Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.14. Zala Vármegye Törvényszékének iratai
[Állag]IV.14.o. Úriszéki perek
[Sorozat]IV.14.o.b. Csáktornyai úriszék előtti perek
[Évkör]1820 - 1848
[Terjedelem]0.66 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]6 doboz(tegy) = 0.66 ifm
[Összes raktári egység]6
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 11. Állvány b. oszlop 5-6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Sorszám Évszám Felperes Alperes Irat tárgya
1. doboz 1. 1820.02.02. Tersztenyák Mihály Jámbressits Jákob adósság
1. doboz 2. 1822.03.25. Poszedy István Banits Tamás adósság
1. doboz 3. 1822.03.26. Veronich Marianna és Julianna Mézga György adósság
1. doboz 4. 1824.02.14. Mézga Pál Mézga János adósság
1. doboz 5. 1825.05.18. Csáktornya mezőváros Szavszkavesz, Gottovecz, Pusztakovecz, Pribiszlavecz és Szentmihály községek határbéli perek
1. doboz 6. 1826.09.21. Vágh Kata és József árvái Váradi Mihály örökösödés
1. doboz 7. 1826.10.23. Turek József, János és Imre Zvornik Tamás adás-vétel
1. doboz 8. 1828.02.22 Novák Dorottya Bremus József özvegye zsellér házát visszakövetelő per
1. doboz 9. 1828.08.22. Novoszel Petronella, aki Detory Jakab hitvese Csuty Zsuzsanna,aki Novoszel Ferenc özvegye örökösödés
1. doboz 10. 1829.05.08. Megyimorecz János Megyimorecz János, Márton és András örökösödés
1. doboz 11. 1829.07.27. Felső- Krályeveczi jobbágyság Ferketineczi jobbágyok közlegelő használatában való megegyezés
1. doboz 12. 1829.07.30. Majzl Pál, Krassovecz Josefa férje Bors István Csáktornya város bírája és több elöljáró adósság
1. doboz 13. 1830.04.05. Kuchinicz Mátyás Csáktornya mezőváros számos lakosa adósság
1. doboz 14. 1830.07.05. Csemerika Márika, Milecz Ferenc és Mihály, Ivorecz Lőrincz, Bornyácz Imre, Lőrincz Dorottya, Jegyud Mátyás, József és János, Varrasits Mátyás, Szotiacs Anna Szaboly Boldizsár örökösödés
1. doboz 15. 1830.07.08. Salamon Maris, Verbanits Katalin és Vitus Kedmenecz Balázs, Zadrovecz Dorottya, Péter Ilona, Pongrátz Maris Mikos Balázs és István örökösödés
1. doboz 16. 1830.07.05 Szetnik Gergely Néhai Hansits Tamás özvegye, mostanában: Vukán Jakab hitvese adósság
1. doboz 17. 1830.08.02. Bralinovich Balázs Breletinecz helység legeltetés
1. doboz 18. 1830.11.27. Trupp György Zerna mihály adósság
1. doboz 19. 1831.04.15. Horváth Zsuzsanna, Kollárch András hitvese Horváth Anna, Turek Lukács hitvese osztályrész követelése
1. doboz 20. 1831.05.06. Ivanics Mária, mint Szovits József és Györgygyámannya Baisz Jakab ősi javak visszaváltása
1. doboz 21. 1831.07.15. Ferlin János Novák Mihály zálogos
1. doboz 22. 1831.07.22. Horváth Katalin, Novák Szaniszló özvegye Brész Borbála, Novák András özvegye pénz visszakövetelése
1. doboz 23. 1831.07.25. Brosnyák Mihály és Brosnyák Örzse Gallovits Gergely, Bálint lőrincz osztályrész követelése
1. doboz 24. 1831.07.25. Tölics Mária Priegelsperger József lottó nyeremény elvétele csalással
