Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.9. Zala vármegye főadószedőjének iratai
[Állag]IV.9.c. Egyedi adóösszeírások és számadások
[Évkör]1654 - 1800
[Terjedelem]3.74 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]34 doboz(tegy) = 3.74 ifm
[Összes raktári egység]34
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány d. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány d. oszlop 3. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány b. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány b. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Dátum Évkör Irat tárgya Megjegyzés
1. doboz 1 1700 Adókivetés a katonaság számára nyújtott természetbeni ellátmányról
1. doboz 2 1700 Számadás
1. doboz 3 1700-1701 Bogyay György adószedő számadása a kiadásokról
1. doboz 4 1701 Biztosi számadás
1. doboz 5 1701.07.10. Számadás
1. doboz 6 1701 Számadás
1. doboz 7 1701 Adókivetés, a katonaság számára nyújtott természetbeni ellátásról
1. doboz 8 1708.01. Számadás hadiadóról
1. doboz 9 1708-1709 Tarányi Pál adószedő számadása
1. doboz 10 1709 Tarányi Pál adószedő 1709-es számadásának kifogásolása
1. doboz 11 1709.09.27. A katonaság számára adott ellátmány /kenyér, hús/ Szentgrót
1. doboz 12 1709.10.01. A szentgróti katonaság számára adott ellátmány/kenyér, hús stb.../
1. doboz 13 1709.11.02. A gyalogos és lovas katonaságnak adott ellátmány
1. doboz 14 1709.11.25. Szentgróti gyalogos és lovas katonaságnak adott ellátmány/ hús, abrak stb.../
1. doboz 15 1709.11.26. A gyalogos katonaság számára adott ellátmány
1. doboz 16 1709.12.19. Zala és somogy megyei levágni való marhákra fordított kiadások
1. doboz 17 1709.11.01.- 1710.02. Biztosi számadás német nyelvű
1. doboz 18 1709-1710 Biztosi számadás német nyelvű
1. doboz 19 1710 Számadás, Szécsiszigeti uradalom
1. doboz 20 1710 Számadás, Bellatinci uradalom
1. doboz 21 1710 Számadás, Dóczy Péter főszolgabíró járása
1. doboz 22 1710 Számadás, Forintos Zsigmond járása
1. doboz 23 1710 Számadás, Jakasits András főszolgabíró járása
1. doboz 24 1710 Az Alsólendvai uradalomban a téli szálláson a katonaságnak nyújtott természetbeni ellátás.
1. doboz 25 1710 Számadás, Alsólendvai uradalom
1. doboz 26 1710 Feljegyzések az elpusztult faluról.
1. doboz 27 1710.04.08. Kimutatás
1. doboz 28 1710.05.09. Szegedy Pál alispán
1. doboz 29 1710.11.10. Sümeg német nyelvű
1. doboz 30 1710.12.17. Kimutatás német nyelvű
1. doboz 31 1709.11.01.-1711.10. Számadás, Muraközi járás a téli szállással kapcsolatban
1. doboz 32 1710-1711 Összeírás kiadásokról Rajky Pál főszolgabíró járása
1. doboz 33 1710-1711 Számadás, Csáktornyai uradalom
1. doboz 34 1710-1711 Kovács András perceptiója és erogatiója
1. doboz 35 1710.11.01.-1711.10. Számadás német nyelvű
1. doboz 36 1710.12.-1711.04. Bellatinci uradalomban téli szállásokkal kapcsolatos számadás a perceptiókról és erogatiókról.
1. doboz 37 1711.04.15. A téli szállással kapcsolatos számadás a Szécsiszigeti uradalomban.
1. doboz 38 1711.05.01.- 1711.06. Sümegi magazin német nyelvű
1. doboz 39 1711.08.01. Szitay József számadása
1. doboz 40 1711.12.17. Sümeg német nyelvű
1. doboz 41 1711 1711. évi gabona és abrak kiadásáról lajstrom
1. doboz 42 1711 Számadás, Bellatinci uradalom
1. doboz 43 1711 Számadás, Szécsiszigeti uradalom
1. doboz 44 1711 Számadás, Bellatinci uradalom
1. doboz 45 1711 Számadás, Dóczy Péter főszolgabíró járása
1. doboz 46 1711 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
1. doboz 47 1711 Számadások, Rajky Pál, Petrics András stb...
1. doboz 48 1711 Számadás, Jakasits András főszolgabíró járása
1. doboz 49 1711 Alsólendvai uradalom számadása
1. doboz 50 1711 Számadás, Rajky Pál főszolgabíró járása
1. doboz 51 1711-1713 Szitay József számadása
1. doboz 52 1709-1716 Tarányi Ferenc adószedő számadása
1. doboz 53 1711-1712 Sümegi magazin számadása
1. doboz 54 1711.11.01.- 1712.04. Számadás német nyelvű
1. doboz 55 1712 Számadás, Zalaegerszeg és Szentgrót
1. doboz 56 1712 A téli szálláson a katonaságnak nyújtott természetbeni ellátás számadása az Alsólendvai uradalomban.
1. doboz 57 1712 A téli szállással kapcsolatos számadás a Szécsiszigeti uradalomban.
1. doboz 58 1712 Számadás, Szécsiszigeti uradalom
1. doboz 59 1712 Kiadásokról készített kimutatás
1. doboz 60 1712 Számadás, Rajky Pál főszolgabíró járása
1. doboz 61 1712 adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások, Kanizsa város
1. doboz 62 1712 Bellatinci uradalom számadása
1. doboz 63 1712 Alsólendvai uradalom számadása
1. doboz 64 1712 Muraközi járás számadása
1. doboz 65 1712 Számadás
2. doboz 66 1712.11.01.-1713.04. Számadás német nyelvű
2. doboz 67 1713 Rajky Pál főszolgabíró számadása
2. doboz 68 1713 Muraközi uradalom számadása
2. doboz 69 1713 Alsólendvai uradalom számadása
2. doboz 70 1713 Alsólendvai uradalomban a téli szálláson lévő katonák ellátásával kapcsolatos számadás.
2. doboz 71 1713 Bellatinci uradalom számadása
2. doboz 72 1713.05.07. Szécsiszigeti uradalom számadása
2. doboz 73 1713.05.10. 1711-1713 A nemesi vármegye Egerszegen lévő katonáinak az ellátása.
2. doboz 74 1713.09.20. Kivonat, Sümegi magazin
2. doboz 75 1713.12. Számadás, Sümegi magazin
2. doboz 76 1713.11.01.-1714.04. Biztosi számadás német nyelvű
2. doboz 77 1714 Alsólendvai uradalomban a téli szállással kapcsolatos számadás
2. doboz 78 1714 Számadás, Muraközi uradalom
2. doboz 79 1714.12. Sümegi magazin számadása
2. doboz 80 1715 Muraközi uradalom számadása
2. doboz 81 1715 Alsólendvai uradalomban a téli szállással kapcsolatos számadás
2. doboz 82 1715.11.-1715.12. Zászlóalj ellátásával kapcsolatos költségek elszámolása 5db német nyelvű irat
2. doboz 83 1715.11.01.-1716.04. Számadás, Kanizsa
2. doboz 84 1716 Muraközi uradalom számadása
2. doboz 85 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások.Tarányi Ferenc adószedő
2. doboz 86 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Dóczy Péter főszolgabíró járása
2. doboz 87 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
2. doboz 88 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Sárkány Gábor járása
2. doboz 89 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Jakasits András járása
2. doboz 90 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Szécsiszigeti uradalom
2. doboz 91 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Muraközi járás
2. doboz 92 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Bellatinci uradalom
2. doboz 93 1716 Adókivetéssel kapcsolatos vármegyei közygűlési jegyzőkönyvi döntések alapján készített adóösszeírások. Alsólendvai uradalom
2. doboz 94 1716 Számadás az Alsólendvai uradalomban lévő téli szállással kapcsolatban.
2. doboz 95 1716.07.29.
2. doboz 96 1716 Zászlóalj ellátásával kapcsolatos költségek elszámolása 8 db, német nyelvű irat
2. doboz 97 1716.12. Zászlóalj ellátásával kapcsolatos költségek elszámolása német nyelvű
2. doboz 98 1717 Taxás nemesekről kivonat
2. doboz 99 1717 Muraközi uradalom számadása
2. doboz 100 1717 Alsólendvai uradalomban a téli szállással kapcsolatos számadás.
2. doboz 101 1717 Számadás, Bellatinci uradalom, Horváth Ferenc adószedő
2. doboz 102 1717 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
2. doboz 103 1717 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
2. doboz 104 1717 Számadás, Forintos Zsigmond járása
2. doboz 105 1717 Számadás, Vizkelety József főszolgabíró járása
2. doboz 106 1717 Számadás a taxás nemesekről, Varga Lőrinc járása
2. doboz 107 1717 Számadás a taxás nemesekről, Miskey Miklós adószedő
2. doboz 108 1717 Számadás taxás nemesekről
2. doboz 109 1717 Szapáry birtok számadása
2. doboz 110 1717 Erdődy birtok számadás
2. doboz 111 1717 Biztosi számadás német nyelvű
2. doboz 112 1717 Tarányi Ferenc adószedő számadása
2. doboz 113 1717 6db német nyelvű irat
2. doboz 114 1717.11.17. Jegyzőkönyvi kivonat a részközgyűlésről
2. doboz 115 1718.01.-1718.04. Zászlóaljal kapcsolatos kimutatás 5db német nyelvű
2. doboz 116 1718.01.-1718.04. Zászlóalj ellátásával kapscolatos költségek elszámolása 4db német nyelvű irat
2. doboz 117 1718.05.24. Megbízás
2. doboz 118 1718.10.24. Kivonat a Zalaegerszegen tartott közgyűlési jegyzőkönyvből, adókkal kapcsolatban.
2. doboz 119 1717.11.01.-1718.04. Számadás német nyelvű
2. doboz 120 1718 Biztosi számadás 2 db, német nyelvű
2. doboz 121 1718 Számadás, Vízkeleti József főszolgabíró járása
2. doboz 122 1718 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
2. doboz 123 1718 Szécsiszigeti uradalomban a téli szállással kapcsolatos számadás.
2. doboz 124 1718 Bellatinci uradalom számadása
2. doboz 125 1718 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
2. doboz 126 1718 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
2. doboz 127 1718 Alsólendvai uradalom számadása
2. doboz 128 1718 Muraközi járás számadása
2. doboz 129 1718 6db, német nyelvű irat
3. doboz 130 1719 Számadások 2 db, német nyelvű irat
3. doboz 131 1719 Muraközi uradalom számadása
3. doboz 132 1719 Számadás a téli szálláson a hadiadó beszedéséről az Alsólendvai uradalomban.
3. doboz 133 1719 Bellatinci uradalom számadása
3. doboz 134 1719 Szécsiszigeti uradalom számadása
3. doboz 135 1719 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
3. doboz 136 1719 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
3. doboz 137 1719 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
3. doboz 138 1719 Számadás, Vízkeleti József főszolgabíró járása
3. doboz 139 1719.01.-1719.03. Zászlóaljal kapcsolatos kimutatás német nyelvű
3. doboz 140 1719.11.20. Kivonat a vármegyei közgyűlésről
3. doboz 141 1719.11.01.-1720.04. Számadás a vármegyei hadiadóról német nyelvű
3. doboz 142 1720 Jegyzőkönyvi kivonat az adókivetésről a Muraközi uradalomban.
