Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.9. Zala vármegye főadószedőjének iratai
[Állag]IV.9.r. A hadi biztosok számadásai
[Évkör]1786 - 1851
[Terjedelem]0.66 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]6 doboz(tegy) = 0.66 ifm
[Összes raktári egység]6
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 17. Állvány b. oszlop 7. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Irat tárgya Járás neve Dátum Évkör
1. doboz 1. Bogdán László főszolgabíró jelentése muraközi 1786.01.27.
1. doboz 2. Pédery László esküdt számadása a győri kiküldetésével kapcsolatban. 1803
1. doboz 3. Levonás, következtetés, a bevett és kiadott természetményeknek a számadása a katonaság számára. szántói 1805-1806
1. doboz 4. Levonás, következtetés. A lendvai, baksai és lövői katonai állapodáson bevett és kiadott természetménykenek a számadása. 1805-1806
1. doboz 5. Levonás, következtetés. a bevett és kiadott természetményeknek a számadása a sümegi és tapolcai katonai állapodáson. tapolcai 1805-1806
2. doboz 6. Levonás, következtetés. A bevett és kiadott természetményeknek a számadása az egerszegi katonai állapodáson egerszegi 1805-1806
2. doboz 7. Levonás, következtetés. A bevett és kiadott természetményeknek a számadása a perlaki katonai állapodáson. 1805-1806
2. doboz 8. Deák Péter számadása 1805-1806
2. doboz 9. Levonás, következtetés. A csáktornyai katonai állapodáson bevett és kiadott természetményeknek a számadása. 1805-1806
2. doboz 10. Levonás, következtetés. A bevett és kiadott természetményeknek a számadása a katonaság számára. kapornaki 1805-1806
2. doboz 11. Levonás, következtetés. A bevett és kiadott természetményeknek a számadása a kottori katonai állapodáson. 1806. február, március, április
2. doboz 12. Nagy János türjei biztosnak a számadása, azon kenyér, zab, és széna bevételekről és kiadásokról, amelyeket 1810. július 1. és 1812 március vége között a császári és királyi katonaságnak kiadtak. 1812.04.13.
2. doboz 13. Czágány József biztosnak a számadása a komárvárosi katonai ispitálynak elkészített agyruhákról, melyek 1812. július 24-én a venzán ezred ispitályosoknak átadatott. 1812.07.24.
2. doboz 14. Balatonmagyaródi és többi községi berkekben lett költségeknek a számadása. 1812.08.12.
2. doboz 15. Kivonat, Hahót 1813.10.31.
2. doboz 16. számadás, Hahót 1813.11.01-1814.10.31.
2. doboz 17. 1813.11.12.
2. doboz 18. Kivonat, Hahót 1813-1815
3. doboz 19. Szabady Gábor biztosnak a feleleteazon számadói kérdésekre melyek a számvevői hivatal által feltettek. 1814
3. doboz 20. Szabady Gábor biztosnak a számadásaiból a számvevői hivatal által kíhúzott nehézségekre adott felelete. 1814-1816
3. doboz 21. Számvevői észrevétel azon tüzi ölfáról melyet a Bán kürtösi erdőben a megye részére 1814. éveb kivágatott. Szabady Gábor számadása 1814-1816
3. doboz 22. Jegyzék azon zab és széna kiadásáról mely az átutazó katonaság rézére fordítottak. 1815
3. doboz 23. Kivonat, Hahót 1815-1816
3. doboz 24. Varga Ádám esküdt jelentése tapolcai 1816.04.12.
3. doboz 25. Bevételek a regruták számára az 1814. évben. egerszegi 1816.09.18.
3. doboz 26. Kenyér, zab és széna porciókról summás számadás melyek 1813. november 1- és 1814. október vége között az egerszegi járás részéről a katonaságnak adminisztráltatott. 1816.09.18.