1. doboz 25. 1831.07.27. Bellovári Mihály Miszer György zálogot visszaváltó per
1. doboz 26. 1831.07.27. Báttán János Zsignits József követelés ősi juss iránt
1. doboz 27. 1831.12.19. Tersztenyák Klára, /Potturics Jakab hitvese/ Potturics Vince osztályrész kiigazítása
1. doboz 28. 1831.12.28. Graputi János, Richler Károly Schneider Magdus adósság
1. doboz 29. 1831.12.28 Röchmitzer zsidó és Schabsc Mosner Magyar György adósság
2. doboz 30. 1832.10.14. Troják Tamás Zsoldos János özvegye, ma Nemes István felesége adósság
2. doboz 31. 1832.10.19. Karmitsmik Simon Snidarits István és hitvese, Snidarits Ilona adósság
2. doboz 32. 1833.02.15. Kovács József Kovács Mária, Grabant Pál, Mihoczek Pál és felesége, Jankovits István és felesége,Gliás József, Szinkovits György,Zagorecz Jakab és Jegyud Bálint örökösödés
2. doboz 33. 1833.04.07. Kelencz Mihály Bintarics György örökösödés
2. doboz 34. 1833.05.31. Sztrakia Franciska, Narengya Magdolna, Baltsza Éva és Poszmán Mária Szerpák Péter és Pintár Gáspár örökösödés
2. doboz 35. 1833.07.07. Csukolitz Mátyás Markulia Jeromos özvegye visszahelyez-tető kérelem
2. doboz 36. 1833.10.05. Zerna Mihály Franezli nevű korcsmáros kárkövetelő
2. doboz 37. 1833.10.06. Vajdits Dorottya, Nikanecz Boldizsár özvegye Novák Lőrincz és hitvese, Vajdits Mária adósság követelő
2. doboz 38. 1833.10.09. Tomasits Márton Martinecz György kárkövetelő
2. doboz 39. 1833.10.26. Horváth József Bartalics Mihály adósság
2. doboz 40. 1833.10.26. Máté István özvegye Mikor Ilona, aki Mallek Mátyás özvegye és örökösei pénzbeli követelés
2. doboz 41. 1834.02.02. Blasona János Blasona Erzsébet, Jursits Mátyás felesége osztályrész követelése
2. doboz 42. 1834.03.16. Fillipovits András bizonyság levele, melyben lakodalmi költségekre 8 ezüst forintot kölcsön adott bizonygató levél
2. doboz 43. 1834.03.16. Tersztenyák Kata Kuti Mária bizonygató levél tartozás ügyben
2. doboz 44. 1834.04.03. Kropuz István Kropuz György, András és István, Buzgár Anna, néhai Kropuz Mihály özvegye törvényes örökség követelése
2. doboz 45. 1834.04.03. Kerchman Jakab Zvonarck Bálint ősi jussok követelése
2. doboz 46. 1834.04.11. Horváth mihály hitvese Kuti Mária rágalmazás
2. doboz 47. 1834.06.21. Hreses Teréz és Hreses Ignácz Poszavecz Mátyás, János és Antal végrendelet megtámadása
2. doboz 48. 1834.10.28. Golub Miklós, Galafant János, Hergyávecz György, Novák józsef Polyávecz Fülöp, Zsurek András közlegelő összeszoríttatása és elfoglalása
2. doboz 49. 1835.02.05. Samótzi Anna Tóth István örökösödés
2. doboz 50. 1835.02.05. Tarnóczi Anna, Piski Terézia,Kováts Katalin, Éva, Juli és Sándor Góth István osztályosbéli per
2. doboz 51. 1835.02.07. Novák Lőrincz Zádrávecz János visszahelyeztető per
2. doboz 52. 1835.02.09. Mihálitz Mátyás, Id. Mihálitz Mátyás, Mihálitz Pál, Mihálitz István, ífjabb Mátyás Imre és Mátyás Tamás örökösödési per
2. doboz 53. 1835.02.09 Obadits Tamás Kersmár Antal hozomány követelése