3. doboz 143 1720 Taxás nemesekről készült jegyzőkönyvi kivonat
3. doboz 144 1720 Muraközi járás számadása
3. doboz 145 1720 Számadás és adminisztráció az Alsólendvai uradalomban
3. doboz 146 1720 Bellatinci uradalom számadása
3. doboz 147 1720 Szécsiszigeti uradalom számadása
3. doboz 148 1720 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
3. doboz 149 1720 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
3. doboz 150 1720 Számadás a taxás nemesekről
3. doboz 151 1720 Biztosi számadás német nyelvű
3. doboz 152 1720 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
3. doboz 153 1720 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
3. doboz 154 1721.02.15. Kivonat közgyűlésről
3. doboz 155 1721.05.14. Jegyzőkönyvi kivonat, számadásról
3. doboz 156 1721 Biztosi számadás 3db, német nyelvű irat
3. doboz 157 1721 Kivonat és számadás a taxás nemesekről
3. doboz 158 1721 Jegyzőkönyvi kivonat a taxás nemesekről
3. doboz 159 1721 Muraközi uradalom számadása
3. doboz 160 1721 Lendvai uradalom számadása
3. doboz 161 1721 Bellatinci uradalom számadása
3. doboz 162 1721 Szécsiszigeti uradalom számadása
3. doboz 163 1721 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
3. doboz 164 1721 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
3. doboz 165 1721 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
3. doboz 166 1721 Zászlóaljal kapcsolatos kimutatás német nyelvű
3. doboz 167 1721 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
3. doboz 168 1722 Csáktornyai uradalom
3. doboz 169 1722 Szécsiszigeti uradalom 2 példány
3. doboz 170 1722 Bellatinci uradalom számadása 2 példány
3. doboz 171 1722 Alsólendvai uradalom számadása 2 példány
3. doboz 172 1722 Muraközi uradalom számadása 2 példány
3. doboz 173 1722 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása 2 példány
3. doboz 174 1722 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása 2 példány
3. doboz 175 1722 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása 2 példány
3. doboz 176 1722 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása 2 példány
3. doboz 177 1722 Tarányi Ferenc adószedő számadása
3. doboz 178 1722 Jegyzőkönyvi kivonat a taxás nemesekről
3. doboz 179 1722 Taxás nemesek számadása 2 példány
3. doboz 180 1722 Zászlóaljal kapcsolatos kimutatás 5 db, német nyelvű irat
3. doboz 181 1722 Biztosi számadások 4 db, német nyelvű irat
3. doboz 182 1722.06.30. Biztosi számadás német nyelvű
3. doboz 183 1722.11.12. Jegyzőkönyvi kivonat a Zalaegerszegen tartott részközgyűlésről 2 példány
3. doboz 184 1722.11.13. Zalaegerszeg
4. doboz 185 1723 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 186 1723 Muraközi uradalom számadása
4. doboz 187 1723 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 188 1723 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 189 1723 Számadás, Nemesbaky János főszolgabíró járása
4. doboz 190 1723 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 191 1723 Számadás, Forintos Zsigmond főszolgabíró járása
4. doboz 192 1723 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 193 1723 Biztosi számadás német nyelvű
4. doboz 194 1723.03.15. Jegyzőkönyvi kivonat a taxás nemesekről
4. doboz 195 1723 Számadás a taxás nemesekről
4. doboz 196 1723.12.22. Jegyzőkönyvi kivonat, Zalaegerszeg
4. doboz 197 1723 dokumentum német nyelvű
4. doboz 198 1724 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 199 1724 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 200 1724 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 201 1724 Muraközi uradalom számadása
4. doboz 202 1724 Biztosi számadás német nyelvű
4. doboz 203 1724 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 204 1724 Számadás, Záborszky Illés főszolgabíró járása
4. doboz 205 1724 Számadás, Bogyay József főszolgabíró járása
4. doboz 206 1724 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 207 1724 Taxás nemesek számadása
4. doboz 208 1724 Számadás hadiadóról
4. doboz 209 1724 Jegyzőkönyvi kivonat, Subsidionális adóról számadás
4. doboz 210 1726 Muraközi uradalom számadása
4. doboz 211 1726 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 212 1726 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 213 1726 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 214 1726 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 215 1726 Számadás, Záborszky Illés főszolgabíró járása
4. doboz 216 1726 Biztosi számadás hadiadóról német nyelvű
4. doboz 217 1727 Muraközi járás számadása
4. doboz 218 1727 Biztosi számadás hadiadóról német nyelvű
4. doboz 219 1727 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 220 1727 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 221 1727 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 222 1727 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 223 1727 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 224 1727 Számadás, Záborszky Illés főszolgabíró járása
4. doboz 225 1727 Számadás, Bogyay József főszolgabíró járása
4. doboz 226 1728 Jegyzőkönyvi kivonat adókivetésről, Sümeg
4. doboz 227 1728 Muraközi uradalom számadása
4. doboz 228 1728 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 229 1728 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 230 1728 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 231 1728 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 232 1728 Számadás, Záborszky Illés főszolgabíró járása
4. doboz 233 1728 Számadás, Bogyay József főszolgabíró járása
4. doboz 234 1728 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 235 1728 Biztosi számadás hadiadóról német nyelvű
4. doboz 236 1728 Kimutatás taxás nemesekről, Bogyay József főszolgabíró járásában.
4. doboz 237 1729 Muraközi uradalom számadása
4. doboz 238 1729 Szécsiszigeti uradalom számadása
4. doboz 239 1729 Bellatinci uradalom számadása
4. doboz 240 1729 Alsólendvai uradalom számadása
4. doboz 241 1729 Biztosi számadás hadiadóról német nyelvű
4. doboz 242 1729 Biztosi számadás hadiadóról német nyelvű
4. doboz 243 1729 Számadás, Farkas Gábor főszolgabíró járása
4. doboz 244 1729 Számadás, Bogyay József főszolgabíró járása
4. doboz 245 1729 Számadás, Záborszky Illés főszolgabíró járása
4. doboz 246 1729 Számadás, Sárkány Gábor főszolgabíró járása
5. doboz 247 1731 Taxás nemesek összeírása, Bogyay József főszolgabíró járásában
5. doboz 248 1731 A téli szállással kapcsoltaos biztosi számadás német nyelvű
5. doboz 249 1731 Biztosi számadás, a nyári szállással kapcsolatos német nyelvű
5. doboz 250 1731 Biztosi számadás a kanizsai téli szállással kapcsolatban. német nyelvű
5. doboz 251 1732 Kimutatás, adókivetés járásonként
5. doboz 252 1733.11.01.-1734.10. Subsidionális adókivetés
5. doboz 253 1734.11.01.-1735.10. Subsidionális adókivetés járásonként, Szécsiszigeti uradalom
5. doboz 254 1735.03.14. Adókivetés
5. doboz 255 1735.11.20. Zalaegerszeg város
5. doboz 256 1735.11.01.-1736.10. Subsidionáis számadásról regesztrum, Cseh Antal adószedő
5. doboz 257 1735.11.01.-1736.10. Subsidionális adókivetés
5. doboz 258 1736.11.02. Nyugta hadiadóról, Muraközi uradalom
5. doboz 259 1736.12.02. Rumi Lázár főszolgabíró járásában a lovasság ellátásával kapcsolatban.
5. doboz 260 1736.11.29.-1736.12. A tűzérség lovainak ellátásával kapcsolatban az Egerszegi járásban.
5. doboz 261 1736.11.28.-1736.12. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a téli szálláson a tűzérség számára nyújtott természetbeni ellátás.
5. doboz 262 1736.12.06.-1736.12.30. A fuvarosok lovainak az ellátásával kapcsolatban a Kapornaki járásban.
5. doboz 263 1736.12.31. Ezredenként az ellátmányról táblázat.
5. doboz 264 1736 Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a katonaság számára nyújtott ellátmányról táblázat.
5. doboz 265 1736 Táblázat a járandóságokról és fizetésekről járásonként.
5. doboz 266 1736 Subsidionális adókivetés járásonként
5. doboz 267 1736 Összeírás és kivonat az Alsólendvai uradalomban.
5. doboz 268 1736 Nyugták 4 db
5. doboz 269 1736 Házipénztár kiadásai
5. doboz 270 1736? Subsidionális számadásról regesztrum
5. doboz 271 1736-1737 Biztosi számadás 2db, német nyelvű
5. doboz 272 1736-1737 Biztosi számadás 2db, német nyelvű
5. doboz 273 1736-1737 Rumi Lázár főszolgabíró járása/Kapornaki/
5. doboz 274 1736.11.01.-1737.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Cseh Antal adószedő
5. doboz 275 1736.12.08.-1737 Fuvarosokkal kapcsolatos összeírás, Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járása
6. doboz 276 1736.11.01.-1737.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Cseh Antal adószedő
6. doboz 277 1736.11.01.-1737.10. Hadiadókivetéssel kapcsolatban 2 db, német nyelvű
6. doboz 278 1736-1737 Tűzésrég lovainak az ellátásáról a Bellatinci uradalomban.
6. doboz 279 1736.11.01.-1737.03. Téli szállásra való szállítás
6. doboz 280 1736.11.01.-1737.10. Subsidionális adókivetés
6. doboz 281 1737.01.05. Számadás, Zalaszentgrót német nyelvű
6. doboz 282 1737.01.15. Számadás, Zalaszentgrót német nyelvű
6. doboz 283 1737.01. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a lovak ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 284 1737.01. Számadás, a fuvarosok lovainak ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 285 1737.01. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a téli szálláson lévő katonák ellátásával kapcsolatban.Szécsiszigeti uradalomban a tűzérségre vonatkozóan.
6. doboz 286 1737.01. Számadás a zalaegerszegi tűzérség lovainak az ellátásáról.
6. doboz 287 1737.01.-1737.02. Számadásról kivonat
6. doboz 288 1737.02.01.-1737.04. Bellatinci uradalom
6. doboz 289 1737.02.18. Nyugta német nyelvű
6. doboz 290 1737 Számadás a Muraközi járásban a tűzérség lovainak az ellátásáról.
6. doboz 291 1737 Rumi Lázár főszolgabíró járásában/Kapornaki/ a fuvarosok lovainak ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 292 1737 Számadás a zalaegerszegi tűzérség lovainak az ellátásáról.
6. doboz 293 1737.02.01.-1737.04. Szécsiszigeti uradalomban a téli szálláson a katonaságnak nyújtott ellátás.
6. doboz 294 1737.03.19.-1737.04. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a téli szállásra a katonaság számára vonatkozó ellátmány.
6. doboz 295 1737 Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ meghalt, János, Filip, Fridrich ezredének az ellátására vonatkozik.
6. doboz 296 1737 Szállítással kapcsolatos számadás
6. doboz 297 1737.05. A lovak ellátásval kapcsolatban, Deák Péter főszolgabíró járásában /Egerszegi/.
6. doboz 298 1737.05.10. Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/ a lovak ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 299 1737.05.11. Kanizsa városban a katonák szállításával kapcsolatos számadás
6. doboz 300 1737.05. Számadás a kanizsai tűzérség lovainak az ellátásáról.
6. doboz 301 1737.05. Deák Péter főszolgabíró járásában a tűzérség lovainak az ellátásáról.Szécsiszigeti uradalomban a tűzérség lovainak az ellátásáról.
6. doboz 302 1737.05.01.-1737.10. Kimutatás
6. doboz 303 1737.05. Rumi Lázár főszolgabíró járásában/kapornaki/ a tűzérésg lovainak az ellátásáról.
6. doboz 304 1737.05.17. A tűzérség lovainak az ellátásáról az Egerszegi járásban.
6. doboz 305 1737.12.29. Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/ a Tranconiane zászlóaljra vonatkozó ellátmányról.
6. doboz 306 1737.12.28. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ és Rumi Lázár főszolgabíró járáában/Kapornaki/ az Orman zászlóaljnak a lovainak az ellátásáról.
6. doboz 307 1737 Számadás, Dimariana ezred, Lendvai uradalom
6. doboz 308 1737 Kevenhiller ezred zászlóaljainak az állapotáról.
6. doboz 309 1737 A tűzérségnek a téli szálláson való eltartásáról járásonként.
6. doboz 310 1737 A tűzér ezred lovainak az ellátásával kapcsolatos táblázat az Egerszegi járásban.
6. doboz 311 1737 Muraközi uradalom
6. doboz 312 1737 Alsólendvai uradalomban Dimaricano ezrednek a lovak élelmezésével kapcsolatos táblázat.
6. doboz 313 1737.11.01.-1738.10. Subsidionális adókivetés járásonként.
6. doboz 314 1737.12.04.-1738.01. A Kevenhiller ezred lovainak az ellátmányáról táblázat.
6. doboz 315 1737.12.29.-1738.01.01. Bellatinci uradalomban a zászlóalj lovainak az ellátásáról.
6. doboz 316 1737.11.01.-1738.04. Átszállítással kapcsolatos kimutatás
6. doboz 317 1737.12.27.-1738.01. Rumi Lázár főszolgabíró járásában/Kapornaki/és Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a Kevenhiller ezred méltóságos zászlóaljának a lovak ellátásáról.
6. doboz 318 1737.12.28.-1738.01. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a Szekleniana zászlóalj eltartásával kapcsolatban.
6. doboz 319 1737.12.30.-1738.01. Alsólendvai uradalomban a Kevenhiller zászlóaljnak a lovai ellátásával.
6. doboz 320 1737.12.27.-1738.01. Alsólendvai uradalomban az Eszenbergh zászlóalj téli szállásra való szállításáról.
6. doboz 321 1737.12.-1738.01. A Kevenhiller ezred zászlóalja, a lovak ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 322 1737.11.01.-1738.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Cseh Antal adószedő
6. doboz 323 1737.12.-1738.01. Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/a zászlóalj őrségének az ellátásával kapcsolatban.
6. doboz 324 1737.12.27.-1738.01. Deák Péter főszolgabíró járásában a méltóságos zászlóaljra vonatkozó ellátmány.Szécsiszigeti uradalomra vonatkozóan is.
6. doboz 325 1737.12.27.-1738.01. Muraközi járásban a méltóságos zászlóaljra vonatkozó ellátmány.
6. doboz 326 1737.11.01.-1738.10. Subsidionális számadásról regesztrum. Cseh Antal adószedő
7. doboz 327 1738.01. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a Castilion zászlóalj szállításával kapcsolatban.
7. doboz 328 1738.01. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a Corporea zászlóaljnak a lovainak az ellátása.
7. doboz 329 1738.01.-1738.03. Kevenhiller ezred zászlóaljainak az eltartásával kapcsolatban.
7. doboz 330 1738.01.01.-1738.04. A fuvarosok ellátásáról, Szepezd, Tagyon , Csicsó településeken.
7. doboz 331 1738.002.01.-1738.03. Hertelendy zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/a Trandoniana zászlóalj ellátásáról.
7. doboz 332 1738.02.-1738.03. A Lambergh ezred zászlóalja és a Kevenhiller ezred lovainak az ellátásáról táblázat.
7. doboz 333 1738.02-1738.03. Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/ a zászlóalj őrségének a lovainak ellátásával kapcsolatos.
7. doboz 334 1738.02.-1738.03. Kevenhiller ezred zászlóalja, lovak ellátása
7. doboz 335 1738.02.-1738.03. Bellatinci uradalomban a zászlóalj lovainak az ellátása.
7. doboz 336 1738.02. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a zászlóalj lovainak ellátása.
7. doboz 337 1738.02.09. Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat.
7. doboz 338 1738.02.-1738.03. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a Corporea zászlóalj lovainak az ellátásáról.
7. doboz 339 1738.02.-1738.03. Alsólendvai uradalomban a Ciszenbergh zászlóalj szállítására vonatkozó, lovak ellátásával kapcsolatban.
7. doboz 340 1738.02.01.-1738.04. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a Kevenhiller ezred zászlóalja ellátása.
7. doboz 341 1738.04.10. Zalaegerszegen tartott megyei közgyűlés, számadás, Kevenhiller ezred
7. doboz 342 1738.03. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a Szekleriana zászlóaljra vonatkozó ellátásról.
7. doboz 343 1738.02. és 1738.04. Alsólendvai uradalomban a zászlóalj szállításával kapcsolatos, lovak ellátásáról
7. doboz 344 1738.04. Kapornaki járásban számadás a lovak ellátásáról.
