó János, Kővágóörs∞+Antal Imre, Evangélikus tanító Antal Ignác , Kővágóörs, /A felperes mostoha fia/ adósság 1832.09.05.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 73. Giszman József, Nagyvázsonyi, / Veszprém megyei/ sebész Gyöngy Terézia∞+Fülöp János ispán , Köveskál adósság 1832.01.31.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 74. Rozenfeld Lázár, Kővágóörsi kereskedő zsidó Kuthy Borbála∞+Antal János adósság 1832.10.04.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 75. Sülle János, Kapolcsi közbirtokos Szabó Péter, Kapolcsi közbirtokos becstelenítés 1832.09.05.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 76. Farkas Sándor, Díszel, birtokos és boltos Bertalan János, Vármegyei esküdt adósság 1832.01.31.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 77. Ramazetter Leopold, Sümegi városi árvák gyámja Nedetczky Terézia∞Hertelendy Károly, 2. alispán adósság 1832.03.29.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 78. Ramazetter Leopold, Sümegi városi árvák gyámja Magyar László, Sümeg adósság 1832.05.09.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 79. Mezriczky László, Kővágóörs Pupos Erzsébet∞+Vidosa Márton, Leányfalu, / Veszprém megye/ adósság 1831.10.16.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 80. Móró József, Rendes Vajay Julianna∞Mohos Pál, Rendes becstelenítés 1831.10.06.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 81. Krausz Jochaim, Szentgróti kereskedő zsidó Légmán Imre, Császári királyi hadnagy adósság 1830.05.12.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 82. Devecseri Imre, Felső Kustány Forintos György, táblabíró adósság 1829.05.20.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 83. Vas István, Szegedy Károly köveskúti szántartója Joó Terézia∞Tannhoffer Mihály, Tördemic végrehajtás 1827.04.30., 1829.05.20. Barcza János, /Nagyalásony/, alszolgabíró
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 84. Horváth Eduárd, /Zalabéri/, táblabíró Léránth Tamás, esküdt hatalmaskodás 1834.09.12., 1835.05.19. Farkas János, /boldogfai/, Helyettes alispán
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 85. Gyenes Gáb, Bakónaki plébános Tuboly Gábor visszahelyeztető 1822.04.29., 1836.05.02. Hertelndy György 1.alispán
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 86. Kossár József, Esküdt, Vitai közbirtokos Sréta István , Vitai közbirtokos, nemesek bírája hatalmaskodás 1836.05.05.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 87. Töreky Ferenc, táblabíró Töreky János, Töreky Antal, Vármegyei adószedő,, Vitai közbirtokosok hatalmaskodás 1833.11.29.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 88. Szabó János, táblabíró Lázár Regina∞+Rajky János, táblabíró adósság 1841.12.01.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 89. Fischer Simon, Egerszegi kereskedő zsidó Boros István∞Foky Anna, Vármegyei esküdt károsítás 1840.01.21.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 90. Oszkó Pál, Oszkó Zsófia∞Varga Zsigmond Ag. Köntös István zálog visszaváltás 1830.01.27.
69. doboz Kerkapoly István előtti perek 4. 91. Molnár János Inkey Nep. János, /Pallini/ és több birtokosok, Kacorlak arányosítás 1842.01.26.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 92. Csemez Sámuel , Zánka Pupos István , Zánka hatalmaskodás 1842.09.05.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 93. Füzik Lajos, táblabíró Ifj. Polgár Mihály, Galsa hatalmaskodás 1836.12.05.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 94. Hegyi János, Hegyi Rebeka∞Szabó János Gyenis Ádám, Burján Lídia∞Győrffy Zsigmond adósság 1837.11.28.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 95. Gr. Festetics László Dobosy Terézia 1822.04.23., 1834.12.01. Domján József 2. alispán
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 96. Schlögl Ferenc, Bécsi polgár, szabó mester Gr. Festetics Beno ellentállás 1838.09.13.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 97. Rózsás László, Cseri Fitos László, Lengyel hatalmaskodás 1836.09.05.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 98. Nagy Mihály, Alsócsány Csány Antal, Alsócsány hatalmaskodás 1836.11.29.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 99. Stamborszky Jakab, Vármegye orvosa Ör. Lázár János, Bekk Sándor, Sümegi hegyközség esküdtjei hatalmaskodás 1835.06.25.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 100. Mesterházy János, táblabíró Farkas Benjamin, /kisbarnaki/, táblabíró adósság 1840.02.14.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 101. Stefaits Franciska, Stefaits Petronella, +báró Stefaits Ferenc generális lányai Vas Mária∞+Bíró János adósság 1826.01.28., 1828.11.26. Dóczy Gábor főszolgabíró
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 102. Molnár János, Vármegyei tiszti főügyész Marton György, táblabíró adósság 1839.04.30.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 103. Csak őrjegy: Varasd megyének átadva: 1850
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 104. Czigán József, esküdt, lajstromozó, / Szentpál/ Gombosy Pál, táblabíró hatalmaskodás 1838.05.26.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 105. Czigán József, esküdt,, lajstromozó Gombosy Pál, táblabíró hatalmaskodás 1837.01.13.
70. doboz Kerkapoly István előtti perek 5. 106. Gottlieb Mayer, Kanizsai zsidó kereskedő Inkey Ádám, /pallini/, táblabíró kárt követelő 1835.05.29.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 107. Fodor József, Ollári vendégfogadós∞Duef Klára Farkas Ferenc, Misefai árendás zsidó hatalmaskodás 1835.09.03.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 109. Joó Rózsa∞Vas István, Tördemic Joó Terézia∞Tanhoffer Mihály, Tördemic örökösödés 1827.01.27., 1828.09.02. Dóczy Gábor főszolgabíró
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 110. Jádi János, Jádi Márton, Jádi Zsófia∞+Handi János, Díszel, Handi Júlia∞Dobosy László, Szentantalfa Sándor Péter, Sándor Lambert, Sándor Sára∞+Sándor Pál, Vászoly, Sándor Katalin∞Csősz Ferenc ellenállás 1827.11.27., 1828.09.02. Dóczy Gábor
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 111. Csabai Erzsébet, Nemespécsely∞+Szép István, rector Kabai Tani János, Nemespécselyi református prédikátor adósság 1828.09.02.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 112. Búzás Péter, Szepezd Ag. Nemes Sándor, Kálmán Ádám, 1828.05.06., 1828.09.02. Dóczy Gábor
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 113. Farkas Julianna∞Cseszkó József, Farkas István, Farkas Zsófia∞Pálfy Pál, Szentantalfa Zarka Sára∞Somody Sándor, Szentantalfa 1828.05.07., 1828.09.02. Dóczy Gábor
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 114. Szarka Mihály∞Czibor Anna, Nagyvázsony, /Veszprém megye/ Poór György∞Czibor Katalin, Zánka adósság 1829.02.09.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 115. Héring Alajos, Alsópáhoki plébános Ör. Varga András, Varga Lőrinc adósság /ítéletet újító/ 1832.03.27.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 116. Rozenfeld Marinka∞+Rozenfeld Fülöp, Kővágóörsi boltos kereskedő zsidó, Rozenfeld Lázár Lakner Julinka és fia: Kelemen Mihály, Kővágóörs adósság 1829.12.02.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 117. Bodor Sándor, Henye Gyimóthy Péter, Henye 1819.12.01. Saáry László főszolgabíró
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 118. Kolosváry Sándor, Veszprémi kanonok Mórocza Lajos, táblabíró adósság 1828.09.04.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 119. Szabó János táblabíró Dienes Terézia∞+Pók András adósság 1833.11.26.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 120. Tachner, Kanizsai kereskedő zsidó, Gottlieb Mayer engedményese Békásy Imre, Vas vármegye 2. alispánja, mint Gr. Niczky János zártartója adósság 1837.04.26.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 121. Cseh Éva∞Keszi Molnár József, Cseh Erzsébet∞Kerkápoly János Simon Péter, Szentkirályszabadja, / Veszprém megye/ hatalmaskodás 1806.08.30. Kun László, 1. alispán Veszprém vármegyében.
71. doboz Kerkapoly István előtti perek 6. 122. Németh György, Ivánci uradalom tiszttartója Dezső Károly adósság 1834.01.26.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 123. Ivány József, volt Szentgróti gyógyszerész Stockhofer Rudolf, új szentgróti gyógyszerész adósság 1839.12.05.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 124. Ramazetter Lipót, Sümegi városi árvák gyámattyja Rosty Vince, / barkóci/, fiskális adósság 1832.09.06.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 125. Polgár Mihály, Galsai közbirtokos Füzik Lajos, Galsai közbirtokos, táblabíró hatalmaskodás 1839.04.30.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 126. Somogyi Éva∞Somogyi Károly, Füredi közbirtokos Komáromy Zsófia∞Varga János, Füredi közbirtokos hatalmaskodás 1837.12.07.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 127. Rozenfeld Ignác, Kővágóörsi izraelita Mezriczky Ignác, Vármegyei tisztes aljegyző adósság 1838.05.16.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 128. Márkus János, Solymásd/?/ jegyzője Thassy Mária∞Hegyi Énok örökösödés 1835.11.26.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 129. Dóczy József, Ugodi , / Veszprém vármegye/, Dóczy Ferenc, Zala vármegyei esküdt, Dóczy Rózsa∞+Mestkovits György Gyömörey Károly , Dömötöri, / Vas megye/ örökösödés 1837.01.27.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 130. Szarka Mihály∞Czukor Anna, Nagyvázsony Spigel Mátyás, Antalfai zsidó adósság 1829.02.09.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 131. Rajki Lázár, táblabíró Unger János, Convenciós téglás hatalmaskodás 1843.05.17.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 132. Kósa Sára∞+Kovács Moyses, Udvari Sándor Imre, Vászoly adósság 1833.09.03.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 133. Pálffy Julianna∞Nagy János, Monoszló Pálffy Márton, Nemestóti adósság 1839.11.27.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 134. Beretzk Zsuzsanna∞Csizmadia János, Beretzk Éva∞Csoporos János Kozma Dániel, Alsóörs adósság 1829.05.20.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 135. Gold Simon, Kővágóörsi zsidó Pápai János, Zánkai birtokos adósság 1832.03.26.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 136. Kurbély György, Veszprémi püspök, mint a Veszprém városi nemtelenek pártfogója: , Komáromi István∞Németh Éva, Kováts István∞Komáromi Éva Csörgei Erzsébet∞+Brentsik István, Veszprémi becstelenítés 1819.12.07., 1828.05.16./?/ Hollósy László veszprém vármegye alszolgabírája
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 137. Leszner Júdás , Tapolcai boltos kereskedő zsidó Szita Mihály, /+Szita Antal számtartó örököse/, Káptaltóti és Nemestóti adósság 1833.09.03.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 138. Saáry Terézia∞+Hertelndy Imre Hertelndy József, Táblabíró∞Skarlecz Mária adósság 1835.05.18.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 139. Szabó János∞Dely Anna Bessenyey János, táblabíró adósság 1833.01.30.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 140. Bereczky István, Hajmáskéri református lelkész∞Almásy Zsófia Mórocza Dániel, Alsóörsi közbirtokos∞Beretz Erzsébet adósság 1829.08.31.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 141. Vajky György, Felsőörsi prépost és plébános Mórocza István, Alsóörs adósság 1828.03.03., 1828.09.04. Rozsos Pál alszolgabíró
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 142. Fonstetten József, Sümegi kovács mester Fornik Gábor∞Somogyi Rózsa, Füredi, Bankó Éva∞Saári Ferencné adósság 1829.01.30.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 143. Gyulai Gaál József, táblabíró Kövessy Gábor∞Traknyáky Éva, Galsa hatalmaskodás 1835.01.28.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 144. Soós Ignác, Kisörsi szőlőhegyi lakos Lengyel József, Káptalan és Nemestóti jegyző hatalmaskodás 1834.11.26.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 145. Markhovich Albert, Szentantalfai közbirtokos Csökör Pál, Szentantalfai közbirtokos, Burján László hatalmaskodás 1836.11.21.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 146. Pupos Katalin∞Kerpoch János, Zánka Németh Erzsébet∞Ag. Pór József, Vigánd, Ag. Gyurtsch Sándor∞Németh Zsuzsa, Kapolcs adósság 1829.05.18.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 147. Csizmazia Katalin∞Egyed György, Kisfalud Csizmazia János, Badacsonytomaj adósság 1833.09.03.
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148. Beretzky István, Kővágóörsi kovács és bognár céh céhmestere Sipos Mihály, Kővágóörsi asztalos mester sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/2. Beretzky István Slikker Ignác, Kővágóörsi lakatos mester sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/3. Beretzky István Nagy Máté, Szentbékállai asztalos mester sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/4. Beretzky István Áts István, Kővágóörsi lakatos mester sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/5. Beretzky István Klutsch Jakab, Kővágóörsi lakos sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/6. Beretzky István Pavek Simon, Kővágóörsi lakos sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
72. doboz Kerkapoly István előtti perek 7. 148/7. Beretzky István Kelemen Mihály, Kővágóörsi lakos sommás adósság 1829.01.12. Diskay Ignác esküdt
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 149. Inkler György, Dörögdi közbirtokos Varga János, Dörögdi közbirtokos hatalmaskodás 1835.05.29.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 150. Sáska Márton, mint Dániel nevű fia gyámja Burkland Mátyás, Kerkakutasi vadász, Túró István, Tóth János, Zalapatakai lakosok, Grünvald Sándor, Zalalövői izraelita hatalmaskodás 1846.12.09.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 151. Darnay József, Balatonhenye Marton Samu, Balatonhenyei izraelita hatalmaskodás 1847.09.14.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 152. Rosenfeld Marinka∞+Rosenfeld Fülöp, Kővágóörsi kereskedő zsidó Kontz István adósság 1829.09.07.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 153. Balogh István, Kerecseny Pozsonyi Ferenc, Pallini Inkey Ádám kasznárja hatalmaskodás 1835.09.11.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 154. Ag. Saáry Péter, Kővágóörs Körmendy Antal, Kővágóörs kárt követelő 1831.09.05.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 155. Rákosi Boros István, táblabíró∞Békásy Zsuzsanna Forintos Ludovica∞Lebensfeldi Tóth János kárt követelő 1834.01.31.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 156. Esztergamy Ignác, Veszprém vármegyei táblabíró Somogyi Gábor, Füred adósság 1829.01.30.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 157. Mezriczky Péter, táblabíró Ag. Kováts János, Kővágóörsi közbirtokos ítéletet megújító 1832.02.27.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 158. Rozenfeld Lázár, Kővágóörsi boltos zsidó Ács István, Kővágóörsi közbirtokos adósság 1828.09.02.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 159. Raksányi Katalin∞+Böszörményi Kiss József, Szentistváni prédikátor∞Nyikos János Mórocza László adósság 1829.05.20.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 160. Dobossy Anna∞Dóczy Ferenc, Kisfalud Dobossy Anna∞+Illés János visszahelyeztető 1836.12.01.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 161. Inkey Ferenc/Pallini/, mint Lekenbacher Henrich engedményese Domján Pál, /Domjánszegi/, Esküdt, Domján Erzsébet∞Hetésy Péter, Domján Rozália∞Ágoston József, Táblabíró, Ők mind +Domján József örökösei adósság 1834.09.01., 1835.02.07. Farkas János 2. alispán
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 162. Szabó János, táblabíró, Szentgyörgyvölgy Farkas János, /Boldogfai/, táblabíró adósság 1835.09.09.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 163. Mórocza László, Alsóörsi közbirtokos Hetesy Mihály, Mórocza János, Alsóörsi közbirtokos hatalmaskodás 1835.01.26.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 164. Rozenfeld Lázár, Kővágóörsi boltos zsidó Mezritzky Antal adósság, tiszti pártfogás mellett 1833.05.07.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 165. Rozenfeld Lázár, mint Slezinger Sámuel engedményese, Kővágóörsi zsidók Neuman Mihály, Badacsonytomaji árendás zsidó adósság 1833.09.30.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 166. Varga Lőrinc, Kisszőllősi közbirtokos Ag. Ifj. Hardi Ádám, Kiszsőllősi közbirtokos adósság 1827.11.07., 1828.09.02. Dóczy Gábor főszolgabíró
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 167. Németh György, Kertai / Veszprém vármegye/ koldus Ősze Mihály, Galsai közbirtokos adósság 1828.11.27.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 168. Balási Erzsébet Balási Vendel, Hetés adósság 1827.01.22., 1828.12.11. Forintos György
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 169. Hegyi Julianna∞Fodor Pál, Kapolcs Ag. Ifj.Gyurtsek István, Kapolcs adósság 1829.01.26.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 170. Rozenfeld Marinka∞+Rozenfeld Fülöp Fűr József, Kemény Éva, Eősy Katalin adósság 1829.09.07.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 171. Rózenfeld Lázár Erdélyi András∞Horváth Sára adósság 1829.09.07.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 172. Rozenfeld Marinka∞+Rozenfeld Fülöp özvegye, Kővágóörs Kanyár János∞Héjja Éva adósság 1829.09.07.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 173. Somogyi Sára∞Ujhelyi Lőrinc, Füred, Sömogyi Eörzse, Sömogyi Julianna Somogyi Imre, Somogyi Lajos örökösödés 1829.11.26.
73. doboz Kerkapoly István előtti perek 8. 174. Bezerédy Ignác, / Bezerédi/, Győr vármegye 1.alispánja Vég István, Baranya vármegye főispánja adósság 1831.09.13.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 175. Rosty Zsigmond, Fehér vármegye táblabírája, rendeki birtokos Végh István, Baranya vármegye főispánja adósság 1831.09.06.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 176. Leidemann Johanna∞Schrotta Antal, Sümeg Spilmann Tóbiás, Volt császári királyi főhadnagy Gógánfa adósság 1832.01.26.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 177. Ramazetter Lipót, Sümeg városi árvák gyámatyja Bíró Mihály Sümeg adósság 1832.01.26.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 178. Csökör Ferenc, Csökör János, Kővágóörsi közbirtokosok Kováts Erzsébet∞+Csökör János∞Horváth István, Kővágóörs elidegenített ősi javak helyreállítása 1832.01.24.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 179. Poór Erzsébet∞Urszinű /?/ János, Kővágóörs Nagy Erzsébet∞Bárány László, Kővágóörs adósság 1832.01.24.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 180. Czankó Erzsébet∞+Tóth József∞Haiser Mihály, Kővágóörs Kiss György János, Kiss Julianna∞Csik Pál, Kővágóörs, mint Kiss Mihály, Kiss Katalin, Kiss Erzsébet, gyámjai, adósság 1832.09.05.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 181. Imrek Mihály, Kővágóörsi református eclésia kurátora Mórotza László adósság 1831.09.05.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 182. Ressig Lajos, Császári királyi kapitány, Molnár János, Vármegyei tiszti főügyész, Tkáltsits Cecília∞+Molnár József∞Szvaboda Antal, Császári királyi kapitány, Pórszombati közbirtokosok Tóth Julianna∞+Birthodeisz Mihály/ Rátki és Salamonfai/, Molnár István több megye táblabírája összesítési és elkülönítési 1840.02.06.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 183. Hertelendy Imre, főszolgabíró, és többen, új bécsi pusztai közbirtokosok Forintos Károly táblabíró, Szalai Anna∞+Forintos Károly, Táblabíró, Novák József, Jagasits László, Új bécsi pusztai közbirtokosok Tagosítás 1841.02.09.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 184. Br. Majtényi István, / kesselököi/, Császári királyi őrnagy Gaál Gábor , Talliándörögdi református lelkész hatalmaskodás /iskolaépítés/ 1841.09.06.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 185. Br. Majtényi István, / kesselököi/, Császári királyi őrnagy Gaál Gábor , Talliándörögdi református lelkész becstelenítés 1841.09.06.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 186. Oszkai Anna∞Czuppon Ferenc, Sümegi Dancs József Mihályfai közbirtokos hatalmaskodás 1841.11.29.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 187. Joó Terézia∞Tanhoffer Mihály, Tördemic Joó Rózsa∞Vass István hatalmaskodás 1841.08.31.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 188. Miklós Mihály, Nemespécsely Fejes János, Kántor Gábor, Nemespécselyi közbirtokosok hatalmaskodás 1840.05.18.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 189. Vajda Katalin∞Oszkó Pál Hegyi István, Kapolcs hatalmaskodás 1842.12.05.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 190. Isó Dániel, Kővágóörsi közbirtokos Gombos Dániel, Kőváűgóörsi közbirtokos becstelenítés 1845.01.23.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 191. Léránt Lajos Fehér Viktória∞+Czigány János, Tófeji közbirtokos hatalmaskodás 1846.05.11.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 192. Kurucz Julianna∞+Dervarits Mihály táblabíró∞+Léránt Károly Dervarits András, / mint+Tuboly János örököseinek képviselője/ örökösödés 1840.02.12.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 193. Molnár János, Vármegye főügyésze Hegyek, vagy Hegya János, hamis bankó csináló összehívó per /a hitelezőket és megkárosítókat/ 1834.04.14.
74. doboz Kerkapoly István előtti perek 9. 194. Simon Antal, Kren János, Szombathelyi , / vas vármegyei/ kereskedők Kocsis László, biztos Kiskomárom hatalmaskodás 1840.09.04.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 195. Csak őrjegy 1850
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 196. Csak őrjegy 1879
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 197. Ag. Hegedűs Ferenc, Köszvényes, Hegedűs Magdolna∞Ag. Csillag János Tompa Katalin∞+Kanász György visszahelyeztető 1838.05.25.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 198. Gyulai Gaál Anna∞Sipeki Balázs József, Temesi kamarai igazgatóság elnöke Gyulai Gaál József, Gyulai Gaál Mihály, Gyulai Gaál Károly, Zala vármegyei táblabíró adósság 1839.01.30.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 199. Vámosy János, Fülöpi rév kasznárja Matkovich Ágoston, Füredi savanyú vizi biztos adósság 1835.02.25.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 200. Külley János, Veszprémi káptalan nagyprépostja, mint alapítványi gondnok Farkas János taáblabíró adósság 1835.05.21.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 201. Molnár János, Zala vármegye tiszti főügyésze Farkas János, / Boldogfai/, Zala vármegye táblabírája adósság 1837.01.30.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 202. Mayer Gottlib, Kanizsai zsidó kereskedő Vargha Rozália∞+Csertán Károly adósság 1835.11.18.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 203. Körmendy Terézia∞Légmán Imre Spissich Katalin∞+Tóth Antal, Óhíd adósság 1835.06.23.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 204. Miskey Erzsébet Bertalan József, Császári királyi kapitány végrehajtás 1834.06.23., 1835.01.26. Farkas János helyettes alispán
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 205. Dukavits András, Palota / Veszprém megye/ Süle Mihály, Szentantalfa adósság 1828.09.03.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 206. Szalai Sámuel, Balatonhenyei birtokos Nagy Ferenc, táblabíró adósság 1828.09.02.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 10. 207. Festetics Pál Horváth József, /zalabéri/ proportionalis 1834.12.01.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 208. Br. Vadnyánszky Tódor, Császári királyi főhadnagy Vég István adósság 1831.09.06.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 209. Kováts Sámuel , Kováts Sándor, Köveskál Somody István, Köveskál zálogos 1832.01.31.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 210. Slikker Rozália∞Ag. Ifj.Kiss János, Kővágóörs Slikker Ignác, Kővágóörs örökösödés 1829.05.20.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 211. Mezritzky Zsófia∞Bárány Pál Mezritzky Antal adósság 1833.05.07.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 212. Máté Julianna∞Torma Ferenc, Udvari Ag. Szerki Mózes, Kövesd adósság 1829.08.31.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 213. Eősze Mihály, Eősze Rózsa∞+Antal József, Zánka Diskay Ferenc, táblabíró zálogos 1831.09.17.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 214. Szita Mihály , Tóti közbirtokos Nagy István, /Felsőbüki/, Nagy Sándor, / Felsőbüki/ adósság 1835.02.05.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 11. 215. Véghelius Imre, Veszprémi hiteles ügyvéd, Véghelius János, Véghelius Mihály, Szentkirálysza-badja visszahelyeztető 1839.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 12. 216. Rózsás József, Döbréte Ebergényi Viktor, Táblabíró, Ebergény zálogátruházó 1842.06.25.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 12. 217. Nagy Ferenc becenyő adózó Tüttösi György, Biztos, egerszegi hatalmaskodás 1841.05.21.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 12. 218. Rózsás Rozália, Döbréte Ebergényi Viktor, táblabíró zálogátruházás 1842.06.25.
