Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.14. Zala Vármegye Törvényszékének iratai
[Állag]IV.14.o. Úriszéki perek
[Sorozat]IV.14.o.a. Vármegyéhez felterjesztett perek
[Évkör]1713 - 1787
[Terjedelem]1.65 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]15 doboz(tegy) = 1.65 ifm
[Összes raktári egység]15
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 11. Állvány b. oszlop 4-5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Csomószám/ Fasciculus Iratszám/ Numerus Évszám Felperes Alperes
1. doboz 1. 1. 1713. Patatics György Szalavár mezőváros jobbágyai
1. doboz 1. 2. 1720. Niczky Boldizsár Igriczei jobbágyok
1. doboz 1. 3. 1723. Batthyány Zsigmond gróf Szent-Grót mezőváros jobbágyai
1. doboz 1. 4. 1725. Ebergényi grófnő Ebergény és Bellatincz jobbágyai
1. doboz 1. 5. 1721. Málik Fernc Récsei jobbágyok
1. doboz 1. 6. 1730. Rumi Lázár Igricze jobbágyai
1. doboz 1. 7. 1732. Acsádi Ádám Veszprémi püspök Horváth Ferenc
1. doboz 1. 8. 1736. Batthyány Zsigmond gróf Szentgrót mezőváros
1. doboz 1. 9. 1736. Kunics Ferenc Kiskomáromi jobbágyok
1. doboz 1. 10. 1738. Hiányzik:Zalavári apátság Zalavár jobbágyai
1. doboz 2. 1. 1741. Dolbergh /Dobberk/ Vilmos Alsó-Felső Dörgicse, Akali, Kékkut jobbágyai
1. doboz 2. 2. 1743. Tihanyi apátság Tihanyi mezőváros
1. doboz 2. 2/A 1743. Széchenyi Zsigmond zalai jobbágyainak regulációja
1. doboz 2. 3. 1745. Festetics Kristóf Szántó, Rezi és Zsid jobbágyai
1. doboz 2. 4. 1746. Niczki György Polai jobbágyok
1. doboz 2. 4/A 1746. Dóczi Ferenc, Eszterházy herceg számtartójának felülvizsgálata
1. doboz 2. 5. 1747. Bedekovics Zsigmond úriszékén, Szentmárton jobbágyainak úrbéri regulációja
1. doboz 2. 6. 1749. Balassa Terézia Szécsisziget lakossága
1. doboz 2. 7. 1749. Hiányzik: Batthyány Zsigmond Szentgrót jobbágyai
2. doboz 3. 1. 1750. Sármelléki földesurak és jobbágyaik urbarialis pere
2. doboz 3. 2. 1750. Győri káptalan Tóti és Sidi jobbágyok úrbéri regulációja
2. doboz 3. 3. 1750. Bíró Márton püspök Nyírád jobbágyainak úrbéri regulációja
2. doboz 3. 4. 1751. Bíró Márton püspök Monostor-Apáti, Csicsó, Jakabfa, Udvari, Tagyon, Szepezd, Rendes, Szent-Békálla, Mind-Szentkálla, Prága, Püspök-Csehi, Bazsi
2. doboz 3. 5. 1752. Györkös Miklós Szentgyörgyvölgy jobbágyai
2. doboz 3. 6. 1753. Tűrjei prépostság Tűrje és Pakod jobbágyai
2. doboz 3. 7. 1754. Pignatelli Marianna grófnő alattvalói
2. doboz 3. 8. 1754. Bessenyei család Gelse jobbágyai
2. doboz 3. 9. 1754. Nedeczky László Komárváros jobbágyai
2. doboz 3. 10. 1755. Bezerédy Ferenc Fölső-Eőrs lakossága
2. doboz 3. 11. 1755. Althán Mihály János gróf alattvalói
2. doboz 3. 12. 1755. Veszprémi káptalan Felső-Alsó Eőrs, Lovas, Paloznak, Csopak, Füred, Szőllős, Nagy-Pécsöl, Vászol, Kiss-Falud, Páhok, Merenya, Újlak, Garaboncz községek jobbágyai
2. doboz 3. 13. 1756. Koprivcsán Katharina Czinder Donát
2. doboz 3. 13/A 1756. Althán Mihály János gróf, Csáktornya mezőváros
2. doboz 3. 14. 1756. Althán Mihály, János gróf Csáktornya mezőváros