7. doboz 345 1738.04. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/a téli szállásra való szállításkor a lovak ellátása.
7. doboz 346 1738.04. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a Szekleriane zászlóalj lovainak ellátása.
7. doboz 347 1738.04. Hertelendy Zsigmond főszolgabíró járásában/Tapolcai/ a zászlóalj őrségénak az ellátásáról
7. doboz 348 1738.04. Deák Péter főszolgabíró járásában/Egerszegi/ a zászlóalj lovainak ellátásáról.
7. doboz 349 1738.04. Forintos Zsigmond főszolgabíró járásában/Szántói/ a Corporea zászlóalj lovainak ellátásáról.
7. doboz 350 1738.04.11. Kimutatás, zászlóaljak, számadások
7. doboz 351 1738.04.29. Számadás a Kanizsán tartott Zala megyei részközgyűlésből. Kevenhiller ezred ellátásával kapcsolatban.
7. doboz 352 1738.05.01.-1738.10. Az átvonuló Kevenhiller ezred szállítása.
7. doboz 353 1738.10. Kanizsa, hadiadóval kapcsolatban német nyelvű
7. doboz 354 1738 Kevenhiller ezred eltartásával kapcsolatos kiadásokról.
7. doboz 355 1738 Ezredek és zászlóaljak szállításával kapcsolatban a lovak ellátásáról.
7. doboz 356 1738 Falvak összeírása, számadás
7. doboz 357 1738.11.01.-1739.10. Subsidionális adókivetés 2 példány
7. doboz 358 1738.11.01.-1739.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
7. doboz 359 1739.05.01.-1739.10. Hadiadóval kapcsolatos számadás német nyelvű
7. doboz 360 1739 Hadiadóval kapcsolatos biztosi számadás német nyelvű
7. doboz 361 1739.07.12. Zalaegerszeg város, tisztázat, katonaság ellátásával kapcsolatos kiadásokról.
7. doboz 362 1740.03.10. Rigács, számadás
7. doboz 363 1740.09. Számadás
7. doboz 364 1740.11.01.-1741.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás 2 db, német nyelvű
7. doboz 365 1740.11.01.-1741.10. Subsidionális adókivetés
7. doboz 366 1740.11.01.-1741.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
7. doboz 367 1741 Adószedői számadások kifogásaira felelet
7. doboz 368 1741.11.01. Adószedői számadás
7. doboz 369 1741.12.30.
7. doboz 370 1741-1742 Számadások kifogásolása
7. doboz 371 1741.11.01.-1742.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
7. doboz 372 1741.11.01.-1742.10. Subsidionális adókivetés
7. doboz 373 1741.11.01.-1742.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás 2 db, német nyelvű
8. doboz 374 1742.02.22.
8. doboz 375 1742.03.14.
8. doboz 376 1742.03.22.
8. doboz 377 1742.04.26. Kemény András Vas vármegyének szolgabírája
8. doboz 378 1742.11.01.-1743.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 379 1742.11.01.-1743.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
8. doboz 380 1742.10.-1743.11.01. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 381 1743.04.-1743.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 382 1743.10.-1744.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 383 1743.11.01. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 384 1743.11.01.-1744.10. Nagy Mihály adószedői számadása
8. doboz 385 1744.01.23. Zalaegerszeg
8. doboz 386 1744.05.22. Zalaegerszeg
8. doboz 387 1744.05.01.-1744.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 388 1744.11.01.-1745.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 389 1744.12.11.
8. doboz 390 1744.11.01.-1745.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 391 1744.11.01.-1745.10. Nagy Mihály adószedői számadása
8. doboz 392 1745.04.-1745.05. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 393 1745.06.02. Hartőry József zalavári tiszt
8. doboz 394 1745.11.01.-1746.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 395 1745.11.01.-1746.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
8. doboz 396 1745.11.01.-1746.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 397 1746.05.01.-1746.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 398 1746.10.-1747.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 399 1746.11.01.-1747.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 400 1746.11.01.-1747.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Nagy Mihály adószedő
8. doboz 401 1747.05.01.-1747.10 Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 402 1747.11.01.-1748.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 403 1747.11.01.-1748.10. Subsidionális számadásról regesztrum, Hertelendy Zsigmond adószedő
8. doboz 404 1748.11.01.-1749.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 405 1749.05.01.-1749.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 406 1751.05.01.-1751.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
8. doboz 407 1751 Regesztrum, Muraközi járás
8. doboz 408 1751.11.01.-1752.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 409 1752 Házipénztár összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kpaornaki, Szántói, Tapolcai/
8. doboz 410 1752 Összesített táblázat hadiadóról járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kpaornaki, Szántói, Tapolcai/
8. doboz 411 1752.11.01.-1753.10. Subsidionális adókivetés járásonként
8. doboz 412 1753 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
8. doboz 413 1753 Házipénztár összesítése járásonként/Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
8. doboz 414 1753 Hadiadó összesítése járásonként/ Szécsiszigeti, Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Tapolcai, Szántói/
9. doboz 415 1753.11.01.-1754.10. Hadiadó, Szántói járás
9. doboz 416 1753.11.01.-1754.04. német nyelvű
9. doboz 417 1753.11.01.-1754.10. Subsidionális adókivetés járásonként
9. doboz 418 1754 Táblázat házipénztárról járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 419 1754 Táblázat hadiadóról járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 420 1754 Adószedői számadás házipénztár beszedéséről
9. doboz 421 1754 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Hertelendi Zsigmond adószedő
9. doboz 422 1754.05.01.-1754.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
9. doboz 423 1754.11.01.-1755.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
9. doboz 424 1754.11.01.-1755.10. Subsidionális adókivetés járásonként
9. doboz 425 1755.05.01.-1755.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
9. doboz 426 1755 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Hertelendi Zsigmond adószedő
9. doboz 427 1755 Táblázat, kivonat házipénztár beszedéséről járásonként
9. doboz 428 1755 Hadiadó összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 429 1755.11.01.-1756.10. Subsidionális adókivetés járásonként/Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb,Szántói, Tapolcai/
9. doboz 430 1755.11.01.-1756.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás 2 db, német nyelvű
9. doboz 431 1756 nyugta 2db, német nyelvű
9. doboz 432 1756.01.06. Kanizsán tartott comisszió mellett lévő militia számára vásárolt, szénáért, abrakért stb...Hertelendy Zsigmond főadószedő fizetett 1698 Ft-ot.
9. doboz 433 1756 Táblázat hadiadóról járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 434 1756 Táblázat házipénztárról járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 435 1756 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Hertelendi Zsigmond adószedő
9. doboz 436 1756.04.26. Ellennyugta, Karmacs
9. doboz 437 1756.11.01.-1757.04. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
9. doboz 438 1756.11.01.-1757.10. Subsidionális adókivetés járásonként/Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 439 1757.05.01.-1757.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
9. doboz 440 1757.11.21.
9. doboz 441 1757.11.01.-1758.10. Subsidionális adókivetés járásonként/ Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 442 1758.03.01. Farkas Ferenc főszolgabíró
9. doboz 443 1758 Házipénztár összesítése járásonként/ Muraközi, alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 444 1758 Táblázat hadiadó beszedéséről járásonként Muraközi, alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 445 1758 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Hertelendi Zsigmond adószedő
9. doboz 446 1758.11.01.-1759.10. Subsidionális adókivetés járásonként/ Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb,Szántói, Tapolcai/
9. doboz 447 1758.11.01.-1760.10. Hadiadóval kapcsolatos kimutatás 4db, német nyelvű
9. doboz 448 1759 Hadiadó összesítése járásonként/ Muraközi, Lendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 449 1759 Házipénztár összesítése járásonkéntt/ Muraközi, Lendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 450 1759 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Bogyai József adószedő
9. doboz 451 1759.11.01.-1760.10. Subsidionális adókivetés járásonként/ Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 452 1760 Házipénztár, Muraköz
9. doboz 453 1760 Házipénztár összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
9. doboz 454 1760 Táblázat a rendes adóról a Muraközi járásban.
9. doboz 455 1760 Adószedői számadás a rendes adó/hadiadó/ beszedéséről, Bogyai József adószedő
9. doboz 456 1760 Hadiadó összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai, Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 457 1760.11.01.-1761.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
10. doboz 458 1761.05.01.-1761.10. Végszámadás a hadiszállásra vontakozóan.
10. doboz 459 1761 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről, Salamon Ferenc adószedő
10. doboz 460 1761 Hadiadó összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 461 1761 Házipénztár összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 462 1761 Hadiadó kivetés járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 463 1761.11.01.-1762.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
10. doboz 464 1762 Adószedői számadás hadiadó beszedéséről
10. doboz 465 1762 Hadiadó kivetés járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 466 1762 Táblázat hadiadó beszedéséről járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 467 1762 Házipénztár beszedésének összesítése járásonként/ Muraközi, Alsólendvai,Bellatinci, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
10. doboz 468 1762.11.01.-1763.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
10. doboz 469 1763.05.01.-1763.10. Végszámadás hadiszállással kapcsolatban.
10. doboz 470 1763 Hadiadó összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Alsólendvai uradalom, Szécsiszigeti uradalom, Bellatinci uradalom/
10. doboz 471 1763 Hadiadóval kapcsolatos kimutatás német nyelvű
10. doboz 472 1763 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
10. doboz 473 1763 Házipénztár összesítése járásonként/ kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendvai uradalom, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 474 1763 Házipénztár, Muraközi járás
10. doboz 475 1763 Kivonat a rendes adó összesítéséről járásonként
10. doboz 476 1763 Házipénztár összesítéséről táblázat
10. doboz 477 1763 Bellatinci uradalom
10. doboz 478 1763 Táblázat a rendes adó tervezetéről a Muraközi járásban.
10. doboz 479 1763.11.01.-1764.04. Hadiadóvel kapcsolatos kimutatás német nyelvű
10. doboz 480 1764.05.01.-1764.10. Végszámadás hadiszállással kapcsolatban
10. doboz 481 1764 Házipénztár összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 482 1764 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
10. doboz 483 1764 Hadiadó beszedésének összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 484 1765 Adószedői számadás hadiadó beszedéséről
10. doboz 485 1765 Hadiadó beszedésének összesítése járásonkéntt/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 486 1765 Hadiadó és házipénztár kivetéséről járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 487 1765 Házipénztár beszedéséről összesítés járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 488 1766 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
10. doboz 489 1766 Hadiadó és házipénztár kivetés járásonként/ Kapornaki nagyobb,Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 490 1766 Házipénztár beszedésének összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb,Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
10. doboz 491 1766 Hadiadó összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb,Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
11. doboz 492 1767 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
11. doboz 493 1767 Hadiadó beszedésének összesítése járásonként/ Kapornki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Bellatinci uradalom, Alsólendva és Nempthi,Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
11. doboz 494 1767 Adókivetés, hadiadó és házipénztár járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/,
11. doboz 495 1767 Házipénztár beszedésének összesítése járásonként/Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
11. doboz 496 1767.05.01.-1767.10. Végszámadás a hadiszállásra vonatkozóan
11. doboz 497 1768 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
11. doboz 498 1768 Hadiadó beszedésének összesítése járásonként/ Kapornki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Bellatinci uradalom, Alsólendva/
11. doboz 499 1768 Házipénztár beszedésének összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Bellatinci uradalom, Alsólendva/
11. doboz 500 1768 Adókivetés tervezete járásonkéntKapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai,Muraközi,Bellatinci uradalom, Alsólendva/
11. doboz 501 1768.11.01.-1769.06. Házipénztár tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
11. doboz 502 1768.11.01.-1769.06. Hadiadó tervezete járásonként
11. doboz 503 1769.07.01.-1769.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
11. doboz 504 1769.07.-1769.10. Házipénztár tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Szécsiszigeti uradalom/
11. doboz 505 1769.11.01.-1770.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
11. doboz 506 1769.11.01.-1770.10. Hadiadó tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Bellatinci uradalom, Muraközi járás, Alsólendva és Nempthi/
11. doboz 507 1769.11.01.-1770.10. Házipénztár tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Bellatinci uradalom, Muraközi járás, Alsólendva és Nempthi/
11. doboz 508 1770 Adókivetés tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai/
11. doboz 509 1770.11.01.-1771.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
11. doboz 510 1770.11.01.-1771.10. Hadiadó tervezete járásonként/Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Bellatinci uradalom, Muraközi járás, Alsólendva és Nempthi/
12. doboz 511 1771 Adókivetés a Muraközi járásban 2 példány
12. doboz 512 1771 Házipénztár tervezete járásonként
12. doboz 513 1771.11.01.-1772.10. A házipénztárra vonatkozó előfogatok szállításával kapcsolatos kivonat.
12. doboz 514 1771.11.01.-1772.04. Téli szállással kapcsolatos számadás járásonként
12. doboz 515 1771.11.01.-1772.10. Hadiadó tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb,Szécsiszigeti uradalom, Szántói, Tapolcai, Alsólendva és Nempthi, Bellatinc, Muraköz/
12. doboz 516 1771.11.01.-1772.10. Házipénztár tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Muraközi/
12. doboz 517 1771.11.01.-1772.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
12. doboz 518 1771.11.01.-1772.10. Adókivetés, házipénztár járásonként/ Kapornaki nagyobb, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Muraközi, Tapolcai/
12. doboz 519 1772.05.01.-1772.11. Végszámadás
12. doboz 520 1772.08.-1772.09. Ajjassassiani ezred zászlóalja, Kapornaki járás
12. doboz 521 1772 Répás Ferenc adószedő kimutatása a Kapornaki nagyobb jrásban, Ajjassassiani ezred
12. doboz 522 1772 Táblázat, kivonatok összesítése, Muraközi uradalom
12. doboz 523 1772 Adókivetés tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói járás, Tapolcai, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Muraközi járás/
12. doboz 524 1772 A rendesadó/hadi/ és a házipénztár összesítése az Alsólendvai, Nempthi és Bellatinci uradalomban
12. doboz 525 1772 Adókivetés tervezete járásonként
12. doboz 526 1772.11.01.-1773.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
12. doboz 527 1772.11.01.-1773.10. Adószedői számadás a házipénztár beszedéséről
12. doboz 528 1773.03.18. Összeírása azon személyeknek akik a pethőhenyei gróf Festetics Pál erdejéből az alábbi helységbeliek Tuboly Mihály, Csákányi János és Komáromy Márton főbírák assignátiója mellett a vármegye curialis házához fát vittek.
