Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai
[Állag]IV.10.b. Számvevői törvényszéken megvizsgált számadások
[Évkör]1791 - 1840
[Terjedelem]3.74 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]34 doboz(tegy) = 3.74 ifm
[Összes raktári egység]34
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány c. oszlop 2-6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Csomószám/ Fasciculus Iratszám/ Numerus Irat tárgya Évkör
1. doboz 1. 1. Molnár József élelmezési számadása 1819
1. doboz 1. 2. A lendvai magazin (élelmiszerraktár) tervrajza 1820
1. doboz 1. 3. Zalabéri és pakodi hidak építése 1818
1. doboz 1. 3. Lendvai életes ház építése 1820
1. doboz 1. 4. Balsam József számadása 1813
1. doboz 1. 4. Zormán Jánosnak a perlaki selyemtenyésztéshez rendelt őrnek a számadása 1813
1. doboz 1. 5. Kóósz András alszolgabíró urnak a selyembogár tenyésztés költségeiről 1812
1. doboz 1. 6. A varasdi postaúton épített kőhídról 1822
1. doboz 1. 7. Kramarich Istvánnak a novákoveci ménes istállójának a rendberakásáról 1825
1. doboz 1. 8. Kovács Vendelnek a türjei puskaporraktárnál felhasznált anyagokról 1827
1. doboz 1. 9. Kovács Vendelnek a türjei katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1828-1829
1. doboz 1. 10. Kovács Vendelnek a türjei házak tisztántartásáról 1829
1. doboz 1. 11. A Hídvégi vámházba letett uti és egyéb hidaknak az eszközeiről 1828
1. doboz 1. 12. Török Gábornak a muraszerdahelyi híd építésére felvett pénzről 1817-1818
1. doboz 1. 13. A Kottori hídnak az építéséről 1826
1. doboz 1. 14. Ádán Jánosnak a sümegi katonai kvártély házhoz felvett pénzről 1825
1. doboz 1. 15. Töreki János aladószedő úrnak a számadása 1828
1. doboz 1. 16. Czágán Józsefnek a komárvárosi katonai ispotályról 1812
1. doboz 1. 17. Fatér Pálnak a rabok napszámairól 1823
1. doboz 1. 18. Plohel Mátyásnak a Rakovnici és Vidovnici hidak építéséről 1818
1. doboz 1. 19. Plohel Mátyásnak a kottori és Draskoveci hidakról 1818
1. doboz 1. 20. Nagy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1828-1829
1. doboz 1. 21. Szigethy Józsefnek a nagykanizsai istállók pallózásáról 1829
1. doboz 1. 22. Szigethy Istvánnak az Egerszegi magazin tetejére felhasznált cserépről 1827
1. doboz 1. 23. Szigethy Istvánnak az egerszegi Ordinanczi istállóról 1826
1. doboz 1. 24. Szigethy Istvánnak a kiszolgáltatott ölfa mennyiségéről 1826-1827
1. doboz 1. 25. Szigethy Istvánnak az egerszegi istállóra fordított anmyagokról 1815
1. doboz 1. 26. Könczöl Ferencnek a kanizsai "Mondúr kamara" építéséről 1829
1. doboz 1. 27. Könczöl Ferencnek a kanizsai Obesteri lakás építéséről 1828
1. doboz 1. 28. Joó Ferencnek az újonnan építendő tömlőcökről 1818
1. doboz 1. 29. Rákóczi Józsefnek a Keszthelyi katonai istállókról 1825-1826
1. doboz 1. 29. Rákóczi Józsefneka szántói katonai istállókra fordított fákról 1825-1826
1. doboz 1. 30. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára vásárolt tüzifáról 1825-1826
1. doboz 1. 31. Rákóczi Józsefnek a szántói kvártélyház felújításáról 1825-1826
1. doboz 1. 32. Sillinger Istvánnak a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1825-1826
1. doboz 1. 33. Zabó Péternek a Pápáról Sümegre szállított gabonák felhasználásáról 1803
2. doboz 2. 34. A Perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1816-1817
2. doboz 2. 35. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1816-1817
2. doboz 2. 36. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818
2. doboz 2. 37. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818-1819
2. doboz 2. 38. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819
2. doboz 2. 39. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819-1820
2. doboz 2. 40. Tomasovits Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1820-1821
2. doboz 2. 41.
2. doboz 2. 42. Slikker Józsefnek a komárvárosi ispotály tetőépítési munkálatairól 1828
2. doboz 2. 43. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1816-1817
2. doboz 2. 44. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818
2. doboz 2. 45. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1817-1818
2. doboz 2. 46. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818
2. doboz 2. 47. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818-1819
2. doboz 2. 48. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819
2. doboz 2. 49. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819-1820
2. doboz 2. 50. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1820-1821
2. doboz 2. 51. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számárakiszolgáltatott terményekről 1821-1822
2. doboz 2. 52. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott treményekről 1822-1823
2. doboz 2. 53. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
2. doboz 2. 54. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
2. doboz 2. 55. Horváth Alajosnak a kottori állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
2. doboz 2. 56. Ádán Pálnak a tapolcai állapodáson lévő katonáknak kiszolgáltatott tüzifáról 1818
2. doboz 2. 57. Hámos József tapolcai jegyzőnek a beszedett terményekről 1808-1809
2. doboz 2. 58. Molnár Józsefnek a lövői állapodáson lévő katonáknak kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
2. doboz 2. 59. Laskói Károly úti biztosnak a Határ híd kiigazításáról 1829
2. doboz 2. 60. Könczöl Ferencnek a kanizsai strázsa ház építéséről 1829
2. doboz 2. 61. Könczöl Ferencnek a kanizsai ezredesi szálláson istálló építéséről 1826
2. doboz 2. 62. Szanka Lászlónak a rabok kápolnájának a felépítéséről 1825
2. doboz 2. 63. Kovács Vendelnek a atürjei katona ház építéséről 1825
2. doboz 2. 64. Kovács Vendelnek a szántói járásban lévő hidakhoz kivágott fákról 1825-1826
2. doboz 2. 65. Kovács Vendelnek a Türjén lévő katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1827-1828
2. doboz 2. 66. Malatinszky Ferencnek a tapolcai életes ház bekerítésére felhasználtszerekről és napi bérekről 1829
3. doboz 3. 67. Kovács Vendelnek a türjei élelmiszerraktárról 1829
3. doboz 3. 68. Kovács Vendelnek a batyki híd építéséről és a Türjei híd kiigazításáról 1822
3. doboz 3. 69. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállóknál felhasznált pallókról 1828
3. doboz 3. 70. Könczöl Ferencek a Kanizsán elszállásolt katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1827-1828
3. doboz 3. 71. Slikker Józsefnek a komárvárosi katonai ispotálynál orvosi lakás építéséről 1829
3. doboz 3. 72. Slikker Józsefnek a komárvárosi ispotály részére kiadott tüzifáról 1822-1824
3. doboz 3. 73. Slikker Józsefnek a komárvárosi ispotály részére kiadott gyertyáról 1822-1824
3. doboz 3. 74. Sümeghy Mihály főbírónak a kanizsai katonai istálló költségeiről 1828
3. doboz 3. 75. Szigethy Istvánnak az átutazó katonaság részére kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
3. doboz 3. 76. Szigethy Istvánnak a kanizsai két katonai istállóra fordított fákról 1827
3. doboz 3. 77. Szigethy Istvánnak a tiszviselő uraknak kiszolgáltatott tüzifáról 1823-1824
3. doboz 3. 78. Szigethy Isvánnak tiszviselő uraknak kiszolgáltatott tüzifának az áráról 1824-1825
3. doboz 3. 79. Szigethy Istvánnak a zalaegerszegi és letenyei katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
3. doboz 3. 80. Szigethy Istvánnak a zalaegerszegi és letenyei katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
3. doboz 3. 81. Szigethy Istvánnak a zalaegerszegi és letenyei katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
3. doboz 3. 82. Szigethy Istvánnak a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1817-1818
3. doboz 3. 83. Balaton-Hídvégi híd építése 1828
3. doboz 3. 84. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818-1819