75. doboz Kerkapoly István előtti perek 12. 219. Polgár István, Hites ügyvéd, Galsa Pongrácz János, Galsa hatalmaskodás 1843.09.07.
76. doboz Kovács Ignác előtti perek 1. 1. Storics Éva∞+Szecsődy János , Barabás Kovács Mihály, Szabó György, Borsos József, Barabás adósság 1805.09.02.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 1. Tóth Péter Ágoston János, Nemesapáti örökösödés 1761.06.08. Egerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 2. Tornyos Ferenc, Budafa Horváth Ferenc, Szentandrás zálogos 1767.06.02. Egerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 3. Bencze , zsidó Csizmazia Miklós adósság 1770.02.20. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 4. Kozma József Németh Anna∞Human Mihály adósság 1770.06.21. Nemesapáti
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 5. Bencze , zsidó Szabó Sándor adósság 1770.02.20. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 6. Bencze , zsidó Szabó János adósság 1770.02.20. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 7. Szabó Sándor Kalmár István, Vargha István adósság 1772.12.10. Egerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 8. Galambos Ferenc Galambos Bálint adósság 1772.12.10. Egerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 9. Nyers Klára∞+Koma Mátyás, Szentlászlóegyháza Bogdán Ferenc∞Farkas Terézia adósság 1772.06.15.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 10. Vizi János∞Salamon Erzsébet Vöczköndy György, Vöczköndy Ferenc, Németh Katalin∞+Sébök András, Tóth György, Szabó Sándor, Inas Farkas adósság 1772.09.17.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 11. Áts István Áts Mihály, Áts Ferenc adósság 1772.12.10. Egerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 12. Ag. Károlyi Ferenc Molnár Rozália adósság 1772.02.28.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 13. Ábrahám, Pakodi zsidó Karakay István, Alsónemesapáti adósság 1772.06.20.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 14. Horváth Marianna Horváth János, Horváth Anna∞Finta András adósság 1772.02.28. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 15. Kálmán János∞Ács Marianna Ács Mihály, Ács Ferenc adósság 1772.06.19. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 16. Károly Ferenc Ács Mihály adósság 1772.09.24. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 17. Sándor Ferenc Zsidó Lőrinc adósság 1772.02.28. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 18. Novák Ádám László József∞Gazdag Barbara adósság 1772.05.05. Misefa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 19. Balássy Ferenc Németh Jakab adósság 1772.12.17. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 20. Vizi János∞Salamon Erzsébet Tar Ferenc zálogos 1772.09.11. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 21. Czigány István Galambos Ferenc adósság 1772.06.19. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 22. Szabó János Kováts György, Lóth József hatalmaskodás 1772.11.12. Lukafa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 23. Sándor Ferenc Molnár Rozália∞+Sándor Benedek∞Ács Benedek adósság 1772.01.13. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 24. Csákányi János, Főszolgabíró, mint a Szentlászlói ferences konvent képviselője Czigány András adósság 1772.05.08. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 25. Szarka Imre Nagy Mihály adósság 1772.02.28. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 26. Tulok János Komáromy Erzsébet adósság 1772.04.03. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 27. Verebélyi Viktor Szabó Sándor adósság 1772.06.20. Pakod
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 28. Vizi János∞Salamon Erzsébet Tar Ferenc∞Rózsa Rozina zálogos 1772.09.17. Lukafa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 29. Sándor Ferenc Bolla András adósság 1772.09.17. Lukafa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 30. Szegedy Ignác, /Mezőszeged/ Kámán László adósság 1772.05.08. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 31. Szabó András Szabó Sándor adósság 1772.12.10. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 32. Strukóczy Judit∞+Péterfy István, Kustánszeg Sámson Ábrahám, Kustánszegi zsidó adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 33. Ag. Vargha István Ag. Szabó Sándor adósság 1773.03.26. Felsőnemesapáti
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 34. Fehérváry László Lakner Antal adósság 1773.03.26. Felsőnemesapáti
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 35. Severini József Liczkai Mihály adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 36. Zsidó Mihály Kultsár András adósság 1773.01.07. Kemend
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 37. Szentgyörgyvölgyi Ferenc, A kapornaki apátság provisora Külley Ferenc adósság 1773.03.12. Kapornak
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 38. Tóth László Kováts György adósság 1773.06.21. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 39. Ács Balázs Szabó Gergely, kocsmáros adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 40. Szeverini József Csesztregi János adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 41. Szeverini József Id. Sándor János adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 42. Ag. Károlyi Ferenc, Szentlászló Molnár Rozália, Tüttös adósság 1772.02.28. Szentlászlóegyháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 43. Takáts Mihály, Lukafa Szeghy Mihály, Szeghy Ferenc, Nemesapáti adósság 1773.11.12. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 44. Kováts György∞Rózsás Barbara és fiaik: Pál és János Rózsás József, Rózsás Sándor, Rózsás Ferenc adósság 1773.12.16. Pacsa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 45. Tiszár Éva Már Fülöp adósság 1774.04.20. Misefa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 46. Boczföldi István Bodó Ilona∞+Márton Imre∞+Böröcz György adósság 1774.04.20. Misefa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 47. Új Imre Léránt Anna∞+Kámó János adósság 1774.03.12.
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 48. Nemzovits László Bencze, vagy Csizmazia Katalin∞Pusztai János adósság 1774.04.20. Misefa
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 49. Kiss János, Kiss Ferenc, Kiss Katalin∞Ag. Szőlősi János, Kiss Erzsébet, Ők mind +Kiss István gyermekei Filemüle Katalin∞+Kiss István örökösödés 1774.04.26. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 50. Kováts István, Szentpéterúri plébános Nagy János adósság 1775.08.23. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 51. Hári János, Szentlászló Sidi András hatalmaskodás 1775.08.23. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 52. Csurgai István, Pölöske Csurgai András, /a felperes apja/∞Monok Anna adósság 1775.03.17. Pölöske
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 53. Ag. Csiszár György, Nemesapáti Ag. Kósa György adósság 1775.01.10. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 54. Takáts Lőrinc Nagy Mihály, Nagy János, Nagy Rozália adósság 1775.06.22. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 55. Takó Judit∞Kováts Ádám Léránt Simon adósság 1776.06.20. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 56. Szeverini /?/ Ruczka Ilona adósság 1777.01.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 57. Bersek János, Győri polgár Ag. Szabó János, Komárváros adósság 1777.06.16. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 58. Paizs József Csácsi István, Csácsi Anna, Csácsi Kata, Csácsi Erzsébet, Sándorháza 1777.11.12. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 59. Ruczka Ilona, Hetés Jakabffi György, Hetés adósság 1775.09.23. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 60. Ag. Horváth János Komáromy László, Komáromy János 1777.08.21. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 61. Balásy István, Hetés Tulok János, Szentmihály adósság 1778.09.21. Zalakoppány
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 62. Szarka Imre Csizmazia Miklós adósság 1779.03.17. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 63. Németh János Pajer Mátyás adósság 1779.01.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 64. Berke Szabó János Ag. Póka György, Nagy Mihály, Tóth István, Beke János adósság 1779.01.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 65. Németh Mihály Cseke János adósság 1779.05.31. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 66. Németh Mihály Salamon Mihály adósság 1779.05.31. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 67. Horváth Ilona Keger Antal, mészáros adósság 1780.02.23. Nemesapáti
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 68. Takó Judit∞+Kováts Ádám, Szentlászlóegyháza Keger Antal, / Keffer?/, Szentlászlóegyháza adósság 1780.02.23. Nemesapáti
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 69. Mándi Judit∞Geráth János, Rád Ag. Németh Péter, Rád adósság 1780.06.23. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 70. Ag. Tóth Mihály, Szentlászlóegyháza Ifj. Kámán Mihály, Hetés adósság 1781.12.13. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 71. Nagy János Tóth Erzsébet∞Zob Gergely, Sándorháza adósság 1781.11.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 72. Bakos József Kámán László, Miháli Pál, Ag. Kiss Mihály, Hetés adósság 1781.06.15. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 73. Saliga Mihály, Sándorháza Horváth Ferenc, Szentandrás adósság 1781.11.13. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 74. Kováts József, Szentlászló Jakabffy György, Hetés adósság 1782.08.26. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 75. Soós Ilona∞+Gerencsér Ferenc, Dióskál Ag. Gerencsér György, Hetés adósság 1782.01.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 76. Háry György, Szentlászló Molnár István, Molnár Katalin∞Paizs János, Szentlászló adósság 1783.11.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 77. Tóth György Tóth Anna∞Leposa György, Tóth Erzsébet∞Horváth Mihály adósság 1783.11.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 78. Nagy István∞Péczeli Erzsébet, Átolfalvi molnár Vizi Ferenc, Bocfölde adósság 1783.05.14. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 79. Frajsznit József Németh György adósság 1784.04.30. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 80. Beck Katalin∞Tóth Mihály Salamon Magdolna∞+Bakos Ferenc adósság 1784.01.12. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 81. Beck József Salamon Magdolna∞+Bakos Ferenc adósság /osztályos/ 1784.12.12. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 82. Nagy István Ács Katalin∞Luczi István, Ács Éva, Ács Mihály, Huszár Katalin∞+Ács József adósság 1784.08.25. Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 83. László Katalin∞+Szarka István, Szentandrás Szarka Zsigmond, Sándorháza adósság 1784.01.08. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 84. Major Gábor, Sándorháza Kertész Ádám, Tárnok adósság 1784.05.25. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 85. Cserhnyák Mátyás, Szentgrót Erhard Ferenc, Szentpéter adósság 1784.05.08. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 86. Nagy József Nagy Miklós adósság 1785.08.25. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 87. Szabó Anna∞Kámán Mihály, Hetés Ag. Ferdik János, Sándorháza adósság 1785.08.25. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 88. Horváth János, Hetés Léránt János adósság 1785.08.25. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 89. Salamon László, esküdt , Szentpéterúr Nagy Erzsébet∞+Ágoston András adósság 1785.08.22. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 90. Oláh János, Rádi templom syndicusa Nagy Terézia∞+Klinger András, /Hunger?/∞+Salamon József adósság 1785.08.23. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 91. Szőke Ferenc, Sándorháza Térdik János, Sándorháza adósság 1786.04.01. Sándorháza
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 92. Sándorházi nemesi communitas Szabó László adósság 1793.09.11. Fekete Ignác esküdt, Zalaegerszeg
76. doboz Kováts Mihály előtti perek 1. 93. Ag. Károlyi Ferenc Ács Mihály, Mátés István adósság 1772.06.15. Gétye
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 94. Tóth Judit∞Herczeg László, Szentlászló Hentsei György, /Tóth Judit mostohaanyja és gyámja/, Rád gyámi számadásbéli 1797.02.06.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 95. Ifj. Vizi József, /gyámja Takács Gábor/ Gr. Bezerédy Jób adósság 1793.05.10.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 96. Balogh Ferenc, Bezeréd Gr. Bezerédy Péter adósság 1791.06.25. Felvéve a bezerédi úriszék előtt
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 97. Farkas Judit∞Kun Dániel Farkas István, Farkas Pál osztályos 1795.09.22. Sándorháza
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 98. Györke Julianna∞+Hadászi István∞Sipos Ferenc, Vármegyei esküdt Hadászi Anna∞Ratesits József, Hadászi Terézia∞Tarsoly Ferenc örökösödés 1795.08.25. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 99. Varga György, Csatár Léránt György, Nemesapáti adósság 1795.09.12. Sándorháza
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 100. Péntek Katalin∞+Kálmán János Kálmán Márton oppositionalis 1793.08.23. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 101. Árvay Lajos Hertelendy Anna∞Deák Gábor adósság 1793.03.06. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 102. Niczky Zsigmond, Sopron vármegye táblabírája Vajda Zsigmond, Somogy vármegye táblabírája adósság 1792.03.14. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 103. Simoga Barbara∞+Tarnóczy József Talabér Dávid adósság 1798.09.10. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 104. Tütösy Imre, Tütösy Ferenc, Zalaapáti Ács András, Ágh Judit∞+Ács András, Ács Márton, Szeghy Barbara∞Horváth Zsigmond, és még sokan oppositionalis 1795.08.25. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 105. Gruber Antal, tiszttartó Szakovics János, Letenyén Soós István árendátor kasznárja adósság 1795.08.25. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 106. Visi Pál Farkas András Csak őrjegy
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 107. Magyarósy Terézia∞Balogh László Győrfy Zsuzsanna∞+Adorján János osztályos 1799.08.22. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 108. Simaga Barbara∞+Tarnóczy József Czigány László, Zala vármegye esküdtje adósság 1800.08.22.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 109. Simaga Barbara∞+Tarnóczy József, Merenyei számtartó Farkas Gábor adósság 1800.08.22. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 110. Sabján Farkas Egrváry Ignác∞Csákányi Terézia adósság 1800.08.22. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 111. Bán Katalin∞Talabér László, Sárszeg, Bán Anna∞+Karakay Boldizsár Csöndör János∞Gyulasi Anna divisionalis 1793.11.28. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 112. Koltay Károly, Koltay László, Koltay Katalin, Koltay Anna Záborszky János, Záborszky Adorján, Záborszky Barbara, Záborszky Anna resuscitatorius 1793.08.26. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 113. Csányi Anna∞+Dóczi Lajos Csányi János, táblabíró oppositionalis 1796.05.24. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 114. Hartvigh Rozália∞+Nagy János, / Zalapatakai/, Úriszéke előtt Bebesy ferenc örökösei ügye., úriszéki 1776.03.12.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 115. Őrjegy 1801.09.20.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 116. Őrjegy 1801.06.24.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 117. Őrjegy 1801.08.16.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 118. Őrjegy 1801.06.20.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 119. Zlatczky Terézia∞Bándi Antal, Zlatczky Erzsébet∞Horváth György, Zlatczky János Persovczky Barbara∞+Petrics Lászlóné adósság 1795.02.25. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 120. Domaniczky József Dereskey János adósság 1797.02.06. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 121. Baranyai László Dereskey Lajos oppositionalis 1798.08.22. Zalaegerszeg
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 122. Bogdán Katalin∞+Ag. Sebestyén Pál∞Salamon Ferenc, Sándorháza Sebestyén István, Sebestyén Sebestyén, Sándorháza adósság /móring/ 1799.02.13.
77. doboz Kováts Mihály előtti perek 2. 123. Hersl zsidó, Jánosfa, /sopron vármegye/ Farkas József, táblabíró adósság 1798.08.22.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 124. Verebély Antal Illés Imre admonitória 1772.06.22.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 125. Perlanovits János, Pózvai molnár Kámán Ferenc∞Kultsár Katalin, Hetés adósság 1798.08.21.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 126. Jakab Erzsébet, Szentlászlóegyháza∞+Samuel Judai, zsidó Egerváry Ignác∞Csákányi Terézia adósság 1799.08.22. Zalaegerszeg
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 127. Festetits györgy Záborszky anna∞+Flajgh Mátyás, Hahóti kasznár∞Ag. Varga Ferenc adósság 1799.11.13. Zalaegerszeg
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 128. Kováts Mihály, Alszolgabíró, Simon János Sándor, Ag. Horváth János∞+Salamon Erzsébet, Ag. Salamon László, Sándorháziak adósság 1800.06.20. Léránt Ferenc esküdt, !!!
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 129. Fercsák Lajos Csákányi József, táblabíró∞Forintos Erzsébet adósság 1797.02.06. Zalaegerszeg
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 130. Csak őrjegy 1801.08.08.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 131. Csak őrjegy, 1802. 05.05.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 132. Fercsák Lajos Rajky Boldizsár adósság 1797.02.06.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 133. Árvay Barbara∞Thassy János Árvay József adósság 1794.11.18.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 134. Csapodi Barbara Csányi Antal adósság 1793.05.10.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 135. Toronyi pál Gaál János adósság 1793.08.23.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 136. Kováts Mihály, alszolgabíró Kováts István, Bazita adósság 1792.08.22. Tuboly László főszolgabíró, !!!
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 137. Kováts Mihály, alszolgabíró Kováts András, Felsőbagodi molnár∞Rogács Katalin adósság 1792.08.22. Tuboly László főszolgabíró, !!!
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 138. Fatér Erzsébet, Szentlászló Kováts Mihály, alszolgabíró osztályos 1792.01.18. !!!
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 139. Nagy Pál Urbányi Erzsébet, Pais Károly adósság 1798.02.26.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 140. Inkey Imre, /Pallini/ Thassy János adósság 1794.02.12.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 141. Kákossy Katalin Thassy János adósság 1794.02.17.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 142. Sárkány Gábor, / Ákosházi/ Thassy János, táblabíró adósság 1794.05.07.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 143. Fábián Pál Gál Katalin∞+Csány Antal adósság 1792.11.22.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 144. Vida Pál, Szentpéterúr Farkas Ádám, Zub józsef, Milei György, Györke Pál, Szentpéterúriak hatalmaskodás 1792.03.14.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 145. Csány Terézia Gaál Katalin∞+Csány Ignác adósság 1792.03.15.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 146. Kun Dániel Farkas Ádám becstelenítés 1791.11.16.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 147. Fitos Éva, Lengyel, Bolla József, Visi Mihály, Visi Imre, Visi Éva, Tavasz György Geráth András, Nagy Ferenc, Geráth László admonitorius 1792.03.14.
78. doboz Kováts Mihály előtti perek 3. 148. Deák Ferenc, táblabíró Mohr Ferenc, Egerszegi postamester adósság 1794.06.23. Sándorháza
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 1. Steffanits Ferenc Mojser Katalin∞Körmendy János adósság 1839.03.11., 1841.02.08. Farkas Imre alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 2. Nagy József, Mártonfai molnár Inkey Imre, / Pallini/, Kamarás adósság 1835.02.11., 1840.03.14. Farkas Imre
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 3. Mizner Sámson, Szentgróti zsidó, +Meizner József örököse Johel Eszter∞+Leszner Salamon, Díszeli zsidó adósság 1838.12.03., 1840.11.23. Horváth Pál alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 4. Bálintfy Borbála∞+Büky Lajos Mersits János, inspector adósság 1839.05.31., 1840.11.23. Farkas Imre
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 5. Vörös Katalin∞+Kováts Ferenc Hajgató József, Hajgató Lajos, Szelestei Ignác, Szabó Ferenc osztályos 1842.06.23.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 6. Őrjegy 1850
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 7. Milhofer András, Kanizsai kereskedő Milhofer Salamon, Poturnyai adósság 1841.04.27.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 8. Gyenese Mihály, /Pfeifer Salamon engedményese/ Kustán György adósság 1841.12.03.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 9. Renchardt Magdolna, +Renchardt János örököse városlödi postamester Bertalan Lajos adósság 1843.02.15.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 10. Marton Julianna, +Marton János örököse, Kisgörbői plébános Spissich Sándor 1839.09.03., 1841.11.23. Horváth Pál alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 11. Őrjegy 1850.09.12.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 12. Sibrik Sándor, /Szarvaskendi/ Nagy Antal táblabíró adósság 1836.11.23., 1840.12.04. Rajky Zsigmond főszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 13. Kőnig Jakab, Zalaegerszegi zsidó kereskedő Léránt János, Szentliszló adósság 1826.11.29., 1832.09.06., 1839.09.09. Simon Gábor alszolgabíró, Farkas imre alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 14. Novák Ferenc, Vármegyei 2. aljegyző Csány József, táblabíró ellenállás 1843.09.04.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 15. Őrjegy 1850.02.28.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 16. Ostrom János, Mint Babos Teréz∞+Ostrom József örököse Molhoffer András, Kanizsai zsidó kereskedő zálogos 1836.06.21., 1840.11.26. Halasy Ignác alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 17. Kováts József, Bazitai közbirtokos Skublits József, Táblabíró, Domanitzky Klára∞+Rózsás János táblabíró zálogos 1837.01.26., 1839.12.07., 1840.12.04. Gábelics Ferenc főszolgabíró, Tolnay Károly alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 18. Hegedűs Ferenc, Hegedűs Magdolna∞Ag. Csillag János Horváth Pál , Köszvényes zálogos 1839.01.30., 1842.01.20. Horváth Pál alszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 19. Ostrom János, Mint Babos Terézia∞+Ostrom József örököse Konkoli Miklós, Konka /?/ zálogos 1834.05.10., 1835.01.27., 1837.12.07., 1842.06.20. Csillagh Lajos főszolgabíró, Halasy Ignác, Főszolgabíró, Farkas Imre, Főszolgabíró
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 20. Horváth Károly, Egerszegi festő, Kottmayer Kojetár engedményese Vida Terézia∞Dőry Imre adósság /auszugalis/ 1842.12.09.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 21. Magyar Éva, Sényi Mihály gazdaasszonya Sényi Gábor, Fábián Gábor táblabíró∞+Sényi Teréz, Mint Gyermekei képviselője adósság 1842.12.01.
79. doboz Kozáry László előtti perek 1. 22. Borbás Mihály, Iharosberény, /Somogy vm/ Ag. Pap Mihály, Pölöskefő kárt követelő 1840.11.07.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 1. Ag. Gyalogh András, Ag. Gyalogh József Ag. Kováts József, Németfalu osztályos 1811.05.056. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 2. Luczi Katalin∞+Fitos Imre, Lickó Pete György, Lickó adósság 1816.05.13.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 3. Egyed János, Pálfiszeg Ag. Németh Mihály, Pálfiszeg hatalmaskodás 1816.06.25. Hottó
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 4. Vörös Julianna∞+Török István, Vargaszeg Csépán György, Parasza adósság 1815.02.09. Kustánszeg
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 5. Ag. Takáts Pál, Kereseszeg Pais János és fia Ferenc, Pajzsszeg adósság 1816.01.25. Hottó
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 6. Takáts Pál, Kereseszeg Pais Márton, Pajzsszeg adósság 1816.06.25. Hottó
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 7. Takáts Pál, Kereseszeg Izsák, Nagylengyeli zsidó adósság 1816.06.25. Hottó
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 8. Takáts Pál, Kereseszeg Ifj. Egyed Mihály, Ábrahámszeg adósság 1816.08.26. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 9. Ádám Jakab rózsásszegi zsidó Egyed György Pálfiszeg adósság 1816.08.26. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 10. Hári János, Ebergény Rózsás József, Döbréte adósság 1815.02.24.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 11. Szalai Julinka∞Bek Mihály, Petrikeresztúr Patai György, Petrikeresztúr adósság 1816.08.26. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 12. Salamon József Horváth Mihály, Pálfiszegi kocsmáros adósság 1801.03.17. Milej
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 13. Egyed István Pálffy László fia György, Milejszeg adósság 1802.02.01. Nagylengyel
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 14. Farkas Éva∞Gangó György, Farkas Ruzsinka∞Smodits Mihály, Farkas Kata∞Kondor József, Vorhota Ag. Farkas József, Vorhota osztályos 1812.01.16.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 15. Egyed István, Milej Pálffy László adósság 1802.02.01., 1816.06. Tánczos Imre esküdt
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 16. Gyenese János, Kustánszeg Kustán Zsófia∞+Tuboly Mihály adósság 1815.01.19. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 17. Salamon Mihály mint Takó János árvái gondozója, Milej +Salamon András gyermekei:, Gábor, Katalin∞Egyed György adósság 1815.04.26.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 18. Dik Krisztián sárhidai kocsmáros Pete György, Lickó adósság 1815.04.17.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 19. Salamon Mihály mint Takó János árvái gondozója, Milej +Salamon András gyermekei:, Gábor, Katalin∞Egyed György adósság 1815.04.26.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 20. Török Katalin∞Farkas Ferenc, Böde Ag. Farkas József, Vorhota adósság 1800.03.07. Vorhota
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 21. Bödei István, Kislengyel, Bédenek Julinka∞Ag. Marton Pál Kultsár Éva∞+Bénedek György∞Gombos István, Gombosszeg örökösödés /szőlő/ 1811.06.05. Csonkahegyhát
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 22. Ag. Szabó Ferenc, Szentiván Egyed Mihály, Ábrahámszeg örökösödés /szőlő/ 1811.12.02. Szentiván
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 23. Kecskés József, Bazita Kecskés Mihály, Kökényesmindszent adósság 1815.06.22.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 24. Tavasz Pál, Zalaegerszeg Imrich Ferenc, Ságod adósság 1815.01.30.