2. doboz 3. 14/A 1756. Torma Ferenc, Veszprémi káptalan Király Ádám
2. doboz 3. 15. 1756. Bíró Márton Zalaegerszeg mezőváros
2. doboz 3. 16. 1756. Bájerer József Csatár jobbágyai
2. doboz 3. 17. 1756. Kanizsai Batthyány uradalom tiszttartója Chinomai Boldizsár
2. doboz 3. 17. 1758. Bernáth György, Toplak János Balázs Mihály, Kulcsár János,
2. doboz 3. 17/A 1758. Nagy Anna Gróf Eszterházy Dániel
3. doboz 3. 4/A 1751. Bezerédi Károly Simon János
3. doboz 3. 18. 1758. Bíró Márton püspök Zalaegerszeg mezőváros
3. doboz 3. 19. 1758. Gróf Althán Mihály János, szőlőhegyi regulációja
3. doboz 3. 20. 1759. Berke Zsuzsanna Szabó Pál jobbágy
3. doboz 3. 21. 1759. Bíró Márton püspök Zalaegerszeg mezőváros
3. doboz 3. 22. 1759. Horváth Terézia Felső-Eőrs jobbágyai
3. doboz 3. 23. 1756. Az egerszegi plébános stólapénzének visszahelyezése
3. doboz 4. 1. 1760. Bezerédy Károly, Mihály, Ádám, Sándor, István, Tóbiás, Bezeréd, Kozmadombja jobbágyai
3. doboz 4. 1. 1766. Rajki György Rajk, Pötréte, Pacsa jobbágyai
3. doboz 4. 2. 1760. Kecskés László apát Kapornak és Kallos
3. doboz 4. 2. 1766. Inkey Boldizsár Semjénfölde, Petri, Újudvar, Bocska, Rigács, Szerdahely, Kacorlak, Kiss-Nagy Récse, Esztregnye,
3. doboz 4. 3. 1762. Megyeri Gábor Szabó János, Cseke János
3. doboz 4. 3. 1766. Sénnyei Antal Pölöske, Bagod
3. doboz 4. 4. 1763. Althán János Mihály Muraközi plébánosok
3. doboz 4. 4. 1766. Batthyány Ádám gróf Kanizsa jobbágyai
3. doboz 4. 5. 1763. Veszprémi káptalan Vászolyi hegybéliek
3. doboz 4. 5. 1766. Baják Boldizsár Hosszúfalu lakói
3. doboz 4. 5/A 1764. Thassy János Szentmihály jobbágyai
3. doboz 4. 6. 1765. Gróf Erdődy Lajos Botfa, Páka, Kissziget, Zebeczke, Dömefölde, Csömödér
3. doboz 4. 6. 1766. Bájerer József Varga István
4. doboz 4. 7. 1765. Jelusics Miklós apát Kollátszeg lakossága
4. doboz 4. 7. 1766. Batthyány Ádám gróf úriszékén, Gradics Marianna, Éva, Helena, Katharina és Ferenc. Vida István
4. doboz 4. 8. 1765. Duvát Katharina Bekeháza jobbágyai
4. doboz 4. 8. 1766. Batthyány Ádám gróf úriszékén Kanizsa és Homokkomárom urbéri regulációja
4. doboz 4. 9. 1765. Gróf Batthyány Imre Szentgróth jobbágyai
4. doboz 4. 9. 1766. Kanizsai úriszéken, Bedekovics Julianna
4. doboz 4. 10. 1765. Zichy Ferenc Csehi, Szajk, jobbágyai
4. doboz 4. 10. 1766. Csatári apátság ,özvegy Vargáné hagyatéka
4. doboz 4. 11. 1765. Petkovics Anna, Mária Tót-Szentmárton
4. doboz 4. 12. 1765. Gróf Fekete György Becsehely lakossága
4. doboz 4. 13. 1765. Adelfy Antal Horváth István
4. doboz 4. 14. 1766. Eszterházy gróf Farkas Magdolna
4. doboz 4. 15. 1764. Kisfaludi és Pózvai lakosok kérése Megyesi Gábor földes úrhoz
4. doboz 5. 1. 1767. Budai elöljáróság Joó József
4. doboz 5. 2. 1767. Gróf Batthyány Ádám Köcse György
4. doboz 5. 2/A 1767. Babos Ilona folyamodványa a Szécsiszigeti uradalomhoz
4. doboz 5. 3. 1768. Horváth József Veszprémi püspök Sümeg jobbágyai
4. doboz 5. 4. 1768. Eszterházy Miklós herczeg Lendva, Nempthy alattvalói
4. doboz 5. 5. 1768. Csáki János, György, József Turnischa mezőváros
