Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.2. Zala Vármegye Gyámügyi Választmányának iratai
[Állag]IV.2.c. Egyéb gyámügyi iratok
[Évkör]1790 - 1832
[Terjedelem]0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Összes raktári egység]3
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 18. Állvány c. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Sorszám Irat tárgya
1. doboz 1. Horváth János Apátnak az árvák deputatiója elölülőjének és Horváth Antal főbíró úrnak, úgymint néhai T. Bezerédy Farkas árvái javainak haszonbérben leendő kiadására kiküldettessenek 1808-ik e. január 15-én béadott jelentése az ahhoz kapcsolt 2. rendbéli irományokkal.
1. doboz 2. Néhai Hertelendy Imre úr árvái javainak 1806-ik esztendőben végben vitt összeírása az ahhoz csatolt 6. rendbéli irományokkal.
1. doboz 3. Hertelendy Károly főbíró úrnak nemes Ábrahám István, néhai Nemes Paray András árvája tútorának gyámsági számadásárul 1811-ik e. március 20-ai beadott jelentése az abban foglalt 2. rendbéli irományokkal együtt.
1. doboz 4. Csertán Károly főbíró úrnak Bonczók György árvái dolgában 1808-ik e. 10-ben 20-án beadott jelentése Chinorányi Boldizsár úrnak az fenn említett árvák gyámattyának kinyilatkoztatásával együtt.
1. doboz 5. Farkas László szolgabíró úrnak Hertelendy Imre úrnak Hertelendy György gyámattyával eszközlött egyességről 1815-ik e. május 13-án beadott jelentése.
1. doboz 6. Hertelendy János úrnak, úgy is mint Hertelendy Lajos gyámattyának az írt Hertelendy Lajos másságára nézve 1812-ik esztendőben beadott számadása az ahhoz kapcsolt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 7. Mlinarich szolgabíró úrnak Hertelendy Jánosnak, Hertelendy Imre árvái gyámattyának az írt árvák javai eránt beadott számadásárul 1813-ik e. 10-ben 5-én tett jelentése az ahhoz mellékelt 7. rendbéli irományokkal együtt.
1. doboz 8. Farkas Gábor, és Mlinarits István kiküldött uraknak Csányi Klára, néhai Döröskei János, most pedig Glegárné asszonyság és Hertelendy János, néhai Hertelendy Imre árvái gyámattyuk között fennforgó több viszonyos követeléseknek megvizsgálásáról beadott jelentése.
1. doboz 9. Néhai Tomasich János árváit illető, s T. Vas vármegyében található ingó és ingatlan javainak 1812-ik esztendő július 7-én végbevitt összeírása.
1. doboz 10. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltséghez nyújtandó instántiája néhai Salamon Farkas árváinak, melyben minthogy törvényes idejeket már elérték osztálybéli jussaikat maguknak kirendeltetni kérik.
1. doboz 11. Novák Gáspár szolgabíró úrnak, néhai Salamon Farkas árvái dolgában 1809-ik e. február 20-án beadott jelentése az abban foglalt 7. rendbéli irományokkal.
1. doboz 12. Koosz András szolgabíró úrnak Nedeliczi Hrussoczy Mihály árvának állapotjárul 1813-ik e. május 4-én beadott jelentése az ahhoz mellékelt 1. rendbéli irománnyal.
1. doboz 13. Novák Gáspár szolgabíró úrnak Tapolczai Nemes Farkas János, és Eörzse, ugy a többi Tapolczai árváknak dolgában 1814-ik e. április 1-ő napján bemutatott jelentése az ahhoz csatolt 6. rendbéli irományokkal.
1. doboz 14. Sááry László főbíró úrnak Ulmer János árvái javaknak összeírásárul, és megosztoztatása eránt 1811-ik e. június 13-án beadott jelentése a hozzá kapcsolt 7. rendbéli irományokkal.
1. doboz 15. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Soós János Csápoki Ispány árváinak dolgában 1813-ik e. 10. hó 6-án a T. nemes vármegyéhez beadott jelentése.