3. doboz 27. Szabady Gábor katonai biztos számadása azon liszt, zab és széna természetbeni járandóságokról,amelyet a kapornaki járásban a aktonaság tartására fordítottak. 1816.05.01-1816.10.31.
3. doboz 28. Szabady Gábor erdei biztosnak a számadása 60 szál tölgyfáról, melyek 1816. évben Bánu Kürtösön, kapornaki járás részére felmunkáltattak és a szükséges dolgokra fordítottak.
3. doboz 29. Ádám pál biztisnak a számadása és jelentése 39 öl fáról. 1817.11.10.
3. doboz 30. Azon helységeknek a feljegyzése, melyek a lovas katonáit és dandárjait és lovakat tartották. 1817-1822
3. doboz 31. Azon természetményeknek a számadása amelyek 1817. május 1-től, 1824. október 31-ig a kanizsai állapodéson a kapornaki járásbéliek által adminisztráltattak.
3. doboz 32. Részes kiírás az 1817. június 21-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvből. Tuboly József
3. doboz 33. Schvartzenberg Zsidónak 300 öl fárólk szóló számadás, Ádám Pál tapolcai biztosnak. 1817.09.20.
3. doboz 34. Deák AntaL főszolgabíró 1817.10.28.
3. doboz 35. Tuboly József nagykanizsai katonai biztosnak a számadása 1817. január 21-1817. október 31. 1817.12.15.
3. doboz 36. Ádám pál biztosnak a jelentése 114 3/4 öl fárólaz 1817. évebn
3. doboz 37. Összeírása azon terményeknek amelyek a katonaság tartására évenként a könyvecskék szerint a kanizsai katonai éléstárban a kapornaki járásbéli helységek által adminisztráltatott. 1817-1824
3. doboz 38. Ádám Pál biztosnak a számadása 250 ölfáról, amit Kuthy Pál főszolgabíró vett Náthán Schvarztzenberg keszthelyi zsidótól a felsőzsidi erdőben. 1818.06.08.
3. doboz 39. Tuboly József nagykanizsai katonai biztosnak a számadása 1817. november 1 és 1818. október 31 között. 1818.11.25.
3. doboz 40. Részes kiírás Helbek János nagygörbői bíró számadása iránt 1818.11.25.
3. doboz 41. Számvevői vizsgálat Szabady Gábor biztosnak, azon adminisztrációkról melyek 1817. május 1- 1817. október 31. és 1817.november 1-1818. október végéig a kapornaki járás részéről a katonaság élelmezésére fordított . 1819.03.28.
3. doboz 42. Horváth Antal főszolgabírónak a jelentése a révkomáromi munkások kifizetéséről. szántói 1819.04.27.
3. doboz 43. Részes kiírás 1819. április 27-én tartott számadás vizsgáló törvényszék jegyzőkönyvéből. Szabady biztos úrnak számadása azon élelmekről melyek 1813.november 1-től -1814. október 31-ig a hahóti állapodáson a katonák és különféle utasok részére fordítottak.
3. doboz 44. Kosár József számadása a komárvárosi ispitályra tett költségekről az 1819. évben 1819.05.17.
3. doboz 45. Molnár József subsidionalis biztosnak a számadása a taxások által adott pénzeknek a beszedéséről és kiadásáról a lövői járásban, Marton György alszolgabíró kerületében az 1812. évre 1819.07.26.
3. doboz 46. Molnár József subsidionalis biztosnak a számadása az 1812. évre az ország által ajánlott subsidionalis gabonának a lövői járásban Marton György szolgabíró úrnak a kerületében tett beszedéséről és kiadásáról. lövői 1819.07.30.
3. doboz 47. Jelentés, Csesznák József volt főszolgabírónak a számadásáról a Ternova folyón épült hídról, és Koósz András alszolgabírónak a selyembogarakról szóló számadásáról. 1819.11.29.
3. doboz 48. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása az 1818/1819. évben élelmek bevételéről és kiadásáról. 1819.11.30.