4. doboz 5. 6. 1768. Bogyai Judith Bonczodfölde, Kávás
4. doboz 5. 6/A 1768. Nsohr Anna Mária és Dániel Guszeti Dániel
4. doboz 5. 7. 1768. Sénnyei Antal Pédery Sándor Pölöskei lakos
5. doboz 6. 1. 1769. Althán János, Mihály gróf Légrád mezőváros
5. doboz 6. 2. 1769. Sénnye Antal kérelme
5. doboz 6. 3. 1769. Gróf Széchényi Zsigmond Magyaród lakói
5. doboz 6. 4. 1769. Eszterházi Miklós herceg úriszékén Lendva, Nempthy jobbágyai
5. doboz 6. 5. 1769. Althán János, Mihály alattvalói
5. doboz 6. 6. 1769. Kapornaki Apátság Denyeri Péter, Pál
5. doboz 6. 7. 1769. Bezerédi Károly Kardos Mihály
6. doboz 7. 1. 1770. Sangegl, városi apát Zalavár jobbágyai
6. doboz 7. 2. 1770. Althán János, Mihály Montanista templomőr
6. doboz 7. 3. 1770. Gróf Batthyány Ádám úriszékén Horváth Anna panasza örökösödés végett
6. doboz 7. 4. 1770. Althán János, Mihály úriszékén Légrád mezővárosAlsó-Domboru
6. doboz 7. 5. 1770. Stranyeczky Julianna Szigliget, Hegymagas lakói
6. doboz 8. 1. 1771. Csák Imre Tagyon jobbágyai
6. doboz 8. 2. 1771. Berke Julianna Szabó Mária
6. doboz 8. 3. 1771. Fekete György kérvénye
6. doboz 8. 4. 1771. Tütősi Mihály Szécsiszigeth jobbágyai
6. doboz 8. 5. 1771. Néhai Párkonyi Ferenc öröksége
6. doboz 8. 6. 1771. Hajgató Péter Vitenyéd jobbágyainak urbéri regulációja
6. doboz 8. 7. 1771. Festetics Pál Keszthely mezőváros
6. doboz 8. 8. 1771. Eszterházy Károly Kiss-Apáti szőlőtulajdonosok
6. doboz 8. 9. 1771. Niczky Kristóf Gyülevész lakossága
6. doboz 8. 10. 1771. Hertelendy Anna Kehida jobbágyai
7. doboz 9. 1. 1772. Inkei Petronella Szabó Ferenc
7. doboz 9. 1/A. 1772. Batthyány gróf úriszékén Pintér Julianna kérvénye, aki Pintér István felesége
7. doboz 9. 2. 1772. Erdődy Lajos Botfa, Pátró, Dömefölde, Kis-Sziget, Csömödér, Zebeczke lakossága
7. doboz 9. 3. 1772. Erdődy Lajos Úriszéki kérvények felülvizsgálata
7. doboz 9. 4. 1772. Gróf Batthyány Ádám Kanczián József
7. doboz 9. 5. 1772. Gróf Althán János Mihály A jobbányok kérvényeinek a felülvizsgálata
7. doboz 9. 6. 1773. Sárkán Gábor Edve Zsigmond
7. doboz 9. 6/A 1773. Batthyány gróf Tuboly Teréz
7. doboz 9. 7. 1774. Gróf Althán János Mihály Szolvits Dorottya, Helena
7. doboz 9. 8. 1774. Budai elöljáróság úriszéki kérvényének felülvizsgálata
7. doboz 10. 1. 1775. Zerpák Cecilia Edericsi lakósok kérvényeinek felülvizsgálat
7. doboz 10. 2. 1775. Gróf Batthyány Ignácz Kehida, Koppány, Orbányosfa, Nemes-Apáti jobbágyainak kérvénye
7. doboz 10. 3. 1775. Veszprémi káptalan Fitos János Berényi József
7. doboz 10. 4. 1775. Inkey Petronella, Tóth László Pőczy Ferenc
7. doboz 10. 5. 1775. Gróf Althán János Mihály Martinovics Marianna
8. doboz 10. 6. 1775. Inkey Boldizsár Billege Miklós
8. doboz 10. 7. 1775. Inkey Boldizsár Hajdu Katalin, Anna
8. doboz 10. 8. 1775. Gróf Batthyány Ádám úriszékéhez benyújtott kérelmek felülvizsgálata
8. doboz 10. 9. 1775. Zerpák Cecilia úriszéki kérvényének felülvizsgálata
8. doboz 11. 1. 1776. Gróf Batthyány Ignác Szentgrót mezőváros