1. doboz 16. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Géttyei Horváth József árvája dolgában 1813-ik e. 10. hó 6-án a nemes vármegyéhez beadott jelentése.
1. doboz 17. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek dióskáli Ferenczi árvák eránt a nemes vármegyéhez beadott jelentése.
1. doboz 18. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Salamon Farkas úr árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 19. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Bonczók árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 20. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Petrits József árváinak dolgában beadott jelentése.
1. doboz 21. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Tomasich János árváinak dolgában beadott jelentése.
1. doboz 22. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kálóczy árvák dolgában beadott jelentése.
1. doboz 23. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Hertelendy Imre úr árvái dolgában a tekintetes vármegyéhez beadott jelentése.
1. doboz 24. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Hertelendy Imre úr árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 25. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Millei Simonszeri nemes Simon Mihály árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 26. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Lengyeli Zsáli György árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 27. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Németh Pál árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 28. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai T. Deák Ferencz árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 29. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nemes Simon Sándor árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 30. Szintén az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Vadamászi Molnár János árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 31. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Lengyeli Csepreghi János árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 32. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Tődemiczi Botos Mihály árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 33. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Hetési nemes Balássy Ferencz árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 34. Megint az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kisszőllősi Varga Zsigmond árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 35. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nedeliczi Hrussoczy Mihály árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 36. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Hertelendy Imre árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 37. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Bókaházi Nemes Kováts János árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 38. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Szabó Antal árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 39. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Dióskáli Nemes Vida Anna dolgában beadott jelentése.
1. doboz 40. Szintén az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Egri Nemes Anna dolgában beadott jelentése.
1. doboz 41. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Sohár Ferencz úr árváinak dolgában beadott jelentése.
1. doboz 42. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kis Szőllősi Varga Gábor árva dolgában beadott jelentése.
1. doboz 43. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Ságodi Rab János árva dolgában beadott jelentése.
1. doboz 44. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Vorhottai Farkas János árva dolgában beadott jelentése.
1. doboz 45. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Sohár Ferenc úr árvái dolgában 1814. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 46. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Bogyai Ignácz úr árváinak dolgába 1815. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 47. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Millei Józsefnek árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 48. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Andráshidai Nagy György eskütt úr árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 49. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nagy Borbála kisasszony dolgában beadott jelentése.
1. doboz 50. Szintén az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Ignácz Antal árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 51. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nemes Legmán János és Farkas árvák dolgában beadott jelentése.
1. doboz 52. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Söptey Ádám úr árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 53. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nemes Gyenese András árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 54. Szintén az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Nemes Patay árvák dolgában beadott jelentése.
1. doboz 55. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Bodorfai Keserű Mihály árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 56. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek nemes Czigány Farkas árva dolgában beadott jelentése.
1. doboz 57. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Tótiban lakozó néhai Szabó Antal árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 58. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kis Szőllősi néhai Nemes Miklós Dánielnak árvája dolgában beadott jelentése
1. doboz 59. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Morócza Imrének árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 60. Az árvák ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Fábián Mihálynak árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 61. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Hetési István árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 62. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Gyömörey Krisztina asszonynak mint pazarlónak legfelsőbb helyről zár alá vetetni rendeltetett javai, s gyermekei eránt 1813. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 63. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek a nemes vármegyére beadott jelentése.
1. doboz 64. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Pilich Ferencz Sümeghi Bábos árvái dolgában beadott jelentése.
1. doboz 65. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Nemes Hertelendy Lajos árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 66. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kákosi árvák dolgában 1815. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 67. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai nemes Hertelendy Lajos árvája dolgában beadott jelentése.
1. doboz 68. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek Kákosi árvák dolgában 1815. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 69. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek a nemes vármegyéhez beadott jelentése.