12. doboz 529 1773.09.20. Felsorolása azon személyeknek akik Festetics Pál erdejéből a vármegye curialis házához az alábbi helységekből fát hoztak.
12. doboz 530 1773.12.01. Felsorolása azon személyeknek akik Festetics Pál kemendi jószágához tartozandó erdejéből a vármegye curialis házához az alábbi helységekből fát hoztak.
12. doboz 531 1773 Adószedői számadás felülvizsgálata
12. doboz 532 1773 Pais József aladószedő felülvizsgálata a Kapornaki nagyobb járásban a házipénztár bevételeiről.
12. doboz 533 1773 Pais József aladószedő számadása a Kapornaki nagyobb járásban.
12. doboz 534 1773 A csácsi adózóknak a kérvénye a nemesi vármegyéhez.
12. doboz 535 1773 Kivonata a kiadott nyugtákról a Tapolcai járásban az 1773. adószedői év egyrészéről.
13. doboz 536 1773 Hadiadó összesítése a Tapolcai járásban
13. doboz 537 1773 Házipénztár összesítése a Tapolcai járásban
13. doboz 538 1773 Hadiadó összesítése a Kapornaki kisebb járásban
13. doboz 539 1773 Házipénztár összesítése a Szántói járásban
13. doboz 540 1773 Összesített táblázat a hadiadóról a Muraközi járásban.
13. doboz 541 1773 Házipénztár összesítése a Kapornaki kissebb járásban.
13. doboz 542 1773 Összesített táblázat a házipénztárról a Muraközi járásban.
13. doboz 543 1773 Adószedői számadásokat felülvizsgáló bizottságnak a jegyzőkönyve.
13. doboz 544 1773.11.01.-1774.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
13. doboz 545 1773.11.01.-1774.10. Adószedői számadás fertőzött
13. doboz 546 1774 Házipénztár tervezete járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
13. doboz 547 1774 Kimutatás járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
13. doboz 548 1774 Armalista nemesek taxájával kapcsolatos számadás, Csutor Imre aladószedő, Tapolcai járás.
13. doboz 549 1774 Kivonat a behajthatatlan hátralékokról a nemesek telkeivel kapcsolatban a Tapolcai járásban.
13. doboz 550 1774 Jegyzőkönyv az adószedői számadás vizsgálatáról
13. doboz 551 1774 Kivonat a Dajjassasiani ezred 2. zászlóalja számára
13. doboz 552 1774 Főadószedői számadás felülvizsgálata
13. doboz 553 1774 Összesített táblázat az armalista nemesek taxájáról a Kapornaki nagyobb járásban.
13. doboz 554 1774 Hadiadó összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
13. doboz 555 1774 Kivonat, illetmények hátralékáról járásonként%/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
13. doboz 556 1774 Hadiadó összesítése a Szántói járásban.
14. doboz 557 1774.03.25. Jelentés Scheffer János szepetneki lakosnak.
14. doboz 558 1774.03.25. Komáromy Márton főszolgabíró, Kapornaki járás
14. doboz 559 1774.03.01. Táblázat a Ajjassasiani ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
14. doboz 560 1774.03.-1774.04. Számadás, Ajjassasiani ezred, téli szállással kapcsolatban.
14. doboz 561 1774.03.-1774.04. Schakmin ezred 2. zászlóalja, Kapornaki járás
14. doboz 562 1774.03.-1774.04. számadás, Ajjassasiani ezred
14. doboz 563 1774.03.-1774.04. Kimutatás a Ajjassasiani ezred 2. zászlóalja számára.
14. doboz 564 1774.03.-1774.04. Táblázat a Ajjassasiani ezrde 1. zászlóalja számára
14. doboz 565 1774.03.-1774.04. Táblázat a Ajjassasiani ezred 2. zászlóalja számára, Muraközi járás
14. doboz 566 1774.03.-1774.04. Táblázat a Ajjassasiani ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
14. doboz 567 1774.03.-1774.04. Táblázat a Ajjassasiani ezred 2. zászlóalja számára, Kapornaki nagyobb járás.
14. doboz 568 1774.03.-1774.04. Táblázat a Ajjassasiani ezred 1. zászlóalja számára, Kapornaki nagyobb járás
14. doboz 569 1774.04. Táblázat a Ajjassasianai ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
14. doboz 570 1774.04.25. Nyirádi lakosok kérelme a vármegyéhez, szökött katona ügyében.
14. doboz 571 1774.04.28. Komárváros
14. doboz 572 1774.04.29. Nagyrécsei Tálosi Mihály és Horváth András panasza az Ajjassasiani ezreddel kapcsolatban.
14. doboz 573 1774.05.01.-1774.11. Téli szállással kapcsolatos számadás
14. doboz 574 1774.05.02. Csertán László alszolgabíró járása /egerszegi/
14. doboz 575 1774.07.01. Répás Ferenc főadószedő Zalaegerszeg
14. doboz 576 1774.08.25. Zalaegerszegen, Répás Ferenc adószedő számadása az 1773. évről
14. doboz 577 1774.09.06. Közgyűlési kivonat, felülvizsgálat, adószedői számadás a kiadásokról.
14. doboz 578 1774.10.10. Kivonat a megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből. Adószedői számadás, biztosi számadás
14. doboz 579 1774.11.02. Nyugta, házipénztár, ordinarius kassza, Handler Mihály esküdt német nyelvű
14. doboz 580 1774.11.21. Zalaegerszegen tartott közgyűlés fertőzött
14. doboz 581 1774.11.24. Zalaegerszegen tartott közgyűlés, hadiadóról fertőzött
14. doboz 582 1774.11.01.-1775.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
14. doboz 583 1774.11.01.-1775.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
14. doboz 584 1775 Hadiadó összesítése járásonként/Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
14. doboz 585 1775 Házipénztár összesítése járásonként/Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
14. doboz 586 1775 Adókivetés járásonként/Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
14. doboz 587 1775 Adószedői számadás felülvizsgálata
14. doboz 588 1775 Adószedői vizsgálat felülvizsgálata fertőzött
14. doboz 589 1775 Nyugták kivonata hátralékról
14. doboz 590 1775 Tapolcai járásban kiadott nyugták a hadiadóról
14. doboz 591 1775 Jegyzőkönyv az adószedői számadás vizsgálatáról
14. doboz 592 1775.04.22. Kimutatása azon szekereseknek akik a Kiskapornaki processusra, a türjei controctióba lévő katonaság számára ölfát hordtak.
14. doboz 593 1775.05.01.-1775.10. Végszámadás, hadiszállással kapcsolatban
14. doboz 594 1775.08.01. Hátralék, Bezeréd fertőzött
15. doboz 595 1776 Tapolcai járásban az istállók kijavításával kapcsolatos kivonat
15. doboz 596 1776 Adókivetés járásonként/Kapornaki nagyobb, Szántói, Tapolcai, Muraközi,Kapornaki kisebb/
15. doboz 597 1776 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
15. doboz 598 1776 Hadiadó összesítése járásonként/Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
15. doboz 599 1776 Házipénztár összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb,Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Tapolcai, Muraközi/
15. doboz 600 1776 Jégkár összeírás, Muraközi járás
15. doboz 601 1776 Adószedői számadás felülvizsgálata
15. doboz 602 1776 Jegyzőkönyv az adószedői számadás vizsgálatáról
15. doboz 603 1776.03.11.-12. Gyalog munkások nevei, a napszámok kimutatása, akik az oltárci erdőre mentek a hadirend számára való ölfának a kivágására.
16. doboz 604 1776.11.20.-1777.07.07. Kimutatás a szállított fa mennyiségéről az Egerszegi járásban. Tuboly Mihály főszolgabíró
16. doboz 605 1776.11.01.-1777.04. Az átvonuló katonaság tisztviselőinek a szállításáról és a természetbeni ellátmányról kivonat.
16. doboz 606 1776.11.01.-1777.10. Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
16. doboz 607 1777 Kovács Mihály türjei és kanizsai esküdt munkájáról jelentés.
16. doboz 608 1777 Schmetka Károly egerszegi szappanfőző a vármegye curialis házához gyertyát adminisztráltatott.
16. doboz 609 1777 Táblázat, kimutatás, Muraközi járás
16. doboz 610 1777 Adókivetés járásonként,1776.11.25.-i. közgyűlésen tárgyalták./Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
16. doboz 611 1777 Adókivetés járásonként,1777.11.27-i közgyűlésen tárgyalták./ Egerszegi, Lövői, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Kapornaki/
16. doboz 612 1777 Vármegyei tisztviselők téli szállításáról kivonat.
16. doboz 613 1777 Vármegyei tisztviselők szállításáról kivonat a Kapornaki nagyobb járásban.
16. doboz 614 1777 A nemes vármegye curialis házához, méltóságos gróf Erdődi uraság botfai erdejéből az alább specificált helységbeliek hordták az ölfát.
16. doboz 615 1777 Kivonat a természetbeni ellátmányról az uradalmi tisztviselők és szolgák számára, a Kapornaki nagyobb járásban.
16. doboz 616 1777 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
16. doboz 617 1777 Kivonatok összesítése, Muraközi járás
16. doboz 618 1777 Jegyzőkönyv az adószedői számadás vizsgálatáról
16. doboz 619 1777 Házipénztár összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendva és Nempthi, Bellatinci uradalom/
16. doboz 620 1777 Hadiadó összesítése járásonként/ Kapornaki nagyobb, Szécsiszigeti uradalom, Alsólendvai uradalom és Nempthi, Bellatinci uradalom, Kapornaki kisebb, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
16. doboz 621 1777 A türjei contractióhoz ölfát hordó szekeresek lajstroma
17. doboz 622 1777.11.29.-1778.02.04. Összeírása azon lakosoknak akik Kiss János dobronyi erdejéből a türjei contractióhoz ölfát hoztak.
17. doboz 623 1777.12.01.-1778.04. Táblázat a rabok élelmezéséről
17. doboz 624 1778.04.10. Komáromy István esküdt, Zalaegerszegen rabok számára ruha
17. doboz 625 1778.05.01. Táblázat rabok élelmezéséről
17. doboz 626 1778.05.02. A zalaegerszegi szappanfőző a vármegye curialis házához a szükséges gyertyát eképp adminisztrálta.
17. doboz 627 1778.11.23. Adószedői számadásról jelentés
17. doboz 628 1778 Évi számadás kifogásaira felelet
17. doboz 629 1778 Számadás
17. doboz 630 1778 A házi pénztárra vonatkozó előfogattal kapcsolatos kivonat, a Kapornaki nagyobb járásban.
17. doboz 631 1778 Kivonat a hivatali tisztviselők szállításáról az Egerszegi járásban.
17. doboz 632 1778 A házi pénztárra vonatkozó előfogattal kapcsolatos kivonat a Kapornaki kisebb járásban.
17. doboz 633 1778 Kivonat a természetbeni ellátmányról az uradalmi tisztviselők és szolgák számára, Egerszegi járás
17. doboz 634 1778 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
17. doboz 635 1778 A házipénztárra vonatkozó lovak ellátásával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
17. doboz 636 1778 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
17. doboz 637 1778 Házipénztár összesítése járásonként/ Egerszegi, Lövői, Kapornaki, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
17. doboz 638 1778 Hadiadó és házipénztár járásonként/ Egerszegi, Alsólendva és Nempthi, Lövői, Muraközi, Kapornaki, Tapolcai, Szántói/
17. doboz 639 1778 Kivonatok összesítése, Muraközi járás 2 füzet
17. doboz 640 1778 Hadiadó összesítése járásonként/ Egerszegi, Lövői, Kapornaki, Szántói, Muraközi/
17. doboz 641 1778 Kivonatok összesítése, Lövői járás
17. doboz 642 1778 Adószedői számadás a hadiadóról
17. doboz 643 1778 Adószedői számadásokat felülviszgáló bizottságnak a jegyzőkönyve.
18. doboz 644 1778 Tisztviselőknek kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
18. doboz 645 1778 Tisztviselőknek kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
18. doboz 646 1778-1779 Tisztviselőknek, hivatalnokoknak a természetbeni ellátmányról kiadott nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
18. doboz 647 1778-1779 Kivonat a tisztviselők és hivatalnokok szállításáról kiadott nyugtákról, az Egerszegi járásban.
18. doboz 648 1779 Az éves számadás kifogásaira felelet.
18. doboz 649 1779 Összeírása azon személyeknek akik zalabéri Horváth József erdejéből ölfát vittek nemes curialis házához
18. doboz 650 1779 Számadások felülvizsgálata
18. doboz 651 1779 Kimutatása azon helységeknek kiktől faágyak, ágyiruhák és istállókhoz való eszközök Türjén elböcsültetik vagy a gazdáknak akiknek adtak.
18. doboz 652 1779 Kiadott nyugtákról kivonat a Lövői járásban
18. doboz 653 1779 Kivonat a Schakmin ezred számadásairól
18. doboz 654 1779 Kiadott nyugtákról kivonat a Tapolcai járásban, a megyei hivatalnokok számára.