3. doboz 3. 85. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819-1820
3. doboz 3. 86. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1820-1821
4. doboz 3. 87. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1821-1822
4. doboz 3. 88. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
4. doboz 3. 89. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
4. doboz 3. 90. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
4. doboz 3. 91. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
4. doboz 3. 92. Szabady Gábornak a kapornaki katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
4. doboz 3. 93. Szabady Gábornak a kapornaki járásban a hidak kiigazítására felhasznált tölgyfáról 1816
4. doboz 3. 94. Slikker Józsefnek a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822
4. doboz 3. 95. Slikker Józsefnek a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
4. doboz 3. 95. Szabady Gábornak a katonaság részére kiszolgáltatott terményekről 1828
4. doboz 3. 96. Slikker Józsefnek a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
4. doboz 4. 97. Háry András kapornaki biztosnak a bevett, befizetett terményekről 1828-1829
4. doboz 4. 98. Háry András kapornaki biztosnak a bevett, befizetett terményekről 1829-1830
4. doboz 4. 99. Háry András kapornaki biztosnak a bevett, befizetett terményekről 1830-1831
4. doboz 4. 100. Kelemen Ignác számadásának a vizsgálata 1812-1815
4. doboz 4. 101. Szigethy Istvánnak a letenyei és a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
4. doboz 4. 102. Szigethy Istvánnak a letenyei és a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
4. doboz 4. 103. Szigethy Istvánnak a letenyei és a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
4. doboz 4. 104. Szigethy Istvánnak a letenyei és a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
4. doboz 4. 105. Szigethy Istvánnak a letenyei és a zalaegerszegi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
5. doboz 4. 106. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
5. doboz 4. 107. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
5. doboz 4. 108. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
5. doboz 4. 109. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
5. doboz 4. 110. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1826
5. doboz 4. 111. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
5. doboz 4. 112. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
5. doboz 4. 113. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
5. doboz 4. 114. Kovács Vendelnek a Türjén kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
5. doboz 5. 115. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
5. doboz 5. 116. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825
5. doboz 5. 117. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
5. doboz 5. 118. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
5. doboz 5. 119. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
5. doboz 5. 120. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
5. doboz 5. 121. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
5. doboz 5. 122. Rákóczy Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
5. doboz 5. 123. Talabér Ferenc zalaapáti biztos úrnak a katonaság részére kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
5. doboz 5. 124. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819
5. doboz 5. 125. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819-1820
5. doboz 5. 126. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1820-1821
5. doboz 5. 127. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1821-1822
5. doboz 5. 128. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
5. doboz 5. 129. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
5. doboz 5. 130. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
5. doboz 5. 131. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
6. doboz 6. 132. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
6. doboz 6. 133. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
6. doboz 6. 134. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
6. doboz 6. 135. Nagy József tapolcai és sümegi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
6. doboz 6. 136. Kozáry Andrásnak a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828
6. doboz 6. 137. Kozáry Andrásnak a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott gyertya mennyiségéről 1828
6. doboz 6. 138. Kozáry Andrásnak a kiskomáromi katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1828
6. doboz 6. 139. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
6. doboz 6. 140. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
6. doboz 6. 141. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
6. doboz 6. 142. Szigethy Istvánnak a kiadott tüzi fa mennyiségéről 1816-1817
6. doboz 6. 143. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
6. doboz 6. 144. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
6. doboz 6. 145. Török Gábor lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
6. doboz 7. 146. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822-1823
6. doboz 7. 147. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1823-1824
6. doboz 7. 148. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
6. doboz 7. 149. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
6. doboz 7. 150. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1826-1827
6. doboz 7. 151. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1827-1828
7. doboz 7. 152. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
7. doboz 7. 153. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
7. doboz 7. 154. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
7. doboz 7. 155. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság és Perlaki selyemfabrika részére kiszolgáltatott tüzifáról 1818-1826
7. doboz 7. 156. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság és Perlaki selyemfabrika részére kiszolgáltatott tüzifáról 1826-1829
7. doboz 7. 157. Móhr Ferenc muraközi biztosnak a katonaság és Perlaki selyemfabrika részére kiszolgáltatott tüzifáról 1829-1830
7. doboz 8. 158. Kotsis Lászlónak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1828-1829
7. doboz 8. 159. Kotsis Lászlónak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1829-1830
7. doboz 8. 160. Kotsis Lászlónak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1830-1831
7. doboz 8. 161. Kocsis Lászlónak a kiskomáromi ispotály részére kiadott tüzifáról 1828-1830
7. doboz 8. 162. Kocsis Lászlónak a komárvárosi ispotály építési költségeiről 1830
7. doboz 8. 163. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1824-1825
7. doboz 8. 164. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1825-1826
7. doboz 8. 165. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1826-1827
7. doboz 8. 166. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1827-1828
7. doboz 8. 167. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1828-1829
7. doboz 8. 168. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1829-1830
7. doboz 8. 169. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1830-1831
7. doboz 8. 170. Kovács Vendelnek türje házainak és istállóinak tisztítására felhasznált mész mennyiségéről 1830
7. doboz 8. 171. Kovács Vendelnek a türjei kvártélyház fedelére fordított eszközökről 1821
7. doboz 8. 172. Kovács Vendelnek a türjei lóiskola bekerítésére felhasznált fenyőfákról 1821
7. doboz 8. 173. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállókban felhasznált pallókról 1828
7. doboz 8. 174. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállókban felhasznált pallókról és nyirfákról 1821