1. doboz 70. Végre az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek néhai Hertelendy Imre árváinak dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 71. Hertelendy János úrnak, úgymint Hertelendy Lajos gyámattyának beadott 41 darabokból álló készpénzbeli bevételeknek próba levelei.
1. doboz 72. A T. Orphanalis Deputátióhoz nyújtandó alázatos Instántiája Fekete Antal Merenyei plébánosnak Togner János árvák gyámattyának.
1. doboz 73. Sááry László szolgabíró úrnak Kis Szőllősi Varga Gábor árva dolgában 1811. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 74. Farkas László szolgabíró úrnak Kákosi árvák dolgában 1815. esztendőben beadott jelentése 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 75. Kuthy Pál főbíró úrnak Kis Szőllősi néhai Nemes Miklós Dani árvája nemes Miklós Ferencz dolgában 1816. e. beadott jelentése egy rendbéli irománnyal.
1. doboz 76. Kuthy Pál főbíró úrnak Alsó Eörsi néhai Nemes Morócza Imre árvája dolgában 1816. e. beadott jelentése az hozzá kapcsolt 3. rendbéli irományokkal.
1. doboz 77. Kuthy Pál főbíró úrnak Alsó Örsi néhai Nemes Fábián Mihály, Daniel nevű árvája dolgában 1816. e. beadott jelentése az hozzá kapcsolt 2. rendbéli irományokkal.
1. doboz 78. Kuthy Pál főbíró Alsó Örsi néhai Hetési István Lidia és Péter árvái dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése, az hozzá kapcsolt egyrendbéli irományokkal.
1. doboz 79. Kuthy Pál főbíró úrnak Alsó Örsi néhai Nemes Fejes Daniel árvái dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 80. Kuthy Pál főbíró úrnak Ulmer árvák dolgában, ezek már az árvák sorából való kikörültetésekről 1816. esztendőben beadott jelentése az ahhoz mellékelt 5. rendbéli irományokkal.
1. doboz 81. Novák Gáspár főbíró úrnak Nemes Varga Gábor árva dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 8. rendbéli irományokkal.
1. doboz 82. Sááry László főbíró úrnak nemes Morócza Imre, Fabián Mihály, Hetési István, Fejes Daniel árváikra nézve 1811. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 83. Az Orphanalis Deputátióhoz nyújtandó instántiája Óhidi Legmán János, és Legmán Farkas árváknak.
1. doboz 84. Kuthy Pál főbíró úrnak kis Szőllősi néhai nemes Varga Zsigmond Lőrincz árvája dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 85. Kuthy Pál főbíró úrnak Kis Szőllősi nemes Varga Gábor árva dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 86. Horváth Antal főbíró úrnak néhai Óhidi Legmán András árváinak Jánosnak, és Farkasnak dolgában 1812. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 87. Néhai Neumán Zsigmond árvái u. m. Neumán Rosalia, és Josepha által T. Nedeczky Ferencz úrtól az Orphanalis Deputatio elölülöjétől általvett leveleknek feljegyzése.
1. doboz 88. Tapolczai Nemes árvák attyának Tóth Mihálynak számadásai 1811. esztendőtől fogva 1815. esztendeig.
1. doboz 89. Néhai Bezerédy Farkas úr árváit illető ingatlan javaiknak 1808. esztendőben Hertelendy János főbíró úr által bemutatott összeírása.
1. doboz 90. Novák Gáspár főbíró úrnak Rendeki néhai nemes Németh Pál árvái dolgában 1810. esztendőben beadott jelentése az ahhoz mellékelt 5. rendbéli irományokkal.
1. doboz 91. Saáry László főbíró úrnak nemes Balogh Theresia árva dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése az ahhoz kapcsolt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 92. Saáry László főbíró úrnak Diszeli Balogh Theresia árvát illető ingó, és ingatlan javainak összeirásárul 1814. esztendő beadott jelentése az abban foglalt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 93 Szintén Saáry László főbíró úrnak Sebestény Sára árva dolgában 1817. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 9. rendbéli irományokkal.
