Lajstrom



[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.2. Zala Vármegye Gyámügyi Választmányának iratai
[Állag]IV.2.d. Vegyes árvaügyi iratok
[Évkör]1790 - 1830
[Terjedelem]1.21 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]11 doboz(tegy) = 1.21 ifm
[Összes raktári egység]11
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány c. oszlop 3. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány c. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Sorszám Irat tárgya Település neve Évkör
1. doboz 1. Adorján János árváját, Mihályt illető iratok Pölöskefő 1797-1802
1. doboz 2. Balásy Ferenc örököseit, Terézt, Erzsébetet, Rozáliát illető iratok Hetés 1790-1816
1. doboz 3. Balogh András árváit illető iratok Lovas 1796-1799
1. doboz 4. Balogh István árvájáról, Teréziáról jelentés Diszel 1817
1. doboz 5. Baranyai Franciska és Petronella perlik apjukat B. Menyhárdot nagyszüleik után marad jussukért. Hahót 1840-1841
1. doboz 6. Baranyai Mihály árváit illető iratok Teskánd 1784-1793
1. doboz 7. Berki Mihály árváit, Júliát, Erzsébetet, Andrást, Rózát illető iratok Letenye 1804-1806
1. doboz 8. Bertalan Imre árváit, Mihályt és Lajost illető iratok Kozmadombja 1797
1. doboz 9. Bessenyey László árváit, Jánost és Lászlót illető iratok Gelse 1793-1794
1. doboz 10. Ag. Bikoli László árváit, Rózát, Erzsébetet, Lászlót illető iratok Ormándlak 1803-1807
1. doboz 11. Bogár Julinka (+árvaként) javait követelik testvérei ag. B. László és Éva Ozmánbük 1801-1804
1. doboz 12. Bogyay Ignác, unokaöccsére, Péter fia Ignácra hagyományozott javai Haláp 1791-1794
1. doboz 13. Bogyay Ignác (Péter fia) árváit, Lajost, Sándort, Józsefet illető iratok Haláp 1809-1819
2. doboz 14. Bogyay Mihály árváját, Teréziát illető iratok Sármellék 1818-1819
2. doboz 15. Bogyay Péter árváit, Pétert, Lászlót, Ignácot illető iratok Sármellék 1791-1793
2. doboz 16. Bonczok György árváit, Ignácot, Gábort, Károlyt és Boldizsárt illető iratok Kanizsa 1798-1807
2. doboz 16/2. Bonczok György árváit, Ignácot, Gábort, Károlyt és Boldizsárt illető iratok Kanizsa 1798-1807
2. doboz 17. Bőr Mihály árváit illető iratok Gétye 1791-1795
2. doboz 18. Büki Ferenc árváját Ráchelt illető iratok Aracsa 1809-1811
2. doboz 19. Czigány András és Pál árváit illető iratok Lispe 1788-1815
2. doboz 20. Czigány József árváit, Ferencet és Jánost illető iratok Lispe 1814-1824
2. doboz 21. Czigány Farkas árváját illető iratok Lispe 1808-1818
2. doboz 22. Czik Jakab árváit, Józsefet és Katát illető iratok Gubács 1806-1819
2. doboz 23. Csabi József árváit, Teréziát és Lajost illető iratok Nagylengyel 1798
2. doboz 24. Csány Ignác árváit, Máriát, Juditot, Erzsébetet illető iratok Felsőcsány 1792-1801
2. doboz 25. Csány Imre árváját, Antóniát illető iratok 1807
2. doboz 26. Csáky György árváit illető iratok Bellatinc 1789
3. doboz 27. Császár Ferenc árváit Pétert és Julinkát illető iratok Győrfa 1816
