Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai
[Állag]IV.10.e. Kelemen Imre alapítványának számadásai
[Évkör]1820 - 1859
[Terjedelem]0.55 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]5 doboz(tegy) = 0.55 ifm
[Összes raktári egység]5
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány d. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör Közgyűlés dátuma Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz 1 1820 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása.
1. doboz 1/a 1820 Számadás mellékletei bevétel: 1-14, kiadás 1-19
1. doboz 2 1821 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 2/a 1821 Számadás mellékletei bevétel: 1-13, kiadás: 1-23
1. doboz 3 1822 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 3/a 1822 Számadás mellékletei bevétel: 1-15, kiadás: 1-20
1. doboz 4 1823 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 4/a 1823 Számadás mellékletei bevétel: 1-9, kiadás: 1-28
1. doboz 5 1824 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 5/a 1824 Számadás mellékletei bevétel: 1-13, kiadás: 1-31
1. doboz 6 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak az alapitvány gondnokának a felelete, a gyámi kirendeltség azon észrevételeire amit az 1820, 1821, 1822, 1823,1824. évi bedaott számadásaira tett.
1. doboz 7 1825 1828.10.20. No 2672 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 7/a 1825 Számadás mellékletei bevétel: 1-8, kiadás: 1-36
1. doboz 8 1831.03.14. No 821 Hertelendy Károlynak az alapítvány gondnokának a kinyilatkoztatása, a gyámi kirendeltség által az 1820,1821,1822,1823,1824,és 1825 évekre tett észrevételekről.
1. doboz 9 1826 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 9/a 1826 Számadás mellékletei bevétel: 1-11, kiadás: 1-45
1. doboz 10 1827 Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a számadása
1. doboz 10/a 1827 Számadás mellékletei bevétel: 1-9, kiadás: 1-19
1. doboz 11 1828 Fábián Istvánnak az alapítványról vezetett számadása az 1828. évre. Resignatorium mely az 1830. június 14. ülés jegyzőkönyvének No 107. szám alatt bemutatott. A számadás 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgálva
1. doboz 11/a 1828 Számadás mellékletei bevétel: 1-19, kiadás: A-S
1. doboz 12 1829 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált.
1. doboz 12/a 1829 Számadás melléklete bevétel: 1-23, kiadás: A-DD
2. doboz 13 1830 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált.
2. doboz 13/a 1830 Számadás mellékletei bevétel: 1-24, kiadás: A-Z
2. doboz 14 1831 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált.
2. doboz 14/a 1831 Számadás mellékletei: bevétel: A-N, kiadás 1-22
2. doboz 15 1832 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált. Számvevői észrevétel néhai Kelemen Imre hagyatékáról az 1832. évre beadott számadására, Fábián István táblabíró úrnak.
2. doboz 15/a 1832 Számadás mellékletei bevétel: A-CC, kiadás: 1-49
2. doboz 16 1833-1834 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált. Számvevői vizsgálat a beadott számadásról
2. doboz 16/a 1833-1834 Számadás mellékletei bevétel: A-HH, kiadás: 1-34, 42
2. doboz 17 1835 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált. Számvevői vizsgálat a Fábián István az alapítvány gondnokának az 1835. évre beadott számadásnak.
2. doboz 17/a 1835 Számadás mellékletei bevétel: A-Q, kiadás: 1-23
2. doboz 18 1836 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált.
2. doboz 18/a 1836 Számadás mellékletei bevétel: A-O, kiadás: 1-19
2. doboz 19 1837 Számadás, az 1838. szeptember 17. választmányi ülésen megvizsgált.
2. doboz 19/a 1837 Számadás mellékletei bevétel. A-L. kiadás: 1-15
2. doboz 20 1838-1839 Számadás
2. doboz 21 Fábián István számadó jelentése az 1838 és 1839. évi Kelemen hagyatékról beadott számadásoknak a számvevői szék észrevételeire
3. doboz 22 1840 1840.11.09. No 2551 Részes kiírás
3. doboz 23 1842-1843 Számadás
3. doboz 23/a 1842-1843 Számadás mellékletei bevétel: A-HHH, kiadás. 1-25
3. doboz 24 1844.09.10. Oszterhueber György nyilatkozata, Fábián István táblabíró úrnak, mint a Kelemen alapítvány gondnokának felszólítása következtében
3. doboz 25 1846.08.25. Fábián István táblabíró, mint a Kelemen alapítvány gondnokának a számvevői vizsgálata az 1844,1845, és 1846 június végéig beadott számadásoknak.