1. doboz 94. Nemes Varga Antal árvát illető, 17. darabokbul álló 1815. esztendei irományok.
1. doboz 95. Farkas László szolgabíró úrnak a T. árva kiküldöttséghez Nemes Gombos Gábor és Örzse dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 4. rendbéli irományokkal.
1. doboz 96. Saáry László főbíró úrnak Nemes Fejes Daniel árvái dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése az hozzácsatolt 2. rendbéli irományokkal.
1. doboz 97. Saáry László főbíró úrnak Nemes Hetésy Lídia és Péter árvák dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése 3. rendbéli irományokkal.
1. doboz 98. Saáry László főbíró úrnak néhai Morócza Imre maradékinak Lászlónak, Danielnek és árvájoknak, Évának dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése 2. rendbéli irományokkal.
1. doboz 99. Saáry László főbíró úrnak néhai Fábián Mihály árvája dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése.
1. doboz 100. Saáry László főbíró úrnak Miklós Ferenc árva dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 101. Simoga Josepha asszonynak néhai Petrits József úr Kálóczy Ferenc úr árvák gyámattya özvegyének számadásaira tett nehézségek.
2. doboz 102. Csertán Károly főbíró úrnak Bonczók György árvái eránt 1811. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 103. Hertelendy Jánosnak úgymint Hertelendy Imre árvák gyámattyának 1801. esztendőtől fogva egész 1808. esztendőig a nemes vármegyéhez beadott számadása.
2. doboz 104. Bezerédy Ignácz szolgabíró úrnak néhai Szabó Antal árvák dolgában 1811. esztendőben beadott jelentése az abban foglalt 2. rendbéli irományokkal.
2. doboz 105. Chinorányi Boldizsárnak, úgy mint néhai Bonczók György és Mány Julianna kanizsai lakosoktól született Ignácz, Gábor, Károly, és Boldizsár 4. neveletlen árvák gyámattyának a tekintetes vármegyére beadott alázatos kérelem levele az ahhoz kapcsolt 1. rendbéli irománnyal.
2. doboz 106. Saáry László szolgabíró úrnak Kis Szőllősi Vargha Gábor árvája dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 107. Néhai nemes Gyenese András 3. neveletlen árváit illető 21. rendbéli irományok.
2. doboz 108. Csányi Antóniának nemes Salamon Pál hitvesének a T. nemes vármegyére 1808. esztendőben beadott kérelem levele 9. rendbéli irományokkal.
2. doboz 109. Kalóczy Imrének Petrits József úr által adott adóslevél, más a Kalóczy famíliát illető irományok kiadása végett a nemes vármegyére 1812. esztendőben beadott folyamodása 4. rendbéli irományokkal.
2. doboz 110. Nemes Zala vármegyének T. Vas vármegyéhez néhai Csányi Imre úr árvái dolgában intézett levele.
2. doboz 111. T. Nedeczky Ferenc táblabíró úrhoz 1812. esztendőben nyújtott kérelem levele Borsó Rosáliának Soós Jánostól maradott árvái részérül.
2. doboz 112. Deák Antal alszolgabíró úrnak néhai Vörös Mihály volt zalabéri postamester úrnak meghalálozott özvegyétől Novák Juliannától maradott árvák dolgában 1813. esztendő beadott jelentése az abban foglalt 2. rendbéli irományokkal.
2. doboz 113. Trentseni Sámuelnek, és Hetési nemes Kultsár Pálnak, és Péternek, Trentseni Anna árva dolgában T. Nedeczky Ferencz úrhoz 1815. esztendőben beadott kérelem levele.
2. doboz 114. Csillag Lajos úrnak megházasodásáról, és a gyámság alól lett kikerüléséről jelentés, s végzés 1810-ben.
2. doboz 115. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek beadott jelentése 1808. esztendőben.