7. doboz 8. 175. Kovács Vendelnek a türjei katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1829-1830
7. doboz 8. 176. Nagy József tapolcai biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1828
7. doboz 8. 177. Nagy József tapolcai biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1830
8. doboz 9. 178. Keönczöl Ferencnek a kanizsai katonaság számára kiadott tüzifáról 1828-1829
8. doboz 9. 179. Keönczöl Ferencnek a kanizsai katonaság számára kiadott tüzifáról 1829-1830
8. doboz 9. 180. Keönczöl Ferencnek a kanizsai katonaság számára kiadott tüzifáról 1830-1831
8. doboz 9. 181. Rákóczi Józsefnek a keszthelyi vármegye épületeire felhasznált fa mennyiségéről 1827
8. doboz 9. 182. Németh Antal szántói biztosnak a Gubats malomi híd építéséről 1830
8. doboz 9. 183. Spek György lövői biztosnak a hosszúfalusi határban épített két kőhídról 1828
8. doboz 9. 184. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak a vásárolt épületfák felhasználásáról 1817-1819
8. doboz 9. 185. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak a vásárolt épületfák felhasználásáról 1819-1821
8. doboz 9. 186. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak a vásárolt épületfák felhasználásáról 1821-1824
8. doboz 9. 187. Tóth Ferencnek a Bán-kürtösi erdőben vágatott tüzi fáról 1825
8. doboz 9. 188. Tóth Ferencnek a Bagolai erdőben vágatott tüzi és épületfáról és azok felhasználásáról 1824-1825
8. doboz 9. 189. Tóth Ferencnek a felhasznált tüzifáról és épületfáról 1826-1828
8. doboz 9. 190. Tóth Ferencnek a felhasznált tüzifáról és épületfáról 1828-1829
8. doboz 9. 191. Tóth Ferencnek a felhasznált tüzifáról és épületfáról 1829-1830
8. doboz 10. 192. Chinovány Boldizsár főbíró jelentése 1812
8. doboz 10. 193. Tóth Ferencnek Nagykanizsán a Rétsei utcábanban épült katonai lóistállókról 1825
8. doboz 10. 194. Tóth Ferencnek a söjtöri határban lévő Baráti hídhoz vágatott fákról 1827
8. doboz 10. 196. Léránth Károly egerszegi biztosnak a vásárolt fáknak a felhasználásáról 1816-1818
8. doboz 10. 197. Léránth Károly egerszegi biztosnak a vásárolt fáknak a felhasználásáról 1818-1823
8. doboz 10. 198. Léránth Károly egerszegi biztosnak a vásárolt fáknak a felhasználásáról 1825-1828
8. doboz 10. 199. Talabér ferencnek a keze alá vett épületfák felhasználásáról 1824
8. doboz 10. 202. Tuboly József volt katonai biztosnak a számadása 1814-1820
8. doboz 10. 206. Czágán Józsefnek a komárvárosi katonai ispotály részére szolgáltatott ölfáról 1811-1812
9. doboz 11. 209. Czágán József felelete az 1808/09-benbeadott számadására, kiadott számvevői nehézségekre 1808-1809
9. doboz 11. 210. Czágán József kiskomáromi lakosnak a számadása a vásárolt gabonáról 1817
9. doboz 11. 211. Czágán József számadása 1817-1819
9. doboz 11. 212. Czágán Józsefnek a számvevői nehézségekre kiadott számadói felelete 1817-1819
9. doboz 11. 213. Gassich Gáspárnak a Csáktornyán épített élelmiszerraktárról 1829
9. doboz 11. 214. Gassich Gáspárnak a csáktornyán épített katonai állomáshelyhez felhasznált építési anyagokról 1830
9. doboz 11. 215. Horváth Alajosnak a perlaki mezővárosban épített katonai és selyemfabrika háznál lévő istállókról 1829
9. doboz 11. 216. Czágány Józsefnek a merenyei uradalomtól vásárolt ölfáról 1812-1816
9. doboz 11. 217. Czágány Józsefnek az ormándi erdőn kivágatott tüzifáról a komárvárosi kórház építéséhez 1812-1813
9. doboz 11. 218. Czágány Józsefnek az ormándi erdőn kivágatott tüzifáról a komárvárosi kórház építéséhez 1814
9. doboz 11. 219. Czágány Józsefnek a merenyei erdőn vágatott fáról a komáromi kórház részére 1819-1822
9. doboz 11. 220. Miálka János lövői biztosnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1816-1817
9. doboz 11. 221. Csesznák Józsefnek a muraközi járásban építendő kőhidakról 1815
9. doboz 11. 222. Glavina Józsefnek a perlaki selyemtenyésztőház és puskaportartó toronynak a felépítéséről 1816
9. doboz 11. 223. Glavina Józsefnek a perlaki selyemtenyésztőház részére szolgáltatott ölfa mennnyiségéről 1813-1815
9. doboz 11. 224. glavina Józsefnek a lendvai uradalomtól vásárolt hidfákról 1813
9. doboz 11. 225. Léránt Pálnak a vármegye tömlőceinek építéséről 1813
9. doboz 11. 226. Murlasy Mihálynak a rátkai erdőn és a muraközi járásban lévő hidakra fordított fákról 1817-1818
9. doboz 12. 227. A Muraközi hidak építésekor felhasznált fa mennyiségéről 1813
9. doboz 12. 228. Csesznák Józsefnek a kanizsai és szentmiklósi élelmiszerraktárakhoz felhasznált fáról 1809
9. doboz 12. 229. Csertán Károly számadása 1809
9. doboz 12. 230. Horváth Lázárnak az óbudai katonai parancsnokságnál maradt bográcsokról 1811
9. doboz 12. 231. Gasics Gáspárnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1822-1824
9. doboz 12. 232. Gasics Gáspárnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1824-1825
9. doboz 12. 233. Gasics Gáspárnak a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1825-1826
9. doboz 12. 234. Horváth Lajosnak a Kottorinál lévő megrongálódott hídról 1827
9. doboz 12. 235. Horváth Lajosnak a Virsa folyón épített hídról 1828
9. doboz 12. 236. A gyöngyösi kőhidnak az építéséről 1811
9. doboz 12. 237. Horváth Mártonnak a muraközi járásban a szabad lovassereg felállításáról 1813
9. doboz 12. 238. Fekete Ignácnak a zalabéri katonák juttatásairól 1814
10. doboz 12. 239. Fekete Ignácnak a zalabéri katonák juttatásairól 1815-1816
10. doboz 12. 240. Fekete Ignác számadása 1803-1808
10. doboz 12. 241. Németh György szántói jegyzőnek a vármegye tömlőceinek az építéséről 1813
10. doboz 12. 242. Németh György jegyzőnek a szántói lóiskoláról 1819
10. doboz 12. 243. Tóth Józsefnek a számadása 1809
10. doboz 12. 244. Horváth Alajosnak a csáktornyai katonai állomáshelyre fordított pénzről és a perlaki selyemtenyésztő háznál tett kiigazításokról 1830
10. doboz 12. 245. Roszkovec Vencel volt kiskomáromi biztosnak a számadása 1824-1827
11. doboz 13. 247. Salamon Viktor volt keszthelyi biztosnak az 1819-25-ig beadott számadásainak a megvizsgálása 1819-1825
11. doboz 13. 248. Néhai Szukics János számadásainak a megvizsgálása 1803-1809
11. doboz 13. 249. Pillan Jánosnak a szabad sereg felállításáról 1813
11. doboz 14. 250. Koltay Lajosnak a baki erdőben felállított hidról 1828
11. doboz 14. 251. Koltay Lajosnak a baki erdőben felállított hidról költségvetése 1828
11. doboz 14. 252. Tapolcán és Sümegen lévő szállásházaknak és katonai istállóknak a felújítása 1817-1818
11. doboz 14. 253. Ádám Pál számadása 1816
12. doboz 14. 254. Ádám Pál számadása 1810-1819
12. doboz 15. 255. Balsam József számadása 1817
12. doboz 15. 256. Glavina Józsefnek perlaki selyemtenyésztő ház ellenőrének a számadása 1818
12. doboz 15. 257. Glavina Józsefnek perlaki selyemtenyésztő ház ellenőrének a számadása 1819
13. doboz 15. 258. Glavina Józsefnek perlaki selyemtenyésztő ház ellenőrének a számadása 1820
13. doboz 15. 259. Hajdinyák Jakabnak a számadása 1821
13. doboz 15. 260. Hajdinyák Jakabnak a házi pénztárból felvett pénzről 1823
13. doboz 15. 261. Hajdinyák Jakabnak a házi pénztárból felvett pénzről 1826
13. doboz 15. 262. Hajdinyák Jakabnak a házi pénztárból felvett pénzről 1827
13. doboz 15. 263. Balogh József számadása 1829-1830
13. doboz 16. 264. Vrantsits Péternek az egerszegi tüzifa lerakó helyének a bekerítéséről 1829
13. doboz 16. 265. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1817
13. doboz 16. 266. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1818-1818
13. doboz 16. 267. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1818-1819
13. doboz 16. 268. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1819-1820
13. doboz 16. 269. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1820-1821
13. doboz 16. 270. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1821-1822
