Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.4. Zala Vármegye Tűzkármentesítő Bizottmányának iratai
[Évkör]1776 - 1827
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány b. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Irat tárgya Dátum
1. doboz 1 Gábelics György alszolgabíró jelentése a muraközi járásban a muraszerdahelyi tűzesetről 1776.02.14.
1. doboz 2 Gábelics György alszolgabíró jelentése a muraközi járásban a csáktornyai uradalomból a szerdahelyi tűzesetekről. 1776.04.02.
1. doboz 3 Derecskey János alszolgabíró jelentése a kapornaki járásban, Felsőbagodban történt tűzesetről. 1777.02.20.
1. doboz 4 Marton György alszolgabíró jelentése a lövői járásban történt tűzesetekről. 1777.02.27.
1. doboz 5 Gyömörő, jelentés 1781.08.26.
1. doboz 6 Kisgörbő, összeírás 1789.04.24.
1. doboz 7 Olai helységben 1789. szeptember 8-án a tűz által okozott károknak az összeírása. 1789.10.12.
1. doboz 8 Ságodi helységben 1789. szeptember 13-án a tűz által okozott károknak az összeírása. 1789.09.26.
1. doboz 9 1791-ben Keszthely polgárvárosban történt tűzeset.
1. doboz 10 Jelentés a salföldi helységben 1792. december 2-én lévő tűz okának a vizsgálásáról és az okozott károk összeírásáról.
1. doboz 11 1794. március 30-án Karoson keletkezett tűz károsultjainak összeírása.
1. doboz 12 Jelentés a tárnoki helységben történt tűzi veszedelemről 1795.02.04.
1. doboz 13 Kramarics János alszolgíbró jelentése a muraközi járásban, Nedelicen 1795. március 31-én történt tűzeset által okozott károknak az összeírása. 1795.04.13.
1. doboz 14 Kuthy Pál alszolgabíró jelentése a tapolcai járásban a Szentjakabfán 1795. április 26-án történt tűzeset által okozott károknak az összeírása. 1795.05.16.
1. doboz 15 Kuthy Pál alszolgabíró jelentése a tapolcai járásból, Nagypécselyen 1795. május 9-én történt tűzeset által okozott károknak az összeírása. 1795.05.16.
1. doboz 16 Oszterhueber Ferenc főszolgabíró jelentése a tapolcai járásból, Hegymagason 1795. április 30-án történt tűzeset által okozott károknak az összeírása. 1795.08.12.
1. doboz 17 Oszterhueber Ferenc főszolgabíró jelentése a tapolcai járásból, Pulán 1795. március 27-én történt tűzeset által okozott károknak az összeírása. 1795.08.12.
1. doboz 18 1799.06.25.
1. doboz 19 1826.02.23.
1. doboz 20 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban történt tűzesetekről. 1826.06.13.
1. doboz 21 1826. augusztus 7-én Sümegen tartott kisgyűlésen a gyújtogatások megakadályozására hozott rendelkezések. 1826.09.02.
1. doboz 22 1826.09.02.
1. doboz 23 Oroszváry András főszolgabíró jelentése a szántói járásban történt tűzesetekről. 1826.09.08.
1. doboz 24 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban az elmúlt 8 nap alatt történt tüzi veszedelmekről. 1826.09.09.
1. doboz 25 Bertalan Pál főszolgabírónak a jelentése a lövői járásban történt tűzesetekről. 1826.09.13.
1. doboz 26 Simon Mihály alszolgabíró jelentése az egerszegi járás felső vidékén történt tűzesetekről. 1826.09.14.
1. doboz 27 Sümeghy Mihály főszolgabíró jelentésea kapornaki járásból. 1826.09.14.
1. doboz 28 Skublics Alajos főszolgabírónak a jelentése az egerszegi járás alsó vidékén történt tűzesetekről. 1826.09.14.
1. doboz 29 Oroszváry András alszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékén történt tűzesetekről. 1826.09.14.
1. doboz 30 Csillagh Lajos alszolgabíró jelentése az egerszegi járás középső vidékén történt tűzesetekről. 1826.09.15.
1. doboz 31 Chinorány Boldizsár alszolgabíró jelentésesa kapornaki járásban történt tűzesetekről. 1826.09.15.
1. doboz 32 Horváth Antal főszolgabíró jelentése a szántói járás felső vidékéről 1826.09.15.