3. doboz 25/a Számadás mellékletei bevétel: A-PPP, kiadás: 1-26
3. doboz 26 1846 Részes kiírás Oszterhueber József táblabírónak, a hagyományi javakra felügyelő választmány elnökének nemes Kelemen Péter csőd tömegére felügyelő választmánynak jegyzőkönyvéből
3. doboz 27 1847 1847.02.22. No 729 A kiküldöttség jelentése az alapítvány iránti panaszának orvoslása érdemében.
3. doboz 28 1849.09.16 - 1851.08.04. 1851.11.17. Bizottmányi ülés No 26 Nagy Sándor alapítványi gondnoknak a számadása
3. doboz 28/a Számadás mellékletei bevétel: 1-77, kiadás: 1-4
4. doboz 29 1851.08.04 - 1851.12.31. 1852.02.03. választmányi ülés No 24 Számadás a hagyaték tőkéiről és kamatairól, Nagy Sándor által vezetett.
4. doboz 29/a 1851.08.04 - 1851.12.31. Számadás mellékletei bevétel: 1-12, kiadás: 1-18
4. doboz 30 1852.01.01 - 1852.12.31. 1853.02.14. választmányi ülés No 11 Számadás a tőkéről és kamatairól. Megvizsgáltatott 1859. február 7. ülésen.
4. doboz 30/a 1852 Számadás mellékletei bevétel: A-UU, kiadás: 1-43
4. doboz 31 1853.01.01 - 1853.12.31. Számadás a magán alapítványi hagytékról és azok kamatairól. Megvizsgáltatott 1859. február 7. ülésen
4. doboz 31/a 1853.01.01 - 1853.12.31. Számadás mellékletei bevétel: A-II, kiadás. 1-32
4. doboz 32 1854.01.01 - 1854.12.31. Számadás az alapítványi hagyaték tőkepénzeiről és kamatairól. Megvizsgáltatott 1859. február 7. ülésen
4. doboz 32/a 1854.01.01 - 1854.12.31. Számadás mellékletei bevétel: A-WW, kiadás: 1-43
4. doboz 33 1855.01.01 - 1855.12.31. Számadás az alapítványi hagyaték tőkéiről és kamatairól. Megvizsgáltatott 1859. február 7. ülésen
4. doboz 33/a 1855.01.01 - 1855.12.31. Számadás mellékletei bevétel: A-NN, kiadás: 1-44
4. doboz 34 1856 Számadás az alapítványi hagyaték tőkéiről és kamatairól
4. doboz 34/a 1856 Számadás mellékletei bevétel: A-PP, kiadás. 1-50
4. doboz 35 1857 Számadás az alapítványi hagyaték tőkéiről és kamatairól
4. doboz 35/a 1857 Számadás mellékletei bevétel: A-SS, kiadás 1-47
4. doboz 36 1858 Számadás az alapítványi hagyaték tőkéiről és kamatairól
4. doboz 36/a 1858 Számadás mellékletei bevétel: A-LL, kiadás: 1-44
5. doboz 37 1859 Számadás az alapítványi hagyaték tőkéiről és kamatairól
5. doboz 37/a 1859 Számadás mellékletei bevétel: A-KK, kiadás: 1-51
5. doboz 38 Számadás Sopron kerületi cs.kir. helytartóságnak 1855.évi október 5-én No 17888 és 1856 április 3. No 4025 számok alatt hozott határozatai által a T. zalai cs.kir.megyehatóságnak felelős felügyelete alá bízott Kelemen Imre nevelési alapítványnak 1859. évi
5. doboz 39 részes kiírás az 1826. január 23-án tartott árvai kirendeltség ülésének a jegyzőkönyvéből. No 54. szám alatt. Hertelendy Károly táblabíró számadásainak megvizsgálásásról és Kelemen István árváiról.
5. doboz 40 Milley István számadása, Kelemen István árvája Kelemen Jancsi részéről 1822-1830-ig. vezetett jövedelmeiről és kiadásairól.
5. doboz 40/a Számadás mellékletei bevétel. 1-52, kiadás: 1-78
5. doboz 41 1826.12.11. no 2953 Kisgyűlés Hertelendy Károlynak a Kelemen alapítvány gondnokának a jelentése, Kazinczy Miklós adóssága érdemében nyert ellenvetések miatt.
5. doboz 42 Fábián Istvánnak a Kelemen alapítvány gondnokának a kinyilatkoztatása az 1838-as évi szeptember 14. gyámi gyűlés No 854. szám alatti végzésről
5. doboz 43 A Kelemen alapítvány tőkepénzeiről készült összehasonlító táblás jegyzék.
5. doboz 44 Beazonosítatlan töredékek