13. doboz 16. 271. Vasváry László egerszegi biztosnak a kezére vett terményekről 1822-1823
14. doboz 17. 272. Vrantsits Péternek vármegye házainál felhasznált repceolajról 1829-1832
14. doboz 17. 273. Lochuh Dávidnak a Söjtöri Bükk aljai folyó szabályozásának a költségeiről 1829-1830
14. doboz 17. 274. Lochuh Dávidnak a söjtöri Bükk aljai fahíd költégeiről 1830
14. doboz 17. 275. Horváth Leopoldnak a Strukoveci, Ivánoveci, Stefánoveci és a Csáktornyán álló kőhídakról 1828
14. doboz 17. 276. Horváth Leopoldnak a drávai hidnak a felépítéséről 1827
14. doboz 17. 277. Bölts János számadása 1812-1828
14. doboz 17. 278. Laskóy Károlynak a büki patakon épült hidról 1834
14. doboz 17. 279. Laskóy Károlynak a kustányi Zala hidhoz vásárolt fákról 1833
14. doboz 17. 280. Laskóy Károlynak az Alsópáhok és Keszthely közti töltésen épült két kőhidról 1831-1832
14. doboz 17. 281. Gyöke Ferencneka lendvai életes ház tetejének a kiigazításáról 1829
14. doboz 17. 282. A lövői járásbéli hidakra fordított fenyőfáról 1829-1830
14. doboz 17. 283. Gabelics Ferencnek a muraszerdahelyi alsóhíd építéséről 1834
14. doboz 17. 285. Mihálovics Györgynek a baki úton épített 17 kőhídról 1830-1832
14. doboz 17. 286. Hidegvölgyi völgyben kőhíd építése 1831
14. doboz 17. 287. Gabelics Ferencnek a becsehelyi uradalomtól vsárolt tölgyfákról 1830
14. doboz 17. 289. Kovács Vendelnek a türjei épületek tisztítására felhasznált mészről 1832
14. doboz 17. 290. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1831-1832
14. doboz 17. 291. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1831-1832
14. doboz 17. 292. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállóknál felhasznált nyírfákról 1831
14. doboz 17. 293. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállóknál felhasznált tölgyfákról 1830
14. doboz 18. 294. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1832-1833
14. doboz 18. 295. Kovács Vendelnek a türjei épületek tisztítására felhasznált mészről 1832-1833
14. doboz 18. 296. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1832-1833
14. doboz 18. 297. Kovács Vendelnek a türjei istállókhoz felhasznált pallókról 1832
14. doboz 18. 298. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1833-1834
14. doboz 18. 299. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1834-1835
14. doboz 18. 300. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1833-1834
14. doboz 18. 301. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1834-1835
14. doboz 18. 302. Kovács Vendelnek a türjei katonai istállókhoz megvásárolt tölgyfákról 1833
14. doboz 18. 303. Kovács Vendelnek a türjei épületek tisztítására felhasznált mészről 1835
14. doboz 18. 304. Kramarics Ferencnek a muraszerdahelyi Vámos híd építéséről 1834-1835
14. doboz 18. 305. Kisfaludy Sándornak a balatonfüredi játékszín építtetőjének a számadása 1836
14. doboz 18. 306. Néhai Tuboly Imrének a számadásának a megvizsgálásáról 1813
14. doboz 18. 307. Néhai Nunkovics Ferenc kapornaki adószedő urnak a számadása
15. doboz 19. 308. Tarsoly Ferencnek a türjei kvártélyháznak és istálló felépítéséről 1806
15. doboz 19. 309. Mészel Pálnak a nemesi sereg fehér ruháinak az eladásáról 1809
15. doboz 19. 310. Díszeli kőhidnak az építéséről 1791
15. doboz 19. 311. Farkas Lászlónak a Rév-komáromi munkások részérekifizetett pénzről 1819
15. doboz 19. 312. Bándy Mártonnak tüzifáról szóló számadása 1815-1816
15. doboz 19. 313. Horváth Alajos biztosnak a muraközi katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1806-1816
15. doboz 19. 314. Gáál Györgynek a Győrből szállított gabona mennyiségéről 1803
15. doboz 19. 315. Glavina Józsefnek a muraközi katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1811-1813
15. doboz 19. 316. Farkas Imrének a zalabéri szegények számára vásárolt vetőmagról 1803
15. doboz 19. 317. Farkas Imrének a szegények számára Győrből hozott gabona szállítás díjáról 1803
15. doboz 19. 318. Farkas Imrének a pápai, sümegi és türjei állapodásokra szállított rozsról 1803
15. doboz 19. 319. Fatér Pálnak a szegények számára adott gabona mennyiségéről 1803
15. doboz 19. 320. Móhr Ferencnek a csáktornyai katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1815-1816
15. doboz 19. 321. Dievald Ignácnak a katonaságnak kiadott éjjeli szállásról 1810
15. doboz 19. 322. A Muraközi járásban építendő kőhídnak a költségeiről 1804
15. doboz 19. 322. Tomasics Ferencnek a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1815
15. doboz 19. 323. Végh Károlynak a keszthelyi katonai istállók felújításáról 1815
15. doboz 19. 324. A katonaság számára a pulai erdőn vásárolt ölfáról Ádám Pálnak
15. doboz 19. 325. Balsam Józsefnek a perlaki selyemtenyésztő felvigyázójának 1815-1816
15. doboz 19. 326. Az egerszegi járásban lévő katonák számára kiszolgáltatott terményekről Miley biztos számadása 1815-1816
15. doboz 19. 326. Zabó Péternek a Sümegre szállított gabonáról 1803
15. doboz 19. 327. Zormán János biztosnak a perlaki állapodáson átutazott katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1806-1813
15. doboz 19. 328. Zab Ferencnek a muraközi és kanizsai katonaság részére kiszolgáltatott rozsról 1816
16. doboz 20. 329. Néhai Tuboly Imre táblabíróúrnak a számadása 1813
16. doboz 20. 330. Néhai Tuboly Imre táblabíróúrnak a számadása 1814
16. doboz 20. 331. Fábri János Alsó-Vidoveci jegyzőnek a számadása 1826
16. doboz 20. 333. Tuboly Józsefnek a keze alá vett tüzi fáról 1819-1824
16. doboz 20. 335. Hertelendy Györgynek a belatinci uradalomtól vásárolt rozsról 1803
16. doboz 20. 336. Tkáltsits Józsefnek a muraközi járásban 3 kőhíd építéséről 1826
16. doboz 20. 337. Tkáltsits Józsefnek a perlaki selyemgombolyítóház fedelének a kiigazításáról 1826
16. doboz 20. 338. Oroszváry Andrásnak a kustányi kőhídak építésének a költségvetése 1821
16. doboz 20. 339. Oroszváry Andrásnak a kustányi 11fakőhídak építésének a költségvetése 1825
16. doboz 20. 340. Oroszváry Andrásnak a gyülevészi kőhíd építési költségeiről 1826
17. doboz 21. 341. Horváth Leopoldnak a ternoveci, pusztakoveczi és potturnyai hidak építési költségeiről 1828
17. doboz 21. 342. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1820
17. doboz 21. 343. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1821
17. doboz 21. 244. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1822
17. doboz 21. 345. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1824
17. doboz 21. 346. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1827
17. doboz 21. 347. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól a katonaság számára vett tüzifáról 1827
17. doboz 21. 348. Minarics Pálnak a büki híd építési költségeiről 1826
17. doboz 21. 349. Murlay Mihálynak a Ternova vizén épített kőhidról 1818
17. doboz 21. 350. Nikola Ádámnak a sümegi mén lovak istálló költségeiről 1828
17. doboz 21. 351. Németh Antalnak a Billegei két kőhíd költségeiről 1828
17. doboz 21. 352. Köncöl Ferencnek a kanizsai élelmiszerraktár építéséről 1826
17. doboz 21. 353. Köncöl Ferencnek az Alsó-szilvágyi erdőn vágatott tölgyfákról 1820
17. doboz 21. 354. Köncöl Ferencnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1824-1825
17. doboz 21. 355. Köncöl Ferencnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1825-1826
17. doboz 21. 356. Köncöl Ferencnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1826-1827
17. doboz 21. 357. Tuboly Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818-1821
17. doboz 21. 358. Dely Boldizsár mint Tuboly József gondviselőjének a számadása 1830-1833
17. doboz 22. 359. A balatonedericsi és vitai kőhidak költségvetéseiről 1831
17. doboz 22. 360. Németh Antal úti biztosnak a számadása 1831
17. doboz 22. 362. Balatonedericsi és vitai hidak építése 1831