8. doboz 11. 2. 1776. Rosti Anna,Tőrjék Erzsébet és Bereskei János (Martonfalvi hegybéliek) kérvénye
8. doboz 11. 3. 1776. Gál János Hosztót jobbágyai
8. doboz 11. 4. 1776. Gál Ignác Szegvár úrbéri szabályzata
8. doboz 11. 5. 1776. Tassy János Leposa Péter, Vincze János, Tálos Erzsébet, Péntek András
8. doboz 11. 6. 1776. Eszterházi Miklós herceg, Adamovics György, Vörös Judith
8. doboz 11. 7. 1776. Nagy Ignác kérvénye Csalódi János Csernyefölde lakós
8. doboz 11. 8. 1776. Althán János Mihály gróf úriszékén Rigler Fülöp gyám folyamodványa a Rets árvák űgyében
8. doboz 11. 9. 1776. Althán János Mihály gróf úriszékén Marinovits Marianna kérvénye
8. doboz 11. 10. 1776. Fekete György gróf Igali Dorottya és Kepküi Tamás
8. doboz 11. 11. 1776. Inkey Boldizsár Kiss Katalin
8. doboz 11. 12. 1776. Gróf Batthyány Ádám Sinkovits Mihály és Káncz József
9. doboz 11. 13. 1776. Gróf Althán János, Mihály úriszékén Muraköz jobbágyainak panasza a robotterhek ellen
9. doboz 11. 14. 1776. Eszterházy herceg Alsólendva jobbágyai
9. doboz 11. 13. 1776. Gróf Althán János, Mihály úriszékén Muraköz jobbágyainak panasza a robotterhek ellen
9. doboz 11. 14. 1776. Eszterházy herceg Alsólendva jobbágyai
9. doboz 12. 1. 1777. Gróf Althán János Mihály úriszékén Muraköz jobbágyai
9. doboz 12. 2. 1777. Gróf Batthyány Ignác Tűrje, Szentgrót
9. doboz 12. 3. 1777. Gróf Althán János Mihály úriszékén Múraközi hegybéliek kérvénye
9. doboz 12. 4. 1777. Eszterházy herceg Szőcz, Sáska, Hegyesd
9. doboz 12. 1. 1777. Gróf Althán János Mihály úriszékén Muraköz jobbágyai
9. doboz 12. 2. 1777. Gróf Batthyány Ignác Tűrje, Szentgrót
9. doboz 12. 3. 1777. Gróf Althán János Mihály úriszékén Múraközi hegybéliek kérvénye
9. doboz 12. 4. 1777. Eszterházy herceg Szőcz, Sáska, Hegyesd
10. doboz 12. 5. 1777. Gróf Batthyány Lajos kérvényének felülvizsgálata a nagykanizsai úriszéken
10. doboz 12. 6. 1777. Gróf Batthyány Ignácz úriszéki kérvényének felülvizsgálata
10. doboz 12. 7. 1777. Horváth József kérelme Tóth János
10. doboz 12. 8. 1777. Gróf Batthyány Ádám Nagykanizsa
10. doboz 12. 9. 1777. Veszprémi püspökség igazságszolgáltatási kérelme Sümegi úriszék
10. doboz 12. 10. 1777. Gróf Althán János Mihály Blásin András és Mihály Nagykanizsa lakosok periratának vizsgálata
10. doboz 12. 11. 1777. hiányzik
10. doboz 12. 12. 1777. hiányzik
10. doboz 12. 13. 1777. hiányzik
10. doboz 13. 1. 1778. Szili János püspök Zalaegerszeg mezőváros
11. doboz 13. 1. 1778. Szili János püspök Zalaegerszeg mezőváros
11. doboz 14. 2. 1778. Inkey Petronella Bak jobbágyai
11. doboz 14. 3. 1778. Inkey Petronella Tüttő jobbágyai
11. doboz 14. 4. 1778. Gróf Batthyány Ignácz felülvizsgálati kérelme
11. doboz 14. 5. 1778. Türje elöljáróság Frehi György
11. doboz 14. 6. 1778. Horváth József Mátai Éva, Orbán Mihály
11. doboz 14. 7. 1778. Tichy Izidor kérvénye Hancz István
11. doboz 14. 8. 1778. Bakó Rozália kérvénye Németh János
11. doboz 14. 9. 1778. Veszprémi püspökség felülvizsgálati kérelme
11. doboz 14. 10. 1778. Gróf Batthyány Ignác Talabér Mihály