2. doboz 54. 1835.02.09. Kalsán Tamás Kalsán Borbála /Klavits Lukács özvegye/ Habuss Borbála /Vamutsits Imre özvegye/ osztályrész követelése
2. doboz 55. 1835.02.09. Gasparits Teréz, /Voiszt János hites társa/ Gasparits György, Ferenc és János ősi javak visszakövetelése
2. doboz 56. 1835.02.09. Stefkovics Mihály Gyurkin Balázs, Mézga Pál és Kattanecz István adósságbéli per
2. doboz 57. 1835.02.09. Novák Antal Novák Mihály, Vuk Márton, Deban János és Márton, Novák János Magdolna és Pál szavatosságbeli per
2. doboz 58. 1835.02.11. Kotsák György Kerman Miklós bor és pénzbeli somma követelése
2. doboz 59. 1835.03.26. Bodgorelecz András és Novák Borbálla hitvestársa Bodgorelecz Ilona /Sinkovits Imre felesége/, Bodgorelecz Borbálla /Bratkovics István felesége/ Örökösödés
2. doboz 60. 1835.12.11. Iliás József Csanády Mátyás kárkövetelés
2. doboz 61. 1836.02.20. Dolenecz Katalin /Kerovecz András özvegye/ Dolenecz Borbála Mária és Zsuzsanna örökösödés
2. doboz 62. 1836.02.22. Brintarits Mihály Brintarits Katalin és férje Zadravecz Márton örökösödés végett fennmaradt kamatok és perköltségek követelése
2. doboz 63. 1836.08.05. Oszterczy József plébános folyamodása néhai Lipits Miklós Felső Mihályoveczi plébános kárkövetelő
3. doboz 64. 1837.01.18. Alsó-Vidovecz jegyzője Barits György elégtétel kiszolgáltatását kéri becstelenítő szavak miatt
3. doboz 65. 1837.02.20. Meszanics György Meszanics Balázs osztályt igazító per
3. doboz 66. 1837.02.22 Billegán Mátyás /Szaboly Mária férje/ Gregerucz márton /Szaboly Ilona férje/ osztályrész követelése
3. doboz 67. 1837.03.10. Mállek Ferenc Turek Imre örökösödés
3. doboz 68. 1837.03.31. Trojko István Novák József és Matotek József zálog summa követelése
3. doboz 69. 1837.04.07. Poszavecz Mátyás, János és Antal Hresech Teréz /Juronits János özvegye/ osztályos rész követelése
3. doboz 70. 1837.04.28. Kiss Iván és Mihály Kiss Veronika örökösödés
3. doboz 71. 1837.06.16. Potrácz József Néhai Tiloszánecz György örökösei adósság
3. doboz 72. 1837.12.11. Orchovecz Mátyás özvegye Orchovecz Mátyás ősi javak törvényes megzárattatása
3. doboz 73. 1837.12.18. Biáts Katalin /Zsidov Márton hitvese/ Jankóczi Dorottya nagynénje örökösödés
3. doboz 74. 1837.12.18. Nagykanizsai kereskedők Kopaitich István adósság
3. doboz 75. 1837.12.18. Antolek miklós Kolárek András adóság
3. doboz 76. 1837.12.18. Bauer József Matájecz istván adósság
3. doboz 77. 1838.04.04. Haluska Fernc törvényes gyám Néhai Vrinszkole Mátyás árvái kárkövetelés
3. doboz 78. 1838.04.04. Jurinisits Tamás Bengesz György újító per, egyezség, letétele, annak be nem tartása végett
3. doboz 79. 1839.05.18. Rétsei Fernc Kanóti Jeromos kárkövetelés
3. doboz 80. 1839.07.08. Sártoni Terézia Bánelli Domokos /veje/ végrendelet ügyében
3. doboz 81. 1839.07.09. Kripáts József Véber Alajos adósságok, károk követelése
3. doboz 82. 1839.12.17. Baronich Mária /előbb:Zángel Márton özvegye, majd: Bergár Mihály hitvese/ Smidt Ferenc adósságbéli per