18. doboz 655 1779 Kivonatok összesítése, Muraközi járás 2 füzet
18. doboz 656 1779 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
18. doboz 657 1779 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
18. doboz 658 1779 Számadás
18. doboz 659 1779 Adószedői számadás felülvizsgálata
18. doboz 660 1779 Adószedői számadás hadiadó beszedéséről
18. doboz 661 1779 Hadiadó összesítése járásonként/Egerszegi, Lövői, Szántói, Kapornaki, Tapolcai, Muraközi/
18. doboz 662 1779 Házipénztár összesítése járásonként/Egerszegi, Lövői, Szántói, Kapornaki,Tapolcai, Muraközi/
18. doboz 663 1779.07.01.-1779.10. Kimutatás egyedi, Tapolca város
18. doboz 664 1779.12.04. német nyelvű
18. doboz 665 1779.12.22. Vizlendvay Farkas levele az adószedő úrhoz
18. doboz 666 179.11.01.-1780.10. Házipénztárra vonatkozó előfogattal kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
18. doboz 667 1779.11.01.-1780.10. Házipénztárra vonatkozó előfogattal kapcsolatos kivonat a Kapornaki kisebb járásban.
18. doboz 668 1779.11.01.-1780.10. Házipénztárra vonatkozó előfogattal kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
19. doboz 669 1780.11.16. Adószedői számadás vizsgálata Zalaegerszeg. töredék
19. doboz 670 1780.11.24. Szalai Mihály levele, Zalaegerszeg
19. doboz 671 1780.11.29. A vármegyeháza, adószedői, számvevői helységeiben talált tárgyak összeírása.
19. doboz 672 1780.12.04. Répás Ferenc főadószedő javainak záralávételével kapcsolatos jelentés.
19. doboz 673 1780.12.08. Répás Ferenc adószedőhöz intézett kérelem, Sümeg
19. doboz 674 1780 Számadás, Gelse, Újudvar, Gelsesziget
19. doboz 675 1780 Tisztviselők szállításával kapcsolatos nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
19. doboz 676 1780 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
19. doboz 677 1780 Házipénztár összesítése járásonként/ Egerszegi, Lövői, Kapornaki,Szántói, Tapolcai, Muraközi/
19. doboz 678 1780 Hadiadó összesítése járásonként/ Egerszegi, Lövői, Kapornaki,Szántói, Tapolcai, Muraközi/
19. doboz 679 1780 Hadiadókivetés járásonként/Egerszegi, Lövői, Szántói, Kapornaki, Tapolcai, Muraközi/
19. doboz 680 1780 Az 1780. évi számadás kifogásaira felelet.
19. doboz 681 1780 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
19. doboz 682 1780 Kivonatok összesítése, Lövői járás
19. doboz 683 1780 Kivonatok összesítése, Muraközi járás 2 füzet
19. doboz 684 1780 Kiadott nyugtákról kivonat a Tapolcai járásban, a megyei hivatalnokok számára.
19. doboz 685 1780 Sümegi kvártélyház, kőművesek napszáma
19. doboz 686 1780 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
19. doboz 687 1780 Kimutatása azon embereknek akik a tűz által leromlott sümegi kvártélyháznak a felújításához szükséges épület fákat adtak.
19. doboz 688 1780.11.01.-1781.04. Kivonat a téli szálással kapcsolatban a Szántói járásban.
19. doboz 689 1780.11.01.-1781.04. A téli szállásra vonatkozó adókkal kapcsolatos kivonat a Muraközi járásban.
19. doboz 690 1780.11.01.-1781.04. A téli szállással kapcsolatos kivonat a Tapolcai járásban.
19. doboz 691 1780.11.01.-1781.04. A téli szállással kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
19. doboz 692 1780.11.01.-1781.04. A téli szállásra vonatkozó kivonat a Kapornaki járásban.
20. doboz 693 1781.01.-1781.02. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Szántói járás
20. doboz 694 1781.01.-1781.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmámyról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Kiskanizsán kötötték. /Egerszegi, Muraközi, Lövői/
20. doboz 695 1781.01.-1781.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról, Schakmin ezred. A szerződést Keszthelyen kötötték.
20. doboz 696 1781.01.-1781.02. Táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára.
20. doboz 697 1781.01.-1781.02. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára./ Muraközi, Kapornaki/
20. doboz 698 1781.02.09. német nyelvű
20. doboz 699 1781.02.01.-1781.10. Cigánygyerekek ellátásával kapcsolatos táblázat. /Egerszegi, Lövői, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
20. doboz 700 1781.03.05. Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat
20. doboz 701 1781.03.-1781.04. Táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára.
20. doboz 702 1781.03.-1781.04. Táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Muraközi járás
20. doboz 703 1781.03.-1781.04. Táblázat, Schakmin ezred, Egerszegi járás
20. doboz 704 1781.03.-1781.04. Táblázat, Schakmin ezred 2. zászlóalja számára, Lövői járás
20. doboz 705 1781.03.-1781.04. Kiadási táblázat a Shakmin ezred 2. zászlóalja számára. a szerződést Tapolcán kötötték. Szántói és Tapolcai járás
20. doboz 706 1781.03.-1781.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsoltos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlólja számára.
20. doboz 707 1781.03.-1781.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. Egerszegi, Muraközi járás. a szerződést Kiskanizsán kötötték.
20. doboz 708 1781.04.01-1781.10. Kivonat a Kapornaki járásban a nyári szállással kapcsolatban.
20. doboz 709 1781.04.-1781.11.01. Táblázat a téli szállás adóval kapcsolatos számadása a Lövői járásban.
20. doboz 710 1781.05.-1781.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. Muraközi járás, a szerződést Nagykanizsán kötötték.
20. doboz 711 1781.05.-1781.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. Egerszegi, Muraközi járás
20. doboz 712 1781.05.-1781.06. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Szántói, Tapolcai járás
20. doboz 713 1781.05.-1781.06. Táblázat a Schakmin ezred számára, Egerszegi járás
20. doboz 714 1781.05.-1781.06. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára. Kapornaki járás
20. doboz 715 1781.05.01.-1781.10. Kivonat a Tapolcai járásban a nyári szállással kapcsolatban.
20. doboz 716 1781.05.-1781.10. Kivonat a hadiadóról a Muraközi járásban.
20. doboz 717 1781.05.01.-1781.10. Kivonat a hadiadóról a Lövői járásban.
20. doboz 718 1781.05.01.-1781.10. Nyári szállással kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
20. doboz 719 1781.07.-1781.08. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
20. doboz 720 1781.07.-1781.08. Táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
20. doboz 721 1781.07.-1781.08. Táblázat a Schakmin ezred számára.
20. doboz 722 1781.07.-1781.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlólja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
20. doboz 723 1781.07.-1781.08. Táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
20. doboz 724 1781.07.-1781.08. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban. A szerződést Keszthelyen kötötték.
20. doboz 725 1781.07-1781.08. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Szántói, Tapolcai járás, a szerződést Tapolcán kötötték.
20. doboz 726 1781.07.-1781.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. Egerszegi, Kapornaki járás, a szerződést Kiskanizsán kötötték.
20. doboz 727 1781.09.-1781.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
20. doboz 728 1781.11.-1781.12. Schakmin ezred, Egerszegi járás
20. doboz 729 1781.11.-1781.12. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára. Kapornaki és Egerszegi járás.
20. doboz 730 1781.11.-1781.12. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsoltos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára.
20. doboz 731 1781.11.-1781.12. Táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Lövői és Muraközi járás
20. doboz 732 1781.11.-1781.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi, Kapornaki, Muraközi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
20. doboz 733 1781.12.09. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
21. doboz 734 1781 Tapolcai járásban kiadott nyugták kivonata a vármegyei hivatalnokok számára.
21. doboz 735 1781 Foglyok élelmezésével kapcsolatos számadásokról táblázat.
21. doboz 736 1781 Kivonat a hadiadóról az Egerszegi járásban.
21. doboz 737 1781 Adózással kapcsolatos táblázat a téli szálláson az Egerszegi járásban.
21. doboz 738 1781 Kivonat a hivatalnokok és hivatali szolgák természetbeni ellátmányáról kiadott nyugtákról az Egerszegi járásban. fertőzött
21. doboz 739 1781 A tisztviselők szállításával kapcsolatos nyugták kivonata az Egerszegi járásban. fertőzött
21. doboz 740 1781 Bogdán László főszolgabíró/Muraközi járás/jelentése
21. doboz 741 1781 Kivonat a tisztviselők 2. féléves nyugtáiról a Tapolcai járásban.
21. doboz 742 1781 Szántói járásban az armalista taxások összeírása
21. doboz 743 1781 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
21. doboz 744 1781 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
21. doboz 745 1781 Kivonatok összesítése a Lövői járásban.
21. doboz 746 1781 Kivonatok összesítése a Muraközi járásban. 2 füzet
21. doboz 747 1781 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
21. doboz 748 1781 Házipénztár összesítése járásonként/Egerszegi, Lövői, Kapornaki, Szántói, Muraközi, Tapolcai/
21. doboz 749 1781 Hadiadó összesítése járásonként/Egerszegi, Lövői, Kapornaki,Szántói, Muraközi, Tapolcai/
21. doboz 750 1781 Adókivetés járásonként/ Egerszegi, Lövői, Kapornaki, Szántói, Tapolcai, Muraközi/
21. doboz 751 1780-1782 Megyei tisztviselők hivatalos útjaival kapcsolatos költségtérítések elszámolásai.
21. doboz 752 1781.11.11.-1782.02. Foglyok élelmezésével kapcsolatos táblázat.
21. doboz 753 1781.11.01.-1782.04. Kivonat a téli szállással kapcsolatban a Kapornaki járásban.
21. doboz 754 1781.11.01.-1782.04. Kivonat a Szántói járásban a téli szállással kapcsolatban.
21. doboz 755 1781.11.01.-1782.04. A téli szállásra vonatkozó kivonat a Muraközi járásban.
21. doboz 756 1781.11.01.-1782.04. A téli szállásra vonatkozó adó beszedéséről táblázat a Lövői járásban.
22. doboz 757 1782.01.-1782.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
22. doboz 758 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
22. doboz 759 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázata Schakmin ezred Egerszegi zászlóalja számára.
22. doboz 760 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
22. doboz 761 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
22. doboz 762 1782.03.-1782.04. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára.
22. doboz 763 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Tapolcán kötötték. Szántói, Tapolcai járás
22. doboz 764 1782.03.-1782.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásval kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára.
22. doboz 765 1782.05.13. Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat, Zalaegerszeg
22. doboz 766 1782.05.-1782.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára. Szántói, Tapolcai járás, a szerződést Tapolcán kötötték.
22. doboz 767 1782.09. Schakmin ezreddel kapcsolatos kimutatás
22. doboz 768 1782.09.-1782.10. Schakmin ezred ellátásával kapcsolatos táblázat, Bánokszentgyörgy
22. doboz 769 1782.09.-1782.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
22. doboz 770 1782.09.-1782.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred, Muraközi zászlóalja számára. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
22. doboz 771 1782.09.-1782.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
22. doboz 772 1782.09.-1782.10. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
22. doboz 773 1782.09.-1782.10. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
22. doboz 774 1782.09.-1782.10. Táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
22. doboz 775 1782.09.-1782.10. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezered 1. zászlóalja számára.
22. doboz 776 1782.11.-1782.12. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Lövői és Kapornaki járásban.
22. doboz 777 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban. A szerződést Keszthelyen kötötték.
22. doboz 778 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára, a Tapolcai és Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
22. doboz 779 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára, a Tapolcai és Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
22. doboz 780 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződés tervezetét Nagykanizsán kötötték.
22. doboz 781 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi és Muraközi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
22. doboz 782 1782.11.-1782.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
22. doboz 783 1782 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
22. doboz 784 1782 Házipénztár Kapornaki járás
22. doboz 785 1782 Hadiadó összesítése járásonként /Szántói, Kapornaki, Muraközi, Egerszegi, Lövői/
22. doboz 786 1782 Hadiadó összesítése a Tapolcai járásban.
22. doboz 787 1782 Házipénztár összesítése járásonként /Egerszegi, Lövői, Muraközi, Szántói/
22. doboz 788 1782 Házipénztár összesítése Tapolcai járásban.
22. doboz 789 1782 Adókivetés járásonként/Egerszegi, Lövői, Szántói, Tapolcai, Muraközi, Kapornaki/
22. doboz 790 1782 Kivonatok összesítése a Muraközi járásban. fertőzött
22. doboz 791 1782 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról kivonat a Szántói járásban. fertőzött
22. doboz 792 1782 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban. fertőzött
23. doboz 793 1782 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos költségek kivonata a Szántói járásban. fertőzött
23. doboz 794 1782 Kivonat a Tapolcai járásban a téli szállásra vonatkozó hadiadó tartozásról.
23. doboz 795 1782 Táblázat a téli szállásra vonatkozó hadiadó beszedéséről az Egerszegi járásban.
23. doboz 796 1782 Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi és Muraközi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
23. doboz 797 1782 Tisztviselők által kiállított nyugták kivonata a Muraközi járásban. fertőzött
23. doboz 798 1782.11.01.-1783.07.01. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
23. doboz 799 1783.01.-1783.02. Táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára a Kapornaki és Egerszegi járásban.
23. doboz 800 1783.01.-1783.02. Táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára Lövői járásban.
23. doboz 801 1783.01-1783.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
23. doboz 802 1783.01.-1783.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
23. doboz 803 1783.01.-1783.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
23. doboz 804 1783.01.-1783.02. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Tapolcán kötötték.
23. doboz 805 1783.01.-1783.02. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
23. doboz 806 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred számára.
23. doboz 807 1783.03.-1783.04. Táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára a Kapornaki és Egerszegi járásban.
23. doboz 808 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára.
23. doboz 809 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
23. doboz 810 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
23. doboz 811 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
23. doboz 812 1783.03.-1783.04. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
23. doboz 813 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára.