3. doboz 28. Cseh János árváját, Józsefet illető iratok Gellénháza 1807
3. doboz 29. Csepregi János árváját, Erzsikét illető iratok Nagylengyel 1799-1817
3. doboz 30. Csertán László, árváját, Károlyt illető iratok Nemesszer 1788-1789
3. doboz 31. Darnay István árváit, Istvánt, Erzsébetet illető iratok Henye 1806-1807
3. doboz 32. Derecskey János árváit, Annát, Boriskát illető iratok Boldogfa 1789-1792
3. doboz 33. Dobosy Julianna árváját, Zsuzsannát illető iratok Szentkirály (Veszprém m.) 1817
3. doboz 34. Dömötör János árváit, József, Istvánt illető iratok Rám 1790-1792
3. doboz 35. Erdődy Lajos (gr.) árváját, Györgyöt illető iratok Botfa, Páka 1794
3. doboz 36. Farkas János árváját illető iratok Ederics 1794
3. doboz 37. Ag. Farkas János árváját, Jánost illető iratok Vorhota 1807-1818
3. doboz 38. Farkas József árváit, Katát, Maricát illető iratok Szepetk 1789
3. doboz 39. Farkas Terézia árváit illető iratok Teskánd 1795-1796
3. doboz 40. Fazék György árváit, Györgyöt, Boriskát illető iratok Vindornyafok 1817
3. doboz 41. Fejes Dániel árváit, Klárát, István, Dánielt, Ambrust illető iratok Alsóőrs 1817-1818
3. doboz 42. Fekete László árváját, Sámuelt illető iratok Balatonhenye 1789-1794
3. doboz 43. Ferenczy Farkas árváit, Juditot, Lászlót illető iratok Czup 1800-1803
3. doboz 44. Ferenczy árvákat illető iratok Dióskál 1818
3. doboz 45. Festetics Pál árváját illető iratok 1788
3. doboz 46. Fitos Imre árváját, Lászlót illető iratok Lickó 1805-1807
3. doboz 47. Fölnagy Sándor árváit, Rozáliát, Gábort, Teréziát illető iratok Egyházasbük 1793
3. doboz 48. Gaál György 5 árváját illető iratok Középső Nemesapáti 1816
3. doboz 49. Geráth Kata panaszos ügye Lispe 1800-1810
3. doboz 50. Gombos Gábor és Erzsébet panaszos ügye Vita 1817
3. doboz 51. Gyenese András árváit illető iratok Gulács 1811
3. doboz 52. Hertelendy Ádám árváját, Katalint illető iratok Vindornyalak 1794-1796
3. doboz 53. Hertelendy Lajos árváit, Imrét, Terézt, Györgyöt illető iratok Vindornyalak 1802-1812
3. doboz 54. Hetésy István árváit, Lídiát, Pétert illető iratok Alsóőrs 1818
3. doboz 55. Hevenyessy Gábor árváját, Annát illető iratok Nagygörbő, Döbröc 1795-1800
4. doboz 56. Ag. Horváth István árváit, Mihályt, Imrét, Rózát illető iratok Böde 1798-1804
4. doboz 57. Horváth János (jobbágy!) árváit Zsófiát, Annát illető iratok Barlahida 1821
4. doboz 58. Hrusóczy Mihály árváját illető iratok Nedelic 1817
4. doboz 59. Kámán Vince árváját, Vincét illető iratok Kiskarmacs 1787-1788
4. doboz 60. Kálmán Mihály árváját, Juditot, Katit illető iratok Hetés 1798
4. doboz 61. Kákossy Árvák pénzével tartozik Czigány József Ederics 1811
4. doboz 62. Ag. Katona István árváját, Ferencet illető iratok Rózmány 1800-1807
4. doboz 63. Kálóczy Ferenc árváit, Imrét, Terézt, Juliannát, Györgyöt illető iratok Zalaegerszeg 1796-1810
4. doboz 64. Kesztúry József árváit, Antóniát, Kristófot illető iratok Domasinec 1794