3. doboz 49. Hermán Mihály útibiztosnak a számadás a 22000 db tégla felhasználásáról, amit a vármegye a lendvai uradalomtól vásárolt. 1820.01.04.
3. doboz 50. 1819. július 5-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 1325. száma alatt lett végzésének következtében a raboknak munkára kiadásuk cédula szerint a belül megírt mód szerint történt meg. 1820.01.17.
3. doboz 51. Oroszváry András alszolgabírónak a jelentése a számadás vizsgáló törvényszékhez Dereskey János úr számadásairól. 1820.01.25.
3. doboz 52. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása az 1819/1820. évben élelmek bevételéről és kiadásáról. 1820.11.30.
4. doboz 53. Felosztás kapornaki 1820-1821
4. doboz 54 Deák Antal főszolgabró jelentése kapornaki 1821.01.30.
4. doboz 55. Söjtör katonatartó könyvecskéje 1821
4. doboz 56. Salamon pandúr hadnagy úr lova számára adminisztráltatott. 1821. november 1- 1822.szeptemberig Kapornak
4. doboz 57. Azon zalalapáti lakosoknak a feljegyzése akiknél a 2. bajor dragonyos ezred katonái kvártélyban tartottak. 1822.10.12.
4. doboz 58. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása azon természetményekről, melyet az 182. november 1-től 1822. október 31- ig a helybéli és átutazó katonaság számára bevett és kiadott. 1822.12.10.
4. doboz 59. Összeírás 1822-1823
4. doboz 60. Összegző táblázat kapornak 1822-1823
4. doboz 61. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása azon természetményekről, melyet az 1822.november 1-től 1823. október 31 napjáig a helybéli és átutazó katonaság számára bevett és kiadott 1823.12.30.
4. doboz 62. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása azon természetményekről melyet az 1820. november1-től 1821. október 31 napjáig a helybéli és az átutazó katonaság számára bevett és kiadott. 1824.05.12.
4. doboz 63. Jelentés, Tuboly József kanizsai biztos ellen beadott panaszok érdemében az 1824. augusztus 9-én tartott közgyűlés No 1683 száma alatt kelt rendeletének következtében. 1824.11.26.
4. doboz 64. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása azon természetményekről melyet 1823. november 1-től 1824. október 31. -ig a helybéli és átutazó katonaság számára bevett és kiadott. 1824.11.28.
4. doboz 65. Háry András hadnagy úr lovainak szentbalázsi helységben kiadott széna, zab porciók 1823-1824. évben 1825.02.20.
4. doboz 66. Kimutatás 1826.08.12-1827.01.
4. doboz 67. Tuboly József kanizsai biztosnak a számadása azon természetményekről melyet az 1824. november és december hónapokra a helybéli és átutazó katonaság számára bevett és kiadott. 1827.06.06.
4. doboz 68. Adminisztráció, Kiskomárom 1827.08.
4. doboz 69. Tóth József biztosnak a jelentése az egerszegi járás felső vidékén lévő hídakra vett 64 tölgyfához szükséges oklevelek megszerzéséért könyörög. 1828.01.14.
4. doboz 70. Tóth József biztosnak a jelentése a bánokszentgyörgyi erdőben kivágott tölgy és fenyőfákról. 1828.01.14.
4. doboz 71. Moór Ferenc katonai biztos számadása 1828.04.30.
4. doboz 72. Kivonat, Hahót 1828.08.01.-1828.10.31.
4. doboz 73. Vrantsits Péter várnagy jelentése a zalaegerszegen épített vámháznak a beadott számadása érdemében. 1828.10.23.
4. doboz 74. Összegző táblázat kapornaki 1828
4. doboz 75. Számvevői törvényszék jegyzőkönyve, Roszkovecz Vencel kiskomáromi volt biztosnak a beadott számadásaira tett nehézségeknek a megítéléséről. 1829.06.02.