23. doboz 814 1783.03.-1783.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
23. doboz 815 1783.05.-1783.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
23. doboz 816 1783.07.-1783.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Tótszentmártonban kötötték.
23. doboz 817 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai járásban.
23. doboz 818 1783.09.-1783.10. Táblázat aKinsky ezred számára a Muraközi járásban. A szerződést Perlakon kötötték.
23. doboz 819 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
23. doboz 820 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Hudosánban kötötték.
23. doboz 821 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
23. doboz 822 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Kotoriban kötötték.
23. doboz 823 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
23. doboz 824 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
23. doboz 825 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára,
23. doboz 826 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
23. doboz 827 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Szántói, Kapornaki és Egerszegi járásban. A szerződést Türjén kötötték.
23. doboz 828 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázatok a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Rendeken kötötték.
23. doboz 829 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára.
23. doboz 830 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Lövői és Egerszegi járásban. A szerződést Goricsánban kötötték.
23. doboz 831 1783.09.-1783.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a KInsky ezred 2. zászlóalja számára.
23. doboz 832 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
23. doboz 833 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Hodosánban kötötték.
23. doboz 834 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Goricsánban kötötték.
23. doboz 835 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára.
23. doboz 836 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára.
23. doboz 837 1783.11.-1783.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Szentmárián kötötték.
23. doboz 838 1783 Szántói járásban az előfogatokkal kapcsolatos kimutatás
23. doboz 839 1783 Foglyok élelmezésével kapcsolatos táblázat
23. doboz 840 1783 Foglyok élelmezésével kapcsolatos adószedői számadás
23. doboz 841 1783 Kivonat a tisztviselők kiadásairól a Kapornaki járásban.
24. doboz 842 1783 Kivonatok összesítése a Lövői járásban.
24. doboz 843 1783 Kivonatok összesítése a Szántói járásban.
24. doboz 844 1783 Kivonatok összesítése a Muraközi járásban.
24. doboz 845 1783 A Kapornaki járásban az átvonuló katonaság számára kiadott nyugták kivonata.
24. doboz 846 1783 Tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
24. doboz 847 1783 Hadiadó összesítése járásonként/Muraközi, Lövői, Kapornaki, Szántói, Tapolcai, Egerszegi/
24. doboz 848 1783 Adókivetés járásonként/Egerszegi, Lövői, Szántói, Kapornaki, Tapolcai, Muraközi/
24. doboz 849 1783 Adószedői számadás felülvizsgálata
24. doboz 850 1783 Házipénztár összesítése járásonként/Lövői,Szántói, Kapornaki,Muraközi, Tapolcai, Egerszegi/ fertőzött
24. doboz 851 1783-1784 Szállítással és előfogatokkal kapcsolatos táblázatok
24. doboz 852 1783.11.01.-1784.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
24. doboz 853 1783.11.01.-1784.10. Kivonat az átvonuló katonaságra vonatkozó kiadásokról a Kapornaki járásban.
24. doboz 854 1783.11.01.-1784.04. Téli szállással kapcsolatos számadás
24. doboz 855 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Kottoriban kötötték.
24. doboz 856 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Vidoveczen kötötték.
24. doboz 857 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki és Szántói járásban.
24. doboz 858 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred számára a Muraközi járásban. A szerződést Perlakon kötötték.
24. doboz 859 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Goricsánban kötötték.
24. doboz 860 1784.01-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
24. doboz 861 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
24. doboz 862 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi járásban.
24. doboz 863 1784.01.-1784.02. Lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztása a Schakmin ezred számára.
24. doboz 864 1784.01.-1784.02. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
24. doboz 865 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
24. doboz 866 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsoltos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói és Kapornaki járásban.
24. doboz 867 1784.01.-1784.02. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járársban. A szerződést Rendeken kötötték.
24. doboz 868 1784.01.-1784.03. Kiadási táblázat a Kinsky ezred számára a Muraközi és Lövői járásban.
24. doboz 869 1784.03. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlólja számára a Kapornaki járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
24. doboz 870 1784.03. Kiadási táblázat a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára/Perlak/
24. doboz 871 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Goricsánban kötötték.
24. doboz 872 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
24. doboz 873 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára. A szerződést Szentmárián kötötték.
24. doboz 874 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Vidoveczen kötötték.
24. doboz 875 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred számára a Muraközi járásban. A szerződést Perlakon kötötték.
24. doboz 876 1784.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 2. zászlóalja számára. A szerződést Hodosánban kötötték.
24. doboz 877 1784.03.-1784.04. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
24. doboz 878 1784.03.-1784.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói és Kapornaki járásban.
24. doboz 879 1784.03.-1784.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Tótszentmártonban kötötték.
24. doboz 880 1784.03.-1784.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban. A szerződést Renedeken kötötték.
24. doboz 881 1784.03.-1784.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki, Szántói, Egerszegi és Lövői járásban. A szerződést Türjén kötötték.
24. doboz 882 1784.03.-1784.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban.
24. doboz 883 1784.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki és Egerszegi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
24. doboz 884 1784.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Shakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
24. doboz 885 1784.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára.
24. doboz 886 1784.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi és Lövői járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
24. doboz 887 1784.05.01.-1784.10. Cigánygyerekek ellátásával kapcsolatos táblázat.
25. doboz 888 1784.05.-1784.06. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
25. doboz 889 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi, Lövői és Egerszegi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
25. doboz 890 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
25. doboz 891 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
25. doboz 892 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi, Lövői, Szántói és Kapornaki járásban. A szerződést Türjén kötötték.
25. doboz 893 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói és Kapornaki járásban.
25. doboz 894 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerződést Türjén kötötték.
25. doboz 895 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
25. doboz 896 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
25. doboz 897 1784.05.-1784.06. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Lövői járásban.
25. doboz 898 1784.05.01.-1784.10. Végszámadás a hadiszállásra vonatkozóan.
25. doboz 899 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
25. doboz 900 1784.07.-1784.08. Táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki járásban.
25. doboz 901 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára Muraközi járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
25. doboz 902 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
25. doboz 903 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerződést Türjén kötötték.
25. doboz 904 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerődést Tótszerdahelyen kötötték.
25. doboz 905 1784.07.-1784.08. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
25. doboz 906 1784.08. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
25. doboz 907 1784.09. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban. A szerződést Rendeken kötötték.
25. doboz 908 1784.09. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi, Szántói, Lövői járásban.A szerződést Türjén kötötték.
25. doboz 909 1784.09. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban. A szerződést Sümegen kötötték.
25. doboz 910 1784.09.-1784.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi és Lövői járásban. A szerződést Tótszerdahelyen kötötték.
25. doboz 911 1784.09.-1784.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki és Egerszegi járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
25. doboz 912 1784.09.-1784.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
25. doboz 913 1784.09.-1784.10. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerődést Tótszentmártonban kötötték.
25. doboz 914 1784.09.-1784.10. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
25. doboz 915 1784.10.-1784.11. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban. a szerződést Tapolcán kötötték.
25. doboz 916 1784 Drávai híd munkálataival kapcsolatos kimutatás
25. doboz 917 1784 Adókivetés, hadiadó, házipénztár
25. doboz 918 1784 Házipénztár összesítése járásonként/ Lövői, Szántói, Egerszegi, Kapornaki, Muraközi,Tapolcai/
25. doboz 919 1784 Kivonat, Szántói járás, előfogatokkal kapcsolatos töredék, csak címlap
25. doboz 920 1784 Házipénztár előzetes kiadásairól kimutatás
25. doboz 921 1784 Hadiadó összesítése járásonként/ Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Lövői, Muraközi, Tapolcai/
25. doboz 922 1784 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről
25. doboz 923 1784 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántó járásban.
25. doboz 924 1784 Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kinsky ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi és Egerszegi járásban. A szerződést Kotoriban kötötték.
25. doboz 925 1784 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
25. doboz 926 1784 Vármegyei tisztviselők szállításával kapcsolatos nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
25. doboz 927 1784 A kiadott természetbeni ellátmányról a nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
25. doboz 928 1784 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
25. doboz 929 1784 Adószedői számadás felülvizsgálata
25. doboz 930 1784 Kimutatás járásonként, hadiadóról és házipénztárról/ Lövői,Egerszegi, Kapornaki, Muraköz, Szántói, Tapolcai/
25. doboz 931 1784 Kivonatok összesítése, Muraközi járás 2 füzet
26. doboz 932 1784-1785 Foglyok eltartásával kapcsolatos táblázatok 3 füzet
26. doboz 933 1784.11.01.-1785.04. Cigánygyerekek ellátásával kapcsolatos táblázat
26. doboz 934 1784.11.01.-1785.10. Kivonat a tisztviselők kiadásairól a Szántói járásban.
26. doboz 935 1784.11.01.-1785.10. Kivonat a tisztviselők kiadásairól a Kapornaki járásban.
26. doboz 936 1784.11.01.-1785.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
26. doboz 937 1784.11.01.-1785.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
26. doboz 938 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezrednek a Kapornaki és Egerszegi járásban.
26. doboz 939 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Muraközi és Lövői járásban. a szerződést Kiskanizsán kötötték.
26. doboz 940 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
26. doboz 941 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
26. doboz 942 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
26. doboz 943 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki és Tapolcai járásban.
26. doboz 944 1785.03.-1785.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Szántói és Kapornaki járásban.
26. doboz 945 1785.11.12. Jelentés a házipénztárral és hadiadóval kapcsolatban a Muraközi járásban. Farkas János főjegyző
26. doboz 946 1785 Házipénztár összesítése járásonként /Muraközi, Egerszegi, Szántói, Kapornaki, Tapolcai, Lövői/
26. doboz 947 1785 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről. Nagy Ignác főadószedő fertőzött
26. doboz 948 1785 Adókivetés tervezete járásonként /Szántói, Muraközi, Kapornaki,Lövői, Egerszegi, Tapolcai/
26. doboz 949 1785 Házipénztár összesítése a Lövői járásban.
26. doboz 950 1785 Hadiadó összesítése a Lövői járásban.
26. doboz 951 1785 Előfogatok lovainak ellátásával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
26. doboz 952 1785 Jelentés a falvak számadásairól a Lövői járásban.
26. doboz 953 1785 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
26. doboz 954 1785 A természetbeni ellátmányról kiadott nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
26. doboz 955 1785 Szállítással kapcsolatos nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
27. doboz 956 1785.11.01.-1786.04.28. Hadiadóval és házipénztárral kapcsolatos kimutatás a Tapolcai járásban.
27. doboz 957 1785.11.01.-1786.04. Számfejtő okirat a Lövői járásban.
27. doboz 958 1785.11.01.-1786.04. Kiadási táblázat az armalista nemesek taxájáról az Egerszegi járásban.
27. doboz 959 1785.11.01.-1786.04. A tisztviselők előfogatai lovainak ellátásával kapcsolatos nyugták kivonata a Muraközi járásban.
27. doboz 960 1785-1786 Illetményekről, hátralékookról kimutatás a Szántói járásban.
27. doboz 961 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
27. doboz 962 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
27. doboz 963 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Szántói járásban.
27. doboz 964 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Kapornaki járásban.
27. doboz 965 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára.
27. doboz 966 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Kapornaki és Szántói járásban.
27. doboz 967 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Kapornaki járásban.
27. doboz 968 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban. 2 példány
27. doboz 969 1786.01.-1786.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Muraközi és Lövői járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték. 2 példány
27. doboz 970 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
27. doboz 971 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Tapolcai és Szántói járásban. A szerződést Tapolcán kötötték.
27. doboz 972 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmány felosztásáról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
27. doboz 973 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos költségek felosztásáról a Kapornaki és Szántói járásban.
27. doboz 974 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmány felosztásáról a Kapornaki járásban.
27. doboz 975 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Muraközi és Lövői járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
27. doboz 976 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred számára a Kapornaki, Egerszegi, Lövői és Szántói járásban. 2 példány
27. doboz 977 1786.03.-1786.04. kiadási táblázat a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a tapolcai és Szántói járásban. a szerződést Tapolcán kötötték.
27. doboz 978 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
27. doboz 979 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban. A szerződést Kiskanizsán kötötték.
27. doboz 980 1786.03.-1786.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
27. doboz 981 1786.05.01.-1786.10. Táblázat az armalista nemesek taxájáról a Lövői járásban.
27. doboz 982 1786.05.01.-1786.10. Összesítő Lövői járás
27. doboz 983 1786.05.01.-1786.10. Házipénztárral és hadiadóval kapcsolatos kimutatás a Muraközi járásban.
27. doboz 984 1786 Bogdán László főszolgabíró jelentése a falvak számadásáról a Muraközi járásban.
27. doboz 985 1786 Zalavárnak a III. szakasznak a manualisa töredék
27. doboz 986 1786 Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Schakmin ezred 1. zászlóalja számára a Muraközi járásban. A szerződést Nagykanizsán kötötték.
27. doboz 987 1786 Adószedői kivonat a hadiadóról.
27. doboz 988 1786-1787 Jelentés a falvak a katonaság nyári szállásaira vonatkozó a Lövői járásban.
27. doboz 989 1787 Hadiadó a Muraközi járásban német nyelvű
27. doboz 990 1787.11.01.-1788.10. Hadiadóval és házipénztárral kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban. német nyelvű, 2 példány
27. doboz 991 1788.02.28. Hadiadóval kapcsolatos kivonat településenként a Kapornaki járásban. német nyelvű, 2 példány
27. doboz 992 1788 Kimutatás, hadiadó Tapolcai járás
27. doboz 993 1788 Sümeghy József főszolgabíró jelentése, Kapornaki járás
27. doboz 994 1788 Adókivetés, Muraközi járás, Varasdi magazin
27. doboz 995 1788 Egyedi adókivetés, Lövői járás
28. doboz 996 1788-1789 Megjegyzés, észrevétel
28. doboz 997 1788.11.01.-1790.04. Adószedői számadás felülvizsgálatára adott felelet.