1. doboz 33 Monostorapátiban történt tűzeset 1826.09.18.
1. doboz 34 Bertalan Pál főszolgabíró jelentése a zalalövői járás vidékéről a tűzesetekeről. 1826.09.21.
1. doboz 35 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.09.21-
1. doboz 36 Chinorány Boldizsár alszolgabíró jelentése a kapornaki járásban történt tűzesetekről. 1826.09.21.
1. doboz 37 Oroszváry András főszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékéről. 1826.09.22.
1. doboz 38 Tárgy nélküli 1826.09.24.
1. doboz 39 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.09.25.
1. doboz 40 Gabelits Ferenc alszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.09.25.
2. doboz 41 Szigethy István esküdt jelentése a Zalaegerszegen 1826. szeptember 21-én történt tűzesetről. 1826.09.25.
2. doboz 42 Simon Gábor alszolgabírónak jelentése a lövői járásból. 1826.09.25.
2. doboz 43 Glavina József segédesküdt jelentése a muraközi járásból. 1826.09.27.
2. doboz 44 Bertalan Pál főszolgabíró jelentése a lövői járás részéről a tűzesetekről. 1826.09.27.
2. doboz 45 Chinorány Boldizsár főszolgabíró jelentése a kapornaki járásból 1826.09.27.
2. doboz 46 Sümeghy Mihály főszolgabíró jelentése a kapornaki járásban történt tűzesetekről. 1826.09.28.
2. doboz 47 Barits János esküdt jelentése a muraközi járás murai vidék részéről. 1826.09.28.
2. doboz 48 Skublics Alajos főszolgabíró jelentése az egerszegi járásban történt tűzesetekről. 1826.09.28.
2. doboz 49 Forintos György alszolgabíró jelentésea szántói járás alsó vidéke részéről. 1826.09.29.
2. doboz 50 Horváth Antal főszolgabírónak a jelentése a szántói járás felső vidékéről. 1826.09.29.
2. doboz 51 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban történt tűzesetekről. 1826.09.29.
2. doboz 52 Oroszváry András főszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékéről. 1826.09.29.
2. doboz 53 Oszterhueber Pál alszolgabíró jelentésea muraközi járásból. 1826.09.30.
2. doboz 54 Barcza János alszolgabíró jelentése a tapolcai járásból. 1826.09.30.
2. doboz 55 Horváth Farkas alszolgabíró jelentése a lövői járásban, Lövőn és Lentiben történt tűzesetekről. 1826.10.01.
2. doboz 56 Rozsos Pál alszolgabíró jelentése a tapolcai járásból, a felsőörsi öreghegyen történt tűzesetről. 1826.10.01.
2. doboz 57 Gabelits Ferenc alszolgabíró jelentése a muraközi járás murai vidékéről. 1826.10.04.
2. doboz 58 Glavina József esküdt jelentése a muraközi járás alsó vidékéről. 1826.10.05.
2. doboz 59 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban történt tűzesetekről. 1826.10.05.
2. doboz 60 Chinorány Boldizsár alszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.06.
2. doboz 61 Oroszváry András alszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékéről. 1826.10.06.
2. doboz 62 Sümeghy Mihály főszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.06.
2. doboz 63 Simon Gábor alszolgabíró jelentése a lövői járásból. 1826.10.06.
2. doboz 64 Forintos György alszolgabíró jelentése a szántói járásból. 1826.10.06.
2. doboz 65 Horváth Farkas alszolgabíró jelentése a lövői járásból. 1826.10.06.
2. doboz 66 Skublics Alajos főszolgabírónak a jelentése az egerszegi járás alsó vidékéről. 1826.10.06.
2. doboz 67 Horváth Antal főszolgabíró jelentése a szántói járás felső vidékéről. 1826.10.06.
2. doboz 68 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.06.
2. doboz 69 Simon Mihály alszolgabíró jelentése az egerszegi járás felső vidékéről. 1826.10.07.
2. doboz 70 Bertalan Pál főszolgabíró jelentése a lövői járásbéli tűzesetekről. 1826.10.07.
2. doboz 71 Oszterhueber Pál alszolgabíró jelentése a muraközi járásban töörtént tűzesetekről. 1826.10.08.
2. doboz 72 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.08.
2. doboz 73 Inkey Gáspár alszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.09.