4. doboz 65. Kiss János árváit, Magdolnát, Annát illető iratok Nemesnép 1788-1794
4. doboz 66. Kiss Ferenc (Bátorkeszi) árváját, Ferencet illető iratok Monoszló 1805-1809
4. doboz 67. Kósa János árváját, Györgyöt illető iratok Nemesnép 1789-1794
4. doboz 68. Kocsis árvák csak őrjegy Keszthely
4. doboz 69. Kostyáni István árváit illető iratok Köves 1801-1802
4. doboz 70. Kovács Ignác árváit, Károlyt, Jánost, Veronát, Reginát illető iratok Baglad 1806
4. doboz 71. Kovács János árváit illető iratok Bókaháza 1817
5. doboz 72. Kregár Antal árváját, Józsefet illető iratok Ivánc 1782-1792
5. doboz 73. Kun Gábor árváját illető iratok Monoszló 1792
5. doboz 74. Kuroly Márton árváit, Mártont és Jánost illető iratok 1817
5. doboz 75. Légmán Miklós árváit, Jánost és Farkast illető iratok Óhid 1818
5. doboz 76. Légmán Péter árváját, Pált illető iratok. Rendek 1817-1828
5. doboz 77. Makovecz János árváját illető iratok Nemesapáti 1789
5. doboz 78. Málik László árváját, Vincét illető iratok 1782-1792
5. doboz 79. Miklós Dániel árváját, Ferencet illető iratok Kisszőllős 1811-1819
5. doboz 80. Miley Pál árváját, Zsófiát illető iratok Szentpéterúr 1806-1817
5. doboz 81. Máhr Ignác árváját, Ferencet illető iratok Zalaegerszeg 1805-1811
5. doboz 82. Ag. Molnár István árvái javainak összeírása Sándorháza 1799
6. doboz 83. Móricz István árváját, Lázárt illető iratok Petrikeresztúr 1787-1795
7. doboz 84. Nagy András és mások árváiról a választmány jegyzőjének jelentése 1817
7. doboz 85. Nagy Ferenc árváját, Katalint illető iratok Hottó 1795
7. doboz 86. Nagy Ferenc árváit, Teréziát, Annát, Rozáliát illető iratok Óhid 1795-1806
7. doboz 87. Nagy György árváit, Juditot, Vendelt illető iratok Andráshida 1817-1818
7. doboz 88. Nagy Ignác árváit, Antóniát, Annát, Borbálát illető iratok Szalapataka 1805-1811
7. doboz 89. Nagy (Jancsi) Mihály árváiról tiszti jelentés Zalamindszent Dátum nélkül
7. doboz 90. Ag. Németh János árváit, Mihály, Jánost illető iratok Kispáli 1788-1794
7. doboz 91. Németh Mihály árváját, Ferencet illető iratok Alsónemesapáti 1793-1794
7. doboz 92. Németh Pál árváit, Pétert, Mihályt illető iratok Rendek 1813-1818
7. doboz 93. Novák Zsigmond árváit, Gáspárt, Terézt, Rózát, Katalint, Juliannát illető iratok Zalabér 1797
7. doboz 94. Oroszváry András árváját, Gábort illető iratok Eger(aracsa) 1785-1786
7. doboz 95. Oszterhueber János árváit, Juliannát, Lászlót, Pált illető iratok Légrád 1794
7. doboz 96. Patay András árváiról a kirendeltség jegyzőjének jelentése 1817
7. doboz 97. Patkó László árváját, Katalint illető iratok Vita 1816-1818
7. doboz 97/1. Paulitsics Ferenc árváját, Erzsébetet illető iratok Sándorháza 1802-1805
7. doboz 98. Petrics József árváját, Józsefet illető iratok Kacorlak 1803-1811
7. doboz 99. Ag. Péntek György árváját, Györgyöt illető iratok Középső Nemesapáti 1793-1798
7. doboz 100. Pillik árvák (csak őrjegy)