2. doboz 116. T. nemes Zala vármegyének 1808. esztendő március hó 28-án tartott közgyülekezeti jegyzőkönyvnek részes kiírása Csányi Imre, Varga István, Csillag Lajos, Spissich János, Tomasich János, és Petrits József urak árvái eránt.
2. doboz 117. Úgy szintén T. nemes Zala vármegyének 1810. esztendő augusztus 3-án tartatott kisebb gyülekezete jegyzőkönyvének részes kiírása.
2. doboz 118. Mégis nemes Zala vármegyének 1811. esztendő január 29-én tartott kisebb gyülekezeti jegyzőkönyvnek részes kiírása.
2. doboz 119. Úgy az 1809. esztendő február hó 20-án tartatott árvai kirendeltségnek jegyzőkönyvének részes kiírása.
2. doboz 120. Tkáltsits Lászlónak T. Sümeghy József alispán úrhoz intézett kérelem levele 3. rendbéli irományokkal.
2. doboz 121. Vörös Mihály volt zalabéri postamesternek árváit illető irományok 2. rendbéli irományokkal.
2. doboz 122. Hertelendy György Hertelendy Lajos gyámattyának az írt árva javairól szóló számadása 3. rendbéli irományokkal.
2. doboz 123. A T. Orphanalis Deputátióhoz nyújtandó instántiája Soós Zsófiának 1809. esztendőben 2. rendbéli irományokkal.
2. doboz 124. Hertelendy János, Hertelendy Lajos gyámattyának 1806. esztendő április 24. napjátul, egész 1807. április 24-ig beadott számadása.
2. doboz 125. Bonczók György árváit illető több rendbéli irományok.
2. doboz 126. Hertelendy Jánosnak Hertelendy Imre úr árvái javairól a 1808. usque ultimam xbris 1809. beadott számadása.
2. doboz 127. Néhai Tánczos Ferenc táblabíró és exactor úr árváinak megmaradott javaikról Nagy Antal szolgabíró úr által tett jelentés, és hozzá kapcsolt irományok eránt az árvák részérül a T. Orphanalis Deputatiónak bemutatandó alázatos észrevételek.
2. doboz 128. Csesznák József főbírónak tekintetes Tomassich János árváinak dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése hozzá csatolt 1. irománnyal.
2. doboz 129. Borsó Rosáliának volt csopaki Ispány Soós, most Zabo hitvesének 1816. esztendőben T. Nedeczky Ferencz úrhoz írott levele.
2. doboz 130. Nemes Hőgyészy Mihály árváinak dolgában 1810. esztendőben történt levelezések.
2. doboz 131. Csertán Károly főbíró úrnak néhai Deák Ferencz úr árváit illető javak összeírásáról 1808. esztendőben beadott jelentése az ahhoz kapcsolt kétrendbeli irományokkal.
2. doboz 132. Kuthy Pál főbíró úrnak Kis Szőllősi Varga Gábor árva dolgában 1817. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 133. Szintén Kuthy Pál főbíró úrnak Varga Lőrincz árva, néhai Varga Zsigmond fia dolgában 1817. esztendő beadott jelentése az ahhoz kapcsolt 2. rendbéli irományokkal.
2. doboz 134. Gaál József szolgabíró úrnak Salamon Farkas neveletlen árvájának dolgában beadott jelentése a hozzá kapcsolt T. Orphanalis Deputátionak végzésével együtt.
2. doboz 135. Nagy Antal szolgabíró úrnak andráshidai néhai Nagy György úr árvái dolgában 1816. esztendő beadott jelentése az ahhoz csatolt 1. rendbeli irománnyal.
2. doboz 136. Hertelendy Károly főbíró úrnak Liszkói Czigány Farkas árváinak dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 137. Hertelendy Jánosnak az ehhez 1. alatt csatolt T. Orphanalis Deputátiónak 1811. esztendőben egybeülése alkalmával jegyzőkönyvéből kiírt pontokra 1812. esztendőben bemutatott kinyilatkoztatása.