79. doboz Könczöl Ferenc előtti perek 1. 25. Varga Borbála∞Salamon Antal, Gétye Czigány József, Olasz József, Lickó zálogvisszaváltó 1816.09.09.
80. doboz Köves János előtti perek 1. 1. Ruzsa Anna, Köveskút Dvornikovits Kristóf, Nagylengyel hatalmaskodás 1793.06.25. Nagylengyel
80. doboz Köves János előtti perek 1. 2. Palkó Imre, Andráshida, volt Gébárti számtartó Horváth Antal, Vármegyei esküdt, Gébárt adósság 1795.02.25. Zalaegerszeg
80. doboz Köves János előtti perek 1. 3. Palkó Imre, Andráshida, volt Gébárti számtartó Steffanits Pál, Andráshida adósság 1795.03.02. Andráshida
80. doboz Kramarics István előtti perek 1. 1. Rumpold Mihály, Csáktornyai füstfaragó Streiber Jakab, Nedelici adósság 1827.06.22. Miklávec
80. doboz Kramarics János előtti perek 1. 1. Németh János, /Nyéki/ Fusztics Katalin∞+Fodor Pál, Bukovec adósság 1797.03.06. Csáktornya
80. doboz Kramarics János előtti perek 1. 2. Joannovich István, Zágrábi görög kereskedő Kirchgeszner János Vilmos ráckanizsai harmincados adósság 1796.09.20. Csáktornya
80. doboz Kramarics János előtti perek 1. 3. Prelecz Tamás Eőssy József, Légrád adósság 1796.12.19. Alsódomború
80. doboz Kramarics János előtti perek 1. 4. Sostarics József, Stridó Salóczy Cecília∞+Horváth János, Varasd adósság 1795.09.22. Csáktornya
80. doboz Kramarics János előtti perek 1. 5. Aspoch József, Stridói sebész Vucsák Mihály, árendás adósság 1799.01.21. pribiszlavec
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 1. Fábián János, Köveskáli közbirtokos∞Vintze Zsuzsanna Kövesdy József, Henyei közbirtokos adósság 1833.05.10., 1834.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 2. Fekets József, Mint Pauer György keszthelyi tímár engedményese Küttel József, Szigligeti számtartó adósság 1833.05.07., 1835.11.26. Nedeczky lajos főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 3. Foki Julianna∞Ag. Gaál Márton, Eötsi / Veszprém vm/ közbirtokos Foki Pál adósság 1836.09.09.
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 4. Nagy Mihály, Vörsi / Somogy vm./ kasznár Csány István, táblabíró adósság 1834.11.26.
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 5. Holtzheim Mátyás, Szombathelyi, / Vas vármegye/ ács mester∞Kikokker Terézia Németh József∞Tolnay Julianna, Légmán Imre, Légmán Elek adósság 1827.12.13., 1835.06.28. Skublits Alajos főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 6. Lengyel Anna, / Tóthi/∞+Kiss Ignác, /Tarródházi/, Gulácsi közbirtokos Németh János, Gulácsi erdő inspectora számadásbéli 1833.05.10., 1834.11.26. Kerkapoly István
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 7. Dely Anna∞+Dienes István, táblabíró∞Szabó János, táblabíró Domján Pál, esküdt, Domján Rozália∞Ágoston József, Domján József∞Hetesy Péter adósság 1834.09.03., 1834.12.04. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 8. Spiczer Izsák, Kővágóörsi zsidó kereskedő, Csökör Ferenc, Kővágóörsi közbirtokos kártérítés 1834.11.26.
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 9. Fürst Zsuzsanna∞Csóri Pál, Kapolcs Vajda József, Balatonhenyei közbirtokos adósság 1834.06.23., 1834.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 10. Őrjegy 1844.08.14.
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 11. Kováts Zsuzsanna∞+Körmendy Antal, Köveskál Körmendy Márton, Körmendy Gábor, Szentbékálla adósság 1834.06.23., 1834.11.26., 1844.09.06. Kerkápoly István főszolgabíró, Tolnay Károly főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 12. Varga Sára∞+Ag. Esztergálos István, Kővágóörs Sárvári János, Gulácsi közbirtokos örökösödés, + zálogos 1834.05.09., 1834.11.28. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 13. Szabó Zsuzsanna∞Bagoly Sámuel, Kővágóörs Horváth Antal∞Szekeres Katalin, Kővágóörs adósság 1833.05.07., 1834.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 14. Ag. Bernáth József, Kővágóörsi közbirtokos∞Tar Erzsébet, Kövesy Péter, Kővágóörsi közbirtokos keresetbéli 1833.03.18., 1834.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 15. Szabó János, táblabíró Scheiber Jakab, Sümegi zsidó kereskedő megkárosítás 1834.01.30., 1835.01.28. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 16. Dely Anna∞+Dienes István, táblabíró∞Szabó János, táblabíró Hertelendy István, és Hertelendy István örökösei adósság 1834.02.03., 1835.01.28. Kerkápoly István főszolgabíró
80. doboz Kuthy Pál előtti perek 1. 17. Rajky János, /Rajki/, táblabíró Tuboly Gábor végrehajtás 1829.12.03., 1830.06.15., 1835.01.28. Skublits Alajos főszolgabíró, Csillagh Lajos főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 18. Őrjegy 1891.02.25.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 19. Eőssy Ignác, vármegyei esküdt Ag. Ágoston József, Kővágóörs adósság 1835.01.28.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 20. Baky Gáspár, Antal Ignác, Kővágóörsi közbirtokos Jagasits Ignác, Sárvári /Vas megye/ügyvédje zálogos 1833.09.10., 1835.01.30. Kerkáply István főszsolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 21. Perlaki Gábor, Galsai evangélikus prédikátor Polgár István, Galsai közbirtokos, hites ügyész adósság 1834.03.10., 1834.11.26. Nedeczky Lajos főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 22. Jeremiás Julianna∞Botos Pál, Tapolcafői református prédikátor∞+Bíró János Bíró Móric osztályos,, örökösödés 1832.03.27., 1834.12.05. Kerkápoly István főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 23. Budi Ignác, Káptalan és Nemestóti közbirtokos Buzás Borbála∞+ifj. Vizeki József, Káptalan és Nemestóti közbirtokos adósság 1835.01.26.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 24. Isó Ferenc, Isó Sára∞Enesey József, Beretzky József, Szentgál, /Veszprém vármegye/ Isó Borbála∞+Sólyom István, Sólyom Ferenc, Nagy Márton, Szentantalfa örökösödés 1835.09.01.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 25. Saáry Terézia, /Vámosi/∞+Hertelendy Imre Horváth György adósság 1833.09.11., 1835.05.18. Diskay Jonathán alszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 26. Saáry Terézia, / Vámosi/∞+Hertelendy Imre Horváth György seborvos 1833.09.11., 1835.05.18. Kerkápoly István főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 27. Rozenfeld Marinka∞+Rozenfeld Fülöp, Boltos zsidó Dobosi Katalin∞+Horváth Péter adósság 1835.05.21.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 28. Potyandi Ferenc, táblabíró Légmán Imre, táblabíró adósság 1835.09.02.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 29. Fain Katalin∞Bohár József, +Fitos Anna unokája Kis István adósság 1835.09.09.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 30. Fain Katalin∞Bohár József, Salamon János, Vármegyei esküdt adósság 1835.09.09.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 31. Ag. Gráli Márton, Kővágóörsi kerékgyártó Hertelendy Julianna∞Ag. Bötzi István, Kővágóörs becstelenítés 1835.11.23.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 32. Dely Anna∞Szabó János táblabíró, Mint Polgár Ferenc gyámja , majd örököse Dely Boldizsár örökösödés 1835.09.12.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 33. Jeszenszky Anna∞Báró Schmertzing Antal Tallián Erzsébet∞+Dallos György, táblabíró adósság 1836.05.04.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 34. Kelemen Mihály, Kővágóörsi asztalos mester Szabó Zsuzsanna∞+Baky Gáspár, Kővágóörs adósság 1835.11.26.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 35. Füzik Lajos táblabíró Kövessy Borbála∞+Radits Pál, Galsa adósság 1836.06.21.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 36. Dóczy Gábor, táblabíró Farkas Ignác, / Kisbarnaki/, Farkas Károly, Gál Károly, Gál Mihály adósság 1836.05.06.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 37. Pintér Katalin∞Péterfy János, +Kiss József örököse Kiss Ferenc, Orosztony adósság
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 38. Eősze Mihály, Kővágóörs Botskay Erzsébet∞+Baráth György, Baréth Mihály, / György fia/, Kővágóörs hozományt visszakövetelő 1836.05.13.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 39. Gyarmathi János, Kapolcs Szabó József, Kapolcs károsítás 1836.09.17.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 40. Németh János, Németh György Gasparits József, Gasparits István Őrjegy 1841.11.27.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 41. Szabó János, táblabíró Csány Anna∞Győrfy Mihály, vármegyei esküdt zálogos 1837.05.29.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 42. Dely Anna∞+Dienes István Horváth Eduárd, /Zalabéri/, táblabíró adósság 1833.01.30., 1836.03.12. Kerkapoly István főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 43. Botskay Erzsébet∞+Baráth György, Kővágóörs Polgár Anna∞Eősze Mihály, Kővágóörsi közbirtokos adósság 1836.01.26.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 44. Csorbáncz Ágnes∞+Pap Ferenc, Osvald Károly, mint Pap Ferenc katona, képviselője Hartz Márton, Lövői lakos, volt Zalamindszenti haszonbérlő adósság 1836.11.22.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 45. Krausz Jakab, Talliándörögdi haszonbérlő zsidó Sárosi István∞Szalai Magdolna, Öcsi lakosok és Taliándörögdi közbirtokos, adósság 1837.04.29.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 46. Őrjegy 1842.04.12.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 47. Rosenberger Salamon egerszegi szegény zsidó Simon Sándor, Olai gazdag zsidó károsítás 1828.11.17., 1835.01.26. Nedeczky Lajos főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 48. Salamon Julianna∞Töreky János, aladószedő Töreky Ferenc, táblabíró örökösödés 1835.02.23.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 49. Dely Anna∞Szabó János, táblabíró Sümeghy József, Császári királyi tanácsos adósság 1831.09.06., 1835.01.28. Spissich Sándor alszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 50. Nagy János nagyvázsonyi lakos Nagy Zsuzsanna mint∞+Sebestyén Ferenc és tőle származó gyermekei gyámja∞Poór Mózes adósság 1818.08.31., 1826.04.27. Kuthy Pál főszolgabíró, Dóczy Gábor főszolgabíró
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 51. Mezriczky Zsófia∞Kővágóörsi közbirtokosok Isó Sámuel, Kővágóörsi közbirtokosok osztályos 1833.05.07.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 52. Sós István, Plébános a kőszegi árvaház prefectusa Tüttösy György, Zalaegerszeg adósság 1836.11.28.
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 53. Saáry Pál, /vámosi/ Szűts István, Díszel örökösödés 1833.05.18., 1834.11.20. Kerkapoly István
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 54. Ag. Poór János, Kővágóörs Pokol József, Kővágóörs adósság 1832.09.10., 1834.11.26. Kerkápoly István
81. doboz Kuthy Pál előtti perek 2. 55. Ag. Kováts Sándor∞Pálfy Erzsébet, Köveskál Balogh János∞Gyenis Erzsébet, Köveskál zálogos 1833.03.18., 1834.11.26. Kerkápoly István főszolgabíró
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 1. Kelemen Pál, Palotai uradalom ügyésze Mezriczky Sámuel, Kővágóörs becstelenítés 1800.09.03.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 2. Zechmeister Mátyás, Eszterházy Imre inspectora Sólyom István, Győr vármegye főjegyzője ellenállás 1807.08.26.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 5. Salamon Katalin, +Salamon Ignác leánya, Rád Vajda Anna∞+Nagy József, Rád zálogos 1817.01.21.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 6. Nagy József, /Zalapatakai/ első alügyész Hegyi Ferenc adósság 1806.12.10.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 7. Nyers János, Kacorlak Bessenyei Lajos vármegyei tiszti alügyész adósság 1807.01.16.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 8. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 9. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 11. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 12. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 13. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 14. Csak őrjegy
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 15. Csányi Jozefa, Szentmihály Pais Károly vármegyei esküdt, Neszele adósság 1807.04.15.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 16. Csányi Jozefa, Szentmihályfa Nagy Antal, Csányi Judit, Mihályfa adósság 1807.04.15.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 17. Hertelendy János táblabíró, Mint hugának Juliannának gyámja Hertelendy Imre, Gulács adósság 1818.11.26.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 18. Steiner Farkas zsidó Alstatter Gábor füredi zsidó, Mint +A. Sámuel és∞+Lázár Sára örököse adósság 1818.11.26.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 19. Diskay Ferenc Matkovics Pál táblabíró adósság 1817.01.22.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 20. Hertelendy György, táblabíró Nagy Antal, Mihályfa adósság 1818.09.02.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 21. Lajptzig János, Kapolcsi evangélikus prédikátor Bíró János, Köveskál adósság 1818.01.22.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 22. Csányi Mihály, Csányi István Kregár Antal, Karmacs, Kovács Zsigmond, Ag. Szántó József, Tomor János, Dömötör István, Vajda Zsigmond adósság 1816.01.19.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 23. Oszterhueber Antal, táblabíró Gyömörey Ferenc, Gógánfa panaszbéli 1819.04.26.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 24. Nagy Benedek Szabó Rozália, Dobosy Terézia, Dobosy Lajos, Dobosy György, Dobosy Katalin, Dobosy Anna, mint +Dobosy György örökösei , tördemic zálogos 1816.11.20.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 25. Ag. Csider vagy Lábody Éva∞Varga Ferenc, Gulács Dobosy Lajos, Dobosy György, Dobosy Terézia∞+Beretzky Antal, Dobosy Katalin, Dobosy Anna osztatlan, jószág elidegenítése 1816.09.02.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 26. Baranyai József, Ukk Gyömörey József, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár, Gyömörey Ferenc, Gyömörey Gáspár, Gyömörey Marica∞Oszterhueber Imre, alszolgabíró, Gyömörey Anna∞+Dóczy Mihály adósság 1818.09.02.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 27. Nagy Ferenc táblabíró Smidegh László cs.k. kamarás zálogos 1815.08.28., 1816.01.19. Novák Gáspár főszolgabíró
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 29. Havranek Karolina∞+Bogyay József Gyömörey Ferenc, Sárosd adósság 1819.01.28.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 30. Pummer Zakariás sümegi patikus Gyömörey Ferenc, Sárosd adósság 1819.01.25.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 31. Tóth Antal sümegi postamester Gyömörey Ferenc, Sárosd adósság 1819.01.28.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 32. Gyömörey Mária∞Oszterhueber Imre , alszolgabíró Gyömörey Ferenc, Sárosd adósság 1819.01.28.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 33. Oszterhueber Antal , táblabíró Gyömörey József, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár, Gyömörey Ferenc, Gyömörey Gáspár, Gyömörey Anna∞+Dőry Mihály, / Jóbaházi/, Gyömörey Mária∞Oszterhueber Imre adósság 1818.04.23.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 35. Kaszás Ferenc Nagy Erzsébet∞+Hegyi Ferenc, Köveskál adósság 1793.03.05.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 36. Ag. Sebeházy János, Sebeházy Julinka Ratetits György mint a felperesek volt gyámja, Gyömörő visszahelyeztető 1816.09.02.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 37. Gisman József füredi sebész Újhelyi János, Füred adósság 1816.09.02.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 38. Isó Pál, Nagy Márton Szentantalfa Szűcs Ferenc adózó, Szentantalfa incapacitas 1796.03.22.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 39. Szita Péter, Hőgyész evangélikus lelkész Sólyom György Szentantalfa adósság 1796.09.22.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 40. Kaller Mátyás Battyányi Ferenc szentgróti számtartója Vidos Sámuel, / Koltai/, Andráshida adósság 1802.08.26.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 41. Farkas Erzsébet∞Vizy József Farkas Pál, Farkas Katalin∞Balásy Mihály osztályos 1816.11.20.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 42. Sólyom István, Győr vármegye főjegyzője Balogh István szentantalfai adózó zálogos 1793.03.06.
82. doboz Id. Kuthy Pál előtti perek 1. 43. Sólyom Károly Szűts Gergely, Szűts János, Szentantalfa zálogos 1816.09.02.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 1. Kluger Salamon, Szentandrási zsidó Beregszászi György, Szentandrás adósság 1820.09.25.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 2. Ábrahám Ferenc, Iborfia Sós Zsófia∞+Tolnai János, Bakónak zálogos 1817.08.26.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 3. Beregszászi György, Sándorháza Király László, Sándorháza zálogos 1819.08.31.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 4. Horváth Antal, Hites ügyész Nagykanizsa Rózsás János, táblabíró Egerszeg kárt követelő 1817.09.22.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 5. Fritscher Lipót, Zalaegerszegi zsidó kereskedő Balázs József, Szentlászlóegyháza adósság /auszogális/ 1819.09.09.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 6. Kováts Anna∞+ Beur Imre, mint gyermekei képviselője Beur Borbála∞Horváth Ferenc, Gétye osztályos 1819.09.09.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 7. Zappert Jakab, zsidó Nagykanizsa, mint Lőrenstein Mózes engedményese Glitzenstein Bernát, zsidó, Szentlászlóegyháza , adósság 1820.05.29.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 9. Dely Vid, Isabor Dienes István, táblabíró zálogos 1818.04.23.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 10. Horváth István, Zalaegerszeg Kámán Ferenc, Hetés adósság 1819.08.31.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 11. Vöczköndy Katalin, Pókafa∞+Egyed János Krajtzár György, Krajtzár Mihály, Nemesapáti zálogos 1818.09.02.
83. doboz Léránt Pál előtti perek 1. 12. Botka József, táblabíró Ag. Deák János, Deák Katalin∞Ag. Bognár György, Deák Anna∞+Hollósi József, Szentandrás adósság 1818.09.02.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 1. Urbányi Erzsébet∞+Paizs József, mint fiúk, Károly gyámja Bolla Katalin∞Szladovits Károly 1793.11.28., 1795.02.23. Tuboly László főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 2. Őrjegy 1795
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 3. Őrjegy , áthelyezve Bertalan Pál
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 4. Farkas László, / Farkaspatyi/, Somogyi és vasi táblabíró Rajky György, táblabíró adósság 1792.11.22., 1795.08.07. Tuboly László főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 5. Petrás Márton, mint Kardos István gyámja, Kardos Katalin Ábrahám György, Ábrahám Ferenc, Ők Péter fiai, Bán Ferenc adósság 1799.02.15.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 6. Ag. Erdéli István Rám Győrffy László, Vármegyei esküdt oppositionalis 1794.08.25., 1795.05.15. Tuboly László főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 7. Kámán Ferenc, Hetés Ag. Ács Ferenc, Söjtör, pásztor, Horváth Ferenc, / zalabéri/ szolgálatában adósság 1798.11.13.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 8. Skublics Antal, táblabíró Botka Mihály, táblabíró adósság 1798.04.27.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 9. Eölbei Nep. János / Kisölbő/, Szombathelyi kanonok Horváth Ferenc, /zalabéri/ adósság 1799.02.13.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 10. Bertók Jakab, Vése, /Somogy vármegye/ Merschl Éva∞+Fülöp Mátyás, Oestereicher Dávid, Fülöp Jakab, Sábsi Sándor, Olai zsidók adósság 1796.03.05.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 11. Mlinarich Franciska∞+Najpár József Győrffy Ferenc∞Magyarossy Róza adósság 1799.02.13.
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 12. Mlinarics Lajos Anyós János /Fajszi/ és familiája becstelenítés 1793.12.04. Tuboly László főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 13. Sohár Imre, Vármegyei esküdt Király István becstelenítés 1793.08.30., 1795.11.13. Oszterhueber János főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 14. Sohár Imre, Vármegyei esküdt Soós László becstelenítés 1793.08.30., 1795.12.13. Oszterhueber János főszolgabíró
83. doboz Lochuch László előtti perek 1. 15. Petrás Márton, Győri postamester, mint Hordós István gyámja, Kardos Katalin Győrffy Ferenc, Zőke Marianna adósság 1799.02.15.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 16. Linkay József Horváth Antal∞Egervári Teréz, Gébárt adósság 1799.02.15.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 17. Rajkovit Lázár, vármegyei esküdt, Bakónak Ilovai Katalin∞+Bene Pál∞Godek Antal, Pallini uradalmi kasznár adósság 1798.08.23.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 18. Fercsák Lajos Rajky Boldizsár, táblabíró adósság 1800.01.21.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 19. Getzenhart Ignác, mint Radakovits Katalin gyámja Téglás József∞Midli Katalin adósság 1800.06.16.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 20. Pethe Ilona∞+Nagy Ferenc, +Pethe Antal gyermekei, Sárhida Pethe István, +Pethe Antal gyermeke, Sárhida adósság 1796.11.16.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 21. Salamon László, /Alapi/, A géytei nemesi communitas elöljárósága Sohár János, Gétye számadásbéli 1796.08.23.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 22. Czigány Gábor Nagy András admonitosio 1799.02.13.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 23. Kováts Mihály, alszolgabíró Ag. Takáts István∞Fábián Judit admonitosio 1800.08.22.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 24. Széll Kristóf Farkas, Sárkány Hertelendy, Család beliek számosan resustitatio 1794.08.25. Niczky Ignác Vas vármegyei főszolgabíró
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 25. Dusics László, Szentgyörgyvölgyi plébános Hertelendy Ádám, Domján László, Vármegyei esküdt adósság 1800.08.22.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 25/a. Pálffy József, Pálffy Sándor, Pálffy Mihály, +Pálffy Mihály fiai, Pacsa Farkas Judit∞+Pálffy János∞Kun Dániel admonitosio 1793.05.13., 1795.05.15. Tuboly László főszolgabíró
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 26. Farkas Anna, /Boldogfai/∞+Csillagh Ádám Horváth Antal, esküdt∞Egerváry Terézia oppositionalis 1800.08.21.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 27. Hajas Anna∞+Kováts Márton∞Tóth Márton, Bucsuta Léránt Imre, Szentlászló oppositionalis 1799.08.28.
84. doboz Lochuch László előtti perek 1. 28. Visi Anna∞+Márton György∞+Kiss János Egerváry Terézia∞Horváth Antal adósság 1798.09.10.