4. doboz 76. Chinorány Boldizsár főszolgabíró jelentése, Szabady Gábor volt katonai biztosnak azon irományairól, amelyek halálával hátra maradtak. kapornaki 1829.08.10.
4. doboz 77. Stenadl Antal ménlovak gondviselőjének a számadása az 1829. évben bevett és kiadott hajmennyiségről. 1829.12.129.
4. doboz 78. Tuboly József volt kanizsai biztosnak az 1817, 1822, 1823, 1824, 1824/1825. katonai esztendőkre a katonaság számára bevett és kiadott természetményekről készített biztosi számadásaira hozott törvényszéki ítéletek. 1830.01.11.
4. doboz 79. Részes kiírás, Tuboly József volt kanizsai biztos 1830.01.11.
4. doboz 80. 1830.06.14.
4. doboz 81. Vrantsits Péter Zala vármegyei várnagynak a számadása az 1829/1830-ik katonai esztendőben bevett és kiadott tüzi ölfa mennyiségekről. 1830.10.31.
5. doboz 82. Marton József alszolgabírónak a jelentése az egerszegi járás felső vidékén lévő birtokos nemes urak birtokainak összeírása az 1830. év királyi koronázásbéli ajándéknak kinevezésére. 1831.03.11.
5. doboz 83. Marton József alszolgabíró jelentése az egerszegi járás felső vidékén lakó szegényeknek a király ajándékából jutott 53 Ft és 11 krajcár kifizetéséről szóló nyugtákról és összeírásának bemutatásáról. 1831.04.18.
5. doboz 84. Simon Mihály alszolgabíró jelentése a szegények számára összegyült pénzből a zalaegerszegi járás középső vidékén lévő szegényekre eső 64 Ft 32 krajcár álló sommáknak a kiosztáása végett. 1831.06.17.
5. doboz 85. Vrantsits Péter várnagynak a számadása az 1830/1831. katonai évre bevett és kiadott faggyúgyertya mennyiségéről. 1831.10.31.
5. doboz 86. Vrantsits Péter vármegyei várnagynak a számadása az 1830/1831-es katonai esztendőben bevett és kiszolgáltatott tüzi ölfa mennyiségekről. 1831.10.31.
5. doboz 87. Saáry Ferenc számadása 1830. augusztus 23-tól 1831.augusztus 23. napjáig. 1832.09.12.
5. doboz 88. Vrantsits Péter várnagynak a számadása az 18311832. katonai évre bevett és kiadott faggyúgyertya mennyiségéről. 1832.10.31.
5. doboz 89. 1832. november 26-án Zalaegerszegen tartott számvevői törvényszék alkalmával vizsgálat alá vett több rendbéli biztosi számadásokra bírói döntések hozattak. Czágán József kiskomáromi volt biztosnak.
5. doboz 90. Vrantsits Péter Zala vármegyei várnegynak a számadása az 1831/1832. katonai esztendőben bevett és kiadott tüzi ölfa mennyiségekről. 1832.10.31.
5. doboz 91. Néhai Vámosi Saáry László úr zár alatti javaiban gazdálkodó számadónak nemes Vámosi Saáry Ferencnek a számadása. 1833.05.09.
5. doboz 92. Joó Ferenc esküdtnek a jelentése Kósz András alszolgabírótól vett 100 Ft-ról. 1833.06.19.
5. doboz 93. Vrantsits Péter várnagynak a számadása az 1832 november 1. és 1833. július 9. között számadás alá vett repceolaj elhasználásáról. 1833.06.15.
5. doboz 94. Részes kiírás az 1817. május 7-én Zalaegerszegen tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből. Ádám Pál tapolcai, Bándi Márton türjei, Tuboly József kanizsai biztos urak 1833.12.03.