28. doboz 998 1788.01.31.-1790.04. Kimutatás német nyelvű
28. doboz 999 1789.05.01.-1789.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Kapornaki járásban.
28. doboz 1000 1789.05.01.-1789.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Szántói járásban.
28. doboz 1001 1789.05.01.-1789.10. A tisztviselők szállításával kapcsolatos kivonat a Tapolcai járásban.
28. doboz 1002 1789 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
28. doboz 1003 1789 Tisztviselők előfogataival kapcsolatos nyugták kivonata a Muraközi járásban.
28. doboz 1004 1789 A tisztviselők kiadásaival kapcsolatos nyugták kivonata a Muraközi járásban.
28. doboz 1005 1789.11.01.-1790.04. Armalista taxás nemesek, Egerszegi járás
28. doboz 1006 1789,1790,1792 Kivonat a természetbeni ellátmányról és hadiadóról.
28. doboz 1007 1789.11.01.-1790.04. Fa szállításával kapcsolatos kimutatás a Muraközi és Tapolcai járásban.
28. doboz 1008 1789-1790 Összesítő kivonat járásonként
28. doboz 1009 1789-1790 Kivonat az összesített illetményekről a Szántói járásban.
28. doboz 1010 1790.04. Számfejtési okirat, Lövői járás
28. doboz 1011 1790.04. Hivatali okirat a hadiadóról és házipénztárról a Tapolcai járásban.
28. doboz 1012 1790.04. Hadiadóval és házipénztárral kapcsolatos számítások az Egerszegi járásban. 2 példány
28. doboz 1013 1790.05.01.-1790.10. Táblázat a hadiadó összesítéséről a Szántói járásban.
28. doboz 1014 1790.05.01.-1790.10. Házipénztár összesítése a Kapornaki járásban.
28. doboz 1015 1790.05.01.-1790.10. Hadiadó összesítése a Kapornaki járásban.
28. doboz 1016 1790.05.01.-1790.10. Hadiadó összesítése a Tapolcai járásban.
28. doboz 1017 1790.05.01.-1790.10. Felülvizsgálat összevetése, adószedői kassza
28. doboz 1018 1790.05.-1790.10. Adószedői számadás felülvizsgálata
28. doboz 1019 1790.05.01.-1790.10. Házipénztár összesítése a Tapolcai járásban.
28. doboz 1020 1790.05.01.-1790.10. Számadás a házipénztár és hadiadóval kapcsolatos kiadásokról jegyzőkönyv.
28. doboz 1021 1790.08.16. Jelentés a kasszák/hadiadó és házipénztár/ számadásairól a Tapolcai járásban.
28. doboz 1022 1790.11.03. Jegyzőkönyvi kivonat a Zalaegerszegen tartott közgyűlésről.
28. doboz 1023 1790.12.07. Kivonat a tisztviselők kiadásairól.
28. doboz 1024 1790.12.07.-1790.12.18. Kimutatás esküdtekkel kapcsolatban.
28. doboz 1025 1790 Jegyzőkönyv vizsgálata 1790. második félév
28. doboz 1026 1790 Hadiadó összesítése járásonként / Muraközi, Lövői, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
28. doboz 1027 1790 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
28. doboz 1028 1790 Szóbeli panaszokról készült jegyzőkönyv az Egerszegi járásban.
28. doboz 1029 1790 Az 1790. évi adószedői számadás kifogásaira felelet.
28. doboz 1030 1790 Jelentés a falvak hadiadó számadásairól és a taxás nemesekről a Kapornaki járásban.
29. doboz 1031 1790 Tisztviselők által kiadott nyugták kivonata a Lövői járásban.
29. doboz 1032 1790 Házipénztár összesítése a Lövői járásban.
29. doboz 1033 1790 Hadiadó összesítése a Lövői járásban.
29. doboz 1034 1790 Hadiadó tervezete az Egerszegi járásban.
29. doboz 1035 1790 Összesített táblázat a nemesek taxájáról az Egerszegi járásban.
29. doboz 1036 1790 Jelentés adószedői számadásról a hadiadóval kapcsolatosan, armalista nemesek a Tapolcai járásban.
29. doboz 1037 1790 Házipénztár összesítése járásonként/Muraközi, Lövői, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
29. doboz 1038 1790.12.-1791.12. Szerdahelyi Mura-hid vámjával kapcsolatos elszámolás.
29. doboz 1039 1790.05.01.-1791.11.07. Házipénztár összesítése a Muraközi járásban.
29. doboz 1040 1790.05.01.-1791.11.07. Hadiadó összesítése a Muraközi járásban.
29. doboz 1041 1790.11.01.-1791.10. Adószedői számadás fertőzött
29. doboz 1042 1791.02.09. Adószedői kassza, tisztviselők által fizetett házipénztár.
29. doboz 1043 1791.02.22. Kivonat a Zalaegerszegen tartott megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből.
29. doboz 1044 1791.02.26. 1790.07.01.-1791.02.25. Ellennyugta az illetménykeről a 1790.07.01.-1791.02.25. közötti időszakra vonatkozóan.
29. doboz 1045 1791.03.01. Ellennyugta, Csillagh Ádám főadószedő, Adószedői kasszára vonatkozóan, Tuboly György szolgabíró járásában.
29. doboz 1046 1791.04.05. Kivonat a Zalaegerszegen tartott megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből.
29. doboz 1047 1791.04.15. Oszterhueber János főszolgabíró, Muraközi járás
29. doboz 1048 1791.04.15. Kimutatás, Zalaegerszeg
29. doboz 1049 1791.05.30. Kivonat a Zalaegerszegen tartott megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből.
29. doboz 1050 1791.05.31. Ellennyugta, Adószedői kassza, Csillagh Ádám főadószedő
29. doboz 1051 1791.07.01. Csillagh Ádám főadószedő német nyelvű
29. doboz 1052 1791.08.17. Forintos Gábor főjegyző által kiadott számadás 200 ft-ról. A Zalaegerszegen tartott közgyűlési jegyzőkönyv kivonata.
29. doboz 1053 1791.08.25.-1791.09.03. A bírák esküdtek, adószedői kassza
29. doboz 1054 1791 1791. évi számadás felülvizsgálat kifogásaira felelet.
29. doboz 1055 1791 Adószedői számadás felülvizsgálata
29. doboz 1056 1791 Adószedői számadás, hadiadó számadás Zala megye
29. doboz 1057 1791 Adószedői számadás a hadiadó beszedéséről.
29. doboz 1058 1791 Házipénztár összesítése járásonként/Muraközi, Lövői, Egerszegi, Kapornaki, Szántói, Tapolcai/
29. doboz 1059 1791.11.01.-1792.04. Téli szállással kapcsolatos számadás.
29. doboz 1060 1792 Az éves adószedői számadás kifogásaira felelet.
29. doboz 1061 1792 Subsidionális adókivetés a Szántói járásban.
29. doboz 1062 1792 Adószedői számadás felülvizsgálata
29. doboz 1063 1792.07.11.-1792.10. Adószedői kivonat, Tapolcai járás
29. doboz 1064 1792.07.07. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról a Szántói járásban.
29. doboz 1065 1792.07.11. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról a Tapolcai járásban.
29. doboz 1066 1792.08.08. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról a Lövői járásban.
29. doboz 1067 1792.08.10. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról a Muraközi járásban.
30. doboz 1068 1792.08.28. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról a Kapornaki járásban.
30. doboz 1069 1792.09.06. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról Zala megyében.
30. doboz 1070 1792.09.08. Jelentés a pénztár felülvizsgálatáról az Egerszegi járásban.
30. doboz 1071 1792 Házipénztár tervezetének összesítése járásonként/ Tapolcai, Szántói, Kapornaki, Egerszegi, Lövői, Muraközi/
30. doboz 1072 1792 Kimutatás a Szántói járásban az illetményekről.
30. doboz 1073 1792.11.01.-1793.04. A hadiszálláson lévő katonák természetbeni ellátáról kivonat az Egerszegi járásban.
30. doboz 1074 1792.11.01.-1793.10. Az átvonuló katonaság természetbeni ellátásáról kivonat az Egerszegi járásban.
30. doboz 1075 1793.08.12. Jelentés a falvak számadásairól az Egerszegi járásban.
30. doboz 1076 1793.09.10. Oszterhueber Ferenc főszolgabíró Tapolcai járás német nyelvű
30. doboz 1077 1793 Adókivetés Egerszegi járás
30. doboz 1078 1793 Adószedői számadás hadiadóról
30. doboz 1079 1793 Házipénztárral kapcsolatos szóbeli jelentés a Tapolcai járásban.
30. doboz 1080 1793 Jelentés a falvak számadásairól a Lövői járásban.
30. doboz 1081 1793 Jelentés a falvak számadásairól a Kapornaki járásban.
30. doboz 1082 1793 Jelentés a falvak számadásairól a Szántói járásban.
30. doboz 1083 1793 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1084 1793 Hadiadó összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1085 1793.05.01.-1794.10. A hadiszálláson lévő katonák természetbeni ellátásáról kivonat az Egerszegi járásban.
30. doboz 1086 1793.11.01.-1794.04. A hadiszálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányról a nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
30. doboz 1087 1793-1794 Szántói járásban hadiadóval kapcsolatos táblázat.
30. doboz 1088 1794 Szóbeli panaszokról kászült jegyzőkönyv a Tapolcai járásban.
30. doboz 1089 1794 Jelentés a falvak számadásairól a Lövői járásban.
30. doboz 1090 1794 Jelentés a falvak számadásairól a Szántói járásban.
30. doboz 1091 1794.05.01.-1794.10. A hadiszálláson lévő katonáknak a természetbeni ellátmányról kiadott nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
30. doboz 1092 1794 A szállítással kapcsolatos nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
30. doboz 1093 1794 Az átvonuló katonaság temészetbeni ellátására vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
30. doboz 1094 1794 Kivonat, biztosi számadás a szállítással és hadiadóval kapcsolatban az Egerszegi járásban.
30. doboz 1095 1794 Adószedői számadások határozatai
30. doboz 1096 1794 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1097 1794 Hadiadó összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1098 1794 Adószedői számadás hadiadóról Zala megyében
30. doboz 1099 1795 Adószedői számadás hadiadóról
30. doboz 1100 1795 Adókivetés Egerszegi járás
30. doboz 1101 1795 Hadiadó összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1102 1795 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
30. doboz 1103 1795 Az 1795. évi adószedői számadás kifogásaira felelet.
30. doboz 1104 1795 Összesített táblázat az armalista nemesek taxájáról az Egerszegi járásban.
31. doboz 1105 1795.11.01.-1796.10. Házipénztár összesítése a Kapornaki járásban.
31. doboz 1106 1795.11.01.-1796.1. Hadiadó összesítése a Kapornaki járásban.
31. doboz 1107 1796 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
31. doboz 1108 1796 Összesített táblázat a taxás nemesek taxájának a tervezetéről a Kapornaki járásban.
31. doboz 1109 1796 Összeírása a plébános uraknak, birtoktalan nemeseknek és tisztviselőknek a Kapornaki járásban, Petrics József alszolgabíró kerülete.
31. doboz 1110 1796 Kivonat a birtoktalan nemesekről és hivatalnokokról a Kapornaki járásban, Kovács Mihály alszolgabíró kerülete
31. doboz 1111 1796 Taxakivetés, Szántói járás
31. doboz 1112 1796 Taxakivetés, Muraközi járás
31. doboz 1113 1796 Nem birtokos nemesek összeírása, Szántói járás, Forintos Boldizsár alszolgabíró járása
31. doboz 1114 1796 Kimutatása a nem birtokos nemeseknek és plébánosoknak és tisztviselőknek az Egerszegi járásban, Dervarics Antal alszolgabíró kerülete.
31. doboz 1115 1796 Kimutatása a nem birtokos nemeseknek és plébánosoknak, tisztviselőknek az Egerszegi járásban, Lochuch László főszolgabíró kerülete.
31. doboz 1116 1796 Kimutatása a nem birtokos birtokos nemeseknek és plébánosoknak, tisztviselőknek, az Egerszegi járásban, Farkas Lajos alszolgabíró kerületében.
31. doboz 1117 1796 Kivonat hadiadó összesítéséről az Egerszegi járásban.
31. doboz 1118 1796 Taxás nemesek összeírása, Egerszegi járás
31. doboz 1119 1796 Kivonat a téli szálláson lévő katonák számára kiadott természetbeni ellátmányról szóló nyugtákról az Egerszegi járásban.
31. doboz 1120 1796 Jelentés a falvak számadásairól a Lövői járásban.
31. doboz 1121 1796 Jelentés a falvak számadásairól a Tapolcai járásban.
31. doboz 1122 1796 Jelentés a falvak számadásairól a Szántói járásban.
31. doboz 1123 1796 Jelentés a falvak számadásairól a Kapornaki járásban.
31. doboz 1124 1796 Az átvonuló katonaság számára a természetbeni ellátmányról szóló nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
31. doboz 1125 1796 Összeírás a jövedelmek felülvizsgálatáról a Kapornaki járásban, Vörös Zsigmond főszolgabíró kerületében.
31. doboz 1126 1796 Kivonat a jövedelmek kiegészítéséről a nemes nagy urak számára Lövői járásban.
31. doboz 1127 1796 Kimutatás, honoratior, Hertelendy György alszolgabíró kerülete
31. doboz 1128 1796 Kivonat, birtoktalan nemesek, tisztviselők, Szántói járás
31. doboz 1129 1796 Kapornaki járás, Petrics József kerülete
31. doboz 1130 1796 Hadiadó összesítése az Egerszegi járásban.