85. doboz Magyar József előtti perek 1. 1. András Éva∞+Lőrincz József, Tekenye Madár József, Rendek , a felperes volt árendása adósság 1828.03.31.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 1. Batyki Katalin, Káptalantóti Németh Antal, Vármegyei útibiztos adósság 1829.09.02.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 2. Lengyel Anna, / Tóti/∞+Kiss Ignác Nagy Ferenc, /Felsőbüki/ zálogos 1829.11.24.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 3. Májer Julianna∞Raiter Antal, Pápai órásmester, Köntzöl János, Pápai városi tanácsos, Majer György, Posztókereskedő, mint +Májer János árváinak gyámjai Schvartz József, Petendi plébános adósság 1831.05.02.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 4. Horváth János, Köveskáli közbirtokos∞+Gáspár Zsuzsanna Gáspár János, Gáspár István, Kapolcsi közbirtokosok adósság 1835.01.26.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 5. Bogyai Pál, / Várbogyai/ Forintos József, táblabíró adósság 1830.09.07.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 6. Töreky Gáspár, Vitai közbirtokos Töreky Jankó Ferenc, Vitai közbirtokos becstelenítés 1832.03.26.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 7. Id. Kuthy Pál, Köveskál Ficher Karolina∞+Buda János, Köveskál adósság 1833.09.02.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 8. Péterfy István mint +Péterfy Pál árvájának gyámja, Galsa Péterfy Mihály, Galsa adósság 1828.09.02.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 109. Bárány Pál, Bárány András, Kővágóörsi közbirtokosok Lang János, Díszeli árendás molnár adósság 1830.11.24.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 110. Antal Péter, Kővágóörsi közbirtokos Antal István, Kővágóörsi közbirtokos adósság 1833.09.03.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 111. Sághváry György, táblabíró Nagy Sámuel∞Hegyi Zsuzsanna, Kapolcs adósság 1830.11.24.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 1. 112. Kováts Márton, Szigligeti uradalom tiszttartója Németh Antal∞Szabó Erzsébet, Tördemic adósság 1834.11.26.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 1. Erdős Rozália mint Erdős István, volt rigyáci tanító∞+Bognár Erzsébet második férje, örököse Tóth Ferenc mint , +Bognár Erzsébet∞+Tóth Márton első férjtől származott gyermeke örökösödés 1834.06.25., 1838.06.25. Csillagh Lajos főszolgabíró
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 2. Kováts Márton, Szigligeti uradalom tiszttartója Csákányi Antónia∞+Paár Imre újító /előzmény: adósság/ 1833.11.26.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 3. Kandersz Jakab, Kandersz Ábrahám, zsidók Forintos Gábor, Forintosháza adósság 1829.09.02.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 4. Báró Sényei Károly Püspöky János, Császári, királyi, nyugalmazott őrnagy adósság 1838.12.03.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 5. Mihálovics Imre, táblabíró Csákányi Antónia∞+Paár Imre, táblabíró adósság 1837.06.01.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 6. Donászy Anna∞+Ginazits János György, Kőszegi boltos kereskedő Málik Jozefa∞+Orosz József, táblabíró ellenállás 1831.09.06.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 7. Donászy Anna∞+Ginazits János György, Kőszegi boltos kereskedő Málik Jozefa∞+Orosz József, táblabíró adósság 1828.11.26.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 8. Kováts Márton, Szigligeti uradalom, tiszttartója Paár Imre∞Csákányi Antónia ellenállás 1826.01.26., 1829.01.30. Dóczy Gábor főszolgabíró
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 9. Simon Erzsébet∞Szita Antal, Tapolca Kenesey Terézia∞+Sáry László, Díszel adósság 1828.09.10.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 10. Kováts Márton, Szigligeti uradalom tiszttartója Pálfy Ignác, Vármegyei esküdt adósság 1829.05.18.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 11. Varjas Mihály, Balatonfüred Ifj. Tóth Ferenc, Balatonfüred zálogos 1837.11.28.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 12. Tóti Lengyel Anna∞+tarródházi Kiss Ignác Szalay László, Öcs /Veszprém megye/ adósság 1829.05.20.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 13. Gáspár József, Császári királyi hadnagy, Mint +Gáspár József örököse Málits Rozália∞+Sümeghy József adósság 1836.05.05., 1838.12.07. Kuthy Pál főszolgabíró
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 14. Kiss Terézia, /Tarródházi/ Saáry Terézia, /Vámosi/∞+Hertelendy Imre ellenállás 1829.11.12.
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 15. Őry Erzsébet∞+Pap István Pap Pál, mint Pap istván örököse hozományt és jegypénzt követelő 1833.09.12., 1837.11.29. Nedeczky Lajos főszolgabíró
85. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 16. Mezriczky Péter∞Mezriczky Terézia, Kővágóörs Bárány András, Ag. Sári Ferenc, Kővágóörs zálogos 1831.05.14.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 17. Volf Ferenc, Keszthelyi boltos kereskedő Kenesey Terézia∞+Saáry László, /Vámosi/ adósság 1830.01.29.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 18. Ramazetter Lipót mint Scheiber Jakab kereskedő engedményese Spissich Sándor adósság 1837.12.01.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 19. Vas Judit∞+Ag. Dömötör József, Kapolcs Nagy Sámuel, Kapolcs zálogos 1830.05.21.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 20. Gáber Erzsébet, +Gáber Ignác leánya, Tapolca Kiss Anna∞+Gerecs Ignác, Tapolcai mészáros adósság 1837.04.26.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 21. Gulián János, Tapolca Kiss Anna∞+Gerecs Ignác, Tapolcai mészáros adósság 1837.04.26.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 22. Barbély Sára∞id. Bárány Ferenc, Ifj. Bárány Ferenc∞Barbély Zsuzsanna, Kővágóörs Fülöp Mihály, Szepezd adósság 1830.11.28.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 23. Weisz Salamon, Talliándörögdi haszonbérlő zsidó Ag. Mészáros Zsigmond, Talliándörögdi közbirtokos adósság 1836.02.29.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 24. Rózenfeld Lázár, Kővágóörsi kereskedő zsidó Itzés Mihály∞Jánosa Erzsébet adósság 1838.02.15.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 25. Bogyay Lajos, /Várbogyai/, táblabíró Gyömörey Mária∞Oszterhueber Imre ellenállás 1834.01.31.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 26. Kaizer Albert, Zalaegerszegi zsidó kereskedő Dervarits László, táblabíró adósság 1838.09.06.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 27. Ravasz János, Tördemic Saáry Terézia∞+Hertelendy Imre kárttérítő 1827.11.28., 1829.05.18. Dóczy Gábor főszolgabíró, Kerkápoly István főszolgabíró
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 28. Nedetzky Ferenc, táblabíró, mint +Nedetzky Károly püspök örököse Lengyel Anna, / Tóti/∞+Kiss Ignác adósság 1832.09.04.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 29. Ruzsás Mihály, Tapolcai járási hajduk őrmestere Kiss Antal∞Dobosy Anna, Díszel adósság 1839.03.13.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 30. Pintér János, Tördemici molnár mester Horváth István, Díszel, Horváth Anna∞Nagy Gábor, Kapolcs adósság 1839.02.05.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 31. Füzik Lajos, táblabíró Gelse Füzik Ignác táblabíró Gógánfa adósság 1838.12.05.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 32. Lengyel Anna, /Tóthi/∞+Kiss Ignác /Tarródházi/ mint +Ibrányi János örököse, Szigliget Tóth Mihály, Tapolca adósság 1833.11.27.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 33. Bosnyák Anna∞Kálmán Károly, Köveskállai szabó mester Bosnyák József, Kisfaludi közbirtokos adósság 1839.05.02.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 34. Leszner Júdás, Tapolcai boltos zsidó Moizer József, Tördemici birtokos adósság 1834.04.30.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 35. Beőthy Sándor, /Bessenyői/, Királyi tanácsos Tallián Erzsébet∞+Dallos György adósság 1834.04.28.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 36. Háry István∞Péterfy Julianna, Galsa Pohomándi János∞Kis Anna, Galsa levél feltartóztatás 1834.11.26.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 37. Szabó Mária∞Ádám János, Gyámi szolgabíró Mezritzky Terézia∞Mezritzky Péter zálog visszaváltás 1839.09.05.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 38. Bundalla Ferenc, Reszneki kasznár Reissig Lajos keresztély kapitány kárt követelő 1840.05.23.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 39. Scotti Bertalan, Császári, királyi , nyugalmazott , főstrázsamester Csány László, táblabíró adósság 1838.12.07.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 40. Jagasits László, vármegyei esküdt Kisfaludy Mihály táblabíró 1791.08.26., 1830.01.29., 1835.02.26., 1841.05.11. Hertelndy János főszolgabíró, Kerkápoly István, Kuthy Pál főszolgabíró
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 41. Antal Ignác, Kővágóörsi közbirtokos Antal István, Kővágóörsi közbirtokos zálogos 1833.05.08.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 42. Bukvart Sándor, Talliándörögdi zsidó haszonbérlő Ag. Mészáros Zsigmond adósság 1836.05.02.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 43. Orczy Ignác táblabíró Svastics János táblabíró adósság 1836.02.29.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 44. Lengyel Anna, /Tóthi/∞+Kiss Ignác, /Tarródházi/ Jankó József∞Olasz Rozália, Kékkút adósság 1831.05.04.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 45. Ivány Józsefné, Szentgróti gyógyszerész Heinrich Éva∞+Pauler Ferenc∞Nagy Dávid, Szentgrót becstelenítés 1833.11.26.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 46. Baka János, Sümegi szabómester Pap Katalin∞+Rédey János adósság 1837.11.27.
86. doboz Malatinszky Ferenc előtti perek 2. 47. Becs Márton, Petend, Becs Julianna∞Ag. Takács János, Öcs/Veszprém vármegye/ Szabó Pál∞+Becs Katalin, Kapolcsi közbirtokos örökösödés 1837.04.26.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 1. Török Rozália∞Ag. Király Ferenc, Bocfölde Dömötör Teréz∞Török János adósság 1830.01.27.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 2. Horváth Ruzsinka∞+Kováts Ferenc∞+Balog István, Sárhida Doszpot Mihály∞Balog Julinka, Sárhida örökösödés 1831.01.24.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 3. Őrjegy 1837.01.12.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 4. Német Rozália∞Fliszár Ferenc, Szentgyörgyvölgye Kósa Ferenc károsítás 1835.02.25.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 5. Kiss Rozália∞Egyed Mihály Steffanits Ignác, vármegyei esküdt gyámi számadás 1832.11.26.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 6. +Takáts György özvegye, volt Sárvári uradalom tiszttartója Dienes Terézia∞+Pók András, Rád adósság 1831.02.28.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 7. Soós József, Szentgyörgyvölgye Soós János, Szentgyörgyvölgye osztályos 1832.12.03. Csak őrjegy, 1842.02.04.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 8. Kiss Rozália∞Egyed Mihály, Gyepü Steffanits Ignác vármegyei esküdt, Andráshida adósság 1832.06.01.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 9. Benkő Ferenc Domján Pál vármegyei esküdt, Domján Rozália∞Ágoston József, Zalalövő, Domján Erzsébet∞Hetésy Péter, +Domján József örökösei, táblabíró adósság 1832.09.06.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 10. Horváth János vármegyei sebész Domján Pál, Domján Rozália, Domján Erzsébet adósság 1834.12.04.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 11. Szép Mihály, Szentgyörgyvölgye Szép János, Szentgyörgy- völgye osztályos 1834.09.03.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 12. Steffanits Ignác vármegyei esküdt Vízlendvay Lajos∞Boros Borbála, Andráshida zálogos 1836.02.04.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 13. Kánya Pál, Kánya Imre, Kánya János, Ők +Kánya Ádám örökösei, Baksa Czigány Antónia∞Sohár József táblabíró, Baksa 1836.05.04.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 14. Ag. Laszhovits József Gergye József∞Gáspár Erzsébet, Nagypáli adósság 1829.11.18.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 15. Zakál György táblabíró Bertalanfy Imre, Zalaszentgyörgyi uradalom ispánja adósság 1833.11.26.
87. doboz Marton József előtti perek 1. 16. Borsos Ádám, Külsősárd, Borsos János, Külsősárd, Ag. Bazsika István, Külsősárd, Táncos István, Belsősárd, Kováts Mihály, Belsősárd, Soós Antal, Baglad, Kósa Márton, Nemesnép, Kósa Ferenc, Nemesnép, Ag. Németh Ferenc, Jakabfa Zakó Farkas, Zakó János, Zakó Miklós, Zakó László, Resznek kárt követelő 1825.12.02., 1832.05.21., 1834.01.31. Simon Gábor, Horváth Farkas alszolgabíró
87. doboz Marton József előtti perek 1. 17. Soós József, Soós Pál, Szentgyörgyvölgye Soós János, Szentgyörgyvölgye osztályos 1831., 1832.12.03. Simon Gábor alszolgabíró
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 1. Vörös Ferenc, Béres Ferenc, Hetési István, Zalaszentpéter Köves József, Kelemen Imre, Kováts János, Szabó József, Zalaszentpéter hatalmaskodás 1801.12.29. Zalaszentpéter
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 2. Grubanovits Zsigmond, Fehérvári nagyprépost Kozáry László hatalmaskodás 1798.08.23. Zalaegerszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 3. Széchényi Ferenc Fülöp Placid, Zalavári apát hatalmaskodás 1798.09.11. Zalaegerszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 4. Mezriczky Károly Vida Péter, Vida Gábor, Sármellék, Egyed János, Kapolcs hatalmaskodás 1798.11.13. Zalaegerszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 5. Bangó László, Orbányosfa Bangó István, Tóth Katalin örökösödés 1804.05.23., 1805.01.24. Horváth Ferenc esküdt, Orbányosfa
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 6. Ag. Kulcsár Judit∞Horváth János, Gyarmat , /Vas megye/ Ag. Kulcsár Pál∞Benedek Julianna, Kulcsár Éva, Kislengyel örökösödés 1804.09.18. Steffanits József esküdt, Salomvár
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 7. Győrfi János, Köveskál, Szabó János Henye hatalmaskodás 1803.08.04. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 8. Somodi Ferenc, Szentantalfa Ag. Rádóczi Sámuel, Szentantalfa hatalmaskodás 1801.09.04. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 9. Pais Péter, Pais Mihály, Paisszeg Bán Heléna∞+Kiss Péter, Ag. Kiss Mihály, Ag. Kiss György hatalmaskodás 1801.02.04. Takó György esküdt
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 10. Kustán Ferenc, Kustánszeg Németh Marianna∞Kustán László hatalmaskodás 1799.09.23. Dese József esküdt, Pálfiszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 11. Kováts István, Zalaegerszegi polgár Horváth Antal vármegyei esküdt adósság 1799.01.21. Nagy György esküdt, Zalaegerszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 12. Mórocz Mihály rigácsi nemesi communitas bírája Nagy Mihály, Rigács adósság 1800.05.24. Sebők József esküdt, Gógánfa
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 13. Rohonczi Márton, Sümegi zsidó mészégető Répás Ferenc vármegyei aljegyző 1800.05.06. Tavasz Antal esküdt, Zalaegerszeg
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 14. Pálffy László, Gulács Nagy Benedek, Gulács kárt követelő 1800.04.08. Ádám György esküdt, Tapolca
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 15. Pálffy László Nagy Benedek hatalmaskodás 1800.04.08. Ádám György esküdt, Tapolca
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 16. Lavrentsits János, Rigács Cseh jános, Rigács örökösödés 1898.04.30. Sebők józsef esküdt, Gógánfa
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 17. Kováts Anna∞+Káldi József, Boldogfa, Farkas Ignác, /Boldogfai/, táblabíró kárt követelő 1804.05.14. Tavasz Antal esküdt, Boldogfa
88. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 1. 18. A devecseri uradalomhoz tartozó Sárosfő, Kiskeszi puszták, Káptalanfa, valamint Hany és Szentgypuszta közti határok 1804.08.06. Káptalanfa
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 19. Sárkány Barbara, / Ákosházi/∞+Dvornikovits Kristóf Rózsás János, A belatinci uradalom fiscalisa., Számos alperes képviseletében. hatalmaskodás 1801.08.21. Zalaegerszeg
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 20. Nagy Mihály∞Vaskuti Erzsébet vármegyei levéltári registrátor Hottó Baranyai László hatalmaskodás 1799.02.18.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 21. Martinovits József Inkey Imre, /Pallini/ adósság 1798.08.30. Zalaegerszeg
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 22. Nagy József, /Zalapatakai/ vármegyei alügyész Hoyer Magdolna∞+Inkey Boldizsár adósság /az insurrectionalis cassába/ 1803.11.09. Zalaegerszeg
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 23. Dening Leonard, Nemesapáti adózó Ag. Major László, Nemesapáti adózó, Franciscs György, Tóth Mihály hatalmaskodás 1799.09.07. Horváth Ferenc esküdt
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 24. Ács Sámuel, Kővágóörs Szalóki László, Eősy Antal, Kuvali Márton, Baki Gáspár, Kővágóörs hatalmaskodás /megverték Ácsot/ 1798.11.28. Diskai Ferenc esküdt, Kővágóörs
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 25. Ács Katalin∞Fitos György esküdt Gángol Erzsébet∞Botka János, Zalaegerszeg hatalmaskodás 1804.01.16.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 26. Skublits Antal, táblabíró Drazdovszky Gábor, Bellicai provizor, Bereck József, Szentbalázsi ispán hatalmaskodás 1801.11.23.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 27. Pompeati Barbara∞Szy Ferenc, Szy Rozália Festetich György visszahelyeztető 1803.11.24.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 28. Mezriczky Károly vármegyei esküdt, katonai biztos Ács Ferenc, Ács Sámuel, Ács Dániel, Mezriczky János, Diskay Károly, Diskay Ferenc, Kővágóörs hatalmaskodás 1804.08.25.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 29. Rajky György táblabíró Horváth György, Jakasits Regina∞+Rajky Boldizsár hatalmaskodás 1804.04.30.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 30. Farkas Gábor, /Kisbarnaki/, Farkas Ferenc, Farkas Anna, Farkas Rozália, +Gábor örökösei Söptey Ádám hatalmaskodás 1805.08.27.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 31. Ifj. Nagy Ádám vármegyei esküdt, mint Horváth István gyámja, Böde Török Barbara, Andráshida, Péterfi Klára, Török Krisztina, Ag. Járy János, Németh Pál, Ag. Laky András, Móricz Anna, Hottó hatalmaskodás 1799.02.19.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 32. Balásy Ferenc Bolla Anna∞Kámán János, Bolla György újító 1798.11.22.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 33. Id. Czigán Ferenc, Gutorfölde, Simon Rozina∞+Czigán György, Gutorfölde Léránt Mihály, Mátay Mihály hatalmaskodás 1800.04.29.
89. doboz Mesterházy Lajos előtti perek 2. 34. Farkas Ignác, /Boldogfai/ Kovács Anna∞+Káldy József, Boldogfai ispán, Talabér Ferenc hatalmaskodás 1804.04.17.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 1. Oroszváry Gábor, Oroszváry Julianna, Oroszváry Erzsébet∞Berzsenyi István Bogyai Mihály, Bogyai Barbara∞Farkas József, Farkas Judit∞Bolla Antal, Sármellék hatalmaskodás 1793.08.31.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 2. Foky József Sümeghy József hatalmaskodás 1792.01.24.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 3. Soós Péter, vármegyei alügyész Pete István és apja Antal Sárhida, Balogh Lőrinc, Móry József, Ag. Papp Ferenc, Ag. Horváth József adósság, /a hadi segedelem/ 1795.11.18.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 5. Bonczók György, Becsehelyi uradalom provizora Léránth Mihály adósság 1793.05.13.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 6. Fehér Julianna∞+Galambos József, Gellénháza Tuboly János, Gellénháza kár okozás 1791.05.30. Visi Ferenc esküdt, Boncodfölde
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 7. Kun Dániel Szentpéterúri nemes közbirtokosok hatalmaskodás 1791.11.15.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 8. Kisfaludi Mária∞Vajda Ferenc, Veszprém és Győr vármegye táblabírája Vajda Zsigmond hatalmaskodás 1793.03.05.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 9. Foky József, mint Foky Benedek árvája, Judit gyámja, Vas vármegye táblabírája Sümeghy József táblabíró hatalmaskodás 1792.11.22.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 10. Farkas József, Nemesnép Zsohár János, Ifj. Zsohár István, Király István, Baksa 1796.04.27. Nagy György esküdt, Andráshida
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 11. Ag. Rácz József, Petrikeresztúr Patay István , Iborfia hatalmaskodás 1796.10.03. Dezse József esküdt, Rózsásszeg
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 12. Imre Ferenc, Bodorfa Fekécs Imre, Fekécs Lajos, Bodorfa hatalmaskodás 1794.01.14. Sebők József esküdt, Bodorfa
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 13. Foky József Sümeghy József hatalmaskodás 1792.01.24.
90. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 1. 14. Csak őrjegy 1825.05.05.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 15. Nedeczky Rudolf Somogy vármegye főszolgabírája Gr. Ezsterházy Károly , Egri püspök visszahelyeztető 1792.11.20.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 16. Puha Ferenc, Zalaegerszegi adózó Sáringa György∞Török Julianna, Ebergény hatalmaskodás 1792.08.07. Hegyi Pál esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 17. Fatér Pál vármegyei esküdt Hollósi Ferenc Böröndi postamester hatalmaskodás 1793.08.26. Tuboly György esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 18. Ag. Vass János Böde Pálfy István, Böde hatalmaskodás 1792.09.26. Fitos György esküdt, Szentmihályfa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 19. Ag. Barabás István, Böde Ag. Kiss András, Böde zálogos 1792.09.12. Nagy János esküdt, Szentmihályfa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 20. Rózsás Imre, Döbréte Boronyák Sándor, Szenterzsébet, Újhegy hatalmaskodás 1792.06.19. Fitos György esküdt, Nagylengyel
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 21. Kovács József özvegye, Tördemic Szabó Ferenc, Tördemic adósság 1793.03.22. Dobosy György esküdt, Tördemic
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 22. Horváth László, Báró Senyei Antal ispánja Benkő György, Fábián Mihály, Hagyáros hatalmaskodás 1794.12.10. Ifj. Nagy János esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 23. Ács János, Pacsatüttös Salamon Boldizsár, Ács Ferenc, Pacsatüttös hatalmaskodás 1794.11.18. Tulok Antal esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 24. Deák Ferenc táblabíró, Tárnok Kiss János és annak kocsisa Cseke Miklós, Tóth Istók, Tárnok hatalmaskodás 1796.01.18. Fatér Pál esküdt, Tárnok
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 25. Cseh János, Szentantalfa Somodi János, Szentantalfa hatalmaskodás 1793.09.30. Szabó Antal esküdt, Szentantalfa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 26. Nemesságodi közbirtokosok Domaniczky János 1792.08.16. Fitos György esküdt, Nemesságod
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 27. Kocsis János, Felsőbagodi jobbágy, Lukács Ferenc , Boncodfölde Kelemen István, Kelemen László, Tüskeszentpéter hatalmaskodás 1792.04.15. Nagy János esküdt, Boncodfölde
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 28. Kenedits György, Szapáry uradalom kasznárja, Dobrafölde Horváth Farkas∞Forintos Julianna, Eger/aracsa/, hatalmaskodás 1794.10.20. Nagy János esküdt, Egeraracsa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 29. Császár János∞Gombos Éva, Zalaszentgyörgyi jobbágy Dereskei János mint+Dereskei György árvái gyámja, Boncodfölde 1794.04.07. Nagy János esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 30. Ag. Sopronyi Pál∞Péter Orsolya, Mihályfa Óhidi György adósság 1795.10.24. Légmán miklós esküdt, Óhid
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 31. Tuboly Magdolna∞+Barabás Bálint, Böde Viosz József∞Sidi Katalin táblabíró, Vita hatalmaskodás 1794.06.02. Nagy János esküdt, Böde
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 32. Egyed Sándor, Rózsásszeg Steffanits Sándor, Andráshida hatalmaskodás 1793.08.12. Kustán István esküdt, Gyepü
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 33. Krantsaek Mihály, Szentgotthárdi /vas vármegye/, adózó Téglásy Mátyás, Zalaegerszegi tímár mester hatalmaskodás /becsületsértés/ 1794.08.21. Tavasz Antal esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 34. Ampaner Pál, Szentlőrinc Csákányi József, vármegyei esküdt adósság 1791.12.15. Kiss Pál esküdt, Kispáli
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 35. Ag. Szabó József, Tekenye Nagy István, Ifj.Tarsoly József, András István, Németh György, Lőrincz József, Dézsenyi György, Vörös József, Perecz György, Adorján József, Tekenye 1792.09.12. Szigethy György esküdt, Tekenye
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 36. Ag. Sály Ferenc, Hetési öreg hegy Kámán Mihály, Hetés adósság 1792.11.22. Sohár János esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 37. Kelemen Izsák, Mileji zsidó, /Egyházszegi fordulat/ Egyed Farkas, Pálfiszeg adósság 1794.12.02. Kustán István esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 38. Pete Péter, Pete Pál, Bocfölde Horváth Ferenc, Bocfölde hatalmaskodás 1795.09.10. Fatér Pál esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 39. Visi Ferenc, Bocföldi nemes panasza 1796.03.01.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 40. Fitos György vármegyei esküdt, Nagylengyel Ag. Katona József, Rózsás József, Nagylengyel hatalmaskodás 1793.06.25. Kustán István esküdt, Nagylengyel
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 41. Fitos Erzsébet∞+Nemes István, Gellénháza Ag. Bíró György, Nagylickó hatalmaskodás 1796.04.20. Kustán István esküdt, Gellénháza
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 42. Fitos Erzsébet∞+Nemes István, Gellénháza Rózsás Gábor, Kisbuda hatalmaskodás 1792.07.24. Kustán István esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 43. Soós Péter vármegyei alügyész Urbányi Erzsébet∞+Pais József, Pais Károly adósság /hadi segedelem/ 1795.11.18.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 44. Soós Péter vármegyei alügyész Sámpár Erzsébet∞+Csillagh Erzsébet, Horváth Imre chyrurgus adósság, /hadi segedelem/ 1796.05.27.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 45. Kun Dániel, Markalházi közbirtokos Markal József, Markal Imre, Küllős József, Zub Mihály, Breglovics Pál, Csertán Mihály, Csertán József, Ag. Takács István, Ag.Takács József, Nemesszer hatalmaskodás 1791.11.15.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 46. Patay László, Boldogfa Káldy József, /Felsőkáldi/, Farkas Ignác, /Boldogfai/, Bolla Dániel, Hertelendy Klára∞+Farkas Lajos, Ők Boldogfa hatalmaskodás 1791.09.12.