2. doboz 138. Hertelendy Jánosnak Hertelendy Lajos massájára nézve az árvák dolgára ügyelő kirendeltséghez 1812. esztendő májustól egész 1-ső májusig 1810. számadása.
2. doboz 139. Vorhotai agilis Farkas János árváját illető Sztörzsébeti hegyen lévő szőlőnek apátfai Szatai Józsefnek árendában lett kiadásárul szóló egyességlevél az abban foglalt 5. rendbéli irományokkal.
2. doboz 140. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltséghez 1813. esztendőben nyújtandó kérelemlevele István Ferencznek, úgymint Gyömörey Krisztina asszony, s annak gyermekeit illető, s őfelsége által kegyelmesen zár alá vetetett jussok és javak gondviselőjének 2. rendbeli irományokkal.
2. doboz 141. Néhai Salamon Farkas úr árváinak divizionálisa 1. rendbeli irománnyal.
2. doboz 142. Farkas László szolgabíró úrnak Hertelendy Lajos árváinak dolgában 1809. esztendőben az Orpha: Dep. beadott jelentése.
2. doboz 143. Saáry László szolgabíró úrnak szőllősi nemes Miklós Ferencz árva dolgában 1812. esztendőben beadott jelentése.
2. doboz 144. Kuthy Pál főbíró úrnak Alsó Eörsi Fábián Dani árva dolgában 1817. esztendőben beadott jelentése 1. rendbéli irománnyal.
2. doboz 145. T. Nedeczky Ferencz úrhoz 1816. esztendőben nyújtandó instantiája néhai Szabó Antal maradékinak az abban foglalt Saáry szolgabíró úrnak levelével.
2. doboz 146. Kuthy Pál főbíró úrnak Alsó Eörsi Morócza Éva árva dolgában 1817. esztendőben beadott jelentése 1. rendbéli irománnyal.
2. doboz 147. Farkas László alszolgabíró úrnak néhai Hertelendy Lajos árvái dolgában 1808. esztendőben beadott jelentése 4. rendbéli irományokkal.
2. doboz 148. Kuthy Pál főszolgabíró úrnak Alsó Eörsi Hetési István árváinak dolgában 1813. esztendőben beadott jelentése 6. rendbéli irományokkal.
2. doboz 149. Ezt a számot kihagyták.
2. doboz 150. Kuthy Pál főbíró úrnak Csikász Juliánna, és árvája nemes Antal Ferencz dolgában 1809. esztendőben beadott jelentése 2. rendbeli irományokkal.
3. doboz 151. Fatér Pál szolgabíró úrnak Egyházas Büki nemes Büky György árvái dolgában 1810. esztendőben beadott jelentése 1. rendbéli irományokkal.
3. doboz 152. Hermán Mihálynak, mint néhai Nemzetes Ferenczy Farkas eskütt úr árvái tútorának an 5-a xbris 1803. usque 10a 9bris 1806. a T. Orph: Deputátiónak 1806. esztendőben bemutatott számadása 16. rendbéli irományokkal.
3. doboz 153. Bogyay József és Tolnay Gábor kiküldött táblabíró urak néhai Soós János csopaki ispán árvák javai eránt 1810. esztendő beadott tiszti jelentések az abban foglalt 33. rendbéli irományokkal.
3. doboz 154. Keserű János bodorfai árva javainak 1810. esztendőben végben vitt összeírása az hozzácsatolt 2. rendbéli irományokkal.
3. doboz 155. Koosz András szolgabíró úrnak Nedeliczi Nemes Hrussóczy Mihály árváját illető javak eránt 1810. esztendőben beadott jelentése 6. rendbéli irományokkal.
3. doboz 156. Kuthy Pál főbíró úrnak Nemes Andrássy János árvája dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése 6. rendbéli irományokkal.
3. doboz 157. Saáry László szolgabíró úrnak Kuzali Márton árvái eránt 1817. esztendőben beadott jelentése 5. rendbéli irományokkal.