17. doboz 22. 362. Csák Györgynek a sármelléki kőhidak építésére felvett pénzről 1831
17. doboz 22. 363. Keszthelyi és hévízi hidak költségvetése 1833
17. doboz 22. 364. Keszthelyi Georgikoni kőhid költségvetése 1833
17. doboz 22. 365. A lesenceistvándi határban lévő öt kőhid építéséhez szükséges pénzről 1833
17. doboz 22. 366. Kovács Vendelnek a türjei katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1824-1827
17. doboz 22. 367. Kovács Vendelnek a megyeri és ukki határban lévő hidakról 1827
17. doboz 22. 368. Sóós Józsefnek a kezére vettmésznek a felhasználásáról 1820
17. doboz 22. 369. Sóós Józsefnek a lövői járásbéli hidaknál felhasznált mészről 1821
17. doboz 22. 370. Ohidy Gábornak a keze alá vett deszkákról 1819
17. doboz 22. 371. Szigethy Istvánnak a zalaegerszegi curialis épületeihez felhasznált zsindelyekről 1816
17. doboz 22. 372. Bertalan Ignácnak a zalalövői Vám-híd építéséhez szolgáltatott kövekről 1826
18. doboz 23. 373. Bertalan Vincének a letenyei élelmiszerraktár építéséről 1834
18. doboz 23. 374. Móór Ferenc muraközi járási biztosnak a katonaság számára kiadott élelmekről 1831-1832
18. doboz 23. 375. Domján Antalnak a szenterzsébeti hidból megmaradt fákról és eszközökről 1827
18. doboz 23. 376. Domján Antalnak Sebők József özvegyétől vsárolt hidfákról 1827
18. doboz 23. 377. Domján Antalnak a nyavaládi uradalomtól vásárolt tölgyfák felhasználásáról 1831
18. doboz 23. 378. Domján Antalnak a kovácsi pusztán megvett fáknak a felhasználásáról 1832
18. doboz 23. 379. Domján Antalnak a mihályfai határban épített hídhoz szükséges szerekről 1832
18. doboz 23. 380. Szabady Józsefneka Domján Antaltól vett hídfáknak a felhasználásáról 1834
18. doboz 23. 381. Horváth Leopoldnak a muraszerdahelyi Vám-híd építéséről 1825-1828
18. doboz 23. 382. Horváth Leopoldnak a muraszerdahelyi Vám-híd építéséről 1825-1828
18. doboz 23. 383. Tkáltsits Józsefnek a tolmácsi erdőből vásárolt hídfákról 1828
18. doboz 23. 384. Tkáltsits Józsefnek a tolmácsi erdőből vásárolt tölgyfákról és tüzifáról 1828
18. doboz 23. 385. Tkáltsits Józsefnek a lendvai uradalomtól és a budafai erdőből vásárolt tölgyfákról és tüzifáról 1829
18. doboz 23. 386. Tkáltsits Józsefnek a lendvai uradalomtól és a budafai erdőből vásárolt tölgyfákról és tüzifáról 1829
18. doboz 24. 387. Lesencetomajról Keszthelyre vezető országúton épített kőhídról 1829
18. doboz 24. 387. Horváth Antal számadása 1825-1829
18. doboz 24. 388. Török Gábornak a Lenti uradalomtól vásárolt fáknak a felhasználásáról 1829
18. doboz 24. 389. Török Gábornak a téglák felhasználásáról 1829
18. doboz 24. 390. Török Gábornak a fák kivágattására fordított pénzről 1829
18. doboz 24. 391. Háry András számadása a be és kiszolgáltatott terményekről 1831-1832
18. doboz 24. 392. Háry András számadása a be és kiszolgáltatott terményekről 1832-1833
18. doboz 24. 393. Háry András számadása a be és kiszolgáltatott terményekről 1833-1834
18. doboz 24. 394. Kocsis Lászlónak a kiskomáromi katonai állomáson kiadott terményekről 1831-1832
19. doboz 24. 395. Kocsis Lászlónak a kiskomáromi katonai állomáson kiadott terményekről 1832-1833
19. doboz 24. 396. Kocsis Lászlónak a kiskomáromi katonai állomáson kiadott terményekről 1833-1834
19. doboz 24. 397. Kocsis Lászlónak a kiskomáromi katonai állomáson kiadott terményekről 1834-1835
19. doboz 24. 398. Kocsis Lászlónak a vásárolt szalmazsákokról, vánkosokról éslepedőkről 1828-1829
19. doboz 24. 399. Kocsis László számadása a vásárolt vászonról 1836
19. doboz 24. 400. Kocsis László kiskomáromi biztosnak a komárvárosi kórháznak vásárolt vászonról 1836
19. doboz 24. 401. Kocsis László kiskomáromi biztosnak a komárvárosi kórháznak vásárolt vászonról 1836
19. doboz 24. 402. Kocsis László számadása a keze alá vett pokrósokról 1833
19. doboz 24. 403. Kocsis Lászlónak Lesenceistvándon vásárolt mésznek a felhasználásáról 1829
19. doboz 24. 404. Kocsis Lászlónak a komárvárosi kóráznál liszt és zab raktár felállításáról 1833
19. doboz 24. 405. Kocsis Lászlónak a komárvárosi katonai kórház részére vásárolt gyertya mennyiségéről 1833
19. doboz 24. 406. Kossár József esküdt úrnak a számadása 1828-1830
19. doboz 24. 407. Kossár József esküdt úrnak a számadása 1828-1830
19. doboz 24. 408. Kossár József esküdt úrnak a számadása 1828-1830
19. doboz 24. 409. Kossár Józsefnek a komárvárosi ispotály , hídvégi híd és Vámház építéséről 1828-1830
19. doboz 24. 410 Domokos Ignácnak a szántói járásban lévő hídakról 1820-1821
19. doboz 24. 411. Bertalan Ignácnak a zalalövői híd felépítési költségeiről 1826-1829
20. doboz 25. 412. Nagy Józsefnek a tapolcai kvártélyház építéséről 1824
20. doboz 25. 413. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott élelmekről 1830-1831
20. doboz 25. 414. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott élelmekről 1831-1832
20. doboz 25. 415. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott élelmekről 1832-1833
20. doboz 25. 416. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott élelmekről 1833-1834
20. doboz 25. 417. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott élelmekről 1834-1835
20. doboz 25. 418. Nagy József tapolcai biztosnak a bevett és kiadott terményekről 1835-1836
20. doboz 25. 419. Nagy József tapolcai biztosnak a tapolcai és sümegi életesházakban bevett terményekről 1837
20. doboz 25. 420. Nagy Józsefnek a sümegi uradalomtól vásárolt tüzifáról 1831-1832
20. doboz 26. 421. Nagy Józsefnek a sümegi uradalomtól vásárolt tüzifáról 1832-1833
20. doboz 26. 422. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól vásárolt tüzifáról 1833-1834
20. doboz 26. 423. Nagy Józsefnek a devecseri uradalomtól vásárolt tüzifáról 1834-1835
20. doboz 26. 424. Nagy Józsefnek a devecseri és sümegi uradalomtól vásárolt tüzifáról 1835-1836
20. doboz 26. 425. Nagy Józsefnek a Komárom megyei katonaság fegyvertartásáról 1832
20. doboz 26. 426. Nagy Józsefnek a megyében szállásoló gróf Noszticz ezredjének élelemmel való ellátásáról 1833
20. doboz 26. 427. Nagy Józsefnek a megyéből elköltözött katonaságnak élelemmel való ellátására fordított pénzről 1835
20. doboz 26. 428. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a be és kiadott élelmiszerekről 1831-1832
20. doboz 26. 429. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonai állomáson be és kiadott élelmiszerekről 1832-1833
21. doboz 26. 430. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonai állomáson be és kiadott élelmiszerekről 1833-1834
21. doboz 26. 431. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonai állomáson be és kiadott élelmiszerekről 1834-1835
21. doboz 26. 432. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a katonai állomáson be és kiadott élelmiszerekről 1835-1836
21. doboz 26. 433. Keöncöl Ferencnek a kanizsai katonai állomáson be és kiadott tüzifáról 1831-1832
21. doboz 26. 434. Keöncöl Ferencnek a kanizsai katonai állomáson be és kiadott tüzifáról 1833-1835
21. doboz 26. 435. Kocsis Lászlónak a komárvárosi tisztilakásoknak a felépítéséről 1832
21. doboz 26. 436. Kovács Vendelnek a katonai élelmiszerraktárból kiadott tüzifáról 1835-1836
21. doboz 26. 437. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményről 1835-1836
21. doboz 27. 438. Kovács Vendel türjei katonai biztosnak a számadása 1835-1836
21. doboz 27. 439. Kovács Vendelnek a türjei kvártlyház kiigazításáról 1828
21. doboz 27. 440. Kiss Józsefnek a keszthelyi katonaság részére kiadott terményekről 1817
21. doboz 27. 441. Kiss Józsefnek a keszthelyi katonaság részére kiadott terményekről 1817-1818
21. doboz 27. 442. Kiss Józsefnek a keszthelyi katonaság részére kiadott terményekről 1818-1819
21. doboz 27. 443. Kelemen János türjei biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1815