7. doboz 101. Rab János árváját, Jánost illető iratok Ságod 1801-1817
7. doboz 102. Rabb János árváit, Ferencet, Erzsébetet illető iratok Rám 1802-1807
7. doboz 103. Rogán Terézia árváját illető iratok Hosszufalu 1789
7. doboz 104. Rózsás Ferenc árváját, Józsefet, Rózát, Barbarát illető iratok Döbréte 1799-1804
8. doboz 105. Salamon Farkas árvájáról a deputáció jegyzőjének jelentése 1817
8. doboz 106. Salamon László árváját, Mihályt illető iratok Rád 1803
8. doboz 107. Schiller János árváját illető iratok Balatonfüred 1789
8. doboz 108. Sebestyén Sára árváról a deputáció jegyzőjének jelentése 1817
8. doboz 109. Septey Ádám árváról a deputáció jegyzőjének jelentése 1817
8. doboz 110. Simon Mihály árváit Jánost, Józsefet illető iratok Milej 1808-1821
8. doboz 111. Simon Sándor árváját, Jánost illető iratok Lengyel 1801-1811
8. doboz 112. Sohár Ferenc árváját illető iratok Gyömörő 1814-1818
8. doboz 113. Soós György árváját, Reginát illető iratok Nemesnép 1801-1804
8. doboz 114. Soós János árvájáról a deputáció jelentése 1817
8. doboz 115. Soós László árváját, Teréziát illető iratok Baksa 1816-1817
8. doboz 116. Soós Mihály árváját illető iratok Baglad 1791
8. doboz 117. Söptei Sándor árváit, Györgyöt, Terézt illető iratok Köveskut 1787-1802
8. doboz 118. Süle Zsuzsanna árvájáról a deputáció jelentése Kapolcs 1799
8. doboz 119. Spissich János árváit, Katalint, Sándort illető iratok Kisgörbő 1792-1810
8. doboz 120. Steffanics József árváját, Gábort illető iratok Dobri 1796-1819
8. doboz 121. Sümeghí Judit árváját illető iratok Pusztaszentlászló 1802
8. doboz 122. Svertsics Domokos árváit, Jánost, Vincét, Lajost, Domokos, Antalt illető iratok Szentmihály 1814-1817
8. doboz 123. Szabó Antal árváját, Teréziát illető iratok Gulács 1809-1811
8. doboz 124. Szabó Antal árváit, Magdolnát, Klárát illető iratok Tóti 1817
8. doboz 125. Szabó Imre 5 árvájáról a deputáció jelentése Kehida 1817
8. doboz 126. Szanati Ferenc árváit, Imrét, Erzsébetet, Katalint, Pált, Ferencet illető iratok Zalaegerszeg 1798-1821
8. doboz 127. Szecsődy Imre árváját, Zsófiát illető iratok Dobri 1778-1794
8. doboz 128. Szeghy László árváit Albertet, Magdolnát, Sándort, Lászlót illető iratok Nemesapáti 1790
8. doboz 129. Szeghy Mihály árvájának, Istvánnak beadványa az alispánhoz Nemesapáti 1794
8. doboz 130. Szigethy Antal árváit, Annát, Zsófiát illető iratok Óhid 1812-1818
8. doboz 131. Szili György árváját, Györgyöt illető iratok Nemesnép 1789-1794
8. doboz 132. Szoboszlay Péter árváit, Ferencet, Jánost illető iratok Zalaegerszeg 1796
8. doboz 133. Szy Ferenc árváját, Barbarát illető iratok Belica 1802
9. doboz 134. Szegedy Ignác árváit illető iratok Ötvös 1796-1808
10. doboz 135. Tánczos Ferenc árváit, Antalt, Annát, Jozefát, Lipótot illető iratok Zalaegerszeg 1815-1819
10. doboz 136. Táncos János árváját [Becs Józsefet] illető iratok Tárnok 1802-1803