3. doboz 158. Saáry László szolgabíró úrnak Hertelendy Imre árvái dolgában 1810. esztendőben beadott jelentése 4. rendbéli irományokkal.
3. doboz 159. Néhai Szabó Imre kehidai ispánnak successorait illető irományok.
3. doboz 160. Szente Imre úgymint Stefanits Gábor gyámattyának 1806. esztendőtől egész 1812-ik esztendőtül, egész 1813. esztendőbe beadott számadása.
3. doboz 161. Deák Antal főbíró úrnak Nagy András, Szekeres Miklós, és Salamon László árvái dolgában 1818. esztendőben az árvák dolgára ügyelő kirendeltséghez beadott jelentése.
3. doboz 162. Töreky János, Salamon Klára árva gyámattyának 1815. esztendőben beadott instantiája az abban foglalt 1814. esztendő számadásával.
3. doboz 163. Jelentése az árvái kirendeltségnek - Bonczók György árvái dolgában.
3. doboz 164. Soós János csopaki ispán árváinak dolgában.
3. doboz 165. Néhai Bogyai Ignácz úr árvái dolgában.
3. doboz 166. Ugyanazon árvák dolgában.
3. doboz 167. Gombos Gábor árváinak dolgában.
3. doboz 168. Balatonfüredi Varga Antal árváinak dolgában.
3. doboz 169. Salamon Klára árvának dolgában.
3. doboz 170. Tkáltsits árvák dolgában.
3. doboz 171. Tomasics árvák dolgában
3. doboz 172. Nagy Antal szolgabíró úrnak Ságodi Rab János árva dolgában 1816. esztendőben beadott jelentése az ahhoz kapcsolt Horváth Lázár successorinak számadásaival.
3. doboz 173. Magyar Imre ? plébánosnak kérelemlevele néhai Páka István árváinak dolgában.
3. doboz 174. Somboc Ferencz úrnak a Ikabfits árvák gyámattyának kérelemlevele gyámi számadásainak megvizsgálása eránt.
3. doboz 175. Néhai Bogyay Ignácz úr árváinak javairól készült összeírás puszta másolattja minden aláírás nélkül 1819. esztendőről.
3. doboz 176. 1807. esztendő 10. hó 14. napján tartatott árvák deputátiója jegyzőkönyvének részes kiírása.
3. doboz 177. 1807. esztendő 10. hó 14-én tartott közgyűlekezeti jegyzőkönyvnek részes kiírása.
3. doboz 178. Mégis az 1811. esztendő június 11-én tartott közgyűlekezeti jegyzőkönyvnek részes kiírása az hozzákapcsolt 3. rendbéli irományokkal.
3. doboz 179. Az 1801. esztendő január 14-én, s több utána következett napjain tartatott árva kirendeltségnek jegyzőkönyve.
3. doboz 180. Az 1867. esztendő június hó 22. napján tartatott T. Zala vármegyei árvák deputátiója jegyzőkönyve.
3. doboz 181. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltségnek tabelláris jegyzékei.
3. doboz 182. Az árvák dolgára ügyelő kirendeltség által 1801. meghatározott intézetek.
3. doboz 183. 1808. esztendő december hó 19. közgyűlekezeti jegyzőkönyvnek részes kiírása.
3. doboz 184. Novák Gáspár főbíró úrnak nemes Fábián Rosália árvának dolgában 1810. esztendőben kiadott jelentése.
3. doboz 185. 1806. esztendőben Szent András havának 19., s több utána következett napján tartatott árvai kirendeltségnek jegyzőkönyve, úgy szintén azon 1806. esztendő kisasszony hava 22-én tartott árvai ülésnek jegyzőkönyve.
3. doboz 186. Egy pamat egyes árvai tábellák.
3. doboz 187. Az 1818. esztendőben készült generalis árvai tábella.
3. doboz 188. Az 1822. esztendőben készült generalis árvai tábella.
3. doboz 189. A nemes vármegye több gyűléseinek némely árvai tárgyokra következett végzései.