Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.9. Zala vármegye főadószedőjének iratai
[Állag]IV.9.m. Jégkár összeírás
[Évkör]1828
[Terjedelem]0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 17. Állvány d. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Járás neve Pallium Település neve Eljáró tisztségviselő neve Pagina/Oldal
1. doboz Egerszegi /középső vidék/ 1 Jelentés Simon Mihály alszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /középső vidék/ 1 Páka Simon Mihály alszolgabíró 3-4
1. doboz Egerszegi /középső vidék/ 1 Dömefölde Simon Mihály alszolgabíró 4
1. doboz Egerszegi /középső vidék/ 1 Pördefölde Simon Mihály alszolgabíró 5
1. doboz Egerszegi /középső vidék/ 1 másodpéldány Simon Mihály alszolgabíró 6-8
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 1 Alsószemenye Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 2 Bánokszentgyörgy Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 3 Becsehely Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 4 Bécz Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 5 Bucsuta Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 6 Csehi Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 7 Felsőszemenye Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 8 Kerettye Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 9 Lasztonya Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 10 Letenye Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 11 Marócz Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 12 Oltárc Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 13 Petri Skublics Alajos főszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 14 Pola Skublics Alajos főszolgabíró 1-3
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 15 Rátk Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 16 Rigyác Skublics Alajos főszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 17 Sömjénfölde Skublics Alajos főszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 18 Szentadorján Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 19 Tormafölde Skublics Alajos főszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 20 Várfölde Skublics Alajos főszolgabíró 1-2
1. doboz Egerszegi /alsó vidék/ 21 Jelentés 1-20 pallium Skublics Alajos főszolgabíró 1
1. doboz Kapornaki 1 Összesítő Chinorányi Boldizsár főszolgabíró 1-4
1. doboz Lövői 1 Máhomfa Horváth Farkas alszolgabíró 1-3
1. doboz Lövői 1 Kútfej Horváth Farkas alszolgabíró 3-6
1. doboz Lövői 1 Tóthfalu Horváth Farkas alszolgabíró 6-9
1. doboz Lövői 1 Gosztola Horváth Farkas alszolgabíró 9-11
1. doboz Lövői 1 Teskánd Horváth Farkas alszolgabíró 11-13
1. doboz Lövői 1 Bördöcze Horváth Farkas alszolgabíró 13-14
1. doboz Lövői 1 Lenti Horváth Farkas alszolgabíró 14-16
1. doboz Lövői 1 Lovászi Horváth Farkas alszolgabíró 17-18
1. doboz Lövői 1 Szécsisziget Horváth Farkas alszolgabíró 18-19
1. doboz Lövői 1 Iklód Horváth Farkas alszolgabíró 19-21
1. doboz Lövői 1 Dedes Horváth Farkas alszolgabíró 21-24
1. doboz Lövői 1 Rédics Horváth Farkas alszolgabíró 24-27
1. doboz Lövői 1 Összesítő Horváth Farkas alszolgabíró 28
1. doboz Lövői 2 Mellincz Bertalan Pál főszolgabíró 1-4
1. doboz Lövői 2 Isakocz Bertalan Pál főszolgabíró 5-6
1. doboz Lövői 2 Bellatincz Bertalan Pál főszolgabíró 7
1. doboz Lövői 2 Adriáncz Bertalan Pál főszolgabíró 7-11
1. doboz Lövői 2 Összesítő Bertalan Pál főszolgabíró 12
1. doboz Lövői 3 Hoszúfalu Simon Gábor alszolgabíró 1-2
1. doboz Lövői 3 Hídvég Simon Gábor alszolgabíró 2
1. doboz Lövői 3 Bánuta Simon Gábor alszolgabíró 3
1. doboz Lövői 3 Hottiza Simon Gábor alszolgabíró 3
1. doboz Lövői 3 Kapcza Simon Gábor alszolgabíró 4-5
1. doboz Lövői 3 Kotth Simon Gábor alszolgabíró 5
1. doboz Lövői 3 Gyertyános Simon Gábor alszolgabíró 6
1. doboz Lövői 3 Lendvalakos Simon Gábor alszolgabíró 7-8