5. doboz 95. Zala vármegyei számvevői törvényszék jegyzőkönyve Tuboly József volt kanizsai biztosnak 1817. január 21-től 1824. december végéig vezetett és a számvevői törvényszéken 1829.december 1-én megítélt számadásaira az ország főszámvevői hivatala által tett észrevételeknek és a számadó által kiadott feleleteknek megbírálásáról. 1834.04.28.
5. doboz 96. 1834. április 30-án tartott számvevői törvényszéken vizsgálat alá vett biztosi számadásokra következendő bírói döntések hozattak. Néhai Salamon Viktor keszthelyi biztos
5. doboz 97. Roszkovecz Vencel volt komáromi biztosnak a számvevői törvényszék által megvizsgált számadásai. 1834.05.10.
5. doboz 98. 1835. január 26-án tartott számvevői törvényszék alkalmával vizsgálat alá vett Ádám Pál biztosnak a számadásai.
5. doboz 99. Kovács Vendel biztosnak a számadása azon terményekről amelyek a türjei életes házban 1834. november 1, és 1835. szeptember végéig bevettek és kiadtak a szántói járásban. 1835.09.24.
5. doboz 100. Jelentés a lövői járásból, az alsólendvai és csesztregi életes házakban bevett és kiadott élelmiszerekről. 1835.09.25.
5. doboz 101. Fábián János biztosnak a számadása az egerszegi járásból, a letenyei életes házban 1834. november 1-1835. szeptember végéig bevett és kiadott élelmiszerekről. 1835.09.30.
5. doboz 102. Török Gábor katonai biztos számadása 1834. november 1- 1835. szeptember 30-ig azon katonai élelmekről amelyek a számvevői hivatal által a zalalövői járásra kivetettek. 1835.09.30.
5. doboz 103. Kocsis László biztosnak a számadása a szántói járásból, az 1834. november 1 és 1835. szeptember 25. között a számadása alá vett természetményekről. 1835.10.01.
5. doboz 104. Keönczöl Ferenc kanizsai biztosnak a számadása az 1834. november 1-1835. szeptember végéig bevett és kiadott élelmiszerekről. kapornaki 1835.10.01.
5. doboz 105. Rákóczy József keszthelyi katonai biztosnak a számadása1834. november 1 és 1835. szeptember végéig az átvett kiszolgált terményekről. szántói 1835.10.02.
5. doboz 106. Nagy József tapolcai állapodási biztosnak a számadása a tapolcai és sümegi éltes házakban bevett és kiadott természetményekről. 1834. november 1-1835. szeptember végéig. 1835.10.06.
5. doboz 107. Moór Ferenc katonai biztosnak a számadása azon élelmekről amelyek 1834. november 1 és 1835. szeptember vége között bevetettek és kiadattak. muraközi 1835.10.10.
5. doboz 108. Salamon Károly volt útibiztosnak a számadása a szántói járás alsó vidékén Keszthely mezővárosból fenék felé vezető úton a Csorda pászti híd építéséhez szállítottak megnevezése 1836.április 14.-1837. december 30. 1837.03.03.
5. doboz 109. Chernel Ignác mint végrehajtásra kiküldött megyebéli táblabíró levele, Tuboly József volt kanizsai biztoshoz. 1838.09.15.
5. doboz 110. Nemes Tarsoly Ferenc és Mátyás ellen folytatott számadási per. 1838.11.26.
6. doboz 111. Kovács Vendel biztosnak a számadása azon tüzi ölfa mennyiségéről, amelyet a türjén szállásoló cs.katonaság számára 1838. november 1. és 1840. október 31-ig kiadott. 1840.10.31.
6. doboz 112. Kocsis László kiskomáromi biztosnak a számadása a komárvárosi katonai kórház számára vásárolt 40 db pokrócról az 1840-1841. évben 1840-1841
6. doboz 113. Újító per, felperes Tuboly József volt kanizsai biztos, alperes Molnár János tiszti fő ügyvéd, táblabíró 1841.02.01.