2. doboz 74 Gabelits Ferenc alszolgabíró jelentése a muraközi járás murai vidékéről. 1826.10.11.
2. doboz 75 Oszterhueber Pál alszolgabíró jelentése a muraközi járásban történt tűzesetekről. 1826.10.12.
2. doboz 76 Bertalan Pál főszolgabíró jelentése a lövői járás részéről a tűzesetekről. 1826.10.12.
2. doboz 77 Horváth Farkas alszolgabíró jelentése a lövői járásban történt tűzesetekről. 1826.10.12.
2. doboz 78 Barcza János alszolgabíró alszolgabíró jelentése a tapolcai járásból. 1826.10.12.
2. doboz 79 Sümeghy Mihály főszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.12.
2. doboz 80 Rozsos Pál alszolgabíró jelentése a tapolcai járásból. 1826.10.12.
2. doboz 81 Oroszváry András alszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékéről. 1826.10.13.
2. doboz 82 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.13.
2. doboz 83 Skublics Alajos főszolgabíró jelentése az egerszegi járás alsó vidékén történt tűzesetekről. 1826.10.13.
2. doboz 84 Csillagh Lajos alszolgabíró jelentése az egerszegi járás középső vidékéről. 1826.10.13.
2. doboz 85 Horváth Antal főszolgabíró jelentése a szántói járás felső vidékéről. 1826.10.13.
2. doboz 86 Simon Gábor alszolgabíró jelentése a lövői járás második vidékéből. 1826.10.13.
2. doboz 87 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban történt tűzesetekről. 1826.10.14.
2. doboz 88 Forintos György alszolgabíró jelentése a szántói járás alsó vidékéből. 1826.10.14.
2. doboz 89 Simon Mihály alszolgabíró jelentése az egerszegi járás felső vidékéről. 1826.10.14.
2. doboz 90 Inkey Gáspár alszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.17.
2. doboz 91 Gabelits Ferenc alszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.18.
2. doboz 92 Chinorány Boldizsár alszolgabíró jelentése a kapornaki járásból. 1826.10.18.
2. doboz 93 Csillagh Lajos alszolgabíró jelentése az egerszegi járás középső vidékéről. 1826.10.19.
2. doboz 94 Séllyey Elek főszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.20.
2. doboz 95 Horváth Antal főszolgabíró jelentése a szántói járásból. 1826.10.20.
2. doboz 96 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásból. 1826.10.20.
2. doboz 97 Bertalan Pál főszolgabíró jelentése a lövői járásból. 1826.10.20.
2. doboz 98 Horváth Farkas alszolgabíró jelentése a lövői járásból. 1826.10.20.
2. doboz 99 Oroszváry András alszolgabíró jelentése a szántói járás középső vidékéről. 1826.10.20.
2. doboz 100 Sümeghy Mihály főszolgabíró jelentése a kapornaki járásban, nemesapátiban történt tűzesetről. 1826.10.20.
2. doboz 101 Simon Gábor alszolgabíró jelentése a lövői járás második vidékéről. 1826.10.20.
2. doboz 102 Skublics Alajos főszolgabíró jelentése az egerszegi járás alsó vidékéről. 1826.10.21.
2. doboz 103 Simon Mihály alszolgabíró jelentése az egerszegi járás felső vidéke részéről. 1826.10.21.
2. doboz 104 Barcza János alszolgabírónak a jelentése a tapolcai járásból, 1826. október 22-én Sümegen keletkezett tűzről. 1826.10.25.
2. doboz 105 Oszterhueber Pál alszolgabíró jelentése a muraközi járásból. 1826.10.26.
2. doboz 106 Dóczy Gábor főszolgabíró jelentése a tapolcai járásban, köveskáli hegyen történt tűzeset miatt. 1826.10.26.
2. doboz 107 Horváth Antal főszolgabíró jelentése a szántói járás felső vidékéről. 1826.10.27.
2. doboz 108 Gróf Festetics Imre kisbíró jelentése 1826.10.28.
2. doboz 109 Zalaegerszeg 1827.04.16.
2. doboz 110 Skublics Alajos főszolgabíró jelentése az egerszegi járásból. 1827.04.19.
2. doboz 111 Csillagh Lajos alszolgabíró jelentése az egerszegi járás középső vidékéről. 1827.10.07.