3. doboz 83. 1840.04.21. Novák Mihály, Novák Lőrincz, Magdalenich Miklós Ivorez Ilona és Katalin örökösödés
3. doboz 84. 1840.06.12. Jákopits Vince Zadravecz András kárkövetelés
3. doboz 85. 1840.08.05. Kerner Frigyes és örökösei Hatlák András örökösei örökösödés
3. doboz 86. 1840.09.09. Kovács József Grabant Pál, Jegyud Ignácz, Labazán József örökösödés
3. doboz 87. 1841.04.29. Ráczkanizsa helység folyamodása közlegelőből való kitiltás
3. doboz 88. 1841.07.19. Goricsanecz Gáspár Dvarajschák István végrehajtási, igazítási ügy
3. doboz 89. 1841.07.05. Martinevich Ignácz Zdellár Miklós, Fuchko István, Jelenich Mihály örökösödés
3. doboz 90. 1841.07.19. Ráczkanizsai Harmincadi Hivatal Ráczkanizsai és Veseliczai helységek követelő levél
3. doboz 91. 1841.07.19. Ráczkaniozsa helység Szaffarszkói községbeliek közlegelőből való kirekesztés
3. doboz 92. 1841.07.20. Dobranics Antal Novák István szántó és erdő illetőségének meghatározása
3. doboz 93. 1841.10.13. Pongrácz Lénárd Turek Kata adósság
4. doboz 94. 1842.01.07. Tausz Ignácz Golub József adósság
4. doboz 95. 1842.04.15. Levatsits Franciska Levatsits Pál örökösödés
4. doboz 96. 1842.07.01. Hlapsits Máris Hlapsits Teréz és férje örökösödés
4. doboz 97. 1842.04.22. Varga Mária Trischis István felesége Varga József és györgy örökösödés
4. doboz 98. 1842.11.22. Baráth Márton Detony József és Alajos,Konchnik György kárkövetelő
4. doboz 99. 1842.12.02. Megla Mátyás, Bintats ferenc Remenarits András lopásból eredő kár követelése
4. doboz 100. 1842.12.20. Levatsits Péter, Soltin Pál, Horváth Mihály, Rob Márk,Baubér György özvegye Kozán Imre, Maszten Péter, Horváth János adósság
4. doboz 101. 1842.12.21. Vértessy Boldizsár Habusch Boldizsár kárkövetelés
4. doboz 101./a 1842.12.21. Ferketinecz helységbeliek számosan Csáktornyai uradalom a Mura áradása miatt, a falu határának leválasztása ügyében
4. doboz 102. 1843.04.21. Labaczán Franciska Blagusz Lénárd felesége Labaczán Katalin és férje, Horváth Béla osztályos rész követelése
4. doboz 103. 1843.04.28. Dolonecz Rézsi Turek Imre özvegye Ilona, Korábban, Dolenecz János hitvese kár és adósság követelő
4. doboz 104. 1843.05.21. Baurecz György Dietrich Ignácz kárkövetelő
4. doboz 105. 1843.05.29. Levak György Ersek Ilona, korábban: Dolenecz János özvegye,ma: Turk Imre neje gyámság meghagyása végett
4. doboz 106. 1843.06.05. Stefanecz, Szoboticza, Benkovetz, Patovecz és Sztrelecz helységek határbéli folyamodása
4. doboz 107. 1843.06.10. Fisher Nátán és Weis Moyses kereskedők házaik előtti karfák lerontása elleni tiltakozás
4. doboz 108. 1843.07.07. Kovatsits Mátyás özvegye Horváth józsef pénzbeli adósság és többi holmik követelése
4. doboz 109. 1843.09.29. Visnits József MihoczekBalázs, Vagay Mátyás és Jurisits Lukács hatalmaskodás
4. doboz 110. 1843.09.22. Lisnick Rózsa Mlinarits Dorottya és György Grob Gergely Dolenecz Márk örökösödés
4. doboz 111. 1843.03.24. Jurisits Tamás Sinkovits lórincz lopásból eredő kár követelese
