Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.h. Népességösszeírás
[Sorozat]IV.1.h.b. 1720. évi népességösszeírás
[Évkör]1720
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 kötet = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány b. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Település neve Pagina/Oldal Megjegyzés
1 . kötet Összeírás elrendelése és annak szabályozása 1-13
1 . kötet Zala vármegye beosztása járások /tisztviselők alapján/ és uradalmak szerint 14-24
1 . kötet Nyirád 29-30
1 . kötet Monostorapáti 31-32
1 . kötet Szentbékálla 32-33
1 . kötet Mindszentkálla 33
1 . kötet Kisfalud 33-35
1 . kötet Tagyon 35-36
1 . kötet Alsódörgicse 36-37
1 . kötet Felsődörgicse 38-39
1 . kötet Vászoly 39-40
1 . kötet Nagypécsely 40-41
1 . kötet Szőlős 41-43
1 . kötet Füred 43-45
1 . kötet Arács 45-46
1 . kötet Csopak 46-50
1 . kötet Paloznak 50-52
1 . kötet Lovas 52-54
1 . kötet Felsőörs 54-57
1 . kötet Alsóörs 57-61
1 . kötet Tihany 61-63
1 . kötet Aszófő 63-64
1 . kötet Udvari 64
1 . kötet Rendes 65
1 . kötet Szepezd 65
1 . kötet Salföld 66
1 . kötet Kékkút 66-67
1 . kötet Badacsonytomaj 67-71
1 . kötet Kisapáti 71-73
1 . kötet Káptalantóti 73-74
1 . kötet Díszely 74-76
1 . kötet Petend 77
1 . kötet Gyulakeszi 77-78
1 . kötet Hegymagas 78-79
1 . kötet Raposka 80
1 . kötet Tapolca 80-83
1 . kötet Istvánd 84
1 . kötet Lesencetomaj 85-86
1 . kötet Ederics 86-88
1 . kötet Keszthely polgárváros 88-89
1 . kötet Györök 89-91
1 . kötet Rezi 92
1 . kötet Szántó 93
1 . kötet Felsőzsid 94
1 . kötet Alsózsid 94-95
1 . kötet Prága 96
1 . kötet Bazsi 96-97
1 . kötet Csehi 97-98
1 . kötet Nagygörbő 98
1 . kötet Kisgörbő 98-99
1 . kötet Szentgrót polgárváros 100
1 . kötet Udvarnok 101
1 . kötet Sénye 101-102
1 . kötet Szentlászló 102-103
1 . kötet Nagykarmacs 103-104
1 . kötet Felsőpáhok 104-105
1 . kötet Szentpéter 105-106
1 . kötet Batyk 106-107
1 . kötet Türje 107-110
1 . kötet Nyavalád 110-111
1 . kötet Gógánfa 111-112
1 . kötet Dabronc 112
1 . kötet Hetye 113
1 . kötet Hosztót 113
1 . kötet Káptalanfa 114
1 . kötet Rendek 115-116
1 . kötet Szőlős 116
1 . kötet Sümeg 117-119
1 . kötet Magyaród 120-121
1 . kötet Kiskomárom 121
1 . kötet Komárváros 122-123
1 . kötet Galambok 123-124
1 . kötet Karos 125-126
1 . kötet Garabonc 126-127
1 . kötet Merenye 127
1 . kötet Szabar 128
1 . kötet Rada 128-129
1 . kötet Zalaapáti 129-130
1 . kötet Kehida 130-131
1 . kötet Koppány 131-132
1 . kötet Bezeréd 132-133
1 . kötet Misefa 133-134
1 . kötet Istvánd 135
1 . kötet Henye 136-137
1 . kötet Szentmihály 137
1 . kötet Igrice 137-138
1 . kötet Csatár 138
1 . kötet Botfa 139-140
1 . kötet Pacsa 140-142
1 . kötet Vindornyalak 142-143
1 . kötet Gelse 143-144
1 . kötet Kacorlak 144-145
1 . kötet Szerdahely 145-146
1 . kötet Pölöskefő 146-147
1 . kötet Hahót 147-149
1 . kötet Szentbalázs 149-150
1 . kötet Bocska 150-151
1 . kötet Újudvar 151
1 . kötet Récse 151-153
1 . kötet Kanizsa 153-159
1 . kötet Sormás 159-160
1 . kötet Esztregnye 160-161
1 . kötet Szepetnek 162
1 . kötet Kollátszeg 162-163
1 . kötet Söjtör 163-164
1 . kötet Szentmárton 165
1 . kötet Tótszerdahely 165-166
1 . kötet Molnári 166-167
1 . kötet Pola 167
1 . kötet Becsehely 168-169
1 . kötet Petri cum Semjénfölde 169
1 . kötet Rigyác 170
1 . kötet Pusztamagyaród 171
1 . kötet Borsfa 172
1 . kötet Tófej 173
1 . kötet Ederics 174
1 . kötet Bak 175
1 . kötet Tüttős 176
1 . kötet Besenyő 176-177
1 . kötet Zalaegerszeg 177-183
1 . kötet Kökényesmindszent 183-184
1 . kötet Kozmadombja 184
1 . kötet Gutorfölde 185
1 . kötet Náprádfa 185
1 . kötet Nova 185-186
1 . kötet Karácsonyfa 186-187
1 . kötet Karácsonysziget 187
1 . kötet Zebecke 188
1 . kötet Csömödér 188-189
1 . kötet Dömefölde 189-190
1 . kötet Páka 190-191
1 . kötet Lovászi 191-192
1 . kötet Dobri 193
1 . kötet Csehi 194
1 . kötet Szajk 194-195
1 . kötet Baglad 195
1 . kötet Baksa 195-196
1 . kötet Barabás 196-197
1 . kötet Resznek 197-198