31. doboz 1131 1796 Subsidionális kassza, illetmények, hátralékok jelentés, járásonként Deák Péter adószedő
31. doboz 1132 1796.11.01.-1797.10. Az átvonuló katonaság szállításáról kivonat az Egerszegi járásban.
31. doboz 1133 1796.11.01.-1797.04. Az átvonuló katonaság számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Lövői járásban.
31. doboz 1134 1796.11.01.-1797.10. Kivonat, szállítással és hadiadóval kapcsolatban a Tapolcai járásban.
31. doboz 1135 1796.11.01.-1797.04. Kivonat az átvonuló katonaság kiadásairól a Kapornaki járásban.
31. doboz 1136 1796.10.25.-1797.04.24. Az átvonuló katonaság számára kiadott természetbeni ellátmányról nyugták kivonata a Muraközi járásban.
31. doboz 1137 1796-1797 Szállítással és hadiadóval kapcsolatos kivonat, Lövői járás
31. doboz 1138 1797.04.16. Nagykanizsán felrakatott és Iharosberényben adminisztráltatott rozsnak a kimutatása.
31. doboz 1139 1797.05. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kiskanizsai tartalékosok számára a Tapolcai járásban.
31. doboz 1140 1797.05.-1797.10. Szállítással kapcsolatos kimutatás a Muraközi járásban.
31. doboz 1141 1797.06.29.,1797.06.30.,1797.07.08. Türjéről Zalaegerszegig vitetett liszthordók, zabtransportnak a feljegyzése a Kapornaki és Szántói járásbéli helységek által.
31. doboz 1142 1797.07.12. Összeírása azon helységbéli lakosoknak, akik Sümegről Zalaegerszegre, a Szántó járás részéről lisztet vittek.
31. doboz 1143 1797.07.24. Kutai condutor transportját Muraközi processus vitte Csáktornyára.
31. doboz 1144 1797.07.26. Összeírása azon helységekenk és fuvarosoknak akik Keszthelyről Kanizsáig árpás zsákokat vittek.
31. doboz 1145 1797.08.26. Jegyzőkönyv, Tánczos Ferenc számvevő számadásának a vizsgálata.
31. doboz 1146 1797.10.19. Összeírása azon helységeknek és fuvarosoknak akik Keszthelyről Kanizsára lisztet vittek.
31. doboz 1147 1797.10.27., 1797.10.28. Összeírása azon helységeknek és fuvarosoknak akik a Keszthelyi magazintól Lisztes hordókat vittek Kanizsáig.
31. doboz 1148 1797.11.10. Ergovics Sándor, Kanizsa
31. doboz 1149 1797.11.10. Töredék, kimutatás
31. doboz 1150 1797.11.10. A kanizsai állomásról Ormosdig, őfelsége armadája számára a Lövői és Muraköziek által elvitetett lisztnek és helységeknek a kimutatása.
31. doboz 1151 1797.12.12. Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat
31. doboz 1152 1797 Házipénztár összesítése az Egerszegi járásban.
31. doboz 1153 1797 Hadiadó összesítése az Egerszegi járásban.
31. doboz 1154 1797 Jelentés a falvak hadiadó számadásairól a Tapolcai járásban, Mórocza Lajos aladószedő
31. doboz 1155 1797 Jelentés a falvak számadásairól a Szántói járásban.
31. doboz 1156 1797 Jelentés a falvak számadásairól a Lövői járásban.
31. doboz 1157 1797 Jelentés a falvak számadásairól a Kapornaki járásban.
31. doboz 1158 1797 Az átvonuló katonaság számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Kapornaki járásban.
31. doboz 1159 1797 Kivonat a Muraközi járásban az átvonuló katonasággal kapcsolatos kiadott nyugtákról.
32. doboz 1160 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
32. doboz 1161 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Szántói járásban.
32. doboz 1162 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Muraközi járásban.
32. doboz 1163 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Kapornaki járásban.
32. doboz 1164 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
32. doboz 1165 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
32. doboz 1166 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Lövői járásban.
32. doboz 1167 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Szántói járásban.
32. doboz 1168 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Kapornaki járásban.
32. doboz 1169 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Muraközi járásban.
32. doboz 1170 1797 Az átvonuló katonaság szállításával kapcsolatos nyugták kivonata a Kapornaki járásban.
32. doboz 1171 1797 Az átvonuló katonaság számára a természetbeni ellátmányra vontakozó nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
32. doboz 1172 1797 Az átvonuló katonaság számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata a Szántói járásban.
32. doboz 1173 1797 Az átvonuló katonaság számára a szállításra vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
32. doboz 1174 1797 A nyári szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
32. doboz 1175 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
32. doboz 1176 1797 Az átvonuló katonaság szállításával kapcsolatos nyugták kivonata a Lövői járásban.
32. doboz 1177 1797 A téli szálláson lévő katonák számára a természetbeni ellátmányra vonatkozó nyugták kivonata az Egerszegi járásban.
32. doboz 1178 1797 Az átvonuló katonaság szállításával kapcsolatos nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
32. doboz 1179 1797 Az 1797. évi adószedői számadás kifogásaira felelet felülvizsgálata.
32. doboz 1180 1797 Inszurrekciós kasszával kapcsolatos kimutatás járásonként
32. doboz 1181 1797 Táblázat a lovak ellátásával kapcsolatos állapotról a Tapolcai járásban.
32. doboz 1182 1797 Adószedői pénztár
32. doboz 1183 1797 Kovács Mihály szolgabíró, Kapornaki járás fertőzött
32. doboz 1184 1797 Adószedői pénztár, Egerszegi járás
32. doboz 1185 1797 Adókivetés az Egerszegi járásban településenként
32. doboz 1186 1797 Adószedői számadás hadiadóról
32. doboz 1187 1797 Összesített táblázat a taxalista nemesek taxájáról az Egerszegi járásban.
32. doboz 1188 1797-1798 Előfogatokkal kapcsolatos határozatok táblázata. Egerszegi és Lövői járás
32. doboz 1189 1797.11.-1798.04. Szállítással kapcsolatos kimutatás a Muraközi járásban.
32. doboz 1190 1797.11.01.-1798.10. Hadiadó összesítése a Kapornaki járásban.
32. doboz 1191 1798.02.05.1798.02.06. Összeírása azon helységeknek és fuvarosoknak akik a keszthelyi magazintól Kanizsáig lisztes hordókat vittek.
32. doboz 1192 1798.03.04.-1798.03.15. A természetbeni kiadásokról a Kavanalkiani ezred 1. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
32. doboz 1193 1798.03.27. Azon Kapornaki járásbéli helységeknek az összeírása amelyek Kanizsáról Csáktornyára lisztet vittek.
32. doboz 1194 1798.04.05. Tkáltsits László alszolgabíró, Muraközi járás német nyelvű
32. doboz 1195 1798.04.-1798.11.01. Tapolcai járás, átvonuló katonasággal és szállítással kapcsolatos kimutatás.
32. doboz 1196 1798.05.08.-1798.11. Kiadási táblázat, természetbeni ellátmányról, Muraközi járás
32. doboz 1197 1798.06. Összeírása azoknak a Szántói járásbéli településekenk akik Kanizsáról Csáktornyára lisztet vittek.
32. doboz 1198 1798.06.19. Rajkovics Lázár esküdt, előfogatokkal kapcsolatos kimutatás.
32. doboz 1199 1798.06.-1798.10. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
32. doboz 1200 1798.11.09. Azon helységeknek az összeírása amelyek Kiskanizsáról Ormosdra lisztet vittek. Muraközi települések.
32. doboz 1201 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
32. doboz 1202 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
32. doboz 1203 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavangh ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
32. doboz 1204 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
32. doboz 1205 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban.
32. doboz 1206 1798.11. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban.
32. doboz 1207 1798.11.-1798.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Tapolcai járásban.
32. doboz 1208 1798.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
32. doboz 1209 1798.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban.
32. doboz 1210 1798.12. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1211 1798 Jelentés a Tapolcai járás hadiadó számadásáról.
33. doboz 1212 1798 Jelentés a Szántói járás számadásáról.
33. doboz 1213 1798 Jelentés a Kapornaki járás számadásáról.
33. doboz 1214 1798 Házipénztár összesítése járásonként/ Muraközi, Lövői, Egerszegi/
33. doboz 1215 1798 Hadiadó összesítése járásonként/ Szántói,Tapolcai, Egerszegi, Lövői, Muraközi/
33. doboz 1216 1798 Táblázat a házipénztár összesítéséről az Egerszegi járásban.
33. doboz 1217 1798 Táblázat a hadiadó összesítéséről az Egerszegi járásban.
33. doboz 1218 1798 Házipénztár összesítése a Kapornaki járásban.
33. doboz 1219 1798 Inszurrekcionális kassza bevételei és kiadásai, Csillagh Ádám adószedő
33. doboz 1220 1798 Adószedői számadás hadiadóról
33. doboz 1221 1798.11.01.-1799.04. Hadiadóval kapcsolatos nyugták egybefoglalásáról kiadott nyugták kivonata a Tapolcai járásban.
33. doboz 1222 1798.11.01.-1799.04. Az átvonuló katonaság számára a hadiadóról kiadott nyugtákról kivonat a Tapolcai járásban.
33. doboz 1223 1798.11.01.-1799.10. Szállítással kapcsolatos kimutatás a Szántói járásban. 2 füzet
33. doboz 1224 1798.10.20.-1799.04.20. Az előfogatokkal kapcsolatos kimutatás a Muraközi járásban.
33. doboz 1225 1798.11.01.-1799.04. Kanizsa
33. doboz 1226 1798-1799 Kimutatás Muraközi járás, szállítással kapcsolatos
33. doboz 1227 1799.01.09.-1799.01.11. Nevei azon helységeknek és lakosoknak akik Keszthelyről Kanizsára királyi zabot vittek.
33. doboz 1228 1799.01.16. Házipénztárral kapcsolatos
33. doboz 1229 1799.01.31. A bőröndi station által a katonaság administratiójáról való számadása, Vízlendvay Imre esküdt.
33. doboz 1230 1799.01. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlólja számára a Tapolcai járásban.
33. doboz 1231 1799.01. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
33. doboz 1232 1799.01.-1799.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1233 1799.01.-1799.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1234 1799.01.-1799.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
33. doboz 1235 1799.02. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Tapolcai járásban.
33. doboz 1236 1799.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Tapolcai járásban.
33. doboz 1237 1799.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1238 1799.03. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1239 1799.03.04. Nevei azon helységeknek és lakosoknak akik Keszthelyről Kanizsára orariális árpát vittek.
33. doboz 1240 1799.03.26. Kanizsáról Iharosig 20.000 üres zsákokat vittek a felsorolt helységbeliek.
33. doboz 1241 1799.03.-1799.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Kapornaki járásban.
33. doboz 1242 1799.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Tapolcai járásban.
33. doboz 1243 1799.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1244 1799.04. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Szántói járásban.
33. doboz 1245 1799.04.28.-1799.30. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára az Egerszegi járásban.
33. doboz 1246 1799.04.29.-1799.04.30. Kiadási táblázat a temészetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 1. zászlóalja számára a Lövői járásban.
33. doboz 1247 1799.05. Kiadási táblázat a természetbeni ellátmányról a Kavanagh ezred 2. zászlóalja számára a Lövői járásban.
33. doboz 1248 1799.05.01.-1799.10. Kapornaki járás, Kanizsa városból a Csáktornyai magazinhoz adminisztráltatott ellátmány kimutatása.
33. doboz 1249 1799 Azon helységbeli lakosoknak a nevei akik Keszthelyről, Kanizsára zabot vittek.
33. doboz 1250 1799.09.17. Oszterhueber József főszolgabíró jelentése, Muraközi járás
33. doboz 1251 1799 Kimutatása a Tapolcai járásban a szállítással kapcsolatos adónak.
33. doboz 1252 1799 Az átvonuló katonaság szállításával kapcsolatos nyugták kivonata a Kapornaki járásban.
33. doboz 1253 1799 Számadás a házipénztár bevételeiről és kiadásairól. erősen fertőzőtt
33. doboz 1254 1799 Kuthy Pál alszolgabíró jelentése a Tapolcai járásban.
33. doboz 1255 1799 Az átvonuló katonaság szállításával kapcsolatos táblázat a Lövői járásban.
33. doboz 1256 1800.07.20. Összeírása azon helységbeli lakosoknak akik Kanizsáról Csáktornyára lisztet vittek.
34. doboz 1257 1735-1739 A Kevenhilleriani ezreddel kapcsolatos iratok kb. 1735-1739
34. doboz 1258 1735-1739 kb. 1735-1739. közötti 24 db irat
34. doboz 1259 Kivonat, előfogatokkal kapcsolatos kimutatás. év nélkül
34. doboz 1260 Tapolcai járás év nélkül
34. doboz 1261 Járásonkénti kimutatás év nélkül
34. doboz 1262 Országgyűlési költségekről hátralékok kivonata járásonként év nélkül, töredék
34. doboz 1263 Adószedői javaslat a választmánynak év nélkül
34. doboz 1264 Kimutatás év nélkül, töredék
34. doboz 1265 Kimutatás év nélkül
34. doboz 1266 1798.06.28. Felülvizsgálat
34. doboz 1267 Forintos Zsigmond járása, adókivetés
34. doboz 1268 Kivonat az előfogatok és az átvonuló katonaság élelmezéséről, összesítő táblázat járásonként, 4 db irat év nélkül
34. doboz 1269 Tartományi biztosok és hivatalnokokkal kapcsolatban. év nélkül, töredék
34. doboz 1270 Muraközi járás év nélkül, töredék
34. doboz 1271 1654 Zala melléki járás búzatized összeírása (Alsópáhok, Felsőpáhok, Sénye, Szentlászló, Vindornyaszőlős, Koppány, Karmacs) MNL VeML által átadott irat.