4. doboz 112. 1843.12.14. Selek Iván Vugovecz Kojcsán pénz visszakövetelése
4. doboz 113. 1843.12.18 Kercsmár Jakab Szerpák József osztályos rész követelése
4. doboz 114. 1843.12.18. Kálóczi Mihály Légrád város közössége be nem tartott szerződés tárgyában
4. doboz 115. 1843.12.18. Ivenda Pál Ivenda Ferdinánd és Mátyás adósság
4. doboz 116. 1843.12.21. Kovatsits Mátyás özvegye Horváth József adósság
4. doboz 117. 1843.12.22. Roszman Mária kérelme örökösödés tárgyában
4. doboz 118. 1844.01.26. Novák Jakab Novák Márton osztályrész követelése
4. doboz 119. 1844.02.14. Ungrats Ilona, Ivoretz Márton hitvesének alázatos folyamodványa árverés érvénytelenítése miatt
4. doboz 120. 1844.03.08. Denzián Izrael Friedfeld jakab adósság
4. doboz 121. 1844.03.08. Blásona János Weisz László kárkövetelő
4. doboz 122. 1844.03.29. Kosnyák Lénárd Jurinich Tamás adósság
4. doboz 123. 1844.04.30. Gurk Márk és Antal Bistrovits András szőlőhegy tulajdonjoga
4. doboz 124. 1844.04.30. Gersits József Csáktornya város követelő levél
4. doboz 125. 1844.04.08. Jurisits Tamás Kusnyák Léránt adósság
4. doboz 126. 1844.04.30. néhai Oszterhuber Pál özvegye, Lochuch Katalin Légrád mezőváros legeltetési jog visszahelyez-tetése
4. doboz 127. 1844.04.30. Jelenics Ferenc Szokáson alapuló jogok visszahelyezése iránti kérelem
4. doboz 128. 1844.06.03. Kukulits Imre Lepoglavets Ilona /Dorits Jakab hitvese/ örökség
4. doboz 129. 1844.07.02. Kohn Leopold Muraszerdahely elöljárósága adósság
4. doboz 130. 1844.08.02. Tomasits Pál Tomasts Márton osztályrész követelése
4. doboz 131. 1844.09.13. Dominits István és Habián András Salamon Márton árverés felfüggesztése iránti kérelem
4. doboz 132. 1844.09.13. Vranovits Mátyásné Szoldath Márton kárkövetelés
4. doboz 133. 1844.12.13. Tököli Jeromos Frankovits Ilona kárkövetelés
5. doboz 134. 1845.01.12. Hresek Julia Hresek Mihály osztályrész követelése
5. doboz 135. 1845.01.13. Nemes Bogdán Katalin /Kerner Fri-gyes özvegye/, Kerner frigyes gyermekei:János, Lajos és Josepha Sztrelecz Mátyás örökösödés
5. doboz 136. 1845.01.15. Leitner testvérek Detony Péter adósság
5. doboz 137. 1845.01.16. Filipovits Borbála, Ilona, Dorottya, Mária és Terézia néhai Filipovits József örökösödés
5. doboz 138. 1845.01.16. Zslapits Mária, /Novák Márk hitvese/ Zslaptsits Terézia /Novák Vincze neje/ osztályigazító per
5. doboz 139. 1844.01.27. Nemes Kovács Vendel Nemes Tánczos Gábor és Nemes Szládovits József örökösödés
5. doboz 140. 1845.01.31 Zsvorecz Márton Mikulin Antal gabonavásárlásból származó károk követelése
5. doboz 141. 1845.01.31. Csehr Ferencz Novinits Tamás, Silecz Tamás, Inszarits József, Hoblaj Mihály bor mérési engedély megvonása miatti kárkövetelés
5. doboz 142. 1845.01.31. Kováts Lulács özvegye Kovács Miska verekedés
5. doboz 143. 1845.03.07. Brodasits István Juronits Lukács adósság
5. doboz 144. 1845.03.27. Troják Mária Troják Gertrud, aki Novák József hitvese adósság
5. doboz 145. 1845.04.25. Blagusz józsef Ibálecz János adósság
