Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.14. Zala Vármegye Törvényszékének iratai
[Állag]IV.14.o. Úriszéki perek
[Sorozat]IV.14.o.d. Külön kezelt úriszéki iratok
[Évkör]1789 - 1848
[Terjedelem]0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 11. Állvány b. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Sorszám Évszám Úriszék Felperes Alperes Irat tárgya
1. doboz 1. 1789.05.16. Alsólendvai Úriszék Takács Ferenc Máthé János végrendelet
1. doboz 2. 1798. Alsólendvai Úriszék Protocollum instantiárum
1. doboz 3. 1799.06.30. Alsólendvai Úriszék Szulk Mihály Kiss József örökösödés
1. doboz 4. 1799.11. Alsólendvai Úriszék Kovács István könyörgő levele háza árának kifizetése iránt
1. doboz 5. 1799. Alsólendvai Úriszék Ortaháza helységbeliek kérelme az Bóli pusztai tizednek elmúlása végett
1. doboz 6. 1800.05.05. Alsólendvai Úriszék Néhai Marton Miklós szőlőjének eladatása
1. doboz 7. Alsólendvai Úriszék Kele Anna könyörgő levele testvér bátyjához pénz megfizetése iránt
1. doboz 8. Alsólendvai Úriszék Szuk Pál kérelme, irtatott földje visszanyerése végett
1. doboz 9. Alsólendvai Úriszék Gyurán Marinka kérelme pénzek megtérülése iránt
1. doboz 10. Alsólendvai Úriszék Hercegi Ház jobbágyainak levele, legelő intézése végett
1. doboz 11. Alsólendvai Úriszék Dubits István szemenyei hegyen lévő szőlőjének visszakérése, vagy árának megtérítése
1. doboz 12. Alsólendvai Úriszék Posgai János és Horváth József kérése, széna árának megfizetése iránt
1. doboz 13. Alsólendvai Úriszék Végh Klára könyörgő levele szántóföldjének visszahelyezése iránt
1. doboz 14. Alsólendvai Úriszék Tamás Farkas kérelme, szántóföld visszahelyezése iránt
1. doboz 15. Alsólendvai Úriszék Kele Mihály kérelme újonnan tétetendő osztályának leendősége iránt
1. doboz 16. 1843.12.29. Alsólendvai Úriszék Nemes Kerkápoly Sándor Baligáts József Gyújtogatás
1. doboz 17. 1843.12.29. Alsólendvai Úriszék Nemes Kerkápoly Sándor Milner Mihály gyújtogatás
1. doboz 18. 1848.03.13. Alsólendvai Úriszék Nemes Kerkápoly Sándor Magyar Ferenc, Fentős János és Dráva Miska vérengző gyilkosok
1. doboz 19. 1847.08.21. Galántai Eszterházy Herczeg Úriszéke: Csobáncz Gaál Bertalan Szabó János örökösödés
1. doboz 20. 1848.03.09. Galántai Eszterházy Herczeg Úriszéke: Csobáncz Gaál Bertalan Baán János csalás
1. doboz 21. 1848.07.27. Galántai Eszterházy Herczeg Úriszéke: Csobáncz Devecseri úradalom űgyviselője Garnai Ferenc tolvajlás
1. doboz 22. 1848.07.27. Galántai Eszterházy Herczeg Úriszéke: Csobáncz Devecseri úradalom űgyviselője Kandikó Ádám szökés, tolvajlás, csavargás
1. doboz 23. 1823.07.09. Jakabházy Dőry Mihályné Úriszéke: Szent-Tamás Bucsai jobbágyok kezén lévő írtásföldek és rétek beváltása és kézhez vétele
1. doboz 24. 1845.07.08. Kemendi Úriszék Nemes Szigethy József Magyar István rablás és verekedés
1. doboz 25. 1843.09.22. Keszthelyi Úriszék Spittzer József Máyer Ábrahám szerződéssze-gés és csalás
1. doboz 26. 1836. Kiskomáromi Úriszék Kiss Julianna Schicker József károk és költségek megtérítése iránti kérelem
1. doboz 27. 1837.05.29. Kiskomáromi Úriszék Özvegy Kiss Julianna kérelme kárkövetelés
1. doboz 28. 1846.06.04. Kiskomáromi Úriszék Kossár József Szép Fáni, Horváth Josefa kiskomáromi vendéglős megmérgezése
1. doboz 29. 1844.11.15. Sümegi Úriszék Nemes Martonfalvai István Horváth József gyilkosság
1. doboz 30. 1846.12.16. Sümegi Úriszék Nemes Martonfalvi István Holits János és Németh Mihály tolvajlás
1. doboz 31. 1797.08.30. Tihanyi Úriszék Néhai Bankó Ferenc árvái:Bankó János, Anna és Teréz Küsz István szőlő eladásából származó károk követelése
1. doboz 32. 1846.09.16. Özvegy Sztanhovánszky Andrásné Úriszéke: Zalaegerszegen Sztanhovanszky Andrásné Bakonyi János végrendelet érvénytelenítése
1. doboz 33. 1838.08.29. Zalabéri Horváth Eduárd Úriszéke: Söjtörön Nemes Jakabfy Antal, Gergely és Anna Lukács Márton, Miska, László és Bözse örökösödés