1. doboz Lövői 3 Csente Simon Gábor alszolgabíró 9
1. doboz Lövői 3 Völgyifalu Simon Gábor alszolgabíró 10
1. doboz Lövői 3 Szentmiklós Simon Gábor alszolgabíró 10
1. doboz Lövői 3 Petesháza Simon Gábor alszolgabíró 11
1. doboz Lövői 3 Szíjártóháza Simon Gábor alszolgabíró 12
1. doboz Lövői 3 Szombatfa Simon Gábor alszolgabíró 12
1. doboz Lövői 3 Alsólendva Simon Gábor alszolgabíró 13-14
1. doboz Lövői 3 Hármos Malom Simon Gábor alszolgabíró 15
1. doboz Lövői 3 Kerkaújfalu Simon Gábor alszolgabíró 15
1. doboz Lövői 3 Csesztreg Simon Gábor alszolgabíró 16-17
1. doboz Lövői 3 Resznek Simon Gábor alszolgabíró 17-18
1. doboz Lövői 3 Jakabfa Simon Gábor alszolgabíró 19
1. doboz Lövői 3 Belsősárd Simon Gábor alszolgabíró 20
1. doboz Lövői 3 Baksa Simon Gábor alszolgabíró 20
1. doboz Lövői 3 Baglad Simon Gábor alszolgabíró 21
1. doboz Lövői 3 Nemesnép Simon Gábor alszolgabíró 21
1. doboz Lövői 3 Márokföld Simon Gábor alszolgabíró 21
1. doboz Lövői 3 Alsószenterzsébet Simon Gábor alszolgabíró 21
1. doboz Lövői 3 Összesítő Simon Gábor alszolgabíró 22
1. doboz Muraközi 1 Jelentés Gabelits Ferenc főszolgabíró 1-2
1. doboz Muraközi 1 Muraszerdahely Horváth Péter alszolgabíró 1-11
1. doboz Muraközi 1 Peklenyicza Horváth Péter alszolgabíró 10-13
1. doboz Muraközi 1 Potturnya/ Potturen/ Horváth Péter alszolgabíró 12-21
1. doboz Muraközi 1 Novákovecz Horváth Péter alszolgabíró 20-25
1. doboz Muraközi 1 Maroff Horváth Péter alszolgabíró 26-27
1. doboz Muraközi 1 Újudvar Horváth Péter alszolgabíró 26-31
1. doboz Muraközi 1 Brezovecz Horváth Péter alszolgabíró 30-31
1. doboz Muraközi 1 Sábnik Horváth Péter alszolgabíró 30-31
1. doboz Muraközi 1 Verhovlany Horváth Péter alszolgabíró 32-33
1. doboz Muraközi 1 Szentmárton Horváth Péter alszolgabíró 32-35
1. doboz Muraközi 1 Lapsina Horváth Péter alszolgabíró 34-35
1. doboz Muraközi 1 Cheszianczy Horváth Péter alszolgabíró 34-37
1. doboz Muraközi 1 6. hegybéli kerület Horváth Péter alszolgabíró 36-63
1. doboz Muraközi 1 Kracsinovecz Horváth Péter alszolgabíró 62-63
1. doboz Muraközi 1 Strido Horváth Péter alszolgabíró 64-65
1. doboz Muraközi 1 Jalsovec Horváth Péter alszolgabíró 66-67
1. doboz Muraközi 1 3. hegybéli kerület Horváth Péter alszolgabíró 66-87
1. doboz Muraközi 1 1-2. hegybéli kerület Horváth Péter alszolgabíró 86-97
1. doboz Muraközi 1 Leszkovecz Horváth Péter alszolgabíró 96-99
1. doboz Muraközi 1 Ternovchak Horváth Péter alszolgabíró 98-99
1. doboz Muraközi 1 Összesítő Horváth Péter alszolgabíró 98-101
1. doboz Szántói 1 Felső vidék Nagy Pál esküdt 1
1. doboz Szántói 2 Alsó vidék Diskay Ignác esküdt 1
1. doboz Szántói 3 Középső vidék Mlinarich Pál esküdt 1
1. doboz Tapolcai 1 Akali Kerkapoly István főszolgabíró 1-3
1. doboz Tapolcai 1 Kisdörgicse Kerkapoly István főszolgabíró 3
1. doboz Tapolcai 2 Alsódörgicse Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 3 Felsődörgicse Kerkapoly István főszolgabíró 1-3
1. doboz Tapolcai 4 Tagyon Kerkapoly István főszolgabíró 1-4
1. doboz Tapolcai 5 Vászoly Kerkapoly István főszolgabíró 1-3
1. doboz Tapolcai 6 Nemespécsely Kerkapoly István főszolgabíró 1
1. doboz Tapolcai 7 Nagypécsely Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 8 Udvari Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 9 Örvényes Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 10 Aszófő Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 11 Tihany Kerkapoly István főszolgabíró 1-3
1. doboz Tapolcai 12 Petend Kerkapoly István főszolgabíró 1
1. doboz Tapolcai 13 Taliándörögd Kerkapoly István főszolgabíró 1-3
1. doboz Tapolcai 14 Szőcz Kerkapoly István főszolgabíró 1-2
1. doboz Tapolcai 15 Nyirád Kerkapoly István főszolgabíró 1-5
1. doboz Tapolcai 16 Kaján és Gyepü Kerkapoly István főszolgabíró 1
1. doboz Tapolcai 17 Összesítő/ jelentés/ Kerkapoly István főszolgabíró 1-2