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 47. Sohár Ádám, Baksa Sohár Imre vármegyei esküdt, Baksa hatalmaskodás 1795.06.23. Soós György esküdt, Baksa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 48. Borsos Farkas, Barabás Király István, Id. Sohár János, Ifj. Sohár János, Baksa hatalmaskodás 1794.11.26. Göde Mihály esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 49. Ifj. Tornyos Ferenc, Bocfölde Ag. Id. Vörös János, Ifj. Vörös János, Vörös István, Bocfölde hatalmaskodás 1794.05.12. Horváth József esküdt, Bocfölde
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 50. Ag. Kazy János, Szentantalfa Sólyom János, Szentantalfa hatalmaskodás 1794.03.26. Szabó Antal esküdt, Szentantalfa
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 51. Csenterics László, Zalaegerszeg Csenterics Barbara∞+Vajda József, Zalaegerszeg adósság 1794.03.10. Vízlendvay Imre esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 52. Belak Marianna∞+Belak József, Csáktornya Dvornikovits Kristóf adósság 1794.02.19. Horváth Antal esküdt
91. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 2. 53. Poór Éva∞+Rádoczi János, Tóti Resze Mózes, Resze Sándor, Resze István, Resze Julianna∞Kováts Sámuel, Szentantalfa 1795.04.09. Szabó Antal esküdt, Tóti,
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 54. Ebergényi István királyi tanácsos Vizlendvai Mihály, Vizlendvai Rozina∞+Szőllősi Mihály, Tasler László hatalmaskodás 1791.09.05.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 55. Egyed József, Kisbuda Tuboly András, Ag. Soós András, Olasz Mihály, Nagylengyel adósság 1794.03.10. Visi Ferenc esküdt
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 56. Hajgató Pál, Boldogfa Osvaldy Pál, Kiskutas hatalmaskodás 1791.09.13.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 57. Nagy Pál, Hottó Ag. Id. Nagy János földmérő Hottó, Könczöl Ferenc esküdt Hottó, Nagy József, Nagy István, Nagy György, Hottó hatalmaskodás 1795.11.17.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 58. Ebergényi István, királyi tanácsos Vizlendvai Mihály, Konya János, Kolonits István, Tasler László, Molnár Ferenc, Ebergény hatalmaskodás 1791.09.09.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 59. Ag. Kiss Péter, Milej, / Egyházszegi fordulat/ Salamon János, Milej, / Egyházszegi fordulat/ hatalmaskodás 1796.04.13. Des József esküdt, Rózsásszeg
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 60. Bezerédy Imre, Bezerdédy Péter, Galsa Polgár István, Polgár Ferenc, Id. Polgár Mihály, Ifj.Polgár Mihály, Körmendi László, Háry Mihály, Galsa hatalmaskodás 1792.08.22.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 61. Lening Leonard Bális, Ola Illés Ignác, Illés Izrael, Olai zsidók hatalmaskodás 1796.04.11. Fitos György esküdt, Nagylengyel
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 62. Farkas Terézia∞Dese József, Rózsásszeg Ag. Kokas Pál, Kokas József, Tüskés György, Szenterzsébethegy hatalmaskodás 1795.09.01. Rózsás Ferenc esküdt
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 63. Csány János, Gétye Vígh Terézia∞Sohár János, vármegyei esküdt hatalmaskodás 1796.09.05. Horváth Ferenc esküdt
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 64. Bezerédy Imre, Bezerédy Péter Barcza Pál, Polgár Ferenc, Polgár István, Id. Polgár Mihály, Ifj.Polgár Mihály, Bolla Ferenc, Galsai közbirtokosok hatalmaskodás 1793.08.22.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 65. Málik Vince, /Szentpéteri/ Deák Ferenc táblabíró, mint Deák lászló gyámja újító /előzmény: hatalmaskodás/ 1793.11.18.
92. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 66. Kiss Ferenc, Csabrendeki uradalmi számtartó Hajgató György mint Kiss János, Kiss Anna, Kiss Ilona, Kiss Katalin gyámja, Kiskutas hatalmaskodás 1792.11.21.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 67. Vasasy József, Szentbalázsi plébános Farkas József , Orosztony hatalmaskodás 1791.09.21.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 68. Svetics Jakab, táblabíró, Nemesságod Sigray Károly , Felsősurányi örökösödés 1792.08.27.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 69. Kálóczy Ferenc, Pacsatüttösi közbirtokos Bogyai József∞Séllei Anna, Décsházy Miklós, Söjtöri ispán hatalmaskodás 1793.03.05.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 70. Hajgató János, Boldogfa Hajgató Pál, Boldogfa visszahelyeztető 1791.08.25.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 71. Vörös István, Lovas Soós János, A veszprémi káptalan csopaki ispánja hatalmaskodás 1793.05.13.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 72. Toronyi Barbara∞+Csányi Ferenc Motesitzky Judit∞+Schaller István, Stefanits Ferenc, Jakabháza hatalmaskodás 1795.03.04.
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 73. Ag. Szabó Ferenc, Hottó Ag. Deák György, Böde hatalmaskodás 1796.08.22. Nagy János esküdt, Boncodfölde
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 74. Skublics Antal alszolgabíró Tuboly Ferenc, Szentlászló adósság 1793.09.17. Verebély András esküdt
93. doboz Mlinarits Lajos előtti perek 3. 75. Kovács László, Szentgyörgyvölgyi plébános Soós Ferenc, Cseresnyés János, Cseresnyés Pál, Cseresnyés István, Sohár Mihály, Babolcsay Ferenc, Babolcsay József, Csótár István hatalmaskodás 1791.08.25.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 1. Osvald Mihály, Szakácsi , /Somogy vármegye/ Kuczoghi György, Gelse adósság 1793.11.18.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 2. Novák Zsigmond, Somogy vármegye főjegyzője Csillagh János mint Csillagh Julianna gyámja adósság 1794.05.30. Felsőcsány
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 3. Novák Zsigmond, főjegyző Somogy vármegyében Csillagh József adósság 1794.05.30. Felsőcsány
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 4. Kiss Katalin∞+Lukácsa Ferenc, Dióskál Lukács Márton, Lukács Mihály, Lukács István, Lukács Kata leánya Juliska, Szentpéterúr adósság /móring/ 1794.08.27.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 5. Csak őrjegy 1798.08.23.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 6. Csak őrjegy 1799.02.14.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 7. Kocsis Ilona∞+Bükk József, Dióskál, Ag. Kiss György∞Könczöl Erzsébet, Tüttös adósság 1793.11.18.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 8. Léránt Ferenc, Egeraracsa Deli Boldizsár esküdt adósság 1793.09.23. Egeraracsa
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 9. Léránt Ferenc, Egeraracsa Deli Boldizsár esküdt adósság 1793.09.23. Egeraracsa
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 10. Kiss János táblabíró Zubb László adósság 1796.09.09.
94. doboz Molnár Ferenc előtti perek 1. 11. Kiss Katalin∞+ag. Lukáts Ferenc Pem György, Szegfaludi puszta hatalmaskodás 1795.01.16. Pálfy László esküdt
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 1. Veszprémi káptalan Vári Szabó Sámuel, Monoszlói prédikátor adósság 1836.11.28.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 2. Hoffman Anna∞+Kováts György Kunczy János, Balatonfüredi patikus adósság 1836.09.15.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 3. Csopaki Thorma János táblabíró, Veszprém Szerki István , Kövesd adósság 1839.09.09.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 4. Bíró Julianna∞Bádogh János senyeházi prédikátor, +Bíró János prédikátor örököse Meretei János, Kövesd adósság 1840.05.29.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 5. Őrjegy 1841.03.08.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 6. Saáry Julianna∞Ag. Molnár János, Kövesd Bóka Zsuzsanna∞Komáromy Pál, Arács adósság 1839.06.14.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 7. Szerki István, Köves Szerki Móric, Köves adósság 1839.09.12.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 8. Ruiszt József, Gulácsi birkás Nedetzky Ferenc táblabíró, Szilágyi József kasznár adósság 1833.11.27., 1835.02.03. Kerkápoly István főszolgabíró
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 9. Izsó József∞Sándor Erzsébet, Vászoly Csák Éva∞+Sándor Gergely, Vászoly zálogos 1839.08.01.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 10. Péterfy István, Gulácsi közbirtokos Mészáros József, Gulácsi árendás adósság 1835.05.29.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 11. Kozma Ferenc táblabíró Csizmazia Erzsébet∞+Sörös János, Udvari adósság 1839.04.15.
94. doboz Mórocza Károly előtti perek 1. 12. Kálmán Ádám, Kövesdi református tanító Sebestyén János, Zánka adósság 1837.12.09.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 1. Geber Tádé Takáts Sándor, Pórszombat adósság 1820.12.01.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 2. Pais Katalin∞ifj Papp János, Kustánszeg Kustán János, Kustánszeg zálogos 1819.09.06.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 3. Nagy Mihály, Istvándi molnár Koltay József, Alibánfa adósság 1819.02.01.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 4. Simon József táblabíró, mint Inkey Ádám engedményese Inkey Imre, /Pallini/ adósság 1820.01.24.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 5. Molnár István, Hídvég , /Vas megye/ Tulok Mihály, / Pósfai/, Pölöske, Szentmihály adósság 1814.04.26.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 6. Domanitzky Terézia∞+Baranyai László postamester, mint Baranyai Menyhárt és Baranyai Julianna gyámja Heinrich Terézia, Gelse∞+Czigány László esküdt, katonai biztos, Czigány Klára∞Horváth László, Belezna / Somogy vármegye/ adósság 1815.08.28.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 7. Ag. Tóth Farkas, Tóth Rozália∞Balaskovits Antal, Győrfy Imre, Győrfy János, Győrfy József, Győrfiszeg zálogos 1817.05.07.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 8. Ag. Tóth Farkas, Tóth Ruzsinka mint +Segesdi Éva örökösei Ábrahám Ferenc, Vargaszeg zálogos 1817.05.07. A felperesek ügyvédje P. Horváth Ádám
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 9. Büky István Szanati László, Petánczi Ilona∞+Hegyi János, Vaspör adósság 1819.02.01.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 10. Büky István Brósány János, Gutorfölde adósság 1819.02.01.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 11. Plairich Jakab, Zalaegerszegi kereskedő zsidó Könczöl Pál, Hottó adósság 1812.11.16.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 12. Devecsery József∞Tóth Katalin, Nemesapáti Bontz László, Kis János, Nemesapáti zálogos 1811.01.15.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 13. Pais János és fiai, Ferenc és István, Pajzsszeg Pais János, Id. Pais János, Pajzsszeg zálogos 1811.06.25.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 14. Egyed Erzsébet∞+Kustáton Mózes∞Ag. Tánczos László, Kustánszeg Ag. Tánczos Ferenc incopacitus /jószághoz való birtokképtelenség/ 1811.05.27.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 15. Baranyai Éva∞+Horváth Mihály∞Horváth György, újpolgár Keménfa Horváth István, Csébi újpolgár adósság 1810.08.24.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 16. Horváth János, Gébárt Horváth Lázár vármegyei esküdt zálogos 1810.11.29.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 17. Rózsás János, / rózsásszegi/ táblabíró, Rózsásszeg Kováts Anna∞+Káldy József, Rózsásszeg zálogos 1819.09.09.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 18. Csak őrjegy 1833.05.18.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 19. Kováts András, Kacorlak Kálótzi Imre, Zalaegerszeg adósság 1816.09.07.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 20. Salamon Sámuel, Sándorházi zsidó Soós János, Bocfölde újító 1815.05.22.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 21. Kozáry Anna∞Kun András, Zalakoppány Kozáry László, Zalakoppány zálogos 1815.04.27.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 22. Farkas Gábor Zalaegerszegi bognár mester, mint Ébert Antal gyámja Tóth Imre∞Nagy Anna, Zalaegerszeg adósság 1814.04.26.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 23. Fridrich András, vagy Amsel, Zalalövői zsidó Málik Jozefa∞Orosz József, Boncodfölde, adósság adósság. 1814.01.18.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 24. Csiró Ádám, Zalaegerszegi újpolgár Ag. Bogdán László, Sárhida adósság 1818.06.22.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 25. Simon Anna∞+Dervarits József, Bük Simon Julianna∞+Simon János∞Nagy György, Börönd osztályos 1818.05.02.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 26. Gellén Katalin∞Pete Ferenc, Ormándlak Pálfy Mihály∞Gellén Erzsébet, Gellénháza zálogos 1815.04.10.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 1. 26/a. Pallér Katalin∞Tomasits György Kosák János,volt aladószedő, Novakovec adósság 1825.005.06.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 27. Magyarosi Anna∞Kondor Mihály, Ebergény Laibinger András, Andráshida inttető /admonitionalis/ 1816.05.18.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 28. Csak őrjegy 1820.04.28.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 29. Csak őrjegy, 1827.12.17.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 30. Csákányi Anna∞+Simon János táblabíró, Simon József, táblabíró Takáts Mihály, Lukafa zálogos 1814.05.22.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 31. Őrjegy 1830.05.12.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 32. Bokor Marinka∞Szabó György, Bokor Rozália, Bokor Katalin Kováts Anna∞+Káldy József, Boldogfa adósság 1818.08.26.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 33. Somogyi János, Nagykanizsa Dervarits Antal, Gutorfölde adósság 1817.08.26.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 35. Pap Pál, Baki vendégfogadós Fodor Ferenc, Győrfiszeg adósság 1818.12.15.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 36. Léránt Imre, Liszló Feits János, Szentbalázsi zsidó adósság 1815.09.07.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 37. Simon József Boncodfölde, Simon Anna, Simon Ruzsinka∞Simon László, Börönd Kétheli Rozália∞+Nagy Lajos, Hottó, Nagy Anna∞Balog József, Nagy Terézia∞ifj. Nagy János zálogos 1816.05.24.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 38. Rózsás Kata∞Fitos Pál, Lickó Pais Mihály∞+Karakai Erzsébet, Pajzsszeg adósság 1815.05.22.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 39. Horváth György, Chyrurgus Fodor Terézia∞+Farkas Imre∞Farkas Imre, vármegyei esküdt adósság 1818.12.07.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 40. Fábián Pál, Zalaegerszegi vasárus Bertalanfy Ferenc, Majosfa adósság 1820.02.21.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 41. Szeghy Katalin∞+Budai István, Alsónemesapáti Tóth Imre, Zalaegerszeg adósság 1818.09.02.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 42. Őrjegy 1831.01.22.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 43. Horváth Gáspár az alperes volt ispánja, Szentliszló Kurutz Julianna∞+Dervarits Mihály adósság 1816.02.05.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 44. Pék Anna, Nagyrada∞+Pethő László∞Csillagh László, mint első házasságából származógyermekek gyámja Ag. Jandravits György , Bakónak ellenállás 1822.08.21.
95. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 45. Csesznák József vármegyei tiszti alügyész Szekér György, Zalaapáti convent jegyzője adósság 1822.09.09.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 46. Fehér László, Lengyelben Fitos László kocsisa Rózsás Ferenc, Lengyel adósság 1823.08.27.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 47. Mattersdorfer Salamon, Körmendi /Vas vármegye/ kereskedő zsidó Vizlendvay Anna∞+Horváth Boldizsár, Horváth Lajos adósság 1822.09.05.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 48. Mattersdorfer Salamon, Körmendi/Vas vármegyei/ kereskedő zsidó Rózsás József, Döbréte adósság 1822.09.05.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 49. Őrjegy 1827.12.17.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 50. Viosz Imre, Andráshidai közbirtokos Balázsi Ferenc, Gelsei közbirtokos adósság 1822.04.23.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 51. Berta István∞Móricz Anna, Andráshida Steffanits Ignác, vármegyei esküdt, Andráshida adósság 1820.08.27.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 52. Tüttösy László táblabíró Karner Rozália∞+Szép György, Nagykanizsa adósság 1819.11.29.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 53. Hajgató János, Hahót Sohár Katalin, Kiskutas∞+Kiss János∞Steffanits Ignác vármegyei esküdt, mint első házasságából származó gyermekei gyámja zálogos 1818.09.01.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 2. 54. Kováts Rozina∞Ag. Szente György, Bókaháza Ag. Hóbor Mihály, Szentpéterúr adósság 1818.05.02.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 55. Kováts András, Kacorlak Petrics József, Börzönce adósság 1816.09.07.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 56. Ag. Vaski Márton, Böde Barabás Ruzsinka∞+Nagy György, Hottó zálogos 1817.05.07.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 57. Hegyi Erzsébet∞+Tóth János, Zalapataka, Hegyi László, Boldogfa, Hegyi Ursula∞Ag. Kramarits Albert, Hegyi Mihály táblabíró, Hegyi Pál örökösödés 1816.08.26.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 58. Kayser József, Zalaegerszegi kereskedő zsidó Foky Rozália∞Domanitzky József, Bollahida adósság 1821.11.26.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 59. Krigler József, Szegény Ferenc császári királyi kamarás komornyikja Steffanits Ignác, esküdt, Andráshida∞Sohár Katalin ellenállás /előzmény:, adóssági ügy/ 1819.08.31.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 60. Domanitzky Terézia∞+Baranyai László postamester Hahót, Dervarits János ellenállás /előzmény: adósság/ 1819.09.06.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 61. Nagy Mihály özvegy Festetics Györgyné pacsai, majd vörsi kasznárja Csányi István /Csáni/ adósság 1822.09.10.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 62. Kandetz Moyzes, Körmendi /Vas vármegye/kereskedő zsidó Smodits Károly, Smodits Ignác, +Smodits Ferenc fiai, Ola, Paitl Katalin∞+Smodits Ferenc, Ola adósság 1819.09.09.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 63. Antonperesz József, Zalaegerszegi nyerges Steffanits Ignác vármegyei esküdt, Andráshida adósság 1820.02.19.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 64. Simon József táblabíró, mint Inkey Ádám engedményese Dervarits János ügyész∞Molnár Zsófia ellenállás 1821.05.10.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 65. Ketskés József∞Viszaczky Teréz, Bazitai adózó Pálfy György újító /úriszék/ 1819.09.03.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 66. Sümeghy József, /Lovászi és Szentmargitai/, királyi tanácsos Tuboly Elek, Kispáli adósság 1819.01.19.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 67. Kaiser József, Zalaegerszegi kereskedő zsidó Tuboly Elek, Kispáli adósság 1821.11.26.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 68. Vargha László táblabíró Tuboly Elek, Kispáli ellenállás 1819.08.26.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 69. Szekeres Anna∞+Ag, Németh István Ag. Németh József, Németh István, Németh György móring kereső 1821.08.22.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 70. Nagy Sándor seborvos Tuboly Elek, Kispáli ellenállás 1819.08.23.
96. doboz Nagy Antal előtti perek 3. 71. Kondor József, Nagykanizsa Jandrasits György, Bakónak adósság 1818.04.28.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 72. Zanelli Ferenc, Szombathely /Vas vármegye/ Grünvald Mihály, Lövői kereskedő zsidó adósság 1821.08.22.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 73. Péczely István∞Farkas Magdolna, Zalaegerszegi chyrurgus, Tuboly Elek, Kispáli ellenállás 1819.08.23.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 74. Vargha László táblabíró Forintos Erzsébet, /Forintosházi/∞+Csákányi József, Paár Imre∞Csákányi Antónia, Szalapa adósság 1819.04.26., 1819.09.09. Kuthy Pál főszolgabíró
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 75. Plank Anna∞+Hailing György, Szentiváni vendégfogadós Boros Klára∞Steffanits Lajos, Nemesapáti adósság 1820.05.13.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 76. Gottlieb Mayer, Nagykanizsai kereskedő zsidó, Gr. Smidegg József Gr. Smidegg József, /Laddányi/ királyi kamarás adósság 1823.09.15.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 77. Ketsés József, Bazitai adózó Kováts Dávid, Bocföldei kocsmáros adósság 1822.05.06.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 78. Berke Ferenc táblabíró Szekér György, Zalavári convent jegyzője adósság 1819.09.27.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 79. Őrjegy1833.02.09.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 80. Pók András, Kustánszegi tisztttartó Benkő József, felsőkustány adósság 1818.09.02., 1819.09.06. Kuthy Pál főszolgabíró
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 81. Rózsás István∞Nyers Apollónia vármegyei esküdt Vargha Ferenc∞Káldy Barbara, Pölöskefő adósság 1823.12.02.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 82. Léránt Pál∞Tuboly Julianna Tuboly Elek, Kispáli adósság 1823.08.26.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 83. Hainrich Terézia, Légrád Dervarits János ügyész ellenállás 1822.08.22.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 84. Perger György felsőhahóti árendás Baranyai Menyhért postamester, Alsóhahót ellenállás 1821.08.27.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 85. Skublits József császári, királyi, kapitány, táblabíró, Besenyő Klinger Gábor∞Kiss Terézia, Pölöske, Szentlászló teljesítési /implencutolis/
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 86. Ag. Tőke József∞Rózsás Rebeka, Alsónemesapáti Komáromy László, Alsónemesapáti adósság 1823.01.20.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 87. Rózsás Ferenc és testvérei, Döbréte Ag. Sipos Mihály, Lickó adósság 1821.05.14.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 87/a. Zelkó Katalin∞+Fitzkó István, Zalaegerszegi csizmazia mester Pethe Pál, Sárhida adósság 1823.01.14.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 88. Gángó Ferenc, Telekes /Vas vármegye/ Bogár Erzsébet∞+Sebestyén Erzsébet, Kiskutas adósság 1823.08.27.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 89. Donászy Károly Verebélyi Imre, Pakod adósság 1820.09.04.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 90. Ábrahám László, Ábrahám Farkas Iborfia Ag. Sipos Mihály, Liczkó adósság 1820.11.13.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 91. Horváth István kovács mester, Hídvég, /Vas vármegye/ Vizlendvay Lajos∞Borsos Borbála, Andráshida adósság 1822.01.14.