11. doboz 14. 11. 1778. Tichy Izidor felülvizsgálati kérelme
11. doboz 14. 12. 1778. Tichy Izidor Molnár István, Németh György, Szijártó Márton
11. doboz 14. 13. 1778. Ambró Ferenc Nedeczki József és Erzsébet, Újvári Wolfgang, Németfalu lakói
11. doboz 14. 14. 1778. hiányzik
11. doboz 14. 15. 1778. Tichi Izidor Tűrje lakoi
11. doboz 14. 16. 1778. Inkey Petronella Náprádfa lakói
11. doboz 14. 17. 1778. Dabroncz helységbeliek kérelme
11. doboz 14. 18. 1778. Csáky János Belatincz lakói
11. doboz 14. 19. 1778. Zalavári apátság Zalavár és Nagy-Rada
12. doboz 15. 1. 1779. Veszprémi Püspökség úriszéki kérvényének felülvizsgálata
12. doboz 15. 2. 1779. Gróf Batthyány Lajos Kanizsa jobbágyai
12. doboz 15. 3. 1779. Tassy János Sebők Mihály
12. doboz 15. 4. 1779. Gróf Althán János kérvénye Marci Illés
12. doboz 15. 5. 1779. Gróf Althán József Stigler Thádé
12. doboz 15. 6. 1779. Inkey Petronella Söth Judith
12. doboz 15. 7. 1779. Zerpák Cecilia Ederics jobbágyai
12. doboz 15. 8. 1779. Gróf Althán József Hodosán, Goricsán
12. doboz 15. 9. 1779. Hollósi György prépost Komárváros, Galambok, Karos
12. doboz 15. 10. 1779. Gróf Batthyány Ignácz Szentgrót mezőváros
12. doboz 15. 11. 1779. Tűrjei Prépostság Takács örökösök
12. doboz 15. 12. 1779. Bernáth György Resznek lakói
12. doboz 16. 1. 1780. Farkas Gabriella Szunyog József
12. doboz 16. 2. 1780. Gróf Batthyány Lajos kérvénye Nagykanizs mezőváros
12. doboz 16. 3. 1780. Póka Marianna Varga Mihály és Kerecsényi Mihály
12. doboz 16. 4. 1780. Althán József gróf felülvizsgálati kérelme
12. doboz 16. 4/A. 1780. Batthyány gróf, Németh Barbara Török Márton, Németh Erzsébet
12. doboz 16. 5. 1781. Palinoveczi jobbágyok kérvénye Ferenci Antalhoz
12. doboz 16. 6. 1781. Forintos Gábor és Vratisineczi jobbágyok urbéri szerződése
12. doboz 16. 7. 1781. Alsórajki Salamon zsidó kérvénye Eszterházi Jánoshoz
12. doboz 16. 8. 1781. Tichi Isidor prépost Molnár János és István, Németh Ursula, Szabó György és Márton
12. doboz 16. 9. 1781. Póka Marianna Söjtör jobbágyai, Hajdu Ferenc
12. doboz 16. 10. 1781. Tűrjei prépostság felülvizsgálati kérelme Dedes
13. doboz 16. 11. 1782. Szentgrót lakosságának kérvénye az úriszékhez
13. doboz 16. 11/A. 1781. Hiányzik
13. doboz 16. 11/B. 1781. Batthyány Ádám gróf Kovács János
13. doboz 16. 11/C. 1781. Csáktornyai uradalom Muraközi hegykerületek lakói
13. doboz 16. 11/D. 1781. Tűrjei Úriszék Tűrje mezőváros
13. doboz 16. 12. 1782. Althán József Karvalits Rozális
13. doboz 16. 13. 1782. Inkey Petronella Simon János
13. doboz 16. 14. 1782. Hiányzik:Lengyel Imre Bakonyi György
13. doboz 16. 14/A 1782. Nagyjenői /Pálos/ konvent Nyavaládi jobbágyok
13. doboz 16. 15. 1783. Althán József gróf kérvénye Múraközi plébánosok
13. doboz 16. 16. 1784. Gróf Széchenyi Ferenc kérvénye Szentgyörgyvár-Bötefa és Zala-Szent-Lászlói hegybéliek
13. doboz 16. 17. 1786. Kis-Komáromi uradalom kérvénye Markó Julianna
13. doboz 16. 18. Zalaegerszeg mezőváros Zalaegerszeg lakossága
13. doboz 16. 19. 1781. Fekete György, Szabó Ferenc Hotti György