6. doboz 114. Tóth Ferenc kapornaki járás alsó vidékbeli útibiztosnak a számadása a Hahótról Kanizsára vezető posta úton a Bocskai határban elkészült kőhídról, és építésére tett költségekről az 1842. évben. 1842.12.31.
6. doboz 115. Tóth Ferenc kapornaki járás alsó vidékbeli útibiztosnak a számadása a Hahótról Kanizsára vezető posta úton a kanizsai határban három kőhíd felépítésének a költségeiről az 1843. évebn 1843.10.31.
6. doboz 116. Tóth Ferenc kapornaki járás alsó vidékbeli útibiztosnak a számadása a Hahótról Kanizsára vezető posta úton a Palini határban elkészült kő hídról és építésére tett költségekről az 1843. évben. 1843.11.16.
6. doboz 117. Tolnay Károly főszolgabíró jelentése Rákóczy József biztostól 99 öl tüzifa iránt követelt számadásra nézve, a biztos által tett nyiltakozat bemutatásáról. 1845.03.03.
6. doboz 118. Farkas Benjamin alszolgabírónak a jelentése Németh Antal szántói járásbéli biztosnak a 10 szál tölgyfáról és 24 szál deszkákról vezetett számadásáról. 1845.03.06.
6. doboz 119. Mihálka János építő biztosnak a számadása a lövői vámház és annak istállója és az ordinánc istálló építéséről. 1845.05.26.
6. doboz 120. Tóth Ferenc kapornaki járás alsó vidékbeli úti biztosnak a számadása a vett tölgy és bükkfa ölfáról és padlatokról, valamint a vaseszközökről az 1845. évben. 1845.12.24.
6. doboz 121. Tóth Ferenc kapornaki járás alsó vidékbeli útibiztosnak a számadása a vett tölgy és fenyőfákról azok felhasználásáról valamint a tulajdonában lévő kőfejtő vaseszközeiről az 1844. évre. 1846.05.12.
6. doboz 122. Rákóczy József keszthelyi biztosnak a számadása azon tüzifa mennyiségéről, melyet a keszthelyi szálláson a cs. királyi katonaság számára az 1839/1840. évebn bevett és kiadott. 1846.07.01.
6. doboz 123. Bogyay József alszolgabírónak a jelentése Kocsis László biztosnak a számadása a komárvárosi katonai kórház számára vásárolt 600 részvászonról. szántói 1847.02.22.
6. doboz 124. Nemes Léránt Alajos számadása, mint néhai nemes Léránt Károly útibiztos örököse részéről.Az 1844. november 25. és december 7. kisgyűlés No 4165 száma alatt hozott végzése következtében. 1847.05.30.
6. doboz 125. Kiss Béla alsólendvai gyógyszerész jegyzéke 1848. május 1-1848. október 31-ig. Szegények és foglyok részére kiszolgáltatott gyógyszerek. 1848.12.02.
6. doboz 126. Csák György keszthelyi állapodási biztosnak a számadása a cs. kir. katonaság élelmezése érdemében 1849. szeptember 1-től szeptember 12-ig. 1849.09.10.
6. doboz 127. A keszthelyen szállásoló cs. kir. katonaság élelmezésére szállított termények árának a felhasználása 1849. december 20. összeszámítás szerint. 1849.12.30.
6. doboz 128. Csák György keszthelyi állapodási volt biztosnak a számadása az 1849. éveb a Zala és Somogy megyei helységek által a cs.kir. katonaság számára előállított terményeknek és Koppány ferenc volt főadószedő úrtól átvett pénznek a felhasználásáról. 1851.05.18.
6. doboz 129. Kapornaki járás részéről január hónapban tett adminisztráció, liszt, zab széna porciók.
6. doboz 130. Azon épületbéli eszközöknek és szereknek a leltára melyek a zalalövői híd építésekor használtak, onnan Zalaegerszegre deporitum végett szálltották, Vrantsits Péter vármegyei hivatalának megszűnésével találtak és resignáltattak.