97. doboz Nagy Antal előtti perek 4. 92. Festetics László Sördén Pál, Gutörföldi majd Ollári molnár∞Gerenda Zsuzsanna adósság 1819.09.06.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 93. Sághy Mihály, Zalaegerszegi plébános Foky Erzsébet∞+Etényi Ferenctől származott gyermekei gyámja, mint Etényi Sándor Zalaegerszegi plébános végrendeleti örököse adósság 1819.01.19.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 94. Foky Erzsébet∞+Etényi Ferenc , Táblabíró, mint gyermekei gyámja Sághy Mihály, Zalaegerszegi plébános adósság 1818.12.05.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 95. Foky József, Bollahida Szalay Julinka∞Ag. Bek Mihály, Petrikeresztúr ellenállás 1816.04.30.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 96. Tallián István, Osztopár, /Somogy vármegye/ Hirschler Jakab, Nagykanizsai kereskedő zsidó adósság 1816.07.05., 1818.02.23. Kanizsa város tanácsa
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 97. Molnár Ferenc, Andráshida Katzor András, Kutas adósság 1821.05.14.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 98. Moiser László Moiser András, Ola adósság 1822.05.17.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 99. Töttösy György, Zalaegerszeg Paár Imre, fiskális, Zalaegerszeg adósság 1823.01.14.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 100. Jagadits Katalin∞Rózsás József Borsos Katalin∞+Kiss János esküdt∞Balog György, Sárhida adósság 1822.01.28.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 101. Kaszás György, Szentlőrinc Sipos László, Alibánfa adósság 1821.11.03.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 102. Tóth Ádám, Plébános, Rábahídvég, /Vas vármegye/ Tuboly Elek∞+Nemes Erzsébet, Pintér Ferenc, Zalaegerszeg adósság 1822.09.24.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 103. /?/ Miska, Németújvári /Vas vármegye/ kereskedő zsidó Káldy Ferenc, Boldogfa adósság 1821.05.14.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 104. Ag. Kaj István, Zágorhida Szekér Erzsébet∞+Egyed László∞Rózsás László, Rózsásszeg örökösödés 1823.11.20.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 105. Festetics László mint a Fölsőhahóti templom petrónusa Fodor Anna, /Terézia?/∞Fölnagy József, esküdt örökösödés 1819.09.06.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 106. Móhr Ferenc vármegye katonai biztosa∞+Potyondi Erzsébet Forintos Károly, /Forintosházi/, Mihályfa adósság 1814.11.24.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 107. Id. Smodits József, Nagylengyel Ag. Kanos László, Ola adósság 1821.05.21.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 107/a. Vesel Jakab, Olai zsidó Sötét Anna, Ola adósság 1819.02.25.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 108. Festetics László Takáts Anna∞Rogáts János, Gutorfölde, Takáts Terézia∞Nagy József, Zalaegerszeg, Háry József esküdt, Nemesapáti adósság 1820.09.06.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 109. Tóth János, Szentiván Ag. Tóth József∞Mátai Erzsébet, Kispáli adósság 1822.11.12.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 110. Orray József, Mileji Fára adminisztrátora Márton Izsák, Mileji zsidó adósság 1820.11.20.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 111. Simon József mint Kaizer József engedményese, Zalaegerszegi kereskedő zsidó Verebélyi Imre, Pakod adósság 1822.02.05.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 112. Kozáry Ferenc, Bak Kováts Dávid∞Czuczi Anna, Bocföldi kocsmáros adósság 1821.05.09.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 113. Vida Ferenc vármegyei tiszti aljegyző, Zalaegerszeg Vida Borbála, Gyepü adósság 1821.01.22.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 113/a. Vargha László táblabíró Koltay József, Alibánfa, Takáts Gábor, Lukafa adósság 1821.01.15.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 114. Festetics László Bóka Ferenc, Bókaháza adósság 1822.04.23.
98. doboz Nagy Antal előtti perek 5. 115. Tulok Sámuel, Kapornaki uradalom tiszttartója Tüttösi György, Zalaegerszeg adósság 1819.09.06.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 116. Merkl János, Zalaegerszegi festő mester Rajky Imre, /Rajki/, Felsőrajk ellenállás 1820.05.13.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 117. Tuboly László, /Tubolyszegi/, táblabíró Gaál Terézia, / Klára?/∞+Mátay Mihály, Gutorfölde adósság 1822.12.05.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 118. Inkey János, /Pallini/ királyi kamarás Bessenyei Lajos táblabíró adósság 1822.09.28.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 119. Szabady Gábor biztos Balás József, Hottó adósság 1818.05.02.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 120. Skublits József császári, királyi kapitány, táblabíró Csány István, /Csáni/ adósság 1821.06.08.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 121. Id. Ábrahám János, Iborfia Ag. Segesdi Ferenc, Segesdi László, Segesdi István, Petrikeresztúr adósság 1820.08.28.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 122. Koltay Terézia∞Kiss Mihály, Felsőhahóti ispán Domanitzky Julianna∞+Baranyai László, Baranyai menyhárd zálogos 1816.12.16.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 123. Nyers Apollónia∞+Egyed János ügyész∞Rózsás István esküdt Rózsásszeg Horváth János, /Dozmati/, Andráshida újító 1822.06.11.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 124. Balu Mózes, Nagykanizsai kereskedő zsidó Kementzei József, Szentgrót adósság 1822.01.22.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 125. Kandecz Ábrahám, Kandecz Jakab, Körmendi /Vas vármegye/ kereskedő zsidók Tuboly Elek, Kispáli ellenállás 1820.05.13.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 126. Stainer Messiás, Szentgróti kereskedő zsidó Boros Klára∞+Balásy János, Alsónemesapáti adósság 1821.08.22.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 127. Betzők Katalin∞Dervarics György, Egyházasbük Tuboly Elek, Kispáli adósság 1819.09.16.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 128. Nagy Mihály, Özv. Festetics Györgyné Vörsi kasznárja Deli László∞Fejér anna adósság 1822.09.02.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 129. Őrjegy 1829.07.29.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 130. Tuboly László táblabíró Győrfy Marinka∞+Nemes Ferenc, gellénháza adósság 1822.11.12.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 131. Vargha László táblabíró, mint Rayky Lázár táblabíró engedményese, Felsőnemesapáti Dervarits János, Gelse adósság 1821.01.16.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 132. Prátsovits Anna∞+Botka László, Zalaegerszeg Sály György, Ola adósság 1823.08.29.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 133. Nyikos László, Balatonszentgyörgyi uradalmi számtartó Baranyai Menyhárt, Hahóti postamester ellenállás 1821.08.27.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 134. Bellén Julianna Pethő Dávid, Sakföldi árendás molnár adósság 1818.01.30.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 135. Simon József táblabíró Tuboly Gábor, Söjtör ellenállás 1821.09.03.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 136. Tuboly László táblabíró Rózsás István∞Nyers Apollónia esküdt, Gyepü adósság 1822.05.08.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 137. Festetics László Verebélyi Imre alszolgabíró, Pakod adósság 1822.04.23.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 138. Fodor Terézia∞Fölnagy József esküdt Hegyi Éva∞+Horváth József, Gébárt adósság 1819.06.14.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 139. Nagy Mihály , özv. Festetics Györgyné kasznárja Csányi István, /Csáni/, Alsócsány adósság 1822.09.10.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 140. Tomasich János vármegyei tiszti alügyész, / Háry János söjtöri jobbágy ügye/ Léránt János alszolgabíró, Léránt Terézia, Léránt Katalin∞Horváth Ignác, Söjtör kárt követelő 1822.02.05.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 141. Porpátzy György, Dénesfa Tuboly Elek, Kispáli ellenállás 1819.08.23.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 142. Álbely Antal Ferdinánd, Zágrábi professzor, mint hugának Reginának gyámja Bekehl Pál∞+Bedy Terézia, Nemesságod adósság 1822.09.11.
99. doboz Nagy Antal előtti perek 6. 143. Petrics Rozália∞Bartalan János Inkey János, /Pallini/ zálogos 1815.08.21.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 144. Őrjegy 1826.04.26.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 145. Skublics József császári királyi kapitány, táblabíró Kálóczy Imre, Nagykanizsai városi jegyző adósság 1823.08.26.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 146. Buday István, Kallos Pálffy Anna∞Török János mint +Pálffy László örököse, Lickó adósság 1822.12.07.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 147. Ag. Pálkovits György, Kozmadombja Lóránt Péter, Cup adósság 1815.04.18.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 148. Tüttösy György, Zalaegerszeg Koltay József, Alibánfa adósság 1823.01.14.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 149. Bán György, Bán Pál, Vörös Ferenc, Barabásszeg Egeghi György, Egeghi Borbála, Ábrahám János zálogos 1819.11.22.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 150. Őrjegy 1833.02.04.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 151. Őrjegy 1832.12.11.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 152. Tuboly László, /Tubolyszegi/ táblabíró Nagy Ferenc táblabíró, Mihályfa ellenállás 1823.08.26.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 153. Kováts András mint Inkey János cessionáriusa Kálóczy Imre, Nagykanizsa város jegyzője adósság 1823.01.20.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 155. Tuboly Ferenc∞Mátay Anna Horváth György, Zalapatakai újpolgár zálogos 1821.05.22.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 156. Buday István, Kisbuda Tuboly Ferenc, Tuboly István, Nagylengyel, Tuboly László, Lickó, Tuboly János, Gellénháza, mint +Tuboly János örökösei adósság 1816.11.12., 1820.04.18. Hertelendy Károly főszolgabíró
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 157. Egyed Katalin∞+Smodits József, Pálfiszeg Ag. Borsos János, Rózsásszeg adósság 1822.09.09.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 7. 158. Soós István Zalaegerszeg Simonffy Rozália∞+Ambrosi Ferenc orvos∞Zarka László, Zalaegerszeg örökösödés 1816.11.20., 1817.11.12., 1819.09.27. Csertán Károly főszolgabíró, Hertelendy Károly
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 159. Plessinger Mária∞+Mendl Ferenc üvegbányai kormányzó Vojta Ferenc volt vétyemi üvegbányász, Buda , / Pest vármegye/ adósság 1822.09.23.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 160. Ribár Alajos Takáts Gábor, Lukafa adósság 1824.12.16.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 161. Inkey János, /Pallini/ császári, királyi kamarás Szitár János, Légrád város jegyzője ellenállás 1824.09.09.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 162. Buday István Kallos Pálffy Katalin∞Gombos Imre, Ormándlak, Pálffy Anna∞Török János, Lickó adósság 1822.12.07.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 163. Buday István Tuboly Ferenc, Nagylengyel, Tuboly István, Gellénháza, Tuboly László ellenállás 1822.12.07.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 164. Kapu Imre Koltay József∞Takáts Julianna, Alibánfa adósság 1822.09.05.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 165. Beinhoffer József, Csuzy Pál számtartója , Becsehely Csuzy Pál kárt követelő 1823.06.26.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 166. Bogár Mihály, Döbrétei erdőpásztor Rózsás József, Döbrétei közbirtokos, mint curátor adósság 1825.01.11.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 167. Gyömörey Anna∞+Dőry Mihály Gyömörey Gáspár, Császári, királyi, hadnagy, Gógánfa adósság 1824.12.03.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 168. Kazinczy Klára∞+Horváth Ádám a Spissich árvák volt gyámja Spissisch Sándor, Spissisch Katalin adósság 1824.01.22.
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 169. Baranyay Menyhárd, Hahóti postamester Svastics Anna∞Orczy Ignác, Szombathely, /Vas vármegye/ zálogos 1822.05.07., 1824.05.10. Sümeghy Mihály főszolgabíró
100. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 170. Keönczöl Pál Fercsák József, Gutorfölde adósság 1824.01.30.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 171. Szalai István, Zalabéri plébános Tóth György, Zalabér adósság 1823.12.09.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 172. Perresz Antal, Zalaegerszegi nyeregjártó Steffanits Ignác esküdt, Kiskutas végrehajtás 1823.11.24.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 173. Molnár Éva∞Mataja János, Nagykanizsa város dobosa Inkey Ferenc, /Pallini/, Királyi kamarás adósság 1823.05.10.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 174. Nagy Judit∞Vizi János, mint , +Nagy György örököse, vármegyei esküdt Viosz Zsuzsanna∞+Csutor János, salomvár liquidatorius 1823.05.16.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 175. Schmidt Borbála∞+Szabó Mihály táblabíró/Vas vármegye/ Viosz Imre, Andráshida adósság 1822.02.05.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 176. Szmodits József, Andráshida Tuboly Mihály , Nagylengyel adósság 1824.02.21.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 177. Léránt Anna∞Ag. Ujj Antal, Sándorháza, Jánosa Erzsébet∞Ag. Molnár István, Karát Ágnes∞Kiss István Ag. Botzföldi István, Sándorháza, Kiss Erzsébet∞Rozmán Ferenc zálogos 1817.09.04., 1817.12.07. Szekér György alszolgabíró
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 178. Hegyi Éva∞+Horváth József esküdt, mint fiától +Horváth Lázár esküdt származott unokái gyámja Hegyi Boldizsár, Ságod adósság 1824.05.19.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 179. Farkas László, /Kisbarnaki/ táblabíró Forintos György, /Forintosházi/ alszolgabíró adósság 1824.01.13.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 180. Doszpoth József, Torma Judit∞Ag. Tóth Péter, Bazita Rózsás Ferenc, Rózsás Erzsébet∞+Ag. Kolosa György, Rózsás Katalin∞Zsáli Ferenc és többen, Döbréte osztályos 1824.01.19.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 181. Jagadis Katalin∞Rózsás József esküdt, Jagadits Rozália∞Szigethy István esküdt, Mihalovics György∞+Jagodics Magdolna Egerváry Terézia∞+Horváth Antal, mint Horváth János gyámja adósság 1822.02.08.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 182. Forintos Jozefa, /Forintosházi/∞+Kiss János, /Nemeskéri/, mint+Forintos János örököse Forintos Gábor, Forintos Károly, Forintos Boldizsár, Ők Forintos Gábor fiai, táblabírók zálogos 1817.10.05., 1820.01.24. Kuthy Pál főszolgabíró
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 183. Dukai Takács István táblabíró, /Vas vármegye/ Festetics György, Tolnay Rozina∞Mesterházy Zsigmond, Karmacs zálogos 1816.12.19.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 184. Smodits János, mint Kálóczy Imre cessionáriusa Léránt János, Szentliszló végrehajtás 1821.02.15.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 185. Schváb és társai, Bécsi nagykereskedők Partzer József, Szentgróti festő mester adósság 1823.09.15.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 186. Radits Károly, Szombathely, /Vas vármegye/ Paár Imre , fiscalis, Zalaegerszeg, ellenállás 1822.09.07.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 187. Schváb és társai Bécsi nagykereskedők Chrappan György, Szentlászlóegyházi festőmester∞Fabianits Katalin adósság 1823.09.15.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 188. Soós János volt ispán, Kispáli, Tóth József, mint +Soós Erzsébet unokáinak gyámja Tóth János, Szentiván zálogos 1822.08.22.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 189. Őrjegy 1840.02.13.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 190. Fitos Anna∞Nagy Mihály mint , +Fitos István∞+Fertsák Erzsébet gyermekeik gyámja, Rogáts János, Tárnoki adózó osztályos 1821.08.22.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 191. Orray József, volt Mileji plébános Gombos János, Ag. Pataky József, Gombosszeg adósság 1822.09.23.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 192. Orray József volt Mileji plébános Szekér Erzsébet, Rózsásszeg adósság 1822.09.13.
101. doboz Nagy Antal előtti perek 8. 193. Farkas Antal vármegyei registrátor Bán Adalbert, Sárszeg adósság 1823.05.10.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 1. Őrjegy 1847.08.05.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 2. Cseh József táblabíró Horváth József, /Zalabéri/, Császári, királyi kamarás zálogos 1815.08.22., 1828.11.24., 1830.05.12., 1839.12.05., 1840.12.04., 1844.02.09. Mlinarich István alszolgabíró, Skublics Alajos főszolgabíró, Csillagh Lajos főszolgabíró, Mórocza Károly főszolgabíró, Szente Lajos alszolgabíró
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 3. Árvay István vármegye tiszti alügyésze Tóth János, Nemesapáti, mint +Ag. Tóth József árvájának Rozáliának gyámja gyámi számadást követelő 1845.12.11.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 4. Szabó Sándor, /Nárai/ több megye táblabírája Gyulai Gáll József több megye táblabírája adósság 1845.03.04.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 5. Stankovits Ferenc Mileji plébános Dervarics András táblabíró, Gutorfölde adósság 1841.12.03., 1844.09.06. Farkas Endre alszolgabíró
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 6. Lukács Katalin∞Hajgató József, Lukács Ferenc, +Takács Éva örökösei Végh Rózsa∞+Takács Imre, Nagykutas zálogos 1844.05.17.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 7. Molnár Borbála∞Bertlan József császári, királyi kapitány Vajda Borbála∞+Báró Lebenisky /?/, Zalakoppány adósság 1841.11.12., 1844.09.03. Bárány András alszolgabíró
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 8. Farkas Ruzsinka∞Kokas Pál mint +Farkas Ferenc∞+Egyed Ruzsinka örököse Farkas Terézia∞+Dese József∞+Takó György, Milej, Nyers Apollónia∞+Egyed János gyermekeik, Rózsásszeg, Egyed Mihály, Egyed Jónás zálogos 1830.06.15., 1832.06.02., 1838.11.26., 1845.06.26. Simon Gábor alszolgabíró, Csillagh Lajos főszolgabíró, Farkas András
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 9. Mogyirósy Anna∞+Varga György, Szenterzsébet Szatay Ferenc, Baranyák Mihály, Kakas Erzsébet∞+Baranyák Ferenc, Herczeg János, Herczeg Erzsébet, Herczeg Éva, Szenterzsébet összeszámítási /előzmény: örökösödési, osztályos/ 1845.09.09.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 10. Rechnitzer Jakab, Körmendi /Vas vármegye/ kereskedő zsidó Weisz Jakab, Böröndi kereskedő zsidó adósság 1838.01.17., 1844.12.05. Szente Mihály alszolgabíró
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 11. Szigethy István táblabíró Mihalovits György úti biztos adósság 1845.03.05.
102. doboz Nagy Károly előtti perek 1. 12. Preisz Farkas németújvári zsidó kereskedő Soós Péter∞Hazsér Julianna, Szentgyörgyvölgyi közbirtokos károsítás 1845.12.21.
102. doboz Nagy Pál előtti perek 1. 1. Bauer Rudolf Jánosházi / vas vármegye/ kereskedő zsidó, mint Gold József engedményese Polgár Zsigmond, Galsa adósság 1833.11.29., 1835.01.28. Kerkápoly István főszolgabíró
102. doboz Nagy Pál előtti perek 1. 2. Bauer Rudolf, Jánosházi /Vas vármegye/ kereskedő zsidó Barta Mihály , Szegvár adósság 1833.11.29., 1835.01.28. Kerkápoly István főszolgabíró
102. doboz Nedeczky Ferenc előtti perek 1. 1. Herceg ifj. Eszterházy Miklós Szegedy János, /Mezőszegedi/, Felsőörsi prépost sequestratio /zár alá vétel/ 1801.11.20.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 1. Rozenfeld Marinka∞+Rozenfeld Fülöp mint gyermekeik gyámja, Kővágóörs Diskay Jonathan vármegye tisztes alügyésze, Zánka adósság 1828.09.02.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 2. Ag. Szitkovits István, Szitkovits László, Nemesbük Mlinarich Julianna, Mlinarich Apollónia, Mlinarich Jozefa, Nemesbük, mint Mlinarich Pál örökösei adósság 1832.11.26.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 3. Kulcsár Julianna∞+Kotsits István, Balatonedericsi jobbágy Babos József, Balatonederics indebitae /tartozatlan fizetésbeli/ 1829.09.07.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 4. Bertalan Péter, Szentgyörgyvölgy Császár György, Szentgyörgyvölgy dekonestatio, /becsületsértés/ 1828.01.28.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 5. Nagy Péter, Gáspár Ferenc, Ábrahám Pál mint Vajda Zsigmond penzionarius kapitány engedményesei Domoks Mihály, Jánosa Ádám, Kapolcs adósság 1823.09.04., 1827.11.28., 1828.09.02. Háry László főszolgabíró, Forintos György főszolgabíró
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 6. Frifusz Anna, Hertelndy József táblabíró szobaleánya Sümeg Novák Gáspár adósság /pártfogásbéli/ 1832.11.26.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 7. Kuthy Pál vármegyei tiszti főügyész Németh Antal Balatonhídvégi vámárendás adósság 1830.11.27.
102. doboz Nedeczky Lajos előtti perek 1. 8. Magay István, Szentgyörgyvölgy Magay József, Magy György, Szentgyörgyvölgy, zálogos 1828.11.26.
102. doboz Novák Gáspár előtti perek 1. 1. Egyed János, Rózsásszeg Bán Ferenc, Gellénháza, Rózsás József, Ag. Kutasi Ferenc, Rózsásszeg ellenállás 1810.11.14.
102. doboz Novák Gáspár előtti perek 1. 2. Nagy Erzsébet∞+Soós István mint gyermekeik gyámja Soós György vármegyei esküdt, Baksa, Soós István, Bertalan Rozália∞+Soós Rozália osztályos 1813.05.13.
102. doboz Novák Gáspár előtti perek 1. 3. Ifj. Adorján István, Köveskál Bodor Mozes, Balatonhenye zálogos 1810.11.21.
103. doboz Orosz Ferenc előtti perek 1. 1. Fischer Márton, Nagylengyeli zsidó, mint +Fischer Jakab örököse, Kustánszegi zsidó Dvornikovits Mihály táblabíró adósság 1834.02.06.
103. doboz Orosz Ferenc előtti perek 1. 2. Reiner Ferenc, Rajky Lázár Szentilonai kertésze Rajky Lázár táblabíró∞Rajky Petronella adósság 1833.01.31.
103. doboz Orosz Ferenc előtti perek 1. 3. Szép József Vonyarci adózó Csiszár Pál, Nemesapáti adósság 1834.01.28.