21. doboz 27. 444. Kelemen János türjei biztosnak a katonaság számára kiadott terményekről 1815
21. doboz 27. 445. Kelemen János számadása követelés felmentéséről 1815
21. doboz 27. 446. Kelemen János számadása követelés felmentéséről 1815
21. doboz 27. 447. Kelemen Jánosnak a sümegi állapodáson a Noszticz könnyűlovas ezredbéli tiszteknek kiszolgáltatott gyertya áráról 1815
21. doboz 27. 448. Kelemen János biztos javára megítélt summáknak a megítéléséről 1815
21. doboz 27. 449. Kozma Ferenc türjei állapodási biztosnak a számadása 1798
21. doboz 27. 450. Kozma Ferenc számadása, Mezriczky Károly örököseinek adandó zabról 1798
21. doboz 27. 451. Keönczöl Ferencnek a révkomáromi erősséghez állított munkásoknak a napi bére 1808
21. doboz 27. 452. László József letenyei bizosnak a becsehelyi uradalomtól vásárolt hídfákról 1824
21. doboz 27. 453. László Józsefnek a kanizsai állapodáson épített lóistálló költségeiről 1829
21. doboz 27. 454. Nagy Józsefnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1819
21. doboz 27. 455. Nagy Józsefnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1819
21. doboz 27. 456. Nagy Józsefnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1820
21. doboz 27. 457. Póka Antalnak a Lenti kvártélyház istállóinak felépítési költségeiről 1826-1827
21. doboz 27. 458. Póka Antalnak a Restaurationális szénnek a felépítéséről 1828
21. doboz 27. 459. Horváth Antalnak a Keszthelyre vezető úton épített hidakról 1810
21. doboz 27. 460. Háry Andrásnak a be nem szolgáltatott terményekről 1810
21. doboz 27. 461. Laskóy Károlynak az Alsó- és Felsőkustányi 3 és keresztúri kőhidak építési költségeiről 1836-1837
21. doboz 27. 461. Laskóy Károlynak a vindornyaszlősi határban épített 5 kőhidnak a költségeiről 1836
21. doboz 27. 462. Laskóy Károlynak a vindornyaszlősi határban épített híd költségeiről 1830
22. doboz 28. 463. Koppány Ferenc főadószedőnek a koronázási ajándékokról 1838
22. doboz 28. 464. A Duna kiáradása miatt a Duna melléki károsultakról 1838
22. doboz 28. 465. Koppány Ferenc főadószedőnek az 1836. évi országgyűlésen tett ajánlásokról 1838
22. doboz 29. 466. Koppány Ferencnek a számadása 1838
22. doboz 29. 467. Sóós Ignácnak a Kőszegre menő küldöttségnek a költségeiről 1816
22. doboz 29. 468. Söptey Györgynek a keszthelyi állapodáson kiadott terményekről 1815
22. doboz 29. 469. Tóth Józsefnek a vásárolt mész, tégla, zsindely felhasználásáról 1817-1820
22. doboz 29. 470. Tkaltsecz Józsefnek a Goricsányban épített lóistállónak a költségeiről 1825
23. doboz 29. 471. Töreky Jánosnak az 1809-ben felkelő nemesség költségeiről 1812
23. doboz 29. 472. Tóth Józsefnek a vármegye új börtöneire fordított tölgyfákról 1830
23. doboz 29. 473. Tóth Józsefnek az egerszegi kvártélyház tetejének a kiigazításáról 1813
23. doboz 29. 474. Tóth Józsefnek a Szombathelyről vásárolt deszkákról 1815
23. doboz 29. 475. Tkáltsits Lajosnak a novákoveczi lóistállóról és a domasineczi úton lévő két kőhídról 1828
23. doboz 29. 476. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1814
23. doboz 29. 477. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1815
23. doboz 29. 478. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1816
23. doboz 29. 479. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1817
23. doboz 29. 480. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1817
23. doboz 29. 481. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1818-1819
23. doboz 29. 482. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1819-1820
23. doboz 29. 483. Szigethy Istvánnak az egerszegi állapodáson átkelt katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1820-1822
23. doboz 29. 484. Az egerszegi magazinban lévő zab és széna mennyiségéről 1814
23. doboz 29. 485. Sohár Józsefnek a téglavásárlásáról 1814
23. doboz 29. 486. Szigethy Istvánnak a légrádi deszkákról, amelyet feletár Péter deszkakereskedőtől vett 1829
23. doboz 29. 487. Szigethy Istvánnak a tüzifa mennyiségének áráról 1825-1826
23. doboz 29. 488. Török Gábornak a reszneki uradalomtól vásárolt téglálkról 1827
23. doboz 29. 489. Koppány Ferencnek a felkelő nemes sereg pénztáráról 1829-1837
23. doboz 29. 490. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1836-1837
23. doboz 29. 491. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1837-1838
23. doboz 30. 492. Gabelits Ferencnek a csáktornyai hidról 1834
23. doboz 30. 493. Csák Györgynek a szántói járásban épített fahidakról 1832-1834
23. doboz 30. 494. Sipos Józsefnek a zalabéri Zala folyón épített hidak költségeiről 1829
23. doboz 30. 495. Sipos Józsefnek a zalabéri és pakodi határban épített 3 kőhidról 1831
23. doboz 30. 496. Sipos Józsefnek a Zalabér és Zalaegerszeg közti országúton épített 6 kőhidról 1833
23. doboz 30. 497. Sipos Józsefenk a hidak karfázására vásárolt deszkákról 1836
23. doboz 30. 498. Spek Györgynek az alsólendvai és nagykanizsai postaúton épített 6 kőhidról 1833
23. doboz 30. 499. Gabelits Ferencnek a muraszerdahelyi vámhidról 1836
23. doboz 30. 500. Kramarics Ferencnek a muraszerdahelyi vámos híd kiigazításáról 1835
23. doboz 30. 501. Kósa Jánosnak a muraszerdahelyi vámos híd kiigízítására felvett összegről 1836
23. doboz 30. 502. Szita Jánosnak a muraszerdahelyi vámos híd kiigazításának a költségeiről 1835
23. doboz 30. 503. Gabelits Ferencnek a muraszerdahelyi hídról 1837
23. doboz 30. 504. Kósa Jánosnak a muraszerdaheliy vámos híd építési költségeiről 1836-1837
23. doboz 30. 505. Horváth Péternek a muraszerdahelyi híd fel nem építéséről 1838
23. doboz 30. 506. Szép Károlynak a muraszerdahelyi Vámos híd építésére felvett pénzről 1837-1838
23. doboz 30. 507. Talabér Ferenc kapornaki biztosnak a nála lévő terményekről 1834-1835
24. doboz 30. 508. Talabér Ferenc kapornaki biztosnak a nála lévő terményekről 1835-1836
24. doboz 30. 509. Rákóczi Józsefnek a keszthelyi életes ház építésének költségeiről 1832
24. doboz 30. 510. Rákóczi Józsefnek a keszthelyi és szántói szálláshoz vett deszkákról 1833
24. doboz 30. 511. Rákóczi Józsefnek a keszthelyi és szántói tiszti szállásokhoz a devecseri uradalomtól vásárolt mészről 1833
24. doboz 30. 512. Rákóczi Józsefnek a szántói szállásokhoz vásárolt fákról 1833
24. doboz 30. 513. Rákóczi Józsefnek a keszthelyi és Szántói szálláshoz vett deszkákról 1833
24. doboz 30. 514. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1831-1832
24. doboz 30. 515. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1832-1833
24. doboz 30. 516. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1833-1834
24. doboz 30. 517. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott terményekről 1834-1835
24. doboz 30. 518. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott gyertyáról 1825-1828
24. doboz 30. 519. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott gyertyáról 1829-1830
24. doboz 30. 520. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1828
24. doboz 30. 521. Rákóczi Józsefnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzi fáról 1829-1830
24. doboz 31. 522. Szigethy Dánielnek a szántói életsházés istálló építéséhez felvett pénzről 1839
24. doboz 31. 523. Benkő Antalnak a szántói életesház és istálló felépítéséről 1836
24. doboz 31. 524. Duna árvizi károsultak részére való adakozásról jelentés 1838
24. doboz 31. 525. Szigethy Dánielnek a bevett tüzifáról jelentés 1827-1828
24. doboz 31. 526. Szigethy Dánielnek a kiadott tüzifáról és a bevett kézpénzről 1828-1829
24. doboz 31. 527. Szigethy Dánielnek a kiadott tüzifáról és a bevett kézpénzről 1829-1830
25. doboz 31. 528. Szigethy Dánielnek a kiadott tüzifáról és a bevett kézpénzről 1830-1831
25. doboz 31. 529. Szigethy Dánielnek a Megyei Levéltárban készítendő almáriumokról 1826