1 . kötet Jakabfa 198-199
1 . kötet Ramocsa 199
1 . kötet Pórszombat 199-200
1 . kötet Zalaszentgyörgy 200-201
1 . kötet Zalamindszent 201-202
1 . kötet Lövő 202-203
1 . kötet Háshágy 204
1 . kötet Cséb 204-205
1 . kötet Kávás 205-206
1 . kötet Salomvár 206-207
1 . kötet Boncodfölde 207
1 . kötet Vitenyéd 207-208
1 . kötet Bagod 208-209
1 . kötet Nagykutas 209-210
1 . kötet Andráshida 211
1 . kötet Teskánd 212
1 . kötet Apátfa 212
1 . kötet Boldogfa 213
1 . kötet Páli 213-214
1 . kötet Szentiván 214-215
1 . kötet Szentlőrinc 216
1 . kötet Pakod 216-218
1 . kötet Alibánfa 218-219
1 . kötet Brezovec 221
1 . kötet Szentmárton 221-222
1 . kötet Verhovlyan 222
1 . kötet Strukovec 222-223
1 . kötet Sabnik 223
1 . kötet Marof 223
1 . kötet Újudvar 224
1 . kötet Zebanec 224
1 . kötet Kracsinovec 224-225
1 . kötet Bratyanec 225
1 . kötet Szerdahely 225-226
1 . kötet Szelnica 226
1 . kötet Felsőkralyevec 226-227
1 . kötet Szivica 227-228
1 . kötet Krisevec 228
1 . kötet Miklavec 229
1 . kötet Ferketinec 229
1 . kötet Turnischa 229-230
1 . kötet Peklenica 231
1 . kötet Vratissinec 231
1 . kötet Domasinec 232-233
1 . kötet Novakovec 233
1 . kötet Dekanovec 233-234
1 . kötet Gardinovec 234-235
1 . kötet Belica 236
1 . kötet Palinovec 237
1 . kötet Palovec 237-238
1 . kötet Sztrelec 238
1 . kötet Alsóhraschán 239
1 . kötet Turchische 239
1 . kötet Dvorische 240
1 . kötet Drasimerec 240-241
1 . kötet Gyurcovec 241
1 . kötet Benkovec 214-242
1 . kötet Szobotica 242
1 . kötet Gorichan 242-243
1 . kötet Hodossan 243-244
1 . kötet Alsókralyevec 244
1 . kötet Alsópusztakovec 245
1 . kötet Szentgyörgy in Spinis 245
1 . kötet Csehovec 246
1 . kötet Hemussevec 246
1 . kötet Oporovec 247
1 . kötet Draskovec 247-248
1 . kötet Csukovec 248
1 . kötet Alsómihályevec 248
1 . kötet Szentmária 249
1 . kötet Alsóvidovec 249-250
1 . kötet Alsódobrava 250-251
1 . kötet Kottori 251-252
1 . kötet Cirkovlyán 252-253
1 . kötet Perlak 253-255
1 . kötet Brezt? 255-256
1 . kötet Tottovec 256
1 . kötet Orehovica 256
1 . kötet Vullaria 257
1 . kötet Szentmihály 257
1 . kötet Szavszkavesz 257
1 . kötet Vidovec 258
1 . kötet Stefanec 258
1 . kötet Strahoninec 258-259
1 . kötet Csáktornya 259-260
1 . kötet Ivanovec 260
1 . kötet Pribiszlavec 261
1 . kötet Kristanovec 261-262
1 . kötet Szlakovec 262
1 . kötet Brezje 262
1 . kötet Senkovec 262-263
1 . kötet Mackovec 263
1 . kötet Zaszad 263-264
1 . kötet Nedelic 264-265
1 . kötet Pusztakovec 265
1 . kötet Macinec 265
1 . kötet Ternovec 265
1 . kötet Pretetinec 266
1 . kötet Hraschán 266
1 . kötet Csrecsán 266
1 . kötet Kursanec 266-267
1 . kötet Felsőmihályevec 267
1 . kötet Bogdanovec 267
1 . kötet Felsődobrava 267-268
1 . kötet Barko és Sperkovec 268
1 . kötet Sztanetinec 269
1 . kötet Pereszeka és Hernye 269
1 . kötet Jalsovec 269
1 . kötet Grabrovnyik 269-270
1 . kötet Gibina 270-271
1 . kötet Stridó 271-272
1 . kötet Lapsina 272
1 . kötet Ráckanizsa 272
1 . kötet Légrád 273-277
1 . kötet Stridó 279-284 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Bánokszentgyörgy 289-290
1 . kötet Tolmács 290-291
1 . kötet Vakonya 291
1 . kötet Oltárc 291
1 . kötet Bucsuta 292
1 . kötet Várfölde 292-293
1 . kötet Szentpéterfölde 293
1 . kötet Csertalakos 293-294
1 . kötet Ortaháza 294
1 . kötet Gotthárdlakos 295
1 . kötet Csörnyefölde 296
1 . kötet Kiscsernec 297
1 . kötet Szemenye 297-299
1 . kötet Szentkirály 299-300
1 . kötet Szentmiklós 300-301
1 . kötet Újfalu 302
1 . kötet Lenti 302-304
1 . kötet Bördöce 304
1 . kötet Szombathely 304-305
1 . kötet Rédics 305-307
1 . kötet Kútfej 307
1 . kötet Hernyék 308
1 . kötet Teskánd 308-309
1 . kötet Máhomfa 309
1 . kötet Lentikápolna 309-310
1 . kötet Mumor 310-311
1 . kötet Bárhely 311
1 . kötet Szentmihályfa 311-312
1 . kötet Pince 312-313
1 . kötet Völgyifalu 313
1 . kötet Féritfalu 314
1 . kötet Lendva 314-316
1 . kötet Hosszúfalu 316-317
1 . kötet Lendvalakos 317-318
1 . kötet Kapca 318-319
