Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai
[Állag]IV.10.f. Inkey Ferenc alapítványának számadásai
[Évkör]1837 - 1860
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány d. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány d. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör Közgyűlés dátuma Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz 1 1837-1847 Naplókönyv néhai Pallini Inkey Ferenc cs. kir. kamarás úr által a megyei szegények számára hagyott kassza kamatjainak a kiadásáról
1. doboz 1/a 1837 1837.11.27 és 1837.12.12.09. kisgyűlés No 2717 Jelentés a kiküldöttségnek a szegények számára tett hagyományból miképpen leendő részesülés és a kiosztás használása érdemében tett munkálkodásáról.
1. doboz 2 1837 1837.01.09. No 157 Jelentés a Bellicai és Rigyáci javak elárverezéséről
1. doboz 2/a 1837 Inkey Ferenc javainak összeírása
1. doboz 2/b 1837 Összeírás a megyebeli szegények számára hagyott javakról
1. doboz 2/c 1837 Jegyzőkönyv az ingó vagyonok eladásáról, melyet a megyebeli szegényke javára hagyott
1. doboz 2/d 1837 számadás
1. doboz 2/e 1836.12.25. Nyugta
1. doboz 2/f 1836.12.07. Feljegyzés a tiszti fuvarokról
1. doboz 2/g 1837 Bellicai kukorica földekről hátramaradott munkásoknak a feljegyzése
1. doboz 2/h 1836 Rigyáci uradalmi jobbágyoknál lévő készpénzbeli restanciák lajstroma
1. doboz 2/i 1836.10.15. Rigyáci uradalomban talált kocsmabéli restanciák feljegyzése
1. doboz 2/j 1837 Azon adósságokról, melyet a rigyáci uradalmi alattvalók nem fizettek be.
1. doboz 2/k 1832.02.19. Elismervény Szommer Ignác adósságáról
1. doboz 2/l 1836.12.17. Nyugta a felméretett rigyáci uradalmi kukoricáról
1. doboz 2/m 1836.10.24. Kisgyűlés tiszti vizsgálata Inkey Ferenc hagyatékát megrövidítők ellen.
1. doboz 2/n 1836.11.12. Marovecz Ferenc bellicai plébános nyilatkozata Inkey Ferenc végrendeletéről
1. doboz 2/o 1836.11.12. Moravecz Ferenc Bellicai plébánosnak jelentése
1. doboz 2/p 1836.11.11. Tóth József jelentése a csáktornyai főszolgabíróhoz Inkey Ferenc inasának a szökéséről
1. doboz 3 1838 1838.01.15. és 1838.02.12. No 309 Választmány jelentése a folyamodók részesítéséről
1. doboz 4 1839 1839.01.14. No 131 Jelentés a választmánynak a megyebéli szegények számára kiosztott alapítványi tőkékről.
1. doboz 5 1840 1840.01.20. No 159 Jegyzőkönyv az 1840. január 21-én ülésezett választmánynak az alapítvány tőkéinek a felosztásáról a megyebéli szegények számára.
2. doboz 6 1840 1841.01.11. No 131 Jelentés a javaslatokról a megyebéli szegények számára az alaíptványi pénzek felosztásáról
2. doboz 7 1841 1842.04.11. No 1229 A megyei választmány jelentése a szegények számára felosztott pénzekről az 1841. évben
2. doboz 8 1842 1843.04.24. No 1322 A megyei választmány jelentése a szegények számára felosztott pénzekről.
2. doboz 9 1843 1844.05.18. No 1736 A megyei választmány jelentése a szegények számára felosztott pénzekről az 1841. évben
2. doboz 9/a 1844 1845.03.03. No 1057 Jelentés az alapítványi tőke kamatainak a megyebeli szegények közti felosztására szolgáló javallat készítése végett rendelt választmánynak.
2. doboz 10 1850 számadás és napló
2. doboz 10/a 1850 számadás mellékletek 1-16, A-T
2. doboz 11 1851 számadás és napló
2. doboz 11/a 1851 számadás mellékletek 1-22, A-T
3. doboz 12 1852 Napló és számadás az 1852. évi bevételekről és kiadásokról
3. doboz 12/a 1852 Számadás mellékletei 1-14, A-V
3. doboz 13 1853 Napló és számadás az 1853. évi bevételekről és kiadásokról
3. doboz 13/a 1853 Számadás mellékletek 1-17, A-V
3. doboz 14 1854 Napló és számadás az 1854. évi bevételekről és kiadásokról 2 példány számadás
3. doboz 14/a 1854 Számadás mellékletek 1-8, A-V
4. doboz 15 1855 Napló és számadás az 1855. évi bevételekről és kiadásokról
4. doboz 16 1855 Kimutatás a keszthelyi járásban a szegények számára kiosztott segedelmi pénzekről
4. doboz 17 1855 Kimutatás a kanizsai járásban a szegények számára kiosztott segedelmi pénzekről
4. doboz 18 1855 Kimutatás a pacsai járási szegények számára kiosztott segedelmi pénzekről
4. doboz 19 1855 Kimutatás a tapolcai járásbéli szegények számára kiosztott segedelmi pénzekről
4. doboz 20 1855 Kimutatás a bánokszentgyörgyi járási szegények számára kiosztott segedelmi pénzekről
4. doboz 21 1855 Kimutatás a lendvai járási szegények számára kiosztott pénzekről
4. doboz 22 1855 Kimutatás a sümegi járási szegények számára kiosztott pénzekről
4. doboz 23 1856 Számadás és napló az 1856. évi bevételekről és kiadásokról 2 példány számadás
4. doboz 24 1857-1858 Számadás és napló az 1857-1858-as évi bevételekről és kiadásokról 2 példány számadás
4. doboz 25 1858-1859 Számadás és napló az 1858-1859. évi bevételekről és kiadásokról
4. doboz 26 1859-1860 Számadás és napló az 1859-1860.évi bevételekről és kiadásokról 2 példány számadás
4. doboz 26/a 1859-1860 Számadás mellékletek 1-6, A-P
4. doboz 27 1859 Pacsai járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről szóló nyugták
4. doboz 28 1860 Egerszegi járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről szóló elismervények
4. doboz 29 1860 Keszthelyi járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről jegyzék
4. doboz 30 1860 Tapolcai járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről kimutatások és nyugták
4. doboz 31 1860 Kanizsai járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről kimutatás és nyugták
4. doboz 32 1860 Sümegi járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről kimutatások
4. doboz 33 1860 Letenyei járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről kiadott nyugták
4. doboz 34 1860 Lendvai járásbéli szegények számára kiosztott pénzekről nyugták