103. doboz Orosz Ferenc előtti perek 1. 4. Szép József Vonyarci adózó Farkas Gábor, Nemesapáti adósság /pártfogás/ 1834.01.28.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 1. Fábián Ferenc vasárus Zalaegerszeg, mint +Fábián Pál örököse Tóth Erzsébet∞+Csillagh Antal∞Farkas Domonkos mint, +Csillagh Imre∞+Gáspár Erzsébet örököse, Bekeháza, adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 2. Fábián Ferenc, Vasárus Zalaegerszeg Kálóczy Imre, Nagykanizsa adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 3. Fábián Ferenc, Zalaegerszegi vasárus Fitos Éva∞+Tuboly András, Nagylengyel adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 4. Fábián Ferenc, Zalaegerszegi vasárus Tuboly Elek mint +Tuboly György örököse, Kispáli adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 5. Fábián Pál, Zalaegerszegi vasárus Kazinczy Klára∞+Horváth Ádám, /Pálóczi/, Petrikeresztúr adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 6. Kandetz Jakab, Kandetz Ábrahám, Körmendi kereskedő zsidók, testvérek Koltay József, Lukafa adósság 1820.08.22.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 7. Csiszár József, Gutorfölde Ag.ifj. Tóth György, Hetés adósság 1821.11.26.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 8. Horváth Imre /Szentgyörgyi/ táblabíró, mint Stern Bernát , Zalaegerszegi kereskedő zsidó, cessionariusa Pais Károly, táblabíró, Neszele, adósság 1825.11.29.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 9. Záleczky István, Zalaegerszegi mészáros mester Perlaky Gábor, Kővágóörs adósság 1826.04.26.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 10. Szigethy József, Keszthelyi uradalom ügyésze Vlasits István Keszthely becstelenítés 1826.11.27.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 11. Kovács József, Karmacs, Ag. Ifj. Balogh József, Karmacs adósság 1825.01.17.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 12. Godina József, Kiskanizsa Inkey János, /Pallini/ adósság 1825.09.05.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 13. Balit Ferenc, Devecseri /Veszprém vármegye/ tímár Takáts József adósság 1826.04.25.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 14. Csarmasz Katalin∞+Kelemen Ferenc, Tüskeszentpéter Kalemen László, Tüskeszentpéter adósság 1824.05.20.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 15. Czintz János, Zalaszentgróti plébános Kelemen János adósság 1827.05.15.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 16. Festetics László Ifj.Horváth Antal, /Szentgyörgyi/ adósság 1828.09.12.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 17. Salamon Erzsébet∞+Lázár József Küllös Ferenc∞Mándli Anna, Dióskál adósság 1830.12.04.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 18. Dobosy Terézia∞+Septey Ádám Gálovits Erzsébet∞+Szántó Antal, Karmacs adósság 1826.11.28.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 19. Gerlevits Marianna∞+Léránt Imre, Nagykanizsa Léránt Borbála∞+Horváth Mihály, Lickó adósság 1828.05.05.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 20. Gyöngyösi Pál türjei prépost, mint Matzer György árváinak Györgynek, Annának, Máriának gyámi képviselője. Paár Imre ügyész , Szalapa ellenállás 1828.12.20.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 21. Hersl Márton, Zalabéri kereskedő zsidó Fényes Borbála∞+Makay /?/, Zalaszentgrót adósság 1828.05.06.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 22. Bezerédy György, /Bezerédi/, Királyi tábla alnádor ispánja Ör. Forintos Károly, /Forintosházi/, táblabíró adósság 1828.05.06.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 23. Vida Erzsébet∞Borbás Ferenc, Vida Anna∞Söptey György, esküdt Gaál Terézia∞+ifj. Vida Ferenc∞Imrik József, Zalakoppány örökösödés osztályos 1828.09.24.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 24. Márton István Karmacsi plébános, mint a Karmacsi iskola gondviselője. Mesterházy Zsigmond, Karmacs adósság 1828.11.24.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 25. Kozma Gergely, Győri kereskedő Paczonai Ferenc∞Túrós Judit, Zalaszentgrót adósság 1829.05.20.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 26. Molnár Mihály, Nagygörbő Spissich Sándor táblabíró, alszolgabíró, Kisgörbő adósság 1829.05.20.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 27. Dresser Erzsébet∞+Pintér Ferenc Steffanits Ignác esküdt, Andráshida adósság 1829.09.10.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 28. Molnár János, Lesencetomaj Bogdány Pál , Vita zálogos 1829.09.10.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 29. Fekete Ignác mint a Zalabéri Szent kereszt kápolna gondviselője Csákányi Antónia∞Paár Imre, Szalapa ellenállás 1828.11.24.
103. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 30. Gerlenis Marianna Petrits József esküdt, Kacorlak adósság 1824.06.14.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 31. Ag. Hermán László, Vaspör Bókai József, Gétye átruházás 1827.11.12., 1830.05.11. Skublits Alajos főszolgabíró
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 32. Soós Zsófia∞+Sohár János Fábián Mária∞Farkas Antal, Bakónak ellenállás 1828.09.25.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 33. Tárnok Alajos mint +Hollen Mátyás utáni javak gondviselője Vajda Borbála∞+Báró Lebenszky /?/, Zalakoppány adósság 1829.05.20.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 34. Kandersz Jakab, Kandersz Ábrahám, Körmendi kereskedő zsidók, testvérek Rózsás Mihály, Nagylengyel adósság 1826.05.29.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 35. Dobosy Terézia∞+Böröczfy Antal Söptey György, Köveskút adósság 1825.12.02.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 36. Devecseri Imre Benkő József , Felsőkustány ellenállás 1826.01.31.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 37. Müzner József, Szentgróti kereskedő zsidó Ag. Horváth Ruzsinka∞+Kiss István, Szentpéterúr adósság 1825.11.29.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 38. Szabó János táblabíró Gombos István, Ormándlak adósság 1827.01.08.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 39. Sztuna János Gooparich Ignác ügyész, Letenye adósság 1822.06.10.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 40. Petheő Mária, Gróf Schmideg József Babits vagy Gerentsér Ferenc, Hideg julinka, Vargha János, Gerentsér Mihály, Hideg Katalin, Hideg Erzsébet, Hideg Éva, Gyülevésziek, Gerentsér János, Keszthely, Lakatos vagy Ábrahám József , Istvánd, Vargha Julinka, Sajtár Márton, Sajtár Erzsébet, Sajtár Anna, Sajtár Julinka, Vindornyaszőlős hatalmaskodás 1824.05.18.
104. doboz Oroszváry András előtti perek 1. 41. Hertelendy Gáspár Hertelendy Károly adósság 1822.12.02.
104. doboz Oroszváry Lajos előtti perek 1. 1. Szekeres János, Szentandrás Nagy Antal, Sándor Ferenc, Szentandrás zálogos 1841.12.04.
104. doboz Oroszváry Lajos előtti perek 1. 2. Horváth János, Récse Inkey János, /Pallini/ kárt követelő 1839.01.28.
104. doboz Oroszváry Lajos előtti perek 1. 3. Fleiser Izsák, Pacsai kereskedő zsidó Báró Sennyey Polixena∞+Vidos István, Kerecseny adósság 1842.03.14.
104. doboz Oroszváry Lajos előtti perek 1. 4. Skublits Izabella∞Rajky Zsigmond, táblabíró Horváth József, /Zalabéri/ császári, királyi kamarás∞Horváth Franciska adósság 1843.03.03.
104. doboz Oroszváry Lajos előtti perek 1. 5. Pucher Antal, Szobi mészáros és kocsmáros Hollósy József, Hollósy Terézia∞Albanits Flórián, Hollósy Etelka∞Plánder Ferenc, mint +Hollósy József örökösei adósság 1839.04.15.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 1. Sáry Éva∞Kéry János, Sáry Erzsébet∞Dobay János Sáry Ferenc, Sáry János, Sáry György, Nemesvámos /Veszprém vármegye/ osztályos 1795.08.21.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 2. Somogyi Pál, Somogyi Mihály és többen, Balatonfüred Debreczenyi Éva∞+Somogyi Sámuel, Somogyi Márton, Varga Lőrinc, Balatonfüred Zálogos /visszaváltó/ 1799.08.22.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 3. Tihanyi adózók Balatonfüredi nemesek és adózók adósság 1800.01.23.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 4. Zechmeister Mátyás mint az Eszterházy majoratus inspectora Sólyom István, Győr vármegye főjegyzője adósság 1802.11.23.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 5. Saáry Éva∞Antal Mózes Saáry Ferenc táblabíró, Saáry István, Saáry Zsuzsanna∞Saágváry György, Saáry Judit∞Miszoly Sándor, Ők mind Nemesvámos /Veszprém vármegye/, Diszeli örökség, Ábrahám, Badacsony osztályt igazító 1801.11.16.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 6. Buday Julianna∞Vöczköndi Ferenc, Pókafa, Buday Anna∞Sebestyén Ferenc, Gógánfa, Buday Terézia∞Barbély József, Kerta/Veszprém vármegye/ Engelhart János, Barabás adósság 1801.11.20.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 7. Vitéz György, Sümegi pékmester Nagy Ferenc, Mihályfa adósság 1804.01.19.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 8. Ag. Szegedi János, Szentkirályszabadja Ag. Id. Vámos vagy Bakos István, Arács gyámi számadást követelő 1804.04.20.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 9. Bolla András Ag. Simon Ferenc, Tóth Antal, Bicsérdi Ferenc, Vita/Veszprém megye/ birtokképtelenség 1804.08.30.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 10. Csáky János Lajos, /Keresztegi/ Rózsás János, /Rózsásszegi/, Nagylengyel adósság 1804.11.20.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 11. Körmendy János, Szentbékálla Skultéti Apollónia∞+Kiss Ferenc, Dörögd megintés 1804.04.18.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 12. Lóránt Judit, /+Lóránt Péter leánya/∞+Seper Mihály mint Hompasz Ferenc, Hompasz Fülöp, Hompasz József, Hompasz Terézia, +Lóránt Erzsébet örökösei, Ják / Vas vármegye/ Lóránt Pál, Lóránt Terézia, Lóránt Mihály, Lóránt Rozália∞Becs László, Tárnok inttető 1804.08.27.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 13. Somogyi János Nagy Ferenc, Mihályfa adósság 1804.08.22.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 14. Fényes Magdolna∞Gaál György, Gaál Terézia∞Vida Ferenc, Ők+Ányos Magdolna örökösei Vörös Mihály, Zalabéri postamester zálogos /visszaváltó/ 1804.11.20.
105. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 1. 15. Sóstói közbirtokosok Zánkai és Köveskáli közbirtokosok határozás 1778.01.19.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 17. Id. Sólyom István, Sólyom Gergely, Szentantalfa Sólyom Judit∞+Jádi János, Jádi Julianna∞Dobosi László, Szentantalfa, Sólyom Julianna∞Kiss Ferenc, Akali, Sólyom Sára∞Sándor Imre, Vászoly, Id. Győrfy Dániel mint Csökör Zsófia gyámja, Köveskál osztályos 1814.09.02.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 18. Őrjegy 1821.05.30.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 19. Őrjegy 1820.12.12.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 20. Őrjegy 1831.04.18.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 21. Sülle Julianna∞+Kováts András∞Gyarmati János mint első férjétől lévő gyermekek gyámja, Köves Ag. Csecsi Judit∞+Kováts István, Köves, Kováts Sándor, Varga Anna∞+Lajos János, Keller Mihály hatalmaskodás 1810.08.21.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 22. Dely György, Egeraracsa Oroszváry Gábor, Esküdt, Egeraracsa, Molnár László, Molnár Pál, Székely János, Egeraracsa, Ag. Kováts Boldizsár, Ag. Pozvay András, Ag. Rogán Ferenc hatalmaskodás 1810.08.23.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 23. Domján László Soós Péter, Soós Mihály, Soós Pál, Szakály János, Baglad hatalmaskodás 1807.08.26.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 24. Börzsönyi Mihály Rendek Bogyai Pál, táblabíró, Rendek hatalmaskodás 1807.09.04.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 25. Pais Károly esküdt, Pajzsszeg Horváth József esküdt, Neszele örökösödés 1800.11.13.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 26. Inkey Imre, /Pallini/ Ábrahámfy Anna∞+Domaniczky József, Csányi Klára∞+Dereskey János volt szolgabíró, Dereskey Borbála∞Horváth Lázár esküdt, Büky Mihály mint+Söptey Zakariás örököse, Dióskáli plébános arányosítás, /Irsai erdő/ 1809.01.18.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 27. Thassy Mária∞Bosnyák János táblabíró, /Somogy vármegye/, Thassy Anna∞Bessenyei János esküdt Thassy Terézia∞Árvai Lajos táblabíró /Zala és Veszprém vármegye/, Thassy Ferenc∞Árvai borbála esküdt osztályos 1809.01.28.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 28. Diskai Károly, Kővágóörs Szüts Gergely Szentantalfa hatalmaskodás 1807.09.04.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 29. Tallián István, /Vizeki/, Pest-Pilis-Szolnok vármegyék táblabírája Rozsos Ignác mint Bogyai Anna örökösei meghatalmazottja, Kőszegi kerület táblabírája, Bogyai Pál mint +Bogyai józsef örökösei meghatalmazottja adósság 1807.11.20.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 30. Hagyárosy György Hollósy József, Nagykanizsa város bírája, és a Nagykanizsai városi tanács tagjai hatalmaskodás 1815.01.28.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 31. Horváth József /Zalabéri/ táblabíró Sümeghy József első alispán hatalmaskodás 1815.08.30.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 32. Báró Sennyey Károly , /Kissenyei/, Boncodfölde Nagy Lajos, Lukáts János, Ag. Lipits István, Boncodfölde hatalmaskodás 1812.05.07.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 33. Pálfi József∞Szűts Julinka, Dióskál Szladovits László, Szladovits Károly, Dióskál hatalmaskodás 1817.01.21.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 34. Botka József, / Némedi/ Taba Máté, Rád hatalmaskodás 1818.01.14.
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 35. Csapodi Barbara∞Bojáki Boldizsár Nagy Ignác, /Szalapatakai/, Inkey Imre, /Pallini/ táblabíró ellenállás 1785.04.12., 1807.01.22. Árvay József surrogatus alispán
106. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 2. 36. Inkey János, /Pallini/ Csányi Antal, Bókaháza adósság 1810.08.21.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 37. Szegedy Ignác, / Mezőszegedi/ első alispán Stósz Pál, Stósz József alszolgabíró, Andráshida adósság 1784.11.23., 1786.05.02. Viosz józsef alszolgabíró
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 38. Hertelendy Imre főszolgabíró Stósz József, Stósz Pál alszolgabíró adósság 1785.09.01., 1792.01.17. Viosz József alszolgabíró
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 39. Hersching Anna∞+Nagy István∞Pásztory Mihály, Sopron vármegye alispánja Hertelendy Anna∞+Deák Gábor adósság 1791.12.20.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 40. Mátay István táblabíró Csáni Antal, Gál Katalin adósság 1793.05.10.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 41. Babos György sümegi tiszttartó és postamester Gál Katalin∞+Csányi Ignác, Felsőcsány adósság 1793.03.13.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 42. Győrffy Éva∞+Sipos Márton volt prédikátor, Kadarkút /Veszprém vármegye/ Szabó Éva∞+Gyenis Sámuel, Ifj. Gyenis Sámuel, Gyenis Sára∞Halász János, Balatonhenye adósság 1793.03.06.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 43. Győrffy Éva∞+Sipos Márton, Kadarkúti prédikátor Resze József, Resze János, Balatonhenye adósság 1793.05.10.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 44. Győrffy Éva∞+Sipos Márton, Volt Kadarkúti prédikátor Balássa János, Balatonhenye adósság 1793.05.10.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 45. Lukácsa Judit∞+Kustos Péter, Rendek Bogyay József táblabíró, Bogyay Pál alszolgabíró∞Skerletz Julianna zálogos /visszaváltó/ 1792.11.20.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 46. Horváth József/zalabéri/ táblabíró, mint Egervári Imre cessionáriusa Gaál Gáspár, Gaál János Neszele inttető 1792.08.27.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 47. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs Lőke Péter, Zánka adósság 1794.06.16.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 48. Horváth József, /Zalabéri/ táblabíró Tallián Ignác, /Vizeki/ táblabíró, Felsőörs adósság 1792.11.21.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 49. Ugranovics Franciska∞+Horváth József, /Zalabéri/ Gaál Gáspár, /Gyulai/, Andráshida, Gaál János, /Gyulai/, Neszel adósság 1794.04.03.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 50. Őrjegy 1797.03.13.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 51. Talabér Rozália∞+Nemes János∞+Bek Sándor Nemes Erzsébet∞+Szabó Gergely, Kapolcs adósság 1794.04.03.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 52. Kaszás Ferenc∞Nagy Erzsébet Lőke Péter∞Gáspár Katalin, Zánka ellenállás 1794.08.26.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 53. Hertelendy Imre táblabíró Gáspár Benedek∞Szabó Katalin, Tördemic adósság 1792.11.24.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 54. Prikkel András∞Marton Zsuzsanna, Tótvázsony Marton Erzsébet∞+Turó Mihály, Balatonfüredi prédikátor elszámoltatás 1794.06.06. Sümeg
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 55. Babay János Felsőörs Babay Péter, Babay Ferenc, Babay Pál, Babay Erzsébet, Babay Mihály, Gácsi Judit∞+Babay József, Felsőörsi kovács örökösödés osztályos 1796.09.06.
107. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 3. 56. Grubanovics Zsigmond, Sármonostori apát Kiss János táblabíró, Zalabér adósság 1796.02.17.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 57. Hámos István Kováts Mihály Eszterházy Antal sümegrendeki ispánja, mint Hámos József gyámja∞+Molnár Rozália örökösödés 1791.12.28.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 58. Domján Rozália∞Magyarossy Feernc, Domján Marianna, Kispáli Nagy Mihály levéltári registrátor Hottó, Nagy György, Nagy Pál, Bocfölde örökösödés 1793.11.22.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 59. Benedek vagy rakonczi Márton, Sümegi árendás zsidó Kis János táblabíró, Sümeg adósság 1796.05.24.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 60. Naszályi Mária∞+Zsoldos János, Köveskál, volt református prédikátor Nagy János, Köveskál adósság 1793.12.16. Győrffy Antal esküdt, Köveskál
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 61. Ugranovics Franciska∞+Horváth József, /zalabéri/ Thassay János táblabíró, Pölöske adósság 1793.08.23.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 62. Sostoi Judit∞+Horváth Mihály, Kisfalud Sárfy József, Tördemic 1793.08.31. Dobosy György esküdt, Tördemic
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 63. Lakos Ádám, Kapolcsi prédikátor Sólyom János, Szentantalfa adósság 1794.09.15. Győrffy Antal esküdt, Köveskál
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 64. Moródi János Vászoly a veszprémi káptalan árendása Somodi Ádám, Nemespécsely 1794.04.28. Posgay Mihály esküdt, Vászoly
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 65. Ag. Kováts Ferenc , Mencshely, /Veszprém vármegye/ Csekő Mihály, Ag. Csuti Mihály, Monoszló adósság 1796.06.20. Mezriczky Károly esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 66. Politz Mátyás, Rendeki zsidó Lajer József, Kisfalud adósság 1795.10.12. Mezriczky Károly esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 67. Fodor János, Nagypécselyi ispán Kováts Márton, Kővágóörs adósság 1796.09.26. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 68. Benkő Anna∞+Eősze Gáspár, Kővűgóörs Fekete Ádám Monoszló adósság 1794.03.10. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 69. Nagy Zsigmond, Köveskál Nagy János, Köveskál adósság 1798.11.27. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 70. Fejér Éva∞+Dubovai Pál Szintén Mihály, Szintén Borbála∞Kövesi Mihály, Kővágóörs adósság 1798.11.26. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 71. Fejér Éva∞Dubovai Pál, Kővágóörs Sári Péter, +Ag. János fia, Kővágóörs adósság 1798.11.26. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 72. Fejér Éva∞+Dubovai Pál, Kővágóörs Szintén Borbála∞Kövesi Mihály, Kővágóörs adósság 1798.11.26. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 73. Ifj. Tóth Pál, Kővágóörs Kováts Ferenc, Kővágóörs adósság 1798.11.24. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 74. Nagy Zsigmond Köveskál Győrffy Mihály, Köveskál adósság 1798.08.22. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 75. Lábdi József, Devecser, /Veszprém vármegye/ Sipos Ferenc, Gulácsi adózó adósság 1798.05.31. Dobosy György esküdt, Tördemic
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 76. Csepregi András, Rendeki kocsmáros Érsek János∞Ughi Katalin, Rendek adósság 1799.07.08. Kozma Ferenc esküdt, Sümeg
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 77. Kováts Ferenc, Badacsonytomaj Kováts Imre, Gulács adósság 1800.07.07. Dobosy György esküdt, Tördemic
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 78. Varga András, Monoszló Nagy Mihály, Monoszló adósság 1802.10.23. Eősy Mihály esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 79. Ag. Széköli Ferenc, Balatonhenyei római katolikus templom sindicusa Baróti Gábor, Balatonhenye adósság 1802.06.30. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 80. Vörös Pál, Kővágóörs Eősze Péter, Kővágóörs adósság 1802.06.26. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 81. Lendvai Erzsébet∞Lázár László, Kővágóörs Kováts József, Kováts Magdolna, Kővágóörs adósság 1802.06.11. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 82. Ács Sámuel, Kővágóörs Kövesdi György, Balatonhenye adósság 1802.06.05. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 83. Ag. Varga András, Monoszló Kun Mihály, Monoszló adósság, hatalmaskodás 1803.12.23. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 84. Ag. Bolla Ferenc, Kővágóörs Páll János, Szepezdi adózó adósság 1803.05.18. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 85. Győrffy Zsigmond, Köveskál Gőz János, Köveskál kártétel 1803.05.06. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 86. Stefanovits Magdolna∞Patyi István, Tóti Ag. Vinocza Péter, Tóti hatalmaskodás adósság 1803.03.28. Dobozi György esküdt, Tördemic
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 87. Topler Mátyás, Kővágóörsi adózó Csepregi István, Horváth József, Kővágóörs adósság 1804.11.22. Eősy Imre esküdt
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 88. Sabján Judit mint Sabján Sámuel cessionariusa, Szepezd Császár Sámuel, Barcfa adósság 1804.08.16. Győrffy Antal esküdt, Köveskál
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 89. Ruzsa Dániel, Kővágóörs Vida Péter∞Kuthi Borbála, Kővágóörs adósság 1805.04.20. Eősy Imre esküdt
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 90. Kenesei Péter, Balatonhenye Nagy Mihály, Monoszló adósság 1805.03.06. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 91. Sifferteker Julianna∞Barcza Péter, Balatonhenye, Sifferteker Sámuel, Sifferteker György Ag. Sebestyén Ferenc, Zánka adósság 1804.07.27. Eősy Imre esküdt, Kővágóörs
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 92. Ag. Nagy Péter , Csögle/Veszprém vármegye/, Kiss Erzsébet∞Bíró János, Peszterics Julianna∞Nagy Miklós Ferenczi András∞Nagy Zsuzsanna, Kispirit/Veszprém vármegye/ zálogos /visszaváltó/ 1792.11.20.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 93. Grászky Julianna∞Déés Ferenc, Karakószörcsök, /Veszprém vármegye/, Grászky Katalin∞Nagy András, Gyömörő Kustos Jakab, Kustos Ferenc, Söjtöri Imre, Söjtöri József, Pálffy János, Hany, Pulyka Marianna∞+Pálffy József, Hany hitbéres 1793.03.05.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 94. Báró Baillon Lajos, Bécs Hertelendy Anna∞+Deák Gábor adósság 1793.09.23. Sümeg
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 95. Szarvas Anna∞Kanyáki János, Sümeg Farkas Gábor és fia Farkas József adósság 1796.09.05.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 96. Horváth Gábor Lőke Péter∞Gáspár Katalin, Devecser, /Veszprém Vármegye/ adósság 1798.08.23.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 97. Ugranovits Franciska∞+Horváth József, /Zalabéri/ Visi Anna∞+Márton György, Márton György alszolgabíró adósság 1798.09.06.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 98. Barcza Ferenc∞Káldy Zsófia, Köveskál Ag. Vörös Ferenc, Köveskáli molnár adósság 1799.08.21.
108. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 4. 99. Pozsgai Erzsébet, Vászoly Pozsgai Mihály, esküdt osztályos 1785.08.22.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 100. Eszterházy Miklós, Sáskai földesúr, Dobori és ahhoz tartozó puszták közbirtokosai Halápi közbirtokosok határozás 1819.11.29.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 101. Őrjegy
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 102. Barcza Pál, Kapolcs Ag. Domján József, /Barcza Pál bérese/ adósság egyezség 1799.08.21.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 103. Kiss Ferenc∞+Árvay Rozália, Ola Árvay József, Ola adósság 1801.11.13.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 104. Kiss Ferenc∞+Árvay Rozália, Ola Árvay József, Ola adósság 1801.11.13.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 105. Vida Ferenc∞Kovács Anna, Zalakoppányi közbirtokos Vörös Klára∞+Kozáry József, Zalakoppány adósság 1801.11.14.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 106. Szegedy János, Felsőörsi prépost, mint Szegedy Ignác árvái gyámja Bodor László, Balatonhenye adósság 1801.11.13.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 107. Széchényi Ferenc mint a Szentgyörgyvári templom patrónusa Korenika János, Nagykanizsa adósság 1801.11.16.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 108. Kőműves Márton előbb Mihályfai, most sümegi újpolgár Csákányi József táblabíró Zalaegerszeg adósság 1802.11.23.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 109. Katona János, Németfalusi adózó Szeglédy Julianna, Szentpéterúr adósság 1803.11.24.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 110. Magasházy Ferenc, Kővágóörs Kranczer József∞Vuntsen Terézia, KŐvágóörs adósság 1803.11.15.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 111. Stojamovits György , veszprémi Horváth Ádám, /Pálóczi/ adósság 1799.08.03.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 112. Raksányi György, Veszprém református egyház curátora Horváth Ádám, /Pálóczi/ földmérő, táblabíró adósság 1799.08.30.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 113. Zabó Péter esküdt, Zabó Julianna∞Jagasits László, Horváth József Imre Ferenc esküdt, Imre Mihály, Imre János, Imre Sándor, Imre László, Imre Pál, Bodorfa, Imre Tamás Rigács, Imre Katalin∞Turi József Oroszi, Imre Terézia∞Szabó Ferenc Kisjenő, Imre Julianna, Berzseny /Veszprém vármegye/ adósság 1804.08.23.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 114. Cseszkó Erzsébet∞Gráli Márton Vigánt, Cseszkó Anna∞Kazi Péter Ag. Poór János Vigánt, Ag. Poór György, Ag. Poór István, Ör. Poór Ferenc, Ör. Poór Miklós, Ifj. Poór Ferenc adósság 1800.05.12.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 115. Csesznák József vármegye tiszti alügyésze Sallér Judit∞Festetics György, Eszterházy György, Rajky János, Rajky Lázár, Rumi Ferenc, Farkas jános, Táblabírák, Pacsai és Igricei földesúrak határozás 1816.07.04.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 116. Kurbély György, Veszprémi püspök Szentbékálla, Mindszentkálla, Kisfaludi közbirtokosok határozás 1814.09.26.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 117. Kiss Ferenc, /Bátorkeszi/, Monoszló Szabó Katalin∞+Gyurtsch István, Monoszló adósság 1804.04.17.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 118. Visi Anna∞+Marton György Egyed József adósság 1804.04.16.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 119. Csertán Károly táblabíró, főszolgabíró∞Vargha Rozália, Csányi Róza∞+Kiss János Kozáry László∞+Tulok Zsuzsanna, Zalabéri postamester ellenállás 1813.05.05.
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 120. Rosti Anna∞+Farkas Ferenc, /Boldogfai /, Tulok Pál, /Posfalvai/, Tulok János, /Posfalvai/, Pusztamagyaród Horváth József, /Zalabéri/, Csapodi Barbara∞Bajáki Boldizsár, Csapodi Erzsébet∞Skublics János arányosítás 1779.11.15., 1782.01.14., 1783.01.13., 1792.01.17., 1811.01.15. Johavics András első alispán, Szegedy Ignác első alispán, Vida József első alispán, Mlinarics Lajos első alispán
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 121. Bolla Vendel, Egeraracsa Kun gábor, Egeraracsa hatalmaskodás 1811.12.17. Salamon Ignác esküdt
109. doboz Oszterhueber Ferenc előtti perek 5. 122. Babos György sümegi uradalomn számtartója Bolla Anna∞+Gyöngyösy Ferenc adósság 1806.04.22.
110. doboz Oszterhueber Imre előtti perek 1. 1. Géffin István, Tüskevári plébános, mint +Hoffer Katalin fia Novák Gáspár, Aranyod adósság 1817.08.22.
110. doboz Oszterhueber Mihály előtti perek 1. 1. Hornyi Rozália, Gyepüi adózó, mint +Hornyi jános örököse Szita Antal, A Győri káptalan Tóti számtartója adósság 1829.01.12., 1829.09.15. Barcza János alszolgabíró
110. doboz Oszterhueber Mihály előtti perek 1. 2. Ag. Finta István, Talliándörögdi közbirtokos Kováts Márton, Szigligeti tiszttartó kárt követelő 1828.09.02., 1829.06.01. Bartza János alszolgabíró
110. doboz Oszterhueber Mihály előtti perek 1. 3. Bedike István, Bedike József , Galamboki adózók Soós Zsófia∞+Tolnai János adósság 1831.02.05.
110. doboz Oszterhueber Pál előtti perek 1. 1. Kosák Mátyás táblabíró Maltarits János , Alsókválevec adósság 1816.07.15., 1817.08.11. Csáktornyai úriszék
110. doboz Oszterhueber Pál előtti perek 1. 2. Pallér Kata∞Tomasich György, Novakoc Kosák János volt vármegyei aladószedő ellentmondás 1820.02.05.
110. doboz Oszterhueber Pál előtti perek 1. 3. Varga Anna∞Plavitska Venedel, Nagykanizsa Megla Ilona∞+Zsizek Mihály∞Hadrovits Jakab, Csáktornya végrendelet végrehajtása 1823.09.11.
110. doboz Petrics József előtti perek 1. 1. Szakovics János volt Letenyei árendás Gr. Szapáry Péter adósság 1795.11.18.
110. doboz Petrics József előtti perek 1. 2. Hollósy György, Nagykanizsai polgár Puxbaum Tamás, Nagykanizsai sótiszt adósság 1795.11.18.
110. doboz Petrics József előtti perek 1. 3. Nyes József Rajky Terézia∞+Thassy János, Szentmihály adósság 1795.11.18.
110. doboz Petrics József előtti perek 1. 4. Kiss Pál, Veszprémi káptalan elöljárója Rajky Terézia∞+Thassy János táblabíró adósság 1795.11.18.
110. doboz Prunner Lőrinc esküdt előtti perek 1. 1. Simoga Barbara∞+Tarnóczi József, Veszprém Talabér Dávid, Nemesbük adósság 1801.08.22.
110. doboz Prunner Lőrinc esküdt előtti perek 1. 2. Simoga Barbara∞+Tarnóczi József, Veszprém Páhy János esküdt, Szentpéterúr adósság 1800.09.01.
110. doboz Prunner Lőrinc esküdt előtti perek 1. 3. Vargha László Répás Ferenc vármegyei aljegyző, Répás Lipót, Baranya vármegye alügyésze adósság 1798.09.18.
110. doboz Prunner Lőrinc esküdt előtti perek 1. 4. Simoga Barbara∞+Tarnóczi József Verebély András vármegyei esküdt adósság 1802.02.05.
110. doboz Rajkovich Lázár esküdt előtti perek 1. 1. Oláh István volt Pakodi plébános Verebélyi Terézia, Árvay Katalin∞+Verebélyi Viktor adósság 1793.08.23.
110. doboz Rajkovich Lázár esküdt előtti perek 1. 2. Horváth Ferenc vármegyei esküdt Varga István, Nemesbük hatalmaskodás 1794.06.02. Bakónak
110. doboz Rajkovich Lázár esküdt előtti perek 1. 3. Kálóczy György, Bakónaki plébános Lendvai Sára Végrendeletet illető 1784.04.05. Börzönce
110. doboz Rajkovich Lázár esküdt előtti perek 1. 4. Simon Ferenc, Ag. Jósa István, VInkovics László, Hetés Varga Ferenc, Szentbalázs hatalmaskodás 1795.03.31. Pölöskefő
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 1. Vargha János Salamon László, /Alapi/, Gétye adósság 1830.11.22., 1831.09.16. Jakabfy Gergely alszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 2. Milhoffer András, Nagykanizsai kereskedő zsidó Mattersdorf József, Felsőrajki árendás zsidó adósság 1833.09.06.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 3. Csontos Imre Vas vármegye táblabírája∞+Navák Katalin, mint gyermeke gyámja Navák Gáspár táblabíró, Zala vármegye adósság 1831.0129., 1835.01.26. Csillagh Lajos főszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 4. Rechniczer Mózes mint +Slaifer Salamon gyermekei gyámja Banits György, Zalaapáti adósság 1837.01.09.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 5. Rechniczer Mózes mint +Slaifer Salamon gyermekei gyámja, Batyk Korpits János, Árkosháza adósság 1837.01.24.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 6. Rechniczer Mózes mint +Slaifer Salamon gyermekei gyámja, Batyki kereskedő zsidó Taba György, Klinger mihály, György László, Nagy István, Ag. Vida József, Rád adósság 1835.09.10.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 7. Rechniczer Mózes mint +Slaifer Salamon gyermekei gyámja Németh János Tüttös adósság 1835.01.26.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 8. Struna János, Kőszegi szabó mester Orosz Ferenc, Orosz József, Zalaegerszeg/?/ adósság 1829.09.10., 1832.05.21., 1833.11.26. Oroszváry András alszolgabíró, Spissich Sándor alszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 9. Szabó János táblabíró Paer György, Egeraracsa adósság 1835.01.26.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 10. Dely Anna Árva Boldizsár, Egeraracsa adósság 1834.01.30., 1834.12.05. Kerkápoly István főszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 11. Brunmajer József, Nagykanizsa Strumanin Marinka, Hetés/?/ adósság 1836.09.05.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 12. Oroszváry Lajos esküdt, mint Bosnyák József gyámja Bessenyei Lajos táblabíró, Gelse adósság 1834.09.02.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 13. Bosnyák Julianna∞Oroszváry Lajos esküdt Bessenyei Lajos táblabíró , Gelse becstelenítés 1834.09.02.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 14. Budai János∞Bay Anna Vidovits Erzsébet∞+Répássy Ferenc táblabíró, Bay György∞Répássy Franciska adósság 1831.05.05., 1831.09.16. Jakabffy Gergely alszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 15. Csányi István, /Csáni/ táblabíró, Csányi László táblabíró Csányi Mihály táblabíró, Csányi József, Alsócsány osztályos 1833.11.28.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 16. Farkas Antal , Zala vármegye aljegyzője∞Fábián Mária Ifj. Sümeghy József /Lovászi és Szentmargitai/, Id. Sümeghy József, /Lovászi és Szentmargitai/, királyi tanácsos adósság 1831.11.29.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 17. Horváth József, Szardíniai király nevét viselő huszárezred közhuszára Baranyay Menyhárd táblabíró, Hahót adósság 1835.01.26.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 18. Kutassy Lázár, Kiskutas Grancker György, Bagodi plébános adósság 1834.11.27.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 19. Varga János Salamon László, /Alapi/, Gétye adósság 1833.11.26.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 20. Varga János Salamon László, /Alapi/, Gétye végrehajtás 1833.11.26.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 21. Török Katalin∞+Nagy László volt kasznár Zab József ügyvéd, Nagygörbő adósság 1835.05.18.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 22. Tánczos Gábor, Dióskál Simán Katalin∞+Fehér Mihály, Dióskál örökösödés 1828.11.12., 1831.09.06. Oroszváry András alszolgabíró
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 23. Tánczos Gábor, Dióskál Ag. Virág József, Szegfalu adósság 1831.09.06.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 23/a. Zab József Dobosy Terézia∞+Septei Ádám∞Börötzfy Antal táblabíró adósság 1827.01.30., 1830.03.16., 1831.12.01. Inkey Gáspár alszolgabíró, Jakabffy Gergely
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 24. Rechniczer Mózes mint Vrantsits József∞+Pintér Katalin engedményese Ján Terézia∞+Mayer Ferenc, Szentlászlóegyházi kőműves pallér Végrehajtás 1836.03.02.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 25. Rechniczer Mózes, mint +Slaifer Salamon gyermekei gyámja Ag. Horváth Ferenc, Dióskál végrehajtás 1837.01.09.
111. doboz Rajky Zsigmond előtti perek 1. 26. Ramazetter Lipót sümegi festő mester Kolchbrenner Salamon pacsai zsidó adósság 1832.05.08.
111. doboz Rozsos Pál előtti perek 1. 1. Vári Szabó Sámuel, berényi református prédikátor∞Imre Zsófia Lévai Borbála∞+Somosy András, Kasznár adósság 1825.12.05.
111. doboz Rozsos Pál előtti perek 1. 2. Hetési István arácsi református prédikátor Mórocza László, Alsóörs adósság 1826.12.01.
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 1. Pichler Vilhelmina∞Rábel Ágoston, Pécsi , / Baranya vármegye/ kereskedő Püspöky János, Császári királyi főstrázsamester, Gelse adósság 1834.11.27. Szigethy Dániel főszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 2. Pichler Vilhelmina∞Rábel Ágoston, Pécsi , / Baranya vármegye/ kereskedő, mint +Pichler Alajos Nagykanizsai kereskedő örököse Inkey János, /Pallini/, Császári királyi kamarás adósság 1834.11.27., 1838.09.04. Szigethy Dániel főszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 3. Salamon József Imrek József, Dióskál adósság 1834.01.30., 1835.01.26., 1837.12.07. Kerkápoly István főszolgabíró, Rajky Zsigmond főszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 4. Talabér László, Sárszegi közbirtokos Karátsony József, Nagykanizsai szűcsmester∞Talabér Borbála adósság 1838.01.15.
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 5. Kovács János, Felsőrajki adózó Polák Sándor, Felsőrajki árendás zsidó adósság 1838.06.25.
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 6. Györkös Anna∞+Kovács János, Söjtöri adózó Horváth Eduard, /Zalabéri/ táblabíró adósság 1838.01.29.
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 7. Rechiczer Mózes mint +Schneberger Mihály Kapornaki zsidó árváinak gyámja Balásfy Ferenc, Gelse adósság 1836.03.03., 1837.11.29. Rajky Zsigmond főszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 8. Bedike István, Bedike József, Galamboki adózók Tolnai Gábor, Hőgyészi Borbála∞Salamon Ferenc végrehajtás 1833.09.05., 1837.11.13. Rajky Zsigmond alszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 9. Boa Anna∞+Budai János, Nagykanizsa Karátsony József∞Talabér Borbála, Nagykanizsa adósság 1836.02.29., 1838.05.15. Szigethy Dániel főszolgabíró
111. doboz Rumy Károly előtti perek 1. 10. Steltzer Farkas kanizsai kereskedő Rajky Zsigmond táblabíró adósság /auszugális/ 1838.09.04.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 1. Csak őrjegy
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 2. Csak őrjegy
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 3. Gr. Batthyányi Ferenc +Gyömörey György örökösei:, Gyömörey József, Gyömörő, Gyömörey Károly, Gyömörey Boldizsár, Ukk, Gyömörey Ferenc, Sárosd, Gyömörey Gáspár, Gógánfa, Gyömörey Anna∞+Dőry Mihály, Ukk, Gyömörey Mária∞Oszterhueber Imre, Sümeg adósság 1819.01.26., 1819.09.06. Kuthy Pál főszolgabíró
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 4. Hock Ilona∞NagyMihály Gyömörei György adósság 1815.08.30.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 5. Csak őrjegy
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 6. Rách András, Soproni kereskedő Gyömörey József, Gyömörő, Gyömörey Boldizsár, Ukk, Gyömörey Károly, Mindszentkálla, Gyömörey Gáspár, Gyömörey Anna∞+Dőry Mihály, Sümeg adósság 1819.05.12., 1819.09.06. Kuthy Pál főszolgabíró
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 7. Csak őrjegy
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 8. Hantó Julianna∞+Farkas Ferenc, /Szebényi / Dóczy Klára∞+Stark Zsigmond, Káptalantóti adósság 1821.08.23.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 9. Nagy József, Pusztaszentlászló Nagy Erzsébet∞+Steffanits József táblabíró Gelse adósság 1822.01.28.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 10. Bessenyei Lajos, /Galántai/ táblabíró Steffanits József táblabíró, Gelse szerződés beteljesítése 1821.08.22.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 11. Pálfy László Pálfy László, Doszpot vagy Kustán Katalin∞+Pálfy Mihály, Pálfiszeg adósság 1820.05.02.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 12. Polaczky Pál, Gulácsi plébános Rédey János, Gulácsi közbirtokos adósság 1820.01.29.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 13. Bodor Mózes, Balatonhenye Bíró János, Köveskáli közbirtokos adósság 1817.09.03.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 14. Sipos Terézia∞Szita Mihály, Keszthelyi puskamíves Lovász Ferenc, Diás zálogot visszaváltó 1815.08.31.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 15. Bodor Mózes, Balatonhenye Szigeti János, Köveskáli közbirtokos adósság 1811.09.03.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 16. Pilik Mihály vármegyei seborvos, /Szántói járás/ Szabó József volt ötvösi kasznár adósság 1817.04.30.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 17. Kotsis József, Kotsis János, Nyavalád Rédei István, Rédei János, Taliándörögd adósság 1817.09.03.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 18. Murmon Borbála∞Nagy Antal vármegyei aljegyző, Kelemen Róza∞Kerkápoli István ügyvéd Tóth Zsuzsanna∞Mezriczky Sámuel, Kővágóörs adósság 1815.09.02.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 19. Rohonczi Fülöp Tördemici zsidó kereskedő Szabó Ferenc, Tördemic adósság 1820.01.29.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 20. Ag. Hegyi Sándor, Rendek Ag. Tóth Mihály, Kapolcs adósság 1818.09.02.
112. doboz Saáry László előtti perek 1. 21. Nagy Erzsébet∞+Kaszás Ferenc, Köveskál Varga Katalin∞+Király Molnár István, Füred adósság 1820.05.29.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 22. Kaszás Dániel Diskay Ferenc táblabíró, Kővágóörs adósság 1820.09.05.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 23. Horváth László Horváth Ferenc, Koppány zálogvisszaváltó 1820.11.18.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 24. Zsoldos Gábor Sümegi plébános Dóczy Klára∞+Stark Zsigmond, Tóti adósság 1822.05.07.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 25. Mlinarich István táblabíró Bezerédi György, Veszprém vármegye főjegyzője adósság 1820.12.05.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 26. Rosty Katalin, /Barkóczi/∞Oszterhueber Ferenc Gyulai Gaál Anna∞+Farkas László, Gulács adósság 1821.01.31.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 27. Szegedy Ferenc, /Mezőszegedi/ királyi kamarás Forintos Erzsébet, /Forintosházi/∞+Csákányi József, Sümeg adósság 1820.08.22.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 28. Csak őrjegy
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 29. Bajomy István , a vármegye 2. mérnöke Gyömörey Károly, /Gyömörői/, Vas vármegyei táblabíró adósság 1822.11.15.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 30. Lakos Terézia∞Sándor Dániel, Vászoly Nagy István, Kiss Erzsébet∞+Szokolai István, kővágóörs zálogos 1817.09.03.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 31. Pethe György, Sárhida Ag. Bogdán László, Sárhida kárt követelő 1824.12.14.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 32. Söjtöri Imre, gyömörő Fényes Borbála, Gyömörő adósság 1818.11.24., 1819.09.06. Kuthy Pál főszolgabíró
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 33. Körmendi Katalin mint első férjétől származott gyermekei gyámja∞+Jankó István∞Sinkai József Szentbékálla Jankó Erzsébet∞Körmendi István osztályos 1817.04.30.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 34. Nagy Zsuzsanna∞+Somogyi Márton Dabab József , nem nemes, birtokos Balatonfüred birtokképtelenség, /Incapqcitas/ 1817.09.03.
112. doboz Saáry László előtti perek 2. 35. Eősy Gábor, Kővágóörsi közbirtokos Viza Anna, Kővágóörs∞+Eősy Imre vármegyei esküdt, Eősy Ignác, Eősy Katalin∞Duchon József örökösödés 1817.09.05.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 36. Eősy Gábor, Kővágóörs Viza Anna∞+Eősy Imre, Kővágóörs, Eősy Ignác családi iratok átadása 1817.09.05.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 37. Bakay Péter, Veszprémi lakatos mester Bíró János, Köveskál adósság 1818.01.27.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 38. Kiss János, Hatosi malom árendása Németh Antal∞Szabó Erzsébet, Gulács adósság 1819.05.12., 1819.09.09. Oszterhueber Imre alszolgabíró
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 39. Körmendy István vármegyei esküdt Németh István, Németh László, Gulács becsületsértés 1820.05.02.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 40. Győrfy István, Győrfy Ferenc, Győrfy Ádám, Bobai , /vas vármegye/, közbirtokosok Laskóy Jónás, vármegyei esküdt adósság 1820.09.05.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 41. Győrfy István, Győrfy Ferenc, Győrfy Ádám, Bobai , /vas vármegye/, közbirtokosok Horváth István∞Nagy Zsófia, Alsóaranyod adósság 1820.09.05.
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 42. A Zanathy família örökösödési pere Csak őrjegy
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 43. Fehérpataki László∞Najpár Klára Forinos Károly, /Forintosházi/, Mihályfa adósság 1819.04.26., 1821.01.24. Kuthy Pál főszolgabíró
113. doboz Saáry László előtti perek 2. 44. Györke János, Óhid, Györke Katalin∞+Tarsoly Imre Nagy Terézia∞Óhidi Mihály, Nagy Éva∞Horváth József, Kozáry Julianna∞+Nagy Ferenc örökösödés 1815.04.19., 1821.05.21. Novák Gáspár főszolgabíró
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 45. Ádám György vármegyei aladószedő Gerecs János, Tapolca becsületsértés 1821.03.08.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 46. Péczely Ignác Kelemen Ignác örökösödés 1822.05.06.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 47. Németh Anna, +Zsomberger Katalin örököse∞Eősze Gábor Mezriczky Károly, Kővágóörs örökösödés 1822.05.08.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 48. Madarasi József asztalos legény , Rendek Miltz Ferenc, Asztalos mester Rendek adósság 1822.05.07.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 49. Amptman György, +Babos György sümegi tiszttartó örököse Hertelendy Gáspár, Fok adósság 1822.09.05.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 50. Csány Mihály, /Csáni/ Csány Antal, /Csáni/ kötésbeli 1823.02.07.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 51. Mlinarich Gábor, Pacsatüttös Vörös Anna∞Sarnbeck János, Gétye, Vörös Róza∞Ács Mihály kötésbeli /szerződés teljesítése/ 1823.11.26.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 52. Pati János, Senyeháza, /Vas vármegye/ Gödör Pál, Szentgyörgyvölgye adósság 1823.04.29.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 53. Lengyel Anna, /Tóthi/∞+Kiss Ignác, /Tarródházi/ Horváth György∞Hertelendy Mária adósság 1821.05.23.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 54. Balassa Ferenc, Balatonhenye Győrfy Antal, táblabíró, Köveskál, Győrfy Pál zálogos 1817.09.03.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 55. Kálmán Ferenc Léránt Ferenc táblabíró, alszolgabíró a zalaapáti convent jegyzője zálogos 1811.04.30., 1819.09.09. Hertelendy Károly főszolgabíró
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 56. Németh János Németh Antal, Németh László, Gulács és Tóti adósság 1821.08.21.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 57. Fazekas András, Vörös János, Horváth Erzsébet, Rábai Pál, Tancsics János, Cseres Istvánné, Töreki Sándor, Bokor István, Nagy Mihály, Barbély Julianna∞+Ács Márton, Somogyi József, Németh János, Kutas István, Szabó János, Ők mind Kapolcsi és Petendi lakosok, /részes aratók/ Szalai József, Vincze Péter, Tóth Mihály Monoszlói lakosok, /arató gazdák/ adósság 1823.01.21.
113. doboz Saáry László előtti perek 3. 58. Gyenis Katalin Adorján István adósság 1822.11.26.
113. doboz Saáry László előtti pe