25. doboz 31. 530. Háry Farkasnak az Inkey Ferenc alapítvány kamatairól 1837
25. doboz 31. 531. Háry Farkasnak az Inkey Ferenc alapítvány kamatairól 1838
25. doboz 31. 532. Keszthely mezővárosnak az 1833/34. évi jövedelméről vezetett számadása 1833-1834
25. doboz 32. 533. Sényi Istvánnak a megyebéli taxásoktól bevett pénzekről 1812
25. doboz 32. 534. Vrantsits Péternek a számadása 1832-1833
25. doboz 32. 535. Farkas János számadása gyertyáról 1833
25. doboz 32. 536. Farkas János számadása gyertyáról 1833-1834
25. doboz 32. 537. Farkas János számadása gyertyáról 1834-1835
25. doboz 32. 538. Farkas János számadása gyertyáról 1835-1836
26. doboz 33. 539. Vrantsits Péternek a tüzifáról 1832-1833
26. doboz 33. 540. Farkas Jánosnak a tüzifáról 1833
26. doboz 33. 541. Farkas Jánosnak a tüzifáról 1833-1834
26. doboz 33. 542. Farkas Jánosnak a tüzifáról 1534-1835
26. doboz 33. 543. Farkas Jánosnak a tüzifáról 1835-1836
26. doboz 33. 544. Farkas Jánosnak megyei fogházban lévő raboknak a napszámáról 1833
26. doboz 33. 545. Farkas Jánosnak megyei fogházban lévő raboknak a napszámáról 1836
26. doboz 33. 546. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak a rajki és a csurgói kőhidakról 1836
26. doboz 33. 547. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak a híd és istállópallókról és tüzifáról 1830-1831
26. doboz 33. 548. Tóth Ferenc kapornaki biztosnak az épület és tüzifáról 1831-1832
26. doboz 34. 549. Tkáltsits József muraközi biztosnak a kőhidak építéséről 1833
26. doboz 34. 550. Tomasits Antal muraközi biztosnak a perlaki kőhidak építéséről 1831
26. doboz 34. 551. Török Gábornak a muraszerdahelyi kőhidak kiigazításáról 1820
26. doboz 34. 552. Török Gábornak a muraszerdahelyi kőhidak kiigazításáról 1821
26. doboz 34. 553. Török Gábornak a baksai hidakon dolgozóknak a béréről 1822
26. doboz 34. 554. Török Gábornak a megmetszett fatörzsekről 1818-1827
26. doboz 34. 555. Török Gábornak a Murahidhoz szükséges deszkákról 1818
27. doboz 34. 556. Török Gábornak a katonaság számára vett és kiadott terményekről 1823-1824
27. doboz 34. 557. Török Gábornak a katonaság számára kiszolgáltatott élelmiszerekről 1824-1825
27. doboz 34. 558. Török Gábornak a katonai élelmiszerekről amelyeket a lövői járásban kiszállítottak és annak a felhasználásáról 1831-1832
27. doboz 34. 559. Török Gábornak a katonai élelmiszerekről amelyeket a lövői járásban kiszállítottak és annak a felhasználásáról 1832-1833
27. doboz 34. 560. Török Gábornak a katonai élelmiszerekről amelyeket a lövői járásban kiszállítottak és annak a felhasználásáról 1833-1834
27. doboz 34. 561. Török Gábornak a katonai élelmiszerekről amelyeket a lövői járásban kiszállítottak és annak a felhasználásáról 1834-1835
27. doboz 34. 562. Török Gábornak a katonai élelmiszerekről amelyeket a lövői járásban kiszállítottak és annak a felhasználásáról 1835-1836
27. doboz 34. 563. Horváth Ferenc zalaegerszegi állomási biztosnak a nála lévő ölfáról 1843
27. doboz 34. 564. Chinovány Boldizsár nyilatkozata a zalabéri út mellett épített 10 kőhidról
27. doboz 35. 565. Tkáltsits József biztosnak a lendvai uradalomtól vett fának a felhasználásáról 1831
27. doboz 35. 566. Tkáltsits József biztosnak a tolmácsi erdőben vett fának a felhasználásáról 1832
27. doboz 35. 567. Tkáltsits József biztosnak a nagypataki és budafai erdőkben vett fának a felhasználásáról 1833
27. doboz 35. 568. Móór Ferencnek, Tkáltsits József által vásárolt tüzifáról 1838
27. doboz 35. 569. Tkáltsits József biztosnak a csáktornyai uradalomtól vett fának a felhasználásáról 1835
27. doboz 35. 570. Tkáltsits Józsefnek a Mutsaki, Skorjei, és Kursaneczi erdőkből vett fákról 1835
27. doboz 35. 571. Kósa János volt muraszerdahelyi hídépíttető felelete a számvevői törvényszék kérdéseire
27. doboz 35. 572. Horváth Péter számadása 1843
27. doboz 35. 572. Tomasits Ferenc perlaki biztosnak a nyilatkozata a számvevői nehézségekre 1835
27. doboz 35. 573. Nagy Józsefnek sümegi állapodáson lévő főstrázsa mesteri istállónak és a doktori szállás építésének költségeiről 1835-1836
27. doboz 35. 574. Laskói Lászlónak a zalaszentlászlói határban épített két kőhidról 1841
27. doboz 35. 575. Nagy Ignácnak a Benke Antaltól vett tölgyfákról 1837
27. doboz 35. 576. Malatinszky Ferenc főszolgabíróurnak a tapolcai lovaglóiskola és a sümegi katonaistálló kiigazításáról 1841
27. doboz 35. 577. Laskói Károlynak a szentgyörgyvári határban épült kőhidhoz vásárolt deszkákról 1838
27. doboz 35. 578. Kovács Vendel katonai biztos nyilatkozata a tölgyfaágnak a felhasználásáról 1837
27. doboz 35. 579. Roszkovecz Vencelnek a készített kőhidakról 1834
27. doboz 35. 580. Tkáltsits Józsefnek a goricsányi lóistálló építési költségeiről 1825
27. doboz 35. 581. Tkáltsits Józsefnek a tolmácsi erdőben vett tüzifáról 1829
27. doboz 35. 582. Tkáltsits Józsefnek a muraközi járásban lévő 3 kőhid építési költségeiről 1831
27. doboz 35. 583. Gabelics Ferenc jelentése 1837
27. doboz 35. 585. Póka Antalnak a muraszerdahelyi híd építési munkálatairól 1810-1817
28. doboz 36. 586. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1821-1822
28. doboz 36. 587. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1821-1822
28. doboz 36. 588. Kovács Vendelnek a katonaság számára kiadott tüzifáról 1822-1823
28. doboz 36. 589. Kovács Vendelnek a türjei katonaság számára kiadott terményekről 1820-1821
28. doboz 36. 590. Kovács Vendelnek a türjei katonaság számára kiadott terményekről 1821-1822
28. doboz 36. 591. Horváth Ferenc zalaegerszegi biztosnak a számadása a nála lévő tüzifáról 1844
28. doboz 36. 592. Nagy János nagykanizsai biztosnak az általa kiszolgált terményekről 1808-1809
29. doboz 37. 594. Mészel Pál főszolgabíró számadása 1812
29. doboz 38. 595. Háry Farkasnak az Inkey alapítvány kamatairól kiadott számadása 1839
29. doboz 38. 596. Háry Farkasnak az Inkey alapítvány kamatairól kiadott számadása 1840
29. doboz 38. 597. Háry Farkasnak az Inkey alapítvány kamatairól kiadott számadása 1841
29. doboz 38. 598. Háry Farkasnak az Inkey alapítvány kamatairól kiadott számadása 1842
29. doboz 38. 599. Insurectionális pénztárnál Koppány Ferenc adószedő által vezetett számadások 1838-1843
30. doboz 38. 600. Deák Ferenc alapítványról készített számadások 1840-1843
30. doboz 39. 603. Insurectionális pénztárnál Koppány Ferenc adószedő által vezetett számadások 1843
30. doboz 39. 604. Insurectionális pénztárnál Koppány Ferenc adószedő által vezetett számadások 1844
30. doboz 39. 605. Insurectionális pénztárnál Koppány Ferenc adószedő által vezetett számadások 1845
30. doboz 39. 606. Háry Farkasnak az Inkey Ferenc alapítványnak a kamatairól 1843
30. doboz 39. 607. Háry Farkasnak az Inkey Ferenc alapítványnak a kamatairól 1844
30. doboz 39. 608. Fábián Istvánnak a néhai Kelemen Imre alapítványról 1842-1843
30. doboz 39. 609. Fábián Istvánnak a néhai Kelemen Imre alapítványról 1844-1845-1846
30. doboz 39. 610. A Kelemen alapítványt illető eredeti kötelezettségeknek Fábián István által zámadásokat vizsgáló jegyzőkönyve 1846
30. doboz 39. 611. Vida Mihálynak a kehidai határban lévő 6 hidnak az építési költségeiről 1832-1833
30. doboz 39. 612. A mémetfalui határban építendő kőhidról 1845
30. doboz 39. 613. Tomasits Antalnak a sziviczai-dobravai erdőben vett fa mennyiségéről és felhasználásáról 1834
30. doboz 39. 614. Tomasits Antalnak a podturenyi határban épített kőhid költségeiről 1845
30. doboz 39. 615. Tomasits Antalnak a hodosi határban lévő 3 kőhidnak az építési költségeiről 1845
30. doboz 40. 616. Tomasits Antalnak a Perlaki katonaság és a selyemgyár részére vásárolt tüzifáról 1844
30. doboz 40. 617. Talabér Ferencnek a Zalaapátiban épített zab raktárról 1845