5. doboz 146. 1845.05.30. Luksa István Mlinarich Boldizsár kárkövetelő
5. doboz 147. 1845.09.26. Reich Márton Dominkó Tamás Kárkövetelő
5. doboz 148. 1845.10.03. Domjanits Kata /Safferig Márton hitvese/ Domjanits Magdolna /Kalácz János hitvese/ örökösödés
5. doboz 149. 1846.01.05. Branasits Mária, Dorottya és Ilona Branasits György örökösödés
5. doboz 150. 1846.01.07. Horváth Márton Vinko Imre elkövetett verésért pénz követelése
5. doboz 151. 1846.01.23. Sajn Ferenc Storcz Márton adósság
5. doboz 152. 1846.02.20. Gavehecz Imre Czvetko Lőrincz adósság
5. doboz 153. 1846.02.27. Kiss György Mikóczi Barbara adósság
5. doboz 154. 1846.03.06. Baráth Imre, Borbála , Franciska és Baráth Anna örökösei Baráth Mihály örökösei, Baráth Kata és Marinka örökösödés
5. doboz 155. 1846.03.20. Gyuravecz Lénárd özvegye Hercz Flórián adósság
5. doboz 156. 1846.04.17. Krákán Ferenc Kosz József hozományos pénz követelése
5. doboz 157. 1846.05.15. Horváth Márton Vugrincz Antal osztályos rész követelése
5. doboz 158. 1846.05.01. Robenstein József Kvákán Ferenc kárkövetelő
5. doboz 159. 1846.06.05. Tomasits Pál Péter Ignácz kárkövetelő
5. doboz 160. 1846.06.10. Goritsanecz Marko, Godenits Mihály, Blasona István, Kertsmár Melko, Iháletz Mihály, Pintér Tamás, és Szekrenyits András Hajdinyák Gergely kárkövetelő
5. doboz 161. 1846.07.15. Jelenits József Lesnyák Francis- ka, /Horváth József neje/ örökosodés
5. doboz 162. 1846.09.04. Mirich Mária Klucsán György verekedés
5. doboz 163. 1846.09.25. Novoszel Menyhárd Magdalenics Flórián verekedés
5. doboz 164. 1846.10.27. Tirai Ilona Hátlák Lőrincz adósság
5. doboz 165. 1846.12.04. Hálecz József Hálecz Mári osztályos rész követelése
5. doboz 166. 1846.12.11. Rudolph Kállmi Lowreck Simon osztályrész követelése
5. doboz 167. 1846.12.17. Zug János özvegye Leitner János özvegye kárkövetelő
6. doboz 168. 1847.01.18. Roszmann Pál Szokoll Klára vasban álló személyek
6. doboz 169. 1847.01.22. Jegyud György Latin Franciska örökösödés
6. doboz 170. 1847.02.04. Varsits Mátyás Blágusz Márton adósság
6. doboz 171. 1847.02.16. Goriczán Anna /Golub István felesége/ Golub István hozományos pénz követelése
6. doboz 172. 1847.02.19. Makár János Makár Simon osztályos rész és adósságok követelése
6. doboz 173. 1847.02.19. Özvegy Dobranits Mária Mikolay Ilona szerzett javakból rész követelése
6. doboz 174. 1847.02.22. Horvatits György Petritsevits Pál örökösödés
6. doboz 175. 1847.02.26. Soós Ferenc Fink János adósság
6. doboz 176. 1847.03.02. Breij Fridrich Selya Mihály adósság
6. doboz 177. 1847.06.26. Dominits György Hergecz Mihály helytelenül felvett pénzek visszakövetelése
6. doboz 178. 1847.04.23. Horváth György Petritsevits János és István örökösödés
6. doboz 179. 1847.05.07. Vugrits Balázs Svorty Márton és neje Vugrits Ilona elzálogosítás
6. doboz 180. 1847.05.21. Szlusits Terézia /Premus Pál özvegye/ Novák Dorottya /Kovatsits Márk neje/ örökösödés