1 . kötet Hottica 319-320
1 . kötet Gyertyános 320
1 . kötet Kót 321
1 . kötet Petesháza 321-322
1 . kötet Csente 322-323
1 . kötet Dobronak 323-325
1 . kötet Bagonya 325-326
1 . kötet Filóc 326-327
1 . kötet Sztrelec 327-328
1 . kötet Bakónak 328
1 . kötet Zsitkóc 328-329
1 . kötet Josec 329
1 . kötet Bödeháza 330
1 . kötet Gáborjánháza 330-331
1 . kötet Szíjártóháza 331
1 . kötet Szombatfa 332
1 . kötet Sárd 332-333
1 . kötet Kámaháza 333
1 . kötet Göntérháza 333-334
1 . kötet Hídvég 334-335
1 . kötet Radamos 335-336
1 . kötet Márokfölde 336-337
1 . kötet Alsószenterzsébet 337
1 . kötet Németfalu, Péntekfalu 337-338
1 . kötet Szilvágy 338
1 . kötet Csesztreg 338-339
1 . kötet Kutas 340
1 . kötet Újfalu 340-341
1 . kötet Bisztrice 349
1 . kötet Melinc 349
1 . kötet Izsakóc 350
1 . kötet Deklesin 350
1 . kötet Bratonc 351
1 . kötet Lipóc 351
1 . kötet Belatinc 351-352
1 . kötet Lippa 352
1 . kötet Gumilica 353
1 . kötet Palina 353-354
1 . kötet Brezovicza 354
1 . kötet Cserencsóc 354-355
1 . kötet Renkóc 355-356
1 . kötet Zorkóháza 356
1 . kötet Ivánc 356-357
1 . kötet Ganicsa 357
1 . kötet Turnischa 358-359
1 . kötet Adriánc 359-363
1 . kötet Egyeduta 371
1 . kötet Letenye 371-372
1 . kötet Béc 372-373
1 . kötet Iklód 373-374
1 . kötet Gosztola 374-375
1 . kötet Tormafölde 375-376
1 . kötet Szentlászló 376-377
1 . kötet Felsőszenterzsébet 378
1 . kötet Dobrafölde 378-379
1 . kötet Szentbékálla 381 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Kisfalud 381 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Dörgicse 381-382 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Szőlős 382 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Vászoly 382 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Füred 383 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Arács 383 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Csopak 383-384 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Paloznak 384-385 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Lovas 385 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Felsőörs 386 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Alsóörs 386-387 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Tihany 387 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Szepezd 387 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Szabar 387 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Gyulakeszi 387 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Badacsony 387-388 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Lábdi 388 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Kisapáti 388-389 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Hegymagas 389 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Raposka 389 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Hegymagas 389 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Badacsony 389 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Ederics 390 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Györök 390 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Türje 390 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Sümeg 390-391 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Komárváros 391 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Szabar 391 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Botfa 391 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Pacsa 391 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Hahót 392 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Zalaegerszeg 392 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Kökényesmindszent 392 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Pakod 392 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Szemenye 392 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Lendva 393 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Légrád 393-395 Szőlőhegy összeírás
1 . kötet Kivonat, tartalom, összeírás 399-460