Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai
[Állag]IV.10.g. Deák Ferenc alapítvány számadásai
[Évkör]1840 - 1883
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány d. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör Közgyűlés dátuma Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz 1 1840.07.28 - 1843.02.28. 1843.04.03. No 1012 számadás 2 példány
1. doboz 1/a számadás mellékletei 1-107
1. doboz 2 1843.02.28 - 1843.10.31. 1843.11.06. No 2864 számadás 2 példány
1. doboz 2/a számadás melllékletei A-K , 1-7
1. doboz 3 1843.11.01 - 1844.10.31. 1845.03.03. No 641 számadás és napló 2 példány számadás
1. doboz 3/a számadás mellékletei A-U, 1-7
1. doboz 4 1844.11.01 - 1845.10.31. számadás és napló 2 példány számadás
1. doboz 4/a számadás mellékletei A-O, 1-5
1. doboz 5 1845.11.01 - 1846.10.31. számadás és napló
1. doboz 5/a számadás mellékletei A-Q, 1-3
1. doboz 6 1846.11.01 - 1847.10.31. számadás és napló
1. doboz 6/a számadás mellékletei A-F, 1-3
1. doboz 7 1847.11.01 - 1848.10.31. számadás és napló
1. doboz 8 1848.11.01 - 1849.10.31. napló
1. doboz 9 1848.11.01 - 1850.12.31. számadás
1. doboz 9/a számadás mellékletei A-H, 1-4
2. doboz 10 1851.01.01 - 1851.12.31. számadás és napló
2. doboz 10/a napló mellékletei A-K, 1-7
2. doboz 11 1852.01.01 - 1852.12.31. számadás és napló
2. doboz 11/a napló mellékletei A-O, 1-7
2. doboz 12 1853.01.01 - 1853.12.31. számadás és napló
2. doboz 12/a napló mellékletei A-L, 1-4
2. doboz 13 1854.01.01 - 1854.12.31. számadás és napló
2. doboz 13/a napló mellékletei A-P, 1-2
2. doboz 14 1855.01.01 - 1855.10.31. számadás 2 példány
2. doboz 14/a számadás mellékletei A-K, 1-5
2. doboz 15 1855.01.01 - 1855.12.31. napló
2. doboz 16 1855.11.01 - 1856.12.31. számadás és napló 2 példány számadás
2. doboz 16/a napló mellékletei A-R, 1-7
2. doboz 17 1857.01.01 - 1857.12.31. számadás és napló 2 példány számadás
2. doboz 17/a számadás mellékletei A-L, 1-4
2. doboz 18 1858.01.01 - 1858.12.31. számadás és napló 2 példány számadás
2. doboz 18/a számadás mellékletei A-L, 1-3
2. doboz 19 1859.01.01 - 1859.12.31. számadás és napló, számadási vázlatok 2 példány számadás
2. doboz 19/a számadás mellékletei A-K, 1-5
2. doboz 20 1860.01.01 - 1860.12.31. számadás és napló 2 példány számadás
2. doboz 20/a napló mellékletei A-U, 1-4
2. doboz 21 1840.07.27. Alapítólevél 4 példány
2. doboz 22 1883.05.26. Zala megye nemességének magántulajdon és alapítványaik tárgyaló jegyzőkönyv
2. doboz 23 1872.08.01. Gáspár Vilmos ösztöndíj elnyerésével kapcsolatos kérelem
2. doboz 24 1872.09.03. alapítványi ülés jegyzőkönyve Gáspár Vilmos féle ösztöndíj adományozása iránti kérelem
2. doboz 25 1876.04.05. Jegyzőkönyv a Zala megyei alapítványi választmányi gyűlésről
2. doboz 26 1871.04.17. Alapítványi ülés jegyzőkönyve a magán alapítványokra felügyelő választmánynak az üléséről.
2. doboz 27 1841.08.09. közgyűlési jegyzőkönyv / részes kiírás/
2. doboz 28 1840.07.17. A közgyűlés alkalmával feljegyzett ajánlások
2. doboz 29 1851.08.04. Sümeghy Ferenc választmányi tag és jegyző általi részes kiírás a Zala megyei magánalapítványok kezelésére felügyelő választmányi ülés jegyzőkönyvéből.
2. doboz 30 1872.09.25. Deák Ferenchez intézett folyamodvány a Gáspár Vilmos nevelési alapítványból megüresedett ösztöndíj elnyerése végett, Thassy Lajos alapítványi gondnoktól.
2. doboz 31 1862.09.20. Deák Ferenchez intézett folyamodvány a Gáspár Vilmos féle alapítványi segélydíj elnyerése érdemében, Hérics János II. évi joghallgatótól.
2. doboz 32 1859.10.19. Deák Ferenc levele a választmánynak, Háry Sándor kinevezése ügyében.
2. doboz 33 1850.04.17. Deák Ferenc levele, Koppány Ferenc úrnak a Deák alapítvány gondnokának, hogy Göde Lajos növendéknek fizessék ki az ösztöndíjat.
2. doboz 34 1871.04.27. Deák Ferenc levele a választmányhoz, Háry Sándor lemondása ügyében
2. doboz 35 1872.10.02. Deák Ferenc levele a bizottmánynak, a Gáspár Vilmos féle ösztöndíj adományozásáról.