14. doboz 16. 20. 1782. Simon János, Tihanyi-apát Vass Erzsébet, Simon János
14. doboz 16. 21. 1782. Vajda Sámuel Tihanyi apát Silthnekts János, Haffner György
14. doboz 16. 22. 1782. Csáktornyai uradalim Királyi Róza, Barabás János
14. doboz 16. 23. 1782. A Győri káptalan , nemes Csörgei János Tóti kocsmáros
14. doboz 16. 24. 1782. Gróf Batthyány Ádám Dohányos József, János és Martin
14. doboz 16. 25. 1782. Bajáki Boldizsár VágnerBarbara, Éva, Katarina ésJudith Galambos Ferenc
14. doboz 16. 26. 1783. Horváth József kérvénye Söjtör lakói
14. doboz 16. 27. 1783. Svassits Ferenc Pap György , Lovászi lakos
14. doboz 17. 1. 1784. Veszprémi káptalan Korpádi Ádám
14. doboz 17. 2. 1784. Lengyel Imre Cser Erzsébet
14. doboz 17. 3. 1784. Gróf Széchenyi Ferenc Hermón Rozina
14. doboz 17. 4. 1785. Batthyányi úriszéken:Kőnyeres Kristóf és felesége,Farkas Erzsébet László Ferenc
14. doboz 17. 4/A 1784. Inkey Boldizsár Csernko István
14. doboz 17. 5. 1785. Szabó Karharina Keszthelyi uradalom Molnár Julianna
14. doboz 17. 6. 1786. Eszterházi herceg osztályos levele Angyán
14. doboz 17. 7. 1786. Vajda Sámuel, Tihanyi apát kérvénye Kovács János és György, Kovács Laurentin
14. doboz 17. 8. 1786. Egerszegi úriszéken, Svetics Erzsébet Varga Katharina
14. doboz 17. 9. 1787. Zalaegerszegi úriszéken :Sallér István kérésére Borsos, István, László és Gábor Borsos József és László
14. doboz 17. 10. 1787. Erdődi Lajos, Toplak János kérvénye Simon Mihály
14. doboz 17. 11. 1792. Martonhegyi szőlőhegyi birtokosok úriszéke Az örökös nélkül elhalt Monok Pál szomszédai igényt tartanak annak birtokára
14. doboz 17. 12. 1794. Kayser József Horváth László
15. doboz 18. 1. 1748. Zalavári Apátság felülvizsgálata Kártörő József
15. doboz 18. 2. 1754. Sümegi úriszék, Miskey Antal
15. doboz 18. 3. 1772. Csáktornyai úriszék előtt, Krányecz Ilona kérésére Lapuk Dorothea
15. doboz 18. 4. 1773. Vajda Sámuel Tihanyi apát Örvényes jobbágyai
15. doboz 18. 5. 1773. Endrődy Lajos gróf Csoma Erzsébet
15. doboz 18. 6. 1773. Inkey Boldizsár, Kovács Mihály, Hegedüs Judith
15. doboz 18. 7. 1775. Batthyány Imre gróf Lakics Mariann, Csorba György
15. doboz 18. 8. 1775. Milkó György kérvénye a Csáktornyai úriszékhez
15. doboz 18. 9. 1775. Bachlender János folyamodványa a Sümegi úriszékhez Jelensi Pál
15. doboz 18. 10. 1776. Zeke József Tóth István, Tóth János Kisgörbőii lakosok
15. doboz 18. 11. 1777. Csáktornyai uradalom, Szajner Ignác és Erzsébet Supponyes Miklós
15. doboz 18. 12. 1784. Zalaegerszegi úriszéken Tóth Terézia Svetits István és felesége Tóth Erzsébet
15. doboz 18. 13. 1785. Zalaegerszegi uradalom Náthán Mátyás zsidó, Jakob József árendások
15. doboz 18. 14. 1785. Csáktornyai uradalom Grisán jobbágyai
15. doboz 18. 15. 1786. Blakutnyák Katalin Csáktornyai úriszékhez intézett kévénye Lakics János, Zaum Katalin
15. doboz 18. 16. 1787. Sümegi úriszékhez intézett kérelmek panaszok, folyamodványok
15. doboz 18. 17. 1781. Veszprémi káptalan Paloznak jobbágyai