10. doboz 137. Tatár Mihály árváit Lászlót, Györgyöt illető iratok Szentliszló 1794
10. doboz 138. Thorma János árváit illető iratok Csopak 1796-1799
10. doboz 139. Ag. Tibly Ferenc árváit, Zsuzsannát, Katalint, Jánost illető iratok Nemespécsely 1794-1799
10. doboz 140. Tkáltsits árvákat illető iratok 1815
10. doboz 141. Tomasits János árváit, Jánost, Reginát, Antalt, Imrét illető iratok Poturnya 1805-1824
10. doboz 142. Tóth István árváját, Évát illető iratok Nemesapáti 1789
10. doboz 143. Tóth Péter árváját, Józsefet illető iratok Barabás 1790-1794
10. doboz 144. Tuboly Gábor árváját, Annát illető iratok Gellénháza 1803-1807
10. doboz 145. Újhelyi Pál árváit, Jánost, Ádámost, Pált, Mihályt, Erzsébetet illető iratok Balatonfüred 1815-1817
10. doboz 146. Varga Ferenc árváját, Évát illető iratok Zalaegerszeg 1800-1802
10. doboz 147. Ag. Varga György árváját illető iratok Nagylengyel 1802-1807
10. doboz 148. Varga József árváját, Gábort illető iratok Kisszőlős 1802-1806
10. doboz 149. Varga Zsigmond árváját, Lőrincet illető iratok Kisszőlős 1807-1817
10. doboz 150. Varga árvák (őrjegy) iratai Gétye 1825
10. doboz 151. Vasváry László somogyi javai összeírásai Somogy megye 1825
10. doboz 152. Vida Anna, Terézia, Marika árvákról jelentés Dióskál 1817
10. doboz 153. Viosz Imre árva iratai Gelse 1807
10. doboz 154. Virovecz Imre árváját, Alajost illető iratok Légrád 1788-1798
10. doboz 155. Visi Ferenc árváit illető iratok Bocfölde 1787-1795
10. doboz 156. Vizi Erzsébet árva ügye Boldogfa Dátum nélkül
10. doboz 157. Vizi Ignác árváit, Józsefet, Erzsébetet illető iratok Salomvár 1791
10. doboz 158. Vörös Mihály árváját illető iratok Zalabér 1815
10. doboz 159. Zabó Ferenc árváját illető iratok Rendek 1798
10. doboz 160. Zsohár Gáspár árváját illető iratok Keszthely Dátum nélkül
10. doboz 161. Zsohár Mihály árváit, Andrást, Erzsébetet illető iratok Szentlászlóegyháza 1799
11. doboz 162. Botos (Kovács) árváját illető iratok Tördemic
11. doboz 163. Deák árváját illető iratok Kehida
11. doboz 164. Fábián árváját illető iratok Tapolca
11. doboz 165. Hertelendy árváját illető iratok Gulács
11. doboz 166. Inkey árváját illető iratok Palin
11. doboz 167. Imrich árváját illető iratok Ságod
11. doboz 168. Juranits árváját illető iratok Rezi
11. doboz 169. Kákosi árváját illető iratok Keszthely
11. doboz 170. Nagy Mihály árváját illető iratok Rendek
11. doboz 171. Páli András árváját illető iratok Köveskál
11. doboz 172. Potyondy Ferenc árváját illető iratok Diszel
11. doboz 173. Putheani (br.) árváját illető iratok Szigliget
11. doboz 174. Kabók László (ag.) árváját illető iratok Köveskál
11. doboz 175. Szekeres árváját illető iratok Dióskál
11. doboz 176. Szmodics árváját illető iratok Kanizsa
11. doboz 177. Takács János árváját illető iratok Tapolcafő
11. doboz 178. Varga István árváját illető iratok Kapolcs
11. doboz 179. Zámeletzky árváját illető iratok Szentbékálla