6. doboz 181. 1847.05.26. Goritsanecz Ferenc Hunyadi József adósság
6. doboz 182. 1847.06.04. Zvonár Pál felszólítása árverés végett
6. doboz 183. 1847.07.23. Böhm Fülöp Musztats Bolta kárkövetelés
6. doboz 184. 1847.07.30. Mayer Ferenc Igricz József kontárkodás
6. doboz 185. 1847.10.10. Füles György Hozsmetz Bálint lakodalmi költségen való vitatkozás
6. doboz 186. 1847.10.22. Habush Mátyás Habush Boldizsár követelő levél
6. doboz 187. 1847.11.04. Matossa Márton, Lukács, Borbáűla és Dorottya Matossa Katalin, Miklós, Mária, András, Mihály Balázs és Anna osztály igazító per
6. doboz 188. 1847.11.05. Weiser János Eisler Mózes költségek megtérítése iránti kérelem
6. doboz 189. 1848.01.14. Csemerika Ilona /Miklóska Márton özvegye/ Miklóska Lenárd Csemerika Ilona És Miklóska Márton fia örökösödés
6. doboz 190. 1848.01.21. Toplak Balázs Szmolrk András adósság
6. doboz 191. 1848.02.04. Riktarecz Ilona /Matossa János özvegye/ Matossa Lukács /a felperes mostoha fia/ özvegyi tartás és más pánzek követelése
6. doboz 192. 1848.02.04. Derésics Anna Knausz Márton neje Nemecz Ferenc /a felpers veje/ adósság
6. doboz 193. 1848.02.28. Novák Teréz Sumán József neje megbecstelenítés
6. doboz 194. 1848.02.28. Klovár Dorottya Klpvár György eltartási szerződés
6. doboz 195. 1848.02.28. Dervoderits Rozália Belitsanecz Dorottya szántóföld visszaadása iránti kérelem
6. doboz 196. 1848.02.28. Hranyetz Anna Hranyetz Mihály károk és költségek megtérítése
6. doboz 197. 1848.02.28. Szent-Márton község Detoni Péter adósság
6. doboz 198. 1848.02.28. Csuri Julianna Dercsics Anna osztályos rész követelése
6. doboz 199. 1848.02.29. Brenschák Lukáts Szokáts Pál ló árának és egyéb költsegek követelése
6. doboz 200. 1848.02.29. Monda Antal Máyer Ábrahám özvegye, Brandl Smile és fia József igazságszolgál tatás kérése
6. doboz 201. 1848.03.01. Pottureni község Novakovecz község határozási vita
6. doboz 202. 1848.03.02. Kottori mezőváros Vidovits József követelés
6. doboz 203. 1848.03.03. Gyukesz Mátyás, István és József Spiravetz József ősi föld eladása
6. doboz 204. 1848.03.03. Nedelitz mezőváros Kursanetz, Tottovecz, Hrascsán, Reletinecz és más helységek határbéli per
6. doboz 205. 1848.03.03. Ikalesz Márton Rojko Jakab elsőbbségi jog megitéltetése
6. doboz 206. 1848.03.09. Tüttősy Regina /Tersztenyák Márton özvegye/, és leánya Regina Urancsics Borbála végrendelet
6. doboz 207. 1848.03.10. Néhai Kovachich Rózsa és Kovachich Mária Szichvenich Mihály örökösödés
6. doboz 208. 1848.03.10. Néhai Kovachich Rózsa és Kovachich Mária Hajdinyák Gergely örökösödés
6. doboz 209. 1848.03.17. Levatsits Katalin Levatsits Mihály özvegye, Mézga Terézia osztályrész követelése
6. doboz 210. 1848.04.14. Grész Ferenc özvegye,Sámóczi József és István, Savorits Péter és Poszavecz Gábor Krisanics János kárkövetelő
6. doboz 211. 1848.08.29. Szmolek Mária, aki Brodarits István özvegye és Brodarits Viktória aki Kiss Lenárd neje Brodarits Vincze osztályos rész követelése