30. doboz 40. 618. Talabér Györgynek a szentbalázsi kőhíd építési költségeiről 1839
30. doboz 40. 619. Talabér Györgynek a szentbalázsi határban lévő 3 kőhid építési költségeiről 1840
30. doboz 40. 620. Talabér Györgynek a nyilatkozata 1840
30. doboz 40. 621. Talabér Györgynek a rokoláni és rigyáci erdőkben vásárolt tüzi és hidfákról 1837-1838
30. doboz 40. 622. Talabér Györgynek a rigyáci erdőn vett tüzifáról 1839
30. doboz 40. 623. Talabér Györgynek a rigyáci erdőn vett tüzifáról és felhasználásáról 1840
30. doboz 40. 624. Talabér Györgynek a kanizsai erdőn és a rétsei mezőn épített 3 kőhidról 1840
30. doboz 40. 625. Bogyai Józsefnek a balatonhídvégi vámház kiigazításáról 1845
30. doboz 40. 626. Könczöl Ferencnek a kanizsai megyei épületekre fordított mészről 1832
30. doboz 40. 628. Tóth Ferencnek a pusztaszentlászlói határban épített kőhidról 1844
30. doboz 40. 629. Nagy Józsefnek a tapolcai lóiskola helyreállításáról 1831
30. doboz 40. 630. Novák Gáspárnak a tapolcai járásbéli helységeknek a katonaság tartása fejében fizetett pénzről 1839
30. doboz 40. 631. Rédey Ferencnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1844-1845
30. doboz 40. 632. Rajky Zsigmondnak a nyilatkozata 1844-1845
30. doboz 40. 633. Gáál Gáspár számadása 1833
30. doboz 40. 634. Gáál Gáspár számadása a hidpallókról 1833
30. doboz 40. 635. Farkas Gábor örökségéről nyilatkozás 1834
30. doboz 40. 636. Kozáry András volt úti biztosnál lévő építési szerszámokról 1842
30. doboz 40. 637. Horváth Lajos muraszerdahelyi lakosnál lévő tüzifáról 1845
30. doboz 40. 638. Hermán Mihály számadása
30. doboz 40. 638. Török Gábor lövői biztosnak a nyilatkozata 1831
30. doboz 40. 639. Móór Ferencnek a katonaság és a perlaki selyemgyár részére kiszolgáltatott tüzifáról 1830-1834
30. doboz 40. 640. Szép Károlynak a muraszerdahelyi híd építéséről 1837-1839
31. doboz 41. 641. Tóth Ferencnek a nagyradai, szabari, és a pacsai határban épített 4 kőhidról 1840
31. doboz 41. 642. Tóth Ferencnek a kanizsai lóistálló építéséhez felhasznált anyagokról 1840
31. doboz 41. 643. Tóth Ferencnek a palini határban épített kőhidról 1841
31. doboz 41. 644. Nikola Ádámnak a sümegi tiszti ház felújításáról 1842
31. doboz 41. 645. Nikola Ádámnak a sümegi állapodáson lévő katonáknak kiszolgáltatott tüzifáról 1838
31. doboz 41. 646. Nikola Ádámnak a sümegi állapodáson lévő katonáknak kiszolgáltatott tüzifáról 1839-1841
31. doboz 41. 647. Nikola Ádámnak a sümegi állapodáson lévő katonáknak kiszolgáltatott tüzifáról 1842-1843
31. doboz 41. 648. Mikola Ádámnak a sümegi katonai és orvosi szállások felépítési költségeiről 1844
31. doboz 41. 649. Nikola Ádám felelete az építési költségek ellen tett észrevételekre 1844
31. doboz 41. 650. Baranyai Károlynak a muraszerdahelyi híd építéséről 1842
31. doboz 41. 651. Baranyai Károlynak a muraszerdahelyi híd építési költségeiről 1843
31. doboz 41. 652. Tóth ferencnek a kapornaki vidéken épített fahidakhoz felhasznált fáról 1838-1840
31. doboz 41. 653. Tomasits Antalnak a Strukoveczi és nedeliczi hidak költségeiről 1842
31. doboz 41. 654. Tóth Ferencnek több hidhoz felhasznált fákról és tüzifáról 1841
31. doboz 41. 655. Tóth Ferencnek több hidhoz felhasznált fákról és tüzifáról 1842
31. doboz 41. 656. Tolnay Károlynak a komárvárosi kórház felépítéséhez szükséges pénzről 1844
31. doboz 42. 657. Tomasits Antalnak a Csáktornyánál lévő Pazsiti hidnak az építéséről 1841
31. doboz 42. 658. Tomasits Antalnak a kottori határban lévő nagy fahidnak a kiigazításáról és a perlaki katonaság ésa selyemgyár részére kizolgáltatott tüzifáról 1841
31. doboz 42. 659. Tomasits Antalnak a Turnischén a Ternova vizén felállított kőhidról 1842
31. doboz 42. 660. Tomasits Antalnak a muraközi hdak kiigazítására és a perlaki katonaság és selyemgyár számára vágatott tüzifáról 1843
31. doboz 42. 661. Laskóy Károlynak a szántói járásbéli hidakhoz vásárolt tölgyfákról 1837
31. doboz 42. 662. Laskóy Károlynak a szántói járásbéli hidakhoz vásárolt tölgyfákról 1837
31. doboz 42. 663. Laskóy Károlynak a szántói járásbéli hidakhoz vásárolt tölgyfákról 1844
31. doboz 42. 664. Salamon Jánosnak a dobri híd építéséről 1843
31. doboz 42. 665. Tüttösy Györgynek az általa vett hídfákról 1834-1841
31. doboz 42. 666. Csák Györgynek a galamboki határban épített fahídról 1841
31. doboz 42. 667. Ferenczi László számadása 1841
31. doboz 42. 668. Bertalan Ignácnak a zalalövői nagy híd építéséről 1837
31. doboz 42. 669. Király Istvánnak a Mura híd építésére felvett költségekről 1840
31. doboz 42. 670. Király Istvánnak a Mura híd építésére felvett költségekről 1841
32. doboz 42. 671. Király Istvánnak a Mura híd építésére felvett költségekről 1844
32. doboz 42. 672. Pokomándi Istvánnak a Csáktornyáról Varasdra menő postaúton épített kőhidról 1842
32. doboz 42. 673. Rákóczy József keszthelyi biztopsnak a nála lévő terményekről 1836
32. doboz 43. 674. Rákóczy Józsefnek nyilatkozata fáról, deszkáról és lécekről 1845
32. doboz 43. 675. Rákóczy Józsefnek a szántói katonai istállóknak a munkálatairól 1839
32. doboz 43. 676. Rákóczy Józsefnek a keszthelyi katonai szállásra szükséges mészről 1829
32. doboz 43. 677. Simon Mihálynak Pola és Becsehely közt épített kőhíd költségeiről 1845
32. doboz 43. 678. Hertelendy Imrének a szántói járásban épített 8 kőhídról 1839
32. doboz 43. 679. Farkas Jánosnak a tüzifáról 1836-1837
32. doboz 43. 680. Magyar Ferencnek a bazsai kőhidakra fordított költségekről 1837
32. doboz 43. 681. Magyar Ferencnek a pusztamizsei és nyirádi határ közt épült kőhídról 1837
32. doboz 43. 682. Farkas Beninek a billegei és Gubats malomi kőhidak építéséről 1845
32. doboz 43. 684. Szabadi Gábor örököséről és zsámadásairól tett észrevételekről 1827
32. doboz 43. 685. Rumy Károlynak a kanizsán vásárolt rozsról, zabról 1829
32. doboz 43. 689. Rédey ferencnek a káptalanfai kőhíd építéséről 1838
32. doboz 43. 690. Rédey Ferencnek a katonaság számára kiszolgáltatott tüzifáról 1838-1841
32. doboz 43. 693. Roszkovecz Vencelnek az aszófői temetőnél és az udvari káposztás kerteknél épített 3 kőhidról 1838
32. doboz 43. 694. Roszkovecz Vencelnek Monostorapátiban 2 ésa falun kívül 1 kőhidnak az építéséről 1838
32. doboz 43. 695. Roszkovecz Vencelnek Felsőörsön 2 és Palóznakon 1 kőhid építéséről 1840
32. doboz 43. 696. Roszkovecz Vencelnek Gyulakeszin és Gulácson is 1 kőhidnak az építéséről 1840
32. doboz 43. 697. Roszkovecz Vencelnek vasról, mészről, cérnáról és gyertyáról 1825
32. doboz 44. 698. Horváth Ferencnek a megyei tisztviselőktől bevett tüzifáról 1842
32. doboz 44. 699. Horváth Ferencnek a megyei tisztviselőktől bevett tüzifáról 1841
32. doboz 44. 700. Kovács Vendelnek a megyei tisztviselők számára kiszolgáltatott tüzifáról 1841-1842
33. doboz 44. 701. Kovács Vendelnek a megyei tisztviselők számára kiszolgáltatott tüzifáról 1840-1841
33. doboz 45. 702. Farkas János számadása a vett gyertyáról 1836-1837
33. doboz 45. 703. Farkas János számadása a vett tüzifáról 1837-1838
33. doboz 45. 704. Farkas János számadása a vett tüzifáról 1838-1839
34. doboz 46. 705. Farkas János számadása a vett gyertyáról 1837-1838
34. doboz 46. 706. Farkas János számadása a vett gyertyáról 1838-1839
34. doboz 46. 707. Farkas János számadása a vett gyertyáról 1839-1840
34. doboz 46. 708. Farkas Jánosnak a megyei rabok napszámairól 1837-1839
34. doboz 46. 709. Kovács Vendelnek a rabok kézi munkájáról 1838-1841
34. doboz 47. 711. Hertelendy Imrének a Türjén építendő katonai istállókról 1841
34. doboz 47. 713. Nagy Ignácnak a nála lévő tölgyfákról 1845
34. doboz 47. 714. Nagy József tapolcai biztosnak a nála lévő tüzifáról 1845
34. doboz 47. 715. Nagy József tapolcai biztosnak a nála lévő tüzifáról 1845
34. doboz 47. 716. Nagy József tapolcai biztosnak a nála lévő tüzifáról 1845